ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 41

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 15. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 041/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

1

2008/C 041/02

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

4

2008/C 041/03

Eiropas Kopienu Kombinētās nomenklatūras paskaidrojumi

5

2008/C 041/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group) ( 1 )

6

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 041/05

Euro maiņas kurss

7

2008/C 041/06

Paziņojums importētājiem — Tekstilizstrādājumu imports Kopienā no Bangladešas

8

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2008/C 041/07

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem ( 1 )

9

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 041/08

Valsts atbalsts — Francija — Valsts atbalsts C 53/07 (ex NN 12/07) — Atbalsts, ko Po-Bearnas tirdzniecības un rūpniecības kamera piešķīrusi sabiedrībai Airport Marketing Services — Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu ( 1 )

11

2008/C 041/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5031 — ACE/CICA) ( 1 )

20

2008/C 041/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

21

2008/C 041/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

22

2008/C 041/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

23

2008/C 041/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita) ( 1 )

24

2008/C 041/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

25

 

CITI AKTI

 

Komisija

2008/C 041/15

Pieteikuma publikācija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

26

 

Labojumi

2008/C 041/16

Labojums aicinājumā pieteikties konkursam par dalību Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnes ekspertu grupās (Parma, Itālija) (OV C 5, 10.1.2008.)

30

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Komisija

15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/1


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 41/01)

Lēmuma pieņemšanas datums

25.5.2007.

Atbalsta Nr.

N 901/06

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Kujawsko-Pomorskie

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Juridiskais pamats

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwa: Fabryka Telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2007–2010”

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Reģionālā attīstība, Nodarbinātība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi: PLN 26 558 291 milj

Atbalsta intensitāte

16 %

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Ražojošā rūpniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

25.5.2007.

Atbalsta Nr.

N 903/06

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Śląskie

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Juridiskais pamats

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Reģionālā attīstība, Nodarbinātība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi: PLN 3 590 473 milj

Atbalsta intensitāte

3 %

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Ražojošā rūpniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

4.6.2007.

Atbalsta Nr.

N 904/06

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Lubuskie

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.

Juridiskais pamats

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. w Nowej Soli pod nazwa: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Funai Electric (Polska) Sp. z o.o

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Reģionālā attīstība, Nodarbinātība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi: PLN 5 43 980 milj

Atbalsta intensitāte

8 %

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Ražojošā rūpniecība, Elektroiekārtas un optiskās iekārtas

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

21.12.2007.

Atbalsta Nr.

N 424/07

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Comunidad de Madrid

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Ayudas para el fomento de la inovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Juridiskais pamats

Orden de la Consejería de Economía y Consumo por la que se aprueban las bases reguladoras para el fomento de la innovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Pētniecība un attīstība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 3–5 milj

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 18 milj

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

1.1.2009.-31.12.2012.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Dirección General de Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14

E-28016 Madrid

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/4


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 41/02)

Lēmuma pieņemšanas datums

11.12.2006.

Atbalsta Nr.

NN 6/06

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

UK film development and production funds

Juridiskais pamats

National Lottery Act 1993, as amended by National Lottery Act 1998 and SI's 1994 No 1342, 1999 No 2090 & 2000 No 78 National Lottery

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Kultūras veicināšana

Atbalsta forma

Tiešā dotācija, Riska kapitāla nodrošināšana, Atmaksājama dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi: GBP 22,12 milj

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: GBP 110,6 milj

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2012.

Tautsaimniecības nozares

Atpūta, kultūras pasākumi un sports

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

UK Film Council

10 Little Portland Street

London W1W 7JG

United Kingdom

Scottish Screen

249 West George Street

Glasgow G2 4QE

United Kingdom

NIFTC

Alfred House

21 Alfred Street

Belfast BT2 8ED

United Kingdom

Arts Council of Wales

9 Museum Place

Cardiff, CF10 3NX

United Kingdom

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/5


Eiropas Kopienu Kombinētās nomenklatūras paskaidrojumi

(2008/C 41/03)

Saskaņā ar 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta otro atkāpi Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1) Eiropas Kopienu Kombinētās nomenklatūras skaidrojumos (2) izdara šādus grozījumus:

101. lappusē pozīcijas 2309 tekstu aizstāj ar šādu:

2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā

“Skatīt šīs nodaļas 1. piezīmi.

Cietes satura noteikšanai jāizmanto polarimetriskā metode (saukta arī par modificēto Eversa metodi), kas norādīta Direktīvas 72/199/EEK I pielikuma 1. punktā (OV L 123, 29.5.1972., 6. lpp.).

Izstrādājumos, kas izmantojami dzīvnieku barībā pozīcijas 2309 nozīmē, cietes saturu pēc svara nosaka ar fermentatīvo analītisko metodi, kura norādīta Regulas (EK) Nr. 121/2008 pielikumā (OV L 37, 12.2.2008., 3. lpp.), ja izstrādājumos ievērojamā daudzumā ir šādas barības vielas:

a)

tādi (cukur-)biešu produkti kā (cukur-)biešu mīkstums, (cukur-)biešu melase, melasi saturošs (cukur-)biešu mīkstums, (cukur-)biešu vināze, (biešu) cukurs;

b)

citrusaugļu mīkstums;

c)

linsēklas; linsēklu rauši; linsēklu izvilkums;

d)

rapša sēklas; rapša sēklu rauši, rapša sēklu izvilkums; rapšu sēnalas;

e)

saulespuķu sēklas; saulespuķu sēklu izvilkums; daļēji lobītu saulespuķu sēklu izvilkums;

f)

kopras rauši; kopras izvilkums;

g)

kartupeļu mīkstums;

h)

sausais raugs;

i)

produkti ar augstu inulīna saturu (piem., topinambūra čipši un milti);

j)

dradži.

