ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.027.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 27

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 29. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 027/01

Euro maiņas kurss

1

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2013/C 027/02

Kopsavilkums par Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu attiecībā uz priekšlikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū

2

2013/C 027/03

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā un Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

4

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Parlaments

2013/C 027/04

Paziņojums par vakanci PE/162/S

7

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 027/05

Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

8

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 027/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

29.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 27/1


Euro maiņas kurss (1)

2013. gada 28. janvāris

2013/C 27/01

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3444

JPY

Japānas jena

122,21

DKK

Dānijas krona

7,4605

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,85450

SEK

Zviedrijas krona

8,6583

CHF

Šveices franks

1,2472

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,4420

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,690

HUF

Ungārijas forints

298,40

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6987

PLN

Polijas zlots

4,1989

RON

Rumānijas leja

4,3963

TRY

Turcijas lira

2,3734

AUD

Austrālijas dolārs

1,2930

CAD

Kanādas dolārs

1,3562

HKD

Hongkongas dolārs

10,4295

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6210

SGD

Singapūras dolārs

1,6646

KRW

Dienvidkorejas vona

1 466,53

ZAR

Dienvidāfrikas rands

12,0906

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,3717

HRK

Horvātijas kuna

7,5878

IDR

Indonēzijas rūpija

13 011,59

MYR

Malaizijas ringits

4,0950

PHP

Filipīnu peso

55,091

RUB

Krievijas rublis

40,5020

THB

Taizemes bāts

40,278

BRL

Brazīlijas reāls

2,7361

MXN

Meksikas peso

17,1653

INR

Indijas rūpija

72,4830


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

29.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 27/2


Kopsavilkums par Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu attiecībā uz priekšlikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū

(Šā atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU vietnē http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Ievads

I.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

Komisija 2012. gada 4. aprīlī pieņēma priekšlikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū (“priekšlikums”) (1). Tajā pašā dienā Komisija priekšlikumu nosūtīja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, lai ar to apspriestos.

2.

Pirms priekšlikuma pieņemšanas EDAU guva iespēju sniegt neoficiālus komentārus. Lielākā daļa no izteiktajām piezīmēm priekšlikumā ir ņemta vērā. Rezultātā ir nostiprināti priekšlikumā paredzētie datu aizsardzības pasākumi.

3.

EDAU atzinīgi vērtē gan to, ka Komisija ar viņu oficiāli apspriežas, gan, ka priekšlikuma preambulā šī apspriešanās ir minēta.

I.2.   Priekšlikuma mērķis un darbības joma

4.

Priekšlikuma mērķis ir vienkāršot formalitātes un nosacījumus citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekļu reģistrēšanai. Tā uzdevums ir novērst šķēršļus brīvai preču apritei un atvieglot pilsoņiem ES tiesību aktos noteikto tiesību izmantošanu. Priekšlikumā ir runa tikai par transportlīdzekļu pārreģistrēšanu un nevis transportlīdzekļu sākotnējās reģistrēšanas procedūru.

5.

Mehānisko transportlīdzekļu reģistrēšana ir administratīvas atļaujas sniegšana, lai uzsāktu transportlīdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē, kas paredz to identifikāciju un reģistrācijas numura izsniegšanu. Reģistrēšanas procedūras beigās dalībvalstis izdod reģistrācijas apliecību, kurā ir apliecināts, ka transportlīdzeklis ir reģistrēts kādā no dalībvalstīm. Daudzkārt ir tā, ka reģistrācijas apliecības turētājiem transportlīdzeklis jāpārreģistrē citas dalībvalsts transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādē. Šim nolūkam priekšlikumā paredzēts:

noskaidrot, kurā dalībvalstī jābūt reģistrētam mehāniskajam transportlīdzeklim, kas pārvietots no vienas dalībvalsts otrā,

samazināt pārreģistrēšanas procedūrām vajadzīgo laiku un

izveidot vienkāršu reģistrēšanas procedūru, tostarp citā dalībvalstī izsniegto dokumentu un veiktās tehniskās apskates atzīšanai un datu apmaiņas atvieglināšanai starp valstu reģistrēšanas iestādēm.

