ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.207.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 207

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 13. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2012/C 207/01

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

1

2012/C 207/02

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

4

2012/C 207/03

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) ( 1 )

8

2012/C 207/04

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) ( 1 )

39

2012/C 207/05

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) ( 1 )

52

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


IV Paziņojumi

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

13.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 207/1


Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

2012/C 207/01

Atbalsta Nr.: SA.34935 (12/XA)

Dalībvalsts: Latvija

Reģions: Latvia

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Lauksaimniecības zemes iegāde maziem un vidējiem uzņēmumiem

Juridiskais pamats: Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”“Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība” ”

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: LVL 10 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 10 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 27. jūnijs–2012. gada 30 decembris

Atbalsta mērķis: Ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Lauku attīstības fonds

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Tīmekļa vietne:

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=194748

 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/ZMNot_290212_kreditgarantijas.pdf

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.34961 (12/XA)

Dalībvalsts: Latvija

Reģions: Latvia

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Grozījums atbalsta shēmā XA 123/08 “Atbalsts apdrošināšanas prēmiju daļējai segšanai”

Juridiskais pamats: Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumi Nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”

Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumos Nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” ”

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: LVL 0,90 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 50 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 22 jūnijs–2013. gada 30 decembris

Atbalsta mērķis: Apdrošināšanas prēmijas (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 12. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Tīmekļa vietne:

 

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1895&id=14097

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.34979 (12/XA)

Dalībvalsts: Bulgārija

Reģions: Bulgaria

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Помощ за участие в изложение по овцевъдство-Регионално изложение по овцевъдство гр. Русе, Регионално изложение по овцевъдство гр. Стара Загора и отпечатване на каталог Мъжки разплодници и майки кочопроизводителки от породата Ил дьо Франс, наръчник Ветеринарно-профилактични мероприятия във фермата и наръчник на фермера Породата Ил дьо Франс в България

Juridiskais pamats: Чл. 12, ал.1, т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: BGN 0,02 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 25 jūnijs–2013. gada 31 decembris

Atbalsta mērķis: Tehniskā atbalsta nodrošināšana (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pants).

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Tīmekļa vietne: http://www.dfz.bg/assets/3588/shema_panairi_ile_de_france.doc

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.34980 (12/XA)

Dalībvalsts: Bulgārija

Reģions: Bulgaria

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Помощ за участие в изложение на коне-Национално изложение на коне от породата Хафлингер — гр. Разлог, Национално изложение на Дунавска порода коне — гр. София, Национално изложение на Българска тежковозна порода коне-гр. Перник, Национално изложение на коне от породата Каракачански кон — гр. Смолян, Национално изложение на коне от Чистокръвна английска порода — гр. Балчик, Национално изложение на коне от породата Български рисист кон-гр. Пазарджик

Juridiskais pamats: Чл. 12, ал.1 т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: BGN 0,04 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 76 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 25. jūnijs–2013. gada 31 decembris

Atbalsta mērķis: Tehniskā atbalsta nodrošināšana (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pants).

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Tīmekļa vietne: http://www.dfz.bg/assets/3589/shema_panairi_kone.doc

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.35007 (12/XA)

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste

Reģions: North East, North West, Yorkshire and The Humber, East Midlands, West Midlands, Eastern, London, South East, South West

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Areas of Outstanding Natural Beauty Technical Support Scheme (England) 2012

Juridiskais pamats: National Parks and Access to the Countryside Act 1949 and the Countryside and Rights of Way Act 2000

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: GBP 0,60 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 2. jūlijs–2017. gada 31. marts

Atbalsta mērķis: Tehniskā atbalsta nodrošināšana (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pants).

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība, Mežsaimniecība un Zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Department for Environment. Food and Rural Affairs

1/09 Temple Quay

2 The Square

Bristol

BS1 6EB

UNITED KINGDOM

Tīmekļa vietne: http://www.defra.gov.uk/rural/protected/nationally/aonb/

Papildu informācija: —


13.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 207/4


Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

2012/C 207/02

Atbalsta Nr.: SA.33972 (11/XA)

Dalībvalsts: Īrija

Reģions:

Ireland

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Stamp Duty Relief for Young Trained Farmers

Juridiskais pamats:

Stamp Duties Consolidation Act, 1999

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 25 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 11. aprīlis–2013. gada 31. decembris

Atbalsta mērķis: Zemes pārdalīšana (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 13. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Department of Agriculture, Food and the Marine

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Tīmekļa vietne:

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/index.html

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/sd2b.pdf

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.33973 (11/XA)

Dalībvalsts: Īrija

Reģions:

Ireland

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Annual Grant paid to the Federation of Irish Beekeepers Associations (FIBKA)

Juridiskais pamats:

Department of Finance Sanction 06/089

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 0,01 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 11. aprīlis–2013. gada 31. decembris

Atbalsta mērķis: Tehniskā atbalsta nodrošināšana (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pants).

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Tīmekļa vietne: http://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/beekeepinghoney/

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.34270 (12/XA)

Dalībvalsts: Spānija

Reģions:

Aragon

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables

Juridiskais pamats:

Orden de 14 de diciembre del Departamento de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2011, subvenciones para el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables.