Ja nav skaidrs, vai izstrādājums, kas izmantojams dzīvnieku barībā pozīcijas 2309 nozīmē, satur cieti, tās konstatēšanai var izmantot kvalitatīvo mikroskopisko metodi.

Attiecībā uz piena produktiem skatīt šīs nodaļas 4. papildu piezīmi. Piena produktu saturu un cietes saturu aprēķina saņemtajam produktam.”


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1352/2007 (OV L 303, 21.11.2007., 3. lpp.).

(2)  OV C 50, 28.2.2006., 1. lpp.


15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/6


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 41/04)

2008. gada 4. februārī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5021. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Komisija

15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/7


Euro maiņas kurss (1)

2008. gada 14. februāris

(2008/C 41/05)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,4626

JPY

Japānas jēna

158,22

DKK

Dānijas krona

7,4542

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,74160

SEK

Zviedrijas krona

9,3288

CHF

Šveices franks

1,6112

ISK

Islandes krona

97,31

NOK

Norvēģijas krona

7,9510

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,346

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

261,43

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6963

PLN

Polijas zlots

3,5848

RON

Rumānijas leja

3,6491

SKK

Slovākijas krona

32,931

TRY

Turcijas lira

1,7499

AUD

Austrālijas dolārs

1,6164

CAD

Kanādas dolārs

1,4560

HKD

Hongkongas dolārs

11,4093

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,8522

SGD

Singapūras dolārs

2,0722

KRW

Dienvidkorejas vons

1 381,65

ZAR

Dienvidāfrikas rands

11,2240

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,5167

HRK

Horvātijas kuna

7,2610

IDR

Indonēzijas rūpija

13 477,86

MYR

Malaizijas ringits

4,7308

PHP

Filipīnu peso

59,879

RUB

Krievijas rublis

36,0180

THB

Taizemes bats

46,803

BRL

Brazīlijas reāls

2,5473

MXN

Meksikas peso

15,7010


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/8


PAZIŅOJUMS IMPORTĒTĀJIEM

Tekstilizstrādājumu imports Kopienā no Bangladešas

(2008/C 41/06)

Eiropas Komisija informē Kopienas uzņēmējus, ka pastāv pamatotas šaubas par HS 61. un 62. nodaļas tekstilizstrādājumu izcelsmi, kuri ievesti no Bangladešas un kuriem pieprasīts piemērot VPS tarifa preferenču režīmu.

Bangladešā ar vietējo iestāžu palīdzību veiktās Kopienas izmeklēšanas un administratīvās sadarbības misijas laikā tika konstatēts, ka ievērojama daļa A formas izcelsmes sertifikātu ir vai nu viltoti, vai arī izdoti, pamatojoties uz nepatiesu vai maldinošu informāciju.

Tāpēc Kopienas uzņēmēji, kas deklarē un/vai iesniedz dokumentārus pierādījumus par HS 61. un 62. nodaļas no Bangladešas ievestu tekstilizstrādājumu izcelsmi, tiek aicināti ievērot nepieciešamo piesardzību, ņemot vērā to, ka attiecīgo preču laišana brīvā apgrozībā var radīt muitas parādu un novest pie krāpšanas, kas apdraud Kopienas finanšu intereses.

Ar šo paziņojumu aizstāj paziņojumu importētājiem “Tekstilizstrādājumi, kas ievesti Kopienā no Bangladešas saskaņā ar vispārējo preferenču sistēmu (VPS)”, kas publicēts OV C 119, 30.4.1999., un kurā importētājiem atgādināts vienmēr pievērst pienācīgu vērību A formas izcelsmes sertifikātiem.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/9


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 41/07)

Atbalsta Nr.

XS 322/07

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Galicia

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuāla atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Ayudas para creación y mejora de empresas de comercialización y transformación de productos forestales

Juridiskais pamats

Orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de productos forestales.

Corrección de errores, publicada el 16 de julio de 2007, de la orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de los productos forestales.

Artículo 52 del reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, del 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Kopsumma gadā

EUR 9 000 000

Garantētie aizdevumi

 

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

 

Garantētie aizdevumi

 

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.–6. punktu un 5. pantu

50 % nemateriāli ieguldījumi

45 % materiāli ieguldījumi

Īstenošanas datums

13.8.2007.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2013.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Pašu kapitāls maziem un vidējiem uzņēmumiem

ELFLA līdzfinansējums mikrouzņēmumiem

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Atbalsts tikai konkrētām nozarēm

Citas ražošanas nozares

Mežsaimniecības nozare

Citi pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Conselleria do Medio Rural

Xeral de Montes e Industrias Forestais

San Lázaro, s/n.

E-15781 Santiago de Compostela. A Coruña

Tel: (34) 981 54 61 09

E-mail: montes.galicia@xunta.es

Internet: www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/2529E?OpenDocument


Atbalsta Nr.

XS 328/07

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Andalucía

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Prorroga para el año 2008 del régimen XS 94/07 — Ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía

Juridiskais pamats

Orden de 22 de enero de 2007, que modifica el anexo del Decreto 116/2002, de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 39 de 22 de febrero de 2007)

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 200 milj

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 5bis un 5ter pantu

Andalūzija ir reģions, kas atbilst EK līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktam:

Atbalsts:

fundamentālajiem pētījumiem: 100 %

rūpnieciskajiem pētījumiem: 70 %

pirmskonkurences izstrādes pētījumiem: 40 %

tehniskajai priekšizpētei, ar kuru sagatavojas rūpnieciskajiem pētījumiem: 75 %

Īstenošanas datums

1.1.2008.

Atbalsta ilgums

31.12.2008.