I.3.   EDAU izteikto piezīmju darbības joma

6.

EDAU atzinīgi vērtē to, ka lielākā daļa no viņa iepriekš neoficiāli izteiktajām piezīmēm ir ņemta vērā priekšlikumā. Tāpēc šajā atzinumā EDAU tikai īsumā raksturo datu aizsardzības būtiskumu transportlīdzekļu pārreģistrēšanas kontekstā. Pēc tam viņš sniedz vairākus papildu ieteikumus par konkrētiem datu aizsardzības aspektiem, kas nosaka datu apmaiņu valstu mehanizēto transportlīdzekļu reģistru starpā.

III.   Secinājumi

30.

EDAU atzinīgi novērtē to, ka Priekšlikumā ir pienācīgi ņemtas vērā prasības par datu aizsardzību, un tajā, jo īpaši 7. pantā, ir tieši iekļauti daži konkrēti datu aizsardzības pasākumi. EDAU arī atzinīgi vērtē to, ka Priekšlikuma I pielikumā ir skaidri uzskaitīti tie konkrētie dati, kurus transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes var savstarpēji pārsūtīt.

31.

EDAU arī iesaka:

konkretizēt I pielikumā “likvidācijas iemeslu”, paredzot standartizētas atbildes, starp kurām var izvēlēties,

priekšlikuma 4. panta 3. punktā paskaidrot, ka transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes pienākums – savākt I pielikumā minēto informāciju no citas kompetentās iestādes un pārcelt šos datus savā reģistrā – var attiekties tikai uz tiem datiem, kurus saņēmēja kompetentā iestāde drīkst apstrādāt saskaņā ar ES un/vai saņēmējvalsts tiesību aktiem,

papildināt 9. pantu, paredzot, ka reģistrēšanas iestādes atvieglinās sabiedrībai pieeju noteikumiem par datu apstrādi transportlīdzekļu pārreģistrēšanas kontekstā, tostarp informējot to par datu glabāšanas laiku, kā arī sniedzot informāciju, kas paredzēta Direktīvas 95/46/EK 10. un 11. pantā,

priekšlikuma tekstā paskaidrot, kas ir II pielikumā minētā lietojumprogramma, kuru izmantos datu elektroniskai apmaiņai, un ko darīs Komisija, ja tai šāda funkcija būs, lai veicinātu valsts reģistru savietojamību,

nodrošināt, ka gadījumā, ja datu apmaiņa starp valsts atbildīgajām transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādēm tiek veikta, izmantojot vienotu Eiropas infrastruktūru, šie dati ir atbilstīgi atdalīti no citiem datiem, kas tajā var tikt pārsūtīti,

papildināt 7. panta 4. punktu, nosakot, ka Komisijai regulāri jāizvērtē drošības pasākumu atbilstība, ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un riska novērtējumu, un drošības pasākumi vajadzības gadījumā jākoriģē.

Briselē, 2012. gada 9. jūlijā

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  COM(2012) 164 final.


29.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 27/4


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā un Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

(Pilns atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Ievads

1.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

Komisija 2012. gada 21. martā pieņēma:

priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (“Priekšlikums par darba ņēmēju norīkošanu darbā”) (1), un

priekšlikumu Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību (“Priekšlikums par kolektīvu rīcību”) (2).

2.

Abus saistītos priekšlikumus apspriešanās nolūkā nosūtīja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam 2012. gada 26. martā.

3.

EDAU atzinīgi vērtē to, ka Komisija ar viņu ir oficiāli apspriedusies pēc priekšlikumu pieņemšanas, un arī to, ka atsauce uz šo atzinumu ir iekļauta Priekšlikuma par darba ņēmēju norīkošanu darbā preambulā. Tomēr viņš nožēlo, ka nav guvis iespēju neoficiāli komentēt priekšlikumus, vēl pirms to projekti tika pieņemti.