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 7,60 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 40 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 25. aprīlis–2012. gada 30. jūnijs

Atbalsta mērķis: Ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Gobierno de Aragón, Consejero de Economía y Hacienda

Edificio Pignatelli

Po María Agustín, 36

50071 Zaragoza

ESPAÑA

Tīmekļa vietne: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=636257525045

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.34319 (12/XA)

Dalībvalsts: Nīderlande

Reģions:

Noord-Overijssel

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Stimuleringsregeling Kampereiland e.o.

Juridiskais pamats: Kadernotitie Stimuleringsregeling

(Raadsbesluit gemeente Kampen 2 februari 2006)

(AvA-besluit Kampereiland Vastgoed N.V. 27 mei 2010)

(http://www.destadserven.nl/)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 0,28 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 6. aprīlis–2014. gada 30. novembris

Atbalsta mērķis: Ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pants), Tehniskā atbalsta nodrošināšana (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pants), Tradicionālo kultūrvēsturisko ainavu un ēku saglabāšana (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 5. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Kampereiland Vastgoed N.V.

Koornmarkt 26

8261 JX Kampen

NEDERLAND

Tīmekļa vietne: http://www.destadserven.nl/images/stories/3638_Stimuleringsmodel_Stadserven_Stadserven.pdf

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.34772 (12/XA)

Dalībvalsts: Slovākija

Reģions:

Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Schéma štátnej pomoci na platby poistného v znení dodatku č. 3

Juridiskais pamats: § 10 a príslušné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka upravujúce poskytovanie pomoci podľa tejto schémy,

zákon č. 19/2002 Z. z.,

zákon č. 523/2004 Z. z.

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

zákon č. 105/1990 Zb.

zákon č. 181/1995 Z. z.

zákon č. 111/1990 Zb

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 2 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 50 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 28. jūnijs–2013. gada 31. decembris

Atbalsta mērķis: Apdrošināšanas prēmijas (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 12. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tīmekļa vietne: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.34797 (12/XA)

Dalībvalsts: Beļģija

Reģions:

Vlaams Gewest

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Subsidie aan Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Juridiskais pamats:

Ministerieel besluit houdende de facultatieve subsidie aan de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 0,03 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 20. jūnijs–2012. gada 31. decembris

Atbalsta mērķis: Tehniskā atbalsta nodrošināšana (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pants).

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips 6e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tīmekļa vietne: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.34840 (12/XA)

Dalībvalsts: Spānija

Reģions:

Comunidad Valenciana

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Prestación servicios a PYMES para la realización del Plan de control de calidad de producción láctea en la Comunitat Valenciana.

Juridiskais pamats:

Resolución de 2012, de la Cosellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua por la que se concede una subvención nominativa al Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo (CEATEL)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 0,02 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 31. maijs–2012. gada 31. decembris

Atbalsta mērķis: Kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošana (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 14. pants), Lopkopības nozare (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 16. pants), Tehniskā atbalsta nodrošināšana (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pants).

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Piena lopkopība, Aitu un kazu audzēšana

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Dir. Gral. Prod. Agraria y Ganaderia Conselleria Agricultura, Pesca, Alim. y Agua

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Tīmekļa vietne: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=adc20f42-0e6b-47b4-b0b6-9ba95ed27ce4&groupId=16

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.34919 (12/XA)

Dalībvalsts: Portugāle

Reģions:

Continente

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Isenção ou diferimento do pagamento da contribuição social por parte dos agricultores ou de empresas agrícolas

Juridiskais pamats:

Resolução do Conselho de Ministros n.o 37/2012

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 6 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 3 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 29. jūnijs–2013. gada 31. decembris

Atbalsta mērķis: Nelabvēlīgi laika apstākļi (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 11. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Instituto da Segurança Social, I.P.

Rua Rosa Araújo 43.o

1250-194 Lisboa

PORTUGAL

Tīmekļa vietne: http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10601/0000200003.pdf

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.34936 (12/XA)

Dalībvalsts: Itālija

Reģions:

Friuli-Venezia Giulia

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Modifiche al regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti alle imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Juridiskais pamats:

Delibera di Giunta regionale n. 619 del 13 aprile 2012

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 1 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 60 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 15. jūnijs–2013. gada 31. decembris

Atbalsta mērķis: Ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo

Via Sabbadini 31

33100 Udine UD

ITALIA

Tīmekļa vietne: http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&num=619&tx_dataDel=&key=&uf=&btnCerca=vai

Papildu informācija: —


13.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 207/8


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 207/03

Valsts atbalsta numurs

SA.34248 (12/X)

Dalībvalsts

Somija

Dalībvalsts atsauces numurs

Säädöskokoelman nro 1523/2011

Reģiona nosaukums (NUTS)

POHJOIS-SUOMI, ITA-SUOMI

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Valtiovarainministeriö

PL 28, 00023 Valtioneuvosto

www.vm.fi

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysalueille tekemien investointien korotetut poistot

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki (1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001, 914/2003, 979/2006, 749/2008 ja 1523/2011)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Prolongation X 71/2009

Ilgums

1.1.2012.-31.12.2016.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 0,50 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Cita veida nodokļu atlaide

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120118Piente/name.jsp

Valsts atbalsta numurs

SA.34264 (12/X)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

UNITED KINGDOM

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

HM Revenue and Customs

100 Parliamenst Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Atbalsta pasākuma nosaukums

Reduced levels of taxation to motor fuels supplied on the islands of the Inner and Outer Hebrides, the Northern Isles and the Scilly Isles

