ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.217.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 217

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 11. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 217/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar 107. un 108. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību – Gadījumi, attiecībā uz kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

1

2010/C 217/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5774 – Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) ( 1 )

4

2010/C 217/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk) ( 1 )

4

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 217/04

Euro maiņas kurss

5

2010/C 217/05

Lēmums izbeigt oficiālās izmeklēšanas procedūru pēc dalībvalsts atsaukuma – Valsts atbalsts – Spānija (Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.–109. pants) – Komisijas paziņojums saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu – paziņojuma atsaukums – Valsts atbalsts C 22/08 (ex N 222/07 un N 242/07) – atbalsts uzņēmumam El Pozo Alimentación S.A.

6

2010/C 217/06

Lēmums izbeigt oficiālās izmeklēšanas procedūru pēc dalībvalsts atsaukuma – Valsts atbalsts – Spānija (Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.–109. pants) – Komisijas paziņojums saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu – paziņojuma atsaukums – Valsts atbalsts C 23/08 (ex N 281/07) – atbalsts J. García Carrión La Mancha S.A.

6

2010/C 217/07

Komisijas Lēmums (2010. gada 10. augusts), ar ko izveido pasta pakalpojumu Eiropas regulatoru grupu ( 1 )

7

2010/C 217/08

Komisijas Lēmums (2010. gada 10. augusts), ar ko izveido lietiskā interneta ekspertu grupu

10

 

Labojumi

2010/C 217/09

Labojums publikācijā Padomes Lēmums, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību – pieņemšana(OV C 210, 3.8.2010.)

12

 

2010/C 217/10

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/1


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar 107. un 108. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību

Gadījumi, attiecībā uz kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 217/01

Lēmuma pieņemšanas datums

9.6.2010.

Atbalsts Nr.

N 63/10

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Murcia

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

Juridiskais pamats

Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de Murcia (BORM no 195 de 25 de agosto de 1997)

Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia

Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM no 300 de 30 de diciembre de 2009)

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Reģionālā attīstība

Atbalsta veids

Garantija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 200 miljoni

Atbalsta intensitāte

11 %

Atbalsta ilgums

2010.–2015. gads

Tautsaimniecības nozares

Gaisa transports

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Avda. TTe Flomesta s/n

30071 Murcia

ESPAÑA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

2.6.2010.

Atbalsts Nr.

N 160/10

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Recapitalisation of EBS

Juridiskais pamats

Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Atbalsts nopietnu ekonomikas traucējumu kompensēšanai

Atbalsta veids

Citi līdzdalības veidi pamatkapitālā, Tiešā dotācija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 875 miljoni

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Finanšu starpniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Irish Minister for Finance

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

28.6.2010.

Atbalsts Nr.

N 225/10

Dalībvalsts

Ungārija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery

Juridiskais pamats

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Atbalsts nopietnu ekonomikas traucējumu kompensēšanai

Atbalsta veids

Aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 4 000 miljoni

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

1.7.2010.–31.12.2010.

Tautsaimniecības nozares

Finanšu starpniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm


11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5774 – Holtzbrinck/Bertelsmann/JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 217/02

Komisija 2010. gada 3. augustā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai vācu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32010M5774. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 217/03

Komisija 2010. gada 6. augustā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32010M5909. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/5


Euro maiņas kurss (1)

2010. gada 10. augusts

2010/C 217/04

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3133

JPY

Japānas jena

113,23

DKK

Dānijas krona

7,4501

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,83520

SEK

Zviedrijas krona

9,4029

CHF

Šveices franks

1,3895

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,8980

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

24,775

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

279,05

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7081

PLN

Polijas zlots

3,9841

RON

Rumānijas leja

4,2365

TRY

Turcijas lira

1,9696

AUD

Austrālijas dolārs

1,4468

CAD

Kanādas dolārs

1,3595

HKD

Hongkongas dolārs

10,1960

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,8288

SGD

Singapūras dolārs

1,7806

KRW

Dienvidkorejas vona

1 534,88

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,5455

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,8937

HRK

Horvātijas kuna

7,2205

IDR

Indonēzijas rūpija

11 765,68

MYR

Malaizijas ringits

4,1382

PHP

Filipīnu peso

58,987

RUB

Krievijas rublis

39,4723

THB

Taizemes bāts

41,980

BRL

Brazīlijas reāls

2,3077

MXN

Meksikas peso

16,6640

INR

Indijas rūpija

60,9400


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/6


LĒMUMS IZBEIGT OFICIĀLĀS IZMEKLĒŠANAS PROCEDŪRU PĒC DALĪBVALSTS ATSAUKUMA

Valsts atbalsts – Spānija

(Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.–109. pants)

