ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2014.038.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 38

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 8. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2014/C 038/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2014/C 038/02

Euro maiņas kurss

2

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2014/C 038/03

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI

3

2014/C 038/04

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām eCall sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK

8

2014/C 038/05

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektronisko rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās

11

2014/C 038/06

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012

12

2014/C 038/07

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2006/48/EK un 2009/110/EK un atceļ Direktīvu 2007/64/EK, un Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem

14

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2014/C 038/08

To apliecību paraugu (publicēti OV C 247, 13.10.2006., 85. lpp. ; OV C 153, 6.7.2007., 15. lpp. ; OV C 64, 19.3.2009., 18. lpp. ; OV C 239, 6.10.2009., 7. lpp. ; OV C 304, 10.11.2010., 6. lpp. ; OV C 273, 16.9.2011., 11. lpp. ; OV C 357, 7.12.2011., 3. lpp. ; OV C 88, 24.3.2012., 12. lpp. ; OV C 120, 25.4.2012., 4. lpp. ; OV C 182, 22.6.2012., 10. lpp. ; OV C 214, 20.7.2012., 4. lpp. ; OV C 238, 8.8.2012., 5. lpp. ; OV C 255, 24.8.2012., 2. lpp. ; OV C 242, 23.8.2013., 13. lpp. ) atjaunināšana, ko dalībvalstu ārlietu ministrijas izsniedz diplomātisko misiju un konsulāro pārstāvniecību akreditētiem darbiniekiem un to ģimenes locekļiem, kā norādīts 19. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

16


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2014/C 038/09

Publikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju – Kopsavilkums lēmumam par ārkārtas pasākumiem, kas noteikti Nova ljubljanska banka d.d.2013. gada 18. decembrī

25

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2014/C 038/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

27


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/C 38/01)

Komisija 2014. gada 29. janvārī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32014M7103. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/2


Euro maiņas kurss (1)

2014. gada 7. februāris

(2014/C 38/02)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3574

JPY

Japānas jena

138,79

DKK

Dānijas krona

7,4623

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,83140

SEK

Zviedrijas krona

8,8595

CHF

Šveices franks

1,2237

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,4120

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

27,503

HUF

Ungārijas forints

308,81

LTL

Lietuvas lits

3,4528

PLN

Polijas zlots

4,1875

RON

Rumānijas leja

4,4825

TRY

Turcijas lira

3,0162

AUD

Austrālijas dolārs

1,5178

CAD

Kanādas dolārs

1,5025

HKD

Hongkongas dolārs

10,5532

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6462

SGD

Singapūras dolārs

1,7223

KRW

Dienvidkorejas vona

1 459,46

ZAR

Dienvidāfrikas rands

15,0675

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,2310

HRK

Horvātijas kuna

7,6495

IDR

Indonēzijas rūpija

16 507,53

MYR

Malaizijas ringits

4,5295

PHP

Filipīnu peso

61,081

RUB

Krievijas rublis

47,1200

THB

Taizemes bāts

44,612

BRL

Brazīlijas reāls

3,2395

MXN

Meksikas peso

18,1125

INR

Indijas rūpija

84,7270


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/3


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI

(Šā atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/03)

I.   Ievads

I.1.   Atzinuma konteksts

1.

Komisija 2013. gada 27. martā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI (“priekšlikums”). Tajā pašā dienā Komisija nosūtīja priekšlikumu EDAU apspriešanai, un tas tika saņemts 2013. gada 4. aprīlī.

2.

Pirms priekšlikuma pieņemšanas EDAU tika dota iespēja sniegt neoficiālus apsvērumus. EDAU atzinīgi novērtē to, ka daudzi no šiem apsvērumiem ir tikuši ņemti vērā.

3.

EDAU atzinīgi novērtē to, ka Komisija ar viņu ir apspriedusies un ka atsauce uz apspriešanos ir iekļauta priekšlikuma preambulās

4.

Ar EDAU notika apspriešanās arī par Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas Tiesībaizsardzības apmācības shēmas izveide”, kas tika pieņemts paralēli priekšlikumam (1). Taču viņš atsevišķi nereaģēs uz šo paziņojumu, jo viņam ir tikai daži apsvērumi, kuri iekļauti šā atzinuma IV daļā.

I.2.   Priekšlikuma mērķis

5.

Priekšlikums ir balstīts uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 88. pantu un 87. panta 2. punkta b) apakšpunktu, un tam ir šādi mērķi (2):

pielāgot Eiropolu Lisabonas līguma prasībām, izveidojot tiesisko regulējumu saskaņā ar parasto likumdošanas kārtību,

pildīt Stokholmas programmas mērķus, padarot Eiropolu par centru informācijas apmaiņai starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un izveidojot Eiropas apmācības shēmas un apmaiņas programmas visiem attiecīgiem tiesībaizsardzības profesiju pārstāvjiem;

piešķirt Eiropolam jaunus pienākumus, pārņemot CEPOL uzdevumus un nodrošinot tiesisku pamatu ES Kibernoziedzības centra izveidei,

nodrošināt stingru datu aizsardzības režīmu, jo īpaši, lai nostiprinātu uzraudzības struktūru,

uzlabot Eiropola pārvaldību, cenšoties palielināt efektivitāti un pielāgojot to principiem, kas noteikti Vienotajā pieejā par ES decentralizētajām aģentūrām.

EDAU uzsver, ka priekšlikums ir ļoti nozīmīgs no personas datu apstrādes viedokļa. Informācijas, tostarp personas datu, apstrāde ir svarīgs Eiropola pastāvēšanas iemesls. Pašreizējā ES attīstības līmenī operatīvais policijas darbs joprojām ir dalībvalstu kompetencē. Taču arvien pieaug šī uzdevuma pārrobežu raksturs, un ES līmenis nodrošina atbalstu, sniedzot informāciju, apmainoties ar to un to pārbaudot.

I.3.   Atzinuma mērķis

6.

Šajā atzinumā galvenā uzmanība tiek pievērsta pašām būtiskākajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā attiecībā uz Eiropolu no datu aizsardzības viedokļa. Vispirms tiek analizēts tiesiskais konteksts, tā attīstība un sekas attiecībā uz Eiropolu. Pēc tam tiek apskatītas galvenās izmaiņas, kas ir šādas:

jauna informācijas struktūra Eiropolam, kas nozīmē dažādu datubāzu apvienošanu, un tās ietekme uz mērķa ierobežojuma principu,

datu aizsardzības uzraudzīšanas pastiprināšana,

personas datu un citas informācijas pārsūtīšana un apmaiņa, pievēršot galveno uzmanību personas datu apmaiņai ar trešām valstīm.

7.

Pēc tam atzinumā tiek apspriesti vairāki priekšlikuma noteikumi, liekot uzsvaru uz tā VII nodaļu (34.–48. pants) par datu aizsardzības pasākumiem.

V.   Secinājumi

Kopumā

167.

EDAU uzsver, ka priekšlikums ir ļoti nozīmīgs no personas datu aizsardzības viedokļa. Informācijas, tostarp personas datu, apstrāde ir viens no Eiropola pastāvēšanas galvenajiem iemesliem, un priekšlikums jau paredz stingru datu aizsardzību. Tāpēc šis sīki izstrādātais atzinums ir pieņemts ar mērķi priekšlikumu padarīt vēl stingrāku.

