ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2014.071.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 71

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 8. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 071/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 61, 1.3.2014.

1

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 071/02

Lieta C-567/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 5. novembrī iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) — Baczó Nóra és Vizsnyiczai János István/Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

Lieta C-573/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 12. novembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Lieta C-586/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 20. novembrī iesniedza Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungārija) — Martin Meat Kft./Simonfay Géza un Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Lieta C-589/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 19. novembrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) — F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Lieta C-594/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 21. novembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — go fair Zeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Lieta C-609/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-364/10 Duravit AG u.c./Eiropas Komisija 2013. gada 25. novembrī iesniedza Duravit AG u.c.

4

2014/C 071/08

Lieta C-612/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 13. septembra spriedumu lietā T-111/11 ClientEarth/Komisija 2013. gada 26. novembrī iesniedza ClientEarth

5

2014/C 071/09

Lieta C-615/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 13. septembra spriedumu lietā T-214/11 ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) 2013. gada 27. novembrī iesniedza ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

6

2014/C 071/10

Lieta C-629/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 2. decembrī iesniedza Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polija) — Adarco Invest Sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

6

2014/C 071/11

Lieta C-633/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 3. decembrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie/Urzęd Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Lieta C-645/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 5. decembrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spānija) — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena u.c.

7

2014/C 071/13

Lieta C-657/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 12. decembrī iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Lieta C-659/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 13. decembrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) — C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Lieta C-664/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 13. decembrī iesniedza Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) — VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

9

2014/C 071/16

Lieta C-671/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 17. decembrī iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) — Indėlių ir investicijų draudimas un Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Lieta C-673/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2013. gada 8. oktobra spriedumu lietā T-545/11 Stichting Greenpeace Nederland un Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Eiropas Komisija 2013. gada 17. decembrī iesniedza Eiropas Komisija

10

2014/C 071/18

Lieta C-681/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 23. decembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) — Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Lieta C-686/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 27. decembrī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) — X AB/Skatteverket

11

2014/C 071/20

Lieta C-2/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 3. janvārī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — kriminālprocess pret Thi Bich Ngoc Nguyen un Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Lieta C-4/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 6. janvārī iesniedza Korkein oikeus (Somija) — Christophe Bohe/Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Lieta C-44/14: Prasība, kas celta 2014. gada 27. janvārī — Spānijas Karaliste/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

13

 

Vispārējā tiesa

2014/C 071/23

Lieta T-384/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — SKW Stahl-Metallurgie Holding un SKW Stahl-Metallurgie/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Tērauda un gāzes rūpniecībai EEZ, izņemot Īriju, Spāniju, Portugāli un Apvienoto Karalisti, paredzēta kalcija karbonāta un magnija tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Tiesības uz aizstāvību — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Pienākums norādīt pamatojumu — Naudas sodi — Vienlīdzīga attieksme — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sadarbība administratīvajā procesā — Samērīgums — Solidāra atbildība par naudas soda samaksu — 2006. gada pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai)

14

2014/C 071/24

Lieta T-391/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Evonik Degussa un AlzChem/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Tērauda un gāzes rūpniecībai EEZ, izņemot Īriju, Spāniju, Portugāli un Apvienoto Karalisti, paredzēta kalcija karbonāta un magnija tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Naudas sodi — Sadarbība administratīvajā procesā — Atbildību pastiprinoši apstākļi — Recidīvs — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Samērīgums — Pārkāpuma ilgums — Solidāra atbildība par naudas soda samaksu — 2006. gada pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai)

14

2014/C 071/25

Lieta T-395/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Gigaset/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Tērauda un gāzes rūpniecībai EEZ, izņemot Īriju, Spāniju, Portugāli un Apvienoto Karalisti, paredzēta kalcija karbonāta un magnija tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Pienākums norādīt pamatojumu — Naudas sodi — Pārkāpuma ilgums — Vienlīdzīga attieksme — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sadarbība administratīvajā procesā — Solidāra atbildība par naudas soda samaksu — 2006. gada pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai)

15

2014/C 071/26

Lieta T-528/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 29. janvāra spriedums — Hubei Xinyegang Steel/Padome (Dempings — Dažu Ķīnas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu imports — Zaudējumu draudu noteikšana — Regulas (EK) Nr. 384/96 3. panta 9. punkts un 9. panta 4. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 3. panta 9. punkts un 9. panta 4. punkts))

15

2014/C 071/27

Lieta T-216/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 28. janvāra spriedums — Progust/ITSB — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes IMPERIA reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme IMPERIAL — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Agrākas preču zīmes atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

16

2014/C 071/28

Lieta T-495/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 30. janvāra spriedums — Streng/ITSB — Gismondi (PARAMETRICA) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes PARAMETRICA reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme parameta — Relatīvs atteikuma pamats — Pierādījumu nesniegšana iebildumu procesa valodā — Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. un 3. punkts un 98. noteikuma 1. punkts)

17

2014/C 071/29

Lieta T-600/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 28. janvāra spriedums — Schuhhaus Dielmann/ITSB — Carrera (Carrera panamericana) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija Carrera panamericana, ko attiecina uz Eiropas Kopienu — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme CARRERA — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

17

2014/C 071/30

Lieta T-158/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 29. janvāra spriedums — European Dynamics Belgium u.c./EZA (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Ārējo pakalpojumu sniegšana lietojumprogrammu jomā — Lēmums klasificēt pretendenta piedāvājumu otrajā vietā kaskādes veida līguma noslēgšanas nolūkā — Piešķiršanas kritēriji — Līguma dokumentos neparedzēta piešķiršanas kritērija pievienošana — Atlases kritērija izvērtēšana iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas posmā — Pārskatāmība)

18

2014/C 071/31

Lieta T-221/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Sunrider/ITSB — Nannerl (SUN FRESH) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes SUN FRESH reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas, Beniluksa un valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH un SUNNYFRESH — Relatīvs atteikuma pamats — Pierādījumi par agrāku preču zīmju faktisku izmantošanu — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

18

2014/C 071/32

Lieta T-513/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — NCL/ITSB (NORWEGIAN GETAWAY) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes NORWEGIAN GETAWAY reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

19

2014/C 071/33

Lieta T-514/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — NCL/ITSB (NORWEGIAN BREAKAWAY) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes NORWEGIAN BREAKAWAY reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

19

2014/C 071/34

Lieta T-551/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Coppenrath-Verlag/ITSB — Sembella (Rebella) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes Rebella reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme SEMBELLA — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts — Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta otrās daļas a) punkts)

19

2014/C 071/35

Lieta T-47/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 29. janvāra spriedums — Goldsteig Käsereien Bayerwald/ITSB — Vieweg (goldstück) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes goldstück reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme GOLDSTEIG — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

20

2014/C 071/36

Lieta T-68/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Novartis/ITSB (CARE TO CARE) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes CARE TO CARE reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

20

2014/C 071/37

Lieta T-174/13 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Komisija/BO (Apelācija — Civildienests — Līgumdarbinieki — Sociālais nodrošinājums — Transporta izdevumu atlīdzināšana — Transporta izdevumi valodas apsvērumu dēļ — Kopīgo noteikumu par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem 19. panta 2. punkts — Vispārējo īstenošanas noteikumu medicīnisko izdevumu atlīdzināšanai II daļas 12. nodaļas 2.5. punkts)

20

2014/C 071/38

Lieta T-134/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 13. janvāra rīkojums — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu un prasība sakarā ar atbildību — Līgumi par Savienības finanšu atbalstu projektiem pētniecības un attīstības jomā — Iebilde par nepieņemamību — Prasījumu pārkvalificēšanas neesamība — Nepieņemamība)

21

2014/C 071/39

Apvienotās lietas T-116/13 P un T-117/13 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 13. janvāra rīkojums — Lebedef/Komisija (Apelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — 2008. un 2009. gada novērtējums — Atbrīvojums uz nepilnu darba laiku, lai pārstāvētu arodbiedrību — Novērtējuma ziņojumi, kas attiecas uz funkcijām, kas veiktas, īstenojot pārstāvību — Arodbiedrības veikta iecelšana — Prasību noraidīšana pirmajā instancē kā acīmredzami nepamatotas — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

21

2014/C 071/40

Lieta T-303/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. janvāra rīkojums — Miettinen/Padome (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Padomes Juridiskā dienesta atzinums — Piekļuves atteikums — Publiskošana pēc prasības celšanas — Strīda priekšmeta zudums — Intereses celt prasību neesamība — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

22

2014/C 071/41

Lieta T-650/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. decembrī — Lomnici/Parlaments

22

2014/C 071/42

Lieta T-677/13: Prasība, kas celta 2013. gada 19. decembrī — Axa Versicherung/Komisija

22

2014/C 071/43

Lieta T-717/13: Prasība, kas celta 2013. gada 27. decembrī — Chair Entertainment Group/ITSB — Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Lieta T-718/13: Prasība, kas celta 2013. gada 27. decembrī — The Directv Group/ITSB — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Lieta T-720/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. decembrī — Gat Microencapsulation/ITSB — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Lieta T-8/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. janvārī — Mogyi/ITSB (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Lieta T-9/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. janvārī — Mogyi/ITSB (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Lieta T-13/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. janvārī — Ungārija/Komisija

25

2014/C 071/49

Lieta T-14/14: Prasība, kas celta 2014. gada 6. janvārī — Islamic Republic of Iran Shipping Lines un citi/Padome

26

2014/C 071/50

Lieta T-45/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. janvārī — HTTS un Bateni/Padome

27

2014/C 071/51

Lieta T-54/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. janvārī — Goldfish u.c./Komisija

28

2014/C 071/52

Lieta T-136/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. janvāra rīkojums — Hanwha SolarOne u.c./Parlaments u.c.

28

2014/C 071/53

Lieta T-555/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. janvāra rīkojums — MHCS/ITSB — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 071/54

Lieta F-60/09 RENV: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 17. oktobra spriedums — Birkhoff/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc nolēmuma atcelšanas — Atalgojums — Ģimenes pabalsti — Apgādājamā bērna pabalsts — Bērns, kurš smagas slimības vai invaliditātes dēļ nespēj nopelnīt iztiku — Pieteikums par pabalsta izmaksas turpināšanu)

29

2014/C 071/55

Lieta F-15/10: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedums — Andres u.c./ECB (Civildienests — ECB personāls — Pensiju shēmas reforma — Pensijas plāna iesaldēšana — Pensiju shēmas īstenošana — Apspriešanās ar uzraudzības komiteju — Apspriešanās ar personāla komiteju — Apspriešanās ar ģenerālpadomi — Apspriešanās ar ECB Padomi — Pensiju shēmas novērtējums reizi trīs gados — Darba nosacījumu pārkāpums — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Samērīguma princips — Iegūtās tiesības — Tiesiskās noteiktības un paredzamības princips — Pienākums sniegt informāciju)

29

2014/C 071/56

Lieta F-92/11: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums — Faita/EESK (Civildienests — Psiholoģiska vardarbība — Lūgums sniegt palīdzību — Lēmuma pamatojums)

30

2014/C 071/57

Lieta F-124/11: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 30. septembra spriedums — Possanzini/Frontex (Civildienests — Frontex personāls — Pagaidu darbinieks — Karjeras attīstības ziņojums, kurā ietverti negatīvi apstiprinātāja novērtējumi, kas nav paziņoti ieinteresētajai personai — Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana — Lēmums, kas balstīts uz apstiprinātāja viedokli — Tiesības uz aizstāvību — Pārkāpums — Strīds, kas saistīts ar finansēm — Neierobežota kompetence)

30

2014/C 071/58

Lieta F-20/12 un F-43/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums — Wurster/EIGE (Civildienests — EIGE personāls — Pagaidu darbinieks — EIGE darbinieku, kas nesen iecelti vidējās vadības līmenī, vadības spēju pārbaudes procedūra — Pārcelšana amatā, kurā nav jāveic vadība — Tiesības tikt uzklausītam — Likuma piemērojamība — Jautājuma izskatīšana pēc savas ierosmes — Pamatojuma aizstāšana, ko pēc savas ierosmes veic tiesa)

31

2014/C 071/59

Apvienotās lietas F-23/12 un F-30/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums — Glantenay u.c./Komisija (Civildienests — Atklāts konkurss — Paziņojums par konkursu EPSO/AD/204/10 — Atlase, pamatojoties uz kvalifikāciju — Kandidātu izslēgšana, konkrēti nepārbaudot viņu diplomus un darba pieredzi)

31

2014/C 071/60

Lieta F-38/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 30. septembra spriedums — BP/FRA (Civildienests — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras personāls — Līgumdarbinieks — Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana uz nenoteiktu laiku — Iecelšana amatā citā dienestā līdz līguma termiņa beigām — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība par zaudējumu atlīdzību)

32

2014/C 071/61

Lieta F-46/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums — Höpcke/Komisija (Civildienests — Atklāts konkurss — Paziņojums par konkursu EPSO/AST/111/10 — Neiekļaušana rezerves sarakstā — Prasība uzrakstīt tekstu ar minimālu garumu — Neievērošana)

32

2014/C 071/62

Lieta F-52/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 7. novembra spriedums — Cortivo/Parlaments (Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Korekcijas koeficients — Dzīvesvietas dalībvalsts — Jēdziens — Pamata dzīvesvieta — Dzīvesvieta divās dalībvalstīs — Apliecinoši dokumenti — Tiesiskā paļāvība)

32

2014/C 071/63

Apvienotās lietas F-72/12 un F-10/13: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 21. novembra spriedums — Roulet/Komisija (Civildienests — Atalgojums — Civildienesta noteikumu 66. pants — Bijušais AD12 pakāpes pagaidu darbinieks — Pieņemšana darbā AD6 pakāpes ierēdņa statusā — Atalgojuma samaksa AD12 pakāpes ierēdņa atalgojumam līdzvērtīgā apmērā — Acīmredzama kļūda — Nepamatotu maksājumu atgūšana saskaņā ar Civildienesta noteikumu 85. pantu)

33

2014/C 071/64

Lieta F-84/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums — CN/Padome (Civildienests — Civildienesta noteikumu 78. pants — Invaliditātes komiteja — Ārsta slēdziens — Psihiatriska vai psiholoģiska rakstura medicīniskie dati — Ārsta noslēpums — Piekļuve — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība par zaudējumu atlīdzību)

33

2014/C 071/65

Lieta F-113/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedums — Balionyte-Merle/Komisija (Civildienests — Atklāts konkurss — Paziņojums par konkursu EPSO/AD/204/10 — Neiekļaušana rezerves sarakstā — Kandidātu vispārējo kompetenču vērtēšana — Vērtējums, pamatojoties uz kandidātu sniegumu vērtēšanas centrā veiktajos pārbaudījumos — Vērtējuma punktu skaita atbilstība piezīmēm kompetenču pasē)

