ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 38

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 17. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 038/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

1

2009/C 038/02

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

3

2009/C 038/03

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

5

2009/C 038/04

Nav iebildumu pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5224 — EDF/British Energy) ( 1 )

8

2009/C 038/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz) ( 1 )

8

2009/C 038/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ) ( 1 )

9

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2009/C 038/07

Euro maiņas kurss

10

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 038/08

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/95/EK īstenošanu par produktu vispārēju drošību īstenošanu ( 1 )

11

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2009/C 038/09

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saskaņā ar kopīgās programmas Interaktīva automatizēta dzīves vide (Ambient Assisted Living, ALL) darba programmu

15

 

CITI AKTI

 

Komisija

2009/C 038/10

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

16

 

2009/C 038/11

Piezīme lasītājam(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Komisija

17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/1


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 38/01)

Lēmuma pieņemšanas datums

18.12.2008.

Atbalsta Nr.

NN 56/08

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Vācija

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Raumfahrtprogramm

Juridiskais pamats

Haushaltsgesetz des Bundes, Einzelplan 09, Kapitel 0902, Titel 683 35 und 892 35

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Pētniecība un attīstība, Jauninājumi

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 33-40 milj

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 210 milj

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

1.1.2008.-31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

D-11019 Berlin

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

19.11.2008.

Atbalsta Nr.

N 574/08

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

State guarantee in favour of Fortis Bank

Juridiskais pamats

Arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117 bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Atbalsts nopietnu ekonomikas traucējumu kompensēšanai, Grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšana

Atbalsta forma

Garantija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 150 000 milj

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

19.11.2008.-19.5.2009.

Tautsaimniecības nozares

Finanšu starpniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

État belge — Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B-1000 Bruxelles

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/3


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 38/02)

Lēmuma pieņemšanas datums

10.9.2008.

Atbalsta Nr.

N 11/08

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Nosaukums (un/vai atbalsta saņēmēja nosaukums)

Proroga (parziale) dell'aiuto N 810/02. Piano di incentivazione per il trasporto di merci per ferrovia — articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Aiuto a favore della società Autostrada ferroviaria alpina (AFA)

Juridiskais pamats

Convenzione del 28 luglio 2003 relativa al finanziamento di un servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina tra Bourgneuf-Aiton, in Francia e Orbassano, in Italia

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Alpu dzelzceļa maģistrāles eksperimentālā posma pagarinājums kravas autotransporta novirzīšanai no autoceļiem uz dzelzceļu

Atbalsta veids

Tiešais piešķīrums

Budžets

EUR 7 līdz 8 milj. gadā laikposmā no 2007. līdz 2009. gadam

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

3 gadi (2007-2009)

Tautsaimniecības nozare(-s)

Dzelzceļa pārvadājumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Cita informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

10.9.2008.

Atbalsta Nr.

NN 34/08

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Nosaukums (un/vai atbalsta saņēmēja nosaukums)

Prolongement du cas NN 155/03 — Mise en œuvre d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire. Aide en faveur de la société Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)

Juridiskais pamats

Convention du 28 juillet 2003 relative au financement d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine entre Bourgneuf-Aiton, en France et Orbassano, en Italie

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Alpu dzelzceļa maģistrāles eksperimentālā posma pagarinājums kravas autotransporta novirzīšanai no autoceļiem uz dzelzceļu

Atbalsta veids

Tiešais piešķīrums

Budžets

EUR 7 līdz 8 milj. gadā laikposmā no 2007. līdz 2009. gadam

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

3 gadi (2007-2009)

Tautsaimniecības nozare(-s)

Dzelzceļa pārvadājumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Cita informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/5


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 38/03)

Lēmuma pieņemšanas datums

8.10.2008.

Atbalsta Nr.

N 1/08

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur du Programme H2E

Juridiskais pamats

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Pētniecība un attīstība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija, Atmaksājama dotācija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 67,6 milj

Atbalsta intensitāte

40 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2014.

Tautsaimniecības nozares

Enerģētika

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

18.12.2008.

Atbalsta Nr.

N 576/08

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Madrid

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Ayudas a la producción de cortometrajes — Madrid — modificación de la ayuda N 564/07

Juridiskais pamats

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2009

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Kultūras veicināšana

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 0,4 milj

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 0,4 milj

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

29.11.2008.-27.11.2009.

Tautsaimniecības nozares

Atpūta, kultūras pasākumi un sports

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Consejeria de Cultura y Turismo de Madrid

Calle Caballero de Gracia, 132

E-28013 Madrid

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

18.12.2008.