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

The Hydrocarbon Oil and Biofuels (Road Fuel in Defined Areas)(Reliefs)Regulations 2011

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.1.2012.-31.10.2017.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

GBP 5,00 (miljonos)

Garantijām

GBP 0,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Cita veida nodokļu atlaide

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts dabas resursu nodokļu samazinājumu veidā (25. pants)

0,05 GBP

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief4011.htm

 

http://www.legislation.gov.uk/2011/2935

Valsts atbalsta numurs

SA.34546 (12/X)

Dalībvalsts

Beļģija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

VLAAMS GEWEST

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Vlaamse Overheid

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albrt II-laan 35 bus 40

1030 Brussel

http://lv.vlaanderen.be

Atbalsta pasākuma nosaukums

Oproep Onderzoek biologische landbouw 2012

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Akkoord oproep onderzoek biologische landbouw 2012

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.4.2012.-31.12.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 0,16 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts pētniecībai un attīstībai lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē (34. pants)

100 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2706

Valsts atbalsta numurs

SA.34564 (12/X)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

British Horseracing Authority (on behalf of Department for Culture Media & Sport)

British Horseracing Authority

75 High Holborn

London

WC1V 6LS

http://www.britishhorseracing.com/

Atbalsta pasākuma nosaukums

Grant scheme for the benefit of British Horseracing

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Physical Training and Recreation Act 1937 (in part)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.3.2012.-29.2.2016.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Zinātniskās pētniecības darbs, Veterinārie pakalpojumi, Izglītība, Azartspēles un derības, Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

GBP 10,00 (miljonos)

Garantijām

GBP 0,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts jaunizveidotiem maziem uzņēmumiem (14. pants)

35 %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

20 %

Atbalsts jaunizveidotiem maziem uzņēmumiem, kuru dibinātājas ir sievietes (16. pants)

15 %

Atbalsts tādu jaunu transportlīdzekļu iegādei, kas atbilst augstākiem standartiem nekā Kopienā piemērojamie standarti vai kuru izmantošana paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja nav noteikti Kopienas standarti (19. pants)

35 %

10 %

Atbalsts MVU, lai uzsāktu savlaicīgu pielāgošanos turpmākajiem Kopienas standartiem (20. pants)

15 %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībā energotaupības pasākumiem (21. pants)

60 %

20 %

Vides aizsardzības atbalsts ieguldījumiem augstas efektivitātes koģenerācijā (22. pants)

45 %

20 %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu (23. pants)

45 %

20 %

Atbalsts vides pētījumiem (24. pants)

50 %

20 %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (27. pants)

50 %

Fundamentālie pētījumi (31. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

100 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Atbalsts tehniskai priekšizpētei (32. pants)

65 %

Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām (33. pants)

100 %

Atbalsts pētniecībai un attīstībai lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē (34. pants)

100 %

Atbalsts jauniem inovatīviem uzņēmumiem (35. pants)

1 035 563 GBP

Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem (36. pants)

165 690 GBP

Atbalsts augsti kvalificēta personāla nodarbināšanai uz laiku (37. pants)

50 GBP

Speciālās mācības (38. panta 1. punkts)

25 %

20 %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

60 %

20 %

Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā, piešķirot subsīdijas algām (40. pants)

50 %

Atbalsts personu ar invaliditāti nodarbināšanai algotā darbā, piešķirot subsīdijas algām (41. pants)

75 %

Shēma

75 %

20 %

Ad hoc atbalsts (13. panta 1. punkts)

75 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw8and1Geo6/1/46/contents

Valsts atbalsta numurs

SA.34566 (12/X)

Dalībvalsts

Nīderlande

Dalībvalsts atsauces numurs

Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Reģiona nosaukums (NUTS)

NEDERLAND

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Atbalsta pasākuma nosaukums

VIC- varkens innovatie centrum

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

10.2.2012.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Cūkkopība

Saņēmēja veids

MVU – Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

EUR 0,25 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Ad hoc atbalsts (13. panta 1. punkts)

7 %

0 %

Atbalsts pētniecībai un attīstībai lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē (34. pants)

7 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/brieven/2012/02/10/herbestemming-middelen-varkensrechten-vic-sterksel.html

klik het document aan

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/12/verificatie-voorwaarden-staatssteun-ivm-vic-sterksel.html

klik het document aan

Valsts atbalsta numurs

SA.34569 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Piešķīrēja iestāde

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-COMUNIDAD DE MADRID-ESPAÑA

C/CARRERA DE SAN JERÓNIMO 13. 2a PLANTA. 28014. MADRID. ESPAÑA

www.madrid.org

Atbalsta pasākuma nosaukums

Préstamo a la Asociación de Interés General MADRID NETWORK

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Asociación de Interés General MADRID NETWORK, por el que se concede un préstamo a la mencionada Asociación derivado del Convenio de la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid, suscrito al amparo del artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

23.5.2011.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 80,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Atvieglotie aizdevumi

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Atbalsts jauniem inovatīviem uzņēmumiem (35. pants)

1 250 000 EUR

Shēma

15 %

20 %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142677486776&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983

Valsts atbalsta numurs

SA.34577 (12/X)

Dalībvalsts

Lietuva

Dalībvalsts atsauces numurs

LT

Reģiona nosaukums (NUTS)

Lithuania

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Atbalsta pasākuma nosaukums

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1543) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