Mērķis

Mazie un vidējie uzņēmumi

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt atbalstu MVU

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Secretaría General de Acción Exterior

Consejería de la Presidencia

Junta de Andalucía

Tel: (34) 955 03 52 05

E-mail: Javier.visus@juntadeandalucia.es

http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/02/aj-bojaVerPagina-2007-02/0,23340,bi%253D695773561881,00.html


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Komisija

15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/11


VALSTS ATBALSTS — FRANCIJA

Valsts atbalsts C 53/07 (ex NN 12/07) — Atbalsts, ko Po-Bearnas tirdzniecības un rūpniecības kamera piešķīrusi sabiedrībai Airport Marketing Services

Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 41/08)

Ar 2007. gada 28. novembra vēstuli, kas autentiskā valodā pievienota šim kopsavilkumam, Komisija paziņoja Francijai par savu lēmumu uzsākt EK līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz iepriekšminēto atbalstu.

Ieinteresētās personas mēneša laikā no šā kopsavilkuma un tam pievienotās vēstules publicēšanas datuma var nosūtīt savus apsvērumus uz šādu adresi:

Commission européenne

Direction générale de l'Energie et des Transports

Direction A

B-1049 Bruxelles

Fakss: (32-2) 296 41 04

Šie apsvērumi tiks paziņoti Francijai. Ieinteresētā persona, kas iesniedz apsvērumus, var rakstveidā pieprasīt, lai tās identitāte netiktu atklāta, norādot šādas prasības iemeslus.

KOPSAVILKUMS

PROCEDŪRA

Pēc 2007. gada 26. janvāra paziņojuma par valsts atbalstu Eiropas Komisija izskatīja Po-Bearnas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (turpmāk — PBTRK) 2005. gada 30. jūnijā noslēgtos līgumus ar aviosabiedrību Ryanair, no vienas puses, un tās filiāli Airport Marketing Services (turpmāk — AMS) (1), no otras puses.

PASĀKUMU APRAKSTS

Pirmais līgums (lidostas pakalpojumu līgums), kuru noslēdza starp PBTRK un Ryanair, attiecas uz aviosatiksmi Londona Stansteda–Po, kas sāka darboties 2003. gada aprīlī. To noslēdza 2005. gada 30. jūnijā uz pieciem gadiem ar iespēju pagarināt vēl uz pieciem gadiem. Tas aizstāj sākotnējo līgumu, ko noslēdza 2003. gada 28. janvārī un ko Po Administratīvā tiesa anulēja 2005. gada 3. maijā.

Otrais līgums (interneta mārketinga pakalpojumu līgums) precizē noteikumus, saskaņā ar kuriem AMS veic zināmus reklāmas pakalpojumus, kas ir jāiekļauj Ryanair tīmekļa vietnē www.ryanair.com. Tā mērķis ir “noteikt nosacījumus, saskaņā ar kuriem Airport Marketing Services sniegs PBTRK specifiskus mārketinga pakalpojumus, kuru mērķis ir veicināt Po un Bearnas apgabala dažādus tūrisma un uzņēmējdarbības objektus. Galvenais veids, kā sniegt mārketinga pakalpojumus saskaņā ar šo līgumu, ir tīmekļa vietne www.ryanair.com, kas ir tieši paredzēta zemo cenu aviosabiedrības Ryanair potenciālajiem pasažieriem”.

Saskaņā ar līguma noteikumiem par mārketinga pakalpojumiem internetā sabiedrībai AMS “ir ekskluzīva atļauja piedāvāt mārketinga pakalpojumus ceļojumu tīmekļa vietnē www.ryanair.com”. Arī mārketinga pakalpojumu līgums tika noslēgts 2005. gada 30. jūnijā uz 5 gadiem ar iespēju to pagarināt vēl uz pieciem gadiem.

Pamatojoties uz šo līgumu, PBTRK maksās sabiedrībai AMS iepriekš noteiktu summu EUR 437 000 gadā.

PASĀKUMU NOVĒRTĒJUMS

Atbalsta esība

Daļā “Atbalsta esība” Komisija izsaka šaubas par atbalsta esību lidostas pakalpojumu līgumā un mārketinga pakalpojumu līgumā.

Lidostas pakalpojumu līgums

Komisija atzīmē, ka lidostas pakalpojumu līgums, kurā izstrādāti nosacījumi Po lidostas infrastruktūras nodošanai aviosabiedrības Ryanair rīcībā, nenosaka nekādu finansiālu samaksu.

Attiecībā uz to Francijas iestādes norādīja, ka šajā līgumā minētie tarifi attiecas uz visiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem, kas apkalpo Po lidostu, un ka tos var saņemt, iesniedzot prasību lidostas vadītājam.

Po lidostu apkalpo arī Air France, kas veic vairākus lidojumus dienā uz Parīzes un Lionas lidostām, kā arī aviosabiedrība Transavia, kas veic no 1 līdz 2 lidojumiem nedēļā uz Amsterdamu. Komisija lūdz Francijas iestādēm norādīt, kādas ir lidostas nodevas attiecībā uz šīm kompānijām, un iesniegt Komisijai ar tām noslēgtos līgumus. Francijas iestādes tiek lūgtas iesniegt 2006. un 2007. gadā piemēroto tarifu sarakstus.

Komisija jautā, vai līdzīgs lidostas pakalpojumu līgums pastāv attiecībā uz lidojumiem, ko veic Ryanair no Po uz Šarleruā, un lūdz Francijas iestādēm iesniegt Komisijai šā līguma nosacījumus.

7.1. pants, kurā ir minēta lidostas nodeva, kas jāmaksā Ryanair, nosaka 7.1.3. punktā, ka “ir vienošanās, ka savā parastajā darbībā ar 25 minūšu stāvēšanas ilgumu un lidojumiem dienas laikā Ryanair nav jāmaksā iepriekšminētās nodevas par stāvvietu un skrejceļa izgaismošanu.” Francijas iestādes tiek lūgtas paskaidrot, kāpēc šīs nodevas neattiecas uz Ryanair, un iesniegt Ryanair un citu aviosabiedrību, kas veic lidojumus no Po, lidostas nodevu faktūrrēķina nosacījumu sīku analīzi.

