ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.188.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 188

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 13. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 188/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) ( 1 )

1

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 188/02

Euro maiņas kurss

2

 

Revīzijas palāta

2010/C 188/03

Īpašais ziņojums Nr. 2/2010 Saskaņā ar Sesto pētniecības pamatprogrammu īstenoto projektēšanas pētījumu un jaunu infrastruktūru izveides atbalsta shēmu efektivitāte

3

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2010/C 188/04

Paziņojums par atklātiem konkursiem

4

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2010/C 188/05

Paziņojums par termiņa beigu pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam

5

2010/C 188/06

Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu termiņa beigām

10

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2010/C 188/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

11

2010/C 188/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

12

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Padome

2010/C 188/09

Paziņojums personām, grupām un organizācijām, kas iekļautas sarakstā, kurš minēts 2. panta 3. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (skat. pielikumu Padomes Regulai (ES) Nr. 610/2010)

13

 

Eiropas Komisija

2010/C 188/10

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

15

2010/C 188/11

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

20

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

13.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 188/01

Komisija 2010. gada 2. jūlijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32010M5899. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

13.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/2


Euro maiņas kurss (1)

2010. gada 12. jūlijs

2010/C 188/02

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2572

JPY

Japānas jena

111,35

DKK

Dānijas krona

7,4552

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,83630

SEK

Zviedrijas krona

9,4560

CHF

Šveices franks

1,3349

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,0160

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,325

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

278,91

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7087

PLN

Polijas zlots

4,0770

RON

Rumānijas leja

4,2460

TRY

Turcijas lira

1,9582

AUD

Austrālijas dolārs

1,4398

CAD

Kanādas dolārs

1,2986

HKD

Hongkongas dolārs

9,7748

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7727

SGD

Singapūras dolārs

1,7380

KRW

Dienvidkorejas vona

1 512,74

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,5799

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,5126

HRK

Horvātijas kuna

7,2158

IDR

Indonēzijas rūpija

11 382,66

MYR

Malaizijas ringits

4,0281

PHP

Filipīnu peso

58,178

RUB

Krievijas rublis

38,7665

THB

Taizemes bāts

40,702

BRL

Brazīlijas reāls

2,2142

MXN

Meksikas peso

16,0557

INR

Indijas rūpija

58,8505


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Revīzijas palāta

13.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/3


Īpašais ziņojums Nr. 2/2010 “Saskaņā ar Sesto pētniecības pamatprogrammu īstenoto projektēšanas pētījumu un jaunu infrastruktūru izveides atbalsta shēmu efektivitāte”

2010/C 188/03

Eiropas Revīzijas palāta informē, ka ir publicēts Īpašais ziņojums Nr. 2/2010 “Saskaņā ar Sesto pētniecības pamatprogrammu īstenoto projektēšanas pētījumu un jaunu infrastruktūru izveides atbalsta shēmu efektivitāte”.

Ziņojums ir pieejams lasīšanai vai lejupielādei Eiropas Revīzijas palātas tīmekļa vietnē http://www.eca.europa.eu

Ziņojumu drukātā veidā var saņemt bez maksas. Tas jāpieprasa Eiropas Revīzijas palātas Komunikācijas un ziņojumu daļā:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tālr. +352 4398-1

E-pasts: euraud@eca.europa.eu

vai jāaizpilda elektroniskā pieprasījuma veidlapa virtuālajā grāmatnīcā EU-Bookshop.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

13.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/4


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTIEM KONKURSIEM

2010/C 188/04

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklātus konkursus:

EPSO/AD/183/10 – Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir dāņu valoda (DA)

EPSO/AD/184/10 – Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir vācu valoda (DE)

EPSO/AD/185/10 – Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir angļu valoda (EN)

EPSO/AD/186/10 – Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir franču valoda (FR)

EPSO/AD/187/10 – Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir slovēņu valoda (SL)

Paziņojums par konkursu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā 188 A 2010. gada 13. jūlijā tikai dāņu, vācu, angļu, franču un slovēņu valodā.

Sīkāka informācija atrodama EPSO tīmekļa vietnē: http://eu-careers.eu


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

13.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/5


Paziņojums par termiņa beigu pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam

2010/C 188/05

Pēc tam, kad tika publicēts paziņojums par gaidāmajām termiņa beigām (1) spēkā esošajiem antidempinga pasākumiem, kurus piemēro cita starpā Ķīnas Tautas Republikas (“attiecīgā valsts”) izcelsmes velosipēdu importam, Komisija saņēma pieprasījumu veikt pārskatīšanu saskaņā ar 11. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (2) (“pamatregula”).

1.   Pārskatīšanas pieprasījums

Eiropas Velosipēdu ražotāju apvienība (“EVRA”) (“pieprasījuma iesniedzējs”) to ražotāju vārdā, kuri ražo nozīmīgu daļu, šajā gadījumā vairāk nekā 25 %, no kopējās velosipēdu produkcijas Savienībā, 2010. gada 13. aprīlī iesniedza pieprasījumu.

2.   Ražojums

Pārskatīšana attiecas uz divriteņiem un pārējiem velosipēdiem bez motora (arī kravas trīsriteņiem, bet ne vienriteņiem), kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā (“attiecīgais ražojums”), ko pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 8712 00 10, 8712 00 30 un ex 8712 00 80.

3.   Spēkā esošie pasākumi

Patlaban spēkā ir galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1524/2000 (3), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1095/2005 (4).

4.   Pārskatīšanas pamatojums

Pieprasījuma pamatā ir apgalvojums, ka pasākumu izbeigšana, iespējams, izraisītu dempinga turpināšanos un Savienības ražošanas nozarei nodarītā kaitējuma atkārtošanos.

Ņemot vērā pamatregulas 2. panta 7. punkta noteikumus, pieprasījuma iesniedzējs ražotājiem eksportētājiem no Ķīnas Tautas Republikas noteica normālo vērtību, pamatojoties uz pārdošanas cenām atbilstošā tirgus ekonomikas valstī, kas minēta šā paziņojuma 5.1. punkta d) apakšpunktā. Apgalvojums par dempinga turpināšanos ir balstīts normālās vērtības, kā izklāstīts iepriekšējā teikumā, salīdzinājumu ar eksportam uz Eiropas Savienību pārdotā attiecīgā ražojuma eksporta cenu.

Šādi aprēķinātā dempinga starpība ir ievērojama.

Pieprasījuma iesniedzējs arī apgalvo, ka dempings, kas rada kaitējumu, iespējams, var atkārtoties. Šajā ziņā pieprasījuma iesniedzējs sniedz pierādījumus tam, ka, pasākumus izbeidzot, pašreizējais attiecīgā ražojuma importa līmenis, iespējams, pieaugs saistībā ar ražotāju eksportētāju ražošanas iekārtu potenciālo jaudu attiecīgajā valstī.

Turklāt pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka kaitējumu izdevās novērst galvenokārt pasākumu spēkā esības dēļ un ka tad, ja būtiska daudzuma importēšana par dempinga cenām no attiecīgās valsts atkārtotos, tas varētu atkārtoti nodarīt kaitējumu Savienības ražošanas nozarei, ja pasākumi zaudēs spēku.