13.3.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

LTL 3,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Citi – Fiscal measure

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

50 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Valsts atbalsta numurs

SA.34578 (12/X)

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

DE-BMBF-617-72038-1/1(2011)

Reģiona nosaukums (NUTS)

DEUTSCHLAND

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts,Jaukti,Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30

10115 Berlin

http://www.bmbf.de

Atbalsta pasākuma nosaukums

Richtlinien zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten innerhalb des „ERA-Industrial Biotechnology 2“ (ERA-IB2): Industrielle Biotechnologie für Europa

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.11 BGBl. I S.2938

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html

BHO mit VV i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf

VwVfG i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 29 vom 21.2.2012 (S. 670)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

25.1.2012.-1.7.2017.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 2,50 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts tehniskai priekšizpētei (32. pants)

75 %

Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām (33. pants)

100 %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

65 %

20 %

Fundamentālie pētījumi (31. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

100 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

40 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.bmbf.de/de/18041.php

Valsts atbalsta numurs

SA.34597 (12/X)

Dalībvalsts

Latvija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Latvia

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Lauku atbalsta dienests

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/lv/

Atbalsta pasākuma nosaukums

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

2012.gada 14.februārī Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.nodaļa 3.5.apakšnodaļa 143. – 151.punkts (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 38: 7.3.2012.)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

8.3.2012.-30.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

LVL 0,10 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts pētniecībai un attīstībai lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē (34. pants)

100 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Valsts atbalsta numurs

SA.34605 (12/X)

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Königstraße 46, 70173 Stuttgart

http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/

Atbalsta pasākuma nosaukums

Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

LHO BW mit VV vom 19.10.1971 GBI. 1971, 428, zuletzt geändert durch Art. 17 der Verordnung vom 25.1.2012 GBI. S. 65, 67, http://www.landesrecht-bw.de/jportal/quelle=jlink&query=HO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

Richtlinien zur Fördermaßnahme Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik Baden Württemberg, 2. Förderphase, März 2012, Staatsanzeiger Baden-Württemberg Nr. 12 vom 30.3.2012, http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.6.2012.-31.12.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 1,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts tehniskai priekšizpētei (32. pants)

75 %

Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām (33. pants)

100 %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

65 %

20 %

Fundamentālie pētījumi (31. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

100 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

40 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/aktuelle_ausschreibungen/Biotechnologie/Foerderrichtlinien_Ideenwettbewerb_2.Phase.pdf

 

http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Valsts atbalsta numurs

SA.34606 (12/X)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

UNITED KINGDOM

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Department of Energy & Climate Change

DECC, 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW

http://www.decc.gov.uk/

Atbalsta pasākuma nosaukums

DECC CCS Innovation Programme

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4/section/5

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

13.3.2012.-31.3.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

GBP 15,00 (miljonos)

Garantijām

GBP 0,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

30 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

30 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/ccs/innovation/inn_comp/inn_comp.aspx

Valsts atbalsta numurs

SA.34612 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

CANTABRIA

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29, 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LÍNEA INNOVA CONVOCATORIA 2012

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

ORDEN IND/3/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOVA DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.7.2012.-1.6.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 2,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (27. pants)

50 %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

10 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

10 %

Shēma

15 %

10 %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048

Valsts atbalsta numurs

SA.34613 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

CANTABRIA

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LINEA COMPITE CONVOCATORIA 2012

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

ORDEN IND/4/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLCEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES COMPITE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.7.2012.-1.6.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 1,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

15 %

10 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223049

Valsts atbalsta numurs

SA.34614 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

CANTABRIA

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29

39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

PROGRAMA INNPULSA 2012 - 2015-LÍNEA INVIERTE CONVOCATORIA 2012

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

ORDEN IND/5/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INVIERTE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

16.5.2012.-16.10.2012.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 5,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

15 %

5 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223054

Valsts atbalsta numurs

SA.34615 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

ES

Reģiona nosaukums (NUTS)

CATALUNA

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

www.acc10.cat

Atbalsta pasākuma nosaukums

Líneas de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

RESOLUCIÓN EMO/400/2012, de 21 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias para el año 2012 (DOGC núm. 6085, de 12.3.2012).

RESOLUCIÓN EMO/93/2012, de 9 de enero, (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

13.3.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 7,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

De las 3 líneas de ayudas, únicamente la línea del Annexo 2 (Línea de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental) se cofinancia al 50% con fondos del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2007-2013 — EUR 2,00 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām (33. pants)

70 %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

65 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

40 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=601936&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Valsts atbalsta numurs

SA.34647 (12/X)

Dalībvalsts

Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

VENETO

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Le singole Camere di Commercio del Veneto. L'ufficio di coordinamento è Unioncamere del Veneto

Via delle Industrie 19/D, 3014 Venezia

www.unioncameredelveneto.it

Atbalsta pasākuma nosaukums

Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto concederanno nel 2012 attraverso il Regolamento generale di esenzione (reg. 800/2008)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle Camere di Commercio e/o delle loro Aziende speciali, Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.1.2012.-31.12.2012.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 6,12 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

0,311 %

0 %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (27. pants)

0,43 %

0 %

Atbalsts vides pētījumiem (24. pants)

0,03 %

0 %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

1,138 %

0 %

Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām (33. pants)

1,015 %

0 %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

3 %

0 %

Speciālās mācības (38. panta 1. punkts)

0,2 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://www.vr.camcom.it

sezione contributi 2012 — regolamenti a sostegno di inziative promoz.