Atbalsta Nr.

N 595/08

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Incentivi fiscali, consistenti in crediti d'imposta e detassazione degli utili, concessi ad imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche

Juridiskais pamats

Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato — Legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con limitato riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 327, lettera a — comma 335 — comma 338 (limitatamente a imprese di produzione cinematografica) nota: il comma 327, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. A) del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, e' stato ripristinato dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione ministero beni e attivita' culturali — ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 333, 336 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle a — b — c — d

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Kultūras veicināšana

Atbalsta forma

Nodokļu atlaide, Nodokļu bāzes samazinājums

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 41,6 milj

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 104 milj

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2010.

Tautsaimniecības nozares

Plašsaziņas līdzekļi

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/8


Nav iebildumu pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5224 — EDF/British Energy)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 38/04)

Komisija 2008. gada 22. decembrī nolēma neiebilst pret iepriekšminēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punktu saistībā ar 6. panta 2. punktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5224. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas tiesību aktiem. (http://eur-lex.europa.eu)


17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/8


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 38/05)

2008. gada 15. oktobrī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5220. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/9


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 38/06)

2009. gada 11. februārī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32009M5228. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Komisija

17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/10


Euro maiņas kurss (1)

2009. gada 16. februāris

(2009/C 38/07)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2765

JPY

Japānas jēna

117,33

DKK

Dānijas krona

7,4525

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,8945

SEK

Zviedrijas krona

10,923

CHF

Šveices franks

1,4883

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,777

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CZK

Čehijas krona

29,15

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

303,35

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7084

PLN

Polijas zlots

4,787

RON

Rumānijas leja

4,3162

TRY

Turcijas lira

2,1248

AUD

Austrālijas dolārs

1,9622

CAD

Kanādas dolārs

1,5912

HKD

Hongkongas dolārs

9,8979

NZD

Jaunzēlandes dolārs

2,4638

SGD

Singapūras dolārs

1,9369

KRW

Dienvidkorejas vons

1 826,58

ZAR

Dienvidāfrikas rands

12,8193

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,7236

HRK

Horvātijas kuna

7,4047

IDR

Indonēzijas rūpija

15 266,94

MYR

Malaizijas ringits

4,6177

PHP

Filipīnu peso

60,59

RUB

Krievijas rublis

44,9847

THB

Taizemes bats

44,914

BRL

Brazīlijas reāls

2,8958

MXN

Meksikas peso

18,605

INR

Indijas rūpija

62,063


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/11


Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/95/EK īstenošanu par produktu vispārēju drošību īstenošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)

(2009/C 38/08)

ESO (1)

Saskaņotā standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

CEN

EN 581-1:2006

Āra mēbeles — Sēdmēbeles un galdi kempingiem, mājai un īrei — 1. daļa: Vispārīgās drošības prasības

 

CEN

EN 913:1996

Vingrošanas aprīkojums — Vispārīgās drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 916:2003

Vingrošanas aprīkojums — Līdzsvara baļķi — Funkcionālās un drošības prasības, testa metodes

 

CEN

EN 957-1:2005

Stacionārās apmācību iekārtas — 1. daļa: Vispārīgās prasības un testēšana

 

CEN

EN 957-2:2003

Stacionārās apmācību iekārtas — 2. daļa: Spēka trenažieru iekārtu papildus drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 957-4:1996

Stacionārās apmācību iekārtas — 4. daļa: Spēka trenažieru sola papildus drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 957-5:1996

Stacionārās apmācību iekārtas — 5. daļa: Pedāļa tipa apmācību iekārtu papildus drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 957-6:2001

Stacionārais apmācības aprīkojums — 6. daļa: Tredbāni, īpašās drošības papildprasības un testa metodes

 

CEN

EN 957-7:1998

Stacionārais apmācības aprīkojums — 7. daļa: Airēšanas trenažieri — Specifiskās papildus drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 957-8:1998

Stacionārais apmācības aprīkojums — 8. daļa: Kāpšanas trenažieri — Specifiskās papildus drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 957-9:2003

Stacionārās apmācību iekārtas — 9. daļa: Elipses veida trenažieru iekārtu papildus drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 957-10:2005

Stacionārās apmācību iekārtas — 10. daļa: Stacionāri velosipēdi bez ātrumkārbas vai bez brīvrumbas, papildu drošības prasības un testēšana

 