5.   Procedūra

Apspriedusies ar Padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu termiņa beigu pārskatīšanas sākšanu, Komisija atbilstoši pamatregulas 11. panta 2. punktam ar šo sāk pārskatīšanu.

5.1.    Iespējamā dempinga un kaitējuma noteikšanas procedūra

Izmeklēšanā noteiks, vai pasākumu izbeigšana varētu izraisīt dempinga turpināšanos un kaitējuma atkārtošanos.

a)   Pārbaude izlases veidā

Ņemot vērā šajā procedūrā iesaistīto personu lielo skaitu, Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā ar pamatregulas 17. pantu veikt pārbaudi izlases veidā.

i)   Ražotāju/eksportētāju pārbaude izlases veidā Ķīnas Tautas Republikā

Lai Komisija varētu izlemt, vai ir vajadzīga pārbaude izlases veidā, un vajadzības gadījumā veikt atlasi, visus eksportētājus un ražotājus vai to pārstāvjus, kas darbojas šo personu vārdā, ar šo aicina šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta i) daļā paredzētajā termiņā un 7. punktā norādītajos veidos pieteikties Komisijā un sniegt šādu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem:

nosaukums, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un kontaktpersona,

no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2010. gada 31. martam eksportam uz Savienību pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījums vietējā valūtā un apjoms vienībās katrai no 27 dalībvalstīm (5) atsevišķi un visām kopā,

no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2010. gada 31. martam iekšzemes tirgū pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījums vietējā valūtā un apjoms vienībās,

laikposmā no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2010. gada 31. martam eksportam uz citām trešām valstīm pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījums vietējā valūtā un apjoms vienībās,

precīzs uzņēmuma visā pasaulē veikto darbību apraksts, kas saistītas ar attiecīgo ražojumu,

visu to saistīto uzņēmumu (6) nosaukumi un precīzs darbību apraksts, kuri iesaistīti attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā (eksportam un/vai iekšzemes tirgum),

visa pārējā būtiskā informācija, kas Komisijai varētu būt noderīga, veidojot izlasi.

Sniedzot iepriekš minēto informāciju, uzņēmums piekrīt tā iespējamai iekļaušanai izlasē. Ja uzņēmums tiks izraudzīts iekļaušanai izlasē, tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei uz vietas. Ja uzņēmums norādīs, ka nepiekrīt iespējamai iekļaušanai izlasē, tiks uzskatīts, ka tas nav sadarbojies izmeklēšanā. Nesadarbošanās sekas ir izklāstītas šā paziņojuma 8. punktā.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu eksportētāju/ražotāju izlases izveidei, tā arī sazināsies ar Ķīnas Tautas Republikas iestādēm un visām zināmajām eksportētāju/ražotāju apvienībām.

ii)   Importētāju pārbaude izlases veidā

Lai Komisija varētu nolemt, vai jāveic pārbaude izlases veidā, un vajadzības gadījumā veikt atlasi, visi importētāji vai to pārstāvji, kuri rīkojas to vārdā, ir aicināti šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta i) punktā noteiktajā termiņā un 7. punktā norādītajos veidos pieteikties Komisijā un sniegt šādu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem:

nosaukums, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un kontaktpersona,

precīzs uzņēmuma darbību apraksts saistībā ar attiecīgo ražojumu,

kopējais apgrozījums no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2010. gadam 31. martam,

no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2010. gada 31. martam importētā un Savienības tirgū tālākpārdotā Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes attiecīgā ražojuma apjoms vienībās un vērtība euro,

visu to saistīto uzņēmumu (7) nosaukumi un precīzs darbību apraksts, kuri iesaistīti attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā,

visa pārējā būtiskā informācija, kas Komisijai varētu būt noderīga, veidojot izlasi.

Sniedzot iepriekš minēto informāciju, uzņēmums piekrīt tā iespējamai iekļaušanai izlasē. Ja uzņēmums tiks izraudzīts iekļaušanai izlasē, tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei uz vietas. Ja uzņēmums norādīs, ka nepiekrīt iespējamai iekļaušanai izlasē, tiks uzskatīts, ka tas nav sadarbojies izmeklēšanā. Nesadarbošanās sekas ir izklāstītas šā paziņojuma 8. punktā.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu importētāju izlases izveidei, tā arī sazināsies ar visām zināmajām importētāju apvienībām.

iii)   Savienības ražotāju pārbaude izlases veidā

Ņemot vērā to Savienības ražotāju lielo skaitu, kuri atbalsta pieprasījumu, Komisija plāno izmeklēt Savienības ražošanas nozarei nodarīto kaitējumu, izmantojot pārbaudi izlases veidā.

Lai Komisija varētu nolemt, vai jāveic pārbaude izlases veidā, un vajadzības gadījumā veikt atlasi, visi Savienības ražotāji vai to pārstāvji, kuri rīkojas to vārdā, ir aicināti šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta i) punktā noteiktajā termiņā un 7. punktā norādītajos veidos pieteikties Komisijā un sniegt šādu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem:

nosaukums, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un kontaktpersona,

precīzs uzņēmuma visā pasaulē veikto darbību apraksts, kas saistītas ar līdzīgo ražojumu,

no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2010. gada 31. martam Savienības tirgū pārdotā līdzīgā ražojuma vērtība euro,

no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2010. gada 31. martam Savienības tirgū pārdotā līdzīgā ražojuma apjoms vienībās,

no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2010. gada 31. martam līdzīgā ražojuma ražošanas apjoms vienībās,

no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2010. gada 31. martam Savienības tirgū importētā Ķīnas Tautas Republikā ražotā attiecīgā ražojuma apjoms vienībās (attiecīgā gadījumā),

visu to saistīto uzņēmumu (8) nosaukumi un precīzs darbību apraksts, kuri iesaistīti (Savienībā ražotā) līdzīgā ražojuma un (Ķīnas Tautas Republikā ražotā) attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā,

visa pārējā būtiskā informācija, kas Komisijai varētu būt noderīga, veidojot izlasi.

Ja šāda informācija jau ir iesniegta Komisijas tirdzniecības aizsardzības dienestiem, nav vajadzības uzņēmumiem to iesniegt vēlreiz. Piesakoties un sniedzot iepriekš minēto informāciju, uzņēmums piekrīt tā iespējamai iekļaušanai izlasē. Ja uzņēmums tiks izraudzīts iekļaušanai izlasē, tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei uzņēmumā (pārbaudei uz vietas). Ja uzņēmums norādīs, ka nepiekrīt iespējamai iekļaušanai izlasē, tiks uzskatīts, ka tas nav sadarbojies izmeklēšanā. Konstatējumus attiecībā uz Savienības ražotājiem, kuri nesadarbojās, Komisija sagatavo, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem, un izmeklēšanas rezultāts šīm personām var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tās būtu sadarbojušās.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu Savienības ražotāju izlases izveidei, tā arī sazināsies ar visām zināmajām Savienības ražotāju apvienībām.

iv)   Galīgā izlases izveide

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas iesniegt būtisku informāciju par izlases veidošanu, tas jāizdara šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta ii) punktā noteiktajā termiņā.

