ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.236.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 236

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 7. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 236/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) ( 1 )

1

2012/C 236/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) ( 1 )

1

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 236/03

Euro maiņas kurss

2

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 236/04

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

3

 

Labojumi

2012/C 236/05

Labojums EBTA Uzraudzības iestādes informatīvajā paziņojumā, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 17. panta 5. punktu – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāru gaisa pārvadājumu nodrošināšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām Norvēģijā (OV C 168, 14.6.2012.)

5

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

7.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 236/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 236/01

Komisija 2012. gada 19. jūlijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32012M6630. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


7.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 236/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 236/02

Komisija 2012. gada 10. maijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32012M6540. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

7.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 236/2


Euro maiņas kurss (1)

2012. gada 6. augusts

2012/C 236/03

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2379

JPY

Japānas jena

96,99

DKK

Dānijas krona

7,4422

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,79500

SEK

Zviedrijas krona

8,3401

CHF

Šveices franks

1,2013

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,3945

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,158

HUF

Ungārijas forints

275,66

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6963

PLN

Polijas zlots

4,0345

RON

Rumānijas leja

4,5798

TRY

Turcijas lira

2,2035

AUD

Austrālijas dolārs

1,1727

CAD

Kanādas dolārs

1,2385

HKD

Hongkongas dolārs

9,6004

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,5112

SGD

Singapūras dolārs

1,5370

KRW

Dienvidkorejas vona

1 396,34

ZAR

Dienvidāfrikas rands

10,1156

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,8904

HRK

Horvātijas kuna

7,5135

IDR

Indonēzijas rūpija

11 720,81

MYR

Malaizijas ringits

3,8449

PHP

Filipīnu peso

51,732

RUB

Krievijas rublis

39,2583

THB

Taizemes bāts

38,969

BRL

Brazīlijas reāls

2,5130

MXN

Meksikas peso

16,2109

INR

Indijas rūpija

68,7370


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

7.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 236/3


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 236/04

1.

Komisija 2012. gada 30. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantā un 4. panta 5. punkta noteikto, kuras rezultātā uzņēmums Trinecke Zelezarny a.s. (“TZ”, Čehijas Republika), kas pieder grupai Moravia Steel a.s. (“Moravia Steel”, Čehijas Republika) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kontroli pār uzņēmuma ZDB Group a.s. (ZDB, Čehijas Republika) daļām, iegādājoties akcijas jaunizveidotā uzņēmumā ZDB Dratovna a.s. (“Dratovna”, Čehijas Republika).

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

TZ un Moravia steel: dažādi tērauda izstrādājumi, tostarp velmētās stieples un citi gari karstvelmēti izstrādājumi, sagataves, karstvelmēti plakani tērauda izstrādājumi, bezšuvju caurules, aukstvelmēti tērauda izstrādājumi (piemēram, stieples un stieņi),

Dratovna: aukstvelmētu stiepļu un no tām izgatavotu izstrādājumu ražošana un pārdošana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


Labojumi

7.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 236/5


Labojums EBTA Uzraudzības iestādes informatīvajā paziņojumā, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 17. panta 5. punktu – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāru gaisa pārvadājumu nodrošināšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām Norvēģijā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 168, 2012. gada 14. jūnijs )

2012/C 236/05

4. lappusē, trešajā rindā “Līguma darbības periods”:

tekstu:

“2012. gada 1. novembris–2016. gada 31. marts”

lasīt šādi:

“2012. gada 1. decembris–2016. gada 31. marts”.