 

http://www.vi.camcom.it

sezione bandi e contributi

 

http://www.ve.camcom.it

sezione bandi e contributi

Valsts atbalsta numurs

SA.34648 (12/X)

Dalībvalsts

Čehija

Dalībvalsts atsauces numurs

13840/12/08100/08000

Reģiona nosaukums (NUTS)

Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Atbalsta pasākuma nosaukums

Rozvoj – 3. výzva – 1. prodloužení

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification SA.33944

Ilgums

28.3.2012.-31.10.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

CZK 1 079,43 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Nařízení Komise č. 800/2008

SF – ERDF (85 %)

Státní rozpočet (15 %) – CZK 3 211,30 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

20 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4

Valsts atbalsta numurs

SA.34651 (12/X)

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

412-40306/13

Reģiona nosaukums (NUTS)

DEUTSCHLAND

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Adressen.html

Atbalsta pasākuma nosaukums

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbeseerung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification X 651/2009

Ilgums

1.4.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Pārtikas produktu ražošana

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 60,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

35 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2012-Marktstrukturverbesserung.doc?blob=publicationFile

 

http://berichte.bmelv-statistik.de/DFB-0200200-2011.pdf

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrstruktg/gesamt.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.34672 (12/X)

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

DEUTSCHLAND

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Hauptzollamt

Die Anschrift des jeweils örtlich zuständigen Hauptzollamts kann auf der Internetseite der Zollverwaltung unter www.zoll.de ermittelt werden.

www.zoll.de

Atbalsta pasākuma nosaukums

Stromsteuerbegünstigung für den Schienenbahnverkehr und Energiesteuerermäßigung für den öffentlichen Personennahverkehr

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

§ 56 Energiesteuergesetz

§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Stromsteuergesetz

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Prolongation SA.12816

Ilgums

1.4.2012.-31.3.2022.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Pasažieru dzelzceļa transports, Kravu dzelzceļa transports, Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 215,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Cita veida nodokļu atlaide

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts dabas resursu nodokļu samazinājumu veidā (25. pants)

54,02 EUR

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/9.html

 

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/56.html

Valsts atbalsta numurs

SA.34677 (12/X)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

UNITED KINGDOM

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Department for Work and Pensions

Caxton House, Tothill Street, London, SW1H 9NA, UK

www.dwp.gov.uk

Atbalsta pasākuma nosaukums

Department for Work and Pensions Wage Incentive Scheme

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Employment and Training Act 1973

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

2.4.2012.-31.3.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

GBP 161,00 (miljonos)

Garantijām

GBP 0,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā, piešķirot subsīdijas algām (40. pants)

50 %

Atbalsts personu ar invaliditāti nodarbināšanai algotā darbā, piešķirot subsīdijas algām (41. pants)

75 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.dwp.gov.uk/youth-contract/key-initiatives/wage-incentive-scheme-details/

Full text is within the PDF file. Link is entitled: Youth Contract: wage incentives — further details of the scheme

Valsts atbalsta numurs

SA.34678 (12/X)

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

HAMBURG

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Hamburger Strasse 37

D-22083 Hamburg

http://www.hamburg.de/bwf

Atbalsta pasākuma nosaukums

Tropendiagnostik

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

§ 44 Landeshaushaltsordnung der FHH vom 23.12.1971 (HamburgGVBl 1971, S. 261), http://www.landesrecht.hamburg.de.

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

28.3.2012.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs

Saņēmēja veids

MVU – Bernhard-Nocht-Institut für TropenmedizinADT Altona Diagnostic Technologies GmbH

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

EUR 5,03 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

13.10.10-1/3.4,6 – EUR 4,63 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

32 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.hamburg.de/efre-foerderperiode-2007-2013/

Valsts atbalsta numurs

SA.34679 (12/X)

Dalībvalsts

Slovēnija

Dalībvalsts atsauces numurs

SI

Reģiona nosaukums (NUTS)

Pomurska

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.mgrt.gov.si/

Atbalsta pasākuma nosaukums

Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilji

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 87/09),

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification X 122/2010

Ilgums

4.2.2010.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 53,37 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Cita veida nodokļu atlaide, Tieša dotācija, Procentu subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

30 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112

Valsts atbalsta numurs

SA.34682 (12/X)

Dalībvalsts

Francija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Piešķīrēja iestāde

Centre du Cinema et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75 016 Paris

www.cnc.fr

Atbalsta pasākuma nosaukums

Aides à la recherche et au développement des industries techniques

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

15.3.2012.-31.12.2017.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 1,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Valsts atbalsta numurs

SA.34684 (12/X)

Dalībvalsts

Francija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Piešķīrēja iestāde

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lubeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Atbalsta pasākuma nosaukums

Aides aux études et au conseil des industries techniques — volet PME

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

15.3.2012.-31.12.2017.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 0,10 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Valsts atbalsta numurs

SA.34685 (12/X)

Dalībvalsts

Francija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Piešķīrēja iestāde

Centre national du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Atbalsta pasākuma nosaukums

Aides aux investissements des industries techniques — volet PME

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

15.3.2012.-31.12.2017.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 4,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Valsts atbalsta numurs