Francijas iestādes tiek lūgtas iesniegt sīku informāciju par valsts nodevu sistēmas darbību (lidostas nodeva un civilās aviācijas nodeva) un par to, vai to tādā pašā veidā piemēro citām aviosabiedrībām, kas apkalpo Po. Nobeigumā Francijas iestādes tiek lūgtas iesniegt Po lidostas uzņēmējdarbības plānu un norādīt, vai lidostas darbība nes peļņu.

Sīkākas informācijas trūkuma dēļ Komisija šajā posmā nevar izslēgt, ka Ryanair un/vai citām aviosabiedrībām ir piešķirts valsts atbalsts, pamatojoties uz lidostas pakalpojumu līgumu, un lūdz ieinteresētās personas iesniegt savus komentārus.

Mārketinga pakalpojumu līgums

Sabiedrība AMS 100 % apjomā ir Ryanair filiāle. Tīmekļa vietne www.ryanair.com, kurā sabiedrībai AMS ir ekskluzīva atļauja piedāvāt mārketinga pakalpojumus, ir vienīgais aviosabiedrības Ryanair izsniegto pārvadāšanas dokumentu tirdzniecības līdzeklis. Abi līgumi tika noslēgti vienā un tajā pašā datumā (2005. gada 30. jūnijā).

No Komisijai iesniegtajiem dokumentiem neizriet, ka PBTRK, noslēdzot mārketinga pakalpojumu līgumu ar sabiedrību AMS, būtu rīkojusies kā privātais ieguldītājs tirgus ekonomikā. Gluži pretēji, ir norādīts, ka “iespējamais valsts atbalsts sasniedz EUR 437 000, kā norādīts līgumā”.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija jautā, vai noslēgtie mārketinga pakalpojumi ir nepieciešami PBTRK un vai Mārketinga pakalpojumu līgums netika noslēgts tikai tādēļ, lai subsidētu maršrutu Po–Londona Stansteda. Komisija šaubās arī par to, vai sniegto pakalpojumu cena nav augstāka par tirgus cenu.

Tādējādi Komisija neizslēdz, ka ikgadējā maksa EUR 437 000 apmērā ir aviosabiedrības Ryanair priekšrocība, ko tā iegūst no savas filiāles AMS.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija šajā posmā nevar izslēgt, ka Ryanair un/vai citām aviosabiedrībām ir piešķirts valsts atbalsts, pamatojoties uz lidostas pakalpojumu līgumu, un lūdz ieinteresētās personas iesniegt savus komentārus.

Attiecībā uz mārketinga pakalpojumu līgumu Komisija uzskata, ka paziņotais pasākums varētu būt atbalsts, kas ir principiāli aizliegts EK līguma 87. panta 1. punktā, ja vien to neatzīst par saderīgu ar kopējo tirgu saskaņā ar kādu no Līgumā paredzētajām atkāpēm no līguma prasībām vai piemērošanas noteikumiem.

Saderība

Komisija uzskata, ka Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts un Komisijas ziņojums — Kopienas vadlīnijas par lidostu finansēšanu un valsts atbalstu darbības uzsākšanai aviosabiedrībām, kas veic lidojumus no reģionālām lidostām (2) (turpmāk — “vadlīnijas”) — ir novērtēšanas likumīgais pamats.

Komisija pārbaudīja, vai ir ievēroti vadlīniju 5.2. punkta saderības kritēriji, un izteica šādas šaubas/jautājumus.

Komisija aicina Francijas iestādes iesniegt sīku informāciju par maršruta Po–Londona Stansteda izveidošanu no 2003. gada aprīļa un norādīt, kādi bija sākotnējie lidostas pakalpojumu līguma nosacījumi. Jo īpaši Francijas iestādēm ir jānorāda, vai jauna līguma noslēgšana ar Ryanair (un, iespējams, mārketinga pakalpojumu līguma noslēgšana ar tās filiāli AMS) 2005. gada jūnijā, Po Administratīvajai tiesai anulējot sākotnējo līgumu, ir jāuzskata par spēkā esošu ar atpakaļejošu datumu no 2003. gada aprīļa. Francija tiek aicināta sniegt sīku informāciju par Po Administratīvās tiesas 2005. gada 3. maija spriedumu.

Francija arī tiek aicināta norādīt, vai atbalsts ir saistīts ar jaunu lidojumu uzsākšanu.

Atbalstā katru gadu izmaksā iepriekš noteiktas summas. Pretēji vadlīnijās noteiktajiem nosacījumiem tas nav degresīvs, un no lietas dokumentiem neizriet, ka vispirms būtu ticis iesniegts darbības plāns, lai izskatītu dzīvotspēju pēc pasākuma beigām.

Šajā gadījumā attiecīgais atbalsts, šķiet, kompensē visas mārketinga izmaksas, un tas nešķiet paredzēts, lai kompensētu gaisa pārvadājumu uzņēmuma papildu izmaksas, kas radušās, atverot jaunu līniju vai organizējot papildu regulārus reisus, un kas izzudīs, tiklīdz attiecīgie pakalpojumi tiks ieviesti.

No līguma noteikumiem neizriet, ka atbalsta summa ir saistīta ar pārvadāto pasažieru skaitu.

Līgums tika piešķirts, nerīkojot konkursu, un citām potenciāli ieinteresētajām aviosabiedrībām nebija iespējas pretendēt uz attiecīgā maršruta apkalpošanu, lai saņemtu atbalstu darbības uzsākšanai. Attiecībā uz to Francijas iestādes norāda, ka PBTRK piemēroja Publisko iepirkumu kodeksa 35–III–4o pantā paredzēto atkāpes procedūru, kas atbrīvo no šā noteikuma, ja ir tikai viens piegādātājs, kurš var sniegt pakalpojumu. Ņemot vērā gaisa satiksmes nozares atvēršanu konkurencei, Komisija apšauba, vai šajā gadījumā būtu atbilstīgi piemērot atkāpes procedūru.