34

2014/C 071/66

Lieta F-122/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 21. novembra spriedums — Arguelles Arias/Padome (Civildienests — Līgumdarbinieks — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Izbeigšana — Ieņemamais amats, kuram nepieciešama drošības pielaide — Valsts drošības iestādes pielaides atteikums — Pārsūdzības iestādes grozīts lēmums — Valsts drošības iestādes un drošības orgāna secinājumi, kas nav saistoši pilnvarotajai līgumu slēgšanas iestādei)

34

2014/C 071/67

Lieta F-60/09 DEP: Civildienesta tiesas (otrā palāta) priekšsēdētāja 2013. gada 5. decembra rīkojums — Birkhoff/Komisija (Civildienests — Procedūra — Tiesāšanās izdevumu noteikšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

34

2014/C 071/68

Lieta F-49/12: Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 2. decembra rīkojums — Pachtitis/Komisija (Civildienests — Atklātais konkurss EPSO/AD/77/06 — Piekļuve dokumentiem — Pieteikums par piekļuvi pielaišanas testu atbildēm — Testa rezultātu atcelšana — Intereses celt prasību neesamība — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

35

2014/C 071/69

Lieta F-127/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 17. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts — Prasības pieteikums, kas ir nosūtīts pa faksu prasības celšanai noteiktajā termiņā, kuram, pamatojoties uz apsvērumiem par attālumu, ir pieskaitītas desmit dienas — Pa pastu nākamo desmit dienu laikā nosūtīts prasības pieteikums — Pirmā un otrā neidentiskums — Novēlota prasība)

35

2014/C 071/70

Lieta F-133/12: Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 12. decembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Savienības ārpuslīgumiskā atbildība — Zaudējumu atlīdzināšana, kas cēlušies tādēļ, ka iestāde ir nosūtījusi vēstuli par prasītājam piespriesto tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu prasītāja advokātam — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota — Reglamenta 94. pants)

35

2014/C 071/71

Lieta F-145/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 17. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts — Prasības pieteikums, kas ir nosūtīts pa faksu prasības celšanai noteiktajā termiņā, kuram, pamatojoties uz apsvērumiem par attālumu, ir pieskaitītas desmit dienas — Pa pastu nākamo desmit dienu laikā nosūtīts prasības pieteikums — Pirmā un otrā neidentiskums — Novēlota prasība)

36

2014/C 071/72

Lieta F-47/13: Civildienesta tiesas (otrās palātas) priekšsēdētāja 2013. gada 12. decembra rīkojums — Debaty/Padome (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2012. gada paaugstināšana amatā — Lēmums nepaaugstināt amatā prasītāju — Starpiestāžu pārcelšana amatā paaugstināšanas laikā, kas ir pirms tās, kuras laikā eventuālais lēmums par paaugstināšanu amatā būtu varējis stāties spēkā — Iestāde, kurai ir kompetence lemt par pārceltā ierēdņa paaugstināšanu amatā)

36

2014/C 071/73

Lieta F-134/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 27. janvāra rīkojums — Loescher/Padome

36

2014/C 071/74

Lieta F-136/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 27. janvāra rīkojums — Carpenito/Padome

37

2014/C 071/75

Lieta F-49/13: Civildienesta tiesas 2013. gada 23. oktobra rīkojums — Moragrega Arroyo/Padome

37

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/1


2014/C 71/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

OV C 61, 1.3.2014.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 52, 22.2.2014.

OV C 45, 15.2.2014.

OV C 39, 8.2.2014.

OV C 31, 1.2.2014.

OV C 24, 25.1.2014.

OV C 15, 18.1.2014.

Šie teksti pieejami arī

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 5. novembrī iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) — Baczó Nóra és Vizsnyiczai János István/Raiffeisen Bank Zrt.

(Lieta C-567/13)

2014/C 71/02

Tiesvedības valoda — ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Törvényszék

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Baczó Nóra, Vizsnyiczai János István

Atbildētāja: Raiffeisen Bank Zrt.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tiesvedība ir jāuzskata par patērētājam nelabvēlīgu, ja tas, iesniedzot prasību par tiesvedības uzsākšanu rajona tiesā, lai konstatētu līguma (vispārējie līguma noteikumi) spēkā neesamību, nevar papildus lūgt, lai šī paša līguma noteikumi tiktu atzīti par negodīgiem, neietekmējot reģionālās tiesas (törvényszék) piekritību[?] Tiesvedībā, kuru ir uzsācis otrs līgumslēdzējs, patērētājs var atsaukties uz līguma noteikuma negodīgumu (1) rajona tiesā, un lietas nodošana reģionālajai tiesai nozīmētu, ka patērētājam būtu jāmaksā lielāka nodeva.

2)

Vai tiktu nodrošināts līdzsvars, ja patērētājam saistībā ar tiesvedību, kuru viņš ir ierosinājis rajona tiesā, lūdzot konstatēt līguma spēkā neesamību, būtu iespēja norādīt arī uz atsevišķu šī līguma noteikumu negodīgumu un tā rezultātā šai pašai rajona tiesai būtu piekritība tos atzīt par negodīgiem?


(1)  Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 29. lpp.).


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 12. novembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Lieta C-573/13)

2014/C 71/03

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Atbildētāja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und VerbraucherverbändeVerbraucherzentrale Bundesverband eV

Prejudiciālie jautājumi:

1)

Vai Regulas Nr. 1008/2008/EK (1) 23. panta 1. punkta otrais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka elektroniskas biļešu iegādes sistēmas ietvaros galīgā maksājamā cena ir jānorāda, pirmo reizi sniedzot informāciju par gaisa pārvadājumu cenām?

2)

Vai Regulas Nr. 1008/2008 23. panta 1. punkta otrais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka elektroniskas biļešu iegādes sistēmas ietvaros galīgā maksājamā cena ir jānorāda tikai attiecībā uz gaisa pārvadājumu, kuru klients ir konkrēti izvēlējies, vai arī attiecībā uz katru uzrādīto gaisa pārvadājumu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regula Nr. 1008/2008/EK par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā, OV L 293, 3. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 20. novembrī iesniedza Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungārija) — Martin Meat Kft./Simonfay Géza un Ulrich Salburg

(Lieta C-586/13)

2014/C 71/04

Tiesvedības valoda — ungāru

Iesniedzējtiesa

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītāja: Martin Meat Kft.

Atbildētāji: Simonfay Géza, Ulrich Salburg

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām un it īpaši — Eiropas Tiesas spriedumā apvienotajās lietās no C-307/09 līdz C-309/09 (1) izmantoto darbaspēka nodrošināšanas definīciju var runāt par darbaspēka nodrošināšanu, ja darbuzņēmējs uzņemas pienākumu ar savu darbinieku palīdzību klienta kautuvē no viņa īrētās telpās pārstrādāt liellopu pusliemeņus un tos fasēt tirdzniecībai gatavos gaļas iepakojumos, ja darbuzņēmējs saņem samaksu atkarībā no pārstrādātās gaļas kilogramiem un darbuzņēmējam jāakceptē tas, ka par gaļas pārstrādāšanu norunātā samaksa tiek samazināta gaļas pārstrādes nepietiekamas kvalitātes gadījumos, ņemot vērā arī to, ka darbuzņēmējs šo pakalpojumu uzņemošajā dalībvalstī sniedz tikai un vienīgi vienam klientam un ka šis pēdējais veic arī gaļas pārstrādes darba kvalitātes pārbaudi?

2)

Vai Eiropas Tiesas spriedumā apvienotajās lietās no C-307/09 līdz C-309/09 noteiktais pamatprincips, saskaņā ar kuru darbaspēka nodrošināšana var tikt ierobežota laikā, kad ir spēkā pārejas noteikumi attiecībā uz darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, kas ietverti līgumos par to dalībvalstu pievienošanos, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, ir piemērojams arī tādai darba ņēmēju norīkošanu darbā, kas tiek veikta darbaspēka nodrošināšanas ietvaros, ar kuru uzņēmums, kura juridiskā adrese ir tādā dalībvalstī, kura pievienojusies Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, norīko darba ņēmējus darbā Austrijā, ja šī norīkošana notiek jomā, kas nav aizsargāta joma pievienošanās līgumu izpratnē?


(1)  Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 10. februāra spriedums.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 19. novembrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) — F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

(Lieta C-589/13)

2014/C 71/05

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

Atbildētāja: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

Prejudiciālais jautājums

Vai EKL 56. pants (tagad — LESD 63. pants) ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauts nodokļa piemērošanas režīms Austrijas privāta fonda saņemtajiem ienākumiem no kapitāla un ienākumiem no kapitāldaļu atsavināšanas, kurā “pagaidu nodokļa” piemērošana privātam fondam, lai nodrošinātu vienreizēju nodokļa piemērošanu iekšzemē, tiek paredzēta tikai gadījumā, ja, pamatojoties uz konvenciju par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu, privāta fonda ziedojumu saņēmējs tiek atbrīvots no ienākumu no kapitāla nodokļa, ar ko principā tiek aplikti ziedojumi?


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 21. novembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — “go fairZeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona

(Lieta C-594/13)

2014/C 71/06

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: “go fair” Zeitarbeit OHG

Atbildētāja: Finanzamt Hamburg-Altona

Prejudiciālie jautājumi

1)

Par Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK (1) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 132. panta 1. punkta g) apakšpunkta interpretāciju:

a)

Vai dalībvalsts var tai paredzēto rīcības brīvību attiecībā uz struktūras sociālā rakstura atzīšanu izmantot tādējādi, ka tā gan atzīst personas, kuras veic maksājumus sociālai un aprūpes slimokasei, taču neatzīt arī valsts pārbaudītus aprūpes darbiniekus, kuri savus pakalpojums aprūpējamajiem sniedz tieši?

b)

Gadījumā, ja valsts pārbaudīti aprūpes darbinieki ir atzīstami par sociālās iestādes darbiniekiem: vai tādas pagaidu darba aģentūras atzīšana, kura valsts atzītas aprūpes iestādes (mērķiestādes) nodrošina ar aprūpes darbiniekiem, izriet no nodrošināto darbinieku atzīšanas?

2)

Par Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 134. panta a) punkta interpretāciju:

Vai nodrošināšana kā ar sociālo aprūpi un sociālo nodrošinājumu cieši saistīta darbība ar valsts pārbaudītiem aprūpes darbiniekiem mērķiestādes (struktūra, kurā darbinieks tiek nodarbināts) aprūpes pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama, ja mērķiestāde nevar darboties bez aprūpes darbiniekiem?


(1)  OV L 347, 1. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/4


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-364/10 Duravit AG u.c./Eiropas Komisija 2013. gada 25. novembrī iesniedza Duravit AG u.c.

(Lieta C-609/13 P)

2014/C 71/07

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (pārstāvji — Dr. U. Soltész, LL.M. un C. von Köckritz, advokāti)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Padome

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi:

1)

Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-364/10 atcelt tiktāl, ciktāl ar to tika noraidīta apelācijas sūdzības iesniedzēju prasība;

2)

atbilstoši LESD 263. panta ceturtajai daļai pilnībā atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 23. jūnija Lēmuma C(2010) 4185, galīgā redakcija, lietā COMP/39.092 — Vannas istabu aprīkojums un armatūra 1. panta 1. punktu, 2. un 3. pantu tiktāl, ciktāl tas skar apelācijas sūdzības iesniedzējas;

3)

pakārtoti (2. prasījumam), atcelt vai būtiski samazināt iepriekš minētajā lēmumā apelācijas sūdzības iesniedzējām uzliktos naudas sodus;

4)

turpmāk pakārtoti (2. un 3. prasījumam), nodot lietu atkārtotai izskatīšanai Vispārējai tiesai atbilstoši Tiesas spriedumā ietvertajam tiesiskajam vērtējumam;

5)

katrā gadījumā piespriest Komisijai segt apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesāšanās izdevumus tiesvedībā Vispārējā tiesā un Tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzējas kopumā izvirza sešus apelācijas sūdzības pamatus.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Regulas Nr. 1/2003 31. pantu, nevainīguma prezumpciju un tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu (Pamattiesību hartas 47. pants un 48. panta 1. punkts, skatot to kopsakarā ar 52. panta 3. punktu, un ECPAK 6. panta 1. un 2. punkts), jo tā esot atteikusies veikt tieši prasīto neierobežoto apstrīdētā lēmuma pārbaudi, esot pamatojusies uz Komisijas faktisku un tiesisku konstatējumu pareizības prezumpciju un neesot pietiekami izmantojusi savu rīcības brīvību saistībā ar naudas soda noteikšanu.

Otrkārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi LESD 263. pantu, prasītāju tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību (Pamattiesību hartas 47. pants pirmā daļa) un pušu procesuālo tiesību vienlīdzības principu, jo tā neesot pietiekami īstenojusi savu tiesiskuma pārbaudi un esot pārsniegusi tās robežas, apgrūtinot apelācijas sūdzības iesniedzējas.

Treškārt, Vispārējā tiesa esot vairākkārt acīmredzami un nolēmuma pieņemšanai nozīmīga veidā sagrozījusi lietas dokumentu saturu un rezultātā esot pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā un pārkāpusi atzītos pierādīšanas procesa principus.

Ceturtkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi procesuālas kļūdas un esot pārkāpusi Reglamenta 48. panta 2. punktu, prasītāju aizstāvības tiesības, kā arī prasītāju tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu un pušu procesuālo tiesību vienlīdzības principu, jo tā esot izmantojusi tādus Komisijas pierādījumus, kas neesot varējuši tikt izmantoti, un ar nokavējumu iesniegtus pierādījumus, apgrūtinot apelācijas sūdzības iesniedzējas, un tiesiski kļūdaini ar nepietiekamu pamatojumu esot noraidījusi visus apelācijas sūdzības iesniedzēju pierādījumu piedāvājumus.

Piektkārt, Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi LESD 101. pantu un esot pārkāpusi savu pienākumu norādīt pamatojumu, jo tā esot konstatējusi, ka Komisija ir pamatoti vainojusi apelācijas sūdzības iesniedzējas dalībā vienotā starpproduktu pārkāpumā attiecībā uz armatūru, dušas kabīnēm un vannas istabas keramiku.

Sestkārt, Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi LESD 101. pantu, jo tā esot izmantojusi nepareizu kritēriju, novērtējot informācijas apmaiņu atbilstoši LESD 101. panta 1. punktam, esot izdarījusi pieņēmumu par apelācijas sūdzības iesniedzēju pienākumu distancēties no [uzņēmumu,] kas nav konkurenti, diskusijām un esot novērtējusi apgalvotos, saistībā ar īpašiem iemesliem veiktos “vienošanās mēģinājumus”, kas ir notikuši starpproduktu apvienībās, kā pabeigtus LESD 101. panta pārkāpumus.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/5


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 13. septembra spriedumu lietā T-111/11 ClientEarth/Komisija 2013. gada 26. novembrī iesniedza ClientEarth

(Lieta C-612/13 P)

2014/C 71/08

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: ClientEarth (pārstāvis — P. Kirch, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedumu lietā T-111/11;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatojumam tās iesniedzēja norāda trīs pamatus.

