ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.176.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 176

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 21. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 176/01

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

1

2013/C 176/02

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

6

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Centrālā banka

2013/C 176/03

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2013. gada 23. maijs) par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (CON/2013/35)

11

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 176/04

Euro maiņas kurss

12

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Parlaments

2013/C 176/05

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus IX-2014/01 – Dotācijas Eiropas līmeņa politiskajām partijām

13

2013/C 176/06

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus IX-2014/02 – Dotācijas Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem

18

 

Eiropas Komisija

2013/C 176/07

Hercule II programma – Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – Tehniskā palīdzība cīņai pret krāpšanu ES – Atbalsts izmeklēšanai

22

2013/C 176/08

Hercule II programma – Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – Tehniskā palīdzība cīņai pret krāpšanu ES Cigaretes

24

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 176/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

26

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

21.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/1


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 176/01

Lēmuma pieņemšanas datums

17.10.2012.

Atbalsts Nr.

SA.34501 (12/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Dahme-Spreewald

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Juridiskais pamats

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Lutra GmbH

Mērķis

Reģionālā attīstība, vides aizsardzība

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 2,63 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

75 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.10.2013.

Tautsaimniecības nozares

Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

27.9.2012.

Atbalsts Nr.

SA.35276 (12/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Brandenburg

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)

Juridiskais pamats

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšana, grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšana

Atbalsta veids

Atvieglotie aizdevumi

Budžets

 

Kopējais budžets: EUR 2 (miljonos)

 

Gada budžets: EUR 1,50 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

10.10.2012.–31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

6.5.2013.

Atbalsts Nr.

SA.36207 (13/N)

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Reg.Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst.Gew.

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Juridiskais pamats

 

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017

 

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017

 

Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Nozares attīstība, vides aizsardzība

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

 

Kopējais budžets: EUR 1,53 (miljonos)

 

Gada budžets: EUR 0,51 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

22.4.2013.–31.12.2015.

Tautsaimniecības nozares

Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Port de Bruxelles/Haven van Brussel

Redersplein 6

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

6.5.2013.

Atbalsts Nr.

SA.36406 (13/N)

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Pais Vasco

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Juridiskais pamats

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak 2012)

Pasākuma veids

Shēma

Print media TV and radio broadcasters

Mērķis

Kultūra

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

 

Kopējais budžets: EUR 19 500 000 (miljonos)

 

Gada budžets: EUR 4 875 000 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

65 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2016.

Tautsaimniecības nozares

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Blanca Urgell

Donostia Kalea, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

6.5.2013.

Atbalsts Nr.

SA.36408 (13/N)

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Pais Vasco

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga

Juridiskais pamats

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Kultūra

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

 

Kopējais budžets: EUR 3 230 000 (miljonos)

 

Gada budžets: EUR 807 500 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

60 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2016.

Tautsaimniecības nozares

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Blanca Urgell

Donostia-San Sebastian, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/6


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 176/02

Lēmuma pieņemšanas datums

30.5.2013.

Atbalsts Nr.

SA.35814 (12/N)

Dalībvalsts

Slovākija

Reģions

Bratislavský

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Devätinova 54

821 06 Bratislava

Juridiskais pamats

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pasākuma veids

Individuālais atbalsts

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Mērķis

Kultūra

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 0,10 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

53,22 %

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

30.5.2013.

Atbalsts Nr.

SA.35815 (12/N)

Dalībvalsts

Slovākija

Reģions

Trnavský kraj

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Lilium Aurum, s. r. o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 Dunajská Streda

Juridiskais pamats

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pasākuma veids

Individuālais atbalsts

Lilium Aurum, s. r. o.

Mērķis

Kultūra

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 0,06 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

47,35 %

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

30.5.2013.

Atbalsts Nr.

SA.35816 (12/N)

Dalībvalsts

Slovākija

Reģions

Bratislavský

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

Juridiskais pamats

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pasākuma veids

Individuālais atbalsts

Petit Press, a. s.

Mērķis

Kultūra

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 0,08 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

14,05 %

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

30.5.2013.

Atbalsts Nr.

SA.35817 (12/N)

Dalībvalsts

Slovākija

Reģions

Bratislavský

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

MPhilms s. r. o.

Horná 5

831 52 Bratislava

Juridiskais pamats

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pasākuma veids

Individuālais atbalsts

MPhilms s. r. o.

Mērķis

Kultūra

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 0,01 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

46,20 %

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

27.2.2013.

Atbalsts Nr.

SA.36024 (13/N)

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., Vlaams Gewest

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

CultuurInvest

Juridiskais pamats

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Kultūra, MVU, riska kapitāls

Atbalsta veids

Riska kapitāla nodrošinājums

Budžets

Kopējais budžets: EUR 10 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2016.

Tautsaimniecības nozares

Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Vlaams Gewest

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

BELGIË

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Sagatavošanā esoši tiesību akti

Eiropas Centrālā banka

21.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/11


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2013. gada 23. maijs)

par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2013. gada 16. maijā saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes Regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (1) (turpmāk – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu un 128. panta 2. punktu, 133. pantu un 282. panta 5.punktu, jo ierosinātā regula attiecas uz euro monētu nominālvērtībām un tehniskajām specifikācijām. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Mērķis un saturs

Ierosinātā regula lielā mērā atkārto Padomes 1998. gada 3. maija Regulas (EK) Nr. 975/98 par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (2) saturu, kā arī tajā iekļauti ECB Atzinumā CON/2011/18 (3) izklāstītie ieteikumi grozīt Padomes Regulas (EK) Nr. 975/98 1. pantu un I pielikumu, un svītrot 13. apsvērumu.