Komisija ir iecerējusi veikt galīgo atlasi pēc apspriešanās ar attiecīgajām personām, kuras paudušas vēlmi tikt iekļautām izlasē.

Izlasē iekļautajiem uzņēmumiem jāatbild uz anketas jautājumiem šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā un jāsadarbojas izmeklēšanā.

Ja sadarbība nav pietiekama, saskaņā ar pamatregulas 17. panta 4. punktu un 18. pantu Komisija konstatējumus var pamatot ar pieejamajiem faktiem. Kā paskaidrots šā paziņojuma 8. punktā, konstatējums, kura pamatā ir pieejamie fakti, attiecīgajai personai var būt mazāk labvēlīgs.

b)   Anketas

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas atlasītajiem Savienības nozares uzņēmumiem un visām zināmajām ražotāju apvienībām Savienībā, izlasē iekļautajiem eksportētājiem/ražotājiem Ķīnas Tautas Republikā, visām zināmajām ražotāju/eksportētāju apvienībām, izlasē iekļautajiem importētājiem, visām zināmajām importētāju apvienībām, kā arī attiecīgās valsts iestādēm.

c)   Informācijas vākšana un uzklausīšanas organizēšana

Visas ieinteresētās personas ir aicinātas darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju, kas nav iekļauta atbildēs uz anketas jautājumiem, un sniegt apstiprinošus pierādījumus. Šī informācija un apstiprinošie pierādījumi jāsaņem Komisijā šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) daļā paredzētajā termiņā.

Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa. Šāds pieprasījums jāiesniedz šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta iii) punktā noteiktajā termiņā.

d)   Tirgus ekonomikas valsts izraudzīšana

Iepriekšējā izmeklēšanā Meksika tika izmantota kā atbilstoša tirgus ekonomikas valsts, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku. Komisija paredzējusi atkal šim nolūkam izmantot Meksiku. Ieinteresētās personas šā paziņojuma 6. punkta c) apakšpunktā paredzētajā termiņā ir aicinātas iesniegt piezīmes par šīs valsts atbilstību.

5.2.    Savienības interešu novērtēšanas procedūra

Saskaņā ar pamatregulas 21. pantu un gadījumā, ja apstiprināsies dempinga un kaitējuma atkārtošanās iespējamība, noteiks, vai antidempinga pasākumu saglabāšana nebūs pretrunā Savienības interesēm. Tālab Komisija var nosūtīt anketas zināmajiem Savienības ražošanas nozares uzņēmumiem, importētājiem, to pārstāvju apvienībām, lietotājiem un to pārstāvju apvienībām, piegādātājiem un to pārstāvju apvienībām, kā arī reprezentatīvām patērētāju organizācijām. Ja šādas personas, tostarp tās, kuras nav zināmas Komisijai, pierāda, ka pastāv objektīva saikne starp to darbību un attiecīgo ražojumu, tās šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) punktā noteiktajā vispārējā termiņā var pieteikties Komisijā un sniegt informāciju. Personas, kuras rīkojušās saskaņā ar iepriekšējo teikumu, šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta iii) daļā paredzētajā termiņā var pieprasīt, lai tās uzklausītu, norādot konkrētos iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa. Jānorāda, ka saskaņā ar 21. pantu iesniegtā informācija tiks ņemta vērā tikai tad, ja, to iesniedzot, tā būs pamatota ar faktiem.

6.   Termiņi

a)   Vispārējie termiņi

i)   Termiņš, kurā (ieinteresētajām) personām jāpieprasa anketa

Visām ieinteresētajām personām, kas nesadarbojās izmeklēšanā, kuras rezultātā tika noteikti pasākumi, uz kuriem attiecas pašreizējā pārskatīšana, pēc iespējas drīz, bet ne vēlāk kā 15 dienas pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī jāpieprasa anketa vai cita pieprasījuma veidlapa.

ii)   Termiņš, kurā ieinteresētajām personām jāpiesakās, jāsniedz atbildes uz anketas jautājumiem un visa pārējā informācija

Lai izmeklēšanā ņemtu vērā sniegto informāciju, visām ieinteresētajām personām 37 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi, jāpiesakās, sazinoties ar Komisiju, jādara zināms savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem vai visa pārējā informācija. Uzmanība tiek pievērsta faktam, ka lielākās daļas pamatregulā noteikto procesuālo tiesību normu īstenošana ir atkarīga no tā, vai ieinteresētā persona piesakās iepriekš minētajā laikposmā.

Izlasē iekļautajiem uzņēmumiem šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta iii) punktā paredzētajā termiņā jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem.

iii)   Uzklausīšana

Visas ieinteresētās personas šajā pašā 37 dienu termiņā arī var pieprasīt, lai Komisija tās uzklausītu.

b)   Īpašs termiņš attiecībā uz atlasi

i)

Šā paziņojuma 5.1. punkta a) apakšpunkta i), ii) un iii) daļā norādītajai informācijai jānonāk Komisijā 15 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ņemot vērā to, ka Komisija plāno apspriesties ar attiecīgajām personām, kuras paudušas vēlēšanos tikt iekļautas atlasē, pieņemot lēmumu par galīgo atlasi 21 dienas laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

ii)

Visa pārējā informācija, kas ir svarīga atlases veikšanai, kā norādīts 5.1. punkta a) apakšpunkta iv) daļā, Komisijai jāsaņem 21 dienas laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

iii)

Izlasē iekļauto personu atbildēm uz anketas jautājumiem jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par šo personu iekļaušanu izlasē, ja vien nav noteikts citādi.

c)   Īpašs termiņš tirgus ekonomikas valsts izraudzīšanai

Personas, kas piedalījušās izmeklēšanā, var paust apsvērumus par Meksikas atbilstību, kura, kā minēts paziņojuma 5.1. punkta d) apakšpunktā, tiek uzskatīta par tirgus ekonomikas valsti, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku. Minētajiem apsvērumiem jānonāk Komisijā 10 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7.   Rakstiski sniegtā informācija, atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste

Ieinteresētajām personām visa informācija un pieprasījumi jāiesniedz rakstiski (nevis elektroniski, ja vien nav noteikts citādi) un jānorāda ieinteresētās personas nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visiem rakstiski iesniegtajiem dokumentiem, arī šajā paziņojumā prasītajai informācijai, atbildēm uz anketas jautājumiem un sarakstei, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, jābūt ar norādi “Limited” (9), un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu šiem dokumentiem jāpievieno nekonfidenciāla versija ar norādi “For inspection by interested parties”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss +32 22956505

8.   Nesadarbošanās

Ja kāda ieinteresētā persona atsakās nodrošināt piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajos termiņos, vai arī būtiski traucē izmeklēšanu, pozitīvus vai negatīvus konstatējumus saskaņā ar pamatregulas 18. pantu var izdarīt, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka kāda ieinteresētā persona ir sniegusi nepareizu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un saskaņā ar pamatregulas 18. pantu izmanto pieejamos faktus. Ja kāda ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un ir izmantoti pieejamie fakti, rezultāts minētajai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

9.   Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšanu atbilstoši pamatregulas 11. panta 5. punktam pabeigs 15 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10.   Iespēja pieprasīt pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu

Šā termiņa beigu pārskatīšana ir sākta saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu, tāpēc tās konstatējumu rezultātā netiks grozīti pašreizējie pasākumi, bet atbilstīgi pamatregulas 11. panta 6. punktam šie pasākumi tiks atcelti vai turpināti.