1)

Pirmajā apelācijas sūdzības pamatā tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nepareizi interpretējot jēdzienus “izmeklēšana” un “kaitēt [..] izmeklēšanas [..] mērķiem”, kā noteikts Regulas Nr. 1049/2001 (1) 4. panta 2. punkta trešajā ievilkumā.

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, kategoriski nospriežot, ka “šī izpēte ir daļa no Komisijas veiktās izmeklēšanas Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta trešā ievilkuma izpratnē”.

Šī apelācijas sūdzības pamata pirmajā daļā norādīts, ka Vispārējā tiesa esot nepareizi interpretējusi jēdzienu “izmeklēšana”.

Otrajā daļā norādīts, ka, pat uzskatot, ka izmeklēšana ir notikusi, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nepareizi interpretējot jēdzienu “kaitēt”. Vispārējā tiesa esot sasaistījusi [informācijas] atklāšanas konceptu ar kaitēšanu, konkrēti neparādot, kā tieši atklāšana varētu kaitēt izmeklēšanas “mērķim”.

2)

Otrajā apelācijas sūdzības pamatā tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, pārkāpjot 4. panta 1., 2. un 4. punktu Orhūsas Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, kas parakstīta Orhūsā Dānijā 1998. gada 25. jūnijā un kas ir apstiprināta ar Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmumu 2005/370/EK (2).

Šis apelācijas sūdzības pamats sastāv no piecām daļām. Pirmā daļa ir par to, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, ierobežotā veidā piemērojot pienākumu interpretēt Orhūsas Konvencijas 4. panta 4. punkta c) apakšpunktu. Otrā daļa ir par Vispārējās tiesas nepareizi piemēroto aplūkotā pasākuma atbilstoši Orhūsas konvencijai. Trešā daļa ir par to, ka Vispārējā tiesa esot kļūdījusies attiecībā uz savu pienākumu interpretēt Orhūsas konvenciju saskaņā ar starptautiskajām paražu tiesībām. Ceturtā daļa ir par tās kļūdaino atteikumu tieši piemērot Orhūsas konvencijas 4. pantu un 4. panta 4. punkta c) apakšpunktu. Piektā daļa ir par Vispārējās tiesas pieļauto kļūdu tiesību piemērošanā, akceptējot atkāpi no Orhūsas konvencijas piemērošanas, kas ir pamatota ar Eiropas Savienības “īpašām iezīmēm”.

3)

Trešajā apelācijas sūdzības pamatā tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Regulas Nr. 1367/2006 (3) 6. panta 1. punktu un Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta beigas un 4. panta 3. punktu.

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, pamatojot savu atteikumu atzīt sevišķu interešu esamību [informācijas] atklāšanā tikai ar prasītāja izvirzīto argumentu analīzi. Šī pieeja esot pretrunā Regulas Nr. 1049/2001 normām, kā arī atbilstošajai judikatūrai. Faktiski, prasītājas šajā ziņā norādītie argumenti paši par sevi nevar būt iemesls, kādēļ tiek noliegta sevišķu sabiedrības interešu esamība, jo likumā prasītājam nav noteikts pienākums pierādīt sevišķus apstākļus. Iesaistīto interešu [informācijas] atklāšanā līdzsvarošana ir jāveic atbilstīgajai iestādei.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp.).

(2)  Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmums 2005/370/EK par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 124, 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 13. lpp.).


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/6


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 13. septembra spriedumu lietā T-214/11 ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) 2013. gada 27. novembrī iesniedza ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

(Lieta C-615/13 P)

2014/C 71/09

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (pārstāvis — P. Kirch, advokāts)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedumu lietā T-214/11;

piespriest EPNI atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirza trīs pamatus.

1)

Pirmajā pamatā tiek apgalvota kļūdaina Regulas Nr. 45/2001 (1) 2. pantā definētā juridiskā jēdziena “personas dati” piemērošana.

Vispārējā tiesa esot kļūdījusies, secinot, ka vārdu un viedokļu kombinācija ir personas dati. Jēdziens “personas dati” neietver viedokļus, kas tiek sniegti, piedaloties sabiedriskā komitejā, kur eksperti, kuru vārdi un citi personas dati ir publiski pieejami, tiek aicināti izteikties, ņemot vērā viņu atzītas profesionālās zināšanas.

2)

Otrajā pamatā tiek apgalvota kļūdaina Regulas Nr. 1049/2001 (2) 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta un Regulas Nr. 45/2001 8. panta b) punkta piemērošana saistībā ar šo normu apjomu, procedūru un būtību, it īpaši, neizvērtējot un nelīdzsvarojot visas ar šiem pasākumiem aizsargātās intereses.

Vispārējā tiesa neesot pilnībā apsvērusi visus to normu aspektus, kas tika uzskatītas par piemērojamām: Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts un Regulas Nr. 45/2001 8. panta b) punkts. Tā neizvērtēja un neņēma vērā dažādās, ar abiem pasākumiem aizsargātās intereses.

3)

Trešajā pamatā tiek apgalvots LES 5. panta pārkāpums, jo, prasot apelācijas sūdzības iesniedzējām pierādīt nepieciešamību nosūtīt informāciju un aizsargāto likumisko interešu apjomu, tām ir uzlikts nesamērīgs pierādīšanas pienākums.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maijs Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp.).


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 2. decembrī iesniedza Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polija) — Adarco Invest Sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

(Lieta C-629/13)

2014/C 71/10

Tiesvedības valoda — poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Pamatlietas puse

Prasītāja: Adarco Invest sp. z o.o. z, kas reģistrēta Petrosani (Rumānija), filiāle Polijā Tarnowskie Góry

Prejudiciālais jautājums

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. un 54. pants, kā arī Padomes Vienpadsmitās direktīvas par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti (1), 1. pants liedz dalībvalstij atteikt izslēgt no Komercreģistra (KRS) sabiedrības, kas ir reģistrēta citā dalībvalstī, filiāli, ja šī filiāle nav likvidēta atbilstoši procedūrai, kas ir paredzēta valsts sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, bet, lai izslēgtu valsts sabiedrības filiāli no reģistra nav jāveic šāda procedūra? Turklāt sabiedrību valsts filiāles tiek reģistrētas valsts sabiedrību reģistrā, bet šai sabiedrībai ir pienākums iesniegt konsolidētu gada finanšu pārskatu, kas aptver gan mātesuzņēmumu, gan filiāles, bet ārvalstu sabiedrību filiāles tiek reģistrētas Komercreģistrā un iesniedz reģistrā tikai gada finanšu pārskatu attiecībā uz filiāli.


(1)  OV L 395, 36. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 3. decembrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie/Urzęd Komunikacji Elektronicznej

(Lieta C-633/13)

2014/C 71/11

Tiesvedības valoda — poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītājs: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, kas reģistrēta Varšavā

Atbildētājs: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva) (1) 13. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka saistībā ar cenu kontroles pienākumiem [..] valsts regulatīvās iestādes var paredzēt operatoriem, kam ir būtiska ietekme tirgū, pienākumu, atbilstoši kuram ir aizliegts piemērot palielinātas likmes par balss izsaukumu pabeigšanu šo operatoru telefonu tīklā?


(1)  OV L 108, 7. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 5. decembrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spānija) — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena u.c.

(Lieta C-645/13)

2014/C 71/12

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Pamatlietas puses

Prasītāja: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Atbildētāji: Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Senas, Victoriana Pérez Bicéntez

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tad, ja dalībvalsts tiesību aktos nav paredzēta iespēja veikt pārsūdzību augstākas instances tiesā gadījumā, ja hipotekārā prasījuma izpildes procedūrā tiek noraidīts lūgums nepiemērot kādu līguma noteikumu tā negodīguma dēļ, ir uzskatāms, ka netiek nedz nodrošināti adekvāti un efektīvi līdzekļi, lai izbeigtu negodīgu noteikumu izmantošanu pārdevēju vai piegādātāju ar patērētājiem noslēgtajos līgumos, nedz ievērotas tiesības vērsties tiesā pēc piekritības, lai tā izlemtu, vai kādi vispārējai izmantošanai formulēti līguma noteikumi ir negodīgi, un piemērotu atbilstošus un efektīvus līdzekļus, lai izbeigtu šo noteikumu piemērošanu?

2)

Vai — gadījumā, ja uz iepriekšējo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši — tālab, lai panāktu patērētāju adekvātu un efektīvu aizsardzību pret negodīgiem noteikumiem, valsts tiesa drīkst pēc savas ierosmes piešķirt patērētājam tiesības uz to, ka pirmās instances tiesas nolēmumu, kurā ir atteikts kādu līguma noteikumu nepiemērot apgalvotā tā negodīguma dēļ, pārskata kādas augstākas instances tiesa?


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 12. decembrī iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden

(Lieta C-657/13)

2014/C 71/13

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Verder LabTec GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Finanzamt Hilden

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantā noteikto brīvību veikt uzņēmējdarbību ir saderīga situācija, ka attiecībā uz gadījumu, kad saimnieciskais līdzeklis tiek nodots no uzņēmējsabiedrības pastāvīga uzņēmuma attiecīgajā valstī tās pašas uzņēmējsabiedrības pastāvīgam uzņēmumam ārvalstī, valsts tiesiskajā regulējumā ir noteikts, ka tā ir līdzekļu izņemšana ar uzņēmējdarbību nesaistītiem nolūkiem un līdz ar to, atklājot slēptās rezerves, rodas peļņa no privātiem nolūkiem izņemtiem līdzekļiem, un citā valsts tiesiskajā regulējumā ir paredzēta iespēja peļņu no privātiem nolūkiem izņemtiem līdzekļiem vienmērīgi sadalīt uz pieciem vai desmit saimnieciskajiem gadiem?


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 13. decembrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) — C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Lieta C-659/13)

2014/C 71/14

Tiesvedības valoda — angļu

Iesniedzējtiesa

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pamatlietas puses

Prasītāja: C & J Clark International Ltd

Atbildētājs: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes Regula (EK) Nr. 1472/2006 (1) nav spēkā, ciktāl ar to tiek pārkāpts pamata antidempinga regulas [Padomes Regula (EK) Nr. 384/96 (2)] 2. panta 7. punkta b) apakšpunkts un 9. panta 5. punkts, jo Komisija neveica eksportējošo ražotāju Ķīnā un Vjetnamā, kas netika atlasīti saskaņā ar pamata antidempinga regulas 17. panta noteikumiem, tirgus ekonomikas režīma un individuālā režīma vērtējumu?

2)

Vai Padomes Regula (EK) Nr. 1472/2006 ir spēkā neesoša, ciktāl ar to tiek pārkāpts pamata antidempinga regulas [Padomes Regula (EK) Nr. 384/96] 2. panta 7. punkta c) apakšpunkts, jo Komisija trīs mēnešu laikā no brīža, kad tika uzsākta izmeklēšana, neveica tirgus ekonomikas režīma un saskaņā ar pamata antidempinga regulas Nr. 17 noteikumiem paraugu izlasē neiesaistīto eksportējošo ražotāju Ķīnā un Vjetnamā iesniegto individuālo pieteikumu vērtējumu?

3)

Vai Padomes Regula (EK) Nr. 1472/2006 ir spēkā neesoša, ciktāl ar to tiek pārkāpts pamata antidempinga regulas [Padomes Regula (EK) Nr. 384/96] 2. panta 7. punkta c) apakšpunkts, jo Komisija trīs mēnešu laikā no brīža, kad tika uzsākta izmeklēšana, neveica tirgus ekonomikas režīma un saskaņā ar pamata antidempinga regulas Nr. 17 noteikumiem paraugu izlasē neiesaistīto eksportējošo ražotāju Ķīnā un Vjetnamā iesniegto individuālo pieteikumu vērtējumu?

4)

Vai Padomes Regula (EK) Nr. 1472/2006 ir spēkā neesoša, ciktāl ar to tiek pārkāpts pamata antidempinga regulas [Padomes Regula (EK) Nr. 384/96] 3. pants un 4. panta 1. punkts, kā arī 5. panta 4. punkts un 17. pants, jo nesadarbojās pietiekams skaits Kopienas ražotāju, lai Komisija varētu veikt spēkā pastāvošo zaudējumu novērtējumu un tādējādi pastāvošo cēloņu izvērtējumu?

5)

Vai Padomes Regula (EK) Nr. 1472/2006 ir spēkā neesoša, ciktāl ar to tiek pārkāpts pamata antidempinga regulas [Padomes Regula (EK) Nr. 384/96] 3. panta 2. punkts un EKL 253. pants, jo no pierādījumiem izmeklēšanas materiālos ir redzams, ka Kopienas ražošanas nozarei nodarītie zaudējumi tika novērtēti, izmantojot ievērojami neprecīzu informāciju, un, ņemot vērā to, ka attiecīgajā regulā nav ietverts skaidrojums, kāpēc šie pierādījumi netika ņemti vērā?

6)

Vai Padomes Regula (EK) Nr. 1472/2006 ir spēkā neesoša, ciktāl ar to tiek pārkāpts pamata antidempinga regulas [Padomes Regula (EK) Nr. 384/96] 3. panta 7. punkts, jo tajā netika atbilstoši nodalīta un identificēta citu faktoru, kas rada zaudējumus, ietekme no apgalvotā importa par dempinga cenām ietekmes?

7)

Cik lielā mērā dalībvalsts tiesas var balstīties uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1472/2006 Tiesas veikto interpretāciju lietā C-249/10 P Brosmann un lietā C-247/10 P Zhejiang Aokang, lai lemtu, ka nodokļi nebija pēc likuma maksājami Kopienu Muitas kodeksa [Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (3)] 236. panta izpratnē sabiedrībām, kuras tāpat kā apelācijas sūdzības iesniedzēji lietā Brosmann un lietā Zhejiang Aokang netika atlasītas, bet iesniedza pieteikumus par tirgus ekonomikas režīma un individuālā režīma vērtējumu?


(1)  Padomes 2006. gada 5. oktobra Regula (EK) Nr. 1472/2006, ar kuru uzliek galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, ko piemēro tādu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Vjetnamas izcelsmes apavu importam, kuriem ir ādas virsa (OV L 275, 1. lpp.).

(2)  Padomes 1995. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV 1995, L 56, 1. lpp.).

(3)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 1. lpp.).


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 13. decembrī iesniedza Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) — VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

(Lieta C-664/13)

2014/C 71/15

Tiesvedības valoda — latviešu

Iesniedzējtiesa

Administratīvā apgabaltiesa

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”,

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Otrs lietas dalībnieks: K. Nīmanis

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/126/EK (1) (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām 12. pants, lasot to kopsakarā ar preambulas (2) punkta pirmo teikumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums, kas noteic, ka vienīgais veids, kā pierādīt, ka persona pastāvīgi dzīvo šajā valstī (Latvijā), ir šīs personas deklarētā dzīvesvieta? Ar “deklarēto dzīvesvietu” jāsaprot personas pienākumu atbilstoši nacionālajam regulējumam reģistrēties valsts reģistrā, lai paziņotu par savu sasniedzamību deklarētajā adresē tiesiskajām attiecībām ar valsti un pašvaldību.