Reklāma: no lietas dokumentiem nevar secināt, vai Francijas iestādes paredz publicēt subsidēto maršrutu sarakstu, katram norādot valsts finansējuma avotu, kompāniju, kas saņem atbalstu, izmaksātā atbalsta summu un attiecīgo pasažieru skaitu.

Pārsūdzība: no lietas dokumentiem neizriet, vai dalībvalstu līmenī ir paredzēts pārsūdzības mehānisms (papildus tiesībaizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti t.s. Publisko iepirkumu Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvās 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (3) un 1992. gada 25. februāra 92/13/EEK, ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (4), lai novērstu jebkādu diskrimināciju, kas varētu rasties atbalsta piešķiršanā.

Sankcijas: ar sabiedrību AMS noslēgtā līguma 8. panta noteikumi ļauj katrai pusei lauzt līgumu otras līgumslēdzējas puses nopietna pārkāpuma gadījumā. Tomēr šis nopietna pārkāpuma jēdziens līgumā nav definēts. Neviena līguma klauzula neattiecas uz izmaksāto summu atgūšanu neizpildīšanas gadījumā.

Komisija, izskatot atbalsta nosacījumus un redzot vadlīnijās noteiktos kritērijus, apšauba attiecīgā valsts atbalsta saderību ar Līgumu. Šīs šaubas rada nepieciešamu veikt padziļinātāku lietas analīzi, ļaujot ieinteresētajām personām iesniegt savus apsvērumus par pasākumu.

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 659/1999 (5) 14. pantu no saņēmēja var atgūt jebkādu nelikumīgu atbalstu.

VĒSTULES TEKSTS

“Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

1.

Par courrier du 26 janvier 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission une aide octroyée à la société Airport Marketing Services sous forme de contrat marketing conclu avec cette dernière. Cette aide ayant été déjà versée par les autorités françaises, elle a été enregistrée par la Commission dans le registre des aides illégales sous le numéro NN 12/07.

2.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 20 février 2007.

3.

Par lettre du 22 janvier 2007, la Commission a invité les autorités françaises à fournir quelques éléments complémentaires nécessaires. Faute de réponse, un rappel a été adressé aux autorités françaises le 15 juin 2007. Par lettre du 13 juillet 2007, les autorités françaises ont fourni les éléments complémentaires.

4.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 16 juillet 2007.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Aéroport de Pau-Pyrénées

5.

L'aéroport de Pau-Pyrénées est situé dans la région Aquitaine dans le Département des Pyrénées-Atlantiques. En 2006, l'aéroport de Pau a accueilli 721 204 passagers.

6.

La propriété et la compétence de l'aéroport de Pau sont détenues par le Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées qui est un groupement de collectivités régionales et locales (région Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques, communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et 16 communautés de communes) (6).

7.

L'exploitation de l'aéroport est assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pau-Béarn (ci-après la CCIPB) (7) dans le cadre d'une concession du Syndicat mixte dont l'échéance est en 2015.

2.2.   Objet de la notification

2.2.1.   Introduction

8.

Le 30 juin 2005, la CCIPB a conclu deux contrats avec d'une part, la compagnie aérienne Ryanair et d'autre part, sa filiale Airport Marketing Services (ci-après “AMS”) (8) pour organiser l'exploitation de la liaison reliant les aéroports de Pau et de Londres-Stansted.

9.

Le premier contrat précise les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice du transporteur, notamment en ce qui concerne les prestations d'assistance en escale et la mise à disposition de locaux privatifs.

10.

Le second contrat précise les modalités suivant lesquelles AMS effectue certaines prestations publicitaires devant être insérées sur le site internet de Ryanair www.ryanair.com.

2.2.2.   Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair

11.

Le Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair concerne la liaison Londres Stansted — Pau, lancée en avril 2003. Il a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée initiale de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2). Il remplace le contrat initial conclu le 28 janvier 2003, annulé par le Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 (considérant A).

12.

L'objet du Contrat de services aéroportuaires est de “déterminer à la fois les conditions opérationnelles et financières auxquelles Ryanair s'engage à mettre en service et à assurer des vols commerciaux internationaux au départ et à l'arrivée de l'aéroport. De plus, le présent Contrat définit les conditions d'atterrissage, d'assistance et les autres services proposés à Ryanair par l'Aéroport” (l'article 1.1 et 1.2 du contrat).

13.

Conformément à l'article 3 de ce contrat “les conditions dont bénéficie Ryanair au titre du présent Contrat seront également appliquées à toute compagnie aérienne avec laquelle l'Aéroport Pau-Pyrénées déciderait d'ouvrir une nouvelle ligne internationale à bas prix. Lesdites conditions seront modulées en fonction des caractéristiques des lignes internationales nouvellement créées et notamment: fréquence des vols, nombre des passagers transportés, conditions tarifaires de vol”.

14.

Selon l'article 4 du Contrat de services aéroportuaires, Ryanair assurera des services aériens réguliers et quotidiens sur la liaison Londres — Pau et paiera à l'aéroport les redevances détaillées aux alinéas 7.1 et 7.2. Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 7.1 font dans un premier temps l'objet d'une proposition élaborée par l'exploitant de l'aéroport et sont ensuite agréés par les autorités françaises, plus précisément par le ministère chargé de l'aviation civile et par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (9).

2.2.3.   Contrat de services marketing sur internet conclu entre la CCIPB et la société Airport Marketing Services

15.

D'après les dispositions du Contrat de services marketing sur internet (ci-après le “Contrat de services marketing”), la société AMS “dispose d'une licence exclusive pour proposer des services marketing sur le site de voyages www.ryanair.com” (considérant A).

16.