SA.34687 (12/X)

Dalībvalsts

Lietuva

Dalībvalsts atsauces numurs

LT

Reģiona nosaukums (NUTS)

Lithuania

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Atbalsta pasākuma nosaukums

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1544) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

13.3.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

LTL 4,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Citi – Fiskalinės priemonės

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

50 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Valsts atbalsta numurs

SA.34690 (12/X)

Dalībvalsts

Čehija

Dalībvalsts atsauces numurs

14997/12/08100/08000

Reģiona nosaukums (NUTS)

Strední Cechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko, Jihozápad

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Atbalsta pasākuma nosaukums

Marketing – 2. výzva – 2. prodloužení

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

SA.33057

Ilgums

2.4.2012.-30.6.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

CZK 110,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

SF-ERDF (85 %) – CZK 327,25 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (27. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://mpo-oppi.cz/marketing/#vyzva4

Valsts atbalsta numurs

SA.34698 (12/X)

Dalībvalsts

Ungārija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Hungary

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts,107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

HUNGARY, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Atbalsta pasākuma nosaukums

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme — Regional aid granted in form of transfer tax allowance for the purchase of sport establishment and for that of an area suitable for the building of sport establishment

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Art. 26 paragraph (1) point i) and r), and Art. 26 paragraph (16) of Act XCIII of 1990 on Duties incorporated by Art. 1 of Act CLXXVIII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on the Support of the Five Most Spectacular Branches of Sport

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

17.12.2011.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Sporta klubu darbība

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

HUF 1 000,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Cita veida nodokļu atlaide

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

50 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

Valsts atbalsta numurs

SA.34700 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

RIOJA

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a PYMES

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification SA.32667

Ilgums

22.3.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 1,92 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

FEDER – EUR 1,34 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (27. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375

Valsts atbalsta numurs

SA.34703 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

RIOJA

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata 13-14

26071 Logroño (La Rioja) – ESPAÑA

www.ader.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Orden no 4/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification SA.32657

Ilgums

22.3.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana, Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana, Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana, Piena pārstrāde un siera ražošana, Citu pārtikas produktu ražošana, Dzīvnieku barības ražošana, Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana, Vīnu ražošana no vīnogām, Sidra un citu augļu vīnu ražošana, Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām, Alus ražošana, Iesala ražošana

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 2,67 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

FEADER – EUR 0,74 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

40 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=17-353373

Valsts atbalsta numurs

SA.34705 (12/X)

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

BAYERN

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstr. 28

80538 München

http://www.stmwivt.bayern.de

Atbalsta pasākuma nosaukums

FuE-Programm „Informations- und Kommunikationstechnik“

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung; Richtlinie zur Durchführung des FuE-Programms „Informations- und Kommunikationstechnik“

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification X 23/2010

Ilgums

1.1.2010.-30.6.2014.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 18,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Kofinanzierung durch Mittel aus EFRE-RWB-Programm 2007-2013

Der Betrag kann nur grob geschätzt werden und bezieht sich auf die gesamte Dauer der Notifizierung (bis 30.6.2014). — EUR 3,00 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

0 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

10 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/technologie/IuK-Notifizierung-AGFVO.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.34717 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

RIOJA

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a la FORMACION

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification SA.32670

Ilgums

22.3.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 0,06 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

50 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375


13.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 207/39


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 207/04

Valsts atbalsta numurs

SA.34715 (12/X)

Dalībvalsts

Latvija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Latvia

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/

Atbalsta pasākuma nosaukums

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.132 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”” (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 37: 5.3.2010.)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification SA.32837

Ilgums

30.3.2012.-30.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

LVL 20,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP_9_versija_030212.pdf - LVL 55,95 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

50 %

20 %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

8 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=206103&from=off

Valsts atbalsta numurs

SA.34729 (12/X)

Dalībvalsts

Čehija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Moravskoslezko

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Na Jízdárně 2824/2

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

www.rr-moravskoslezsko.cz

Atbalsta pasākuma nosaukums

Podpora investic prostřednictvím fondů městského rozvoje v rámci ROP Moravskoslezsko

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regionální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou ze dne 8. února 2010

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

13.3.2012.-31.12.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

CZK 160,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Atvieglotie aizdevumi

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Evropský fond pro regionální rozvoj dle nařízení rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 - CZK 431,00 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

40 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/670/

Valsts atbalsta numurs

SA.34733 (12/X)

Dalībvalsts

Grieķija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

DYTIKI ELLADA

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ)

ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα

Τηλ: 2610 461670-2

Φαξ: 2610 422978

Ε-mail: dytikiellada@mou.gr

www.pde.gov.gr, www.depin.gr

Atbalsta pasākuma nosaukums

ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Νόμοι 1514/1985, Ν.1783/1987,

Ν.3614/07 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις Ν.3752/ 2009, Ν.3840/2010), ΠΔ 274/2000 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις (ΠΔ 103/2003,αρ. 34 Ν. 3259/2004 and αρ. 18 Ν. 3777/2009),

Υπουργική Απόφαση με ΑΠ14053/ΕΥΣ1749/2008 όπως ισχύει, Ν.2362/1995 όπως ισχύει (Ν.3871/2010), Ν.2472/1997

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

15.3.2011.-31.12.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 3,40 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

European Regional Development Fund (ERDF) - EUR 2,90 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