168.

EDAU atzīmē, ka esošais lēmums par Eiropolu paredz stingru datu aizsardzības režīmu, un uzskata, ka neatkarīgi no diskusijām par piedāvāto datu aizsardzības direktīvu šo līmeni nevajadzētu pazemināt. Tas būtu jānorāda apsvērumā.

169.

EDAU atzinīgi novērtē to, ka priekšlikums pielāgo Eiropolu LESD 88. panta 2. punkta prasībām, kas nodrošina, ka Eiropola darbības iegūst no visu attiecīgo ES iestāžu pilnīgas iesaistīšanās.

170.

EDAU atzinīgi novērtē priekšlikuma 48. pantu, ar kuru, ka Regula (EK) Nr. 45/2001, tostarp noteikumi par uzraudzību, tiek pilnībā attiecināta uz personāla un administratīvajiem datiem. Taču viņš pauž nožēlu par to, ka Komisija nav izvēlējusies attiecināt Regulu (EK) Nr. 45/2001 uz Eiropola pamatdarbību un ierobežot priekšlikumu līdz papildu īpašiem noteikumiem un ierobežojumiem, kuros pienācīgi tiktu ņemta vērā tiesībaizsardzības nozares specifika. Tomēr viņš atzīmē, ka priekšlikuma 32. apsvērumā ir skaidri minēts, ka datu aizsardzības noteikumi Eiropolā būtu jāpastiprina un jāsaista ar principiem, kas atbilst Regulai (EK) Nr. 45/2001. Šie principi ir arī šā atzinuma nozīmīgs atsauces punkts.

171.

EDAU iesaka priekšlikuma atsaucēs norādīt, ka jaunais datu aizsardzības regulējums ES iestādēm un struktūrām, tiklīdz tas būs pieņemts, būs attiecināms arī uz Eiropolu. Turklāt ES iestāžu un struktūru datu aizsardzības režīma piemērošana Eiropolam būtu jāparedz dokumentā, kas aizvieto Regulu (EK) Nr. 45/2001, kā tas sākotnēji tika paziņots 2010. gadā datu aizsardzības paketes pārskatīšanas kontekstā. Vēlākais, no jaunā vispārējā regulējuma pieņemšanas brīža galvenie jaunie datu aizsardzības reformas elementi (t. i., pārskatatbildības princips, datu aizsardzības ietekmes novērtējums, integrēts un automātisks privātums un paziņošana par personas datu aizsardzības pārkāpumu) būtu jāattiecina arī uz Eiropolu. Tas būtu jāmin arī apsvērumos.

Jauna Eiropola informācijas struktūra

172.

EDAU izprot nepieciešamību pēc elastīguma saistībā ar mainīgo kontekstu, kā arī saistībā ar Eiropola nozīmīguma pieaugumu. Esošā informācijas hierarhija katrā ziņā nav etalons nākotnei. ES likumdevēja kompetencē ir noteikt Eiropola informācijas struktūru. Esot ES likumdevēja konsultanta statusā, EDAU koncentrē uzmanību uz jautājumu, kādā mērā likumdevēju izvēli ietekmē datu aizsardzības principi.

173.

Attiecībā uz priekšlikuma 24. pantu viņš:

iesaka priekšlikumā definēt stratēģiskās, tematiskās un operatīvās analīzes jēdzienu un svītrot iespēju apstrādāt personas datus, lai veiktu stratēģisko vai tematisko analīzi, ja nav minēts pārliecinošs pamatojums,

attiecībā uz 24. panta 1. punkta c) apakšpunktu iesaka skaidri definēt katra operatīvās analīzes gadījuma konkrētu nolūku un noteikt, ka apstrādājami ir tikai tādi attiecīgie personas dati, kas atbilst definētajam konkrētajam mērķim,

iesaka iekļaut priekšlikumā šādus elementus: i) visas Eiropola analītiķu veiktās šķērsatbilsmju darbības tiek īpaši pamatotas, ii) datu izguve pēc konsultēšanās tiek ierobežota līdz stingri noteiktam un pamatotam minimumam, iii) tiek nodrošināta visu šķērsatbilsmju nolūkā veikto darbību izsekojamība un iv) tikai pilnvarots personāls, kas zina nolūku, kādā dati tika sākotnēji savākti, var grozīt šos datus. Tas atbilstu pašreizējai praksei Eiropolā.

Pastiprināt datu aizsardzības uzraudzību

174.

Priekšlikuma 45. pantā ir atzīts, ka priekšlikumā paredzēto apstrādes darbību uzraudzība ir uzdevums, kas arī prasa valsts uzraudzības iestāžu aktīvu iesaistīšanos (3). Sadarbība starp EDAU un valsts uzraudzības iestādēm ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību šajā jomā.

175.

EDAU atzinīgi novērtē priekšlikuma 45. pantu. Viņš min, ka valsts iestāžu veikta datu apstrāde ir pakļauta valsts uzraudzībai un tādējādi atspoguļo valsts uzraudzības iestāžu pamatuzdevumu. Viņš atzinīgi novērtē arī prasību, ka valsts uzraudzības iestādēm būtu jāinformē EDAU par visām darbībām, ko tās veic saistībā ar Eiropolu.

176.

EDPS atzinīgi novērtē:

noteikumus par uzraudzību, kas paredz datu apstrādes uzraudzības stingru hierarhiju. Ir ņemta vērā atbildība valsts līmenī un ES līmenī, kā arī ir izveidota koordinācijas sistēma starp visām iesaistītajām datu aizsardzības iestādēm,

to, ka priekšlikumā ir atzīta EDAU nozīme kā iestādei, kas izveidota, lai uzraudzītu visas ES iestādes un struktūras,

47. pantu par sadarbību un koordināciju ar valstu uzraudzības iestādēm, bet iesaka skaidri noteikt, ka paredzētā sadarbība ir gan divpusēja, gan kolektīva. Apsvērumā būtu papildus jāuzsver tas, cik svarīga ir sadarbība starp dažādajām uzraudzības iestādēm, un jāsniedz piemēri, kā šādu sadarbību vislabāk varētu veicināt.

Pārsūtīšana

177.

EDAU iesaka priekšlikuma 26. panta 1. punktā iekļaut teikumu, minot, ka dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir piekļuve informācijai un tās var veikt tajā meklēšanu, pamatojoties uz attiecīgo vajadzību, un tādā apjomā, kas nepieciešams šo iestāžu pienākumu likumīgai izpildei. Būtu jāgroza 26. panta 2. punkts un jāsaskaņo ar 27. panta 2. punktu.

178.

EDAU atzinīgi novērtē to, ka principā datu pārsūtīšana trešām valstīm un starptautiskām organizācijām var notikt tikai, pamatojoties uz atbilstību vai saistošu nolīgumu, nodrošinot attiecīgus aizsardzības pasākumus. Saistošs nolīgums nodrošina tiesisku noteiktību, kā arī Eiropola pilnīgu pārskatatbildību par datu pārsūtīšanu. Saistošs nolīgums vienmēr ir vajadzīgs, veicot masveida, strukturālu un atkārtotu datu pārsūtīšanu. Taču viņš saprot, ka ir situācijas, kurās saistošu nolīgumu pieprasīt nevar. Tām ir jābūt izņēmuma situācijām, balstītām uz reālu nepieciešamību, un tās ir pieļaujamas tikai īpašos gadījumos, kā arī ir vajadzīgi stingri būtiski un procesuāli aizsardzības pasākumi.

