ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.012.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 12

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 14. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 012/01

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

1

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 012/02

Euro maiņas kurss

5

 

Administratīvās komisijas sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai

2012/C 012/03

Lēmums Nr. E3 (2011. gada 19. oktobris) par pārejas laiku, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. pantā ( 2 )

6

 

Eiropas Ārējās darbības dienests

2012/C 012/04

Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Lēmums (2011. gada 23. marts), ar ko izveido noteikumus, kurus piemēro valstu ekspertiem, kas norīkoti uz Eiropas Ārējās darbības dienestu

8

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2012/C 012/05

Eiropas Komisijas informācija par Grieķijas Republikas paziņojumu par kompetento iestādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

17

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

Eiropas Komisija

2012/C 012/06

Publikācija saistībā ar Norvēģijas Transporta un sakaru ministrijas nodomu tieši piešķirt valsts pakalpojumu līgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70

18

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 012/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) ( 1 )

19

2012/C 012/08

Lēmums par formālās izmeklēšanas procedūras izbeigšanu pēc dalībvalsts atsaukuma – Valsts atbalsts – Polija (Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. līdz 109. pants) – Komisijas paziņojums saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu – paziņojuma atsaukums – Valsts atbalsts SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Polija ( 1 )

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ un uz EK un Šveices nolīgumu

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

14.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/1


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 12/01

Lēmuma pieņemšanas datums

26.4.2011.

Atbalsts Nr.

SA.31494 (N 376/10)

Dalībvalsts

Nīderlande

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Natuurbeheer

Juridiskais pamats

Wet inrichting landelijk gebied

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Vides aizsardzība

Atbalsta veids

Tiešā dotācija

Budžets

 

Plānotie gada izdevumi EUR 28,5 miljoni

 

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 171 miljoni

Atbalsta intensitāte

84 %

Atbalsta ilgums

1.1.2011.–31.10.2017.

Tautsaimniecības nozares

Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Gedeputeerde staten van de provincies

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

20.12.2011.

Atbalsts Nr.

SA.33370 (11/N)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel

Juridiskais pamats

Décret 99-130 du 24 février 1999; décret 98-35 du 14 janvier 1998; décret 95-110 du 2 février 1995; loi 85-695 du 11 juillet 1985; décret 2008-508 du 29 mai 2008; décret 2008-509 du 29 mai 2009

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Kultūras veicināšana

Atbalsta veids

Parafiskālais maksājums

Budžets

 

Plānotie gada izdevumi EUR 744 miljoni

 

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 4 464 miljoni

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2017.

Tautsaimniecības nozares

Plašsaziņas līdzekļi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lübeck

75784 Paris Cedex 16

FRANCE

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

8.11.2011.

Atbalsts Nr.

SA.33538 (11/N)

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Regional Airports — Capital Expenditure grant Scheme

Juridiskais pamats

Article 28.4 of the Constitution of Ireland Central Fund (Permament Provisions) Act, 1965; Appropration Act, 2010

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Nozaru attīstība

Atbalsta veids

Tiešā dotācija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 65,5 miljoni

Atbalsta intensitāte

90 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2014.

Tautsaimniecības nozares

Gaisa transports

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Department of Transport Tourism and Sport

44 Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

20.12.2011.

Atbalsts Nr.

SA.33662 (11/NN)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Solon SE

Juridiskais pamats

1.

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Jahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011), vom 22. Dezember 2010

2.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Haushaltsgesetz 2010/2011), vom 17. Dezember 2009

3.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2010 und 2011, vom 18. Dezember 2009

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšana

Atbalsta veids

Garantija, procentu subsīdija

Budžets

 

Plānotie gada izdevumi EUR 46,84 miljoni

 

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 46,84 miljoni

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

8.8.2011.–31.12.2011.

Tautsaimniecības nozares

Elektroiekārtas un optiskās iekārtas

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Straße 14

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen

DGZ-Ring 12

13086 Berlin

DEUTSCHLAND

Senatsverwaltung für Finanzen Berlin

Klosterstraße 59

10179 Berlin

DEUTSCHLAND

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

14.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/5


Euro maiņas kurss (1)

2012. gada 13. janvāris

2012/C 12/02

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2771

JPY

Japānas jena

98,06

DKK

Dānijas krona

7,4365

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,83320

SEK

Zviedrijas krona

8,8892

CHF

Šveices franks

1,2100

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,6930

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,450

HUF

Ungārijas forints

309,71

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7002

PLN

Polijas zlots

4,4060

RON

Rumānijas leja

4,3345

TRY

Turcijas lira

2,3642

AUD

Austrālijas dolārs

1,2364

CAD

Kanādas dolārs

1,3019

HKD

Hongkongas dolārs

9,9196

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6090

SGD

Singapūras dolārs

1,6468

KRW

Dienvidkorejas vona

1 466,53

ZAR

Dienvidāfrikas rands

10,2672

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,0648

HRK

Horvātijas kuna

7,5480

IDR

Indonēzijas rūpija

11 700,55

MYR

Malaizijas ringits

4,0005

PHP

Filipīnu peso

55,904

RUB

Krievijas rublis

40,5047

THB

Taizemes bāts

40,573

BRL

Brazīlijas reāls

2,2740

MXN

Meksikas peso

17,2983

INR

Indijas rūpija

65,7040


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Administratīvās komisijas sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai

14.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/6


LĒMUMS Nr. E3

(2011. gada 19. oktobris)

par pārejas laiku, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. pantā

(Dokuments attiecas uz EEZ un uz EK un Šveices nolīgumu)

2012/C 12/03

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS SISTĒMU KOORDINĀCIJAI,

ņemot vērā 72. panta d) apakšpunktu Regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (1), kurā paredzēts, ka Administratīvā komisija atbild par to, lai iespēju robežās tiktu veicināta jauno tehnoloģiju izmantošana, jo īpaši modernizējot procedūras, kas paredzētas informācijas apmaiņai un starpiestāžu informācijas plūsmas pielāgošanai, lai informācijas apmaiņu varētu veikt ar elektroniskiem līdzekļiem, ņemot vērā datu apstrādes attīstību katrā dalībvalstī,

ņemot vērā 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulā (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (2), kurā noteikts, ka Administratīvā komisija ir tiesīga izstrādāt dokumentu un strukturēto elektronisko dokumentu struktūru, saturu un formu un sīki izstrādātus noteikumus to apmaiņai, kā arī noteikt praktiskos pasākumus attiecībā uz informācijas, dokumentu vai lēmumu sūtīšanu attiecīgajai personai elektroniskā veidā,

ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. panta 1. punkta pirmo daļu, kurā attiecībā uz pārejas laiku noteikts, ka katra dalībvalsts var izmantot ar elektroniskiem līdzekļiem veiktai datu apmaiņai paredzēto pārejas laiku un ka šis pārejas laiks nepārsniedz 24 mēnešus, sākot no īstenošanas regulas spēkā stāšanās dienas,

ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. panta 1. punkta otro daļu, kurā noteikts, ka Administratīvā komisija var vienoties atbilstīgi pagarināt visus minētos periodus, ja nepieciešamās Kopienas infrastruktūras (sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniskā apmaiņa – EESSI) pabeigšana būtiski kavējas saistībā ar īstenošanas regulas stāšanos spēkā,

rīkojoties saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 71. panta 2. punkta otrajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. pantā ir paredzēts 24 mēnešu pārejas laiks, sākot no minētās regulas spēkā stāšanās dienas, lai dalībvalstis varētu ieviest un integrēt valsts infrastruktūru, kas nepieciešama ar elektroniskiem līdzekļiem veiktai datu apmaiņai.

