ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 178

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 15. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 178/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

1

2008/C 178/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) ( 1 )

4

2008/C 178/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) ( 1 )

4

2008/C 178/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) ( 1 )

5

2008/C 178/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) ( 1 )

5

2008/C 178/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) ( 1 )

6

2008/C 178/07

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) ( 1 )

6

2008/C 178/08

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) ( 1 )

7

2008/C 178/09

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) ( 1 )

7

2008/C 178/10

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) ( 1 )

8

2008/C 178/11

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) ( 1 )

8

2008/C 178/12

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) ( 1 )

9

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 178/13

Euro maiņas kurss

10

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2008/C 178/14

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

11

2008/C 178/15

Dalībvalstu lēmumu par darbības licenču piešķiršanu vai anulēšanu publikācija saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu 13. panta 4. punktu ( 1 )

15

2008/C 178/16

Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes Direktīvas 92/75/EEK īstenošanu par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm īstenošanu ( 1 )

17

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Padome

2008/C 178/17

Paziņojums par vakanci — Eiropas Savienības Padome — Atklāts konkurss — Atsauces Nr. CONS/AD/430 — Administrators

19

2008/C 178/18

Paziņojums par vakanci — Eiropas Savienības Padome — Vispārējs konkurss — Atsauces Nr. CONS/AD/431 — Administrators

20

2008/C 178/19

Paziņojums par vakanci — Eiropas Savienības Padome — Vispārējs konkurss — Atsauces Nr. CONS/AD/432 — Administrators

21

 

Komisija

2008/C 178/20

LIFE+ uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2008. gadā

22

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 178/21

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) ( 1 )

25

2008/C 178/22

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

26

2008/C 178/23

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5217 — Gefa/Pema) ( 1 )

27

2008/C 178/24

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

28

 

CITI AKTI

 

Komisija

2008/C 178/25

Atzinums par pieprasījumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam — Dalībvalsts iesniegts pieprasījums

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Komisija

15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/1


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/01)

Lēmuma pieņemšanas datums

30.5.2008.

Atbalsta Nr.

N 816/06

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

R&D Tax Credits for SMEs

Juridiskais pamats

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Pētniecība un attīstība

Atbalsta forma

Nodokļu priekšrocības

Budžets

Plānotie gada izdevumi: GBP 300 milj

Atbalsta intensitāte

25 %

Atbalsta ilgums

1.4.2008.-30.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

6.8.2007.

Atbalsta Nr.

N 825/06

Dalībvalsts

Nīderlande

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Alternatieve verwerking slachtbijproducten

Juridiskais pamats

Kaderwet LNV subsidies, Algemene wet Bestuursrecht

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Vides aizsardzība, Jauninājumi

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 1,1 milj

Atbalsta intensitāte

40 %

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Ražojošā rūpniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministerie van Landbouw

Natuur en Voedselkwaliteit

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

30.5.2008.

Atbalsta Nr.

N 33/07

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

R&D Tax Credits for SMEs: extension to cover clinical trials volunteer costs

Juridiskais pamats

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Pētniecība un attīstība

Atbalsta forma

Nodokļu priekšrocības

Budžets

Plānotie gada izdevumi: GBP 300 milj

Atbalsta intensitāte

25 %

Atbalsta ilgums

1.4.2008.-30.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

30.5.2008.

Atbalsta Nr.

N 34/07

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Vaccine Research Relief: extension to cover clinical trial costs

Juridiskais pamats

Finance Act 2002, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Pētniecība un attīstība

Atbalsta forma

Nodokļu priekšrocības

Budžets

Plānotie gada izdevumi: GBP 20 milj

Atbalsta intensitāte

12 %

Atbalsta ilgums

1.4.2008.-30.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/02)

2008. gada 28. februārī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi vācu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5030. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/03)

2008. gada 3. martā Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi vācu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5054. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/5


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5108 — Sofinco/Agos)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/04)

2008. gada 22. maijā Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi franču un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5108. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/5