179.

EDAU stingri iesaka svītrot iespēju Eiropolam saņemt dalībvalstu piekrišanu. EDAU iesaka arī 29. panta 4. punkta otrajā teikumā pievienot nosacījumu, ka piekrišana būtu jādod “pirms pārsūtīšanas”. EDAU iesaka arī iekļaut 29. pantā a) punktu, kurā būtu noteikts, ka Eiropols veic personas datu pārsūtīšanas gadījumu sīku uzskaiti.

180.

EDAU iesaka pievienot priekšlikumam pantu ar pārejas noteikumiem attiecībā uz esošajiem sadarbības nolīgumiem, kas regulē Eiropola veikto personas datu pārsūtīšanu. Šajā pantā būtu jāparedz šo nolīgumu pārskatīšana saprātīgā termiņā, lai pielāgotu tos priekšlikuma prasībām. Šis pants būtu iekļaujams priekšlikuma procesuālajos noteikumos, un tajā būtu jāietver termiņš, kas nepārsniegtu divus gadus pēc priekšlikuma stāšanās spēkā.

181.

Pārredzamības labad EDAU iesaka arī 31. panta 1. punkta beigās piebilst, ka Eiropols padara publiski pieejamu sarakstu ar tā noslēgtajiem starptautiskajiem un sadarbības nolīgumiem ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, ievietojot šo regulāri atjaunināto sarakstu savā tīmekļa vietnē.

182.

EDAU iesaka 31. panta 2. punktā skaidri piebilst, ka atkāpes nevar tikt attiecinātas uz biežu, masveida vai strukturālu datu pārsūtīšanu, citiem vārdiem sakot, uz pārsūtīšanu kopumu (un ne tikai uz laiku pa laikam notiekošu pārsūtīšanu).

183.

EDAU iesaka paredzēt īpašu punktu, kas veltīts pārsūtīšanai ar EDAU atļauju. Šajā punktā, kam pēc loģikas būtu jāatrodas pirms punkta par atkāpēm, būtu jāparedz, ka EDAU var atļaut pārsūtīšanu vai pārsūtīšanu kopumu, ja Eiropols sniedz attiecīgus aizsardzības pasākumus attiecībā uz privātuma un personas pamattiesību un brīvību aizsardzību un attiecībā uz attiecīgo tiesību īstenošanu. Turklāt šī atļauja būtu jāizsniedz pirms pārsūtīšanas/pārsūtīšanu kopuma uz laikposmu, kas nepārsniedz vienu gadu, un to ir iespējams pagarināt.

Citi

184.

Atzinumā ietverti vēl daudzi citi ieteikumi, kuru mērķis ir papildus uzlabot priekšlikumu. Šeit ir minēti daži būtiskākie no tiem.

a)

Svītrot iespēju Eiropolam iegūt tiešu piekļuvi valstu datubāzēm. (23. pants).

b)

Ja piekļuve attiecas uz ES informācijas sistēmām, nodrošināt piekļuvi tikai, pamatojoties uz “trāpījums ir”/“trāpījuma nav” sistēmu (t. i., pozitīvu vai negatīvu atbildi). Eiropolam paziņojama visa informācija attiecībā uz trāpījumu pēc tam, kad saņemta skaidra piekrišana un atļauja no dalībvalsts (ja piekļuve attiecas uz datiem, kurus piegādā dalībvalsts), ES struktūras vai starptautiskās organizācijas, un tā ir priekšlikuma 35. pantā minētais novērtējuma subjekts. EDAU iesaka iekļaut šos nosacījumus priekšlikuma 23. pantā.

c)

Nostiprināt priekšlikuma 35. pantu, paredzot dalībvalsts novērtējumā sniegt obligātu informāciju. EDAU iesaka 35. panta 1. un 2. punktā svītrot formulējumu “pēc iespējas” un attiecīgi grozīt 36. panta 4. punktu.

d)

Aizstāt visu 36. panta 2. punktā minēto datu uzskaitījumu ar statistiku par šiem datiem katram nolūkam. Tā kā 36. panta 1. punktā minēto datu subjektu īpašās kategorijas arī ir pelnījušas īpašu uzmanību, EDAU iesaka iekļaut statistiku par šiem datiem.

e)

Iekļaut priekšlikumā noteikumu, ka Eiropolam ir jāīsteno pārredzama un viegli sasniedzama politika attiecībā uz personas datu apstrādi un datu subjektu tiesību īstenošanu, tai ir jābūt saprotamā formā, skaidri un vienkārši formulētai. Noteikumā būtu arī jānosaka, ka šai politikai jābūt viegli pieejamai Eiropola tīmekļa vietnē, kā arī valstu uzraudzības iestāžu tīmekļa vietnēs.

f)

Tā kā 41. pantā nav skaidri noteikta visu iesaistīto pušu atbildība, attiecībā uz 41. panta 4. punktu jāpaskaidro, ka atbildība par atbilstību visiem piemērojamajiem datu aizsardzības principiem (un ne tikai par “pārsūtīšanas likumību”) ir datu sūtītājam. EDAU iesaka attiecīgi grozīt 41. pantu.

g)

Priekšlikuma procesuālajos noteikumos pievienot, ka: i) par visām personas datu apstrādes darbībām veic ietekmes novērtējumu, līdzīgu tam, kāds ir aprakstīts piedāvātajā datu aizsardzības regulā, ii) personas datu sistēmu izveidē vai uzlabošanā piemēro integrētas un automātiskas datu aizsardzības principu, iii) kontrolieris pieņem politikas un īsteno attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt atbilstību datu aizsardzības noteikumiem, kā arī nodrošinātu, ka tiek pārbaudīta pasākumu efektivitāte, un iv) Eiropola datu aizsardzības amatpersona un vajadzības gadījumā uzraudzības iestādes tiek iesaistītas diskusijās par personas datu apstrādi.

Viņš pauda arī dažus ieteikumus saistībā ar paziņojumu, kas tika pieņemts paralēli priekšlikumam.

Briselē, 2013. gada 31. maijā

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Peter HUSTINX


(1)  COM(2013) 172 final.

(2)  Paskaidrojuma raksts, 3. daļa.

(3)  Skatīt arī Eiropas Datu aizsardzības institūciju Pavasara konferences 4. rezolūciju (Lisabonā, 2013. gada 16.–17. maijā).


8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/8


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām eCall sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK

(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/04)

1.   Ievads

1.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

Komisija 2013. gada 13. jūnijā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām eCall sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK (“priekšlikums”) (1), kas izziņots Komisijas 2009. gada 21. augusta paziņojumā “eCall: laiks ieviest” (“2009. gada paziņojums”) (2).

2.

EDAU atzinīgi novērtē to, ka Komisija ar viņu apspriedās un ka atsauce uz apspriešanos ir iekļauta priekšlikuma preambulās.

3.

Pirms priekšlikumu pieņemšanas EDAU tika dota iespēja Komisijai sniegt neoficiālus apsvērumus. Viņš augstu novērtē to, ka lielākā daļa no viņa apsvērumiem ir ņemta vērā.

1.2.   Priekšlikuma mērķi un darbības joma

4.