CEN

EN 1129-1:1995

Mēbeles — Saliekamās gultas — Drošības prasības un testēšana — 1. daļa: Drošības prasības

 

CEN

EN 1129-2:1995

Mēbeles — Saliekamās gultas — Drošības prasības un testēšana — 2. daļa: Testa metodes

 

CEN

EN 1130-1:1996

Mājas mēbeles — Bērnu gultiņas un šūpuļi — 1. daļa: Drošības prasības

 

CEN

EN 1130-2:1996

Mājas mēbeles — Bērnu gultiņas un šūpuļi — 2. daļa: Testa metodes

 

CEN

EN 1273:2005

Bērnu aprūpes priekšmeti — Staigāšanas palīgierīces-rāmji bērniem — Drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 1400-1:2002

Bērnu aprūpes priekšmeti — Māneklīši zīdaiņiem un maziem bērniem — 1. daļa: Vispārīgās drošības prasības un informācija

 

CEN

EN 1400-2:2002

Bērnu aprūpes priekšmeti — Māneklīši zīdaiņiem un maziem bērniem — 2. daļa: Mehāniskās prasības un testi

 

CEN

EN 1400-3:2002

Bērnu aprūpes priekšmeti — Māneklīši zīdaiņiem un maziem bērniem — 3. daļa: Ķīmiskās prasības un testi

 

CEN

EN 1466:2004

Bērnu aprūpes priekšmeti — Pārnēsājamās bērnu gultiņas un novietnes — Drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 1651:1999

Planieru aprīkojums — Drošības jostas — Drošības prasības un izturības testi

 

CEN

EN ISO 9994:2006

Škiltavas — Drošibas specifikacija (ISO 9994:2005)

 

CEN

EN 12196:2003

Vingrošanas aprīkojums — Zirgi un buki — Funkcionālās un drošības prasības, testa metodes

 

CEN

EN 12197:1997

Vingrošanas aprīkojums — Horizontālās līdztekas — Drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 12346:1998

Vingrošanas aprīkojums — Vingrošanas siena, režģu kāpnes un kāpšanas iekārtas — Drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 12432:1998

Vingrošanas aprīkojums — Līdzsvara baļķi — Funkcionālās un drošības prasības, testa metodes

 

CEN

EN 12491:2001

Planieru iekārtas — Izpletņi ārkārtas gadījumiem — Drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 12586:1999

Bērnu aprūpes priekšmeti — Māneklīša turētājs — Drošības prasības un testa metodes

EN 12586:1999/AC:2002

 

CEN

EN 12655:1998

Vingrošanas aprīkojums — Piekārtie vingrošanas riņķi — Funkcionālās un drošības prasības, testa metodes

 

CEN

EN 13138-2:2002

Peldētmācīšanās palīglīdzekļi — 2. daļa: Peldēšanas palīglīdzekļu drošibas prasības un testēšana

 

CEN

EN 13209-1:2004

Bērnu preces — Somas bērnu pārnēsāšanai — Drošības prasības un testa metodes — 1. daļa: Mugursomas ar rāmi bērnu pārnēsāšanai

 

CEN

EN 13319:2000

Niršanas piederumi — Dziļummēri un kombinētās dziļuma un laika mērīšanas ierīces — Funkcionālās un drošības prasības, testa metodes

 

CEN

EN 13899:2003

Skrituļu sporta aprīkojums — Vienrindas skrituļslidas — Drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 14059:2002

Dekoratīvās eļļas lampas — Drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 14344:2004

Zīdaiņu un bērnu preces — Uz velosipēdiem stiprināmie bērnu sēdeklīši — Drošības prasības un testa metodes

 

CEN

EN 14350-1:2004

Zīdaiņu un bērnu preces — Šķidrumu uzņemšanas piederumi — 1. daļa: Vispārīgās un mehāniskās prasības un testēšana

 

CEN

EN 14682:2004

Bērnu apģērbu drošība — Bērnu apģērbu kordas un savelces — Prasību specifikācija

 

CEN

EN 14764:2005

Pilsētu un sabiedrisko ceļu divriteņi — Drošības prasības un testēšana

 

CEN

EN 14766:2005

Kalnu divriteņi — Drošības prasības un testēšana

 

CEN

EN 14781:2005

Sporta divriteņi — Drošības prasības un testēšana

 

CEN

EN 14872:2006

Divriteņi — Divriteņu piederumi — Bagāžnieki

 

1. piezīme

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” — date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas Standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