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/05)

2008. gada 23. jūnijā Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5062. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/6


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/06)

2008. gada 17. jūnijā Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5145. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/6


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/07)

2008. gada 27. jūnijā Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5208. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/7


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/08)

2008. gada 19. maijā Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5099. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/7


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/09)

2007. gada 6. augustā Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32007M4727. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/8


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/10)

2008. gada 31. janvārī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5002. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/8


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/11)

2008. gada 3. aprīlī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5085. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/9


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/12)

2008. gada 15. februārī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5015. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Komisija

15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/10


Euro maiņas kurss (1)

2008. gada 14. jūlijs

(2008/C 178/13)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,5847

JPY

Japānas jēna

169,24

DKK

Dānijas krona

7,4607

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,79750

SEK

Zviedrijas krona

9,4674

CHF

Šveices franks

1,6232

ISK

Islandes krona

121,55

NOK

Norvēģijas krona

8,0525

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CZK

Čehijas krona

23,310

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

230,21

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7028

PLN

Polijas zlots

3,2533

RON

Rumānijas leja

3,5754

SKK

Slovākijas krona

30,295

TRY

Turcijas lira

1,9230

AUD

Austrālijas dolārs

1,6369

CAD

Kanādas dolārs

1,5995

HKD

Hongkongas dolārs

12,3657

NZD

Jaunzēlandes dolārs

2,0830

SGD

Singapūras dolārs

2,1485

KRW

Dienvidkorejas vons

1 592,62

ZAR

Dienvidāfrikas rands

12,0730

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,8473

HRK

Horvātijas kuna

7,2325

IDR

Indonēzijas rūpija

14 502,38

MYR

Malaizijas ringits

5,1194

PHP

Filipīnu peso

71,652

RUB

Krievijas rublis

36,8440

THB

Taizemes bats

53,325

BRL

Brazīlijas reāls

2,5316

MXN

Meksikas peso

16,3002


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/11


Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

(2008/C 178/14)

Atbalsta Nr.

XA 8/08

Dalībvalsts

Dānija

Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Udgivelse af fagligt tidsskrift

Juridiskais pamats

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

DKK 300 000

Atbalsta maksimālā intensitāte

100 %

Īstenošanas datums

Kad Komisija ir reģistrējusi atbalsta shēmu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1857/2006

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 2008. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Specializēta periodiskā izdevuma publicēšana par aitām. Atbalstu piešķir saskaņā ar 15. panta 2. punkta d) apakšpunkta iii) daļu

Attiecīgā(-ās) nozare(-es)

Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Fåreafgiftsfonden

Axelborg,Vesterbrogade 4A, 4. sal

DK-1620 København V

Tīmekļa vietne

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Cita informācija


Atbalsta Nr.

XA 9/08

Dalībvalsts

Dānija

Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Dyrlægerådgivning

Juridiskais pamats

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā ndividuālā atbalsta kopsumma

DKK 100 000

Atbalsta maksimālā intensitāte

100 %

Īstenošanas datums

Kad Komisija ir reģistrējusi atbalsta shēmu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1857/2006

Atbalsta shēmas vai indiviuālā atbalsta ilgums

Līdz 2008. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Konsultāciju pakalpojumi saskaņā ar 15. panta 2. punkta c) apakšpunktu

Attiecīgā(-ās) nozare(-es)

Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Tīmekļa vietne

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Cita informācija


Atbalsta Nr.

XA 10/08

Dalībvalsts

Dānija

Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Distriktsforedrag for fåreholdere

Juridiskais pamats

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

DKK 14 000

Atbalsta maksimālā intensitāte

100 %

Īstenošanas datums

Datums, kurā Komisija ir reģistrējusi atbalsta shēmu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1857/2006

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 2008. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Konsultāciju pakalpojumi saskaņā ar 15. panta 2. punkta c) apakšpunktu

Attiecīgā(-ās) nozare(-es)

Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Tīmekļa vietne

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Cita informācija


Atbalsta Nr.