Ja kāda šajā procedūrā iesaistītā persona uzskata, ka ir pamats pārskatīt pasākumu apmēru tā, lai nodrošinātu iespēju to grozīt (t. i., palielināt vai samazināt), šī persona var pieprasīt pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu.

Personas, kuras vēlas pieprasīt šādu pārskatīšanu, ko veiks neatkarīgi no šajā paziņojumā minētās termiņa beigu pārskatīšanas, var sazināties ar Komisiju, izmantojot iepriekš norādīto adresi.

11.   Personas datu apstrāde

Jānorāda, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (10).

12.   Uzklausīšanas amatpersona

Jānorāda, ka gadījumā, ja ieinteresētās personas uzskata, ka tām radušās grūtības īstenot savas tiesības uz aizstāvību, tās var pieprasīt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iejaukšanos. Šī amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas dienestiem, vajadzības gadījumā piedāvājot mediāciju procedūras jautājumos, kas skar šo personu interešu aizstāvību šajā procedūrā, īpaši jautājumos par piekļuvi lietai, konfidencialitāti, termiņu pagarināšanu un viedokļu rakstisku un/vai mutisku iesniegšanu. Papildu informāciju un kontaktinformāciju skatīt uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  OV C 70, 19.3.2010., 28. lpp.

(2)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(3)  OV L 175, 14.7.2000., 39. lpp.

(4)  OV L 183, 14.7.2005., 1. lpp.

(5)  Eiropas Savienības 27 dalībvalstis ir Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

(6)  Lai noskaidrotu jēdzienu “saistītie uzņēmumi”, skatīt 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(7)  Skatīt 6. zemsvītras piezīmi.

(8)  Skatīt 6. zemsvītras piezīmi.

(9)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar pamatregulas 19. pantu un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada VVTT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums).

(10)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


13.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/10


Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu termiņa beigām

2010/C 188/06

Pēc tam, kad tika publicēts paziņojums par gaidāmajām termiņa beigām (1), pēc kura netika saņemts neviens pārskatīšanas pieprasījums, Komisija paziņo, ka drīz beigsies turpmāk norādītā antidempinga pasākuma termiņš.

Šo paziņojumu publicē saskaņā ar 11. panta 2. punktu Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1225/2009 (2) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis.

Ražojums

Izcelsmes vai eksportētāj-valsts(-is)

Pasākumi

Atsauce

Termiņš

Velosipēdi

Vjetnama

Antidempinga maksājums

Padomes Regula (EK) Nr. 1095/2005 (OV L 183, 14.7.2005., 1. lpp.)

15.7.2010.


(1)  OV C 70, 19.3.2010., 28. lpp.

(2)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

13.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/11


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 188/07

1.

Komisija 2010. gada 5. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Carrefour S.A. (“Carrefour”, Francija) un Marinopoulos Holding S.à r.l. (“Marinopoulos”, Luksemburga), kas pieder Marinopoulos grupai, Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu CM Balkans B.V. (“Balkan JV”, Nīderlande), attiecīgi noslēdzot līgumu un iegādājoties akcijas jaunizveidotā sabiedrībā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Carrefour: pārtikas un citu preču mazumtirdzniecība savos veikalos vai franšīzes veikalos (lielveikalos, atlaižu veikalos un nelielos veikalos) Eiropā, Latīņamerikā un Āzijā,

Marinopoulos grupa: pārtikas un citu preču mazumtirdzniecība, kosmētikas un farmaceitisko izstrādājumu ražošana, apģērbu, kosmētikas, optikas preču un īpašu kafijas veidu mazumtirdzniecība Eiropā, tostarp Grieķijā un Kiprā,

Balkan JV: 4 lielveikalu ekspluatācija Bulgārijā un lielveikalu darbība, izmantojot Carrefour zīmolu, Balkānu valstīs – Bulgārijā, Slovēnijā, Albānijā, Bosnijā-Hercegovinā, Horvātijā, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Melnkalnē un Serbijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


13.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/12


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 188/08

1.

Komisija 2010. gada 5. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu. Austrijas finanšu ministrs saskaņā ar 1. pantu Austrijas federālajā likumā par Austrijas Republikas finanšu tirgu stabilitāti Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu der Hypo Alpe Adria Bank International AG (“HGAA”, Austrija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Federālā finanšu ministrija: Austrijas finanšu sistēmas stabilizācija,

HGAA: banku darījumi ar privātpersonām un uzņēmumiem, līzinga darījumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


CITI TIESĪBU AKTI

Padome

13.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/13


Paziņojums personām, grupām un organizācijām, kas iekļautas sarakstā, kurš minēts 2. panta 3. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām

(skat. pielikumu Padomes Regulai (ES) Nr. 610/2010)

2010/C 188/09

Šī informācija attiecas uz personām, grupām un organizācijām, kas iekļautas sarakstā Padomes Regulā (ES) Nr. 610/2010 (1).

Eiropas Savienības Padome ir konstatējusi, ka vēl joprojām ir spēkā pamatojums, saskaņā ar kuru personas, grupas un organizācijas ir iekļautas minētajā tādu personu, grupu un organizāciju sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) 2580/2001 (2001. gada 27. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (2). Tādēļ Padome ir pieņēmusi lēmumu paturēt šīs personas, grupas un organizācijas šajā sarakstā.

Regulā (EK) Nr. 2580/2001 ir paredzēts, ka tiek iesaldēti visi līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi, kas pieder attiecīgai personai, grupai un organizācijai, un ka šādai personai, grupai vai organizācijai netiek tieši vai netieši darīti pieejami nekādi līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi.

Attiecīgo personu, grupu un organizāciju uzmanība tiek vērsta uz to, ka pastāv iespēja iesniegt pieteikumu attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) kompetentajām iestādēm, kas minētas regulas pielikumā, lai iegūtu atļauju izmantot iesaldētos līdzekļus būtisku vajadzību nodrošināšanai vai konkrētiem maksājumiem saskaņā ar minētās regulas 5. panta 2. punktu. Kompetento iestāžu atjauninātais saraksts ir pieejams tīmeklī šajā adresē:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Attiecīgās personas, grupas un organizācijas var iesniegt lūgumu, lai iegūtu Padomes paskaidrojuma rakstu, uz kura pamata tās ir paturētas iepriekš minētajā sarakstā (ja paskaidrojuma raksts jau nav tām nosūtīts), nosūtot to uz šo adresi:

Eiropas Savienības Padome

(Adresāts: CP 931 designations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Attiecīgās personas, grupas un organizācijas jebkurā laikā var iesniegt Padomei lūgumu, kam pievienota pamatojoša dokumentācija, pārskatīt lēmumu par to iekļaušanu minētajā sarakstā, sūtot to uz minēto adresi. Šos lūgumus izskatīs pēc saņemšanas. Šajā sakarā šo personu, grupu un organizāciju uzmanība tiek vērsta uz to, ka Padome regulāri pārskata sarakstu saskaņā ar Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 6. punktu. Lai lūgumus izskatītu nākamajā pārskatīšanā, tos vajadzētu iesniegt divu mēnešu laikā no šīs piezīmes publicēšanas dienas.