Šis priekšlikums papildina citus regulatīvos pasākumus, kas ir ieviesti eCall sistēmas izveidošanas atbalstam, piemēram, ITS direktīvu 2010/40/ES (3), Komisijas 2011. gada 8. septembra Ieteikumu par atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem (4), un specifikāciju pieņemšanai par ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) atjaunināšanu (5), par ko ar EDAU notika apspriešanās un viņš sniedza atzinumus (6).

5.

Priekšlikumā paredzēts obligāti ieviest eCall sistēmu jauna tipa apstiprinātos transportlīdzekļos Eiropā. Pretēji pašreizējai sistēmai, kad ražotāji ierīko eCall sistēmu brīvprātīgi, priekšlikumā paredzēta obligāta eCall ierīču uzstādīšana visos jaunajos transportlīdzekļos, sākot ar jaunām automašīnām pasažieru pārvadāšanai un vieglajiem komerctransportlīdzekļiem, līdz 2015. gada 1. oktobrim (7). Tāpēc tajā ietverti vairāki pienākumi, kas attiecas uz transportlīdzekļu/aprīkojuma ražotājiem.

4.   Secinājumi

63.

EDAU uzsver, ka personas datu apstrāde ir viens no pamatpienākumiem, kas paredzēti priekšlikumā, un atzinīgi novērtē to, ka ir ņemti vērā daudzi viņa ieteikumi saistībā ar uz tālruņa līnijas 112 pamatoto eCall sistēmu saistībā ar datu aizsardzību.

64.

Saistībā ar uz tālruņa līnijas 112 pamatoto eCall sistēmu EDAU iesaka priekšlikumā sīkāk precizēt šādus jautājumus:

priekšlikumā kā atsevišķs un patstāvīgs noteikums būtu jāiekļauj skaidra atsauce uz piemērojamajiem ES datu aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši pieminot Direktīvu 95/46/EK un norādot, ka noteikumi tiks piemēroti saskaņā ar tiem valstu noteikumiem, ar kuriem tā tiek īstenota,

atsauce uz 29. panta darba grupas darba dokumentu ir atdalāma no atsauces, kas veikta uz datu aizsardzības tiesību aktiem 13. apsvērumā,

konkrētas datu aizsardzības garantijas, kas attiecas uz tālruņa līnijas 112 pamatoto eCall sistēmu, būtu jāatklāj priekšlikumā, nevis deleģētajos aktos, un jo īpaši 6. pantā,

jānorāda revidents un atbildīgā iestāde par piekļuves pieprasījumu apstrādi,

jāprecizē to datu saraksts, kas iekļaujami kā minimālais datu kopums un kā pilns datu kopums (kuru, iespējams, sīki jāizstrādā deleģētā vai īstenošanas aktā),

jāietver iespēja datu subjektiem deaktivēt privātos eCall pakalpojumus un pievienotās vērtības pakalpojumus,

jāprecizē apstrādāto datu uzglabāšanas ilgums,

jāprecizē datu subjektu tiesību īstenošanas modalitātes.

būtu jāpapildina 6. panta 3. punkts, lai nodrošinātu, ka informācija, uz kuru tas attiecas, ietilptu transportlīdzeklim pievienotajā tehniskajā dokumentācijā, un priekšlikumā būtu jāprecizē, ka par informācijas pieejamību automašīnas pirkšanas brīdī atsevišķā dokumentā ir jāinformē automašīnas īpašnieks,

pirms 6. panta 4. punktā paredzēto deleģēto aktu pieņemšanas būtu jāapspriežas ar EDAU.

65.

Attiecībā uz privātiem eCall pakalpojumiem un pievienotās vērtības pakalpojumiem EDAU atgādina, ka priekšlikums tos regulē tā, lai tie atbilstu līdzīgām vai stingrākām datu aizsardzības prasībām, nekā tās, kuras paredzētas uz tālruņa līnijas 112 pamatotajai eCall sistēmai. Viņš atgādina arī, ka:

priekšlikumā norādīts, ka, pretēji uz tālruņa līnijas 112 pamatotajai eCall sistēmai, privātie eCall pakalpojumi un pievienotās vērtības pakalpojumi aktivizējami pēc izvēles un deaktivējami pēc noklusējuma,

prasība par atbilstīgu un skaidru līgumu starp patērētāju un pakalpojumu sniedzēju ir izklāstīta īpašā regulas priekšlikuma noteikumā, un noteikumā ir izskaidrots, ka šajā līgumā būtu jāietver datu aizsardzības aspekti, tostarp sniegta atbilstīga informācija pakalpojuma(-u) patērētājiem un paredzēta viņu piekrišanas saņemšana apstrādāt personas datus saistībā ar šo pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanu. Priekšlikums nodrošina, ka datu subjektiem tiek dota iespēja izvēlēties pakalpojumus saskaņā ar īpašu līguma piedāvājumu, kas veikts pirms datu apstrādes. Neapspriežami noteikumi, kas ietverti automašīnas pārdošanas līgumā, vai noteikumi, kas pieder pie vispārīgiem nosacījumiem, piekrišana kuriem ir obligāta, neatbilst šai prasībai,

līgumā būtu arī jānosaka, ka atteikšanās no piedāvātā pakalpojuma neizraisīs nelabvēlīgas ar šo atteikumu saistītas sekas. Šādu formulējumu varētu iekļaut līguma sadaļā par privātumu.

66.

EDAU iesaka arī:

priekšlikumā izskaidrot, ka pastāvīga izsekošana, sniedzot pievienotās vērtības pakalpojumus, ir aizliegta;

uz tālruņa līnijas 112 pamatotās eCall sistēmas un privāto eCall pakalpojumu, kā arī pievienotās vērtības pakalpojumu ietvaros apstrādājamo datu kategorijas norādīt atsevišķā priekšlikuma kategorijā un priekšlikumā definēt “FSD” (pilns datu kopums) jēdzienu,

atbilstīgi datu minimizācijas principam apstrādā tikai tos datus, kas nepieciešami privāto eCall pakalpojumu un pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanai,

īpašā noteikumā atgādināt, ka sensitīvu datu apstrāde saistībā ar privātajiem eCall pakalpojumiem un pievienotās vērtības pakalpojumiem ir aizliegta,

atsevišķā un patstāvīgā noteikumā norādīt un noteikt uz tālruņa līnijas 112 pamatotās eCall sistēmas, privāto eCall pakalpojumu un pievienotās vērtības pakalpojumu vajadzībām apstrādāto datu uzglabāšanas ilgumu,

garantēt uz tālruņa līnijas 112 pamatotās eCall sistēmas, privāto eCall pakalpojumu un pievienotās vērtības pakalpojumu vajadzībām apstrādāto datu drošumu dažos precizējumos dokumenta tekstā.

Briselē, 2013. gada 29. oktobrī

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  COM(2013) 316 final.

(2)  COM(2009) 434 galīgā redakcija.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīva 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 8. septembra Ieteikums 2011/750/ES par atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu pārraidīšanai no transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu (“eCall”) (OV L 303, 22.11.2011., 46. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 26. novembra Deleģētā regula (ES) Nr. 305/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu. Dokuments attiecas uz EEZ (OV L 91, 3.4.2013., 1. lpp.).