Grozījumi aizstāj visas Regulas (EK) Nr. 975/98 1. panta tabulā pašreiz norādītās monētu biezuma vērtības ar reālajām euro monētu biezuma vērtībām. Šīs vērtības ir labi zināmas, un kaltuves tās izmanto kā atsauces vērtības euro monētu izgatavošanā.

Vispārīgi apsvērumi

ECB atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu pārstrādāt Padomes Regulu (EK) Nr. 975/98, jo ierosinātajā regulā ņemti vērā un tajā iekļauti agrākie ECB ieteikumi attiecībā uz euro monētu tehniskajām specifikācijām.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 23. maijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  OV L 139, 11.5.1998., 6. lpp.

(3)  2011. gada 4. marta Atzinums CON/2011/18 par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (OV C 114, 12.4.2011., 1. lpp.). Visi ECB atzinumi tiek publicēti ECB tīmekļa vietnē http://www.ecb.europa.eu


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

21.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/12


Euro maiņas kurss (1)

2013. gada 20. jūnijs

2013/C 176/04

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3200

JPY

Japānas jena

129,26

DKK

Dānijas krona

7,4588

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,85450

SEK

Zviedrijas krona

8,6724

CHF

Šveices franks

1,2319

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,8500

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,806

HUF

Ungārijas forints

298,80

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7014

PLN

Polijas zlots

4,3183

RON

Rumānijas leja

4,5260

TRY

Turcijas lira

2,5324

AUD

Austrālijas dolārs

1,4323

CAD

Kanādas dolārs

1,3651

HKD

Hongkongas dolārs

10,2375

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6927

SGD

Singapūras dolārs

1,6813

KRW

Dienvidkorejas vona

1 523,98

ZAR

Dienvidāfrikas rands

13,4884

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,0892

HRK

Horvātijas kuna

7,4860

IDR

Indonēzijas rūpija

13 100,18

MYR

Malaizijas ringits

4,2288

PHP

Filipīnu peso

57,796

RUB

Krievijas rublis

42,9600

THB

Taizemes bāts

41,078

BRL

Brazīlijas reāls

2,9514

MXN

Meksikas peso

17,5380

INR

Indijas rūpija

78,7840


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Parlaments

21.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/13


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus IX-2014/01 – “Dotācijas Eiropas līmeņa politiskajām partijām”

2013/C 176/05

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punktu Eiropas līmeņa politiskās partijas veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas izteikšanu. Turklāt Līguma par Eiropas Savienības darbību 224. pants nosaka, ka Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, paredz noteikumus attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punktā minētajām Eiropas līmeņa politiskajām partijām un jo īpaši attiecībā uz to finansēšanu.

Šajā sakarībā Parlaments izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus attiecībā uz dotāciju piešķiršanu Eiropas līmeņa politiskajām partijām.

1.   Pamatakti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 (turpmāk “Regula (EK) Nr. 2004/2003”) par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (1).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta lēmums, ar ko paredz īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 2004/2003 (turpmāk “Prezidija 2004. gada 29. marta lēmums”) (2).

Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (turpmāk “Finanšu regula”) (3).

Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (turpmāk “Piemērošanas noteikumi”) (4).

2.   Mērķis

Saskaņā ar Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 2. pantu “katru gadu pirms pirmā pusgada beigām Eiropas Parlaments publicē uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saistībā ar dotāciju piešķiršanu partiju un fondu finansēšanai”.

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz dotāciju pieteikumiem 2014. finanšu gadam, aptverot laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Dotācijas mērķis ir atbalstīt tās saņēmēja ikgadējo darba programmu.

3.   Pieņemamība

Pieņems tikai tos pieteikumus, kuri būs iesniegti rakstiski, izmantojot Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 1. pielikumā iekļauto pieteikuma veidlapu, un kuri Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam būs nosūtīti norādītajā termiņā.

4.   Kritēriji un apliecinošie dokumenti

4.1.   Atbilstības kritēriji

Lai saņemtu dotāciju, Eiropas līmeņa politiskajai partijai jāatbilst Regulas (EK) Nr. 2004/2003 3. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, proti:

a)

tā ir juridiska persona dalībvalstī, kurā atrodas tās mītnes vieta;

b)

to vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu pārstāv Eiropas Parlamenta deputāti vai tā ir pārstāvēta valstu vai reģionālajos parlamentos vai reģionālajās asamblejās, vai arī tā vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās katrā no šīm dalībvalstīm ir saņēmusi vismaz trīs procentus vēlētāju balsu;

c)

tā, jo īpaši savā programmā un darbībās, ievēro Eiropas Savienības izveides pamatprincipus, proti, brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas un tiesiskuma principus;

d)

tā ir piedalījusies Eiropas Parlamenta vēlēšanās vai ir paudusi nodomu to darīt.

Sasakaņā ar Regulas (EK) Nr. 2004/2003 noteikumiem Eiropas Parlamenta deputāts var būt tikai vienas Eiropas līmeņa politiskās partijas biedrs (sk. Regulas (EK) Nr. 2004/2003 10. panta 1. punkta otro daļu).

Ņemot vērā iepriekš minēto, politiskās partijas ir informētas, ka Eiropas Parlaments piemēro minētās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumus tādā veidā, ka Eiropas Parlamenta deputāts var būt tikai tādas Eiropas līmeņa politiskās partijas biedrs, kuras locekle ir viņa(s) pārstāvētā valsts politiskā partija.