XA 11/08

Dalībvalsts

Dānija

Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Temadage for nystartede fåreholdere

Juridiskais pamats

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

DKK 20 000

Atbalsta maksimālā intensitāte

100 %

Īstenošanas datums

Kad Komisija ir reģistrējusi atbalsta shēmu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1857/2006

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 2008. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Mācības lauksaimniekiem saskaņā ar 15. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) un ii) daļu

Attiecīgā(-ās) nozare(-es)

Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Tīmekļa vietne

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Cita informācija


Atbalsta Nr.

XA 12/08

Dalībvalsts

Dānija

Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Temadage om avlsredskaber

Juridiskais pamats

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

DKK 10 000

Atbalsta maksimālā intensitāte

100 %

Īstenošanas datums

Kad Komisija ir reģistrējusi atbalsta shēmu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1857/2006

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 2008. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Lauksaimnieku apmācība saskaņā ar 15. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) un ii) daļu

Attiecīgā(-ās) nozare(-es)

Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Tīmekļa vietne

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Cita informācija


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/15


Dalībvalstu lēmumu par darbības licenču piešķiršanu vai anulēšanu publikācija saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu 13. panta 4. punktu (1)  (2)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/15)

Piešķirtās darbības licences

A kategorija:   Darbības licences bez Regulas (EEK) Nr. 2407/92 5. panta 7. punkta a) apakšpunkta ierobežojuma

VĀCIJA

Gaisa pārvadātāja nosaukums

Gaisa pārvadātāja adrese

Atļauts pārvadāt

Lēmums spēkā kopš

Sylt Air GmbH

(Aeroline Luftfahrzeughandels und Charter GmbH)

Flughafen, Gebäude 101a

D-25980 Sylt-Ost/OT Tinnum

pasažieri, pasts, krava

5.6.2008.

AUSTRIJA

Gaisa pārvadātāja nosaukums

Gaisa pārvadātāja adrese

Atļauts pārvadāt

Lēmums spēkā kopš

Air Sylhet AG

Kärntnerring 17/24

A-1010 Wien

pasažieri, pasts, krava

29.5.2008.

DĀNIJA

Gaisa pārvadātāja nosaukums

Gaisa pārvadātāja adrese

Atļauts pārvadāt

Lēmums spēkā kopš

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Københavns Lufthaven Syd

DK-2791 Dragør

pasažieri, pasts, krava

9.5.2008.

GRIEĶIJA

Gaisa pārvadātāja nosaukums

Gaisa pārvadātāja adrese

Atļauts pārvadāt

Lēmums spēkā kopš

Interjet AE

Attik Odos 40.2th km

SEA 1, Mesogeion Bldg 7

GR-19002 Paiania

pasažieri, pasts, krava

12.5.2008.

B kategorija:   Darbības licences ar Regulas (EEK) Nr. 2407/92 5. panta 7. punkta a) apakšpunkta ierobežojumu

VĀCIJA

Gaisa pārvadātāja nosaukums

Gaisa pārvadātāja adrese

Atļauts pārvadāt

Lēmums spēkā kopš

BSF Swissphoto GmbH

(BSF Luftbild GmbH)

Am Flughafen Schönefeld

Mittelstr. 7

D-12529 Schönefeld

pasažieri, pasts, krava

5.6.2008.

AUSTRIJA

Gaisa pārvadātāja nosaukums

Gaisa pārvadātāja adrese

Atļauts pārvadāt

Lēmums spēkā kopš

WWW Bedarfsluftfahrtsgesellschaft m.b.H.

Carl Appel-Straße 5/EG

A-1100 Wien

pasažieri, pasts, krava

8.5.2008.

Daedalos FlugbetriebsGmbH

Neutorgasse 47

A-8010 Graz

pasažieri, pasts, krava

2.6.2008.

Europ Star Aircraft GmbH

Alleegasse 37

A-9020 Klagenfurt

pasažieri, pasts, krava

16.6.2008.