Piezīme:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir pievienots pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/34/EK (2), kas grozīta ar Direktīvu 98/48/EK (3).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Kopienas valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem Internet tīklā ir atrodama adresē

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tālr.: (32-2) 550 08 11; fakss: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tālr.: (32-2) 519 68 71; fakss: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tālr.: (33) 492 94 42 00; fakss: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(3)  OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Komisija

17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/15


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saskaņā ar kopīgās programmas “Interaktīva automatizēta dzīves vide (Ambient Assisted Living, ALL)” darba programmu

(2009/C 38/09)

Ar šo tiek izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saskaņā ar kopīgās programmas “Interaktīva automatizēta dzīves vide (Ambient Assisted Living, AAL)” darba programmu.

Priekšlikumi iesniedzami turpmāk minētajam konkursam: AAL-2009-2.

Informācija par konkursa dokumentāciju, termiņu un budžetu ir minēta paziņojumā, kas publicēts šādā tīmekļa vietnē:

http://aal-europe.eu


CITI AKTI

Komisija

17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/16


Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

(2009/C 38/10)

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

KOPSAVILKUMS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“BŘEZNICKÝ LEŽÁK”

EK Nr.: CZ-PGI-0005-0398-19.10.2004.

ACVN ( ) AĢIN (X)

Šis kopsavilkums nosaka galvenos produkta specifikācijas elementus informācijas nolūkā.

1.   Atbildīgais departaments dalībvalstī

Nosaukums:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adrese:

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, Česká republika

Tālr.:

+420 220383111

Fakss:

+420 224324718

E-pasts:

posta@upv.cz

2.   Grupa

Nosaukums:

Pivovar Herold Březnice, a. s.

Adrese:

Pivovar Herold, 262 72 Březnice, Česká republika

Tālr.:

+420 318682047

Fakss:

+420 318682546

E-pasts:

herold@heroldbeer.com

Sastāvs:

ražotāji/pārstrādātāji ( X ) citi ( )

Uz šo pieteikumu attiecināmas Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 5. panta 1. punktā paredzētās atkāpes, jo attiecīgajā apgabalā ir tikai viens ražotājs. Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1898/2006 2. pantā noteiktās prasības ir izpildītas, jo pieteikuma iesniedzējs ir vienīgais ražotājs konkrētajā ģeogrāfiskajā apgabalā un, izmantojot vietējo ūdeni ar tam raksturīgajām īpašībām, alus “Březnický ležák” atšķiras no tuvējos apgabalos darītā alus (sk. 4.6. punktu).

3.   Produkta veids

2.1. grupa. Alus

4.   Specifikācija

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 4. panta 2. punkta prasību kopsavilkums)

4.1.   Nosaukums: “Březnický ležák”

4.2.   Apraksts: “Březnický ležák” ir mēreni vai vidēji norūdzis alus, kam piemīt maiga, taču raksturīgi rūgtena garša, bagātīgi zeltaina krāsa (8–12,5 pēc Eiropas Aldaru konvencijas (EBC)), tas ir piesātināts, ļoti atspirdzinošs, ar tīru apiņu aromātu un bez citiem garšas vai smaržas piejaukumiem; tā pH ir 4,41–4,74, dzidrums — 0,30–0,52 pēc EBC, alkohola saturs — 4,69–5,53 % un oriģinālais misas ekstrakts — 11,00–12,99 %.

Izejvielas

Galvenās sastāvdaļas

Iesalam, kas gatavots no alus darīšanai paredzētiem miežiem, jāatbilst šādiem parametriem:

Tiek izmantoti sasmalcināti “Žatecký poloraný červeňák” šķirnes apiņi, apiņu ekstrakts, no cukurbietēm ražots cukurs un ūdens no artēziskajām un urbtajām akām. Citas sastāvdaļas: alus raugs, askorbīnskābe. Ūdenim jābūt no Březnice pašvaldības teritorijas.

4.3.   Ģeogrāfiskais apgabals: Březnice pašvaldības teritorija.

4.4.   Izcelsmes apliecinājums: Ražotājs reģistrē visu izejvielu krājumus un piegādātājus un glabā attiecīgo dokumentāciju turpmākām pārbaudēm. Tiek reģistrēti arī galaprodukta pircēji. Tiek pārbaudīta un reģistrēta katras alus partijas atbilstība specifikācijai. Pārbaudi veic alus darītavas personāls un, ja nepieciešams, neatkarīga laboratorija un, protams, kompetentā uzraudzības iestāde Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Čehijas Lauksaimniecības un pārtikas kontroles iestāde).