(2)

Administratīvā komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. pantu ir tiesīga vienoties par dalībvalstīm noteikto pārejas laika pagarināšanu, ja Kopienas infrastruktūras pabeigšana ir būtiski aizkavējusies.

(3)

Administratīvā komisija ir pabeigusi projekta situācijas vispārīgu izvērtējumu gan ES, gan nacionālajā līmenī, pamatojoties uz Eiropas Komisijas un EESSI Projekta koordinācijas komitejas analīzi.

(4)

Saskaņā ar šo izvērtējumu tiek uzskatīts, ka nepieciešams pagarināt pārejas laiku, lai nodrošinātu EESSI sistēmas efektīvu īstenošanu, ņemot vērā sagatavošanās pasākumu gaitu ES un nacionālajā līmenī, vienlaikus uzskatot, ka visu pušu interesēs ir laika ierobežojuma noteikšana šim pagarinājumam.

(5)

Apzinoties projekta tehnisko sarežģītību un ņemot vērā dažādos iespējamos projekta īstenošanas risinājumus, kuru izpildes laiks ir atšķirīgs, Administratīvā komisija uzskata, ka Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. panta 1. punktā noteikto pārejas laiku ir lietderīgi pagarināt vēl par 24 mēnešiem.

(6)

Tomēr Administratīvā komisija rosina dalībvalstis pēc iespējas drīzāk un bez kavēšanās sākt elektronisku datu apmaiņu, lai iespēju robežās saīsinātu laikposmu, kurā paralēli ir iespējama informācijas apmaiņa papīra formātā un elektroniski, saskaņā ar starpposma mērķiem, kas jānosaka Administratīvajai komisijai, pamatojoties uz EESSI Projekta koordinācijas komitejas priekšlikumu.

(7)

Administratīvā komisija aicina EESSI Projekta koordinācijas komiteju izveidot atbilstošus pārraudzības rīkus, ierosināt starpposma mērķus un pagarinātajā pārejas laikā rūpīgi uzraudzīt EESSI īstenošanas gaitu visās dalībvalstīs.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. panta 1. punktu Administratīvā komisija drīkst pārskatīt šo lēmumu, pamatojoties uz EESSI Projekta koordinācijas komitejas vispārējo plānošanu un analīzi.

(9)

Lēmumu Nr. E1 (2009. gada 12. jūnijs) par praktiskiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 4. pantā minētās datu elektroniskās apmaiņas pārejas periodu (3) pagarinātajā pārejas periodā turpinās piemērot mutatis mutandis,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1.

Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. panta 1. punktā minētos pārejas periodus ar elektroniskiem līdzekļiem veiktas datu apmaiņas pilnīgai ieviešanai attiecībā uz visām dalībvalstīm pagarina par 24 mēnešiem, t. i., līdz 2014. gada 30. aprīlim.

2.

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šo lēmumu piemēro no nākamā mēneša pirmās dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Elżbieta ROŻEK


(1)  OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.

(3)  OV C 106, 24.4.2010., 9. lpp.


Eiropas Ārējās darbības dienests

14.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/8


Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Lēmums

(2011. gada 23. marts),

ar ko izveido noteikumus, kurus piemēro valstu ekspertiem, kas norīkoti uz Eiropas Ārējās darbības dienestu

2012/C 12/04

AUGSTAIS PĀRSTĀVIS,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (2010/427/ES), it īpaši tā 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Lēmuma, ar ko izveido Eiropas Ārējās darbības dienestu (1) (“EĀDD“) (“Padomes lēmums”) 6. panta 3. punktu EĀDD atsevišķos gadījumos var izmantot ierobežotu skaitu specializētu norīkotu valsts ekspertu.

(2)

Augstais pārstāvis arī saskaņā ar Padomes lēmuma 6. panta 3. punktu pieņem noteikumus, kuri ir līdzvērtīgi noteikumiem, kas izklāstīti Padomes Lēmumā 2003/479/EK (2003. gada 16. jūnijs) (tagad tas ir atcelts un aizstāts ar Padomes Lēmumu 2007/829/EK (2007. gada 5. decembris) (2)) par noteikumiem, kuri jāpiemēro attiecībā uz valstu ekspertiem un militāro personālu, kas norīkots uz Padomes Ģenerālsekretariātu, saskaņā ar kuriem NVE tiek nodoti EĀDD rīcībā, lai tie sniegtu specializētas zināšanas.

(3)

Norīkotajiem valstu ekspertiem (“NVE”) būtu jābagātina EĀDD ar savām augsta līmeņa zināšanām un profesionālo pieredzi, it īpaši tajās jomās, kurās šādas ekspertu zināšanas nav viegli pieejamas.

(4)

Valstu ekspertu norīkošanai uz EĀDD būtu jāveicina profesionālās pieredzes un zināšanu apmaiņa par Eiropas politiku.

(5)

NVE būtu jānorīko no dalībvalstu valsts pārvaldēm vai no starptautiskām organizācijām.

(6)

Šajā lēmumā izklāstītajām NVE un norīkoto militārpersonu tiesībām un pienākumiem būtu jānodrošina, ka viņi pilda savus pienākumus vienīgi EĀDD interesēs.

(7)

Šajā lēmumā būtu jāizklāsta visi NVE nodarbināšanas nosacījumi.

(8)

Būtu jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz militārpersonām, kas norīkotas uz EĀDD, lai izveidotu Eiropas Savienības Militāro štābu.

(9)

Būtu jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz NVE, kas norīkoti uz Savienības delegācijām. Pēc iespējas būtu jāizvairās no nevienlīdzīgas attieksmes pret NVE, kas norīkoti no dažādām iestādēm (galvenokārt no Eiropas Komisijas un EĀDD) uz Savienības delegācijām,

IR PIEŅĒMIS ŠO LĒMUMU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

1.   Šie noteikumi ir piemērojami norīkotajiem valstu ekspertiem (NVE), kurus dalībvalstu pārvaldes iestādes norīko uz Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD). Tie ir piemērojami arī ekspertiem, kas norīkoti no starptautiskām organizācijām.

2.   Personas, uz kurām attiecas šie noteikumi, paliek sava darba devēja padotībā visu norīkojuma laiku, un attiecīgais darba devējs viņām maksā algu.

3.   EĀDD pieņem lēmumu par NVE pieņemšanu darbā atbilstīgi vajadzībām un budžeta iespējām. Tādas darbā pieņemšanas kārtību nosaka Personāla nodaļa.

4.   NVE jābūt dalībvalstu valstspiederīgajiem.

5.   Dalībvalstis un EĀDD sadarbojas, lai pēc iespējas nodrošinātu, ka NVE pieņem darbā uz EĀDD atkarībā no nopelniem, vienlaikus nodrošinot adekvātu ģeogrāfisko un dzimumu līdzsvaru, it īpaši lai panāktu, ka būtiski pārstāvēti ir visu dalībvalstu valstspiederīgie.

6.   Norīkošanu īsteno vēstuļu apmaiņas ceļā starp galveno izpilddirektoru un attiecīgās dalībvalsts pastāvīgo pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju. Vēstuļu apmaiņā jānorāda norīkojuma vieta. Vēstuļu apmaiņā ietver uz EĀDD norīkotajam NVE piemērojamo noteikumu eksemplāru.

2. pants

Norīkojuma ilgums

1.   Norīkojuma laikposms nedrīkst būt mazāks par sešiem mēnešiem, kā arī nedrīkst pārsniegt divus gadus; šo termiņu vēlāk var pagarināt, ja norīkojuma kopējais laiks nepārsniedz četrus gadus. Izņēmuma gadījumā pēc attiecīgā rīkotājdirektora vai līdzvērtīgas amatpersonas lūguma, ja tas atbilst dienesta interesēm, Personāla nodaļa četru gadu laikposma beigās var atļaut vienu vai vairākus norīkojuma pagarinājumus maksimāli vēl uz diviem gadiem.