4.2.   Izslēgšanas kritēriji

Pieteikuma iesniedzējiem jāapliecina arī tas, ka viņi neatrodas nevienā no situācijām, kas aprakstītas Finanšu regulas 106. panta 1. punktā un 107. pantā.

4.3.   Atlases kritēriji

Pretendentiem jāsniedz pierādījumi par juridisko un finansiālo dzīvotspēju, kas nepieciešama, lai īstenotu finansējuma saņemšanas pieteikumā izklāstīto darba programmu, kā arī par tehnisko spēju un pārvaldības iemaņām, kuras nepieciešamas tās darba programmas veiksmīgai īstenošanai, par kuru tie iesniedz pieteikumu dotācijas saņemšanai.

4.4.   Piešķiršanas kritēriji

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2004/2003 10. pantu 2014. finanšu gadā pieejamās apropriācijas Eiropas līmeņa politiskajām partijām, kuru finansējuma pieteikums būs apstiprināts, pamatojoties uz atbilstības, izslēgšanas un atlases kritērijiem, tiks sadalītas šādi:

a)

15 % tiks sadalīti vienādās daļās;

b)

85 % tiks sadalīti starp tām partijām, kuru locekļi ir Eiropas Parlamenta deputāti, proporcionāli ievēlēto deputātu skaitam.

4.5.   Apliecinošie dokumenti

Iepriekš minēto kritēriju izvērtēšanas nolūkā pretendenti iesniedz šādus apliecinošos dokumentus:

a)

pavadvēstules oriģināls, kurā norādīta pieprasītās dotācijas summa;

b)

pienācīgi aizpildīta un parakstīta Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 1. pielikumā iekļautā pieteikuma veidlapa (tostarp rakstiska svinīgā deklarācija);

c)

politiskā partijas statūti, tostarp saistīto organizāciju saraksts saskaņā ar Finanšu regulas 122. pantu;

d)

oficiāla reģistrācijas apliecība;

e)

nesens pierādījums par politiskās partijas pastāvēšanu;

f)

valdes priekšsēdētāju/locekļu saraksts (uzvārds, vārds, pilsonība, amats vai pienākumi partijā, kas iesniedz pieteikumu);

g)

dokumenti, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst Regulas (EK) Nr. 2004/2003 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

h)

dokumenti, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst Regulas (EK) Nr. 2004/2003 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem (5);

i)

politiskās partijas programma;

j)

ārējās revīzijas struktūras apstiprināts visaptverošs finanšu pārskats par 2012. gadu (6);

k)

provizorisks darbības budžets attiecīgajam periodam (no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim), kurā norādīti izdevumi, kas atbilst kritērijiem, lai saņemtu finansējumu no Kopienas budžeta.

Attiecībā uz c), d), f), h) un i) apakšpunktu pretendents var iesniegt zvērinātu paziņojumu, ka iepriekšējā posmā iesniegtā informācija joprojām ir spēkā.

5.   Finansējums no es budžeta

Parlamenta 2014. finanšu gada budžeta 402. pantā “Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšana” paredzēts finansējums EUR 27 794 200 apmērā. Tomēr tas vēl ir jāapstiprina budžeta lēmējinstitūcijai.

Maksimālā summa, ko Eiropas Parlaments izmaksā saņēmējam, nepārsniedz 85 % no Eiropas līmeņa politisko partiju attaisnotajām darbības izmaksām. Pierādījumus sniedz attiecīgā politiskā partija.

Saskaņā ar Finanšu regulu un Piemērošanas noteikumiem finansējumu piešķir kā darbības dotāciju. Dotācijas izmaksas kārtību un ar tās izlietojumu saistītos pienākumus izklāsta dotācijas piešķiršanas lēmumā, kura paraugs ir iekļauts Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 2.a pielikumā.

6.   Priekšlikumu iesniegšanas procedūra un termiņš

6.1.   Pieteikumu iesniegšana un tās termiņš

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 30. septembris. Pēc šā datuma nosūtītos pieteikumus neizskatīs.

Pieteikumiem jābūt:

a)

sagatavotiem, izmantojot dotācijas saņemšanas pieteikuma veidlapu (Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 1. pielikums);

b)

pretendenta vai viņa pienācīgi pilnvarota pārstāvja parakstītiem;

c)

nosūtītiem dubultā aploksnē. Abām aploksnēm jābūt aizlīmētām. Papildus uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norādītajai saņēmējas struktūrvienības adresei uz iekšējās aploksnes jābūt norādītai šādai informācijai:

CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Ja izmanto pašlīmējošās aploksnes, tās aizlīmē ar līmlenti, un nosūtītājs parakstās šķērsām pāri lentei. Ar nosūtītāja parakstu saprot ne tikai viņa ar roku uzrakstītu parakstu, bet arī viņa organizācijas zīmogu.

Uz ārējās aploksnes norāda nosūtītāja adresi un šādu saņēmēja adresi:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Uz iekšējās aploksnes norāda šādu saņēmēja adresi:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

nosūtītam ne vēlāk kā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norādītā termiņa pēdējā dienā ar ierakstītu sūtījumu, kura nosūtīšanas datumu apliecina pasta zīmogs, vai ar kurjerpastu, kura nosūtīšanas datumu apliecina sūtījuma piegādes kvīts.