(1)  OV L 403, 18. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 17. decembrī iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) — Indėlių ir investicijų draudimas” un Nemaniūnas

(Lieta C-671/13)

2014/C 71/16

Tiesvedības valoda — lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pamatlietas puses

Prasītāji: VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” un Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Pārējie lietas dalībnieki: Vitoldas Guliavičius un AS bankas “Snoras”, atzīta par bankrotējušu

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 94/19 (1) 7. panta 2. punkta noteikumi kopā ar tās I pielikuma 12. punkta noteikumiem ir jāsaprot un jāinterpretē tādējādi, ka tad, ja dalībvalsts no iespējas saņemt kompensāciju izslēdz personas, kas veikušas noguldījumus kredītiestādē, kurai pieder tās izdoti parāda vērtspapīri (noguldījumu sertifikāti), šo izņēmumu var piemērot tikai tad, ja minētie noguldījumu sertifikāti pilnībā atbilst (tiem piemīt) visām finanšu instrumenta iezīmēm Direktīvas 2004/39 (2) izpratnē (ņemot vērā arī citus Eiropas Savienības tiesību aktus, piemēram, Eiropas Centrālās bankas Regulu Nr. 25/2009), tostarp apgrozāmība sekundārajā tirgū?

2)

Ja attiecīgā dalībvalsts izvēlas transponēt Direktīvas 94/19 un 97/9 (3) valsts tiesībās tādējādi, ka noguldītāju un ieguldītāju aizsardzības sistēmas tiek paredzētas vienā tiesību aktā (vienā likumā), vai Direktīvas 94/19 7. panta 2. punkta noteikumi kopā ar I pielikuma 12. punkta noteikumiem un Direktīvas 97/9 2. panta 2. punkts, ņemot vērā Direktīvas 97/9 2. panta 3. punktu, ir jāsaprot un jāinterpretē tādējādi, ka nav iespējams, ka pastāv tāda situācija, ka uz noguldījuma sertifikātu un obligāciju īpašniekiem neattiecas neviena aizsardzības (garantiju) sistēma iepriekš minēto direktīvu izpratnē?

3)

Ņemot vērā faktu, ka saskaņā ar valsts tiesību regulējumu neviena no Direktīvās 94/19 un 97/9 paredzētajām iespējamām aizsardzības sistēmām nav piemērojama kredītiestādes emitētu noguldījumu sertifikātu un obligāciju īpašniekiem:

a)

vai Direktīvas 94/19 3. panta 1. punkta, 7. panta 1. punkta (kas grozīts ar Direktīvu 2009/14) un 10. panta 1. punkta noteikumi, skatot tos kopā ar šīs direktīvas 1. panta 1. punktu, kurā ir iekļauta noguldījuma definīcija, ir pietiekami skaidri, precīzi, beznosacījumu un tādi, ar kuriem indivīdam tiek piešķirtas tiesības, lai privātpersonas varētu uz tiem balstīties valsts tiesā, lai pamatotu savas prasības par kompensācijas izmaksu pret valsts izveidotu garantijas iestādi, kura ir atbildīga par minētās kompensācijas izmaksu?

b)

vai Direktīvas 97/9 2. panta 2. punkta un 4. panta 1. punkta noteikumi ir pietiekami skaidri, precīzi, beznosacījumu un tādi, ar kuriem indivīdam tiek piešķirtas tiesības, lai privātpersonas varētu uz tiem balstīties valsts tiesā, lai pamatotu savas prasības par kompensācijas izmaksu pret valsts izveidotu garantijas iestādi, kura ir atbildīga par minētās kompensācijas izmaksu?

c)

ja atbilde uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem (3.(a) un 3.(b)) ir apstiprinoša, kuru no divām iespējamām aizsardzības sistēmām valsts tiesai ir jāizvēlas piemērot, izlemjot strīdu starp privātpersonu un kredītiestādi, kurā iesaistīta valsts izveidota garantijas iestāde, kas atbild par noguldītāju un ieguldītāju aizsardzības sistēmu darbību?

4)

Vai Direktīvas 97/9 2. panta 2. punkta un 4. panta 2. punkta noteikumi (kopā ar minētās direktīvas I pielikumu) ir jāsaprot un jāinterpretē tādējādi, ka tie liedz tādu valsts tiesību aktu pastāvēšanu, saskaņā ar kuriem ieguldītāju kompensācijas sistēma nav piemērojama ieguldītājiem, kuriem pieder parāda vērtspapīri, ko emitējusi kredītiestāde, finanšu instrumenta veida dēļ (parāda vērtspapīri), un ņemot vērā faktu, ka apdrošinātais uzņēmums (kredītiestāde) nav pārskaitījis vai izmantojis ieguldītāju līdzekļus vai vērtspapīrus bez viņu piekrišanas? Vai, interpretējot iepriekš minētos Direktīvas 97/9 noteikumus par ieguldītāju aizsardzību nozīme ir tam, ka kredītiestāde, kura ir emitējusi konkrētos parāda vērtspapīrus (emitents) vienlaikus ir arī šo finanšu instrumentu turētājs (starpnieks) un ka ieguldītāju līdzekļi netiek nošķirti no pārējiem kredītiestādes līdzekļiem?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām (OV L 135, 5. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (OV L 84, 22. lpp.).


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/10


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2013. gada 8. oktobra spriedumu lietā T-545/11 Stichting Greenpeace Nederland un Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Eiropas Komisija 2013. gada 17. decembrī iesniedza Eiropas Komisija

(Lieta C-673/13 P)

2014/C 71/17

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji — B. Smulders, P. Oliver un P. Ondrůšek)

Pārējie lietas dalībnieki: Stichting Greenpeace Nederland un Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu;

atbilstoši Tiesas Statūtu 61. pantam pašai pieņemt galīgo nolēmumu attiecībā uz pirmo un trešo pamatu vai nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā lemtu par šiem pamatiem, un

piespriest atbildētājiem atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza vienu pamatu, kas attiecas uz to, ka Vispārējā tiesa ir nepareizi interpretējusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulas (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (1) (turpmāk tekstā — “Orhūsas regula”), 6. panta 1. punkta pirmajā teikumā minēto tādas informācijas jēdzienu, kas “attiecas uz emisijām vidē”, atkāpjoties no Komisijas tēzes, saskaņā ar kuru šis jēdziens ir jāinterpretē saskaņoti un harmoniski, ņemot vērā citas attiecīgās tiesību normas. Šim pamatam ir trīs daļas:

i)

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, jo tā neesot ņēmusi vērā vajadzību nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (2), skatot to kopsakarā ar Orhūsas regulas 6. panta 1. punktu, kas jāskata kopā ar Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (turpmāk tekstā — “Orhūsas konvencija”) 4. panta 4. punktu, “iekšējo” saskaņotību.

ii)

Vispārējā tiesa neesot pienācīgi ņēmusi vērā konfidencialitātes noteikumus, kas paredzēti nozares tiesību aktos attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, proti, Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (4), un

iii)

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, neņemot vērā vajadzību interpretēt Orhūsas regulas 6. panta 1. punktu cik vien iespējams saderīgi ar Pamattiesību hartu un Līgumu par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPs).


(1)  OV L 264, 13. lpp.

(2)  OV L 145, 43. lpp.

(3)  OV L 230, 1. lpp.

(4)  OV L 309, 1. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 23. decembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) — Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD

(Lieta C-681/13)

2014/C 71/18

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāja: Diageo Brands BV

Atbildētāja: Simiramida-04 EOOD

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Regulas (EK) Nr. 44/2001 (1) 34. panta ievads un 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šis atteikuma pamats attiecas arī uz gadījumu, kad izcelsmes dalībvalsts tiesas nolēmums ir acīmredzamā pretrunā Savienības tiesībām un šī tiesa to ir atzinusi?

2)

a)

Vai Regulas (EK) Nr. 44/2001 34. panta ievads un 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas, ka puse nav izmantojusi nolēmuma izcelsmes valstī pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus, liedz tai derīgi atsaukties uz šo atteikuma pamatu?

b)

Ja atbilde uz 2 (a) jautājumu ir apstiprinoša, vai tā būtu citāda, ja tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošana nolēmuma izcelsmes valstī bija bezjēdzīga, jo jāpieņem, ka tā nebūtu novedusi pie cita nolēmuma?

3)

Vai Regulas 2004/48/EK (2) 14. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka šī norma attiecas arī uz pušu izdevumiem dalībvalstī sakarā ar prasību par kaitējuma atlīdzību, ja prasība un aizstāvība attiecas uz apgalvoto atbildētājas atbildību sakarā ar tās uzlikto arestu un paziņojumiem, kurus tā veica savu preču zīmes tiesību īstenošanai citā dalībvalstī, un šajā ziņā rodas jautājums par pēdējās minētās dalībvalsts tiesas sprieduma atzīšanu pirmajā minētajā dalībvalstī?


(1)  Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 12, 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV L 157, 45. lpp.).


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 27. decembrī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) — X AB/Skatteverket

(Lieta C-686/13)

2014/C 71/19

Tiesvedības valoda — zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta förvaltningsdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītāja: X AB

Atbildētāja: Skatteverket

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 49. pants un LESD 63. pants nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru domicila dalībvalsts neļauj atskaitīt valūtas kursu svārstību radītos zaudējumus, kuri ir iekļauti ar citā dalībvalstī reģistrētas sabiedrības kapitāla daļām, kas tiek izmantotas komercdarbības vajadzībām, saistītajā kapitāla pieaugumā vai kapitāla zaudējumos, ja domicila dalībvalsts piemēro sistēmu, saskaņā ar kuru kapitāla pieaugums un kapitāla zaudējumi saistībā ar šīm kapitāla daļām ir pilnībā atbrīvoti no nodokļiem?


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 3. janvārī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — kriminālprocess pret Thi Bich Ngoc Nguyen un Nadine Schönherr

(Lieta C-2/14)

2014/C 71/20

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Lietas dalībnieki pamatlietā

Thi Bich Ngoc Nguyen

Nadine Schönherr

Otrs lietas dalībnieks: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Prejudiciālais jautājums

Vai uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksa, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, definīcijai atbilstošām zālēm (1), kuras satur Regulā (EK) Nr. 273/2004 (2) un Regulā (EK) Nr. 111/2005 (3)“klasificētas vielas”, atbilstoši šo regulu 2. panta a) punktam nekādā gadījumā neattiecas šo regulu piemērošanas joma, vai arī tas ir jāpieņem tikai gadījumos, kad zāļu sastāvs ir tāds, ka šīs vielas nevar viegli izmantot vai viegli ekstrahēt ar vienkārši izmantojamiem līdzekļiem vai ekonomiski izdevīgā veidā minēto regulu izpratnē?


(1)  OV L 311, 67. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem, OV L 47, 1. lpp.

(3)  Padomes 2004. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm, OV 2005 L 22, 1. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 6. janvārī iesniedza Korkein oikeus (Somija) — Christophe Bohe/Ingrid Wiertz

(Lieta C-4/14)

2014/C 71/21

Tiesvedības valoda — somu

Iesniedzējtiesa

Korkein oikeus

Pamatlietas puses

Prasītājs: Christophe Bohez

Atbildētāja: Ingrid Wiertz

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Briseles I (1) regulas 1. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šīs regulas piemērošanas jomā neietilpst lietas, kurās runa ir par tādas kavējuma naudas (astreinte) piedziņu, kura tiesvedībā par aizgādību un saskarsmes tiesībām ir noteikta pamatsaistības izpildes nodrošināšanai?

2)

Ja iepriekšējā jautājumā minētās lietas ietilpst Briseles I regulas piemērošanas jomā, vai šīs regulas 49. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka attiecīgi par katru dienu noteiktā kavējuma nauda, kuras piedziņa izcelsmes dalībvalstī pati par sevi ir veicama noteiktajā apmērā, taču tās galīgais apmērs var tikt koriģēts, pamatojoties uz personas, kurai ir pienākums maksāt šo kavējuma naudu, pieteikumu vai argumentiem, vienā dalībvalstī ir piedzenama tikai tad, kad tās apmērs ir ticis atsevišķi galīgi noteikts izcelsmes dalībvalstī?

3)

Ja iepriekšējā jautājumā minētās lietas neietilpst Briseles I regulas piemērošanas jomā, vai Briseles IIa regulas (2) 47. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka īstenošanas un nodrošināšanas pasākumi, kuri attiecas uz aizgādību un saskarsmes tiesībām, ietilpst izpildes procedūrā šīs tiesību normas izpratnē, attiecībā uz kuru noteicošie ir izpildes dalībvalsts tiesību akti, vai arī tie var būt daļa no tāda nolēmuma par aizgādību un saskarsmes tiesībām, kurš citā dalībvalstī ir izpildāms saskaņā ar Briseles IIa regulu?

4)

Ja pieteikums par kavējuma naudas piedziņu tiek iesniegts citā dalībvalstī, vai ir jāpieprasa, lai piedzenamās kavējuma naudas apmērs dalībvalstī, kurā ir ticis pieņemts nolēmums, atsevišķi tiek noteikts galīgi, arī ja Briseles I regula izpildē netiek piemērota?

5)

Ja saskarsmes tiesību īstenošanai noteiktās kavējuma naudas (astreinte) piedziņa ir veicama citā dalībvalstī, un izcelsmes dalībvalstī piedzenamās kavējuma naudas apmērs izcelsmes dalībvalstī atsevišķi galīgi nav ticis noteikts,

a)

vai nosacījums kavējuma naudas piedziņai tomēr ir tas, ka vēlāk tiek pārbaudīts, vai saskarsmes tiesības ir tikušas liegtas tādu iemeslu dēļ, kas obligāti jāņem vērā bērna tiesību interesēs; un

b)

kura tiesa tādā gadījumā ir kompetenta pārbaudīt šos apstākļus, precīzāk sakot,

i)

vai izpildes dalībvalsts tiesas kompetence aprobežojas tikai ar to, ka tā pārbauda, vai apgalvojums par šķērsli saskarsmes tiesību īstenošanai ir pamatots ar to, kas nepārprotami izriet no pamatlietā pieņemtā nolēmuma, vai

ii)

vai no bērna tiesībām, kuras ir aizsargātas saskaņā ar [Eiropas] Savienības Pamattiesību hartu, izrietēt, ka izpildes dalībvalsts tiesai ir plašākas pilnvaras vai pienākums pārbaudīt, vai saskarsmes tiesības ir tikušas liegtas tādu iemeslu dēļ, kas obligāti jāņem vērā bērna tiesību interesēs?


(1)  Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 12, 1. lpp.).

(2)  Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (OV L 338, 1. lpp.).