(6)  Sk. jo īpaši 2009. gada 22. jūlija atzinumu par ITS direktīvu, 2011. gada 12. decembra oficiālos atzinumus par Komisijas Ieteikumu par saskaņotas ES mēroga eCall sistēmas ieviešanu un 2012. gada 19. decembra vēstuli par Komisijas deleģēto regulu par saskaņotiem noteikumiem attiecībā uz sadarbspējīgu ES mēroga eCall sistēmu, tie visi publicēti EDAU tīmekļa vietnē: http://www.edps.europa.eu (sadaļā “Apspriešanās”).

(7)  Sk. priekšlikuma 4. pantu un 5. panta 1. punktu.


8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/11


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektronisko rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās

(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/05)

1.   Ievads

1.

Komisija 2013. gada 26. jūnijā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektronisko rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās (“priekšlikums”) (1). 2013. gada 8. jūlijā priekšlikumu nosūtīja EDAU apspriešanai.

2.

Priekšlikuma mērķis ir “samazināt šķēršļus tirgus pieejamībai pārrobežu publiskā iepirkuma jomā, ko rada e-rēķinu standartu nepietiekama sadarbspēja.” (2) Lai to sasniegtu “tiktu izstrādāts jauns kopīgs Eiropas standarts, kas tiktu darīts pieejams lietošanai visiem tirgus dalībniekiem. Visām līgumslēdzējām iestādēm tiktu pieprasīts pieņemt šādam standartam atbilstošus e-rēķinus publiskā iepirkuma procedūrās, neaizstājot esošos tehniskos risinājumus.” (3)

3.   Secinājumi

28.

EDAU atzinīgi novērtē, ka priekšlikumā ir ņemti vērā daži datu aizsardzības jautājumi. Šajā atzinumā viņš sniedz ieteikumus par to, kā priekšlikumu varētu vēl uzlabot no datu aizsardzības viedokļa.

29.

EDAU jo īpaši iesaka:

iekļaut patstāvīgu noteikumu, lai paskaidrotu, ka priekšlikums nav domāts, lai paredzētu vispārējas atkāpes no datu aizsardzības principiem, un ka attiecīgie personas datu aizsardzības tiesību akti (t. i., valstu noteikumi, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK), joprojām ir pilnībā piemērojami attiecībā uz e-rēķinu sagatavošanu,

grozīt priekšlikuma 3. panta 2. punktu, nodrošinot, ka Eiropas standarti, kas ir jāpieņem, atbildīs integrētas privātuma aizsardzības pieejai un nodrošinās, ka tiks ņemtas vērā datu aizsardzības prasības un ievēroti standarti, jo īpaši proporcionalitātes, datu minimizācijas un nolūka ierobežošanas principi,

ja likumdevēja nolūks ir sniegt publicēšanai personas datus pārredzamības un pārskatatbildības nolūkā, ietvert precīzi formulētus patstāvīgus noteikumus, kuros tiktu norādīts, kādus personas datus var padarīt publiski pieejamus un kādam(-iem) nolūkam(-iem); vai ietvert atsauci uz ES vai valsts tiesību aktiem, kam būtu jānodrošina atbilstīgas garantijas.

Briselē, 2013. gada 11. novembrī

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  COM(2013) 449 final.

(2)  Ietekmes novērtējuma kopsavilkums (SWD(2013) 223 final), 3.1. punkts, 4. lpp.

(3)  Turpat, 5.3.4. punkts, 7. lpp.


8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/12


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012

(Pilns atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/06)

1.   Ievads

1.1.   Konsultēšanās ar EDAU

1.

Komisija 2013. gada 11. septembrī pieņēma priekšlikumu regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (turpmāk “priekšlikums”) (1). Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu nosūtīja EDAU lūgumu sniegt konsultāciju, ko EDAU saņēma 2013. gada 23. septembrī.

2.

EDAU ir gandarīts, ka viņam bija iespēja sniegt konsultāciju pirms priekšlikuma pieņemšanas. Šā atzinuma pamatā ir neoficiālās konsultēšanās kontekstā sniegtie komentāri.

1.2.   Priekšlikuma konteksts un mērķi

3.

Priekšlikums ir pieņemts, ņemot vērā Eiropas digitalizācijas programmu (2), kuras vispārējais mērķis ir veicināt ar Eiropas digitālo ekonomiku saistīto tautsaimniecības izaugsmi un uzlabojumus sociālajā jomā. Priekšlikuma mērķis ir izveidot vienotu ES elektronisko sakaru tirgu, saskaņojot dažādus juridiskus un tehniskus aspektus, kas attiecas uz elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai.

4.

Priekšlikums pirmkārt atvieglo pārrobežu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, dodot pakalpojumu nodrošinātājiem iespēju piedāvāt pakalpojumus visā Savienībā saskaņā ar vienotu ES atļauju un tādējādi līdz minimumam samazinot administratīvos šķēršļus. Ar priekšlikumu vēl vairāk tiek saskaņoti radiofrekvenču spektra piešķiršanas nosacījumi lokālā radiotīkla pakalpojumiem, kā arī to produktu parametri, ar kuriem nodrošina virtuālu piekļuvi fiksētiem tīkliem.

5.

Ar priekšlikumu turklāt tiek saskaņotas galalietotāju tiesības, inter alia, tiesības, kas attiecas uz atvērtu internetu. Ar priekšlikumu tiek saskaņota arī pakalpojumu nodrošinātāju publicējamā informācija par piedāvātajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un šīs informācijas iekļaušana līgumos, kā arī operatoru maiņas kārtība un viesabonēšanas pakalpojumiem piemērojamās maksas.

6.

Šajā atzinumā galvenā uzmanība ir pievērsta tiem priekšlikuma aspektiem, kas varētu visbūtiskāk ietekmēt Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā paredzētās tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību, kā arī tiesības uz komunikācijas konfidencialitāti.

2.   Secinājumi

43.

EDAU atgādina, ka tiesību uz privātumu un personas datu aizsardzību, kā arī tiesību uz komunikācijas konfidencialitāti ievērošanai ir izšķiroša nozīme, lai panāktu patērētāju uzticēšanos un pārliecību par Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu. Šajā sakarībā EDAU sniedz šādus galvenos ieteikumus.

Datplūsmas pārvaldības pasākumi ierobežo tīkla neitralitāti, kas priekšlikumā ir izvirzīta kā interneta izmantošanai ES piemērojamais pamatprincips, un ir pretrunā galalietotāju tiesībām uz komunikācijas konfidencialitāti, privātumu un personas datu aizsardzību. Ņemot to vērā, uz šiem pasākumiem būtu jāattiecina stingras pārredzamības, nepieciešamības un proporcionalitātes prasības. Konkrēti:

datplūsmas pārvaldības izmantošana, lai īstenotu tiesību normas vai novērstu un apkarotu smagus noziegumus, var būt saistīta ar plaša mēroga preventīvu un sistemātisku komunikācijas satura pārraudzību, kas būtu pretrunā ES Pamattiesību hartas 7. un 8. pantam, Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punktam un Direktīvai 95/46/EK. No priekšlikuma 23. panta 5. punkta a) apakšpunkta būtu jāsvītro atsauce uz šiem pamatiem,

priekšlikuma 23. panta 5. punktā būtu jāsniedz skaidra informācija par datplūsmas pārvaldības pasākumu kontekstā atļautām komunikācijas pārbaužu metodēm,