Komisijas paziņojums saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu – paziņojuma atsaukums

Valsts atbalsts C 22/08 (ex N 222/07 un N 242/07) – atbalsts uzņēmumam El Pozo Alimentación S.A.

2010/C 217/05

Komisija ir pieņēmusi lēmumu izbeigt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto oficiālās izmeklēšanas procedūru attiecībā uz minēto atbalstu, kas tika uzsākta 2008. gada 20. maijā (1), jo ir konstatējusi, ka Spānija 2010. gada 7. jūnijā ir atsaukusi paziņojumu.


(1)  OV C 266, 21.10.2008., 16. lpp.


11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/6


LĒMUMS IZBEIGT OFICIĀLĀS IZMEKLĒŠANAS PROCEDŪRU PĒC DALĪBVALSTS ATSAUKUMA

Valsts atbalsts – Spānija

(Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.–109. pants)

Komisijas paziņojums saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu – paziņojuma atsaukums

Valsts atbalsts C 23/08 (ex N 281/07) – atbalsts J. García Carrión La Mancha S.A.

2010/C 217/06

Komisija ir pieņēmusi lēmumu izbeigt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto oficiālās izmeklēšanas procedūru attiecībā uz minēto atbalstu, kas tika uzsākta 2008. gada 20. maijā (1), jo ir konstatējusi, ka Spānija 2010. gada 7. jūnijā ir atsaukusi paziņojumu.


(1)  OV C 269, 24.10.2008., 2. lpp.


11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/7


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 10. augusts),

ar ko izveido pasta pakalpojumu Eiropas regulatoru grupu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 217/07

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīvā 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai paredzēts tiesiskais regulējums attiecībā uz nosacījumiem, kas reglamentē pasta pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā un pasta pakalpojumu iekšējā tirgus izveidošanu.

(2)

Direktīvā 97/67/EK noteikts, ka, lai veiktu minētajā direktīvā paredzētos regulatīvos uzdevumus, dalībvalstīm jānorīko viena vai vairākas pasta nozares regulatīvās iestādes. Šīm valsts regulatīvajām iestādēm jābūt juridiski nošķirtām un funkcionāli neatkarīgām no dalībvalstu pasta operatoriem. Dalībvalstīm, kas saglabā pasta pakalpojumu sniedzējus savā īpašumā vai kontrolē, jānodrošina arī regulatīvo funkciju faktiska nošķiršana no darbībām, kas ir saistītas ar īpašumtiesībām vai kontroli.

(3)

Valsts regulatīvo iestāžu pienākumi un uzdevumi dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras.

(4)

Direktīvā 97/67/EK atsevišķās jomās pieļauts elastīgums, kas ļauj kopīgos noteikumus piemērot, ņemot vērā valsts apstākļus. Lai panāktu pasta pakalpojumu iekšējā tirgus veiksmīgu attīstību, ir būtiski visās dalībvalstīs konsekventi piemērot attiecīgos noteikumus.

(5)

Tāpēc ir jāizveido grupa, kuras sastāvā ir pasta pakalpojumu jomas valsts regulatīvās iestādes, un jānosaka tās uzdevumi un struktūra.

(6)

Grupai jādarbojas kā risinājumu meklēšanas un diskusiju struktūrai un jākonsultē Komisija pasta pakalpojumu jomā. Tai jāsekmē apspriedes, koordinācija un sadarbība starp dalībvalstu neatkarīgajām regulatīvajām iestādēm, kā arī starp šīm iestādēm un Komisiju ar mērķi konsolidēt pasta pakalpojumu iekšējo tirgu un visās dalībvalstīs nodrošināt Direktīvas 97/67/EK konsekventu īstenošanu.