2.   Neskarot 1. punktu, NVE norīkojuma laikposms var būt mazāks par sešiem mēnešiem, ja NVE norīko piedalīties krīžu pārvarēšanas operāciju sagatavošanā vai to sākšanas izskatīšanā.

3.   Paredzēto norīkojuma laiku nosaka 1. panta 6. punktā paredzētās vēstuļu apmaiņas sākumā. Tā pati procedūra ir piemērojama norīkojuma laikposma pagarināšanas gadījumā.

4.   NVE, kas jau norīkots uz EĀDD, var norīkot atkal, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

NVE joprojām jāatbilst norīkojuma nosacījumiem; kā arī

b)

starp norīkojuma iepriekšējā laikposma beigām un jebkuru nākamo norīkojumu ir jāpaiet vismaz sešus gadus ilgam laikposmam; ja pirmā norīkojuma beigās NVE ir saņēmis pagarinājumu, sešu gadu laikposms sākas ar tāda pagarinājuma termiņa beigām.

Neraugoties uz šo nosacījumu, EĀDD var pieņemt norīkojumu drīzāk nekā sešus gadus pēc pirmā norīkojuma beigām, ja NVE iepriekšējais norīkojums ilga mazāk nekā sešus gadus, bet tādā gadījumā jaunais norīkojums nepārsniedz iepriekšējā norīkojuma sešu gadu laikposma neizlietoto daļu.

3. pants

Norīkojuma vieta

1.   NVE norīko uz EĀDD centrālo pārvaldes iestādi Briselē vai uz kādu no Savienības delegācijām.

2.   Norīkojuma laikā var mainīt norīkojuma vietu – ar jaunu vēstuļu apmaiņu saskaņā ar 1. panta 6. punktu, ja iespējama vietas maiņa nebija paredzēta sākotnējā vēstuļu apmaiņā. Iestādi, kas norīko NVE, informē par iespējamu norīkojuma vietas maiņu.

4. pants

Pienākumi

1.   NVE palīdz EĀDD personāla locekļiem un veic uzdevumus, kas viņam/viņai uzdoti. Veicamos pienākumus nosaka ar savstarpēju vienošanos starp EĀDD un iestādi, kura norīko valsts ekspertu EĀDD interesēs, ņemot vērā NVE kvalifikāciju.

2.   Saskaņā ar 8. punktu (turpmāk tekstā) NVE drīkst piedalīties komandējumos un sanāksmēs vienīgi

a)

kā EĀDD personāla pavadošs loceklis

vai arī

b)

viens pats – kā novērotājs vai tikai informatīvos nolūkos.

Ja vien NVE nav piešķirtas pilnvaras saskaņā ar 8. punktu (turpmāk tekstā), viņš/viņa nedrīkst pārstāvēt EĀDD un uzņemties tā vārdā finansiālas vai citādas saistības vai risināt sarunas tā vārdā.

Šā punkta ierobežojumi neattiecas uz NVE, kurus norīko uz Civilās plānošanas un īstenošanas centru, Krīžu pārvarēšanas un plānošanas direktorātu vai ES Situāciju centru.

3.   EĀDD ar NVE tiešā vadītāja starpniecību ir vienīgais atbildīgais par NVE veikto uzdevumu izpildes izvērtēšanu.

4.   EĀDD, NVE darba devējs un NVE pieliek visas pūles, lai norīkojuma laikā izvairītos no jebkāda interešu konflikta vai tāda konflikta izveidošanās saistībā ar NVE pienākumu izpildi. Tādēļ Personāla nodaļa laikus informē NVE un darba devēju par paredzētajiem pienākumiem un lūdz katru no viņiem rakstiski apstiprināt, ka viņiem nav informācijas par iemesliem, kuru dēļ NVE nevarētu norīkot tādu pienākumu veikšanai, tostarp it īpaši saistībā ar NVE darba pieredzi.

5.   NVE ir lūgts īpaši minēt jebkādu iespējamu interešu konfliktu starp viņa/viņas ģimenes apstākļiem (īpaši – tuvu ģimenes locekļu profesionālu darbību vai jebkuras svarīgas paša/s vai tuvu ģimenes locekļu finansiālās intereses) un piedāvātajiem veicamajiem pienākumiem norīkojuma laikā. Darba devējs un NVE apņemas ziņot NVE tiešajam vadītājam un Personāla nodaļai par jebkuru apstākļu maiņu norīkojuma laikā, kas varētu būt jebkāda interešu konflikta cēlonis.

6.   Ja NVE tiešais vadītājs uzskata, ka NVE uzticēto uzdevumu dēļ ir jāievēro īpaši drošības pasākumi, NVE pirms norīkojuma iegūst drošības pielaidi.

7.   Lēmuma 2., 4. un 5. punkta neizpildes gadījumā EĀDD var izbeigt NVE norīkojumu saskaņā ar 9. panta 2. punkta c) apakšpunkta noteikumiem.

8.   Neskarot 1. punktu un 2. punkta pirmo daļu, tā dienesta, uz kuru NVE norīkots, rīkotājdirektors vai līdzvērtīga amatpersona saskaņā ar Augstā pārstāvja piešķirtām pilnvarām un saskaņā ar NVE tiešā vadītāja ierosinājumu drīkst uzticēt NVE konkrētus uzdevumus vai pienākumus un uzdot viņam/viņai veikt vienu vai vairākas konkrētas misijas ar nosacījumu, ka nav interešu konflikta.

5. pants

Tiesības un pienākumi

1.   Norīkojuma laikā

a)

NVE veic savus pienākumus objektīvi un taisnīgi un darbojas vienīgi EĀDD interesēs;

b)

NVE atturas no jebkādām darbībām, it īpaši publiskas viedokļa paušanas, kas varētu attiekties uz viņa/viņas stāvokli EĀDD;

c)

ikviens NVE, kas, pildot savus pienākumus, tiek lūgts izlemt jautājumu, kura risināšanā vai rezultātā viņš/viņa ir personīgi ieinteresēts tādā mērā, ka tas var mazināt viņa/viņas neatkarību, ziņo savam tiešajam vadītājam;

d)

NVE, rīkojoties vienatnē vai kopā ar citiem, nedrīkst publicēt vai panākt kāda dokumenta publikāciju, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības darbu, iepriekš nesaņemot sava tiešā vadītāja atļauju. Atļauju liedz tikai tad, ja iecerētā publikācija skar Eiropas Savienības intereses;

e)

EĀDD ir visas tiesības uz jebkuru NVE pienākumu izpildes laikā paveiktu darbu;

f)

NVE dzīvo norīkojuma vietā vai netālu no tās, lai varētu pienācīgi pildīt savus pienākumus;

g)

NVE palīdz un sniedz padomus savam vadītājam, kura pakļautībā viņš strādā, un ir atbildīgs vadītājam par NVE uzticēto pienākumu izpildi;

h)

pildot savus pienākumus, NVE nepieņem nekādus norādījumus no sava darba devēja vai valsts valdības. Viņš/viņa neuzņemas sniegt nekādus pakalpojumus savam darba devējam vai valdībai, kā arī jebkurai citai personai, privātam uzņēmumam vai valsts iestādei.

2.   Norīkojuma laikā un pēc tā NVE ievēro vislielāko apdomību attiecībā uz visiem faktiem un informāciju, ko viņš/viņa uzzinājis, pildot savus pienākumus, vai sakarā ar šiem pienākumiem. Viņš/viņa nekādā veidā nevienai nepilnvarotai personai neatklāj nevienu dokumentu vai informāciju, kas vēl nav likumīgi publiskota, kā arī neizmanto minētos dokumentus vai informāciju, lai gūtu personīgu labumu.