1.2.   Priekšlikumu mērķi un konteksts

4.

Priekšlikums par darba ņēmēju norīkošanu darbā ir radīts ar mērķi uzlabot, sekmēt un stiprināt to, kā visā Eiropas Savienībā tiek īstenota, piemērota un praktiski izpildīta Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (“Direktīva par darba ņēmēju norīkošanu darbā” (3)). Priekšlikumā ir paredzēts to panākt, iedibinot noteikumu un pasākumu vienotu visaptverošu sistēmu, lai direktīvu labāk un vienādāk īstenotu, piemērotu un izpildītu praksē, tostarp pasākumus, kas paredzēti, lai novērstu noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu un apiešanu (4).

5.

Priekšlikums par kolektīvu rīcību ir radīts, lai noskaidrotu vispārējos principus un piemērojamos noteikumus ES līmenī attiecībā uz to, kā īstenot pamattiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību un brīvību veikt uzņēmējdarbību (5).

1.3.   Attiecīgie noteikumi. EDAU atzinuma mērķi

6.

Kaut arī attiecīgais jautājums nevienā no diviem priekšlikumiem netiek izvirzīts kā galvenais mērķis, vismaz vienā no tiem, proti, Priekšlikumā par darba ņēmēju norīkošanu darbā, ir paredzēta personas datu apstrāde ievērojamā apjomā. Kā norādīts turpmāk, šie personas dati var attiekties gan uz darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, gan uz fiziskām personām, kas darbojas tā uzņēmuma labā, kurš darba ņēmēju ir norīkojis darbā, piemēram, amatpersonām, vadību, uzņēmuma pārstāvjiem vai darbiniekiem. Turklāt uzņēmumi, kuri darba ņēmēju ir norīkojuši darbā, paši var būt fiziskas personas. Šādā gadījumā apstrādei var tikt pakļauti arī viņu personas dati. Daži no apstrādātajiem datiem var būt konfidenciāli (6); jo īpaši kompetentās iestādes var apmainīties ar datiem, kas saistīti ar aizdomām par noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu un apiešanu.

7.

Priekšlikumā par darba ņēmēju norīkošanu darbā no datu aizsardzības viedokļa trīs būtiskākie noteikumi ir:

priekšlikuma 6. panta 2. punkts, ar kuru ir ļauta divpusēja informācijas apmaiņa (ko veido “(atbildes) uz argumentētiem pieprasījumiem”),

priekšlikuma 6. panta 6. punkts, kurā dalībvalstīm prasa nodrošināt, lai reģistrus, kuros ir iekļauti pakalpojumu sniedzēji, citu valstu kompetentās iestādes varētu izmantot “saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem”, un

priekšlikuma 7. panta 2. punkts, kurā ir prasīts, lai uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts pēc savas iniciatīvas paziņo dalībvalstij, uz kuru darbinieki tiek norīkoti, visu būtisko informāciju, kas norāda uz iespējamiem pārkāpumiem.

8.

Paredzams, ka visos trīs gadījumos personas datu apstrāde notiks ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) starpniecību (7).

9.

Arī Priekšlikuma par kolektīvu rīcību 4. pantā paredzētais brīdināšanas mehānisms pieļauj apmaiņu ar personas datiem, iespējams arī konfidenciāliem (informāciju par dalību streikos un līdzīga veida kolektīvā rīcībā (8)). Tomēr, kā norādīts turpmākajā 4. sadaļā, personas datu apmaiņa nav likumdevēja nolūks, un tāpēc, lai kliedētu bažas, var pievienot vienkāršu skaidrojumu, ka nekādi konfidenciāli dati šajos brīdinājumos iekļauti netiks.

5.   Secinājumi

32.