(7)

Neskarot Komisijas drošības noteikumus, kas izklāstīti Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom (1) pielikumā, ir jāparedz noteikumi par to, kā grupas locekļi drīkst izpaust informāciju.

(8)

Grupas locekļu personas dati jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (2),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Priekšmets

Ar šo tiek izveidota Eiropas regulatoru grupa pasta pakalpojumu jomā, turpmāk tekstā “grupa”.

2. pants

Uzdevumi

Grupas uzdevumi ir šādi:

a)

konsultēt Komisiju un sniegt tai atbalstu pasta pakalpojumu iekšējā tirgus konsolidēšanā;

b)

konsultēt Komisiju un sniegt tai atbalstu visos ar pasta pakalpojumiem saistītajos jautājumos, kas ir tās kompetencē;

c)

konsultēt Komisiju un sniegt tai atbalstu pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnveidošanā un pasta pakalpojumu tiesiskā regulējuma noteikumu konsekventas piemērošanas nodrošināšanā visās dalībvalstīs;

d)

vienojoties ar Komisiju, plaši un ekspertu darba agrīnā posmā atklāti un pārredzami apspriesties ar tirgus dalībniekiem, patērētājiem un tiešajiem lietotājiem.

3. pants

Locekļi

1.   Grupas sastāvā ir pasta pakalpojumu valsts regulatīvās iestādes. Tās pārstāv pielikumā uzskaitīto iestāžu vadītāji vai, izņēmuma gadījumos, citi šo iestāžu pārstāvji. Katrai dalībvalstij ir viens pārstāvis.

2.   Valsts iestāžu nosaukumus publicē Komisijas ekspertu grupu reģistrā.

4. pants

Darbība

1.   Grupa ievēl priekšsēdētāju no savu locekļu vidus. Priekšsēdētājs, vienojoties ar Komisiju, sasauc grupas sanāksmes.

2.   Vienojoties ar Komisijas dienestiem, var izveidot apakšgrupas īpašu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupas izstrādātajam darba uzdevumam.

3.   Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu, kuras nav ES dalībvalstis, un Eiropas Savienības kandidātvalstu pasta nozares neatkarīgajām valsts regulatīvajām iestādēm ir novērotāja statuss, un tām jābūt pārstāvētām atbilstīgā līmenī. Vienojoties ar Komisijas pārstāvi, grupa var ad hoc pieaicināt piedalīties sanāksmēs citus ekspertus un novērotājus.

4.   Uz ekspertu grupu locekļiem un pārstāvjiem, kā arī pieaicinātajiem ekspertiem un novērotājiem attiecas dienesta noslēpuma neizpaušanas saistības, kas paredzētas Līgumos un to īstenošanas noteikumos, kā arī Komisijas drošības noteikumos, kas attiecas uz ES klasificētās informācijas aizsardzību un noteikti Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom pielikumā. Ja viņi neievēro šīs saistības, Komisija var veikt visus attiecīgos pasākumus.

5.   Darba grupas un tās apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktu kārtību un grafiku. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija. Grupas un tās apakšgrupu sanāksmēs var piedalīties citi ieinteresēti Komisijas ierēdņi.

6.   Grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz Komisijas pieņemto standarta reglamentu (3).

5. pants

Sanāksmju izdevumi

1.   Ar grupas darbu saistītos ceļa izdevumus un vajadzības gadījumā uzturēšanās izdevumus locekļiem, ekspertiem un novērotājiem Komisija atlīdzina saskaņā ar Komisijas noteikumiem par kompensācijām pieaicinātajiem ekspertiem.

2.   Locekļi, eksperti un novērotāji nesaņem atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem.

3.   Sanāksmju izdevumus atlīdzina no gada budžeta, ko grupai piešķīruši atbildīgie Komisijas dienesti.

6. pants

Gada pārskats

Grupa ik gadu iesniedz Komisijai savas darbības pārskatu.

7. pants

Piemērojamība

1.   Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Grupa savus pienākumus sāk pildīt dienā, kad stājas spēkā šis lēmums.

Briselē, 2010. gada 10. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  Standarta reglamentu sk. dokumenta SEC(2005) 1004 III pielikumā.


