ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.351.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 351

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 22. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

2010/C 351/01

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

1

2010/C 351/02

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

5

2010/C 351/03

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

9

2010/C 351/04

Eiropas Jūras drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

13

2010/C 351/05

Eiropas Aviācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

17

2010/C 351/06

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

21

2010/C 351/07

Eurojust ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

25

2010/C 351/08

Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas uzraudzības iestādes ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

29

2010/C 351/09

Eiropas Ķimikāliju aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

33

2010/C 351/10

Pētniecības izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

37

2010/C 351/11

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

41

Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/1


Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

(2010/C 351/01)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 2

Jaunā summa

1

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

1 0

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

14 770 731

346 335

15 117 066

 

1. sadaļa – Kopā

14 770 731

346 335

15 117 066

2

CITAS SUBSĪDIJAS

2 0

CITAS SUBSĪDIJAS

126 100

73 900

200 000

 

2. sadaļa – Kopā

126 100

73 900

200 000

5

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

5. sadaļa – Kopā

207 131

 

207 131

6

IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM

 

6. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

15 103 962

420 235

15 524 197

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 2

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

5 480 700

–10 000

5 470 700

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

33 000

10 000

43 000

 

1. sadaļa – Kopā

5 528 700

0

5 528 700

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

958 635

59 306

1 017 941

2 1

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

359 438

170 259

529 697

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

36 962

8 700

45 662

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

139 765

5 735

145 500

 

2. sadaļa – Kopā

1 547 400

244 000

1 791 400

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

EIROPAS RISKA NOVĒROŠANAS CENTRS – PAREDZOT IZMAIŅAS

1 055 225

246 000

1 301 225

3 1

DARBA VIDES INFORMĀCIJA

1 165 470

–10 000

1 155 470

3 2

KOMUNIKĀCIJA, KAMPAŅAS UN VEICINĀŠANA

4 110 000

– 280 000

3 830 000

3 3

TĪKLOŠANA UN KOORDINĀCIJA

1 176 436

220 235

1 396 671

 

3. sadaļa – Kopā

7 507 131

176 235

7 683 366

4

ĪPAŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS IZDEVUMI, FINANSĒJUMU SAŅEMOT CITU KONKRĒTU SUBSĪDIJU VEIDĀ

 

4. sadaļa – Kopā

520 731

 

520 731

5

REZERVES

 

5. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

15 103 962

420 235

15 524 197


22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/5


Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2010/C 351/02)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

1

AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

1 0

AĢENTŪRU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

43 623 952

8 716 212

52 340 164

 

1. sadaļa – Kopā

43 623 952

8 716 212

52 340 164

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

 

2. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

3

STARPIESTĀŽU SADARBĪBA

3 0

STARPIESTĀŽU SADARBĪBA

3 691 000

–15 700

3 675 300

 

3. sadaļa – Kopā

3 691 000

–15 700

3 675 300

4

CITI IEŅĒMUMI

4 0

CITI IEŅĒMUMI

800 000

– 488 000

312 000

 

4. sadaļa – Kopā

800 000

– 488 000

312 000

5

PIEEJAMAIS ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

5 0

PIEEJAMAIS ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

p.m.

24 041 195

24 041 195

 

5. sadaļa – Kopā

p.m.

24 041 195

24 041 195

6

ATMAKSAS KLIENTIEM

6 0

ATMAKSAS

p.m.

–6 121 255

–6 121 255

6 1

ĀRKĀRTAS ATMAKSAS

 

–11 050 000

–11 050 000

 

6. sadaļa – Kopā

p.m.

–17 171 255

–17 171 255

 

KOPSUMMA

48 114 952

15 082 452

63 197 404

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

22 595 900

2 100 300

24 696 200

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRAKSTRUKTŪRA

239 000

70 000

309 000

 

1. sadaļa – Kopā

23 094 900

2 170 300

25 265 200

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 553 000

9 000

1 562 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

147 000

–10 000

137 000

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

364 500

50 000

414 500

 

2. sadaļa – Kopā

5 633 500

49 000

5 682 500

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

ĀRŠTATA TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

14 879 312

2 998 388

17 877 700

 