SPĀNIJA

Gaisa pārvadātāja nosaukums

Gaisa pārvadātāja adrese

Atļauts pārvadāt

Lēmums spēkā kopš

MAC Aviation S.A.

Aeropuerto de Zaragoza

Zona Modular

E-50190 Zaragoza

pasažieri, pasts, krava

20.5.2008.

RUMĀNIJA

Gaisa pārvadātāja nosaukums

Gaisa pārvadātāja adrese

Atļauts pārvadāt

Lēmums spēkā kopš

S.C. Special Air Services S.R.L.

73 Lt. Av. Fuica Vasile Str., sector 1

Bucharest — Romania

pasažieri, pasts, krava

1.4.2008.


(1)  OV L 240, 24.8.1992., 1. lpp.

(2)  Paziņoti Eiropas Komisijai pirms 2005. gada 31. augusta


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/17


Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes Direktīvas 92/75/EEK īstenošanu par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm īstenošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)

(2008/C 178/16)

ESO (1)

Saskaņotā standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

CEN

EN 153:2006

No elektrotīkla darbinātu mājsaimniecības ledusskapju, saldētu produktu glabāšanas kameru, produktu saldētavu un to kombināciju energopatēriņa un ar to saistīto raksturlielumu mērīšana

EN 153:1995

30.6.2008.

CEN

EN 14511-1:2007

Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētāji un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem apkures iekārtām un dzesēšanai — 1. daļa: Termini un definīcijas

EN 14511-1:2004

31.5.2008.

CEN

EN 14511-2:2007

Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētāji un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem apkures iekārtām un dzesēšanai — 2. daļa: Testēšanas noteikumi

EN 14511-2:2004

31.5.2008.

CEN

EN 14511-3:2007

Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētāji un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem apkures iekārtām un dzesēšanai — 3. daļa: Testēšanas metodes

EN 14511-3:2004

31.5.2008.

CEN

EN 14511-4:2007

Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētāji un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem apkures iekārtām un dzesēšanai — 4. daļa: Prasības

EN 14511-4:2004

31.5.2008.

1. piezīme

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” — date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas Standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

3. piezīme

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts (3. aile) ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir pievienots pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/34/EK (2), kas grozīta ar Direktīvu 98/48/EK (3).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Kopienas valodās.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem Internet tīklā ir atrodama adresē:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tālr.: (32-2) 550 08 11; fakss: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tālr.: (32-2) 519 68 71; fakss: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tālr.: (33) 492 94 42 00; fakss: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(3)  OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Padome

15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/19


PAZIŅOJUMS PAR VAKANCI

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

ATKLĀTS KONKURSS

Atsauces Nr. CONS/AD/430

ADMINISTRATORS

(2008/C 178/17)

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts rīko atklātu konkursu (pamatojoties uz kvalifikāciju un mutisku pārbaudījumu), lai izveidotu kandidātu rezerves sarakstu Eiropas Drošības un aizsardzības politikas (EDAP) jomā. Konkurss attiecas uz diviem profiliem (1. profils: vecākie stratēģijas plānotāji krīžu pārvarēšanas operācijām un misijām; 2. profils: vecākie spēju attīstības plānotāji militārā/civilā/kosmosa jomā). Abās profilu jomās darbiniekus pieņems darbā AD 9 pakāpē.

Atlases procedūra paredz, ka abu profilu kandidātiem jābūt pabeigtai augstākai izglītībai, ko apliecina diploms. Attiecībā uz 1. profilu, ļoti vēlama vismaz desmit gadus ilga darba pieredze krīžu pārvarēšanas vai aizsardzības jomā, tostarp darba pieredze krīžu pārvarēšanā starptautiskās organizācijās. Vismaz trīs gadiem no šādas darba pieredzes jābūt politiski stratēģiska līmeņa plānošanas jomā. Attiecībā uz 2. profilu, ļoti vēlama arī vismaz desmit gadus ilga darba pieredze aizsardzības plānošanas nodaļā valsts vai starptautiskā līmenī, vai civilo vai militāro spēju plānošanā valsts vai starptautiskā līmenī, vai arī kosmosa vai ar to saistītu drošības informācijas sistēmu koncepciju vai darbības jomā.