6.2.   Indikatīvā procedūra un grafiks

Eiropas līmeņa politiskajām partijām dotācijas piešķir saskaņā ar šādu procedūru un grafiku:

a)

pieteikumu nosūtīšana Eiropas Parlamentam (ne vēlāk kā 2013. gada 30. septembrī);

b)

pieteikumu izskatīšana un atlase, ko veic Eiropas Parlamenta attiecīgā struktūrvienība. Izskata tikai par pieņemamiem atzītos pieteikumus, pamatojoties uz uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus izklāstītajiem atbilstības, izslēgšanas un atlases kritērijiem;

c)

dotācijas piešķiršanas lēmums, ko pieņem Parlamenta Prezidijs (principā ne vēlāk kā 2014. gada 1. janvārī, kā noteikts Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 4. pantā);

d)

dotācijas piešķiršanas lēmumu paziņošana;

e)

avansa maksājums 80 % apmērā (15 dienu laikā pēc dotācijas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas).

6.3.   Papildinformācija

Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē

(http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm) ir pieejami šādi dokumenti:

a)

Regula (EK) Nr. 2004/2003;

b)

Prezidija 2004. gada 29. marta lēmums,

c)

dotācijas saņemšanas pieteikuma veidlapa (Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 1. pielikums).

Visus jautājumus saistībā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus attiecībā uz dotāciju piešķiršanu nosūta pa elektronisko pastu (norādot atsauci uz publikāciju) uz šādu e-pasta adresi: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Personas datu apstrāde

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (7) personas dati, kas ietverti finansējuma saņemšanas pieteikumā un tā pielikumos, tiks apstrādāti, ievērojot godīguma, tiesiskuma un proporcionalitātes principus, tikai, lai īstenotu attiecīgajos normatīvajos dokumentos paredzēto šīs darbības mērķi. Lai apstrādātu pieteikumus un aizsargātu Kopienu finanšu intereses, personas datus var apstrādāt kompetentie Eiropas Parlamenta dienesti un struktūras, un tie var tikt nosūtīti iekšējās revīzijas dienestiem, Eiropas Revīzijas palātai, Finanšu pārkāpumu komisijai vai Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Eiropas Parlaments, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta dokumentiem (8), var publicēt un darīt publiski pieejamus Eiropas līmeņa politisko partiju biedru un pārstāvju vārdus, kas, izpildot Regulas (EK) Nr. 2004/2003 3. panta b) apakšpunkta pārstāvības prasību, norādīti finansējuma saņemšanas pieteikumā. Politiskās partijas tiek aicinātas saviem pieteikumiem pievienot attiecīgo partijas biedru vai pārstāvju parakstītu deklarāciju, ar kuru viņi apliecina, ka ir informēti par viņu vārda publiskošanu un piekrīt tai.

Jebkura iesaistītā persona var vērsties ar sūdzību pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu).


(1)  OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.

(2)  OV C 155, 12.6.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

(5)  Tostarp 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmajā daļā un 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto ievēlēto personu saraksti.

(6)  Izņemot gadījumus, kad Eiropas līmeņa politiskā partija dibināta attiecīgajā gadā.

(7)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).


21.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/18


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus IX-2014/02 – “Dotācijas Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem”

2013/C 176/06

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punktu Eiropas līmeņa politiskās partijas veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un ir Savienības pilsoņu gribas izpausme. Turklāt Līguma par Eiropas Savienības darbību 224. pants nosaka, ka Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, paredz noteikumus attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punktā minētajām Eiropas līmeņa politiskajām partijām un jo īpaši attiecībā uz to finansējumu.

Regulā (EK) Nr. 2004/2003, ko pārskatīja 2007. gadā, atzīta Eiropas līmeņa politisko fondu nozīme, kuri kā organizācijas, kas saistītas ar Eiropas līmeņa politiskajām partijām, “(..) var ar saviem pasākumiem atbalstīt un stiprināt Eiropas līmeņa politisko partiju mērķus, jo īpaši, dodot ieguldījumu debatēs par Eiropas politikas jautājumiem un par Eiropas integrācijas procesu, tostarp kalpojot par katalizatoru jaunām idejām, analīzei un politikas risinājumiem”. Šajā regulā jo īpaši ir paredzēta ikgadēja darbības dotācija, ko Eiropas Parlaments piešķir politiskajiem fondiem, kuri iesniedz attiecīgu pieteikumu un kuri atbilst regulā izklāstītajiem nosacījumiem.

Šajā sakarībā Parlaments izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus attiecībā uz dotāciju piešķiršanu Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem.

1.   Pamatakti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 (turpmāk “Regula (EK) Nr. 2004/2003”) par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (1).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta lēmums, ar ko paredz īstenošanas kārtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2004/2003 (turpmāk “Prezidija 2004. gada 29. marta lēmums”) (2).

Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (turpmāk “Finanšu regula”) (3).

Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (turpmāk “Piemērošanas noteikumi”) (4).

2.   Mērķis

Saskaņā ar Prezidija lēmuma 2. pantu “katru gadu pirms pirmā pusgada beigām Eiropas Parlaments publicē uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saistībā ar dotāciju piešķiršanu partiju un fondu finansēšanai”.

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz dotāciju pieteikumiem 2014. finanšu gadam, aptverot laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Dotācijas mērķis ir atbalstīt tās saņēmēja ikgadējo darba programmu.

3.   Pieņemamība

Pieņems tikai tos pieteikumus, kuri būs iesniegti rakstiski, izmantojot Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 1. pielikumā iekļauto pieteikuma veidlapu, un kuri Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam būs nosūtīti norādītajā termiņā.