3. sadaļa – Kopā

15 642 312

2 998 388

18 640 700

10

REZERVES

10 0

PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

10. sadaļa – Kopā

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

KOPSUMMA

48 114 952

15 082 452

63 197 404

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

 

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

1

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

16

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

13

11

11

Kopsumma AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

4

4

3

1

1

1

AST 7

2

4

5

4

3

3

AST 6

4

3

4

5

7

6

AST 5

5

6

6

5

6

AST 4

5

3

2

12

12

11

AST 3

4

1

20

25

27

AST 2

12

10

9

AST 1

7

12

14

Kopsumma AST

19

19

21

68

76

78

Kopsumma

64

64

64

161

169

169


22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/9


Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2010/C 351/03)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

2

EIROPAS KOPIENAS DOTĀCIJA

2 0

EIROPAS KOPIENAS DOTĀCIJA

20 000 000

90 010

20 090 010

 

2. sadaļa – Kopā

20 000 000

90 010

20 090 010

3

UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS FINANSIĀLIE IEGULDĪJUMI

 

3. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

4

IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM

 

4. sadaļa – Kopā

2 420

 

2 420

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

20 002 420

90 010

20 092 430

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

 

1. sadaļa – Kopā

10 975 420

 

10 975 420

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

 

2. sadaļa – Kopā

2 499 000

 

2 499 000

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 3

VIENLĪDZĪBA

2 790 000

90 010

2 880 010

 

3. sadaļa – Kopā

6 528 000

90 010

6 618 010

4

CITI IZDEVUMI

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

20 002 420

90 010

20 092 430


22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/13


Eiropas Jūras drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2010/C 351/04)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

53 771 084

 

53 771 084

2 1

SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IENĀKUMI

20 000

560 829

580 829

 

2. sadaļa – Kopā

53 791 084

560 829

54 351 913

 

KOPSUMMA

53 791 084

560 829

54 351 913

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

1

DARBINIEKI

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

150 000

150 000

4 086

4 086

154 086

154 086

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

400 000

400 000

159

159

400 159

400 159

 

1. sadaļa – Kopā

19 220 000

19 220 000

4 245

4 245

19 224 245

19 224 245

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

2 175 000

2 175 000

45 900

45 900

2 220 900

2 220 900

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

130 000

130 000

20 000

20 000

150 000

150 000

 

2. sadaļa – Kopā

3 458 248

3 458 248

65 900

65 900

3 524 148

3 524 148

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

DATUBĀZU IZVEIDE

3 506 836

2 750 050

415 961

415 961

3 922 797

3 166 011

3 3

SANĀKSMES SAISTĪBĀ AR DARBĪBAS NODROŠINĀŠANU

955 000

935 000

6 491

6 491

961 491

941 491

3 6

KOMANDĒJUMU IZMAKSAS SAISTĪBĀ AR JŪRNIECĪBAS LIETĀM

782 000

782 000

473

473

782 473

782 473

3 9

TĀLDARBĪBAS IDENTIFIKĀCIJAS UN DATU UZRAUDZĪBAS CENTRS (LRIT)

3 550 000

3 550 000

67 759

67 759

3 617 759

3 617 759

 

3. sadaļa – Kopā

31 112 836

27 336 050

490 684

490 684

31 603 520

27 826 734

 

KOPSUMMA

53 791 084

50 014 298

560 829

560 829

54 351 913

50 575 127


22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/17


Eiropas Aviācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

(2010/C 351/05)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 2

Jaunā summa

1

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

1 0

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

70 259 000

2 700 000

72 959 000

 

1. sadaļa – Kopā

70 259 000

2 700 000

72 959 000

2

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

 

2. sadaļa – Kopā

34 197 000

 

34 197 000

3

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

 

3. sadaļa – Kopā

1 650 000

 

1 650 000

4

CITI IEGULDĪJUMI

 

4. sadaļa – Kopā

673 000

 

673 000

5

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

 

5. sadaļa – Kopā

600 000

 

600 000

6

IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM

 

6. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

7

BUDŽETA KOREKCIJAS

 

7. sadaļa – Kopā

27 135 133

 

27 135 133

 

KOPSUMMA

134 514 133

2 700 000

137 214 133

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 2

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

52 142 000

– 450 000

51 692 000

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

2 248 000

450 000

2 698 000

 