PIELIKUMS

Pasta pakalpojumu Eiropas regulatoru grupas locekļu saraksts

Valsts

Valsts regulatīvā iestāde

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Italia

Saskaņā ar Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138) 37. panta 2. punkta h) apakšpunktu jāizveido neatkarīga valsts pārvaldes iestāde.

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/10


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 10. augusts),

ar ko izveido lietiskā interneta ekspertu grupu

2010/C 217/08

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas paziņojumu “Lietiskais internets – rīcības plāns Eiropai” (turpmāk “paziņojums”) ir svarīgi Eiropas līmenī izveidot mehānismu, kurā piedalās daudzas ieinteresētās personas, lai sniegtu Komisijai ieteikumus par tādas ES stratēģijas izveidošanu, kura jāievēro, veicot dažādus paziņojumā uzskaitītos pasākumus.

(2)

Tāpēc jāizveido ekspertu grupa lietiskā interneta jomā un jānosaka tās uzdevumi un struktūra.

(3)

Grupai jāveicina dialogs starp ieinteresētajām personām.

(4)

Grupu veido organizācijas, kuru kompetencē ir juridiskā, ekonomikas un tehnoloģijas joma, tā kā lietiskais internets ir saistīts ar šīm jomām. Šīs organizācijas var būt rūpniecības un tirdzniecības apvienības, Eiropas standartizācijas organizācijas, starptautiskie partneri, patērētāju organizācijas un pilsoniskās sabiedrības, pētniecības organizāciju un akadēmisko aprindu pārstāvji, kā arī novērotāji no ES dalībvalstīm un ieinteresētajām ES institūcijām, piemēram, Reģionu komitejas un Ekonomikas un sociālo lietu komitejas.

(5)

Neskarot Komisijas drošības noteikumus, kas izklāstīti Komisijas Lēmuma 2001/844/EK EOTK, Euratom  (1), pielikumā ir jāparedz noteikumi par to, kā grupas dalībnieki drīkst izpaust informāciju.

(6)

Grupas dalībnieku personas dati jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (2).

(7)

Ir lietderīgi noteikt šā lēmuma piemērošanas termiņu. Komisija savlaicīgi apsvērs piemērošanas termiņa pagarināšanas lietderību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Lietiskā interneta ekspertu grupa, turpmāk “grupa”, ar šo ir izveidota, no dienas, kad šis lēmums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. pants

Uzdevumi

Ekspertu grupas uzdevumi ir šādi:

a)

sniegt Komisijai ieteikumus par to, kā vislabāk Eiropas līmenī risināt tehniskas, juridiskas un organizatoriskas problēmas;

b)

veikt pieredzes un labas prakses apmaiņu un lūgt daudzu ieinteresēto personu mutiskus un rakstiskus apsvērumus un, vajadzības gadījumā, starptautisko līdzdalību;

c)

piedalīties lietiskā interneta izstrādes un ieviešanas kopīga redzējuma veidošanā stratēģijas Eiropa 2020 vadošās programmas “Eiropas digitalizācijas programma” ietvaros.

3. pants

Apspriešanās

1.   Komisija var apspriesties ar grupu par jebkuru jautājumu, ko tā uzskata par piemērotu, ņemot vērā lietiskā interneta attīstību Eiropā, vienlaikus mudinot dalībniekus ierosināt papildu tēmas diskusijām.

4. pants

Dalībnieki un to iecelšana

1.   Grupā ir ne vairāk kā 45 dalībnieki.

2.   Grupu veido kompetentas organizācijas juridiskajā, ekonomikas un tehnoloģijas jomā, tā kā lietiskais internets ir saistīts ar šīm jomām.

3.   Komisija atlasa vairākas organizācijas, kas izvirza savus pārstāvjus, kā arī pārstāvju aizstājējus.

4.   Grupas dalībnieki pilda savus pienākumus līdz to aizstāšanai vai pilnvaru termiņa beigām.

5.   To dalībnieku vietā, kuri vairs nespēj dot efektīvu ieguldījumu grupas apspriedēs, atkāpjas no amata vai neatbilst nosacījumiem šā panta 3. punktā vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 339. pantā, uz atlikušo pilnvaru laiku var iecelt citus dalībniekus.