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/13


Prasība, kas celta 2014. gada 27. janvārī — Spānijas Karaliste/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-44/14)

2014/C 71/22

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis — A. Rubio González)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulas (ES) Nr. 1052/2013, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) (1), 19. pantu,

piespriest atbildētājām iestādēm atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šengenas protokola 4. panta, ko skata kopā ar šā protokola 5. pantu, pārkāpums . EUROSUR regulas 19. pantā ir noteikta ad hoc kārtība Apvienotās Karalistes un Īrijas dalībai EUROSUR, izmantojot sadarbības līgumus. Tādējādi šo dalībvalstu dalība tajā ir paredzēta kārtībā, kas ir atrauta no Šengenas protokola 4. pantā noteiktā, šādi Apvienoto Karalisti un Īriju būtībā pielīdzinot Eiropas Savienībai nepiederīgām trešām valstīm.


(1)  OV L 295, 11. lpp.


Vispārējā tiesa

8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/14


Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — SKW Stahl-Metallurgie Holding un SKW Stahl-Metallurgie/Komisija

(Lieta T-384/09) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Tērauda un gāzes rūpniecībai EEZ, izņemot Īriju, Spāniju, Portugāli un Apvienoto Karalisti, paredzēta kalcija karbonāta un magnija tirgus - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Cenu noteikšana un tirgus sadale - Tiesības uz aizstāvību - Vainojamība pārkāpjošā rīcībā - Pienākums norādīt pamatojumu - Naudas sodi - Vienlīdzīga attieksme - Atbildību mīkstinoši apstākļi - Sadarbība administratīvajā procesā - Samērīgums - Solidāra atbildība par naudas soda samaksu - 2006. gada pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai)

2014/C 71/23

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Vācija) un SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (pārstāvji — sākotnēji A. Birnstiel, S. Janka un S. Dierckens, advokāti, vēlāk A. Birnstiel un S. Janka)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — N. von Lingen un A. Antoniadis, pārstāvji, kam palīdz A. Böhlke, advokāts)

Persona, kas iestājusies lietā prasītāju prasījumu atbalstam: Gigaset AG (iepriekš Arques Industries AG) (Minhene, Vācija) (pārstāvji — C. Grave, A. Scheidtmann un B. Meyring, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2009. gada 22. jūlija Lēmumu C(2009) 5791, galīgā redakcija, par [EKL] 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/39.396 — Reaģenti uz kalcija karbonāta un magnija bāzes tērauda un gāzes rūpniecībai), ciktāl tas attiecas uz prasītājām, kā arī, pakārtoti, prasība atcelt prasītājām ar minēto lēmumu uzlikto naudas sodu vai samazināt tā apmēru

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG un SKW Stahl-Metallurgie GmbH sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Gigaset AG sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/14


Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Evonik Degussa un AlzChem/Komisija

(Lieta T-391/09) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Tērauda un gāzes rūpniecībai EEZ, izņemot Īriju, Spāniju, Portugāli un Apvienoto Karalisti, paredzēta kalcija karbonāta un magnija tirgus - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Cenu noteikšana un tirgus sadale - Vainojamība pārkāpjošā rīcībā - Naudas sodi - Sadarbība administratīvajā procesā - Atbildību pastiprinoši apstākļi - Recidīvs - Atbildību mīkstinoši apstākļi - Samērīgums - Pārkāpuma ilgums - Solidāra atbildība par naudas soda samaksu - 2006. gada pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai)

2014/C 71/24

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Evonik Degussa GmbH (Essen, Vācija) un AlzChem AG, iepriekš AlzChem Trostberg GmbH, iepriekš AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Vācija) (pārstāvji — C. Steinle, O. Andresen un I. Bodenstein, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — N. von Lingen un A. Antoniadis, pārstāvji, kam palīdz A. Böhlke, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2009. gada 22. jūlija Lēmumu C(2009) 5791, galīgā redakcija, par [EKL] 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/39.396 — Reaģenti uz kalcija karbonāta un magnija bāzes tērauda un gāzes rūpniecībai), ciktāl tas attiecas uz prasītājām, kā arī, pakārtoti, prasība grozīt minēto lēmumu, lai, pirmkārt, atceltu prasītājām uzlikto naudas sodu vai samazinātu tā apmēru un, otrkārt, lai minēto naudas sodu solidāri ar prasītājām pilnā apmērā uzliktu SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2009. gada 22. jūlija Lēmuma C(2009) 5791, galīgā redakcija, par [EKL] 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/39.396 — Reaģenti uz kalcija karbonāta un magnija bāzes tērauda un gāzes rūpniecībai) 2. panta g) un h) punktu, ciktāl tas attiecas uz Evonik Degussa GmbH un AlzChem AG, tomēr precizējot, ka šī atcelšana neietekmē atbrīvojošo iedarbību, ko rada tas, ka viena vai otra no šīm divām sabiedrībām ir samaksājusi naudas sodu, kas tām tika solidāri uzlikts par SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG izdarīto pārkāpumu, kas konstatēts minētā lēmuma 1. panta f) punktā, un naudas sodu kas SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG tika uzlikts šā paša lēmuma 2. panta g) punktā;

2)

par Lēmuma C(2009) 5791, galīgā redakcija, 1. panta f) punktā konstatēto Evonik Degussa GmbH un AlzChem AG pārkāpumu tiek uzlikti šādi naudas sodi:

Evonik Degussa un AlzChem solidāri: 2,49 miljoni euro, precizējot, ka tiks uzskatīts, ka Evonik Degussa un AlzChem ir samaksājušas šo naudas sodu to summu apmērā, ko SKW Stahl-Technik ir samaksājusi kā naudas sodu, kas tai ir ticis uzlikts šā paša lēmuma 2. panta f) un g) punktā;

Evonik Degussa, kas ir vienīgā atbildīgā par šā naudas soda samaksu — 1,24 miljoni euro;

3)

prasību pārējā daļā noraidīt;

4)

Evonik Degussa un AlzChem sedz divas trešdaļas savu, kā arī divas trešdaļas Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumu. Komisija sedz vienu trešdaļu savu un vienu trešdaļu Evonik Degussa un AlzChem tiesāšanās izdevumu.


(1)  OV C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/15


Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Gigaset/Komisija

(Lieta T-395/09) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Tērauda un gāzes rūpniecībai EEZ, izņemot Īriju, Spāniju, Portugāli un Apvienoto Karalisti, paredzēta kalcija karbonāta un magnija tirgus - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Cenu noteikšana un tirgus sadale - Vainojamība pārkāpjošā rīcībā - Pienākums norādīt pamatojumu - Naudas sodi - Pārkāpuma ilgums - Vienlīdzīga attieksme - Atbildību mīkstinoši apstākļi - Sadarbība administratīvajā procesā - Solidāra atbildība par naudas soda samaksu - 2006. gada pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai)

2014/C 71/25

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gigaset AG, iepriekš Arques Industries AG (Minhene, Vācija) (pārstāvji — C. Grave, B. Meyring un A. Scheidtmann, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — N. von Lingen un R. Sauer, pārstāvji, kam palīdz A. Böhlke, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2009. gada 22. jūlija Lēmumu C(2009) 5791, galīgā redakcija, par [EKL] 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/39.396 — Reaģenti uz kalcija karbonāta un magnija bāzes tērauda un gāzes rūpniecībai), ciktāl tas attiecas uz prasītāju, kā arī, pakārtoti, prasība samazināt prasītājai ar minēto lēmumu uzliktā naudas soda apmēru

Rezolutīvā daļa:

1)

Gigaset AG atbilstoši Komisijas 2009. gada 22. jūlija Lēmuma C(2009) 5791, galīgā redakcija, par [EKL] 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/39.396 — Reaģenti uz kalcija karbonāta un magnija bāzes tērauda un gāzes rūpniecībai) 2. panta f) punktam uzliktais naudas sods tiek noteikts 12,3 miljonu euro apmērā;

2)

prasību pārējā daļā noraidīt;

3)

Gigaset sedz 90 % savu, kā arī 90 % Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumu, izņemot tiesāšanās izdevumu, kas attiecas uz pagaidu noregulējuma tiesvedību. Komisija sedz 10 % savu, kā arī 10 % Gigaset tiesāšanās izdevumu, izņemot tiesāšanās izdevumu, kas attiecas uz pagaidu noregulējuma tiesvedību.


(1)  OV C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/15


Vispārējās tiesas 2014. gada 29. janvāra spriedums — Hubei Xinyegang Steel/Padome

(Lieta T-528/09) (1)

(Dempings - Dažu Ķīnas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu imports - Zaudējumu draudu noteikšana - Regulas (EK) Nr. 384/96 3. panta 9. punkts un 9. panta 4. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 3. panta 9. punkts un 9. panta 4. punkts))

2014/C 71/26

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (Huang Shi, Ķīna) (pārstāvji — F. Carlin, barrister, Q. Azau, A. MacGregor, solicitor, un N. Niejahr, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — J. P. Hix un B. Driessen, pārstāvji, kam palīdz B. O’Connor, solicitor)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji H. van Vliet un M. França, vēlāk M. França un J.-F. Brakeland, pārstāvji, kam palīdz R. Bierwagen, advokāts), ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Čehijas Republika), ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Roman, Rumānija), Benteler Stahl/Rohr GmbH (Paderborn, Vācija), Ovako Tube & Ring AB (Hofors, Zviedrija), Rohrwerk Maxhütte GmbH (Sulzbach-Rosenberg, Vācija), Dalmine SpA (Dalmine, Itālija), Silcotub SA (Zalău, Rumānija), TMK-Artrom SA (Slatina, Rumānija), Tubos Reunidos SA (Amurrio, Spānija), Vallourec Mannesmann Oil & Gas France (Aulnoye-Aymeries, Francija), V & M France (Boulogne-Billancourt, Francija), V & M Deutschland GmbH (Düsseldorf, Vācija), Voestalpine Tubulars GmbH (Linz, Austrija), un Železiarne Podbrezová a.s. (Podbrezová, Slovākija) (pārstāvji — G. Berrisch, G. Wolf, advokāti, un N. Chesaites, barrister)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Padomes 2009. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 926/2009, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts tādu konkrētu dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam, kā izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā (OV L 262, 19. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Padomes 2009. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 926/2009, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts tādu konkrētu dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam, kā izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, ciktāl ar to ir noteikti antidempinga maksājumi Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd ražoto preču eksportam un ciktāl ar to ir noteikts iekasēt pagaidu maksājumus, kas noteikti šādam eksportam;

2)

Eiropas Savienības Padome sedz savus, kā arī atlīdzina Hubei Xinyegang Steel Co. tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati;

4)

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TM KArtrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, V & M France, V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH un Železiarne Podbrezová a.s. sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 51, 27.02.2010.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/16


Vispārējās tiesas 2014. gada 28. janvāra spriedums — Progust/ITSB — Sopralex & Vosmarques (“IMPERIA”)

(Lieta T-216/11) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “IMPERIA” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “IMPERIAL” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Agrākas preču zīmes atšķirtspēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2014/C 71/27

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Progust, SL (Girone, Spānija) (pārstāvji — sākotnēji M. E. López Camba, J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela un I. Munilla Muñoz, vēlāk J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela un I. Munilla Muñoz, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — V. Melgar)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Sopralex & Vosmarques SA (Brisele, Beļģija) (pārstāvji — P. Maeyaert un V. Fossoul, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 27. janvāra lēmumu lietā R 1036/2010-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Sopralex & Vosmarques SA un Progust, SL

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Progust, SL atlīdzina tiesāšanās izdevumus


(1)  OV C 194, 2.7.2011.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/17


Vispārējās tiesas 2014. gada 30. janvāra spriedums — Streng/ITSB — Gismondi (“PARAMETRICA”)

(Lieta T-495/11) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “PARAMETRICA” reģistrācijas pieteikums - Agrāka valsts vārdiska preču zīme “parameta” - Relatīvs atteikuma pamats - Pierādījumu nesniegšana iebildumu procesa valodā - Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. un 3. punkts un 98. noteikuma 1. punkts)

2014/C 71/28

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michael Streng (Erding, Vācija) (pārstāvis — A. Pappert, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — P. Bullock)

Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Fulvio Gismondi (Roma, Itālija) (pārstāvji — A. Masetti Zannini de Concina, G. Petrocchi, M. Bucarelli un F. Bellan, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 19. jūlija lēmumu lietā R 1348/2010-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Michael Streng k-gu un Fulvio Gismondi k-gu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Michael Streng k-gs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 347, 26.11.2011.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/17


Vispārējās tiesas 2014. gada 28. janvāra spriedums — Schuhhaus Dielmann/ITSB — Carrera (“Carrera panamericana”)

(Lieta T-600/11) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Starptautiska reģistrācija “Carrera panamericana”, ko attiecina uz Eiropas Kopienu - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “CARRERA” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pienākums norādīt pamatojumu - Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

2014/C 71/29

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmštate, Vācija) (pārstāvis –W. Göpfert, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — P. Bullock)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Carrera SpA (Caldiero, Itālija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 15. septembra lēmumu lietā R 1989/2010-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Carrera SpA un Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 32, 4.2.2012.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/18


Vispārējās tiesas 2014. gada 29. janvāra spriedums — European Dynamics Belgium u.c./EZA

(Lieta T-158/12) (1)

(Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Ārējo pakalpojumu sniegšana lietojumprogrammu jomā - Lēmums klasificēt pretendenta piedāvājumu otrajā vietā kaskādes veida līguma noslēgšanas nolūkā - Piešķiršanas kritēriji - Līguma dokumentos neparedzēta piešķiršanas kritērija pievienošana - Atlases kritērija izvērtēšana iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas posmā - Pārskatāmība)

2014/C 71/30

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: European Dynamics Belgium SA (Brisele, Beļģija), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luksemburga), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atēnas, Grieķija) un European Dynamics UK Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis — V. Christianos, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) (pārstāvji — T. Jabłoński un C. Maignen, pārstāvji, kam palīdz sākotnēji H.-G. Kamann un E. Arsenidou, vēlāk H.-G. Kamann un A. Dritsa, advokāti)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt EZA 2012. gada 31. janvāra Lēmumu EMA/67882/2012 klasificēt otrajā vietā prasītāju piedāvājumu attiecībā uz pamatlīguma noslēgšanu saistībā ar uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūru EMA/2011/17/ICT par ārējo pakalpojumu sniegšanu lietojumprogrammu jomā un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE un European Dynamics UK Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 184, 23.6.2012.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/18


Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Sunrider/ITSB — Nannerl (“SUN FRESH”)

(Lieta T-221/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “SUN FRESH” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas, Beniluksa un valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes “SUNNY FRESH”, “SUNRIDER SUNNY FRESH” un “SUNNYFRESH” - Relatīvs atteikuma pamats - Pierādījumi par agrāku preču zīmju faktisku izmantošanu - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2014/C 71/31

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Sunrider Corporation (Torrance, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji — N. Dontas un K. Markakis, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji — P. Bullock)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Austrija) (pārstāvis — A. Thünken, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 26. marta lēmumu lietā R 2401/2010-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp The Sunrider Corporation un Nannerl GmbH & Co. KG

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

The Sunrider Corporation atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 217, 21.7.2012.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/19


Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — NCL/ITSB (“NORWEGIAN GETAWAY”)

(Lieta T-513/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “NORWEGIAN GETAWAY” reģistrācijas pieteikums - Absolūti atteikuma pamati - Aprakstošs raksturs - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