1. sadaļa – Kopā

56 430 000

0

56 430 000

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

INFORMĀCIJAS UN SAKARU TEHNIKA

4 450 000

30 000

4 480 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 084 000

100 000

1 184 000

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

885 000

–30 000

855 000

 

2. sadaļa – Kopā

14 082 000

100 000

14 182 000

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

SERTIFICĒŠANA

24 695 000

2 300 000

26 995 000

3 1

STANDARTIZĀCIJAS DARBĪBAS

500 000

– 100 000

400 000

3 2

DATU BĀZES IZSTRĀDE

3 602 000

696 000

4 298 000

3 3

INFORMATĪVIE MATERIĀLI UN PUBLIKĀCIJAS

400 000

–76 000

324 000

3 8

TEHNISKĀ APMĀCĪBA

645 000

– 220 000

425 000

 

3. sadaļa – Kopā

39 707 000

2 600 000

42 307 000

4

ĪPAŠU DARBĪBU PROGRAMMAS

 

4. sadaļa – Kopā

673 000

 

673 000

5

PĀRĒJIE IZDEVUMI

 

5. sadaļa – Kopā

23 622 133

 

23 622 133

 

KOPSUMMA

134 514 133

2 700 000

137 214 133


22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/21


Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2010/C 351/06)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS KOPIENU SUBSĪDIJA

 

1. sadaļa – Kopā

7 928 200

 

7 928 200

2

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

2 0

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

p.m.

184 988

184 988

 

2. sadaļa – Kopā

p.m.

184 988

184 988

3

CITI IEGULDĪJUMI

 

3. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

4

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

7 928 200

184 988

8 113 188

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

4 520 000

– 145 000

4 375 000

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU

474 200

– 130 000

344 200

1 4

PAGAIDU PALĪDZĪBA

159 000

105 000

264 000

 

1. sadaļa – Kopā

5 297 200

– 170 000

5 127 200

2

AĢENTŪRAS DARBĪBA

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

163 000

9 000

172 000

2 1

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

32 000

10 000

42 000

2 2

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

189 000

–21 000

168 000

2 3

IKT

190 000

59 000

249 000

 

2. sadaļa – Kopā

574 000

57 000

631 000

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

GRUPU DARBĪBA

638 000

76 000

714 000

3 2

CITAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS

194 000

71 988

265 988

3 3

SADARBĪBAS ATBALSTA DEPARTAMENTA DARBĪBA

315 000

20 000

335 000

3 5

TEHNISKĀ DEPARTAMENTA DARBĪBA

885 000

130 000

1 015 000

 

3. sadaļa – Kopā

2 057 000

297 988

2 354 988

 

KOPSUMMA

7 928 200

184 988

8 113 188


22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/25


Eurojust ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2010/C 351/07)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

9

IEŅĒMUMI

9 0

GADA IENĀKUMI

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

9. sadaļa – Kopā

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

KOPSUMMA

30 163 220

2 159 160

32 322 380

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

1

IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

 

1. sadaļa – Kopā

16 197 377

16 197 377

 

 

16 197 377

16 197 377

2

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

 

2. sadaļa – Kopā

7 102 200

7 102 200

 

 

7 102 200

7 102 200

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

 

3. sadaļa – Kopā

6 863 644

6 863 644

 

 

6 863 644

6 863 644

4

KOPĪGI PROJEKTI, EUROJUST UN KOMISIJA

4 1

PIEDALŠANĀS PROGRAMMĀS SAISTĪBĀ AR KRIMINĀLTIESISKAJIEM JAUTĀJUMIEM

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

4. sadaļa – Kopā

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

KOPSUMMA

30 163 221

30 163 221

2 159 160

2 051 202

32 322 381

32 214 423


22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/29


Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas uzraudzības iestādes ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2010/C 351/08)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

2

IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

2 0

IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

7 890 000

3 406 675

11 296 675

 

2. sadaļa – Kopā

7 890 000

3 406 675

11 296 675

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

7 890 000

3 406 675

11 296 675

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

1

PERSONĀLS

1 1

PERSONĀLA IZDEVUMI

3 650 000

3 650 000

– 205 000

– 205 000

3 445 000

3 445 000

 