Alus darīšanā izmantoto ūdeni pārbauda akreditētā neatkarīgā laboratorijā. Tiek veiktas mikrobioloģiskās, bioloģiskās un ķīmiskās analīzes. Reģistrētās akas, no kurām tiek ņemts ūdens, ir izslavēti ūdens avoti.

Katras partijas kvalitāte un atbilstība specifikācijai tiek uzraudzīta visā ražošanas procesā: tiek pārbaudīta iesala kvalitāte, vārītas misas atbilstība parametriem, raudzēšanas kublā notiekošais process, alus nogatavināšanas tvertnēm piemērojamie parametri un filtrācijas rezultāti.

4.5.   Ražošanas metode: Alu “Březnický ležák” ražo, izmantojot tradicionālās tehnoloģijas. Galvenās sastāvdaļas ir miežu iesals (parametrus sk. 4.2. punktā), apstrādāti apiņi (sk. 4.2. punktu), apiņu ekstrakts, cukurbiešu cukurs, ūdens, alus raugs un askorbīnskābe.

Ražošanas metode: Iesala gatavošana: iesalu var iepirkt vai gatavot alus darītavā, ievērojot klasisko metodi — miežu mērcēšana (ievietojot mērcēšanas tvertnēs uz 72 stundām, līdz mitruma līmenis sasniedz 45–46 %), diedzēšana (6–7 dienas uz iesala ieguves grīdām 12–22 °C temperatūrā), žāvēšana (2 × 24 stundas kaltētavā 25–85 °C temperatūrā), tīrīšana un uzglabāšana.

Iesala sagatave: svēršana, sasmalcināšana.

Brūvēšanas ēka (sākuma sastāvdaļas ir sasmalcināts iesals un ūdens, brūvēšanas ēka pēc konstrukcijas ir vienkārša un klasiska, tajā atrodas divas tvertnes, tiek lietota divu posmu iejavas gatavošanas metode, kas ilgst 8–9 stundas): maisīšana (no sākuma 20 minūtes, ūdens temperatūrai uzturot 37 °C, pēc tam 20 minūtes, karsējot līdz 52 °C), iejavas gatavošana (divu posmu iejavas gatavošanas metode) — pirmā iejavas ievietošana katlā (olbaltumvielu atdalīšana 15 minūtes 62–64 °C temperatūrā, cietes pārvēršana cukurā 30 minūtes 72–74 °C temperatūrā, vārīšana 20 minūtes, notecināšana katlā, temperatūras paaugstināšana līdz 65 °C), otrā iejavas ievietošana katlā (cietes pārvēršana cukurā 30 minūtes 72–74 °C temperatūrā, vārīšana 25 minūtes, iejavas nogatavināšana katlā aptuveni 200 minūtes 75 °C temperatūrā), filtrēšana filtrācijas kublā (pārtraukums 30 minūtes), skalošana, pirmās misas, galvenās misas un skalošanas ūdens pārsūknēšana (kopumā aptuveni 130 minūtes), gatavas misas rašanās, apiņu vārīšana (cukura un apiņu pievienošana, 90–120 minūtes; apiņi tiek pievienoti 3 posmos: 1. posms — pirmās misas notecināšanas sākumā, 2. posms — visai misai, apiņiem sākot vārīties, 3. posms — 20 minūtes pirms apiņu vārīšanās beigām).

Apiņotās misas dzesēšana: izlietoto graudu atdalīšana un izņemšana (virpuļkamerā), misas dzesēšana (līdz fermentēšanas temperatūrai — 6–9 °C).

Raudzēšanas telpa (raudzēšana notiek vaļējos kublos 7–9 dienas 6–11,5 °C temperatūrā, kamēr apakšrūgšanas raugs ir aktīvs): alus rauga kultūru pievieno apiņotajai misai (0,5 litrus rauga uz 1 hektolitru misas), lai notiktu sākotnējā fermentācija (gaisa temperatūra — 10 °C).

Nogatavināšanas pagrabs: stabilizatoru pievienošana, piesātināšana ar ogļskābo gāzi, dzidrināšana, atkārtotā raudzēšana (slēgtos raudzēšanas kublos 45–70 dienas, pagraba temperatūra — 2–4 °C).

Alus filtrēšana: filtrācija (diatomīta svečveida filtrs), otrreizējā filtrācija (sterilizējošs plākšņu filtrs).