2014/C 71/32

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: NCL Corporation Ltd (Miami, Floridas Štats, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāve — N. Grüger, advokāte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — A. Schifko)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 12. septembra lēmumu lietā R 1014/2012-4 par vārdiska apzīmējuma “NORWEGIAN GETAWAY” kā Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

NCL Corporation Ltd sedz savus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 26, 26.1.2013.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/19


Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — NCL/ITSB (“NORWEGIAN BREAKAWAY”)

(Lieta T-514/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “NORWEGIAN BREAKAWAY” reģistrācijas pieteikums - Absolūti atteikuma pamati - Aprakstošs raksturs - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

2014/C 71/33

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: NCL Corporation Ltd (Miami, Floridas Štats, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāve — N. Grüger, advokāte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — A. Schifko)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 12. septembra lēmumu lietā R 1017/2012-4 par vārdiska apzīmējuma “NORWEGIAN BREAKAWAY” kā Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

NCL Corporation Ltd sedz savus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 26, 26.1.2013.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/19


Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Coppenrath-Verlag/ITSB — Sembella (“Rebella”)

(Lieta T-551/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “Rebella” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “SEMBELLA” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts - Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta otrās daļas a) punkts)

2014/C 71/34

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Münster, Vācija) (pārstāvis — D. Pohl, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — A. Poch)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Sembella GmbH (Timelkam, Austrija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2012. gada 5. oktobra lēmumu lietā R 1681/2011-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Sembella GmbH un Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 55, 23.2.2013.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/20


Vispārējās tiesas 2014. gada 29. janvāra spriedums — Goldsteig Käsereien Bayerwald/ITSB — Vieweg (“goldstück”)

(Lieta T-47/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “goldstück” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “GOLDSTEIG” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2014/C 71/35

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Vācija) (pārstāvis –S. Biagosch, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — A. Poch)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Christin Vieweg (Sonneberg, Vācija) (pārstāvis — J. Pröll, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2012. gada 14. novembra lēmumu lietā R 2589/2011-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH un Christin Vieweg

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 86, 23.3.2013.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/20


Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Novartis/ITSB (“CARE TO CARE”)

(Lieta T-68/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “CARE TO CARE” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2014/C 71/36

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Novartis AG (Bāzele, Šveice) (pārstāvis — M. Douglas, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji — M. Rajh un J. Crespo Carrillo)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2012. gada 29. novembra lēmumu lietā R 953/2012-1 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu “CARE TO CARE” reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Novartis AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 108, 13.4.2013.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/20


Vispārējās tiesas 2014. gada 23. janvāra spriedums — Komisija/BO

(Lieta T-174/13 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Līgumdarbinieki - Sociālais nodrošinājums - Transporta izdevumu atlīdzināšana - Transporta izdevumi valodas apsvērumu dēļ - Kopīgo noteikumu par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem 19. panta 2. punkts - Vispārējo īstenošanas noteikumu medicīnisko izdevumu atlīdzināšanai II daļas 12. nodaļas 2.5. punkts)

2014/C 71/37

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un D. Martin)

Otrs lietas dalībnieks: BO (Amāna, Jordānija) (pārstāvji — L. Levi, M. Vandenbussche un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 15. janvāra spriedumu lietā F-27/11 BO/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts), ar kuru tiek lūgts atcelt minēto spriedumu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina BO šajā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 164, 8.6.2013.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/21


Vispārējās tiesas 2014. gada 13. janvāra rīkojums — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisija

(Lieta T-134/12) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu un prasība sakarā ar atbildību - Līgumi par Savienības finanšu atbalstu projektiem pētniecības un attīstības jomā - Iebilde par nepieņemamību - Prasījumu pārkvalificēšanas neesamība - Nepieņemamība)

2014/C 71/38

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alikante, Spānija) (pārstāvis — M. Jiménez Perona, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — R. Lyal un B. Conte, pārstāvji, kuriem palīdz J. Rivas Andrés un X. García García, advokāti)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas 2012. gada 13. janvāra vēstulē ietverto lēmumu par prasītājas finanšu auditam atbilstošajās parādzīmēs minēto summu atmaksu un, otrkārt, prasība sakarā ar atbildību, kas vērsta uz to, lai Komisija atlīdzinātu zaudējumus EUR 732 768 apmērā

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp ar pagaidu noregulējuma tiesvedību saistītos.


(1)  OV C 157, 2.6.2012.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/21


Vispārējās tiesas 2014. gada 13. janvāra rīkojums — Lebedef/Komisija

(Apvienotās lietas T-116/13 P un T-117/13 P) (1)

(Apelācijas sūdzība - Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - 2008. un 2009. gada novērtējums - Atbrīvojums uz nepilnu darba laiku, lai pārstāvētu arodbiedrību - Novērtējuma ziņojumi, kas attiecas uz funkcijām, kas veiktas, īstenojot pārstāvību - Arodbiedrības veikta iecelšana - Prasību noraidīšana pirmajā instancē kā acīmredzami nepamatotas - Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

2014/C 71/39

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis — F. Frabetti, avocat)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji — C. Berardis-Kayser un G. Berscheid, piedaloties B. Wägenbaur, avocat)

Priekšmets

Divas apelācijas sūdzības, kas celtas par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 12. decembra rīkojumiem apvienotajās lietās F-70/11 un F-109/11 Lebedef/Komisija (Krājumā vēl nav publicētas) un kurās prasīts atcelt šos rīkojumus

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzības noraidīt;

2)

Giorgio Lebedef sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, kas tai radušies šajā instancē.


(1)  OV C 147, 25.5.2013.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/22


Vispārējās tiesas 2014. gada 14. janvāra rīkojums — Miettinen/Padome

(Lieta T-303/13) (1)

(Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Padomes Juridiskā dienesta atzinums - Piekļuves atteikums - Publiskošana pēc prasības celšanas - Strīda priekšmeta zudums - Intereses celt prasību neesamība - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2014/C 71/40

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Samuli Miettinen (Espoo, Somija) (pārstāvji — O. Brouwer, E. Raedts, avocats, un A. Villette, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — K. Pellinghelli un É. Sitbon)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2013. gada 25. marta lēmumu, ar kuru tika atteikts prasītājam piešķirt pilnīgu piekļuvi Padomes Juridiskā dienesta atzinumam Nr. 15309/12

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

3)

Zviedrijas Karalistes un Somijas Republikas pieteikumus par iestāšanos lietā atstāt bez izskatīšanas.


(1)  OV C 215, 27.7.2013.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/22


Prasība, kas celta 2013. gada 4. decembrī — Lomnici/Parlaments

(Lieta T-650/13)

2014/C 71/41

Tiesvedības valoda — ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Zoltán Lomnici (Budapešta, Ungārija) (pārstāvis — Z. Lomnici jr., advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījums:

atcelt Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas 2013. gada 17. oktobra lēmumu par Lūgumrakstu Nr. 1298/2012.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs norāda, ka nav ievērots pienākums norādīt pamatojumu un ir pārkāptas ikviena Savienības pilsoņa tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu. Šajā saistībā viņš tostarp norāda, ka lieta saistībā ar viņa lūgumrakstu tika izbeigta, nesniedzot pamatojumu, viņš netika aicināts uz sanāksmi un lēmums viņam netika paziņots.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/22


Prasība, kas celta 2013. gada 19. decembrī — Axa Versicherung/Komisija

(Lieta T-677/13)

2014/C 71/42

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Axa Versicherung AG (Ķelne, Vācija) (pārstāvji –C. Bahr, S. Dethof un A. Malec, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto noraidījumu;

pakārtoti, daļēji atcelt apstrīdēto noraidījumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja vēršas pret Komisijas 2013. gada 29. oktobra lēmumu, ar ko noraidīti prasītājas atkārtotie pieprasījumi piekļūt Komisijas dokumentiem lietā COMP/39.125 — Automašīnu stikli.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1)

Pirmais pamats: pienākuma veikt konkrētu un individuālu lūgto dokumentu izvērtēšanu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1049/2001 (1) 2. un 4. pantam neizpilde

Prasītāja šajā ziņā norāda, ka Komisija nav izpildījusi savu pienākumu veikt konkrētu un individuālu lūgto dokumentu izvērtēšanu atbilstoši Regulas Nr. 1049/2001 2. un 4. pantam. Tā vietā tā attiecīgos dokumentus prettiesiski esot klasificējusi atbilstoši formāliem kritērijiem.

2)

Otrais pamats: Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta pirmā un trešā ievilkuma, kā arī 4. panta 3. punkta otrās daļas pārkāpums, liedzot piekļuvi konkrētiem lietas dokumentiem

Šī prasības pamata ietvaros prasītāja apgalvo, ka Komisija Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punktā paredzēto izņēmumu ir prettiesiski interpretējusi pārāk plaši. Prasītāja uzskata, ka netiktu kaitēts nedz Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā minētajām komerciālajām interesēm, nedz arī Komisija drīkstot atsaukties uz izmeklēšanas darbību aizsardzību atbilstoši Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta trešajam ievilkumam.

Turklāt arī lēmumu pieņemšanas process netiekot nopietni ietekmēts (Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkta otrā daļa).

Turklāt Komisija rīkojoties prettiesiski, noliedzot primāru vispārējo interešu apsvērumu esamību lūgto dokumentu publiskošanā.

3)

Trešais pamats: Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 6. punkta pārkāpums pilnīga atteikuma piekļūt konkrētiem dokumentiem dēļ

Šajā ziņā prasītāja norāda, ka Komisija nav sniegusi pat daļēju piekļuvi minētajiem dokumentiem un tādējādi ir pārkāpusi Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 6. punktu. Prasītāja atzīmē, ka Komisija pretrunā Regulas Nr. 1049/2001 prasībām nav izskatījusi iespēju piekļūt dokumentiem daļēji.

4)

Ceturtais pamats: Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta pirmā un trešā ievilkuma, kā arī 4. panta 3. punkta otrās daļas un 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, liedzot piekļūt Komisijas lietas dokumentu satura rādītāja pilnīgajai redakcijai

Šī pamata ietvaros tiek apgalvots, ka Komisija Regulas Nr. 1049/2001 4. pantā paredzētos izņēmuma gadījumus attiecībā uz prasītājas lūgumu piekļūt satura rādītāja neaizkrāsotajai redakcijai interpretējot pārāk plaši. Prasītāja uzskata, ka arī šajā gadījumā netiktu kaitēts nedz Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā minētajām komerciālajām interesēm, nedz arī izmeklēšanas darbību mērķim atbilstoši Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta trešajam ievilkumam.

Turpinājumā tiek norādīts, ka arī Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā privātās dzīves aizsardzība netiktu ietekmēta.

5)

Piektais pamats: pienākuma norādīt pamatojumu neizpilde

Prasītāja šajā ziņā norāda, ka Komisija, noraidot lūgumu iepazīties ar dokumentiem, ir aprobežojusies tikai ar vispārīgiem izteikumiem un nav veikusi likumā paredzēto dokumentu individuālu vai pareizi izveidotu dokumentu kategoriju izvērtēšanu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp.).


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/23


Prasība, kas celta 2013. gada 27. decembrī — Chair Entertainment Group/ITSB — Libelle (“SHADOW COMPLEX”)

(Lieta T-717/13)

2014/C 71/43

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chair Entertainment Group LLC (Utah, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis — E. Armijo Chávarri, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Libelle AG (Štutgarte, Vācija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2013. gada 1. oktobra lēmumu lietā R 776/2011-2;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “SHADOW COMPLEX” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 8 235 434

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: vārdiska preču zīme “DBShadow” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9. un 42. klasē — Kopienas vārdiskas preču zīmes “BusinessShadow” reģistrācija Nr. 1 457 944 attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9. un 42. klasē — Vācijas vārdiskas preču zīmes “BusinessShadow” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9. un 42. klasē, un Vācijas vārdiskas preču zīmes “FSShadow” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9. un 42. klasē, Kopienas preču zīmes reģistrācija Nr. 3 749 739

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas par Kopienas preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/24


Prasība, kas celta 2013. gada 27. decembrī — The Directv Group/ITSB — Bolloré (“DIRECTV”)

(Lieta T-718/13)

2014/C 71/44

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis — F. Valentin, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Francija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2013. gada 11. oktobra lietā R 1812/2012-2 un attiecīgi atzīt apstrīdētās preču zīmes spēkā esamību.

Pamati un galvenie argumenti

Reģistrēta Kopienas preču zīme, par kuru iesniegts pieteikums par atcelšanu: vārdiska preču zīme “DIRECTV” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 16., 35., 38., 41. un 42. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācija Nr. 1 163 138

Kopienas preču zīmes īpašniece: prasītāja

Lietas dalībniece, kas lūdz atcelt Kopienas preču zīmi: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Anulēšanas nodaļas lēmums: daļēji atcelt Kopienas preču zīmi

Apelāciju padomes lēmums: atcelt apstrīdēto lēmumu un Kopienas preču zīmi atcelt pilnībā

Izvirzītie pamati: Regulas par Kopienas preču zīmi 15. panta pārkāpums


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/24


Prasība, kas celta 2013. gada 30. decembrī — Gat Microencapsulation/ITSB — BASF (“KARIS”)

(Lieta T-720/13)

2014/C 71/45

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Austrija) (pārstāvji — S. Soler Lerma un M. C. March Cabrelles, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Vācija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl ar to noraidīta prasītājas apelācijas sūdzība;

piespriest ITSB un personām, kas iestājušās lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: Gat Microencapsulation AG

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “KARIS” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 1., 5. un 35. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: BASF SE

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas preču zīme “CARYX” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 1. un 5. klasē; starptautiska preču zīme “CARYX” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 1. un 5. klasē; Ungārijas, Itālijas un Beniluksa preču zīme “AKRIS” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 5. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: iebildumus daļēji noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/25


Prasība, kas celta 2014. gada 7. janvārī — Mogyi/ITSB (“Just crunch it…”)

(Lieta T-8/14)

2014/C 71/46

Tiesvedības valoda — ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Mogyi Kft. (Csávoly, Ungārija) (pārstāvis — Zs. Klauber, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Prasītājas prasījumi:

izdot rīkojumu publicēt preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, izņemot attiecībā uz “maizi; konditorijas izstrādājumiem un saldumiem” (30. klase) un “lauksaimniecības produktiem, graudiem” (31. klase).

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme“Just crunch it…” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 29., 30., 31. un 35. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pietikums Nr. 10 713 485

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu daļēji noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apstrīdēto lēmumu daļēji atcelt ar lēnumu R 1921/2012-1

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/25


Prasība, kas celta 2014. gada 7. janvārī — Mogyi/ITSB (“Just crunch it…”)

(Lieta T-9/14)

2014/C 71/47

Tiesvedības valoda — ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Mogyi Kft. (Csávoly, Ungārija) (pārstāvis — Zs. Klauber, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

izdot rīkojumu publicēt preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, izņemot attiecībā uz “maizi; konditorijas izstrādājumiem un saldumiem” (30. klase) un “lauksaimniecības produktiem, graudiem” (31. klase).