priekšlikuma 23. panta 5. punktā būtu nepārprotami jāparedz, ka gadījumos, kad tas ir pietiekami, lai sasniegtu šajā punktā minētos mērķus, datplūsmas pārvaldības pasākumiem jāietver komunikācijas pārbaužu metodes, kuru pamatā ir tikai IP galveņu analīze, nevis ar padziļinātām pakešu pārbaudēm saistītas metodes,

priekšlikuma 25. panta 1. punktā un 26. pantā būtu jāiekļauj prasība sniegt informāciju par datplūsmas pārvaldības pasākumiem, kas paredzēti visiem 23. panta 5. punktā minētajiem nolūkiem. Šajos pantos būtu jānosaka, ka pakalpojumu nodrošinātājiem ir pienākums norādīt datplūsmas pārvaldības pasākumiem pakārtotās komunikācijas pārbaužu metodes un paskaidrot, kā šīs metodes ietekmē galalietotāju tiesības uz privātumu un datu aizsardzību,

priekšlikuma 24. panta 1. punktā, kurā ir noteiktas valsts regulatīvo iestāžu pilnvaras pārraudzīt, inter alia, datplūsmas pārvaldības pasākumu piemērošanu, būtu jāparedz valsts regulatīvo iestāžu un valsts datu aizsardzības iestāžu sadarbības iespēja. Līdzīgā kārtā 25. panta 1. punktā būtu jāparedz, ka valsts datu aizsardzības iestādēm ir tiesības saņemt pārbaudēm informāciju par datplūsmas pārvaldības pasākumiem pirms tās publicēšanas.

Būtu jāprecizē Direktīvas 2002/58/EK 7. panta 1. punkta un priekšlikuma 27. panta 4. punkta savstarpējā saistība.

Priekšlikuma 17. panta 1. punkta f) apakšpunkts un 19. panta 4. punkta f) apakšpunkts būtu jāgroza, lai ietvertu prasību par attiecīgi Eiropas platjoslas virtuālās piekļuves produkta un Eiropas ASQ savienojamības produkta atbilstību integrētas datu aizsardzības principam.

Briselē, 2013. gada 14. novembrī

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Peter HUSTINX


(1)  COM (2013) 627 final.

(2)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Digitālā programma Eiropai”, COM (2010) 245 galīgā redakcija/2, 26.8.2010.


8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/14


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2006/48/EK un 2009/110/EK un atceļ Direktīvu 2007/64/EK, un Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem

(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/07)

1.   Ievads

1.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

Komisija 2013. gada 27. jūlijā pieņēma priekšlikuma projektu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2006/48/EK un 2009/110/EK un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (direktīvas priekšlikums), un Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par starpbanku komisijas maksu, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (1). Šos priekšlikumus 2013. gada 28. jūlijā nosūtīja EDAU apspriešanai.

2.

EDAU atzinīgi novērtē to, ka Komisija ar viņu ir apspriedusies, kā arī to, ka atsauce uz šo atzinumu ir iekļauta dokumentu preambulās.

3.

Pirms regulas priekšlikuma pieņemšanas EDAU tika dota iespēja Komisijai sniegt neoficiālus apsvērumus. Daži no šiem apsvērumiem ir ņemti vērā. Līdz ar to ir nostiprinātas datu aizsardzības garantijas regulas priekšlikumā.

4.

Tā kā priekšlikums regulai nerada nekādas problēmas no datu aizsardzības viedokļa, EDAU apsvērumi attieksies uz direktīvas priekšlikumu.

1.2.   Piedāvātās direktīvas mērķi un darbības joma

5.

Ierosinātās direktīvas mērķis ir palīdzēt turpmāk attīstīt elektronisko maksājumu tirgu ES mērogā, kas dos iespēju patērētājiem, mazumtirgotājiem un citiem tirgus dalībniekiem pilnībā izmantot ES iekšējā tirgus priekšrocības, saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020” un Digitālo programmu. Lai to panāktu un vēl vairāk veicinātu konkurētspēju, efektivitāti un inovācijas e-maksājumu jomā, Komisija konstatē, ka šajā jomā būtu jābūt tiesiskai skaidrībai un godīgas konkurences nosacījumiem, kas radītu izmaksu un cenu lejupejošu konverģenci maksājumu pakalpojumu lietotājiem, lielākas maksājumu pakalpojumu izvēles iespējas un pārredzamību, atvieglotu inovatīvu maksājumu pakalpojumu sniegšanu un nodrošinātu drošus un pārredzamus maksājumu pakalpojumus.

6.

Komisija apgalvo, ka šie mērķi tiks sasniegti, atjauninot un papildinot esošo regulējumu attiecībā uz maksājumu pakalpojumiem, paredzot noteikumus, kas uzlabo pārredzamību, inovāciju un drošību mazumtirdzniecības maksājumu jomā un uzlabojot valstu noteikumu saskaņotību, priekšplānā izvirzot patērētāju likumīgās vajadzības.

3.   Secinājumi

EDAU atzinīgi novērtē to, ka 84. pantā ir iekļauts būtisks noteikums, kas paredz, ka jebkuru personas datu apstrādi, kura notiek piedāvātās direktīvas ietvaros, veic saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK, kā arī Regulu (EK) Nr. 45/2001.

EDAU iesaka:

atsauces uz piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem vajadzētu norādīt konkrētās garantijās, kas tiks piemērotas jebkurā situācijā, kad ir paredzēta personas datu apstrāde,

direktīvas priekšlikumā vajadzētu skaidri norādīt, ka maksājumu pakalpojumu sniegšana varētu būt saistīta ar personas datu apstrādi,

direktīvas priekšlikumā vajadzētu īpaši skaidri norādīt, ka var tikt veikta personas datu apstrāde tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams maksājumu pakalpojumu izpildei,

pievienot būtisku noteikumu, kas paredzētu pienākumu visās datu apstrādes sistēmās, kas izstrādātas un izmantotas piedāvātās direktīvas ietvaros, iestrādāt “integrētu privātuma aizsardzību / noklusētu privātuma aizsardzību”,

attiecībā uz informācijas apmaiņu: i) minēt nolūkus, kādiem kompetentās iestādes, ES Centrālā banka, valstu centrālās bankas un citas 25. pantā minētās iestādes var apstrādāt personas datus, ii) norādīt, kāda personas informācija var tikt apstrādāta saskaņā ar direktīvas priekšlikumu, un iii) noteikt samērīgu datu uzglabāšanas laikposmu apstrādes nolūkiem vai vismaz precizēt kritērijus tā noteikšanai,

22. pantā būtu jāiekļauj prasība kompetentajām iestādēm pieprasīt dokumentus un informāciju ar oficiālu lēmumu, kurā norādīts pieprasījuma tiesiskais pamatojums un nolūks, būtu jānorāda tas, kāda informācija tiek prasīta, kā arī termiņš, kādā šī informācija ir jāsniedz,