EDAU atzinīgi vērtē to, ka Priekšlikumā par darba ņēmēju norīkošanu darbā ir risināti jautājumi par iespējamām datu aizsardzības problēmām. EDAU atzinīgi vērtē arī to, ka administratīvajai sadarbībai rosina izmantot jau esošo informācijas sistēmu IMI, kurā vairāki datu aizsardzības pasākumi jau faktiski ir iestrādāti un kuras vajadzībām visai drīz, saskaņā ar IMI regulu, tiks pieņemti īpaši drošības pasākumi.

33.

Lai kliedētu citas bažas par datu aizsardzību. EDAU ieteikumi ir tādi, kā turpmāk norādīts.

34.

Vispārējas piezīmes veidā EDAU iesaka atsauci uz piemērojamo datu aizsardzības sistēmu ietvert nevis apsvērumā, bet gan patstāvīgā noteikumā kopā ar turpmāku norādi uz “valsts noteikumiem, ar kuriem tiek īstenota” Direktīva 95/46/EK.

35.

Attiecībā uz divpusēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Priekšlikumu par darba ņēmēju norīkošanu darbā (6. panta 2. punkts) EDAU iesaka priekšlikumā skaidrāk norādīt nolūkus, kuros informācijas apmaiņa ir atļauta. Jo īpaši jāsvītro frāze par “iespējamām nelikumīgām starptautiskām darbībām”, un noteikumi jāformulē tā, lai nodrošinātu, ka personas datu apmaiņa ir iespējama tikai, lai veiktu “izmeklēšanu attiecībā uz darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu” (vai citiem nepieciešamiem nolūkiem, kas priekšlikumā būtu skaidri norādīti).

36.

Attiecībā uz citu dalībvalstu kompetento iestāžu piekļuvi reģistriem, kuros ir iekļauti pakalpojumu sniedzēji (6. panta 6. punkts), EDAU iesaka priekšlikumā skaidrāk noteikt to, uz kādiem reģistriem šis punkts attiecas. Šo pantu jo īpaši nedrīkst uzskatīt par juridisku pamatu, lai piekļūtu tādiem dažās dalībvalstīs izveidotiem reģistriem, kuros uzņēmumiem, kas norīko darba ņēmējus darbā, cita starpā jānorāda konkrēti personas dati saistībā ar darbā norīkotajiem darbiniekiem.

37.

Turklāt, ja vienota Eiropas projekta ietvaros reģistrus plāno savstarpēji sasaistīt arī šajā jomā, attiecīgajā laika posmā datu aizsardzības pasākumi rūpīgi jāapsver Eiropas līmenī.

38.

Attiecībā uz brīdinājumu sistēmu par iespējamiem likumpārkāpumiem (7. panta 2. punkts) EDAU iesaka priekšlikumā:

viennozīmīgi norādīt, ka brīdinājumus var sūtīt tikai “pamatotu aizdomu” gadījumā par iespējamiem likumpārkāpumiem,

prasīt, lai, saņemot brīdinājumu, lietas tiktu automātiski slēgtas, palīdzot nodrošināt to, ka brīdinājumu sistēma darbojas kā brīdināšanas mehānisms nevis ilgstošs “melnais saraksts”, un

nodrošināt, ka brīdinājumi tiek sūtīti tikai dalībvalstu kompetentajām iestādēm un šīs iestādes saglabā brīdinājumos saņemtās informācijas konfidencialitāti, un to turpmāk neizplata un nepublicē.

39.

Priekšlikuma par kolektīvu rīcību 4. pantā jāpaskaidro, ka šajos brīdinājumos nedrīkst būt konfidenciālu personas datu.

Briselē, 2012. gada 19. jūlijā

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  COM(2012) 131.

(2)  COM(2012) 130.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).

(4)  Sk. paskaidrojuma raksta 11. lpp., 3.1. daļas 1. punktu.

(5)  Sk. paskaidrojuma raksta 10. lpp., 3.1. daļas 4. punktu.

(6)  Kas atbilst “īpašu kategoriju datiem” Direktīvas 95/46/EK 8. panta 5. punkta nozīmē.