6.   Organizāciju nosaukumus publicē ekspertu grupu reģistrā

7.   Dalībnieku vārdus un uzvārdus apkopo, apstrādā un publicē atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 45/2001.

5. pants

Darbība

1.   Grupas darbu vada Komisijas pārstāvis.

2.   Lai izskatītu specifiskus jautājumus saistībā ar grupas izveidoto darba uzdevumu, ar Komisijas piekrišanu var izveidot apakšgrupas. Šādas apakšgrupas likvidē, tiklīdz to uzdevums ir izpildīts.

3.   Komisijas pārstāvis var uzaicināt neatkarīgus ad hoc ekspertus ar attiecīgu kompetenci piedalīties kāda grupas darba kārtības punkta izskatīšanā darba grupā vai apakšgrupā. Turklāt Komisijas pārstāvis var piešķirt novērotāja statusu privātpersonām un iestādēm.

4.   Ekspertu grupu dalībniekiem un viņu pārstāvjiem, kā arī uzaicinātajiem ekspertiem un novērotājiem jāpilda dienesta noslēpuma saistības, kas noteiktas līgumos un to īstenošanas noteikumus, kā arī jāpilda Komisijas drošības noteikumi, kuri attiecas uz ES klasificētas informācijas aizsardzību, kā noteikts pielikumā Komisijas Lēmumam 2001/844/EK, EOTK, Euratom. Ja viņi nepilda šo noteikumu, Komisija var veikt visus nepieciešamos pasākumus.

5.   Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija. Darba grupas un tās apakšgrupu sanāksmēs var piedalīties procesos ieinteresēti Komisijas ierēdņi.

6.   Grupa pieņem darba reglamentu, pamatojoties uz Komisijas pieņemto ekspertu grupu darba standarta reglamentu.

7.   Komisija publicē attiecīgo informāciju par darbībām, ko veic grupa, iekļaujot to reģistrā vai izmantojot saiti no reģistra uz īpašu tīmekļa vietni.

6. pants

Sanāksmju izdevumi

1.   Darba grupā iesaistītajiem dalībniekiem netiek maksāta atlīdzība par to sniegtajiem pakalpojumiem.

2.   Saskaņā ar Komisijā spēkā esošajiem noteikumiem Komisija atmaksā ceļa un uzturēšanās izdevumus, kas grupas locekļiem rodas saistībā ar tās darbu.

3.   Šos izdevumus atlīdzina, nepārsniedzot gada budžetu, ko grupai piešķīris atbildīgais Komisijas dienests.

7. pants

Piemērojamība

Šo lēmumu piemēro līdz 2012. gada 31. decembrim.

8. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2010. gada 10. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


Labojumi

11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/12


Labojums publikācijā “Padomes Lēmums, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību – pieņemšana”

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 210, 2010. gada 3. augusts )

2010/C 217/09

1. lappusē:

tekstu:

lasīt šādi:


11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/s3


PAZIŅOJUMS

2010. gada 11. augustā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 217 A tiks publicēts “Kopējais lauksaimniecības augu šķirņu katalogs – 28. pilnā izdevuma sestais papildinājums”.

Oficiālā Vēstneša abonenti bez maksas var saņemt tik daudz šā Oficiālā Vēstneša eksemplāru un valodas versiju, cik paredz to abonements. Lūdzam abonentus atsūtīt pilnīgi aizpildītu pievienoto pasūtījuma veidlapu, tajā minot abonementa reģistrācijas numuru (kods katras etiķetes kreisajā daļā, kas sākas ar O/…). Šis Oficiālais Vēstnesis būs pieejams bez maksas vienu gadu no publicēšanas datuma.

Citi interesenti šo Oficiālo Vēstnesi var pasūtīt par maksu kādā no mūsu pārdošanas birojiem (sk. http://publications.europa.eu/others/agents/index_lv.htm).

Šo Oficiālo Vēstnesi, tāpat kā visas Oficiālā Vēstneša sērijas (L, C, CA, CE), bez maksas var lasīt tiešsaistes režīmā http://eur-lex.europa.eu

Image