3.   Pēc norīkojuma laikposma beigām NVE joprojām ir pienākums darboties godīgi un apdomīgi, pildot viņam/viņai uzticētus jaunus pienākumus un pieņemot atsevišķus amatus vai priekšrocības.

4.   NVE ir pakļauts EĀDD spēkā esošajiem drošības noteikumiem.

5.   Šā panta 1., 2. un 4. punkta neizpilde norīkojuma laikā dod tiesības EĀDD izbeigt NVE norīkojumu saskaņā ar 9. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

6. pants

Līmenis, profesionālā pieredze un valodu zināšanas

1.   Lai varētu pretendēt uz norīkojumu uz EĀDD, NVE jābūt vismaz trīs gadu pilnas slodzes administratīvai, zinātniskai, tehniskai, padomdevēja vai uzraudzības uzdevumu pieredzei, kas atbilst AD vai AST funkciju grupām, kā noteikts Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (3).

2.   Lai pildītu viņam uzticētos pienākumus, NVE jābūt ļoti labām Savienības vienas valodas zināšanām un pietiekamām otrās valodas zināšanām.

7. pants

Atlases procedūras

1.   NVE atlase notiek atklātā un pārskatāmā procedūrā, par kuras praktiskajiem aspektiem lēmumu pieņem Personāla nodaļa.

Pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos dienesta interesēs NVE var izvēlēties bez šādām procedūrām. Atļauja izdarīt šādu atkāpi jālūdz galvenajam izpilddirektoram.

2.   Pirms norīkojuma tiešajam vadītājam jānodrošina, ka ir pieejams pietiekams budžeta asignējums.

3.   Iesniegumus Personāla nodaļai nosūta attiecīgā pastāvīgā pārstāvniecība.

8. pants

Norīkojuma pārtraukšana

1.   Personāla nodaļa var atļaut norīkojumu pārtraukt un konkretizēt piemērojamos nosacījumus. Laikā, kad norīkojums ir pārtraukts:

a)

nemaksā 16. un 17. pantā minētos pabalstus;

b)

19. un 20. pantā minētos izdevumus atmaksā tikai tad, ja norīkojumu pārtrauc pēc EĀDD lūguma.

2.   Personāla daļa informē NVE darba devēju.

9. pants

Norīkojuma izbeigšana

1.   Saskaņā ar 2. punktu norīkojumu var izbeigt pēc EĀDD lūguma (ar Personāla daļas un attiecīgā rīkotājdirektora vai līdzvērtīgas amatpersonas piekrišanu) vai pēc NVE darba devēja lūguma ar noteikumu, ka trīs mēnešus iepriekš ir iesniegts darba uzteikums. To var izbeigt arī pēc NVE lūguma ar noteikumu, ka ir iesniegts tāds pats darba uzteikums, un ar Personāla daļas un attiecīgā rīkotājdirektora vai līdzvērtīgas amatpersonas piekrišanu.

2.   Dažos izņēmuma gadījumos norīkojumu var izbeigt bez iepriekšēja uzteikuma:

a)

NVE darba devējs – ja to nosaka darba devēja būtiskas intereses;

b)

Personāla daļai un attiecīgajam rīkotājdirektoram vai līdzvērtīgai amatpersonai un darba devējam vienojoties pēc NVE lūguma, kas izteikts abām pusēm, ja to nosaka NVE būtiskas personiskas vai profesionālas intereses; vai arī

c)

EĀDD (ar Personāla daļas un attiecīgā rīkotājdirektora vai līdzvērtīgas amatpersonas piekrišanu) gadījumā, ja NVE nepilda savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem. NVE vispirms dod iespēju iesniegt apsvērumus savai aizstāvībai.

3.   Ja norīkojumu izbeidz saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu, Personāla daļa nekavējoties informē darba devēju.

II   NODAĻA

DARBA APSTĀKĻI

10. pants

Sociālais nodrošinājums

1.   Pirms norīkojuma laikposma sākuma darba devējs, kuram NVE jāsūta norīkojumā, apliecina EĀDD, ka NVE visu norīkojuma laiku paliek to sociālā nodrošinājuma tiesību subjekts, kas attiecas uz to valsts pārvaldes iestādi vai starptautisko organizāciju, kura nodarbina NVE, un uzņemas atbildību par izmaksām, kas rodas, NVE atrodoties ārzemēs. Tādēļ NVE darba devējs iesniedz Personāla daļai Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 11. panta 1. punktā minēto apliecību (4).

2.   EĀDD apdrošina NVE pret nelaimes gadījumiem no norīkojuma sākuma. Personāla daļa nodrošina viņu ar šīs apdrošināšanas noteikumu eksemplāru dienā, kurā viņš ierodas attiecīgajā EĀDD nodaļā, lai nokārtotu ar norīkojumu saistītās administratīvās formalitātes.

3.   Ja saistībā ar komandējumu, kurā NVE piedalās atbilstīgi 4. un 21. pantam, vai ja sakarā ar īpašiem apdraudējumiem norīkojuma vietā ir vajadzīga papildu vai īpaša apdrošināšana, tās izmaksas sedz EĀDD.

11. pants

Darba laiks

1.   NVE ir pakļauts EĀDD spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz darba laiku. Šos noteikumus var grozīt galvenais izpilddirektors, ja to nosaka EĀDD vajadzības.

2.   NVE visu norīkojuma laiku pilda savus pienākumus, strādājot pilnu darba slodzi. Saskaņā ar pienācīgi pamatotu NVE tiešā vadītāja lūgumu un atbilstīgi EĀDD interesēm Personāla daļa var atļaut NVE strādāt nepilnu darba slodzi, ja tam piekrīt viņa/viņas darba devējs.

3.   Ja ir dota atļauja strādāt nepilnu darba slodzi, NVE strādā vismaz pusi no parastā darba laika.

4.   NVE var piešķirt EĀDD spēkā esošus pabalstus par darbu maiņās vai par darbu rezervē.

12. pants

Prombūtne slimības vai nelaimes gadījuma dēļ

1.   Par prombūtni slimības vai nelaimes gadījuma dēļ NVE, cik vien ātri iespējams, ziņo savam tiešajam vadītājam, minot savu tā brīža adresi. Ja NVE neierodas darbā vairāk kā trīs dienas, viņš/viņa uzrāda medicīnisko izziņu, un viņam/viņai var lūgt iziet medicīnisko apskati, ko organizē EĀDD.

2.   Ja prombūtnes laiks slimības vai nelaimes gadījuma dēļ, kas atsevišķi nav ilgāks par trim dienām, kopā pārsniedz 12 dienas 12 mēnešu laikā, NVE jāuzrāda medicīniskā izziņa turpmākajiem prombūtnes gadījumiem slimības dēļ.

3.   Ja slimības atvaļinājuma laikposms pārsniedz trīs mēnešus vai NVE nodarbinātības laikposmu, atkarībā no tā, kurš ir garāks, automātiski pārtrauc piešķirt 16. panta 1. un 2. punktā minētos pabalstus. Šo noteikumu nepiemēro ar grūtniecību saistītas slimības gadījumā. Slimības atvaļinājums nedrīkst būt ilgāks par attiecīgās personas norīkojuma laiku.

4.   Tomēr NVE, kas norīkojuma laikā guvis ar darbu saistītu traumu, turpina saņemt 16. panta 1. un 2. punktā noteiktos pabalstus pilnā apmērā visu darbnespējas laiku līdz norīkojuma laikposma beigām.