4.   Kritēriji un apliecinošie dokumenti

4.1.   Atbilstības kritēriji

Lai saņemtu dotāciju, Eiropas līmeņa politiskajam fondam jāatbilst Regulas (EK) Nr. 2004/2003 3. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, proti:

a)

tas ir saistīts ar kādu no Eiropas līmeņa politiskajām partijām, kas atzītas saskaņā ar minēto regulu, un attiecīgajai partijai tas ir jāapliecina;

b)

tas ir juridiska persona dalībvalstī, kurā atrodas tā reģistrētais birojs. Šī juridiskā persona ir nošķirta no tās Eiropas līmeņa politiskās partijas statusa, ar kuru fonds ir saistīts;

c)

tas, jo īpaši savā programmā un darbībās, ievēro Eiropas Savienības izveides pamatprincipus, proti, brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas un tiesiskuma principus;

d)

tas neveicina peļņas gūšanu;

e)

tā vadības struktūra ir izveidota, ievērojot ģeogrāfiskā līdzsvara principu.

Turklāt tam ir jāatbilst arī šādiem Regulas (EK) Nr. 2004/2003 3. panta 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem: “saskaņā ar šo regulu katra Eiropas līmeņa politiskā partija un fonds paši nosaka savu attiecību īpašo kārtību saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tostarp pienācīgu ikdienas pārvaldības un pārvaldes struktūru nodalījuma pakāpi starp Eiropas līmeņa politisko fondu, no vienas puses, un Eiropas līmeņa politisko partiju, ar kuru tas ir saistīts, no otras puses”.

4.2.   Izslēgšanas kritēriji

Pieteikuma iesniedzējiem jāapliecina arī tas, ka viņi neatrodas nevienā no situācijām, kas aprakstītas Finanšu regulas 106. panta 1. punktā un 107. pantā.

4.3.   Atlases kritēriji

Pretendentiem jāsniedz pierādījumi par juridisko un finansiālo dzīvotspēju, kas nepieciešama, lai īstenotu finansējuma saņemšanas pieteikumā izklāstīto darba programmu, kā arī par tehnisko spēju un pārvaldības iemaņām, kuras nepieciešamas tās darba programmas veiksmīgai īstenošanai, par kuru tie iesniedz pieteikumu dotācijas saņemšanai.

4.4.   Piešķiršanas kritēriji

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2004/2003 4. panta 5. punktu 2014. finanšu gadā pieejamās apropriācijas Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem, kuru finansējuma pieteikums būs apstiprināts, pamatojoties uz atbilstības, izslēgšanas un atlases kritērijiem, tiks sadalītas šādi:

a)

15 % tiks sadalīti vienādās daļās;

b)

85 % tiks sadalīti starp tiem ar Eiropas līmeņa politiskajām partijām saistītajiem fondiem, kuru biedru vidū ir Eiropas Parlamentā ievēlēti deputāti, proporcionāli ievēlēto deputātu skaitam.

4.5.   apliecinošie dokumenti

Iepriekš minēto kritēriju izvērtēšanas nolūkā pretendenti iesniedz šādus apliecinošos dokumentus:

a)

pavadvēstules oriģināls, kurā norādīta pieprasītās dotācijas summa;

b)

pienācīgi aizpildīta un parakstīta Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 1. pielikumā iekļautā pieteikuma veidlapa (tostarp rakstiska svinīgā deklarācija);

c)

politiskā fonda statūti;

d)

oficiāla reģistrācijas apliecība;

e)

nesens pierādījums par politiskā fonda pastāvēšanu;

f)

valdes priekšsēdētāju/locekļu saraksts (uzvārds, vārds, pilsonība, amats vai pienākumi politiskajā fondā);

g)

politiskā fonda programma;

h)

visaptverošs finanšu pārskats par 2012. gadu, kuru apstiprinājusi ārējās revīzijas struktūra (5);

i)

provizorisks darbības budžets attiecīgajam periodam (no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim), norādot izdevumus, kas atbilst kritērijiem, lai saņemtu finansējumu no Savienības budžeta;

j)

dokumenti, kas apliecina, ka politiskais fonds atbilst Regulas (EK) Nr. 2004/2003 3. panta 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Attiecībā uz c), d), f) un g) apakšpunktu politiskais fonds var iesniegt deklarāciju ar goda vārdu, ka iepriekšējā posmā iesniegtā informācija joprojām ir spēkā.

5.   Finansējums no ES budžeta

Parlamenta 2014. finanšu gada budžeta 403. pantā “Eiropas līmeņa politisko fondu finansēšana” paredzēts finansējums EUR 13 400 000 apmērā. Tomēr tas vēl ir jāapstiprina budžeta lēmējinstitūcijai.

Maksimālā summa, ko Eiropas Parlaments izmaksā saņēmējam, nepārsniedz 85 % no Eiropas līmeņa politiskā fonda attaisnotajām darbības izmaksām. Pierādījumus sniedz attiecīgais politiskais fonds.

Saskaņā ar Finanšu regulu un Piemērošanas noteikumiem finansējumu piešķir kā darbības dotāciju. Dotācijas izmaksas kārtību un ar tās izlietojumu saistītos pienākumus izklāsta dotācijas piešķiršanas lēmumā, kura paraugs ir iekļauts Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 2.b pielikumā.

6.   Priekšlikumu iesniegšanas procedūra un termiņš

6.1.   Pieteikumu iesniegšana un tās termiņš

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 30. septembris. Pēc šā datuma nosūtītos pieteikumus neizskatīs.