1. sadaļa – Kopā

4 090 000

4 090 000

– 205 000

– 205 000

3 885 000

3 885 000

2

ĒKU, INVENTĀRA UN CITI EKSPLUATĀCIJAS IZDEVUMI

2 3

TEKOŠIE ADMINISTARTĪVIE IZDEVUMI

130 000

130 000

150 000

150 000

280 000

280 000

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

120 000

120 000

55 000

55 000

175 000

175 000

 

2. sadaļa – Kopā

1 400 000

1 400 000

205 000

205 000

1 605 000

1 605 000

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

PĒTĪJUMU IZDEVUMI

2 350 000

2 350 000

 

800 000

2 350 000

3 150 000

3 9

OPERATĪVĀ DARBĪBA – 1. PAKETE

p.m.

p.m.

p.m.

2 606 675

p.m.

2 606 675

 

3. sadaļa – Kopā

2 400 000

2 400 000

p.m.

3 406 675

2 400 000

5 806 675

 

KOPSUMMA

7 890 000

7 890 000

p.m.

3 406 675

7 890 000

11 296 675

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

Pagaidu amati

2010

2009

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

1

Kopā AD

24

18

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

1

AST 4

1

2

AST 3

1

AST 2

2

AST 1

2

Kopā AST

4

5

Pavisam kopā

28

23


22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/33


Eiropas Ķimikāliju aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2010/C 351/09)

Piezīmes

Budžeta grozījumu skaitļos iekļauj pārskaitījumus, kas veikti līdz budžeta grozījumu pieņemšanas dienai. Pārskatījumu analītiskā tabula tiek publicēta Aģentūras tīmekļa vietnē.

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

1

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

1 0

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

41 445 080

1 698 030

43 143 110

 

1. sadaļa – Kopā

41 445 080

1 698 030

43 143 110

2

EIROPAS KOPIENAS IEMAKSAS

2 0

EIROPAS KOPIENAS IEMAKSAS

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

 

2. sadaļa – Kopā

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

3

TPEŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS AĢENTŪRAS DARBĪBĀ

3 0

TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS AĢENTŪRAS DARBĪBĀ

840 085

– 174 108

665 977

 

3. sadaļa – Kopā

840 085

– 174 108

665 977

4

CITAS IEMAKSAS

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

5

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

 

5. sadaļa – Kopā

280 000

 

280 000

6

IEMAKSAS SASKAŅĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM

 

6. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

9

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

86 481 700

–7 000 000

79 481 700

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

1

PERSONĀLS

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

41 453 785

41 453 785

–2 935 901

–2 935 901

38 517 884

38 517 884

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN SOCIĀLĀ APRŪPE

667 000

667 000

–17 099

–17 099

649 901

649 901

1 5

APMĀCĪBA

1 607 500

1 607 500

– 503 394

– 503 394

1 104 106

1 104 106

1 6

ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

1 682 500

1 682 500

– 310 257

– 310 257

1 372 243

1 372 243

1 7

IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

35 000

35 000

–21 000

–21 000

14 000

14 000

 

1. sadaļa – Kopā

47 214 285

47 214 285

–3 787 651

–3 787 651

43 426 634

43 426 634

2

ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

4 513 600

4 513 600

– 457 470

– 457 470

4 056 130

4 056 130

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

682 100

682 100

–95 079

–95 079

587 021

587 021

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

580 000

580 000

– 122 957

– 122 957

457 043

457 043

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

30 000

30 000

–14 303

–14 303

15 697

15 697

 

2. sadaļa – Kopā

12 915 200

12 915 200

– 689 809

– 689 809

12 225 391

12 225 391

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

DARBĪBAS IZDEVUMI

25 517 065

25 517 065

–2 422 541

–2 422 541

23 094 524

23 094 524

3 8

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA

300 000

771 560

– 100 000

– 100 000

200 000

671 560

 

3. sadaļa – Kopā

25 880 655

26 352 215

–2 522 541

–2 522 541

23 358 114

23 829 674

 

KOPSUMMA

86 010 140

86 481 700

–7 000 001

–7 000 001

79 010 139

79 481 699


22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/37


Pētniecības izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2010/C 351/10)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

ES BUDŽETA IEMAKSAS IZPILDAĢENTŪRAI

32 334 265

456 345

32 790 610

 

