ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.080.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 80

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 3. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 080/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

1

2009/C 080/02

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

4

2009/C 080/03

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

7

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2009/C 080/04

Euro maiņas kurss

10

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2009/C 080/05

Aicinājums iesniegt pieteikumus 2009 — Otrā Kopienas rīcības programma veselības jomā (2008.–2013. gadam) ( 1 )

11

 

CITI AKTI

 

Komisija

2009/C 080/06

Paziņojums Uthman Omar Mahmoud kunga ievērībai, kurš ar Komisijas Regulu (EK) Nr. […]/2009 ir pievienots sarakstam, kas minēts 2., 3. un 7. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban.

12

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Komisija

3.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/1


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2009/C 80/01

Lēmuma pieņemšanas datums

20.11.2008.

Atbalsta Nr.

N 662/07

Dalībvalsts

Čehijas Republika

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Program TIP

Juridiskais pamats

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Pētniecība un attīstība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms 11 035 milj. CZK

Atbalsta intensitāte

80 %

Atbalsta ilgums

līdz 31.12.2017.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministerstvo prúmyslu a obchodu

Kpt. Jaroše 7

CZ-604 56 Brno

posta@compet.cz

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

15.1.2009.

Atbalsta Nr.

N 729/07

Dalībvalsts

Latvija

Reģions

Rīga

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

SIA Eko Osta

Juridiskais pamats

Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 963 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte “Vides aizsardzība” atklāta konkursa nolikums”; Ministru kabineta 8.11.2005. noteikumi Nr. 852 “Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības, īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu”; Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums; Ministru kabineta 19.6.2007. noteikumi Nr. 396 “Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Reģionālā attīstība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms 0,18 milj. LVL

Atbalsta intensitāte

52,19 %

Atbalsta ilgums

līdz 31.3.2009.

Tautsaimniecības nozares

Enerģētika

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Vides ministrija

Peldu 25,

Rīga, LV-1494

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

5.2.2009.

Atbalsta Nr.

N 226/2008

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Extension of the Western Investment Fund

Juridiskais pamats

The Irish Western Development Commission Act 1998 and the Community, Rural and Gaeltacht Affairs Act 2007

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Riska kapitāls, Mazie un vidējie uzņēmumi

Atbalsta forma

Riska kapitāla nodrošināšana

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms 28 milj. EUR

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

01.12.2008.–31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Western Development Commission (WDC), Dillon House Ballaghaderreen, Co. Roscommon, Ireland

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/4


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2009/C 80/02

Lēmuma pieņemšanas datums

5.2.2009.

Atbalsta Nr.

N 459/08

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

La Rioja

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación

Juridiskais pamats

Orden no 19/2008 de 5 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo de la Rioja, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo económico de la Rioja destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concurrencia competitiva

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Pētniecība un attīstība, Mazie un vidējie uzņēmumi

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi 12 milj. EUR;

Kopējais plānotais atbalsta apjoms 72 milj. EUR

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

līdz 31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, Lauksaimniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Agencia de desarrollo Económico de la Rioja –

C/Muro de la Mata 10-14,

26001 Logroño (La Rioja)

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

18.12.2008.

Atbalsta Nr.

N 615/08

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Freistaat Bayern

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts Brienner Str. 18 D-80333 München

Juridiskais pamats

2.Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007/2008 (2.Nachtraghaushaltsgesetz- NHG - 2008)

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Atbalsts nopietnu ekonomikas traucējumu kompensēšanai

Atbalsta forma

Garantija, Riska kapitāla nodrošināšana

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms 14 800 milj. EUR

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

19.12.2008.–19.6.2009.

Tautsaimniecības nozares

Finanšu starpniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen Odeonsplatz 4 D-80539 München

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

3.2.2009.

Atbalsta Nr.

N 39/09

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Bundesrahmenregelung Risikokapital

Juridiskais pamats

Regelung zur vorübergehenden Modifizierung von beihilferechtlich genehmigten Risikokapitalprogrammen für kleine und mittlere Unternehmen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland während der Finanz- und Wirtschaftskrise („Bundesrahmenregelung Risikokapital“)

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Riska kapitāls

Atbalsta forma

Riska kapitāla nodrošināšana

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms 50 milj. EUR

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

līdz 31.12.2010.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Diverse Stellen in den Ländern

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

13.2.2009.

Atbalsta Nr.

N 65/09

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Zeitweilige Aufstockung und Erweiterung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand im Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung

Juridiskais pamats

Bundeshaushaltsordnung (BHO) und darauf aufbauende Verwaltungsvorschriften; Gesetz über Sicherung der Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (in Vorbereitung); Änderung der Richtlinie zum Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (Entwurf)

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Pētniecība un attīstība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi 450 milj. EUR;

Kopējais plānotais atbalsta apjoms 900 milj. EUR

Atbalsta intensitāte

35 %

Atbalsta ilgums

līdz 31.12.2010.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Scharnhorststr. 34-37,

D-10115 Berlin, Germany

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/7


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2009/C 80/03

Lēmuma pieņemšanas datums

3.12.2008

Atbalsta Nr.