60 %

0 %

Atbalsts tehniskai priekšizpētei (32. pants)

75 %

Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām (33. pants)

100 %

Fundamentālie pētījumi (31. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

100 %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

80 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.depin.gr/el/Pages/Proclamations.aspx

Valsts atbalsta numurs

SA.34734 (12/X)

Dalībvalsts

Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

MOLISE

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

REGIONE MOLISE

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI

contrada COLLE DELLE API - 86100 - CAMPOBASSO

www.regione.molise.it

Atbalsta pasākuma nosaukums

AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE PULITE NELLE PMI

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

POR FESR 2007/2013 MOLISE - Decisione Commissione europea n. 5930 del 28.11.2007 modificata in ultimo con decisione CE n. 9022 del 1.12.2011

Deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 2.3.2012

BURM n. 8 del 16.4.2012

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

16.4.2012.-31.12.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 5,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

FESR - EUR 5,51 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

60 %

15 %

Shēma

15 %

20 %

Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem (36. pants)

200 000 EUR

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5611

Valsts atbalsta numurs

SA.34737 (12/X)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts,107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

HMRC

Rm 3C/15

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Atbalsta pasākuma nosaukums

Business Premises Renovation Allowance

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Sections 360A-360Z4, Part 3A, Capital Allowances Act 2001.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Prolongation XR 87/2007

Ilgums

11.4.2012.-10.4.2017.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

GBP 30,00 (miljonos)

Garantijām

GBP 0,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Cita veida nodokļu atlaide

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

10 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/7/schedule/6

This is the original BPRA legislation for the scheme that is due to end 10 April 2012

 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/868/contents/made

This extends the life of the scheme and changes a few of the qualifying conditions

 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/camanual/ca45000.htm

This is the guidance

Valsts atbalsta numurs

SA.34739 (12/X)

Dalībvalsts

Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

TOSCANA

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Regione Toscana Autorità di Gestione Unica del P.O. Italia - Francia Marittimo 2007-2013

Piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 FIRENZE

http://www.regione.toscana.it

Atbalsta pasākuma nosaukums

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013. Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per progetti strategici relativo al tema «Rete delle città portuali e dei servizi urbani integrati»

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

PO Italia - Francia MARITTIMO 2007-2013 approvato dalla Commissione con Decisione C ( 2007) 5489

Decreto n. 13 marzo 2012 n. 1000 pubblicato sul BURT della Regione Toscana n. 14 del 4 aprile 2012

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

4.4.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 1,50 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - Programma Cooperazione Transfrontaliero ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2007-2013 - EUR 0,45 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Fundamentālie pētījumi (31. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

100 %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Atbalsts tehniskai priekšizpētei (32. pants)

65 %

Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām (33. pants)

70 %

Atbalsts pētniecībai un attīstībai lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē (34. pants)

100 %

Atbalsts jauniem inovatīviem uzņēmumiem (35. pants)

25 EUR

Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem (36. pants)

20 EUR

Shēma

15 %

20 %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

20 %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, kas uzņēmumiem dod iespēju noteikt vides aizsardzībai augstākas prasības par Kopienas standartiem vai kas paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Kopienas standartu nav (18. pants)

35 %

20 %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībā energotaupības pasākumiem (21. pants)

20 %

20 %

Vides aizsardzības atbalsts ieguldījumiem augstas efektivitātes koģenerācijā (22. pants)

45 %

20 %

Atbalsts augsti kvalificēta personāla nodarbināšanai uz laiku (37. pants)

50 EUR

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu (23. pants)

45 %

20 %

Atbalsts vides pētījumiem (24. pants)

50 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_space&task=showfile&fileid=1316

Valsts atbalsta numurs

SA.34741 (12/X)

Dalībvalsts

Nīderlande

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

GROOT-AMSTERDAM

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Gemeente Amsterdam

Amstel 1

1011 PN Amsterdam

www.amsterdam.nl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Bijzondere subsidieverordening ter stimulering van de schone rondvaart

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

gemeentewet

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

31.5.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 0,95 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

35 %

15 %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, kas uzņēmumiem dod iespēju noteikt vides aizsardzībai augstākas prasības par Kopienas standartiem vai kas paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Kopienas standartu nav (18. pants)

(Atsauce uz attiecigajiem standartiem: CCR-2 normen)

35 %

15 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeer-milieu/schoner-varen/schonere-rondvaart/

Valsts atbalsta numurs

SA.34745 (12/X)

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

HAMBURG

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt

20097 Hamburg, Besenbinderhof 31

www.wk-hamburg.de

Atbalsta pasākuma nosaukums

Programm A der Förderrichtlinie für energetische Modernisierung, Ausstattungsverbesserungen und umfassende Modernisierung 2012

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförderungsgesetz– HmbWoFG, HmbGVBl.2008,S. 74f)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Prolongation SA.32521

Ilgums

10.4.2012.-30.6.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 17,34 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībā energotaupības pasākumiem (21. pants)

20 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2012_04_FoeRi_Modernisierung_Mietwohnungen.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.34754 (12/X)

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

HANNOVER

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Stadt Barsinghausen

Bergamtstraße 5

30890 Barsinghausen

https://www.barsinghausen.de

Atbalsta pasākuma nosaukums

Investitionsbeihilfe nach VO (EG) Nr. 800/2008

Zuwendungsbescheid Krystyna Chernes Haase GmbH & Co. KG

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit Niedersächische Gemeindehaushalts- und kassenverordnung in Verbindung mit §§ 23, 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

30.12.2011.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU - Laboratorium für natürliche Körperpflegemittel Krystyna Chernes Haase GmbH & Co. KG

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

EUR 0,39 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

10 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.barsinghausen.de/internet/page.php?typ=2&site=903000428

Valsts atbalsta numurs

SA.34756 (12/X)

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Wroclawski

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

mg.gov.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Program wieloletni pomocy - dotacja celowa na inwestycję Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Uchwała Rady Ministrów Nr 10/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012-2013”.