Attiecīgo personu, grupu un organizāciju uzmanība tiek vērsta arī uz iespēju apstrīdēt Padomes Regulu Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. panta 4. un 6. punktā.


(1)  OV L 178, 13.7.2010., 1 lpp.

(2)  OV L 344, 28.12.2001., 70. lpp.


Eiropas Komisija

13.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/15


Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

2010/C 188/10

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“ORAVSKÝ KORBÁČIK”

EK Nr.: SK-PGI-0005-0774-04.05.2009

AĢIN ( X ) ACVN ( )

1.   Nosaukums:

“Oravský korbáčik”

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts:

Slovākijas Republika

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts:

3.1.   Produkta veids:

1.3. grupa.

Siers

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums (1):

“Oravský korbáčik” ir kūpināts vai nekūpināts plaucēta siera produkts nelielas 10–50 cm garas pletnes formā (slovāku valodā korbáčik). Tas ir izgatavots ar tradicionālu metodi, saskaņā ar kuru raudzētu, daļēji nogatavinātu siera kluci plaucē karstā ūdenī un tad izstiepj 2–10 mm biezos aukliņām līdzīgos pavedienos, kas tradicionāli pazīstami kā vojky. Pavedienus tad savij kopā nelielas pletnes formā.

Sieram raksturīgās organoleptiskās īpašības piešķir no plaucētā siera noplēsto pavedienu šķiedrainā konsistence un īpašā pletnes forma, kas iegūta, savijot kopā atsevišķos pavedienus.

Kūpināts un nekūpināts “Oravský korbáčik” viens no otra atšķiras galvenokārt pēc krāsas un smaržas. Kūpināts “Oravský korbáčik” ir no viegli dzeltenas līdz zeltaini dzeltenai krāsai, un tam ir raksturīgs dūmu aromāts un nedaudz (par 1 %) lielāks sāls saturs. Nekūpināts “Oravský korbáčik” ir no baltas līdz krēmīgi baltai krāsai, bez dūmu aromāta. Abu šķirņu struktūra un konsistence ir pilnīgi vienādas.

“Oravský korbáčik” tiek pārdots kompleksos iepakojumos, kuri iesaiņoti pārtikas plēvē un kuri var būt dažādi atkarībā no korbáčiky skaita tajos un no iepakojuma svara.

Īpašības

Krāsa: no baltas līdz iedzeltenai vai, kūpinātu šķirņu gadījumā, zeltaini dzeltena.

Konsistence: individuālus pavedienus veido atsevišķas šķiedras ar elastīgu konsistenci, kas ir stingras, bet ne cietas, elastīgums samazinās līdz ar siera nogatavināšanos; produkta lielā stiepes stiprība ir šķiedrainās konsistences dēļ, ko piešķir šķiedras, kuras viegli atdalās.

Smarža un garša: patīkama, pēc piena, pēc kazeīna, pikanta, viegli skābena un, kūpinātu šķirņu gadījumā, raksturīga dūmu smarža un garša.

Sastāvs: sausna ne mazāk par 40 % svara.

Tauku saturs sausnā: ne mazāk par 25 % svara.

Pārtikas sāls: ne vairāk kā 4,5 % svara nekūpinātām šķirnēm un ne vairāk kā 5,5 % svara kūpinātām šķirnēm.

Mikrobioloģiskās īpašības

“Oravský korbáčik” ir no siera kluča ražots plaucēts siers, kas satur galvenokārt šādu ģinšu termoizturīgas pienskābes baktērijas: Lactococcus, Streptococcus un Lactobacillus.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem):

“Oravský korbáčik” ir izgatavots, izmantojot no svaiga vai pasterizēta govs piena ražotu siera kluci, kam pievienota pienskābes kultūra. Izmantotā piena veids – svaigs vai pasterizēts – neietekmē galaprodukta īpašības. Piena kvalitāti regulāri pārbauda un reģistrē siera kluča ražotāju telpās, uzraugot šādus parametrus: inhibitorus, temperatūru, skābumu, taukus, īpatnējo svaru un beztauku sausnu.

Mikroorganismu kopējo skaitu un somatisko šūnu skaitu nosaka akreditētās laboratorijās.

Siera klucī ir vismaz 48 % svara sausnas, ar vismaz 35 % svara tauku sausnā un pH līmenis no 4,9 līdz 5,2.

Siera kluča ārpuse ir nepārtraukta un gluda, ar atbilstošu mizu un no baltas līdz krēmīgai krāsai.

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem):

Nav sevišķu kvalitātes prasību vai ierobežojumu attiecībā uz izcelsmi.

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā:

Produkta kvalitāte nav atkarīga no siera kluča izcelsmes.

1. posms

:

plaucēšana. Raudzēto dabīgo sieru vispirms sagriež nelielos gabalos, kurus sarīvē un plaucē karstā ūdenī (ūdens temperatūra 70–95 °C); sieru maisa ar koka lāpstiņu vai mehānisku maisītāju, līdz tas veido kompaktu elastīgu masu, kas pazīstama kā parenina.

2. posms

:

mīcīšana. Parenina tiek ar rokām mīcīta, izstiepta un salocīta, lai tā veidotu lokanu, viendabīgas konsistences siera masu, kam viegli var piešķirt formu.

3. posms

:

formas veidošana. Siera masu izstiepj pavedienos ar rokām vai izmantojot divas ritošas tapas ar rievām, kas rotē viena pret otru. Tad pavedieni uzreiz iekrīt aukstā dzeramajā ūdenī.

4. posms

:

dzesēšana. Siera pavedienus uz 2–10 minūtēm atstāj dzesēties aukstajā dzeramajā ūdenī, lai tie saglabātu savu formu.

5. posms

:

tīšana. Atdzesētos pavedienus uztin uz spoles. Pēc uztīšanas tos vienā galā nogriež un vidū sasien ar siera pavedienu.

6. posms

:

sālīšana. Sagrieztos un sasietos pavedienus iesāla, iemērcot tos piesātinātā sāls šķīdumā, lai galīgais sāls saturs nepārsniegtu 4,5 % svara nekūpinātām šķirnēm vai 5,5 % svara kūpinātām šķirnēm (sālīšanas laiks ir atkarīgs no siera pavedienu biezuma un izmantotā siera skābuma).

7. posms

:

daļēja žāvēšana. Lai likvidētu lieko sālsūdens daudzumu, siera pavedienus uzkar uz koka vai nerūsējoša materiāla kārts, lai notek ūdens.