13. pants

Gadskārtējais atvaļinājums, īpašais atvaļinājums un brīvdienas

1.   NVE ir tiesīgs saņemt divarpus darba dienu atvaļinājumu nodarbinātības mēnesī (30 dienas kalendārā gada laikā).

2.   Atvaļinājums iepriekš ir jāapstiprina NVE tiešajam vadītājam.

3.   NVE piešķir īpašo atvaļinājumu šādos gadījumos:

—   NVE laulību gadījumā– četras dienas,

—   NVE dzīvesvietas maiņas gadījumā– divas dienas,

—   dzīvesvietas maiņas gadījumā pienākumu izpildes dēļ– līdz divām dienām,

—   dzīvesbiedra nopietnas slimības gadījumā– līdz trim dienām,

—   dzīvesbiedra nāves gadījumā– četras dienas,

—   augšupejošas līnijas radinieka nopietnas slimības gadījumā– līdz divām dienām,

—   augšupejošas līnijas radinieka nāves gadījumā– līdz divām dienām,

—   bērna laulību gadījumā– divas dienas,

—   bērna piedzimšanas gadījumā– desmit dienas, kas jāizmanto četrpadsmit nedēļu laikā pēc bērna piedzimšanas,

—   sievas nāves gadījumā grūtniecības atvaļinājuma laikā– tik daudz dienu, kas atbilst atlikušajam grūtniecības atvaļinājumam, kas būtu piemērojams saskaņā ar Civildienesta noteikumiem,

—   bērna nopietnas slimības gadījumā– līdz divām dienām,

—   bērna ļoti nopietnas slimības gadījumā, ko apliecina ārsta izziņa, vai divpadsmitgadīga vai jaunāka bērna hospitalizācijas gadījumā– līdz piecām dienām,

—   bērna nāves gadījumā– četras dienas,

—   bērna adopcijas gadījumā– vienu divdesmit nedēļu ilgu laikposmu (divdesmit četras nedēļas, ja bērns ir invalīds) atbilstīgi tādiem pašiem nosacījumiem, kādi būtu piemērojami saskaņā ar Civildienesta noteikumiem.

Pēc pienācīgi pamatota NVE lūguma var piešķirt divas dienas ilgu īpašu papildu atvaļinājumu 12 mēnešu laikā.

Šā noteikuma izpratnē NVE neprecētu partneri var pielīdzināt dzīvesbiedram tāpat kā Civildienesta noteikumos.

4.   Saskaņā ar NVE darba devēja pamatotu iesniegumu EĀDD (Personāla daļa un attiecīgais rīkotājdirektors vai līdzvērtīga amatpersona), izskatot katru gadījumu atsevišķi, var piešķirt līdz divām dienām ilgu īpašu papildu atvaļinājumu 12 mēnešu laikā.

5.   Nepilna darba laika darba gadījumā gadskārtējā atvaļinājuma laiku proporcionāli samazina.

6.   Nekompensē gadskārtējā atvaļinājuma dienas, kas nav izmantotas līdz norīkojuma laikposma beigām.

14. pants

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums

1.   NVE grūtniecības gadījumā piešķir 20 nedēļu ilgu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kura laikā viņa saņem 16. pantā noteiktos pabalstus. Atvaļinājums sākas ne agrāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā izziņā norādītas iespējamās dzemdību dienas un beidzas ne agrāk kā četrpadsmit nedēļas pēc dzemdībām. Vairāku bērnu dzimšanas vai priekšlaicīgu dzemdību, vai bērna invalīda piedzimšanas gadījumā atvaļinājums ir 24 nedēļas. Šajos noteikumos priekšlaicīgas dzemdības ir dzemdības, kas notiek pirms grūtniecības 34. nedēļas beigām.

2.   Ja NVE darba devēja valsts tiesību aktos paredzēts garāks grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, norīkojumu pārtrauc uz laiku, par kādu tiek pārsniegts EĀDD piešķirtais laikposms. Tādā gadījumā laikposmu, kas ir vienāds ar pārtraukšanas laikposmu, pievieno norīkojuma beigās, ja tas ir EĀDD interesēs.

3.   Turklāt NVE var lūgt norīkojuma pārtraukšanu, lai ietvertu visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam paredzēto laiku. Tādā gadījumā laikposmu, kas ir vienāds ar pārtraukšanas laikposmu, pievieno norīkojuma beigās, ja tas ir EĀDD interesēs.

15. pants

Pārvaldība un kontrole

Atvaļinājuma pārvaldību un kontroli veic NVE tiešais vadītājs un Personāla daļa. Darba laika un prombūtnes gadījumu kontrole ir NVE tiešā vadītāja atbildībā.

III   NODAĻA

PABALSTI UN IZDEVUMI

16. pants

Pabalsti

1.   NVE ir tiesības saņemt komandējuma dienas naudu visu norīkojuma laiku. Ja attālums starp izcelsmes vietu un norīkojuma vietu ir 150 km vai mazāks, dienas nauda ir EUR 31,92. Ja attālums pārsniedz 150 km, dienas nauda ir EUR 127,65.

2.   Ja NVE nav saņēmis pārcelšanās izdevumus no EĀDD vai darba devēja, izmaksā papildu mēneša pabalstu, kā norādīts šajā tabulā:

Attālums starp izcelsmes vietu un norīkojuma vietu (km)

Summa EUR

0–150

0

> 150

82,05

> 300

145,86

> 500

237,05

> 800

382,92

> 1 300

601,73

> 2 000

720,27

3.   Tādus pabalstus izmaksā par komandējuma laiku, gadskārtējo atvaļinājumu, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, īpašo atvaļinājumu un EĀDD piešķirtajām brīvdienām.

4.   NVE, uzsākot darbu norīkojumā, saņem avansu, proti, 75 dienu komandējuma dienas naudas summu, vienlaicīgi zaudējot tiesības attiecīgajā laikposmā saņemt tādu pabalstu. Ja norīkojums EĀDD beidzas pirms tā laikposma beigām, kas ņemts vērā, lai aprēķinātu avansa summu, NVE pienākums ir atdot summu, kas atbilst attiecīgā laikposma atlikušajai daļai.

5.   Laikā, kad notiek 1. panta 6. punktā paredzētā vēstuļu apmaiņa, NVE darba devējs informē Personāla nodaļu par jebkādiem maksājumiem, kas ir līdzīgi šā panta 1. un 2. punktā minētajiem maksājumiem un kurus saņem NVE. Minēto maksājumu summas atvelk no attiecīgiem EĀDD maksātiem pabalstiem.

6.   Dienas un ikmēneša pabalstus koriģē katru gadu bez atpakaļejoša spēka, pamatojoties uz Briselē un Luksemburgā strādājošu Savienības amatpersonu pamatalgu koriģēšanu.

17. pants

Papildu vienotas likmes pabalsts

1.   Izņemot gadījumus, ja NVE izcelsmes vieta ir 150 km vai mazākā attālumā no norīkojuma vietas, viņš/viņa saņem papildu vienotas likmes pabalstu, kas ir vienāds ar starpību starp viņa/viņas darba devēja maksāto bruto ikgadējo algu (atskaitot ģimenes pabalstu summu), kurai pieskaitīta EĀDD iespējami maksāto pabalstu summa saskaņā ar 16. pantu, un pamatalgu, ko izmaksā AD 6 vai AST 4 pakāpes 1. līmeņa ierēdnim saskaņā ar kategoriju, kurai NVE pielīdzināts.

2.   Minēto pabalstu koriģē reizi gadā bez atpakaļejoša spēka, pamatojoties uz Savienības amatpersonu pamatalgu koriģēšanu.