Alus uzglabāšanas tvertnes: tiek pievienoti antioksidanti un oglekļa dioksīds.

Iepildīšana (pudelēs vai mucās), iepakošana, uzglabāšana, piegāde.

Iepilde pudelēs (0,5 litru un 0,335 litru pudelēs): pudeļu mazgāšana pudeļu mazgāšanas iekārtā, pudeļu tīrības uzraudzība, pudeļu piepildīšana, pasterizācija, marķēšana, iepakošana (ievietošana redeļu vai kartona kastēs), uzglabāšana, piegāde.

Iepilde mucās (30 litru un 50 litru mucās): ātrā pasterizācija, mucu piepildīšana, iepakošana, piegāde.

Misas atkārtotai ieraudzēšanai, alus filtrēšanai un nogādāšanai alus uzglabāšanas tvertnēs ir jānotiek konkrētajā apgabalā. Iepildi, pakošanu, uzglabāšanu un piegādi var veikt citās vietās.

4.6.   Saikne: Pirmā rakstveida liecība par alus darīšanu Březnice pilsētā parādās 1506. gadā. Jaunā, baroka stilā ieturētā alus darītava tika uzcelta 18. gadsimtā, pēc tam tā tika rekonstruēta un paplašināta. 1945. gadā šī alus darītava kļuva par Čehoslovākijas valsts īpašumu. Urāna ieguves attīstība šajā apkaimē ap 1960. gadu radīja alus darīšanas lielāko izaugsmi tās vēsturē. Urāna ieguvei samazinoties, alus ražošana samazinājās un tika nolemts alus darītavu slēgt. Taču 1989. gadā Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (Alus darīšanas un iesala iegūšanas pētniecības institūts) pārņēma alus darītavas vadību, pārbūvēja to un atjaunoja tradicionālā Březnice alus ražošanu, ko no 1999. gada turpināja veikt tā vienīgais pašreizējais ražotājs — uzņēmums “Pivovar Herold Březnice”.

“Březnický ležák” un Březnice alus ražošanā parasti izmanto augstākās kvalitātes avota ūdeni, kuru sūknē no aizsargātām artēziskajām un urbtajām akām, kas atrodas Březnice pašvaldības teritorijā. Akas pašlaik ir 14–16 metrus dziļas, bet dziļurbumi ir 37,5 un 61 metru dziļi. Akas un dziļurbumi ir ierīkoti Centrālās Bohēmijas plutona granodiorītā, kas ir ārkārtīgi savdabīgs un atšķirīgs veidojums. No ģeoloģijas viedokļa Březnice pilsētas apvidus ir veidots no pelēkzila, vidēji graudaina biotīta un amfiboliska biotīta granodiorīta. Tuvumā atrodas robeža starp Centrālās Bohēmijas plutonu un Jílovské joslas metabazītiem. Akas un dziļurbumi tiek apgādāti ar plaisu ūdeni un ūdeni no dēdēšanas zonas un virspusei tuvu esošas plaisāšanas zonas, kas atrodas Centrālās Bohēmijas plutonā un, nelielā mērā, Jílovské joslas metabazītos. Gruntsūdeņu cirkulācija caur granodiorītu plaisām ir samērā aktīva, jo plaisāšana sastopama lielā apmērā, un to tikai daļēji papildina atmosfēras nokrišņu caursūkšanās, jo plaisas nav pilnīgi aizvērtas. Klimats Březnice pilsētas apvidū ir mēreni silts, nokrišņi — nedaudz zem normas. Alus raksturīgā garša un labvēlīgā diētiskā ietekme, ko iegūst minētajā tehnoloģiskajā procesā, ir atkarīga ne tikai no izejvielām, bet arī no ūdens sastāva (no galvenajām sastāvdaļām, piejaukumiem un procentuālās attiecības). Praktiski neiespējami ir atrast citu apvidu, kur, izmantojot tādu pašu tehnoloģiju, bet nelietojot ūdeni no konkrētā apgabala, varētu ražot tādas pašas kvalitātes un garšas alu.

Cilmes vietas nosaukumu “Březnický ležák” Čehijas Republikas cilmes vietu nosaukumu reģistrā ar Nr. 148 reģistrēja 1984. gada 2. aprīlī.

4.7.   Pārbaudes struktūra:

Nosaukums:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze

Adrese:

Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tālr.:

+420 257199512

Fakss:

+420 257199529

E-pasts:

praha@szpi.gov.cz

4.8.   Marķējums: —


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.


17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.