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

20.3.2012.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Lokšņu stikla ražošana

Saņēmēja veids

liels uzņēmums - Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o.

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLZ 3,57 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Ad hoc atbalsts (13. panta 1. punkts)

1,75 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/pgw310112.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.34759 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

EXTREMADURA

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PASEO DE ROMA S/N. 06800 MÉRIDA. ESPAÑA

www.extremaduraempresarial.es // www.gobex.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL DE EXTREMADURA

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

DECRETO 56/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

20.4.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 10,65 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Procentu subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

40 %

60 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040062.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.34760 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

EXTREMADURA

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PASEO DE ROMA S/N. 06800. MÉRIDA. ESPAÑA

www.extremaduraempresarial.es // http://www.gobex.es/

Atbalsta pasākuma nosaukums

INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN EMPREARIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

DECRETO 55/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN EMPREARIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

20.4.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 16,50 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

FEDER- EXTREMADURA 2007-13 EJE 2 DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL TEMA PRIORITARIO 06 AYUDA A LAS PYME PARA EL FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN QUE RESPETEN EL MEDIO AMBIENTE; TEMA PRIORITARIO 08 OTRAS INVERSIONES EN EMPRESAS - EUR 13,20 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

40 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040061.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.34763 (12/X)

Dalībvalsts

Rumānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Romania

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti

www.minind.ro

Atbalsta pasākuma nosaukums

Modificarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

HOTĂRÂRE nr. 248 din 27 martie 2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu numărul 227 din data de 4 aprilie 2012

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification XR 109/2008

Ilgums

4.4.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

RON 401,90 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, aprobat prin Decizia Comisiei C(2007) 3 472 din 12 iulie 2007 - RON 1 768,36 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

50 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://oie.minind.ro/oie/html/documentex/HOTARARE-248-2012.pdf


13.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 207/52


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 207/05

Valsts atbalsta numurs

SA.34765 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

ESPANA

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts,107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Dirección General de Industria y de la PYME

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

www.minetur.gob.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

Ayudas para actuaciones de Reindustrialización

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Orden IET/818/2012 de 18 de abril, BOE no 95 de 20 de abril de 2012

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification SA.22902

Ilgums

21.4.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 326,30 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Atvieglotie aizdevumi

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Programas Operativos Regionales.

La cifra de la siguiente casilla se ha estimado suponiendo que el 90% del presupuesto se destina a zonas con programación FEDER y un 15% de ayudas no llega a certificarse por revocaciones o renuncias. — EUR 14,40 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

60 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/20/pdfs/BOE-A-2012-5329.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.34767 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

GUIPUZCOA

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Diputación Foral de Gipuzkoa

Plaza Gipuzkoa s/n

20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

www.gipuzkoa.net

Atbalsta pasākuma nosaukums

Apoyo a la competitividad de las empresas mediante la innovación y el desarrollo empresarial en el actual contexto de crisis económica y financiera

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Boletín Oficial de Gipuzkoa no 77 de 24 de abril de 2012

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification SA.32624

Ilgums

24.4.2012.-31.12.2014.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 6,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem (36. pants)

60 EUR

Atbalsts augsti kvalificēta personāla nodarbināšanai uz laiku (37. pants)

50 EUR

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/04/24/c1203782.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.34771 (12/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

ES

Reģiona nosaukums (NUTS)

CATALUNA

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia 129

08008 Barcelona

www.acc10.cat

Atbalsta pasākuma nosaukums

Programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Resolución EMO/600/2012, de 14 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana. (DOGC núm. 6103 de 5.4.2012)

Resolución EMO/93/2012, de 9 de enero, por la que se aprueban y se hacen públicas las bases generales que deben regir las ayudas convocadas por la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, ACC1Ó (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

6.4.2012.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 0,75 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Speciālās mācības (38. panta 1. punkts)

25 %

0 %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

60 %

0 %

Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā, piešķirot subsīdijas algām (40. pants)

25 %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

10 %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

25 %

0 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

0 %

Atbalsts tehniskai priekšizpētei (32. pants)

25 %

Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām (33. pants)

25 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=604205&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Valsts atbalsta numurs

SA.34779 (12/X)

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Slaskie

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.5.2.2011

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

14.10.2011.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

Saņēmēja veids

MVU – Sklep obuwniczy Aniela Chęcińskaul. Brzeska 17, 47-400 Racibórz

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

56 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572

Valsts atbalsta numurs

SA.34780 (12/X)

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Slaskie

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na szkolenia związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.7.2.2011

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

11.10.2011.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

Saņēmēja veids

MVU – Zakład Stolarski Kalus Longin, ul. Arka Bożka 12, 47-440 Babice

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLZ 0,01 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

56 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572