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskos elementus“Just crunch it…”, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 29., 30., 31. un 35. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pietikums Nr. 10 716 711

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu daļēji noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apstrīdēto lēmumu daļēji atcelt ar lēnumu R 1922/2012-1

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/25


Prasība, kas celta 2014. gada 7. janvārī — Ungārija/Komisija

(Lieta T-13/14)

2014/C 71/48

Tiesvedības valoda — ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ungārija (pārstāvji — M. Z. Fehér un K. Szíjjártó)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2013. gada 31. oktobra Īstenošanas lēmumu C(2013) 7136, galīgā redakcija, par ražotāju organizācijām saistībā ar Ungārijā 2011. gadā īstenotajām darbības programmām sniegtā valsts finansiālā atbalsta daļēju atmaksāšanu,

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja norāda, ka Komisija, noteikdama apmēru, kādā Ungārijai ir daļēji atmaksājams 2011. gadā augļu un dārzeņu nozarē strādājošajām ražotāju organizācijām sniegtais valsts finansiālais atbalsts, neievērojot piemērojamās Savienības tiesību normas, esot pārkāpusi savas pilnvaras.

Prasītāja uzskata, ka Savienības tiesībās neesot paredzēta iespēja, ka Komisija, lemjot par Kopienas daļēji atmaksājamo valsts finansiālo atbalstu, kas atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (1) 103.e pantam sniegts augļu un dārzeņu nozarē strādājošajām ražotāju organizācijām, piekristu atmaksāt tikai tās summas, kuras Ungārija savā valsts atbalsta sniegšanas atļaujas pieteikumā norādījusi kā “aplēstas” jeb “paredzamas”.

Prasītāja uzskata, ka Komisijas atļauja valsts atbalstam saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 103.e pantu attiecoties uz šā atbalsta sniegšanu, taču nenozīmē, ka Komisija noteiktu augstāko apmēru, kādā šis atbalsts var tikt sniegts. Šāds augstākais apmērs, pēc prasītājas domām, esot skaidri paredzēts Regulā Nr. 1234/2007, kurā ir noteikts, ka valsts atbalsts nedrīkst pārsniegt 80 % no biedru vai ražotāju organizāciju finansiālajiem ieguldījumiem darbības fondos. Noteikumos par to, kā valsts atbalstu daļēji atmaksā Kopiena, Komisijai arīdzan neesot ļauts, piekrītot šai daļējai atmaksai, noteikt, ka atmaksas augstākais apmērs ir summa, ko dalībvalsts savā pieteikumā atļaujas saņemšanai ir paziņojusi Komisijai vai nu kā atbalsta kopsummu, vai noteiktām ražotāju organizācijām paredzētā atbalsta summu, vēl jo vairāk tad, ja minētajā paziņojumā Ungārijas valdība šīs summas ir norādījusi kā tikai plānotas jeb aplēstas.

Turklāt prasītāja apgalvo, ka Komisija esot tiesīga pārliecināties, vai patiesi sniegtais atbalsts nav pārsniedzis iepriekš minēto 80 % augstāko apmēru un vai prasītā atmaksa nepārsniedz 60 % no sniegtā atbalsta, bet ne noteikt pieteikumā atļaujas saņemšanai norādītās summas kā augstāko apmēru, kādā veicama atmaksa, īpaši tad, ja šajā pieteikumā ir uzsvērts, ka norādītās ziņas ir provizoriskas jeb aplēstas. Ja kādu iemeslu dēļ gada gaitā kādai ražotāju organizācijai sniegtā valsts atbalsta summa mainās, Kopienu daļējā atmaksa esot jāveic faktiski samaksātajā apmērā, ja vien ir izpildītas Savienības tiesībās šajā ziņā izvirzītās prasības.


(1)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (OV L 299, 1. lpp.).


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/26


Prasība, kas celta 2014. gada 6. janvārī — Islamic Republic of Iran Shipping Lines un citi/Padome

(Lieta T-14/14)

2014/C 71/49

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teherāna, Irāna), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teherāna), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Irāna), IRISL Europe GmbH (Hamburga, Vācija), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Kešmas sala, Irāna), Irano — Misr Shipping Co. (Teherāna), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teherāna), Shipping Computer Services Co. (Teherāna), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Teherāna), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Teherāna) un Valfajr 8th Shipping Line Co. (Teherāna) (pārstāvji — F. Randolph, QC, M. Lester, Barrister, un M. Taher, Solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāju prasījumi:

atcelt Padomes 2013. gada 10. oktobra Lēmumu 2013/497/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV L 272, 46. lpp.), un Padomes 2013. gada 10. oktobra Regulu (ES) Nr. 971/2013, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV L 272, 1. lpp.);

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza piecus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka nav atbilstoša juridiskā pamata apstrīdētajiem pasākumiem, ar kuriem sarakstā iekļaušanas kritērijos ietilpst tāds kritērijs kā saistība ar pirmo prasītāju (IRISL) īsi pēc tam, kad tika apmierināta tās prasība atcelt tiesību aktu.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pārkāpusi prasītāju tiesisko paļāvību un galīguma, tiesiskās drošības, non bis in idem, res judiciata un nediskriminācijas principus.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pārkāpusi prasītāju tiesības uz aizstāvību, nepaziņojot ne IRISL, ne citiem prasītājiem par savu ieceri piemērot apstrīdētos pasākumus, nedodot iespēju par tiem iesniegt apsvērumus.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdētajiem pasākumiem tiek pārkāptas prasītāju pamattiesības, ieskaitot viņu tiesības, lai tiktu ievērota viņu reputācija, un tiesības uz īpašumu.

5)

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka, ieviešot apstrīdētos pasākumus, Padome ir nepareizi izmantojusi pilnvaras, jo to piemērošana IRISL un ar to saistītajām sabiedrībām, apejot Tiesas spriedumu, nav pareiza pilnvaru izmantošana.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/27


Prasība, kas celta 2014. gada 20. janvārī — HTTS un Bateni/Padome

(Lieta T-45/14)

2014/C 71/50

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburga, Vācija) un Naser Bateni (Hamburga) (pārstāvji — Rechtsanwälte M. Schlingmann un F. Lautenschlager)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāju prasījumi:

1)

prasītāja prasījumi:

Padomes 2013. gada 15. novembra Lēmumu 2013/661/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu, atcelt daļā, kas attiecas uz 1. prasītāju;

Padomes 2013. gada 15. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1154/2013, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu, atcelt daļā, kas attiecas uz 1. prasītāju;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, it īpaši 1. prasītāja izdevumus.

2)

prasītāja prasījumi:

Padomes 2013. gada 15. novembra Lēmumu 2013/661/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu, atcelt daļā, kas attiecas uz 2. prasītāju;

Padomes 2013. gada 15. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1154/2013, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu, atcelt daļā, kas attiecas uz 2. prasītāju;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, it īpaši 2. prasītāja izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza četrus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Lēmuma 2010/413/KĀDP grozītās redakcijas un Regulas (ES) Nr. 267/2012 (1) prettiesiskums un nepiemērojamība atbilstoši LESD 277. pantam.

Šajā ziņā prasītāji tostarp apgalvo, ka Padome ir grozījusi juridisko pamatojumu prasītāju iekļaušanai ierobežojošo pasākumu sarakstā, lai tiem varētu paredzēt ierobežojumus. Padome līdz ar to, grozot juridisko pamatu, esot acīmredzami ļaunprātīgi izmantojusi savu novērtējuma brīvību.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pārkāpums un pienākuma norādīt pamatojumu neizpilde.

Šajā ziņā prasītāji būtībā apgalvo, ka Padome iekļaušanu ierobežojumu sarakstā ir pamatojusi tikai nepietiekami. Neesot nekāda pamatojuma būtiskām sastāva pazīmēm, uz kurām Padome balstījusies, pieņemot lēmumu.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots pamata prasītāju iekļaušanai ierobežojumu sarakstā neesamība.

Šī pamata ietvaros prasītāji apgalvo, ka Padomes pamatojums pēc būtības neatbilst prasītāju iekļaušanai ierobežojumu sarakstā.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots tiesību uz īpašumu, uzņēmējdarbības brīvības, ģimenes dzīves aizsardzību pārkāpums, kā arī samērīguma principa pārkāpums.

Šajā ziņā prasītāji apgalvo, ka ar to iekļaušanu no jauna ierobežojumu sarakstā ir pārkāptas 2. prasītāja tiesības uz īpašumu un uzņēmējdarbības brīvību, kā arī tiesības uz ģimenes dzīves aizsardzību. Viņi uzskata, ka viņu iekļaušana ierobežojumu sarakstā ir nesamērīga iejaukšanās, kas ir acīmredzami nepiemērota, lai sasniegtu apstrīdētā tiesību akta mērķi un katrā ziņā pārsniedzot to, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.


(1)  Padomes 2012. gada 23. marta Regula (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu (OV L 88, 1. lpp.).


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/28


Prasība, kas celta 2014. gada 23. janvārī — Goldfish u.c./Komisija

(Lieta T-54/14)

2014/C 71/51

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Goldfish BV (Zoutkamp, Nīderlande), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) un Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (pārstāvji –P. Glazener un B. Winters, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

pilnībā vai daļēji atcelt tām adresēto lēmumu;

atcelt vai samazināt tām noteikto naudas sodu;

pieņemt pasākumus, ko Tiesa uzskata par piemērotiem;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājas apstrīd Komisijas 2013. gada 27. novembra Lēmumu procedūrā atbilstoši LESD 101. pantam (AT.39633 — Garneles).

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza trīs pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots LESD 101. panta un Regulas Nr. 1/2003 (1) 2. panta pārkāpums, jo Komisija kā LESD 101. panta pārkāpuma pierādījumus esot izmantojusi slepeni veiktus skaņas ierakstus.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots LESD 101. panta un Regulas Nr. 1/2003 2. panta pārkāpums, jo Komisija kā LESD 101. panta pārkāpuma pierādījumus esot izmantojusi slepeni veiktu skaņas ierakstu piezīmes.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots prettiesisks atteikums piemērot Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai (2) 35. pantu, jo Komisija esot atteikusies ņemt vērā faktu, ka prasītājas nespēj samaksāt naudas sodu.


(1)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 1. lpp.).

(2)  Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu (OV C 210, 2. lpp.).


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/28


Vispārējās tiesas 2014. gada 14. janvāra rīkojums — Hanwha SolarOne u.c./Parlaments u.c.

(Lieta T-136/13) (1)

2014/C 71/52

Tiesvedības valoda — angļu

Piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 123, 27.04.2013.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/28


Vispārējās tiesas 2014. gada 10. janvāra rīkojums — MHCS/ITSB — Compañía Vinícola del Norte de España (“ICE IMPERIAL”)

(Lieta T-555/13) (1)

2014/C 71/53

Tiesvedības valoda — angļu

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 377, 21.12.2013.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/29


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 17. oktobra spriedums — Birkhoff/Komisija

(Lieta F-60/09 RENV)

(Civildienests - Ierēdņi - Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc nolēmuma atcelšanas - Atalgojums - Ģimenes pabalsti - Apgādājamā bērna pabalsts - Bērns, kurš smagas slimības vai invaliditātes dēļ nespēj nopelnīt iztiku - Pieteikums par pabalsta izmaksas turpināšanu)

2014/C 71/54

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Vācija) (pārstāvis — C. Inzillo, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un B. Eggers, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Lietas nodošana atpakaļ pēc nolēmuma atcelšanas — Civildienests — Lēmuma, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums turpināt apgādājamā bērna pabalsta izmaksu saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 5. punktu, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies G. Birkhoff lietā F-60/09 un lietā T-10/11 P;

3)

lietā F-60/09 RENV katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/29


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedums — Andres u.c./ECB

(Lieta F-15/10) (1)

(Civildienests - ECB personāls - Pensiju shēmas reforma - Pensijas plāna iesaldēšana - Pensiju shēmas īstenošana - Apspriešanās ar uzraudzības komiteju - Apspriešanās ar personāla komiteju - Apspriešanās ar ģenerālpadomi - Apspriešanās ar ECB Padomi - Pensiju shēmas novērtējums reizi trīs gados - Darba nosacījumu pārkāpums - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Samērīguma princips - Iegūtās tiesības - Tiesiskās noteiktības un paredzamības princips - Pienākums sniegt informāciju)

2014/C 71/55

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Carlos Andres u.c. (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji — L. Levi un M. Vandenbussche, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā Banka (ECB) (pārstāvji — C. Kroppenstedt un F. Malfrère, pārstāvji, kam palīdz B. Wägenbaur, avocat)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt prasītāju paziņojumus par algu par 2009. gada jūniju, kā arī visus vēlākos un turpmākos paziņojumus par algu tiktāl, ciktāl ar šiem paziņojumiem tiek īstenota 2009. gada 4. maijā pieņemtā pensiju shēmas reforma. Otrkārt, prasība atlīdzināt prasītāju ciestos zaudējumus.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

C. Andres un 168 citi prasītāji, kuru vārdi iekļauti pielikumā, sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Centrālās bankas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 134, 22.5.2010., 54. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/30


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums — Faita/EESK

(Lieta F-92/11) (1)

(Civildienests - Psiholoģiska vardarbība - Lūgums sniegt palīdzību - Lēmuma pamatojums)

2014/C 71/56

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Carla Faita (Brisele, Beļģija) (pārstāvji — D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (pārstāvji — M. Arsène un M. L. Camarena Januzec, pārstāvji, kam palīdz M. Troncoso Ferrer un F.-M. Hislaire, avocats)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas lēmumu, ar ko noraidīts prasītājas lūgums atzīt pret viņu pieļautos pārkāpumus, jo nav sniegta palīdzība un nav ievērots pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses, kā arī viņas lūgums veikt pasākumus, lai varētu publiski noteikt viņas nopelnus un zināšanas, un prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

C. Faita sedz savus, kā arī atlīdzina trīs ceturtdaļas no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas tiesāšanās izdevumiem;

3)

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sedz vienu trešdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem.


(1)  OV C 347, 26.11.2011., 46. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/30


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 30. septembra spriedums — Possanzini/Frontex

(Lieta F-124/11) (1)

(Civildienests - Frontex personāls - Pagaidu darbinieks - Karjeras attīstības ziņojums, kurā ietverti negatīvi apstiprinātāja novērtējumi, kas nav paziņoti ieinteresētajai personai - Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana - Lēmums, kas balstīts uz apstiprinātāja viedokli - Tiesības uz aizstāvību - Pārkāpums - Strīds, kas saistīts ar finansēm - Neierobežota kompetence)

2014/C 71/57

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Daniele Possanzini (Piza, Itālija) (pārstāvis — S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (pārstāvji — S. Vuorensola un H. Caniard, piedaloties D. Waelbroeck un A. Duron, avocats)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru atsaukts lēmums par prasītāja pagaidu darbinieka līguma atjaunošanu

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt 2011. gada 28. marta lēmumu par D. Possanzini pagaidu darbinieka līguma neatjaunošanu, ko pieņēmis Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektors;

2)

piespriest Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām maksāt D. Possanzini zaudējumu atlīdzību EUR 5 000 apmērā;

3)

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām sedz pati savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina D. Possanzini izdevumus.