2. sadaļa – Kopā

32 334 265

456 345

32 790 610

4

IEŅĒMUMI NO CITĀM EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDĒM VAI STRUKTŪRĀM

4 0

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN MAKSĀJUMIEM SAISTĪBĀ AR IZNOMĀŠANU CITĀM EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDĒM VAI STRUKTŪRĀM

451 000

351 000

802 000

 

4. sadaļa – Kopā

451 000

351 000

802 000

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

32 785 265

807 345

33 592 610

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

21 303 000

–1 662 000

19 641 000

1 2

PAPILDIZMAKSAS SAISTĪBĀ AR PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PERSONĀLA MAIŅU

135 800

–3 600

132 200

1 4

SOCIĀLĀS JOMAS, INFRASTRUKTŪRAS UN APMĀCĪBAS IZDEVUMI

835 000

–43 000

792 000

 

1. sadaļa – Kopā

22 862 800

–1 708 600

21 154 200

2

INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

DATORAPRĪKOJUMA IEGĀDE UN APKOPE

2 000 000

1 382 000

3 382 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

497 340

240 660

738 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

161 000

150

161 150

 

2. sadaļa – Kopā

7 955 340

1 622 810

9 578 150

3

TEHNISKĀ UN ADMINISTRATĪVĀ ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

EKSPERTU SANĀKSMES, KONFERENCES UN SEMINĀRI

5 000

10 000

15 000

3 2

INFORMĀCIJA, PUBLIKĀCIJAS UN SAZIŅA

381 000

–78 000

303 000

3 3

CITI TEHNISKĀ UN ADMINISTRATĪVĀ ATBALSTA IZDEVUMI

1 581 125

961 135

2 542 260

 

3. sadaļa – Kopā

1 967 125

893 135

2 860 260

 

KOPSUMMA

32 785 265

807 345

33 592 610


22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/41


Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2010/C 351/11)

IEŅĒMUMI (1)

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Budžets 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

9

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

9 2

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

9. sadaļa – Kopā

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

KOPSUMMA

30 000 000

– 713 000

29 287 000

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

Apropriācijas 2010

Ar ko groza budžetu Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS, PABALSTI UN CITAS PERSONĀLA IZMAKSAS

19 100 460

–1 441 340

17 659 120

1 2

PAPILDIZMAKSAS SAISTĪBĀ AR PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PERSONĀLA MAIŅU

165 000

70 000

235 000

1 3

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI UN CITI SAISTĪTIE IZDEVUMI

400 000

– 100 000

300 000

1 4

SOCIĀLĀS JOMAS, INFRASTRUKTŪRAS UN APMĀCĪBAS IZDEVUMI

623 500

– 160 000

463 500

1 6

IZDEVUMI PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM UN CITI IZDEVUMI

75 000

137 000

212 000

1 7

REPREZENTĀCIJAS UN IZKLAIDES IZDEVUMI

20 000

15 000

35 000

 

1. sadaļa – Kopā

20 383 960

–1 479 340

18 904 620

2

INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

TELPAS

4 152 600

– 195 000

3 957 600

2 1

INFORMĀTIKA

2 283 530

1 520 000

3 803 530

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

315 000

– 156 500

158 500

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

134 910

–30 160

104 750

2 4

TELEKOMUNIKĀCIJU UN PASTA IZDEVUMI

672 000

28 000

700 000

2 5

IEKŠĒJO SANĀKSMJU IZDEVUMI

20 000

–10 000

10 000

2 6

TEHNISKĀ UN ADMINISTRATĪVĀ ATBALSTA IZDEVUMI

1 495 000

– 390 000

1 105 000

 

2. sadaļa – Kopā

9 616 040

766 340

10 382 380

 

KOPSUMMA

30 000 000

– 713 000

29 287 000

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

 

2010

2009

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

3

3

AD 12

5

5

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

3

AD 8

27

27

AD 7

40

40

AD 6

10

10

AD 5

6

6

Kopā funkciju grupā AD

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Kopā funkciju grupā AST

Kopējais darbinieku skaits

100

100


(1)  Detalizēts budžeta pārskats pieejams ERCEA tīmekļa vietnē http://erc.europa.eu/