Šis paziņojums par vakanci ir publicēts tikai angļu un franču valodā. Paziņojuma pilns teksts abās valodās pieejams Oficiālajā Vēstnesī C 178 A.

Paziņojums par vakanci ir publicēts arī Padomes tīmekļa vietnē:

http://www.consilium.europa.eu/concours

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2008. gada 19. septembris (pasta zīmogs).


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/20


PAZIŅOJUMS PAR VAKANCI

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

VISPĀRĒJS KONKURSS

Atsauces Nr. CONS/AD/431

ADMINISTRATORS

(2008/C 178/18)

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts rīko vispārēju konkursu (kvalifikācijas pārbaudi un mutisku pārbaudījumu), lai izveidotu AD 9 pakāpes administratoru (vecākais administrators) rezerves sarakstu informācijas sistēmu drošības jomā. Konkrēti, amata pienākumi ietver politikas izveidi informācijas sistēmu drošības jomā un norādījumu un pamatnostādņu izstrādi minētās politikas īstenošanai, kā arī tādu sistēmu apstiprināšanai.

Lai piedalītos atlases procedūrā, vajadzīga pabeigta universitātes līmeņa izglītība, kas apstiprināta ar diplomu. Pēc minētā diploma iegūšanas vajadzīga arī vismaz desmit gadus ilga profesionālā pieredze amatā, kas tieši saistīts ar informācijas sistēmu drošību.

Šis paziņojums par vakanci ir publicēts tikai angļu un franču valodā. Viss paziņojuma teksts abās minētajās valodās pieejams Oficiālā Vēstneša C sērijā 178 A.

Paziņojumu par vakanci iespējams apskatīt arī Padomes tīmekļa vietnē:

http://www.consilium.europa.eu/concours

Kandidatūru pieteikumi jāiesniedz līdz 2008. gada 19. septembrim (pasta zīmogs).


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/21


PAZIŅOJUMS PAR VAKANCI

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

VISPĀRĒJS KONKURSS

Atsauces Nr. CONS/AD/432

ADMINISTRATORS

(2008/C 178/19)

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts rīko vispārēju konkursu (kvalifikācijas pārbaudi un mutisku pārbaudījumu), lai izveidotu AD 7 pakāpes administratoru rezerves sarakstu informācijas sistēmu drošības jomā. Amata pienākumi būs jāveic Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) dienestos, kas ir atbildīgi par politikas un attiecīgu norādījumu tehnisku un administratīvu īstenošanu informācijas sistēmu drošības jomā.

Lai piedalītos atlases procedūrā, vajadzīga pabeigta universitātes līmeņa izglītība, kas apstiprināta ar diplomu.

Pēc minētā diploma iegūšanas vajadzīga arī vismaz sešus gadus ilga profesionālā pieredze amatā, kas tieši saistīts ar informācijas sistēmu drošību.

Šis paziņojums par vakanci ir publicēts tikai angļu un franču valodā. Viss paziņojuma teksts abās minētajās valodās pieejams Oficiālā Vēstneša C sērijā 178 A.

Paziņojumu par vakanci iespējams apskatīt arī Padomes tīmekļa vietnē:

http://www.consilium.europa.eu/concours

Kandidatūru pieteikumi jāiesniedz līdz 2008. gada 19. septembrim (pasta zīmogs).


Komisija

15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/22


LIFE+ UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS 2008. GADĀ

(2008/C 178/20)

Komisija aicina Eiropas Savienībā reģistrētas struktūras iesniegt priekšlikumus LIFE+ 2008. gada atlases kārtā.