Ce contrat est explicitement lié au Contrat de services aéroportuaires: “le présent contrat repose sur l'engagement de Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et Londres (Stansted)” (article 1.1).

17.

Le Contrat de services marketing a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2).

18.

Le Contrat de services marketing a pour objet de “déterminer les conditions auxquelles Airport Marketing Services fournira à la CCIPB des services marketing spécifiques destinés à promouvoir les diverses attractions touristiques et d'affaires de la région de Pau et du Béarn. L'outil principal servant à fournir des services marketing au titre du présent contrat est le site web www.ryanair.com qui permet un ciblage direct des passagers potentiels de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair” (article 1.1).

19.

L'ensemble des services marketing repose sur:

un espace approprié sur la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour cinq (5) paragraphes de 150 mots dans la section ‘Airport marketing Services Top Five Things To Do’ (cinq choses à ne pas manquer à Pau) (coûts pour un paragraphe par an selon la grille tarifaire  (10) : 20 000 EUR),

un espace approprié sur la barre de droite de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour la présence d'un (1) lien vers le site web désigné par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 15 000 EUR),

un espace approprié sous la section ‘Top Five Things To Do’ de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour sept (7) liens vers les sites web désignés par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 10 000 EUR),

42 (quarante-deux) jours par an de présence d'un lien vers le site web désigné par la CCIPB sur la page d'accueil en langue anglaise du site www.ryanair.com (coût par jour selon grille tarifaire: 6 000 €)” (article 3).

20.

Au total, la CCIPB paiera à la société AMS la somme forfaitaire de 437 000 EUR par an (article 4.1). Cette somme ne paraît pas liée au nombre de billets vendus sur les vols Ryanair.

21.

Dans le cas d'espèce, les tarifs forfaitaires établis dans le contrat ne sont pas modulables en fonction, par exemple, statistiques de consultation du site Internet de Ryanair, comme le veut la pratique normale pour ce type de produits (voir paragraphe 22). Il est simplement mentionné que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site www.ryanair.com permettra d'attirer “au mois 40 000 passagers à l'arrivée par an” (paragraphe 1.1).

22.

A cet égard, selon les informations des autorités françaises, les spécialistes en communication indiquent que le “tarif des bandeaux publicitaires inclus sur le site ‘voyage’ d'un portail grand public français peuvent varier, en fonction de leurs dimensions, de leur caractéristiques multimédia (clignotement, vidéo, etc.) de 40 EUR à 72 EUR par millier de téléchargements de la page concernée (9).

23.

Le paragraphe 4.2 du contrat exclut que toute autre société, désignée par la CCIPB, puisse faire des réservations de vols, d'hébergement, de locations des voitures ou tout autre service éventuellement proposé par la société AMS (11).

24.

Toutefois, selon les informations des autorités françaises, la promotion touristique du Béarn relève des compétences du “Comité départemental du tourisme Béarn Pays Basques” (ci-après le Comité). Pour assurer la promotion de la région, ce Comité a élaboré un site Internet, www.tourisme64.com (12).

25.

A titre d'exemple, le Comité a mis en ligne sur internet son Plan Action 2007 — Programme et budget prévisionnel (ci-après le “Plan d'action 2007”) et y précise ses actions de promotion à l'international. Ainsi, les marchés britannique et irlandais sont prioritairement ciblés, notamment en raison de l'existence des liaisons exploitées par Ryanair à destination de Pau et Biarritz en provenance de Londres-Stansted, Dublin et Shannon.

26.

Pour mener à bien ces actions qui concernent également d'autres marchés (Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Canada, Belgique, Chine), le Comité entend mobiliser un budget de 60 000 EUR (9).

27.

Dans le Plan d'action 2007, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment Ryanair (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélérer l'audience du site Internet” (page 14).

28.

Pour conclure, les autorités françaises avancent que les deux contrats (Contrat de services aéroportuaires et Contrat de services marketing), “bien que juridiquement indépendants, sont néanmoins étroitement liés (13). Dès lors, nonobstant les services publicitaires effectivement rendus, les autorités françaises considèrent que le montant entier de 437 000 EUR par an est constitutif d'une aide d'État.

2.3.   Existence de l'aide

29.

Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Traité toute aide accordée par un État membre aux moyen de ressources d'État qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres, sauf dérogations prévues par le Traité.

2.3.1.   Ressources d'État

30.

Les Contrats de services marketing et de services aéroportuaires ont été conclus entre Ryanair et AMS, d'un coté, et la CCIPB, de l'autre. Eu égard à la nature publique de la CCIPB (14), la Commission en conclut que les contrats impliquent l'utilisation de ressources d'État. En conséquence, les marchés conclus impliquent un transfert, en faveur de sociétés Ryanair et AMS, des ressources dont l'État français dispose ou aurait pu disposer.

2.3.2.   Avantage sélectif

2.3.2.1.   Contrat de services aéroportuaires

31.

La Commission observe que le Contrat de services aéroportuaires qui établit les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice de la compagnie aérienne Ryanair ne donne lieu à aucun versement financier. Toutefois, afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient ensuite de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l'entreprise.

32.

A cet égard, les autorités françaises ont indiqué que “ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (annexe 1). C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre les dispositions de l'article 3 de la convention précitée”. Toutefois, la liste des tarifs fournie par les autorités françaises date de 2005. Les autorités françaises sont priées de fournir les listes des tarifs applicables pour 2006 et 2007.

33.

L'aéroport de Pau est desservi notamment par Air France qui opère plusieurs vols par jour vers les aéroports de Paris et de Lyon, et il est aussi desservi par la compagnie aérienne Transavia qui opère, 1 à 2 fois par semaine, les vols vers Amsterdam. La Commission prie les autorités françaises de préciser quelles sont les charges aéroportuaires qui s'appliquent à ces compagnies et de fournir à la Commission les contrats conclus avec ces dernières.

34.