(7)  Sk. 19. pantu Priekšlikumā par darba ņēmēju norīkošanu darbā, ar ko groza IMI regulas I pielikumu. Sk. arī Komisijas priekšlikumu regulai par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”), kas pieejama vietnē http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:EN:PDF Gaidāms, ka IMI regula tiks pieņemta šā gada turpmākajos mēnešos. Atzinumu par Komisijas priekšlikumu EDAU sniedza 2011. gada novembrī (OV C 48, 18.2.2012., 2. lpp).

(8)  T. i., ar “īpašu kategoriju datiem” Direktīvas 95/46/EK 8. panta 1. punkta nozīmē.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Parlaments

29.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 27/7


Paziņojums par vakanci PE/162/S

2013/C 27/04

Eiropas Parlaments rīko šādu atlases procedūru:

PE/162/S – Nodaļas vadītājs (AD 9) – Eiropas Parlamenta informācijas birojs Rumānijā

Kandidātu izglītības līmenim jāatbilst pabeigtam akadēmisko studiju ciklam, ko apliecina kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm atzīts diploms.

Kandidātiem līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un pēc iepriekš minētā diploma saņemšanas ir jābūt vismaz 10 gadu darba pieredzei ar šo amatu saistītā jomā, no kuriem 3 gadi ir nostrādāti vadošos amatos.

Šis paziņojums par vakanci ir publicēts tikai rumāņu valodā. Pilns teksts šajā valodā atrodams Oficiālajā Vēstnesī C 27 A.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

29.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 27/8


Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

2013/C 27/05

1.   Saskaņā ar 11. panta 2. punktu Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1225/2009 (1) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, Komisija paziņo, ka turpmāk minēto antidempinga pasākumu termiņš beigsies tabulā norādītajā dienā, ja vien netiks sākta to pārskatīšana saskaņā ar turpmāk izklāstīto procedūru.

2.   Procedūra

Savienības ražotāji var iesniegt rakstisku pārskatīšanas pieprasījumu. Tajā jābūt pietiekamiem pierādījumiem par to, ka pēc pasākumu termiņa beigām dempings un kaitējums varētu turpināties vai atkārtoties.

Ja Komisija nolems pārskatīt attiecīgos pasākumus, tad importētājiem, eksportētājiem, eksportētājas valsts pārstāvjiem un Savienības ražotājiem tiks dota iespēja izvērst, atspēkot un komentēt pārskatīšanas pieprasījumā izklāstītos jautājumus.

3.   Termiņš

Savienības ražotāji, pamatojoties uz iepriekš minēto, jebkurā laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas var iesniegt rakstisku pārskatīšanas pieprasījumu, kas Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorātam – European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049, Brussels, Belgium  (2) – jāsaņem ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tabulā norādītās dienas.

4.   Šo paziņojumu publicē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu.

Ražojums

Izcelsmes vai eksportētāja(-s) valsts(-is)

Pasākumi

Atsauce

Piemērošanas termiņš (3)

Sulfanilskābe

Ķīnas Tautas Republika, Indija

Antidempinga maksājums

Padomes Regula (EK) Nr. 1000/2008 (OV L 275, 16.10.2008., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1010/2008 (OV L 276, 17.10.2008., 3. lpp.)

17.10.2013.

Saistības

Komisijas Lēmums 2006/37/EK (OV L 22, 26.1.2006., 52. lpp.)


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  Fakss +32 22956505.

(3)  Pasākuma piemērošanas termiņš beidzas šajā ailē minētās dienas pusnaktī.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

29.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 27/9


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 27/06

1.

Komisija 2013. gada 21. janvārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Triton Managers III Limited un TFF III Limited (kopā “Triton”, Džērsija) netieši, izmantojot iegādes starpnieksabiedrību Bodem Holding Finland Oy, Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu Suomen Lähikauppa Oy (“Suomen Lähikauppa”, Somija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Triton: privātā kapitāla ieguldījumi Eiropā,

uzņēmums Suomen Lähikauppa: ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecība Somijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).