NN 42/08

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg - Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Juridiskais pamats

Ad-hoc

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Atbalsts nopietnu ekonomikas traucējumu kompensēšanai, Grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšana

Atbalsta forma

Citi līdzdalības veidi pamatkapitālā

Aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms 65 000 milj EUR

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

29.9.2008 - 10.10.2008.

Tautsaimniecības nozares

Finanšu starpniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Etat Belge - Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B - 1000 Bruxelles

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

3.12.2008

Atbalsta Nr.

NN 46/2008

Dalībvalsts

Luksemburga

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg

Juridiskais pamats

Ad-hoc sur le budget de l'Etat – Agreement for a mandatory convertible loan facility between the State of the Grand-Duchy of Luxembourg and Fortis Banque Luxembourg S.A.

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Atbalsts nopietnu ekonomikas traucējumu kompensēšanai, Grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšana

Atbalsta forma

Citi līdzdalības veidi pamatkapitālā

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms 2 500 milj EUR

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

29.9.2008 - 17.11.2008.

Tautsaimniecības nozares

Finanšu starpniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Etat du Grand Duché du Luxembourg

Son Excellence Monsieur Jean ASSELBORN

Ministre des Affaires étrangères

Rue Notre-Dame 5

L - 2911 Luxembourg

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

3.12.2008

Atbalsta Nr.

NN 53/A/2008

Dalībvalsts

Nīderlande

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Juridiskais pamats

Ad-hoc

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Atbalsts nopietnu ekonomikas traucējumu kompensēšanai, Grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšana

Atbalsta forma

Citi līdzdalības veidi pamatkapitālā

Aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms 62 800 milj EUR

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

3.10.2008

Tautsaimniecības nozares

Finanšu starpniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Nederlandse Staat

Zijne Excellentie de Heer Maxime VERHAGEN

Minister van BuitenlandseZaken

Bezuidenhoutseweg 67

NL - 2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Komisija

3.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/10


Euro maiņas kurss (1)

2009. gada 2. aprīlis

2009/C 80/04

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3392

JPY

Japānas jēna

133,48

DKK

Dānijas krona

7,4509

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,91290

SEK

Zviedrijas krona

10,8215

CHF

Šveices franks

1,5260

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,8480

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CZK

Čehijas krona

26,888

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

298,65

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7094

PLN

Polijas zlots

4,4920

RON

Rumānijas leja

4,2237

TRY

Turcijas lira

2,1665

AUD

Austrālijas dolārs

1,8797

CAD

Kanādas dolārs

1,6725

HKD

Hongkongas dolārs

10,3789

NZD

Jaunzēlandes dolārs

2,3258

SGD

Singapūras dolārs

2,0143

KRW

Dienvidkorejas vons

1 781,81

ZAR

Dienvidāfrikas rands

12,3960

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

9,1533

HRK

Horvātijas kuna

7,4707

IDR

Indonēzijas rūpija

15 374,02

MYR

Malaizijas ringits

4,8178

PHP

Filipīnu peso

64,210

RUB

Krievijas rublis

44,8330

THB

Taizemes bats

47,321

BRL

Brazīlijas reāls

3,0049

MXN

Meksikas peso

18,4274

INR

Indijas rūpija

67,4290


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Komisija

3.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/11


Aicinājums iesniegt pieteikumus 2009

Otrā Kopienas rīcības programma veselības jomā (2008.–2013. gadam)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2009/C 80/05

Aicinājuma iesniegt priekšlikumus darbības subsīdiju saņemšanai, aicinājuma iesniegt priekšlikumus projektiem un aicinājuma iesniegt priekšlikumus kopīgiem rīcības dokumentiem atjaunināta versija attiecībā uz aicinājumu iesniegt pieteikumus “Veselība – 2009” otrās Kopienas rīcības programmas veselības jomā (2008.–2013. gadam) (1) ietvaros tika publicēta Izpildaģentūras tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Lēmums Nr. 1350/2007/EK, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības jomā (2008.–2013. gadam), OV L 301, 20.11.2007, 3-13 lpp.


CITI AKTI

Komisija

3.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/12


Paziņojums Uthman Omar Mahmoud kunga ievērībai, kurš ar Komisijas Regulu (EK) Nr. […]/2009 ir pievienots sarakstam, kas minēts 2., 3. un 7. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban.

2009/C 80/06

1.

Kopējā nostāja 2002/402/KĀDP (1) aicina Kopienu iesaldēt līdzekļus un ekonomiskos resursus, kas attiecas uz Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida un Taliban locekļiem un atsevišķām privātpersonām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kas saistītas ar tām, un kas minētas sarakstā, kurš sastādīts atbilstīgi ANODP Rezolūcijām 1267(1999) un 1333(2000), un kurš regulāri jāatjaunina ANO komitejai, kas izveidota saskaņā ar ANODP Rezolūciju 1267(1999).