8. posms

:

savīšana. Vismaz divus uz pusēm pārlocītus pavedienus ar rokām savij nelielas pletnes formā, un, kad divas trešdaļas to garuma ir savītas, ar vienu no pavedieniem tos sastiprina kopā, lai pīne neatpītos.

9. posms

:

(kūpinātajām šķirnēm)

Kūpināšana. Sieru kūpina tiešos aukstos dūmos aptuveni 30 °C temperatūrā tradicionālā koka vai metāla kūpināšanas kamerā vai kūpināšanas kamerā ar mehānisku gaisa cirkulāciju ar cietkoksnes dūmiem, līdz siers kļūst zeltaini dzeltens.

10. posms

:

iepakošana. Sieru iepako pārtikas plēvē, ko pēc tam marķē ar nosaukumu “Oravský korbáčik”.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai u. c.:

“Oravský korbáčik” tiek pārdots dažāda lieluma iepakojumos. Pamata iepakojumā ir 5 līdz 10 korbáčiky, bet ir pieejami arī lielāki iepakojumi ar 50 korbáčiky, ko parasti dēvē par zväzok (saišķis).

“Oravský korbáčik” jābūt iepakotam noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, lai saglabātu tā īpašo formu, novērstu atvīšanos un saglabātu produkta kvalitāti.

Atkārtotai iepakošanai nav ģeogrāfisku ierobežojumu.

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai:

Ražotāji, kuri izgatavo “Oravský korbáčik” atbilstoši šai specifikācijai, drīkst lietot nosaukumu “Oravský korbáčik” marķēšanai, reklamēšanai un tirdzniecībai.

Uz produktam piestiprinātā marķējuma jābūt šādai informācijai:

labi redzamam nosaukumam “Oravský korbáčik”,

vai siers ir kūpināts vai nekūpināts,

vārdiem “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” un saistītajam EK simbolam.

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija:

“Oravský korbáčik” tiek ražots Oravas upes baseinā (Oravas reģionā) Slovākijas Republikā. Ģeogrāfiskais apgabals robežojas ar Poliju ziemeļos un austrumos, ar Námestovo un Dolný Kubín apgabalu rietumos un ar Dolný Kubín un Tvrdošín apgabalu dienvidos.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu:

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika:

Orava ir tipisks kalnu reģions, kur ir piemēroti apstākļi aitu un liellopu audzēšanai un ganīšanai un no tiem iegūtā piena pārstrādei, lai ražotu sieru. Reģiona iedzīvotāji turpina izmantot šīs kalnu vides īpatnības, kā tas šeit ir darīts kopš reģiona apdzīvotības pirmsākumiem. Plaucēta siera savīšana ar rokām nelielu pletņu formā ir prasme, kas raksturīga Oravas reģiona sievietēm un ko mehanizēti izdarīt nav iespējams.

Stāsta, ka korbáčiky ražošana mājas apstākļos Oravā notiekot kopš 19. gadsimta otrās puses, un tolaik dažādu plaucētā siera veidu, tostarp korbáčiky, ražošana pārdošanai bijis vienīgais vietējo aitu un govju audzētāju ienākuma avots.

5.2.   Produkta specifika:

“Oravský korbáčik” īpašu dara tā forma, kas ir ļoti neraksturīga sieram vai siera produktam. To izgatavo, izmantojot tradicionālu metodi, kurā viss tiek veikts gandrīz tikai ar rokām – siera kluci plaucē karstā ūdenī un tad saplēš pavedienos, kurus pēc tam savij nelielas pletnes formā. Mīcīšana un stiepšana, kas ir daļa no plaucētā siera manuālās apstrādes, piešķir korbáčiky tā neatkārtojamo šķiedraino konsistenci, un tieši tas padara sieru tik īpašu un unikālu.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN):

Pieteikums “Oravský korbáčik” reģistrēšanai par aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi pamatojas uz produkta īpašo formu, reputāciju un tradīciju.

Oravas reģions atrodas Slovākijas kalnainajā ziemeļrietumu daļā, kur ir auksts, nemīlīgs klimats. Lielākā daļa iedzīvotāju pārtika no lauksaimniecības un lopkopības, turēja govis, kazas un aitas, pārstrādāja un pārveidoja no dzīvniekiem iegūtās izejvielas, galvenokārt pienu, kvalitatīvos dažādu formu siera produktos. “Pincgavas liellopu audzēšanas apgabals un dominējošā vasaras ganību sistēma nozīmē, ka šī šķirne ir ideāli piemērota kvalitatīva bioloģiska dzeramā piena un piena produktu ražošanai. (..) Šīs fermas ne tikai ievērojami palīdz veidot ainavu (tiek nopļauti apgabali, kur mehanizētā tehnika nevar piekļūt, lopus gana uz neizmantotas zemes, siens tiek žāvēts uz speciāliem statīviem), bet arī ražo reģiona īpašos produktus no govs piena, kā labi pazīstamo “Oravský korbáčik” (…)” (Slovenský pinzgauský dobytok – producent mlieka horských pasienkov).

Reģiona iedzīvotāju prasme un izdomas spēja ļāvušas tiem izturēt bargos apstākļus un radījušas reputāciju arī aiz reģiona robežām.

Vēsturiskos arhīvos ir ziņas par tradicionālu plaucētu sieru, ko ražoja Oravas reģionā; to izgatavoja nelielas pletnes formā, līdzīgu tām, ko Slovākijā tradicionāli pina no klūdziņām Lieldienās, un miniatūrā siera versija ieguva nosaukumu korbáčik. Apgabals kļuva ne tikai par korbáčiky ražošanas centru, bet arī par plaucēto sieru pirkšanas un pārdošanas centru, un tirgotājus sāka saukt tā siera vārdā, ko viņi tirgoja (korbáčik tirgotājs, oštiepok tirgotājs, srdce tirgotājs utt.). “Zázrivá ciemats Oravas reģionā Ziemeļslovākijā joprojām ir svarīgs tādas tirdzniecības centrs. Tirgotāji no minētā reģiona tirgoja galvenokārt kūpinātu un plaucētu sieru; viņus sāka dēvēt pēc viņu tirgoto produktu nosaukumiem – korbáčik tirgotājs (…)” (Podolák, J. “Tradičné využitie produkcie ovčieho mlieka na Slovensku”, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

Vēsturiskajos arhīvos ir ziņas par dažādām tādām profesijām. Līdz šodienai Oravas korbáčiky tirgotāji joprojām piedāvā savu preci pārdošanai dažādos tirgos un īpašos gadījumos kā kāzas, kristības, Ziemassvētki, karnevāli un Lieldienas. Korbáčik ražošana minētajos svētku periodos allaž ir pieaugusi, kas liecina par šā produkta popularitāti patērētāju vidū. Šīs ziņas atrodamas izgatavotāju ražošanas reģistros.