Pieteikumiem jābūt:

a)

sagatavotiem, izmantojot dotācijas saņemšanas pieteikuma veidlapu (Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 1. pielikums);

b)

pretendenta vai viņa pienācīgi pilnvarota pārstāvja parakstītiem;

c)

nosūtītiem dubultā aploksnē. Abām aploksnēm jābūt aizlīmētām. Papildus uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norādītajai saņēmējas struktūrvienības adresei uz iekšējās aploksnes jābūt norādītai šādai informācijai:

CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Ja izmanto pašlīmējošās aploksnes, tās aizlīmē ar līmlenti, un nosūtītājs parakstās šķērsām pāri lentei. Ar nosūtītāja parakstu saprot ne tikai viņa ar roku uzrakstītu parakstu, bet arī viņa organizācijas zīmogu.

Uz ārējās aploksnes norāda nosūtītāja adresi un šādu saņēmēja adresi:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Uz iekšējās aploksnes norāda šādu saņēmēja adresi:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

nosūtītam ne vēlāk kā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norādītā termiņa pēdējā dienā ar ierakstītu sūtījumu, kura nosūtīšanas datumu apliecina pasta zīmogs, vai ar kurjerpastu, kura nosūtīšanas datumu apliecina sūtījuma piegādes kvīts.

6.2.   Indikatīvā procedūra un grafiks

Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem dotācijas piešķir saskaņā ar šādu procedūru un grafiku:

a)

pieteikumu nosūtīšana Eiropas Parlamentam (ne vēlāk kā 2013. gada 30. septembrī);

b)

pieteikumu izskatīšana un atlase, ko veic Eiropas Parlamenta attiecīgā struktūrvienība. Izskatīs tikai par pieņemamiem atzītos pieteikumus, pamatojoties uz uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus izklāstītajiem atbilstības, izslēgšanas un atlases kritērijiem;

c)

dotācijas piešķiršanas lēmums, ko pieņem Parlamenta Prezidijs (principā ne vēlāk kā 2014. gada 1. janvārī, kā noteikts Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 4. pantā), un pretendentu informēšana;

d)

dotācijas piešķiršanas lēmumu paziņošana;

e)

avansa maksājums 80 % apmērā (15 dienu laikā pēc dotācijas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas).

6.3.   Papildinformācija

Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē

(http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm) ir pieejami šādi dokumenti:

a)

Regula (EK) Nr. 2004/2003;

b)

Prezidija 2004. gada 29. marta lēmums;

c)

dotācijas saņemšanas pieteikuma veidlapa (Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 1. pielikums).

Visus jautājumus saistībā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus attiecībā uz dotāciju piešķiršanu nosūta pa elektronisko pastu (norādot atsauci uz publikāciju) uz šādu e-pasta adresi: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Personas datu apstrāde

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (6) personas dati, kas ietverti finansējuma saņemšanas pieteikumā un tā pielikumos, tiks apstrādāti, ievērojot godīguma, tiesiskuma un proporcionalitātes principus, tikai, lai īstenotu attiecīgajos normatīvajos dokumentos paredzēto šīs darbības mērķi. Lai apstrādātu pieteikumus un aizsargātu Kopienu finanšu intereses, personas datus var apstrādāt kompetentie Eiropas Parlamenta dienesti un struktūras, un tie var tikt nosūtīti iekšējās revīzijas dienestiem, Eiropas Revīzijas palātai, Finanšu pārkāpumu komisijai vai Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Jebkura iesaistītā persona var vērsties ar sūdzību pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu).


(1)  OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.

(2)  OV C 155, 12.6.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

(5)  Izņemot gadījumus, kad pieteikumu iesniedzošais fonds ir dibināts attiecīgajā gadā.

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


Eiropas Komisija

21.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/22


HERCULE II PROGRAMMA

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Tehniskā palīdzība cīņai pret krāpšanu ES – “Atbalsts izmeklēšanai”

2013/C 176/07

1.   Mērķi un apraksts

Šis paziņojums par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. jūlija Lēmumu Nr. 878/2007/EK, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu, lai veicinātu darbības Kopienas finansiālo interešu aizsardzības jomā (Hercule II programma) (1). Šis uzaicinājums attiecas uz pasākumiem saskaņā ar Hercule II lēmuma 1.a panta a) punktu, kas ietver:

“tehnisko palīdzību valsts iestādēm, nodrošinot specifiskas zināšanas, aprīkojumu un informācijas tehnoloģiju (IT) iekārtas, tādējādi sekmējot starptautisko sadarbību un sadarbību ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), lai cīnītos pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, kā arī lai izstrādātu un īstenotu krāpšanas novēršanas un atklāšanas politiku.”

Lēmumā par finansējumu 2013. gadam (2) ir paredzēts organizēt divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus darbības jomā “Tehniskā palīdzība”. Šis uzaicinājums attiecas uz tehnisko palīdzību “Atbalsts izmeklēšanai”.

2.   Atbilstīgie pretendenti

Šis paziņojums ir vērsts uz valsts vai reģionālajām pārvaldes iestādēm (“pieteikuma iesniedzēji”) kādā dalībvalstī vai valstī ārpus Eiropas Savienības, kuras veicina Eiropas rīcības stiprināšanu, lai aizsargātu Eiropas Savienības finansiālās intereses.

3.   Attiecināmās darbības

Tehniskās palīdzības “Atbalsts izmeklēšanai” attiecināmās darbības ietver:

īpašu izmeklēšanas līdzekļu un metožu iegādi izmantošanai izmeklēšanā, ko veic cita starpā nolūkā apkarot krāpšanu un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses. Tas ietver jauna tehniskā aprīkojuma iegādi vai esošā tehniskā aprīkojuma uzlabojumus, kā arī tā apkopes izmaksas (3), attiecībā uz, piemēram:

elektroniskās un pārvietojamās uzraudzības tehnisko aprīkojumu,

digitālo pierādījumu analīzes tehnisko aprīkojumu,

šifrētās komunikācijas tehnisko aprīkojumu.