ANO komitejas izveidotais saraksts ietver šādas personas un organizācijas:

Al Qaida, Taliban un Osama bin Ladens;

fiziskās un juridiskās personas, organizācijas, struktūras un grupas, kas ir saistītas ar Al Qaida, Taliban un Osama bin Ladenu; kā arī

juridiskās personas, organizācijas un struktūras, kas jebkurai no šīm saistītajām personām, organizācijā, struktūrām un grupām pieder, kuras tās kontrolē vai citādi atbalsta.

Rīcība vai darbības, kas norāda, ka atsevišķa persona, grupa, uzņēmums vai organizācija ir “saistīta ar”Al Qaida, Osama bin Ladenu vai Taliban:

a)

dalība tādas rīcības vai darbību finansēšanā, plānošanā, sekmēšanā, sagatavošanā vai īstenošanā, ko veic Al Qaida, Taliban vai Osama bin Ladens, vai jebkura ar tiem saistīta apakšorganizācija, pakļauta organizācija, saistīta grupa vai to atvasinājumi, tāpat kā rīcība vai darbības saistībā ar šīm personām un organizācijām, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot;

b)

ieroču un ar saistīto materiālu piegāde, pārdošana un nodošana jebkuram no tiem;

c)

rekrutēšana jebkuru šo personu vai organizāciju uzdevumā; vai

d)

cita rīcība vai darbības nolūkā atbalstīt jebkuru no tiem.

2.

ANO komiteja 2001. gada 17. oktobrī nolēma attiecīgajam sarakstam pievienot Uthman Omar Mahmoud kungu.

Attiecīgā fiziskā persona jebkurā laikā var iesniegt ANO komitejai pieprasījumu, pievienojot tam apstiprinošus dokumentus, par tā lēmuma pārskatīšanu, ar kuru tā ir iekļauta minētajā ANO sarakstā. Pieprasījums jānosūta uz šādu adresi:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

United States of America

Sīkāka informācija:

http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Papildus 2. punktā minētajam ANO lēmumam Padome ir iekļāvusi Uthman Omar Mahmoud kunguPadomes Regulas (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban  (2), I pielikuma sarakstā. Ierakstu grozīja ar Komisija Regulu (EK) Nr. 374/2008 (3), ievērojot Regulas 881/2002 7. panta 1. punktu.

Attiecīgajām fiziskām un juridiskām personām, grupām un organizācijām piemēro šādus Regulā (EK) Nr. 881/2002 noteiktos pasākumus:

1)

visu tai piederošo, to kontrolēto vai to rīcībā esošo naudas līdzekļu un citu finanšu vai ekonomisko resursu iesaldēšana un aizliegums tieši vai netieši darīt tai pieejamus naudas līdzekļus un citus finanšu vai ekonomiskos resursus (2. pants un 2.a pants (4); kā arī

2)

aizliegts tieši vai netieši piešķirt, pārdot, piegādāt vai nodot tai tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācības, kas saistītas ar militārām darbībām (3. pants).

4.

Pēc Tiesas 2008. gada 3.septembra sprieduma apvienotajās lietās C-402/05 P un C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi un Al Barakaat International Foundation pret Padomi, ANO Komiteja ir sniegusi pamatojumu Uthman Omar Mahmoud kunga iekļaušanai minētajā sarakstā.

Viņš var pieprasīt Komisijai pamatot viņa iekļaušanu šo regulu sarakstos. Šis pieprasījums jānosūta uz šādu adresi:

European Commission

DG External Relations

Attn. Unit A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B–1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Pēc tam, kad Komisija būs devusi viņam iespēju paust viedokli par iekļaušanu sarakstā, tā pārskatīs viņa iekļaušanu Padomes Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā un pieņems jaunu lēmumu.

5.

Uthman Omar Mahmoud kunga iesniegtie dati tiks apstrādāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti noteikumiem (5). Visi pieprasījumi, piemēram, sīkākas informācijas saņemšanai vai pieprasījumi saistībā ar Regulā (EK) Nr. 45/2001 noteikto tiesību īstenošana (piemēram, piekļuve personas datiem vai to labošana), jānosūta Komisijai uz 4. punktā norādīto adresi.

6.

Regulas I pielikumā minētās fiziskās personas uzmanība tiek vērsta uz iespēju iesniegt pieteikumu dalībvalstu attiecīgajās kompetentajās iestādēs, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 881/2002 II pielikumā, lai saņemtu atļauju izmantot iesaldētos naudas līdzekļus un citus finanšu vai ekonomiskos resursus svarīgām vajadzībām vai īpašiem maksājumiem saskaņā ar minētās regulas 2.a pantu.


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 4. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2003/140/KĀDP (OV L 53, 28.2.2003., 62. lpp.).

(2)  OV L 139, 29.5.2002., 9.lpp.

(3)  OV L 113, 25.4.2008., 15. lpp.

(4)  Regulas 2.a pants tajā iekļauts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2003 (OV L 82, 29.3.2003., 1. lpp.).

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.