ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.CA2009.105.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 105A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 7. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

2009/C 105A/01

Paziņojums par atklātu konkursu: Programmētājs analītiķis — Atsauce: EF/TA/09/01

1

2009/C 105A/02

Paziņojums par atklātu konkursu: Pētniecības vadītājs (Personāla vadība) — Atsauce: EF/TA/09/07

2

 

2009/C 105A/03

ATSKAITE PAR OFICIĀLĀ VĒSTNEŠA C A SĒRIJU KONKURSI

s3

LV

 


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

7.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 105/1


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU: PROGRAMMĒTĀJS ANALĪTIĶIS

ATSAUCE: EF/TA/09/01

(2009/C 105 A/01)

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), kas atrodas Dublinā (Īrijā), meklē programmētāju analītiķi.

IKT vienības vadītāja vadībā izraudzītais kandidāts būs daļēji vai pilnībā atbildīgs par:

Microsoft Office Sharepoint servera 2007 (MOSS) ieviešanu, kā arī konfigurēšanu, integrēšanu ar esošajām sistēmām, pielāgošanu un programmēšanu,

iekštīkla pārprojektēšanu un izstrādi: piemērota risinājuma izstrādi un ieviešanu, lai uzlabotu Eurofound esošo iekštīklu un ar to saistītās lietojumprogrammatūras,

prasību analīzi, specifikācijām un uzņēmējdarbības lietojumprogrammatūru ieviešanu, cieši sadarbojoties ar Eurofound personālu no attiecīgām uzņēmējdarbības vienībām,

iekštīklā esošu lietojumprogrammatūru ieviešanu, dokumentēšanu un uzturēšanu, cieši sadarbojoties ar Eurofound ārējās programmēšanas līgumslēdzējiem,

ciešu sadarbību ar citiem IKT komandas locekļiem, sniedzot vispārēju IKT atbalstu un palīdzību ar IKT palīdzības dienesta starpniecību,

citiem pienākumiem un saistībām, ko varētu uzticēt.

Konkursam var pieteikties kandidāti, kas atbilst šādiem kritērijiem:

Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi,

pilntiesīgi pilsoņi,

izpildītas visas likumā noteiktās prasības attiecībā uz militāro dienestu,

ar atsauksmēm, kas apliecina piemērotību norādīto uzdevumu izpildei,

ļoti labas vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas un apmierinošas vēl vienas Eiropas Savienības valodas zināšanas, tai skaitā izcilas angļu valodas zināšanas, kas ir fonda darba valoda,

apgūts vidējās izglītības augstākais līmenis, ko apliecina diploms, kas ļauj studēt universitātē,

vismaz trīs gadu pieredze pēc diploma saņemšanas, tostarp divu gadu pieredze līdzīgā amatā.

Izraudzīto kandidātu pieņems darbā AST funkciju grupā 3. pakāpē kā pagaidu darbinieku ar darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

Sīkāku informāciju par amatu, kā arī pieteikumu un atlases procedūras var lejupielādēt no Eurofound tīmekļa vietnes darba piedāvājumu lapas: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandidātiem rūpīgi jāizlasa darba piedāvājuma paziņojums. Nepilnīgi aizpildītus pieteikumus noraidīs.

Visi pieteikumi jāiesniedz, aizpildot oficiālo pieteikuma veidlapu, ko arī var lejupielādēt no Eurofound tīmekļa vietnes.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2009. gada 7. jūnijs.


7.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 105/2


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU: PĒTNIECĪBAS VADĪTĀJS (PERSONĀLA VADĪBA)

ATSAUCE: EF/TA/09/07

(2009/C 105 A/02)

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), kas atrodas Dublinā (Īrijā), meklē personāla vadības jomas pētniecības vadītāja amata kandidātu (vīr./siev.).

Pētniecības vadītājs strādās Darba attiecību un darbavietas attīstības vienībā, kurā pēta pārmaiņu virzītājspēkus — globalizāciju, tehnoloģiju attīstību un demogrāfisko novecošanu — un pārbauda šo pārmaiņu virzītājspēku ietekmi uz darba pasauli. Vienības nolūks ir stiprināt tās statusu, izpētot saikni starp darba organizāciju, līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi, ražīgumu, jauninājumu iespējām, motivāciju un cilvēkkapitāla attīstību atbilstoši uzņēmuma perspektīvai.

Izraudzītajam kandidātam būs pieredze un rakstiski apliecināti panākumi starptautiska personāla vadībā, un viņš/viņa varēs piemērot savu praktisko pieredzi, izstrādājot un īstenojot pētniecības projektus iepriekš aprakstītajās jomās. Sniedzot pārskatu Darba attiecību un darbavietas attīstības vienības vadītājam, viņš/viņa spēlēs galveno lomu šīs jaunās orientācijas izstrādē, galveno uzmanību pievēršot uzņēmumam.

Konkursam var pieteikties kandidāti, kas atbilst šādiem kritērijiem:

Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi,

pilntiesīgi pilsoņi,

izpildītas visas likumā noteiktās prasības attiecībā uz militāro dienestu,

ar atsauksmēm, kas apliecina piemērotību norādīto uzdevumu izpildei,

ļoti labas vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas un apmierinošas vēl vienas Eiropas Savienības valodas zināšanas, tai skaitā izcilas angļu valodas zināšanas, kas ir fonda darba valoda,

universitātes izglītība, kas atbilst vismaz četru gadu studijām, ko apliecina grāds personāla vadībā vai uzņēmējdarbības vadībā,

vismaz sešu gadu atbilstoša darba pieredze pēc universitātes diploma saņemšanas.

Izraudzīto kandidātu pieņems darbā AD funkciju grupā 7. pakāpē kā pagaidu darbinieku ar darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

Sīkāku informāciju par amatu, kā arī pieteikumu un atlases procedūrām var lejupielādēt no Eurofound tīmekļa vietnes darba piedāvājumu lapas: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandidātiem rūpīgi jāizlasa darba piedāvājuma paziņojums. Nepilnīgi aizpildītus pieteikumus noraidīs.

Visi pieteikumi jāiesniedz, aizpildot oficiālo pieteikuma veidlapu, ko arī var lejupielādēt no Eurofound tīmekļa vietnes.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2009. gada 7. jūnijs.


7.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 105/s3


ATSKAITE PAR OFICIĀLĀ VĒSTNEŠA C A SĒRIJU “KONKURSI”

Lūdzu skatīt sarakstu ar C A sērijas izdevumiem, kas publicēti šā gada laikā.

Ja nav norādīts citādi, Oficiālo Vēstnesi izdod visās valodu versijās.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105