(1)  OV C 25, 28.1.2012., 72. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/31


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums — Wurster/EIGE

(Lieta F-20/12 un F-43/12) (1)

(Civildienests - EIGE personāls - Pagaidu darbinieks - EIGE darbinieku, kas nesen iecelti vidējās vadības līmenī, vadības spēju pārbaudes procedūra - Pārcelšana amatā, kurā nav jāveic vadība - Tiesības tikt uzklausītam - Likuma piemērojamība - Jautājuma izskatīšana pēc savas ierosmes - Pamatojuma aizstāšana, ko pēc savas ierosmes veic tiesa)

2014/C 71/58

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Barbara Wurster (Viļņa, Lietuva) (pārstāvji — sākotnēji T. Bontinck un S. Woog, advokāti, vēlāk T. Bontinck un S. Greco, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (pārstāvis — M. Velardo, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt atbildētāja lēmumu pārcelt prasītāju no izpildvadītāja amata uz nodaļas vadītāja amatu, kura pildīšanai nav nepieciešamas ar vadīšanu saistītas iemaņas. Otrkārt, prasība atcelt EIGE direktores lēmumu noraidīt prasītājas lūgumus saņemt vadības atlīdzību par periodu no 2011. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktores 2011. gada 8. septembra lēmumu pārcelt B. Wurster Resursu un dokumentācijas centra nodaļas vadītājas amatā;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts sedz savus un atlīdzina B. Wurster tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 138, 12.5.2012., 35. lpp.; OV C 200, 7.7.2012., 21. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/31


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums — Glantenay u.c./Komisija

(Apvienotās lietas F-23/12 un F-30/12) (1)

(Civildienests - Atklāts konkurss - Paziņojums par konkursu EPSO/AD/204/10 - Atlase, pamatojoties uz kvalifikāciju - Kandidātu izslēgšana, konkrēti nepārbaudot viņu diplomus un darba pieredzi)

2014/C 71/59

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Jérôme Glantenay u.c. (Brisele, Beļģija) (pārstāvis — C. Mourato, advokāts)

Prasītājs: Marco Cecchetto (Rovigo, Itālija) (pārstāvis — C. Mourato, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/204/10 atlases komisijas lēmumu nepielaist prasītājus pie konkursa nākamā posma

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/204/10 atlases komisijas lēmumus izslēgt Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees un Skrobich, kā arī Venckunaite un Załęska pieteikumus no konkursa procedūras, neveicot to pārbaudi paziņojumā par konkursu paredzētās atlases, pamatojoties uz kvalifikāciju, otrajā posmā;

2)

prasības lietās F-23/12 un F-30/12 pārējā daļā noraidīt;

3)

Eiropas Komisija sedz deviņas desmitdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem pati un atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees un Skrobich, kā arī Venckunaite un Załęska;

4)

Cruceru sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina vienu desmitdaļu no tiem tiesāšanās izdevumiem, kas radušies Eiropas Komisijai.


(1)  OV C 138, 12.5.2012., 35. lpp.; OV C 138, 12.5.2012., 36. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/32


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 30. septembra spriedums — BP/FRA

(Lieta F-38/12) (1)

(Civildienests - Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras personāls - Līgumdarbinieks - Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana uz nenoteiktu laiku - Iecelšana amatā citā dienestā līdz līguma termiņa beigām - Prasība atcelt tiesību aktu - Prasība par zaudējumu atlīdzību)

2014/C 71/60

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BP (Barselona, Spānija) (pārstāvji — L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (pārstāvji — M. M. Kjærum, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras lēmumu nepagarināt prasītāja — līgumdarbinieka — darba līgumu un lēmumu pārcelt prasītāju uz citu aģentūras departamentu, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus un procentus par eventuāli nodarīto materiālo un morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

BP sedz visus savus, kā arī atlīdzina visus Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 138, 12.5.2012., 37. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/32


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums — Höpcke/Komisija

(Lieta F-46/12) (1)

(Civildienests - Atklāts konkurss - Paziņojums par konkursu EPSO/AST/111/10 - Neiekļaušana rezerves sarakstā - Prasība uzrakstīt tekstu ar minimālu garumu - Neievērošana)

2014/C 71/61

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dagmar Höpcke (Brisele, Beļģija) (pārstāvji –S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — B. Eggers un M. G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt konkursa EPSO/AST/111/10 atlases komisijas lēmumu neiekļaut prasītājas uzvārdu konkursa veiksmīgo kandidātu sarakstā

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

D. Höpcke sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 184, 23.6.2012., 25. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/32


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 7. novembra spriedums — Cortivo/Parlaments

(Lieta F-52/12) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Korekcijas koeficients - Dzīvesvietas dalībvalsts - Jēdziens - Pamata dzīvesvieta - Dzīvesvieta divās dalībvalstīs - Apliecinoši dokumenti - Tiesiskā paļāvība)

2014/C 71/62

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Francija) (pārstāvis — A. Salerno, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāves — M. Ecker un S. Alves)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, lēmumu, ar kuru prasītājas pamata dzīvesvieta ir noteikta Luksemburgā, un, otrkārt, lēmumu, kurā ir ietverts atzinums par prasītājas pensijas tiesību koriģēšanu un ar kuru no 2010. gada 1. janvāra ir atcelts korekcijas koeficients attiecībā uz Franciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

M. L. Cortivo sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 200, 7.7.2012, 22. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/33


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 21. novembra spriedums — Roulet/Komisija

(Apvienotās lietas F-72/12 un F-10/13) (1)

(Civildienests - Atalgojums - Civildienesta noteikumu 66. pants - Bijušais AD12 pakāpes pagaidu darbinieks - Pieņemšana darbā AD6 pakāpes ierēdņa statusā - Atalgojuma samaksa AD12 pakāpes ierēdņa atalgojumam līdzvērtīgā apmērā - Acīmredzama kļūda - Nepamatotu maksājumu atgūšana saskaņā ar Civildienesta noteikumu 85. pantu)

2014/C 71/63

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Josiane Roulet (Ottignies, Beļģija) (pārstāvji — S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — G. Gattinara un D. Martin)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītājas, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu, iesniegtais lūgums atlīdzināt zaudējumus, kas viņai radušies, kļūdaini nosakot viņas tiesības brīdī, kad viņa stājusies dienestā, un vilcinoties šīs kļūdas izlabot. Otrkārt, prasība atcelt Komisijas lēmumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 85. pantu atgūt kādu daļu no atalgojuma, ko saņēmusi prasītāja, kas agrāk bijusi A4 (AD12) pakāpes pagaidu darbiniece un vēlāk AD6 pakāpes ierēdne

Rezolutīvā daļa:

1)

prasības apvienotajās lietās F-72/12 un F-10/13 noraidīt;

2)

J. Roulet sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 258, 25.8.2012., 29. lpp.; OV C 108, 13.4.2013., 39. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/33


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums — CN/Padome

(Lieta F-84/12) (1)

(Civildienests - Civildienesta noteikumu 78. pants - Invaliditātes komiteja - Ārsta slēdziens - Psihiatriska vai psiholoģiska rakstura medicīniskie dati - Ārsta noslēpums - Piekļuve - Prasība atcelt tiesību aktu - Prasība par zaudējumu atlīdzību)

2014/C 71/64

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CN (Brumath, Francija) (pārstāvis — M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — J. Herrmann un M. Bauer)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar ko prasītājam ir atteikta tieša piekļuve invaliditātes komitejas galīgajam slēdzienam, kā arī piekļuve šīs komitejas trešā ārsta veiktajai diagnostikai

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

CN sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 295, 29.9.2012, 35. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/34


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedums — Balionyte-Merle/Komisija

(Lieta F-113/12) (1)

(Civildienests - Atklāts konkurss - Paziņojums par konkursu EPSO/AD/204/10 - Neiekļaušana rezerves sarakstā - Kandidātu vispārējo kompetenču vērtēšana - Vērtējums, pamatojoties uz kandidātu sniegumu vērtēšanas centrā veiktajos pārbaudījumos - Vērtējuma punktu skaita atbilstība piezīmēm kompetenču pasē)

2014/C 71/65

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Beļģija) (pārstāves — L. Levi un A. Tymen, advokātes)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — B. Eggers un G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt atlases komisijas lēmumu par prasītājas neiekļaušanu konkursa EPSO/AD/204/10 rezerves sarakstā un prasība atcelt lēmumu par sūdzības noraidīšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

V. Balionyte-Merle sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 26, 26.1.2013., 710. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/34


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 21. novembra spriedums — Arguelles Arias/Padome

(Lieta F-122/12) (1)

(Civildienests - Līgumdarbinieks - Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums - Izbeigšana - Ieņemamais amats, kuram nepieciešama drošības pielaide - Valsts drošības iestādes pielaides atteikums - Pārsūdzības iestādes grozīts lēmums - Valsts drošības iestādes un drošības orgāna secinājumi, kas nav saistoši pilnvarotajai līgumu slēgšanas iestādei)

2014/C 71/66

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bruno Arguelles Arias (Awans, Beļģija) (pārstāvis — J. Lecuyer, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Bauer un A. Bisch)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes lēmumu atlaist prasītāju un prasība atlīdzināt viņam nodarītos materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

B. Arguelles Arias sedz savus un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 26, 26.1.2013., 72. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/34


Civildienesta tiesas (otrā palāta) priekšsēdētāja 2013. gada 5. decembra rīkojums — Birkhoff/Komisija

(Lieta F-60/09 DEP)

(Civildienests - Procedūra - Tiesāšanās izdevumu noteikšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2014/C 71/67

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gerhard Birkhoff (Isny, Vācija) (pārstāvis — C. Inzillo, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un B. Eggers, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par lūgumu noteikt tiesāšanās izdevumus lietā F-60/09 DEP Birkhoff/Komisija;

2)

katrs lietas dalībnieks pats sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas radušies šajā tiesvedībā par tiesāšanās izdevumu noteikšanu.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/35


Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 2. decembra rīkojums — Pachtitis/Komisija

(Lieta F-49/12)

(Civildienests - Atklātais konkurss EPSO/AD/77/06 - Piekļuve dokumentiem - Pieteikums par piekļuvi pielaišanas testu atbildēm - Testa rezultātu atcelšana - Intereses celt prasību neesamība - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2014/C 71/68

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Dimitrios Pachtitis (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji — E.-M. Mamouna un M. K. Boskovits)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji J. Currall un I. Chatzigiannis, vēlāk J. Currall un D. Triantafyllou)

Dalībnieki, kas iestājās lietā: Grieķijas Republika (pārstāvji — E.-M. Mamouna un K. Boskovits)

Zviedrijas Karaliste (pārstāvji — A. Falk un S. Johannesson)

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (CEPD) (pārstāvis — H. Hijmans)

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību par prasību;

2)

D. Pachtitis un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus paši;

3)

Grieķijas Republika, Zviedrijas Karaliste un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — personas, kas iestājās lietā — sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/35


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 17. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija

(Lieta F-127/12)

(Civildienests - Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts - Prasības pieteikums, kas ir nosūtīts pa faksu prasības celšanai noteiktajā termiņā, kuram, pamatojoties uz apsvērumiem par attālumu, ir pieskaitītas desmit dienas - Pa pastu nākamo desmit dienu laikā nosūtīts prasības pieteikums - Pirmā un otrā neidentiskums - Novēlota prasība)

2014/C 71/69

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis — G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Priekšmets

Prasība atcelt atteikumu atlīdzināt kaitējumu, kas prasītājam ir ticis nodarīts dokumenta ar nosaukumu “bill of lading” novēlotas nosūtīšanas dēļ saistībā ar viņa personisko lietu pārvešanu no Luandas (Angola), kur viņš bija iecelts amatā, uz Itāliju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

2)

L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/35


Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 12. decembra rīkojums — Marcuccio/Komisija

(Lieta F-133/12)

(Civildienests - Ierēdņi - Savienības ārpuslīgumiskā atbildība - Zaudējumu atlīdzināšana, kas cēlušies tādēļ, ka iestāde ir nosūtījusi vēstuli par prasītājam piespriesto tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu prasītāja advokātam - Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota - Reglamenta 94. pants)

2014/C 71/70

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis — G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — C. Berardis-Kayser un G. Gattinara, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums atlīdzināt zaudējumus saistībā ar to, ka atbildētāja prasītājam domātu vēstuli ir nosūtījusi viņa advokātam ar pievienotu prasību par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzamu juridiski nepamatotu;

2)

L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

L. Marcuccio samaksā Civildienesta tiesai EUR 2 000.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/36


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 17. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija

(Lieta F-145/12)

(Civildienests - Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts - Prasības pieteikums, kas ir nosūtīts pa faksu prasības celšanai noteiktajā termiņā, kuram, pamatojoties uz apsvērumiem par attālumu, ir pieskaitītas desmit dienas - Pa pastu nākamo desmit dienu laikā nosūtīts prasības pieteikums - Pirmā un otrā neidentiskums - Novēlota prasība)

2014/C 71/71

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis — G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums par viņa invaliditātes pensijas revalorizāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

2)

L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/36


Civildienesta tiesas (otrās palātas) priekšsēdētāja 2013. gada 12. decembra rīkojums — Debaty/Padome

(Lieta F-47/13) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2012. gada paaugstināšana amatā - Lēmums nepaaugstināt amatā prasītāju - Starpiestāžu pārcelšana amatā paaugstināšanas laikā, kas ir pirms tās, kuras laikā eventuālais lēmums par paaugstināšanu amatā būtu varējis stāties spēkā - Iestāde, kurai ir kompetence lemt par pārceltā ierēdņa paaugstināšanu amatā)

2014/C 71/72

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pierre Debaty (Brisele, Beļģija) (pārstāvis — M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Bauer un A. Bisch)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju to AD funkciju grupas ierēdņu sarakstā, kurus ieteikts paaugstināt amatā 2012. gadā

Rezolutīvā daļa:

1)

noraidīt prasību kā acīmredzami juridiski nepamatotu;

2)

P. Debaty sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 207, 20.7.2013., 63. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/36


Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 27. janvāra rīkojums — Loescher/Padome

(Lieta F-134/12) (1)

2014/C 71/73

Tiesvedības valoda — franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 26, 26.01.2013, 74. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/37


Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 27. janvāra rīkojums — Carpenito/Padome

(Lieta F-136/12) (1)

2014/C 71/74

Tiesvedības valoda — franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 26, 26.01.2013, 75. lpp.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/37


Civildienesta tiesas 2013. gada 23. oktobra rīkojums — Moragrega Arroyo/Padome

(Lieta F-49/13) (1)

2014/C 71/75

Tiesvedības valoda — franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 215, 27.7.2013., 20. lpp.