Selon le programme de vols pour l'automne et l'hiver 2008 publié sur les pages internet de l'aéroport de Pau (15), Ryanair opère, trois fois par semaine, les vols vers l'aéroport de Charleroi. La Commission se demande si un contrat similaire de services aéroportuaires existe pour les vols de Pau à Charleroi et prie les autorités françaises de fournir à la Commission les modalités de ce contrat.

35.

L'article 7.1 qui mentionne les redevances aéroportuaires à payer par Ryanair, stipule, au point 7.1.3 qu'il “est convenu que, dans le cadre de son fonctionnement normal avec une rotation de 25 minutes et en journée, Ryanair ne doit normalement pas avoir à payer lesdites Redevances de stationnement et de balisage.” Les autorités françaises sont priées d'expliquer pourquoi ces redevances ne s'appliquent pas à Ryanair et de fournir les détails sur les modalités de facturation de ces redevances par l'aéroport à Ryanair et aux autres compagnies aériennes qui opèrent à partir de Pau.

36.

Conformément à l'article 4.3, Ryanair prélèvera et remettra aux autorités concernées les taxes d'État (taxe d'aéroport et taxe d'aviation civile). Les autorités françaises sont priées de fournir les informations détaillées sur le fonctionnement de ce système et sur le fait de savoir s'il s'applique de la même manière aux autres compagnies aériennes desservant Pau.

37.

Enfin, les autorités françaises sont priées de fournir le plan d'affaire de l'aéroport de Pau et d'indiquer si les activités de l'aéroport sont bénéficiaires.

38.

Faute d'avoir des informations détaillées, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

2.3.2.2.   Contrat de services marketing

39.

La Commission doit vérifier, si, par le moyen des ressources d'État, la société AMS bénéficie d'un avantage par rapport à d'autres sociétés.

40.

La mesure est sélective dans la mesure où elle est destinée à une seule société — à la société AMS.

41.

La société AMS est une filiale à 100 % de Ryanair. Le site www.ryanair.com dont la société AMS possède une licence exclusive pour proposer les services marketing, est le seul vecteur de commercialisation des titres de transport émis par la compagnie aérienne Ryanair. Les deux contrats ont été conclus à la même date (le 30 juin 2005).

42.

Il ne ressort pas de pièces du dossier portées à la connaissance de la Commission que la CCIPB, en concluant le Contrat de services marketing avec la société AMS, ait agit comme un investisseur privé en économie de marché (16). Au contraire, il est indiqué que “l'aide d'État présumée s'élève à 437 000 EUR comme indiqué dans le contrat (9).

43.

A la lumière de ce qui précède, la Commission se demande si les services marketing conclus sont nécessaires pour la CCIPB et si le Contrat de services marketing n'a pas été conclu uniquement pour subventionner la route Pau-London Stansted. La Commission a aussi des doutes si le prix des services rendus n'est pas supérieur au prix du marché.

44.

Dès lors, la Commission ne peut pas exclure que le versement annuel du montant du 437 000 EUR ne représente un avantage à la compagnie aérienne Ryanair à travers sa filiale AMS.

2.3.3.   Affectation du commerce et de la concurrence

45.

Lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. Selon une jurisprudence constante (17), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence.

46.

Depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien le 1er janvier 1993 (18), rien n'empêche les transporteurs aériens communautaires d'opérer des vols sur les liaisons intra-communautaires et de bénéficier de l'autorisation de cabotage illimitée. Ainsi que la Cour l'a affirmé: “Dès lors qu'une entreprise agit dans un secteur où s'exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrents d'accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d'augmenter leurs exportations (19).

47.

Dans les lignes directrices, la Commission a dit que “les incitations financières au démarrage … accordent des avantages aux compagnies bénéficiaires et peuvent donc créer directement des distorsions entre compagnies dans la mesure où elles abaissent les coûts d'exploitation des bénéficiaires. Elles peuvent aussi indirectement affecter la concurrence entre aéroports en aidant les aéroports à se développer, voire en incitant une compagnie à ‘se délocaliser’ d'un aéroport à un autre et à transférer une ligne d'un aéroport communautaire à un aéroport régional. Elles sont dès lors normalement constitutives d'aide d'État et doivent être notifiées à la Commission” (paragraphe 77 et 78).

2.3.4.   Conclusions

48.

Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

49.

Pour ce qui concerne le Contrat de services marketing, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide soumise à l'interdiction de principe de l'article 87(1) du traité CE, à moins qu'elle puisse être jugée compatible avec le marché commun au titre d'une des dérogations prévues par le traité ou par les dispositions d'application.

50.

L'aide étant illégale (voir paragraphe 1), elle doit, si déclarée incompatible, faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

2.4.   Base juridique de l'appréciation

51.

La Commission considère que l'article 87(3) (c) du Traité et la Communication de la Commission les Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (20) (ci-après les “lignes directrices”) constituent la base légale de l'évaluation.

2.5.   Compatibilité de l'aide

2.5.1.   Objectif des aides au démarrage

52.

Les aéroports de petite taille ne disposent souvent pas des volumes de passagers qui leur sont nécessaires pour atteindre la taille critique et le seuil de rentabilité. En conséquence, la Commission observe que les compagnies aériennes ne sont pas toujours prêtes, sans incitations à cette fin, à prendre le risque d'ouvrir des routes au départ d'aéroports inconnus et non testés.

53.

C'est pourquoi la Commission accepte que des aides publiques soient versées temporairement aux compagnies aériennes sous certaines conditions, si cela les incite à créer de nouvelles routes ou de nouvelles fréquences au départ d'aéroports régionaux et d'attirer les volumes de passagers qui leur permettront ensuite d'atteindre à terme le seuil de rentabilité. La Commission veillera à ce que de telles aides n'avantagent pas des aéroports de grande taille déjà largement ouverts au trafic international et à la concurrence (paragraphe 71 et 74 des lignes directrices).