Pieteikumi

Priekšlikumu iesniegšanai jāizmanto īpašas pieteikuma veidlapas. Šīs veidlapas un pieteikuma rokasgrāmata, kurā ietvertas sīkas norādes par atbilstību un procedūrām, ir pieejamas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Priekšlikumi jāiesniedz CD-ROM vai DVD, sagatavoti PDF formātā, ieskenējot oriģinālās veidlapas, kas izdrukātas uz A4 formāta papīra.

Saņēmēji

Priekšlikumus var iesniegt Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētas struktūras — publiskas un/vai privātas iestādes, dalībnieki un institūcijas.

Šajā uzaicinājumā ietvertā tematika

1.   LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība

Galvenais mērķis:: aizsargāt, saglabāt, atjaunot, uzraudzīt un veicināt dabas sistēmu funkcionēšanu, dabisko biotopu, floras un faunas funkcionēšanu, lai līdz 2010. gadam apturētu bioloģiskās daudzveidības, tostarp ģenētisko resursu dažādības, samazināšanos ES.

2.   LIFE+ vides politika un pārvaldība

Galvenie mērķi:

—   Klimata pārmaiņas: stabilizēt siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju tādā līmenī, kas neļauj globālajai sasilšanai pārsniegt 2 °C.

—   Ūdens: sniegt ieguldījumu ūdens kvalitātes uzlabošanā, izstrādājot rentablus pasākumus, lai sasniegtu labu ekoloģisko stāvokli, līdz 2009. gadam sagatavojot upju baseinu pirmo pārvaldības plānu saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK (Ūdens pamatdirektīva).

—   Gaiss: panākt tādu gaisa kvalitātes pakāpi, kas nerada būtisku negatīvu ietekmi un apdraudējumu attiecībā uz cilvēku veselību un vidi.

—   Augsne: aizsargāt un nodrošināt augsnes ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot augsnes funkcijas, novēršot augsnes apdraudējumus, mazinot to ietekmi un atjaunojot degradētās augsnes.

—   Pilsētvide: panākt labākus vides rādītājus Eiropas pilsētu teritorijās.

—   Troksnis: palīdzēt izstrādāt un īstenot politiku vides trokšņa jomā.

—   Ķīmiskas vielas: līdz 2020. gadam uzlabot vides un veselības aizsardzību pret ķīmisku vielu izraisītiem apdraudējumiem, īstenojot ķīmisku vielu jomā pieņemtos tiesību aktus, jo īpaši Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un tematisko stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu.

—   Vide un veselība: izveidot vides un veselības politikas informatīvo bāzi (Vides un veselības rīcības plāns 2004.–2010. gadam).

—   Dabas resursi un atkritumi: izstrādāt un īstenot politiku, kas nodrošina dabas resursu un atkritumu ilgtspējīgu pārvaldību jeb apsaimniekošanu un izmantošanu, un uzlabot ražojumu ekoloģiskos rādītājus, ilgtspējīgus ražošanas un patēriņa modeļus, atkritumu rašanās novēršanu, reģenerāciju un pārstrādi. Censties efektīvāk īstenot tematisko stratēģiju atkritumu rašanās novēršanai un atkritumu pārstrādei.

—   Meži: nodrošināt, jo īpaši izmantojot ES koordinācijas tīklu, kodolīgu un visaptverošu politikas veidošanai svarīgu informāciju par mežiem saistībā ar klimata pārmaiņām (ietekme uz meža ekosistēmām, ietekmes mazināšana, aizstāšanas ietekme), bioloģisko daudzveidību (pamatinformācija un aizsargājamās meža teritorijas), meža ugunsgrēkiem, meža stāvokli un meža aizsargfunkcijām (ūdens, augsne un infrastruktūra), kā arī sekmēt mežu aizsardzību pret ugunsgrēkiem.

—   Inovācija: sniegt ieguldījumu tādu novatorisku politikas pieeju, tehnoloģiju, metožu un instrumentu izstrādē un demonstrējumos, ar kuru palīdzību tiek īstenots Vides tehnoloģiju rīcības plāns (ETAP).