31. pantā iekļaut, ka, saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 10. un 11. pantu, paredzētie noteikumi par informācijas sniegšanu lietotājiem attiecas arī uz informācijas sniegšanu par personas datu apstrādi,

attiecībā uz 58. un 59. pantā minēto terminu “pietiekamu līdzekļu pieejamība” paskaidrot, ka trešai valstij nosūtītajai informācijai būtu jāsastāv no vienkāršas atbildes “jā” vai “nē” uz jautājumu, vai ir pieejami pietiekami līdzekļi, bet nevis, piemēram, jāatklāj konta bilance,

attiecībā uz 58. pantā iekļauto terminu “sensitīvi maksājumu dati”, svītrot vārdu “sensitīvi” un izmantot terminu “maksājumu dati”,

atsevišķā apsvērumā būtu jāpaskaidro, ka pienākums ziņot par negadījumiem, kas saistīti ar drošību, neskar citos tiesību aktos paredzētos pienākumus paziņot par citiem negadījumiem, jo īpaši prasības ziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumiem, kas noteiktas datu aizsardzības tiesību aktos (Direktīvā 2002/58/EK un piedāvātajā Vispārīgajā datu aizsardzības regulā), un prasības paziņot par negadījumiem, kas saistīti ar drošību, kuras direktīvas priekšlikumā plānotas attiecībā uz tīkla un informācijas drošumu,

ir jānodrošina, lai, veicot personas datu apstrādi un tos nododot dažādiem starpniekiem, tiktu ievēroti Direktīvas 95/46/EK 16. un 17. pantā noteiktie konfidencialitātes un drošības principi,

direktīvas priekšlikumam pievienot būtisku noteikumu, kurā paredzēts pienākums izstrādāt standartus pēc ietekmes uz privātumu novērtēšanas un pamatojoties uz to,

direktīvas priekšlikumā būtu jāiekļauj atsauce uz nepieciešamību apspriesties ar EDAU tiktāl, ciktāl EBI pamatnostādnes par lietotāju autentificēšanas rezultātiem un jebkuru atbrīvojumu no stingras lietotāju autentificēšanas attiecas uz personas datu apstrādi.

Briselē, 2013. gada 5. decembrī

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  COM(2013) 547 final un COM(2013) 550 final.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/16


To apliecību paraugu (publicēti OV C 247, 13.10.2006., 85. lpp.; OV C 153, 6.7.2007., 15. lpp.; OV C 64, 19.3.2009., 18. lpp.; OV C 239, 6.10.2009., 7. lpp.; OV C 304, 10.11.2010., 6. lpp.; OV C 273, 16.9.2011., 11. lpp.; OV C 357, 7.12.2011., 3. lpp.; OV C 88, 24.3.2012., 12. lpp.; OV C 120, 25.4.2012., 4. lpp.; OV C 182, 22.6.2012., 10. lpp.; OV C 214, 20.7.2012., 4. lpp.; OV C 238, 8.8.2012., 5. lpp.; OV C 255, 24.8.2012., 2. lpp.; OV C 242, 23.8.2013., 13. lpp.) atjaunināšana, ko dalībvalstu ārlietu ministrijas izsniedz diplomātisko misiju un konsulāro pārstāvniecību akreditētiem darbiniekiem un to ģimenes locekļiem, kā norādīts 19. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

(2014/C 38/08)

To apliecību paraugu publicēšana, ko dalībvalstu ārlietu ministrijas izsniedz diplomātisko misiju un konsulāro pārstāvniecību akreditētiem darbiniekiem un to ģimenes locekļiem, kā norādīts 19. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

BELGIUM

OV C 88, 24.3.2012. publicētās informācijas aizstāšana ar citu informāciju

Īpašās identifikācijas kartes

Carte d’identité diplomatique (carte D)

Diplomatieke identiteitskaart (D kaart)

Diplomatischer Personalausweis (D Karte)

Diplomātiskā personas apliecība (D apliecība)

ir derīga līdz derīguma termiņa beigām.

Priekšpuse

Aizmugure

Image

Image

Image

Image

Image

Image

kas izsniegta, sākot no 2.12.2013.,

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité consulaire (carte C)

Consulaat identiteitskaart (C kaart)

Konsularer Personalausweis (C Karte)

Konsulārā personas apliecība (C apliecība)

ir derīga līdz derīguma termiņa beigām.

Priekšpuse

Aizmugure

Image

Image

Image

Image

Image

Image

kas izsniegta, sākot no 2.12.2013.,

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 1.2.2012

Bijzondere identiteitskaart — blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 1.2.2012

Besonderer Personalausweis — blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 1.2.2012

(Speciālā personas apliecība – zilā krāsā – P apliecība), kas izsniegta pirms un pēc 1.2.2012.

Pirms 1.2.2012.

ir derīga līdz derīguma termiņa beigām.

Priekšpuse

Aizmugure

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Pēc 1.2.2012.

ir derīga līdz derīguma termiņa beigām.

Priekšpuse

Aizmugure

Image

Image

Image

Image

Image

Image

kas izsniegta, sākot no 2.12.2013.,

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale – couleur rouge (carte S)

Bijzondere identiteitskaart – rood (S kaart)

Besonderer Personalausweis – rot (S Karte)

Speciālā personas apliecība – sarkanā krāsā (S apliecība)

ir derīga līdz derīguma termiņa beigām.

Priekšpuse

Aizmugure

Image

Image

Image

Image

Image

Image

kas izsniegta, sākot no 2.12.2013.,

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Document d’identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d’une carte d’identité diplomatique, d’une carte d’identité consulaire, d’une carte d’identité spéciale – couleur bleue ou d’une carte d’identité spéciale - couleur rouge

Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart – rood

Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsalrer Personalausweis, besonderer Personalausweis – rot oder besonderer Personalausweis – blau.

(Personu apliecinošs dokuments E ārvalstnieku, kas ir diplomātisko personas apliecību, konsulāro personas apliecību, speciālo zilo personas apliecību vai speciālo sarkano personas apliecību turētāji, bērniem līdz piecu gadu vecumam)

ir derīgs līdz derīguma termiņa beigām.

Priekšpuse

Aizmugure

Image

Image

Image

Image

Image

Image

kas izsniegts, sākot no 2.12.2013.

Image

Image

Image

Image

Image

Image


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Komisija

8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/25


Publikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

KOPSAVILKUMS LĒMUMAM PAR ĀRKĀRTAS PASĀKUMIEM, KAS NOTEIKTI NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.2013. GADA 18. DECEMBRĪ

(2014/C 38/09)

Saskaņā ar 31. panta pirmo daļu un 43. panta pirmo daļu Slovēnijas Bankas likumā (Uradni List RS (UL RS; Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 72/06 (oficiālā konsolidētā versija) un Nr. 59/11) un 217. panta pirmo daļu saistībā ar 253. pantu Banku likumā (UL RS Nr. 99/10 (oficiālā konsolidētā versija), Nr. 52/11 (labojums), Nr. 9/11 (ZPlaSS-B), Nr. 35/11, Nr. 59/11, Nr. 85/11, Nr. 48/12, Nr. 105/12, Nr. 56/13, Nr. 63/13-ZS-K un Nr. 96/13, turpmāk “ZBan-1”) Slovēnijas Banka ar šo pieņem Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenia, lēmumu par ārkārtas pasākumiem un lēmumu norakstīt bankas visas attiecīgās saistības un palielināt tās pamatkapitālu, veicot jaunas iemaksas, lai bankā atjaunotu apstākļus nepieciešamo rādītāju sasniegšanai.