Orava joprojām saglabā savu lauksaimniecības raksturu. Noteikumi, kuri reglamentē “Oravský korbáčik” ražošanu, tika izveidoti pagājušā gadsimta vidū. “Oravský korbáčik” reputāciju un tradīciju apliecina ne tikai tas, ka uz produktu attiecas preču zīme, kas reģistrēta Slovākijas Republikas Rūpnieciskā īpašuma birojā un ir derīga līdz 2006. gada 22. februārim (10 gadus), bet arī raksti par to presē.

“Oravský korbáčik” ir labi pazīstama tradicionāla delikatese ne tikai slovākiem, bet arī Slovākijas ārzemju viesiem, kuri aizved šā īpašā produkta paciņas mājās kā suvenīru. “Es nopirku kioskā vietējo siera delikatesi, kas pazīstama kā Oravský korbáčik (Oravas pletne)” (“Great Escapes: Hiking in the High Tatras”. The Slovak Spectator, Vol. 10, No 28, 2004); “Nenúkajte Angličanov Oravskými korbáčikmi” (http://www.sme.sk); Slovakia-in, No 8–9, 2002, rakstā “Slovensko a Slováci nemeckými očami” ir apgalvots, ka “autore, Vācijā dzīvojoša čehiete, labi pazīst izcilos plaucētos sierus, ko dēvē par Oravské korbáčiky, (…)”.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju:

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 5. panta 7. punkts)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.


13.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/20


Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

2010/C 188/11

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“ZÁZRIVSKÝ KORBÁČIK”

EK Nr.: SK-PGI-0005-0656-30.10.2007

AĢIN ( X ) ACVN ( )

1.   Nosaukums:

“Zázrivský korbáčik”

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts:

Slovākijas Republika

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts:

3.1.   Produkta veids:

1.3. grupa.

Siers

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums (1):

“Zázrivský korbáčik” ir kūpināts vai nekūpināts plaucēta siera produkts nelielas 10–50 cm garas pletnes formā (slovāku valodā korbáčik). Tas ir izgatavots ar tradicionālu metodi, saskaņā ar kuru raudzētu, daļēji nogatavinātu siera kluci plaucē karstā ūdenī un tad izstiepj 2–10 mm biezos aukliņām līdzīgos pavedienos, kas tradicionāli pazīstami kā vojky. Pavedienus tad savij kopā nelielas pletnes formā.

Sieram raksturīgās organoleptiskās īpašības piešķir no plaucētā siera noplēsto pavedienu šķiedrainā konsistence un īpašā pletnes forma, kas iegūta, savijot kopā atsevišķos pavedienus.

Kūpināts un nekūpināts “Zázrivský korbáčik” viens no otra atšķiras galvenokārt pēc krāsas un smaržas. Kūpināts “Zázrivský korbáčik” ir no viegli dzeltenas līdz zeltaini dzeltenai krāsai, un tam ir raksturīgs dūmu aromāts un nedaudz (par 1 %) lielāks sāls saturs. Nekūpināts “Zázrivský korbáčik” ir no baltas līdz krēmīgi baltai krāsai, bez dūmu aromāta. Abu šķirņu struktūra un konsistence ir pilnīgi vienādas.

“Zázrivský korbáčik” tiek pārdots kompleksos iepakojumos, kuri iesaiņoti pārtikas plēvē un kuri var būt dažādi atkarībā no korbáčiky skaita tajos un no iepakojuma svara.

Īpašības

Krāsa: no baltas līdz iedzeltenai vai, kūpinātu šķirņu gadījumā, zeltaini dzeltena.

Konsistence: individuālus pavedienus veido atsevišķas šķiedras ar elastīgu konsistenci, kas ir stingras, bet ne cietas, elastīgums samazinās līdz ar siera nogatavināšanos; produkta lielā stiepes stiprība ir šķiedrainās konsistences dēļ, ko piešķir šķiedras, kuras viegli atdalās.

Smarža un garša: patīkama, pēc piena, pēc kazeīna, pikanta, viegli skābena un, kūpinātu šķirņu gadījumā, raksturīga dūmu smarža un garša.

Sastāvs: sausna ne mazāk par 40 % svara.

Tauku saturs sausnā: ne mazāk par 25 % svara.

Pārtikas sāls: ne vairāk kā 4,5 % svara nekūpinātām šķirnēm un ne vairāk kā 5,5 % svara kūpinātām šķirnēm.

Mikrobioloģiskās īpašības

“Zázrivský korbáčik” ir no siera kluča ražots plaucēts siers, kas satur galvenokārt šādu ģinšu termoizturīgas pienskābes baktērijas: Lactococcus, Streptococcus un Lactobacillus.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem):

“Zázrivský korbáčik” ir izgatavots, izmantojot no svaiga vai pasterizēta govs piena ražotu siera kluci, kam pievienota pienskābes kultūra. Izmantotā piena veids – svaigs vai pasterizēts – neietekmē galaprodukta īpašības. Piena kvalitāti regulāri pārbauda un reģistrē siera kluča ražotāju telpās, uzraugot šādus parametrus: inhibitorus, temperatūru, skābumu, taukus, īpatnējo svaru un beztauku sausnu.

Mikroorganismu kopējo skaitu un somatisko šūnu skaitu nosaka akreditētās laboratorijās.

Siera klucī ir vismaz 48 % svara sausnas, ar vismaz 35 % svara tauku sausnā un pH līmenis no 4,9 līdz 5,2. Siera kluča ārpuse ir nepārtraukta un gluda, ar atbilstošu mizu un no baltas līdz krēmīgai krāsai.

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem):

Nav sevišķu kvalitātes prasību vai ierobežojumu attiecībā uz izcelsmi.

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā:

Produkta kvalitāte nav atkarīga no siera kluča izcelsmes.

1. posms

:

plaucēšana. Raudzēto dabīgo sieru vispirms sagriež nelielos gabalos, kurus sarīvē un plaucē karstā ūdenī (ūdens temperatūra 70–95 °C); sieru maisa ar koka lāpstiņu vai mehānisku maisītāju, līdz tas veido kompaktu elastīgu masu, kas pazīstama kā parenina.

2. posms

:

mīcīšana. Parenina tiek ar rokām mīcīta, izstiepta un salocīta, lai tā veidotu lokanu, viendabīgas struktūras siera masu, kam viegli var piešķirt formu.

3. posms

:

formas veidošana. Siera masu izstiepj pavedienos ar rokām vai izmantojot divas ritošas tapas ar rievām, kas rotē viena pret otru. Tad pavedieni uzreiz iekrīt aukstā dzeramajā ūdenī.

4. posms

:

dzesēšana. Siera pavedienus uz 2–10 minūtēm atstāj dzesēties aukstajā dzeramajā ūdenī, lai tie saglabātu savu formu.

5. posms

:

tīšana. Atdzesētos pavedienus uztin uz spoles. Pēc uztīšanas tos vienā galā nogriež un vidū sasien ar siera pavedienu.

6. posms

:

sālīšana. Sagrieztos un sasietos pavedienus iesāla, iemērcot tos piesātinātā sāls šķīdumā, lai galīgais sāls saturs nepārsniegtu 4,5 % svara nekūpinātām šķirnēm vai 5,5 % svara kūpinātām šķirnēm (sālīšanas laiks ir atkarīgs no siera pavedienu biezuma un izmantotā siera skābuma).