18. pants

Darbā pieņemšanas, norīkojuma, izcelsmes un atgriešanās vieta

1.   Saistībā ar šiem noteikumiem

par darbā pieņemšanas vietu uzskata vietu, kurā NVE pildīja sava darba devēja noteiktos pienākumus tieši pirms norīkošanas,

par norīkojuma vietu uzskata Briseli vai tās Savienības delegācijas, uz kuru NVE ir norīkots, atrašanās vietu,

par izcelsmes vietu uzskata vietu, kur atrodas NVE darba devēja galvenā mītne,

par atgriešanās vietu uzskata vietu, kur NVE veiks savu pamatdarbību pēc norīkojuma beigām.

2.   Ja darbā pieņemšanas vieta vai atgriešanās vieta ir ārpus Eiropas Savienības teritorijas vai citā dalībvalstī, nevis tajā, kur atrodas NVE darba devēja mītne, vai, ja NVE pēc norīkojuma beigām neveic profesionālu darbību, par izcelsmes vietu attiecīgā gadījumā uzskata vai nu darbā pieņemšanas vietu vai atgriešanās vietu.

Darbā pieņemšanas vietu, norīkojuma vietu vai vietas un izcelsmes vietu nosaka 1. panta 6. punktā paredzētajā vēstuļu apmaiņā. Atgriešanās vietu nosaka NVE darba devēja deklarācijā.

3.   Piemērojot šo pantu, neņem vērā apstākļus, kas NVE rodas tādu uzdevumu dēļ, ko viņš veic valsts labā, izņemot norīkojuma vietas valsti vai starptautisku organizāciju.

19. pants

Ceļa izdevumi

1.   NVE, kura darbā pieņemšanas vieta ir vairāk nekā 150 km attālumā no norīkojuma vietas, ir tiesīgs saņemt ceļa izdevumu atlīdzību:

a)

par sevi;

b)

par dzīvesbiedru un apgādībā esošiem bērniem, ja viņi dzīvo kopā ar NVE un ja pārcelšanās izdevumus atmaksā EĀDD.

2.   Izņemot gadījumus, ja ceļu veic, izmantojot aviotransportu, atmaksu veic pēc vienotas likmes bez piemaksām, kura nepārsniedz brauciena ar otrās klases vilciena izmaksas. Tas pats attiecas arī uz braucienu, izmantojot automobili. Ja brauciens ar vilcienu pārsniedz 500 km vai, ja standarta maršruts iekļauj jūras šķērsošanu, var atmaksāt lidmašīnas biļetes summu, kas atbilst biļetes par pazeminātu cenu faktiskajām izmaksām (PEX vai APEX), ja uzrāda biļetes un iekāpšanas kartes.

3.   NVE ir tiesības uz viņa/viņas paša/s, kā arī, ja vajadzīgs, uz 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu ceļa izmaksu atlīdzināšanu uz atgriešanās vietu pēc norīkojuma beigām, ievērojot iepriekšminētos ierobežojumus. Tāda atlīdzība nevar pārsniegt summu, uz ko NVE varētu pretendēt, ja viņš/viņa atgrieztos uz darbā pieņemšanas vietu.

4.   Ja NVE ir pārcēlies no savas darbā pieņemšanas vietas uz savu norīkojuma vietu, viņam/viņai ir tiesības katru gadu saņemt vienotas likmes maksājumu, kas vienāds ar maksu par braucienu mājup no savas norīkojuma vietas uz savu izcelsmes vietu sev, savam/savai dzīvesbiedram/dzīvesbiedrei un apgādībā esošiem bērniem.

5.   Šā noteikuma izpratnē NVE neprecētu partneri var pielīdzināt dzīvesbiedram tāpat kā Civildienesta noteikumos.

20. pants

Pārcelšanās izdevumi

1.   NVE var pārvest savas mēbeles un savas personiskās mantas no darbā pieņemšanas vietas uz norīkojuma vietu par EĀDD līdzekļiem, iepriekš saņemot Personāla nodaļas atļauju, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

norīkojuma sākotnējam laikposmam jābūt diviem gadiem;

b)

NVE darbā pieņemšanas vietai jābūt 100 km vai lielākā attālumā no norīkojuma vietas;

c)

pārcelšanās jāpabeidz sešu mēnešu laikā no norīkojuma sākuma dienas;

d)

atļauja jālūdz vismaz divus mēnešus pirms iecerētā pārcelšanās datuma;

e)

pārcelšanās izmaksas neatmaksā darba devējs; kā arī

f)

NVE jānosūta tāmju, kvīšu un faktūru oriģināli Personāla nodaļai un apliecinošs dokuments no NVE darba devēja, kurā apstiprināts, ka darba devējs nesedz pārcelšanās izmaksas.

2.   Saskaņā ar 3. punktu, ja pārcelšanās uz norīkojuma vietu radītās izmaksas ir sedzis EĀDD, NVE norīkojuma beigās, saņēmis iepriekšēju atļauju, ir tiesīgs saņemt pārcelšanās izdevumu atlīdzinājumu no norīkojuma vietas uz atgriešanās vietu atbilstīgi spēkā esošajiem EĀDD noteikumiem par pārcelšanās izdevumu atlīdzināšanu un ievērojot 1. punkta d) un e) apakšpunktā izklāstītos un papildu nosacījumus:

a)

pārcelšanās nevar notikt agrāk kā sešus mēnešus pirms norīkojuma beigām;

b)

pārcelšanās jāpabeidz sešu mēnešu laikā no norīkojuma beigu datuma;

c)

pārcelšanās izdevumu izmaksas, ko EĀDD atlīdzina norīkojuma beigās, nedrīkst pārsniegt pārcelšanās izdevumu izmaksas, uz kuru atlīdzinājumu NVE būtu tiesības, ja viņš pārceltos uz darbā pieņemšanas vietu; kā arī

d)

atlīdzinājumu veic, kad NVE ir EĀDD iesniedzis oriģinālās tāmes un faktūru, kā arī NVE darba devēja apliecinājumu, kurā apstiprināts, ka tas pilnībā vai daļēji nesedz pārcelšanās izmaksas.

3.   NVE, kura norīkojumu beidz pēc viņa/viņas vai pēc darba devēja lūguma divu gadu laikā kopš norīkojuma sākuma, nav tiesību saņemt pārcelšanās izmaksu atlīdzinājumu norīkojuma beigās.

4.   Šajā pantā paredzēto izdevumu atmaksu veic saskaņā ar atbilstīgajiem EĀDD piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem.

21. pants

Komandējumi un komandējumu izdevumi

1.   NVE var nosūtīt komandējumā saskaņā ar 4. pantu.

2.   Komandējumu izmaksas atmaksā saskaņā ar EĀDD spēkā esošajiem noteikumiem.

22. pants

Mācības

NVE ir tiesīgs apmeklēt EĀDD rīkotus mācību kursus, ja tas ir EĀDD interesēs. Ņem vērā arī pamatotas NVE intereses, it īpaši ja tās ir saistītas ar viņa/viņas profesionālo pienākumu pildīšanu, ja NVE tiešais vadītājs pieņem lēmumu atļaut piedalīties kursos.

23. pants

Administratīvie noteikumi

1.   NVE pirmajā norīkojuma dienā ierodas Personāla nodaļā, lai pabeigtu nepieciešamās administratīvās formalitātes. Viņš/viņa sāk pildīt savus pienākumus mēneša pirmajā vai 16. datumā.