—   Stratēģiskas pieejas: veicināt vides jomā pieņemto Kopienas tiesību aktu faktisku īstenošanu un uzlabot vides politikas zināšanu bāzi; uzlabot MVU ekoloģiskos rādītājus.

Tiks izskatīti visi projektu priekšlikumi, kuros iestrādāti iepriekš minētie galvenie mērķi, tomēr Komisija dos priekšroku ar klimata pārmaiņām saistītiem priekšlikumiem.

3.   LIFE+ informācija un komunikācija

Galvenais mērķis:: Izplatīt informāciju un veidot izpratni par vides jautājumiem, tostarp mežu ugunsgrēku novēršanu; sniegt atbalstu papildu pasākumiem, tādiem kā informācija, komunikācijas darbības un kampaņas, konferences un apmācības, tostarp apmācības par mežu ugunsgrēku novēršanu.

Tiks izskatīti visi projektu priekšlikumi, kuros iestrādāts iepriekš minētais galvenais mērķis, tomēr Komisija dos priekšroku priekšlikumiem, kas saistīti ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanas apturēšanu.

ES līdzfinansējuma likmes

1.   LIFE+ dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti

Kopienas finansiālā atbalsta likme nepārsniedz 50 % no attaisnotajām izmaksām.

Izņēmuma kārtā līdzfinansējuma maksimālo likmi 75 % apmērā piemēro priekšlikumiem, kas saistīti ar Putnu direktīvā un Biotopu direktīvā norādītajiem prioritārajiem biotopiem/sugām.

2.   LIFE+ vides politika un pārvaldība

Kopienas finansiālā atbalsta likme nepārsniedz 50 % no attaisnotajām izmaksām.

3.   LIFE+ informācija un komunikācija

Kopienas finansiālā atbalsta likme nepārsniedz 50 % no attaisnotajām izmaksām.

Termiņš

Projektu priekšlikumi jāiesniedz valsts kompetentajās iestādēs līdz 2008. gada 21. novembrim. Projektu priekšlikumi jānosūta tās dalībvalsts iestādei, kurā ir reģistrēts finansējuma saņēmējs. Valsts iestādes priekšlikumus nosūtīs Komisijai līdz 2009. gada 5. janvārim.

Piešķirtais budžets

Kopējais budžets, kas LIFE+ atvēlēts projekta piešķīrumiem, 2008. gadā ir EUR 207 500 000.

Vismaz 50 % no minētās summas piešķir pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Orientējošais finansējuma sadalījums pa valstīm 2008. gadā ir šāds.

EUR

Valsts

Orientējošā summa

Valsts

Orientējošā summa

Valsts

Orientējošā summa

AT

3 895 038

FI

7 431 275

MT

2 384 000

BE

4 282 100

FR

18 154 414

NL

6 654 410

BU

4 467 666

GR

7 053 895

PL

9 830 858

CY

2 200 000

HU

5 186 640

PT

5 810 890

CZ

4 117 414

IE

3 267 012

RO

9 033 381

DE

24 152 660

IT

18 265 318

SE

8 528 922

DK

5 095 709

LT

2 856 683

SI

4 471 481

EE

3 438 168

LU

2 268 234

SK

3 170 514

ES

22 228 050

LV

2 750 000

UK

16 505 268

Papildu informācija

Papildu informācija, tostarp pieteikuma rokasgrāmata un pieteikumu veidlapas, ir pieejama LIFE tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Turklāt iespējams sazināties ar attiecīgajām valsts iestādēm:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Komisija

15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/25


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/21)

1.