4.   Piešķiršanas kritēriji

Katru iesniegto attiecināmo darbību novērtēs, ņemot vērā šādus kritērijus:

1)

darbības saskanīgums ar Komisijas mērķiem krāpšanas apkarošanas jomā un jo īpaši attiecībā uz nelikumīgu tabakas izstrādājumu aprites ES novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu;

2)

papildus iegādei veikto citu pasākumu kvalitāte un/vai darbības organizēšana, lai uzlabotu nelikumīgu tabakas izstrādājumu atklāšanu;

3)

ierosinātās darbības tehniskā kvalitāte un darbspēja, lai atbilstu tām vajadzībām, kādas noteicis dotācijas pieteikuma iesniedzējs;

4)

rentabilitāte: darbības izmaksām vajadzētu būt atbilstīgām tās mērķiem;

5)

darbības saderība ar darbu, kas tiek veikts vai plānots saistībā ar ES politikas prioritātēm krāpšanas novēršanai ES budžeta jomā (novēršana, informācijas analīze, sadarbības metodes, utt.);

6)

darbības saderība ar līdzīgiem projektiem, kurus īsteno citās dalībvalstīs un kurus īsteno citas valstu tiesībaizsardzības un muitas iestādes;

7)

iespēja darbības metodes un/vai rezultātus izmantot sadarbības un efektivitātes veicināšanai cīņā pret krāpšanu un cigarešu kontrabandu (integrēta pieeja).

Ja, ņemot vērā minētos piešķiršanas kritērijus, vairākas darbības ir vienlīdz vērtīgas, finansējuma prioritāti lejupejošā secībā var piešķirt:

tām tiesībaizsardzības aģentūrām, kurām trūkst vai par kurām tiek uzskatīts, ka tām nepietiek aprīkojuma, lai apkarotu cigarešu kontrabandu un cigarešu viltošanu,

pieteikumiem, kas rada iespēju nodrošināt taisnīgu ģeogrāfisko sadalījumu,

pieteikumu iesniedzējiem, kuri iepriekšējos gados vai saistībā ar agrākiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus vēl nav saņēmuši dotācijas tai pašai vai līdzīgai darbībai.

5.   Budžets

Šim uzaicinājumam pieejamais paredzamais budžets ir EUR 3 500 000. Finansiālais ieguldījums notiks dotācijas veidā. Piešķirtais finansiālais ieguldījums nepārsniegs 50 % no attiecināmajām izmaksām.

Komisija patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos līdzekļus.

6.   Papildu informācija

Tehniskās specifikācijas un pieteikuma veidlapu var lejupielādēt šādā vietnē:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Jautājumi un/vai papildu informācijas pieprasījumi saistībā ar šo uzaicinājumu jānosūta pa e-pastu uz šādu adresi:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Jautājumus un atbildes anonimizētā veidā var publicēt pieteikuma veidlapas aizpildīšanas norādījumos OLAF tīmekļa vietnē, ja tie attiecas arī uz citiem pieteikumu iesniedzējiem.

7.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk kā piektdien, 2013. gada 12. jūlijā.


(1)  OV L 193, 25.7.2007., 18 lpp.

(2)  COM(2013) 612 final, 2013. gada 7. februāris.

(3)  Apkopes izmaksas, ko nesedz garantija.


21.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/24


HERCULE II PROGRAMMA

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Tehniskā palīdzība cīņai pret krāpšanu ES “Cigaretes”

2013/C 176/08

1.   Mērķi un apraksts

Šis paziņojums par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. jūlija Lēmumu Nr. 878/2007/EK, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu, lai veicinātu darbības Kopienas finansiālo interešu aizsardzības jomā (Hercule II programma) (1). Šis uzaicinājums attiecas uz pasākumiem saskaņā ar Hercule II lēmuma 1.a panta a) punktu, kas ietver:

“tehnisko palīdzību valsts iestādēm, nodrošinot specifiskas zināšanas, aprīkojumu un informācijas tehnoloģiju (IT) iekārtas, tādējādi sekmējot starptautisko sadarbību un sadarbību ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), lai cīnītos pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, kā arī lai izstrādātu un īstenotu krāpšanas novēršanas un atklāšanas politiku.”

Lēmumā par finansējumu 2013. gadam (2) ir paredzēts organizēt divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus darbības jomā “Tehniskā palīdzība”. Šis uzaicinājums attiecas uz tehnisko palīdzību “Cigaretes”.

2.   Atbilstīgie pretendenti

Šis paziņojums ir vērsts uz valsts vai reģionālajām pārvaldes iestādēm (“pieteikuma iesniedzēji”) kādā dalībvalstī vai valstī ārpus Eiropas Savienības, kuras veicina Eiropas rīcības stiprināšanu, lai aizsargātu Eiropas Savienības finansiālās intereses.