2.   NVE, kas norīkots uz Savienības delegāciju, piesakās Savienības delegācijas vadītājam savā norīkojuma vietā.

3.   Maksājumus izdara EĀDD euro bankas kontā, kas atvērts bankas iestādē Briselē. NVE, kura norīkojuma vieta nav Briselē, maksājumus var veikt euro bankas kontā, kas atvērts bankas iestādē Briselē vai NVE izcelsmes vietā.

IV   NODAĻA

NVE, KAS NORĪKOTI UZ SAVIENĪBAS DELEGĀCIJĀM

24. pants

Noteikumi, ko piemēro NVE, kas norīkoti uz Savienības delegācijām

Saskaņā ar šajā nodaļā izklāstītajiem noteikumiem NVE, kas norīkoti uz Savienības delegācijām, piemēro noteikumus, kas izklāstīti citās šā lēmuma vietās.

25. pants

Pabalsti

1.   Lēmuma 16. pantā minētos pabalstus Beļģijā izmaksā euro. Tiem piemēro koeficientu, kas piemērojams Beļģijā nodarbinātām amatpersonām.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, Personāla nodaļa pēc NVE lūguma var atļaut izmaksāt komandējuma dienas naudu norīkojuma vietas valūtā vai – pamatotos izņēmuma gadījumos, lai saglabātu pirktspēju – citā valūtā. Pēc tam pabalstiem piemēro Civildienesta noteikumu X pielikuma 12. pantā paredzēto koeficientu un konvertē pēc atbilstoša maiņas kursa.

3.   Pabalstu par dzīves apstākļiem, kas noteikts pēc tiem pašiem kritērijiem, kā izklāstīts Civildienesta noteikumu X pielikuma 10. pantā, izmaksā NVE, kas norīkoti uz ES delegācijām trešās valstīs. Šo noteikumu 16. panta 1. punktā minētā komandējuma dienas naudu veido Civildienesta noteikumu X pielikuma 10. pantā minētā atskaites summa.

26. pants

Izmaksu atlīdzināšana

1.   Lēmuma 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 19. panta 4. punktā minētās izmaksas neatlīdzina.

2.   Lēmuma 20. pantā minētās izmaksas neatlīdzina.

27. pants

Ikgadējais atvaļinājums

Noteikumus par ikgadējo atvaļinājumu, ko piemēro EĀDD darbiniekiem Savienības delegācijās, piemēro arī EĀDD NVE Savienības delegācijās.

V   NODAĻA

VALSTU EKSPERTI NEAPMAKSĀTĀ NORĪKOJUMĀ

28. pants

NVE neapmaksātā norīkojumā

1.   Šajā lēmumā “neapmaksāts NVE” nozīmē NVE, par kuru EĀDD nemaksā nevienu no III vai IV nodaļā paredzētajiem pabalstiem, nedz sedz šajā lēmumā paredzētās izmaksas, izņemot tās, kas saistītas ar viņu darbu norīkojumā, neskarot nekādus citus nolīgumus starp EĀDD un pārvaldi, kas norīko “neapmaksātu NVE”.

2.   Personāla nodaļa pēc attiecīgā rīkotājdirektora vai līdzvērtīgas amatpersonas lūguma drīkst atļaut neapmaksāta NVE norīkojumu, lēmumu pieņemot katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā viņa izcelsmes vietu, attiecīgo nodaļu, ģeogrāfisko līdzsvaru un veicamo darbu.

VI   NODAĻA

NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA NORĪKOTĀM VALSTS MILITĀRPERSONĀM

29. pants

Noteikumi, kas piemērojami norīkotām militārpersonām

Saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem noteikumus, kas izklāstīti citur šajā lēmumā, piemēro arī militārpersonām, kas norīkotas uz EĀDD, lai izveidotu Eiropas Savienības Militāro štābu (“EUMS”) saskaņā ar Padomes Lēmumu 2001/80/KĀDP (2001. gada 22. janvāris) par Eiropas Savienības Militārā štāba izveidošanu (5), atbilstīgi izdarītajiem grozījumiem.

30. pants

Nosacījumi

Norīkotajām militārpersonām jābūt apmaksātā dienestā dalībvalsts bruņotajos spēkos visu norīkojuma laiku.

31. pants

Pieņemšana darbā

EUMS ģenerāldirektors nosaka noteikumus norīkotu militārpersonu pieņemšanai darbā (6).

32. pants

Vēstuļu apmaiņa

Lēmuma 1. panta 6. punktā minētā vēstuļu apmaiņa notiek starp galveno izpilddirektoru un attiecīgās dalībvalsts pastāvīgo pārstāvniecību attiecībā uz EUMS ģenerāldirektora, EUMS ģenerāldirektora vietnieka un visu direktoru un nodaļu vadītāju iecelšanu darbā, savukārt attiecībā uz visu pārējo amatpersonu pieņemšanu darbā tā notiek starp EUMS ģenerāldirektoru un dalībvalsts pastāvīgo pārstāvniecību. Šajā vēstuļu apmaiņā ir jānorāda arī jebkādi iespējami ierobežojumi NVE dalībai komandējumos.

33. pants

Norīkojuma ilgums

1.   Norīkojuma ilgums nevar būt mazāks par sešiem mēnešiem un lielāks par trim gadiem, un to var secīgi pagarināt, ja kopējais laikposms nepārsniedz četrus gadus.

2.   Izņemot izņēmuma gadījumus, laikposmam starp iepriekšējo norīkojuma laikposmu un jauno norīkojumu jābūt vismaz trim gadiem, ja pastāv atbilstīgi apstākļi un tam piekrīt EUMS ģenerāldirektors.

34. pants

Uzdevumi

Neskarot 4. pantu, norīkotās militārpersonas, kas darbojas Augstā pārstāvja pakļautībā, veic misiju, pilda tām uzticētos pienākumus un veic uzdevumus saskaņā ar Lēmuma 2001/80/KĀDP pielikumu, kurā izdarīti grozījumi.

35. pants

Drošības pielaide

Norīkoto militārpersonu drošības pielaide attiecīgajam līmenim, kurš nevar būt zemāks par SECRET, jānosaka 1. panta 6. punkta minētajā vēstuļu apmaiņā.

36. pants

Profesionālā pieredze

Neskarot 6. panta 1. punktu, uz EĀDD var norīkot militārpersonu, kas strādā pārvaldes vai padomdevēja līmenī un kam ir augstas pakāpes kompetence saistībā ar veicamajiem pienākumiem.

37. pants

Norīkojuma pārtraukšana vai izbeigšana

1.   Ja 8. panta 1. punktu piemēro norīkotai militārpersonai, attiecīgo atļauju piešķir EUMS ģenerāldirektors.

2.   Neskarot 9. panta 2. punktu, norīkojumu var izbeigt bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tas vajadzīgs saistībā ar EĀDD vai norīkotās militārpersonas valsts pārvaldes iestādes interesēm vai jebkāda cita pamatota iemesla dēļ.

38. pants

Pienākumu būtiska neizpilde

1.   Norīkotās militārpersonas tīšas vai netīšas pienākumu būtiskas neizpildes gadījumos norīkojumu var izbeigt bez iepriekšēja brīdinājuma. Neskarot 9. panta 2. punkta c) apakšpunktu, EUMS ģenerāldirektors pieņem lēmumu pēc tam, kad attiecīgajai personai dota iespēja iesniegt apsvērumus savai aizstāvībai. Pirms lēmuma pieņemšanas EUMS ģenerāldirektors ziņo tās dalībvalsts pastāvīgajam pārstāvim, kuras valstspiederīgais ir attiecīgā norīkotā militārpersona. Pēc tāda lēmuma pieņemšanas pārtrauc kompensēt 19. un 20. pantā minētās izmaksas.