Komisija 2008. gada 4. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums De Weide Blik N.V. (“De Weide Blik”, Beļģija), ko kontrolē grupa CVC capital partners Group S.a.r.l., iegūst Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnu kontroli pār uzņēmumu Atlanta AG (“Atlanta”, Vācija), iegādājoties akcijas un aktīvus.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums De Weide Blik: svaigu augļu, dārzeņu, puķu, puķu sīpolu, augu un gatavu ēdienu ražošana, imports, eksports, apstrāde un loģistika;

uzņēmums Atlanta: svaigu augļu un dārzeņu imports, eksports, iepakošana, apstrāde un loģistika, kā arī banānu nogatavināšanas pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/26


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5256 — Burani/3i/APB)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/22)

1.

Komisija 2008. gada 4. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Antichi Pellettieri S.p.A., uzņēmējsabiedrība, ko netieši kontrolē Burani Designer Holding N.V. (“Burani”, Nīderlande), un daži 3i Group plc (“3i”, Apvienotā Karaliste) piederošie fondi Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu APB S.r.l. (“APB”, Itālija), pārņemot aktīvus un iegādājoties akcijas jaunizveidotā sabiedrībā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību

Burani: kontrolakciju sabiedrība, kuras meitasuzņēmumi darbojas luksusa preču, pārtikas, apģērbu un kosmētikas nozarēs;

3i: starptautiska privātkapitāla grupa;

APB: luksusa ādas izstrādājumu, jo īpaši rokassomu un citu aksesuāru, ražošana un pārdošana, ar zīmolu nosaukumiem Braccialini, Biasia, Mandarina Duck un Coccinelle.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5256 — Burani/3i/APB uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/27


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5217 — Gefa/Pema)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/23)

1.

Komisija 2008. gada 4. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH (“GEFA”, Vācija), kas pieder Société Générale banku grupai (“SG”, Francija), Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu PEMA GmbH (“PEMA”, Vācija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

SG un GEFA: finanšu risinājumi saistībā ar kustamiem ražošanas līdzekļiem, tostarp smagkravas automobiļiem un piekabēm;

PEMA: smagkravas automobiļu un piekabju izīrēšana un ar to saistītie pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5217 — Gefa/Pema uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/28


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 178/24)

1.

Komisija 2008. gada 8. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Total S.A. (“Total”, Francija) un Société Nationale pour la recherché, la production, le transport, la transformation et la commercialization des hydrocarbures SPA (“Sonatrach”, Alžīrija), Padomes Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār diviem jaunizveidotiem uzņēmumiem, kas veido kopuzņēmumu (“JVs”, Alžīrija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Total: integrētas darbības enerģētikas un ķīmijas sektorā,

Sonatrach: valsts uzņēmums, kas nodarbojas ar ogļūdeņražu un to atvasinājumu pētniecību, ieguvi, transportēšanu, pārveidi un mārketingu,

JVs: uzņēmumi, kas darbojas naftas ķīmijas sektorā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


CITI AKTI

Komisija

15.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/29


Atzinums par pieprasījumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam

Dalībvalsts iesniegts pieprasījums

(2008/C 178/25)

Komisija 2008. gada 3. jūlijā saņēma pieprasījumu atbilstoši 30. panta 4. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1). Pirmā darba diena pēc pieprasījuma saņemšanas ir 2008. gada 4. jūlijs.

Šis pieprasījums, ko iesniegusi Čehijas Republika, attiecas uz elektroenerģijas ražošanu šajā valstī. Minētajā 30. pantā noteikts, ka Direktīvu 2004/17/EK nepiemēro, ja uz attiecīgo darbību attiecas tieša konkurence tirgos, piekļuve kuriem nav ierobežota. Šos nosacījumus izvērtē vienīgi saskaņā ar Direktīvu 2004/17/EK, neskarot konkurences noteikumu piemērošanu.

Komisijas rīcībā ir trīs mēneši, sākot no iepriekš minētās darba dienas, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz šo pieprasījumu. Tādējādi termiņš beidzas 2008. gada 4. oktobrī.

Nepiemēro minētā 4. punkta trešo daļu. Līdz ar to Komisijas rīcībā esošo laika periodu vajadzības gadījumā var pagarināt par trim mēnešiem. Informācija par šādu pagarinājumu ir jāpublicē.


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.