7. posms

:

daļēja žāvēšana. Lai likvidētu lieko sālsūdens daudzumu, siera pavedienus uzkar uz koka vai nerūsējoša materiāla kārts, lai notek ūdens.

8. posms

:

savīšana. Vismaz divus uz pusēm pārlocītus pavedienus ar rokām savij nelielas pletnes formā, un, kad divas trešdaļas to garuma ir savītas, ar vienu no pavedieniem tos sastiprina kopā, lai pīne neatpītos.

9. posms

:

(kūpinātajām šķirnēm)

kūpināšana. Sieru kūpina tiešos aukstos dūmos aptuveni 30 °C temperatūrā tradicionālā koka vai metāla kūpināšanas kamerā vai kūpināšanas kamerā ar mehānisku gaisa cirkulāciju ar cietkoksnes dūmiem, līdz siers kļūst zeltaini dzeltens.

10. posms

:

iepakošana. Sieru iepako pārtikas plēvē, ko pēc tam marķē ar nosaukumu “Zázrivský korbáčik”.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai u. c.:

“Zázrivský korbáčik” tiek pārdots dažāda lieluma iepakojumos. Pamata iepakojumā ir 5 līdz 10 korbáčiky, bet ir pieejami arī lielāki iepakojumi ar 50 korbáčiky, ko parasti dēvē par zväzok (saišķis).

“Zázrivský korbáčik” jābūt iepakotam noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, lai saglabātu tā īpašo formu, novērstu atvīšanos un saglabātu produkta kvalitāti.

Atkārtotai iepakošanai nav ģeogrāfisku ierobežojumu.

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai:

Ražotāji, kuri izgatavo “Zázrivský korbáčik” atbilstoši šai specifikācijai, drīkst lietot nosaukumu “Zázrivský korbáčik” marķēšanai, reklamēšanai un tirdzniecībai.

Uz produktam piestiprinātā marķējuma jābūt šādai informācijai:

labi redzamam nosaukumam “Zázrivský korbáčik”,

vai siers ir kūpināts vai nekūpināts,

vārdiem “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” un saistītajam EK simbolam.

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija:

“Zázrivský korbáčik” tiek ražots Zázrivá pašvaldībā. Ģeogrāfiskais apgabals robežojas ar Oravská Lesná pašvaldību ziemeļos, Terchová pašvaldību rietumos, Párnica pašvaldību dienvidos un Paráč un Minčol kalnu grēdām austrumos.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu:

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika:

Zázrivá pašvaldībā ir piemēroti apstākļi aitu un liellopu audzēšanai un ganīšanai un no tiem iegūtā piena pārstrādei, lai ražotu sieru. Reģiona iedzīvotāji turpina izmantot šīs kalnu vides īpatnības, kā tas šeit ir darīts kopš reģiona apdzīvotības pirmsākumiem. Plaucēta siera savīšana ar rokām nelielu pletņu formā ir prasme, kas raksturīga Zázrivá ciemata sievietēm un ko mehanizēti izdarīt nav iespējams.

Stāsta, ka korbáčiky ražošana mājas apstākļos Zázrivá ciematā notiekot kopš 19. gadsimta otrās puses, un tolaik dažādu plaucētā siera veidu, tostarp korbáčiky, ražošana pārdošanai bijis vienīgais vietējo aitu un govju audzētāju ienākuma avots.

5.2.   Produkta specifika:

“Zázrivský korbáčik” īpašu dara tā forma, kas ir ļoti neraksturīga sieram vai siera produktam. To izgatavo, izmantojot tradicionālu metodi, kurā viss tiek veikts gandrīz tikai ar rokām – siera kluci plaucē karstā ūdenī un tad saplēš pavedienos, kurus pēc tam savij nelielas pletnes formā. Mīcīšana un stiepšana, kas ir daļa no plaucētā siera manuālās apstrādes, piešķir korbáčiky tā neatkārtojamo šķiedraino konsistenci, un tieši tas padara sieru tik īpašu un unikālu.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN):

Pieteikums “Zázrivský korbáčik” reģistrēšanai par produktu ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi pamatojas uz produkta īpašo formu, reputāciju un tradīciju.

Zázrivá atrodas Slovākijas kalnainajā ziemeļrietumu daļā, kurā ir auksts, nemīlīgs klimats. Lielākā daļa iedzīvotāju pārtika no lauksaimniecības un lopkopības, turēja govis, kazas un aitas, pārstrādāja un pārveidoja no dzīvniekiem iegūtās izejvielas, galvenokārt pienu, kvalitatīvos dažādu formu siera produktos.

Reģiona iedzīvotāju prasme un izdomas spēja ļāvušas tiem izturēt bargos apstākļus un radījušas reputāciju arī aiz reģiona robežām.

“Sākumā tikai dažas ģimenes (piemēram, Piklovci) Zázrivá ciematā zināja, kā izgatavot korbáčiky”. (Huba, P.: Zázrivá, 1988. gada monogrāfija).

Vēsturiskos arhīvos ir ziņas par tradicionālu plaucētu sieru, ko ražoja Ziemeļslovākijā netālu no Zázrivá ciemata; to izgatavoja nelielas pletnes formā, līdzīgu tām, ko Slovākijā tradicionāli pina no klūdziņām Lieldienās, un miniatūrā siera versija ieguva nosaukumu korbáčik. Apgabals kļuva ne tikai par korbáčiky ražošanas centru, bet arī par plaucēto sieru pirkšanas un pārdošanas centru, un tirgotājus sāka saukt tā siera vārdā, ko viņi tirgoja (korbáčik tirgotājs, oštiepok tirgotājs, srdce tirgotājs utt.). “Zázrivá ciemats Oravas reģionā Ziemeļslovākijā joprojām ir svarīgs tādas tirdzniecības centrs. Tirgotāji no minētā reģiona tirgoja galvenokārt kūpinātu un plaucētu sieru; viņus sāka dēvēt pēc viņu tirgoto produktu nosaukumiem – korbáčik tirgotājs …” (Podolák, J.“Tradičné využitie produkcie ovčieho mlieka na Slovensku”, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

Vēsturiskajos arhīvos ir ziņas par dažādām tādām profesijām.

Līdz šodienai Zázrivá korbáčiky tirgotāji joprojām piedāvā savu preci pārdošanai dažādos tirgos un īpašos gadījumos, tādos kā kāzas, kristības, Ziemassvētki, karnevāli un Lieldienas. Korbáčik ražošana minētajos svētku periodos allaž ir pieaugusi, kas liecina par šā produkta popularitāti patērētāju vidū. Šīs ziņas atrodamas izgatavotāju ražošanas reģistros.

Korbáčiky vienmēr tiek izmantots svarīgos reģionālos sarīkojumos, piemēram, Zázrivské dni gadatirgū, kad notiek “Zázrivský korbáčik” izgatavošanas sacensības. Sacensības ir populāras, piesaistot gan vietējos ražotājus, gan nejaušus konkursantus.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju:

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 5. panta 7. punkts)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.