Norīkotās militārpersonas norīkojumu var pārtraukt pirms pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas, ja pienākumu nopietnas neizpildes gadījumā EUMS ģenerāldirektors liecina pret viņu pēc tam, kad attiecīgajai personai ir sniegta aizstāvības iespēja. Tāda pārtraukuma laikā neizmaksā 16. un 17. pantā minētos pabalstus, un tāds pārtraukums nevar pārsniegt trīs mēnešus.

2.   EUMS ģenerāldirektors informē valsts iestādes par jebkuru šajā lēmumā izklāstīto vai minēto noteikumu pārkāpumu, ko militārpersona izdara norīkojuma laikā.

3.   Norīkojumā esoša militārpersona joprojām ir pakļauta savas valsts disciplināriem noteikumiem.

39. pants

Darba laiks

Norīkotajām militārpersonām nepiemēro 11. panta 2. punkta otro teikumu.

40. pants

Īpašais atvaļinājums

EĀDD var piešķirt neapmaksātu īpašo papildu atvaļinājumu darba devēja nodrošinātām apmācībām pēc pienācīgi pamatota darba devēja iesnieguma.

41. pants

Pabalsti

Lēmuma 1. panta 5. punktā minētajā vēstuļu apmaiņā var paredzēt, ka 16. un 17. pantā paredzētos pabalstus nemaksās.

VII   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

42. pants

Sūdzības

1.   Neskarot iespējas pēc stāšanās amatā ierosināt lietu tiesā, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. pantā izklāstītajiem noteikumiem un laika ierobežojumiem jebkurš NVE var iesniegt sūdzību Personāla nodaļai par jebkuru saskaņā ar šo lēmumu pieņemtu EĀDD aktu, kas nelabvēlīgi ietekmē viņu, izņemot lēmumus, kas tieši izriet no viņa darba devēja pieņemtiem lēmumiem.

2.   Sūdzība jāiesniedz divu mēnešu laikā. Minētais laikposms sākas dienā, kad attiecīgā persona ir informēta par lēmumu, bet nekādā gadījumā ne vēlāk kā dienā, kad attiecīgā persona saņēmusi šādu paziņojumu. Personāla nodaļa par savu argumentētu lēmumu attiecīgajai personai ziņo četru mēnešu laikā kopš sūdzības iesniegšanas dienas. Ja minētā termiņa beigās atbilde uz sūdzību nav saņemta, netieši tas nozīmē lēmumu noraidīt to.

43. pants

Atcelšana

Padomes Lēmumu 2007/829/EK (2007. gada 5. decembris) un Komisijas 2008. gada 12. novembra Lēmumu (C(2008) 6866) turpina piemērot visiem norīkojumiem, kas notiek šā lēmuma spēkā stāšanās laikā, neskarot 44. pantu.

44. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. No minētās dienas to piemēro:

a)

katram jaunam norīkojumam uz EĀDD; kā arī

b)

jebkura agrāka norīkojuma uz Komisiju vai Padomi atjaunošanai, ja attiecīgās funkcijas ir nodotas EĀDD. Šādos gadījumos uzskata, ka 2. pantā izklāstītais norīkojuma laikposms sākas datumā, kad notiek pārcelšana uz EĀDD.

Briselē, 2011. gada 23. martā

Augstā pārstāve

C. ASHTON


(1)  OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.

(2)  OV L 327, 13.2.2007., 10. lpp.

(3)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

(4)  OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp.

(5)  OV L 27, 30.1.2001., 7. lpp.

(6)  EUMS personālsastāva komplektēšanas un nomaiņas politika, dokuments 5402/2011.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

14.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/17


Eiropas Komisijas informācija par Grieķijas Republikas paziņojumu par kompetento iestādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

2012/C 12/05

1.

Eiropas Komisija informē, ka saskaņā ar 10. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei Grieķijas Republika ir paziņojusi, ka kompetentā iestāde ir Vides, enerģētikas un klimata pārmaiņu ministrijas Vides un klimata pārmaiņu ģenerālsekretariāta Enerģētikas ģenerāldirektorāta Naftas politikas direkcija, Mesogion 119, Athens 101 92, Grieķija.

2.

Visi jautājumiem, kas saistīti ar šo paziņojumu, jāadresē Naftas politikas direkcijai Mesogion 119, Athens 101 92, Grieķija, Tel. +30 2106969312 un +30 2106969422, Fakss +30 2106969034, E-pasts: petrelpolit@eka.ypeka.gr


INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

Eiropas Komisija

14.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/18


Publikācija saistībā ar Norvēģijas Transporta un sakaru ministrijas nodomu tieši piešķirt valsts pakalpojumu līgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (1)

2012/C 12/06

1.

Kompetentās iestādes nosaukums un adrese:

The Norwegian Ministry of Transport and Communication

Departement for Rail Transport

PO Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.

Paredzētās piešķiršanas veids:

Tiešā piešķiršana

3.

Iespējamie ar piešķiršanu saistītie pakalpojumi un teritorijas:

Iekšzemes pasažieru transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu; visi pakalpojumi, kuri 2011. gadā tika sniegti saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu, izņemot Gjøvik līniju un Ofoten līniju.


(1)  Published in the EEA Supplement No 2, 12.1.2012, page 5.


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

14.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/19


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 12/07

1.

Komisija 2012. gada 6. janvārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Saria Bio-Industries AG & Co. KG (Saria, Vācija), kas pieder Rethmann AG & Co. KG (the Rethmann Group, Vācija), iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kontroli pār uzņēmumiem Teeuwissen Holding B.V. (Teeuwissen, Nīderlande), Jagero Holding II, S.L. (Jagero II, Spānija), Quintet Beheer B.V. (Quintet, Nīderlande) un Bioibérica, SA (Bioibérica, Spānija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Saria: dzīvnieku blakusproduktu savākšana un pārstrāde proteīna miltos un taukos, kā arī pārtikas atkritumu savākšana un pārstrāde, lai tos izmantotu kā izejmateriālu biogāzes ražošanai,

uzņēmums Teeuwissen: zarnu izstrādājumu ražošana un kautuvju blakusproduktu iepirkšana un pārstrāde izmantošanai dažādās nozarēs,

uzņēmums Jagero II: pārvaldītājsabiedrība, kurai pieder uzņēmumi, kuri darbojas zarnu izstrādājumu ražošanā un kautuvju blakusproduktu pārstrādē izmantošanai dažādās nozarēs,

uzņēmums Quintet: pārvaldītājsabiedrība, kurai pieder daļas uzņēmumos, kas veic ļoti ierobežotas darbības kautuvju blakusproduktu pārstrādē ārpus ES,

uzņēmums Bioibérica: aktīvo farmaceitisko vielu un farmācijas produktu ražošana un tirdzniecība.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).


14.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/21


LĒMUMS PAR FORMĀLĀS IZMEKLĒŠANAS PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU PĒC DALĪBVALSTS ATSAUKUMA

Valsts atbalsts – Polija

(Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. līdz 109. pants)

Komisijas paziņojums saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu – paziņojuma atsaukums

Valsts atbalsts SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Polija

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 12/08

Komisija ir nolēmusi izbeigt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto formālās izmeklēšanas procedūru, kuru sāka 2011. gada 9. februārī (1) attiecībā uz iepriekš minēto pasākumu, jo tā ir konstatējusi, ka Polija 2011. gada 16. septembrī ir atsaukusi attiecīgo paziņojumu un samazinās atbalsta apjomu, lai ievērotu ierobežojumus un izpildītu nosacījumus, kas noteikti Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulā (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (2).


(1)  OV C 151, 21.5.2011., 5. lpp.

(2)  OV L 214, 9.8.2008., 3. lpp.