Slovēnijas Banka noteica, ka banka darbojas paaugstināta riska apstākļos, kā rezultātā varētu tikt atsaukta atļauja sniegt bankas pakalpojumus, jo, pamatojoties uz bankas finanšu stāvokļa novērtējumu 2013. gada 30. septembrī, kurš sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas pieņēmumu, tostarp papildus nepieciešamiem vērtības samazinājumiem, kuri konstatēti kredītportfeļa neatkarīgā novērtējumā, banka nepilda prasības attiecībā uz minimālā kapitāla nodrošināšanu.

Saskaņā ar ārkārtas pasākumu norakstīt attiecīgās saistības Slovēnijas Banka nolēma norakstīt bankas visas attiecīgās saistības 2013. gada 18. decembrī. Tās ietver bankas pamatkapitālu un saistības pret kreditoriem no subordinētiem prasījumiem, kas tiktu atmaksāti tikai pēc visu parasto prasījumu pret banku atmaksāšanas bankas bankrota gadījumā.

Bankas attiecīgās saistības, kas norakstītas, pamatojoties uz lēmumu par ārkārtas pasākumiem, ir:

a)

bankas pamatkapitāls EUR 184 079 267,12 apmērā, kas sadalīts 22 056 378 parastās brīvi nododamās vārda akcijās bez nominālvērtības ar apzīmējumu NLB un ISIN SI0021103526, kuras emitētas dematerializētu vērtspapīru centrālajā reģistrā, ko pārvalda Centralna klirinško depotna družba d.d., Ļubļana (Central Securities Clearing Corporation, turpmāk “KDD”); tās ir pirmās pakāpes attiecīgās saistības;

b)

saistības no bankas emitētiem finanšu instrumentiem; tās ir trešās pakāpes attiecīgās saistības:

kombinētās beztermiņa brīvi svārstīgas procentu likmes augšējā otrā līmeņa subordinētās augšupejošas likmes parādzīmes ar apzīmējumu NOVALI FLOAT 49 un ISIN NLB XS0208414515, kas emitētas 2004. gada 17. decembrī un ko pārvalda kā dematerializētus vērtspapīrus klīringa sistēmas kontos, kurus administrē Euroclear Bank SA/NV, Luxembourg un Clearstream Banking SA Luxembourg,

subordinētās obligācijas ar apzīmējumu NLB 26 un ISIN SI0022103111, kas emitētas 2010. gada 14. jūlijā un ko pārvalda dematerializētu vērtspapīru centrālajā reģistrā, kuru pārvalda KDD; tās sāka pelnīt procentus 2010. gada 24. maijā,

kombinētais subordinētais brīvi svārstīgas procentu likmes beztermiņa aizdevums, kas izmaksāts, pamatojoties uz līgumu, kurš 2007. gada 19. jūnijā noslēgts ar aizdevēju Merrill Lynch International Bank Limited Londonas filiāli, un

subordinētais aizdevums, ko banka saņēma, pamatojoties uz līgumu, kas 2006. gada 31. maijā noslēgts ar KBC Bank NV Dublinas filiāli.

Saskaņā ar lēmumu par ārkārtas pasākumiem bankas pamatkapitāls tika samazināts līdz nullei (0) attiecīgo saistību norakstīšanas rezultātā. Pamatkapitāla samazināšanas rezultātā 22 056 378 bankas akcijas ar apzīmējumu NLB un ISIN SI0021103526, kas emitētas KDD pārvaldītajā dematerializētu vērtspapīru centrālajā reģistrā, 2013. gada 18. decembrī ar lēmumu par ārkārtas pasākumiem tika dzēstas.

Pēc attiecīgo saistību norakstīšanas bankas pamatkapitāls tika palielināts ar jaunām iemaksām, kas veiktas 2013. gada 18. decembrī, pamatojoties uz lēmumu par ārkārtas pasākumiem.

Pamatojoties uz lēmumu par ārkārtas pasākumiem, Slovēnijas Republika apmaksāja 20 000 000 jaunu emitēto bankas akciju kopsummā par EUR 1 551 000 000. Pēc palielināšanas bankas pamatkapitāls ir EUR 200 000 000 un sadalīts 20 000 000 akciju bez nominālvērtības. Jaunās akcijas tiks emitētas dematerializētā veidā; tās ir brīvi nododamas un tiks iekļautas KDD reģistrā.

Pēc palielināšanas bankas pamatkapitāls atkal atbilst Slovēnijas Bankas prasībām par kapitāla pietiekamības rādītājiem.

Saskaņā ar ZBan-1 253. panta trešo daļu ārkārtas pasākumi tiek uzskatīti par reorganizācijas pasākumiem, kā noteikts Direktīvā 2001/24/EK.

Saskaņā ar ZBan-1 350.a pantu akcionāri, kreditori un citas personas, kuru tiesības skar Slovēnijas Bankas lēmums par ārkārtas pasākumu, var pieprasīt, lai Slovēnijas Banka tiem atlīdzina zaudējumus, ja tie pierāda, ka zaudējumi, kas radās ārkārtas pasākuma seku rezultātā, pārsniedz zaudējumus, kuri būtu radušies, ja ārkārtas pasākums nebūtu noteikts. Prasību pret Slovēnijas Banku var iesniegt kompetentajā tiesā Ļubļanā (piemēram, vietējā tiesā vai rajona tiesā Ļubļanā).

Banka var pārsūdzēt lēmumu par ārkārtas pasākumiem Slovēnijas Republikas Administratīvajā tiesā 15 dienu laikā pēc lēmuma nodošanas visiem valdes locekļiem. Bankas akcionāri, kuru kopējā dalība ir vismaz vienas desmitdaļas apmērā no bankas pamatkapitāla, nolūkā izmantot tiesības uz tiesisko aizsardzību pret Slovēnijas Bankas lēmumu par bankas likvidāciju vai ārkārtas pasākumu, var pieprasīt, lai bankas valde vai īpaša administrācija, ja tāda ir iecelta, sasauc bankas akcionāru kopsapulci ar priekšlikumu, ka kopsapulce atbrīvo no amata personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt banku saskaņā ar ZBan-1 347. panta otro daļu, un ieceļ citas personas pārstāvēt banku tiesiskās aizsardzības procesā pret Slovēnijas Bankas lēmumu.

Ļubļanā, 2013. gada 20. decembrī

Pārvaldnieks

Boštjan JAZBEC


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/27


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/C 38/10)

1.

Komisija 2014. gada 30. janvārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums ISAB S.r.l. (Itālijas Republika), ko kontrolē Lukoil (Krievijas Federācija), iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnīgu kontroli pār uzņēmumiem ISAB Energy S.r.l. (Itālijas Republika) un ISAB Energy Services S.r.l. (Itālijas Republika), iegādājoties kapitāla daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Lukoil: naftas un gāzes izpēte un ražošana, naftas produktu ražošana, tirdzniecība un šo produktu laišana tirgū,

ISAB S.r.l.: ISAB pārstrādes rūpnīcas – naftas ķīmijas kompleksa, kas atrodas Priolo Gargallo, Sicīlijā – īpašnieks,

ISAB Energy S.r.l.: integrēta gazifikācijas kombinētā cikla elektrostacijas Sicīlijā īpašnieks un operators,

ISAB Energy Services S.r.l.: ekspluatācijas, tehniskās apkopes un komunālo pakalpojumu sniedzējs elektrostacijām, termocentrālēm un naftas pārstrādes iekārtām.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).