3.   Attiecināmās darbības

Tehniskās palīdzības attiecināmās darbības ietver:

a)

tehnisko un finansiālo atbalstu, lai sekmētu un pastiprinātu konteineru un kravas automašīnu pārbaudes pie ES ārējām robežām. Tas ietver:

pārvietojamo un fiksēto (rentgena) skeneru iegādi, kā arī to uzstādīšanas un apkopes izmaksas (3), izmantošanai muitas iestādēs nolūkā pārbaudīt konteinerus, kravas un pasažieru automašīnas, kas šķērso ES ārējās robežas vai tranzītā šķērso dalībvalsts teritoriju, lai atklātu nelikumīgu preču klātbūtni, īpaši kontrabandas vai viltotas cigaretes un tabaku,

muitas darbinieku apmācību skeneru izmantošanai, kā arī mācības par skeneru iegūto attēlu pareizu interpretāciju,

programmatūru un iekārtas ar dažādu veidu skeneriem iegūto attēlu apmaiņai ES muitas iestāžu starpā;

b)

tādu dzīvnieku (piemēram, meklētājsuņu, kā arī īpaši apmācītu bišu, žurku vai cūku) iegādi, apmācību, barošanu un izmitināšanu, ko izmanto nelikumīgu preču atklāšanai, jo īpaši kontrabandas vai viltotu cigarešu un tabakas atklāšanai;

c)

esošo automātisko konteinera koda atpazīšanas sistēmu un automātisko numura zīmes atpazīšanas sistēmu izstrādi, īstenošanu, pilnveidojumus vai uzlabojumus. Tas ietver programmatūras izstrādi, kā arī sistēmu iekārtu iegādi un uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanas personāla apmācību.

4.   Piešķiršanas kritēriji

Katru iesniegto attiecināmo darbību novērtēs, ņemot vērā šādus kritērijus:

1)

darbības saskanīgums ar Komisijas mērķiem krāpšanas apkarošanas jomā un jo īpaši attiecībā uz nelegālo tabakas izstrādājumu aprites ES novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu;

2)

papildus iegādei veikto citu pasākumu kvalitāte un/vai darbības organizēšana, lai uzlabotu nelegālo tabakas izstrādājumu atklāšanu;

3)

ierosinātās darbības tehniskā kvalitāte un darbspēja, lai atbilstu tām vajadzībām, kādas noteicis dotācijas pieteikuma iesniedzējs;

4)

rentabilitāte: darbības izmaksām vajadzētu būt atbilstīgām tās mērķiem;

5)

darbības saderība ar darbu, kas tiek veikts vai plānots saistībā ar ES politikas prioritātēm krāpšanas novēršanai ES budžeta jomā (novēršana, informācijas analīze, sadarbības metodes, utt.);

6)

darbības saderība ar līdzīgiem projektiem, kurus īsteno citās dalībvalstīs un kurus īsteno citas valstu tiesībaizsardzības un muitas iestādes;

7)

iespēja darbības metodes un/vai rezultātus izmantot sadarbības un efektivitātes veicināšanai cīņā pret krāpšanu un cigarešu kontrabandu (integrēta pieeja).

Ja, ņemot vērā minētos piešķiršanas kritērijus, vairākas darbības ir vienlīdz vērtīgas, finansējuma prioritāti lejupejošā secībā var piešķirt:

tām tiesībaizsardzības aģentūrām, kurām trūkst vai par kurām tiek uzskatīts, ka tām nepietiek aprīkojuma, lai apkarotu cigarešu kontrabandu un cigarešu viltošanu,

pieteikumiem, kas rada iespēju nodrošināt taisnīgu ģeogrāfisko sadalījumu,

pieteikumu iesniedzējiem, kuri iepriekšējos gados vai saistībā ar agrākiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus vēl nav saņēmuši dotācijas tai pašai vai līdzīgai darbībai.

5.   Budžets

Šim uzaicinājumam pieejamais paredzamais budžets ir EUR 3 500 000. Finansiālais ieguldījums notiks dotācijas veidā. Piešķirtais finansiālais ieguldījums nepārsniegs 50 % no attiecināmajām izmaksām.

Komisija patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos līdzekļus.

6.   Papildu informācija

Tehniskās specifikācijas un pieteikuma veidlapu var lejupielādēt šādā vietnē: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Jautājumi un/vai papildu informācijas pieprasījumi saistībā ar šo uzaicinājumu jānosūta pa e-pastu uz šādu adresi:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Jautājumus un atbildes anonimizētā veidā var publicēt pieteikuma veidlapas aizpildīšanas norādījumos OLAF tīmekļa vietnē, ja tie attiecas arī uz citiem pieteikumu iesniedzējiem.

7.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk kā piektdien, 2013. gada 12. jūlijā.


(1)  OV L 193, 25.7.2007., 18. lpp.

(2)  COM(2013) 612 final, 2013. gada 7. februāris.

(3)  Apkopes izmaksas, ko nesedz garantija.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

21.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/26


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 176/09

1.

Komisija 2013. gada 13. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā Snam SpA (“Snam”, Itālija, ko pilnībā kontrolē Cassa Depositi e Prestiti SpA (“CDP”, Itālija) un Pacific Mezz (Luxembourg) Sarl (“Pacific Mezz Luxembourg” Luksemburga), ko pilnībā kontrolē GIC Special Investments Pte Ltd (“GICSI”, Singapūra), Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Transport et Infrastructure Gaz France SA (“TIGF”, Francija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Snam: dabasgāzes pārvade, uzglabāšana un sadale, kā arī sašķidrinātās dabasgāzes termināla operācijas Itālijā,

GICSI: globālo ieguldījumu portfeļa, ko veido privāts pašu kapitāls, riska kapitāls un infrastruktūras fondi, kā arī tiešie ieguldījumi privātos uzņēmumos, pārvaldība,

TIGF: dabasgāzes pārvade un uzglabāšana Francijas dienvidrietumos.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).