54.

Compte tenu de ces objectifs et de difficultés importantes auxquelles peut donner lieu le lancement de la nouvelle ligne, les lignes directrices prévoient la possibilité d'accorder une aide au démarrage aux petits aéroports régionaux pour leur permettre de promouvoir de nouvelles lignes aériennes au départ de leurs aéroports, pour autant que les conditions spécifiées dans les lignes directrices au point 5.2 soient réunies.

55.

L'analyse développée ci-dessous s'applique à la mesure déclarée par les autorités françaises comme une aide à la société AMS. La même analyse s'appliquerait, le cas échéant, si la Commission confirme la présence d'une aide d'État dans le Contrat de services aéroportuaires sur la base des informations manquantes, qu'il est demandé aux autorités françaises de fournir.

2.5.2.   Les conditions de compatibilité

56.

Compte tenu des conditions fixées au paragraphe 79 des lignes directrices a)-l), la Commission observe que:

a)

Le bénéficiaire doit être titulaire d'une licence conformément au règlement (CEE) no 2407/92.

Dans le cas d'espèce, l'aide sera accordée au transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité, comme le requièrent les lignes directrices.

b)

Avec moins d'un million de passagers par an, l'aéroport de Pau relève de la catégorie D définie dans les lignes directrices (petit aéroport régional) (21), et il est à ce titre éligible à une aide au démarrage aux compagnies aériennes à son départ. L'aide n'est accordée qu'en relation avec les liaisons entre l'aéroport de Pau et un autre aéroport de l'UE (l'aéroport de Londres-Stansted).

c)

L'aide ne doit être accordée qu'en relation avec l'ouverture de nouvelles liaisons ou de rotations supplémentaires sur des liaisons existantes.

Comme mentionné dans le paragraphe 11, la ligne aérienne reliant Pau à Londres-Stansted a été exploitée par la compagnie Ryanair à partir d'avril 2003. Il est indiqué qu'à l'issue du jugement du Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 annulant la convention initiale avec Ryanair, un nouveau Contrat de services aéroportuaires a été signé pour se substituer au régime précédent.

La Commission invite les autorités françaises à présenter des informations détaillées sur le lancement de la route Pau — Londres-Stansted à partir d'avril 2003 et à préciser quelles étaient les conditions du Contrat de services aéroportuaires initial. Les autorités françaises devraient préciser notamment si la conclusion du nouveau contrat avec Ryanair (et éventuellement la conclusion du Contrat de services marketing avec sa filiale AMS), intervenues en juin 2005 après l'annulation du contrat initial par le Tribunal Administratif de Pau, doivent être considérées comme rétroactives à la date d'avril 2003.

Dans l'intervalle, la Commission doute que l'aide soit liée à l'ouverture d'une nouvelle liaison. La France est invitée à préciser si l'aide est liée au lancement des nouvelles fréquences.

La France est aussi invitée à donner des informations détaillées sur le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2005.

d)

Viabilité à terme et dégressivité dans le temps.

L'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires. Elle n'est pas dégressive et il ne ressort pas de pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure.

e)

Compensation des coûts additionnels au démarrage: le montant de l'aide doit être strictement lié aux coûts additionnels de démarrage qui sont liés au lancement de la nouvelle route ou fréquence et que l'opérateur n'aurait pas à supporter à un rythme de croisière.

Dans le cas d'espèce, l'aide en cause semble compenser l'ensemble des coûts marketing et elle ne semble pas être conçue de manière à compenser les surcoûts supportés par le transporteur aérien du fait de l'ouverture d'une nouvelle liaison ou de l'organisation de vols réguliers supplémentaires, surcoûts qui disparaîtront une fois les services en cause mis en place.

f)

Intensité et durée: l'aide dégressive peut être accordée pour une durée maximale de trois ans. Le montant de l'aide ne peut dépasser, chaque année, 50 % du montant des coûts éligibles de cette année, et sur la durée de l'aide, une moyenne de 30 % des coûts éligibles.

Comme déjà mentionné (paragraphe 20), l'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires sur une période de cinq années, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires. Comme constaté dans le point e), il ne ressort des pièces de dossier ni quels sont les surcoûts de ces services marketing liés à la promotion de la route concernée, ni que l'intensité soit limitée à 30 %. En outre, la période maximale de trois ans est dépassée.

g)

Lien avec le développement de la ligne: le versement de l'aide doit être lié au développement effectif du nombre de passagers transportés.

Comme mentionné dans le paragraphe 21, le Contrat de services marketing prévoit que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site web www.ryanair.com permettra d'attirer au moins 40 000 passagers à l'arrivée par an. Néanmoins, il ne ressort pas des clauses du contrat que le montant de l'aide soit lié au nombre de passagers transportés.

Toutefois, l'article 7 du contrat stipule que “en cas de modification importante des conditions commerciales essentielles …, notamment du niveau des passagers à l'arrivée générés du fait du présent Contrat, les Parties s'engagent à modifier le présent Contrat …”. Hormis ces dispositions de l'article 7, il n'est indiqué nulle part dans le Contrat ni dans les documents transmis par les autorités françaises qu'un système de comptabilisation du nombre de passagers est mis en œuvre et comment il fonctionne.

h)

Attribution non discriminatoire: toute entité publique qui envisage d'octroyer à une compagnie, via un aéroport ou non, des aides au démarrage d'une nouvelle route doit rendre son projet public dans un délai suffisant et avec une publicité suffisante pour permettre à toutes les compagnies intéressées de proposer leurs services.

Le marché a été attribué sans mise en concurrence et d'autres compagnies aériennes potentiellement intéressées n'ont pas eu la possibilité de se porter candidates à l'exploitation de la route concernée pour bénéficier de l'aide au démarrage.

À cet égard, les autorités françaises indiquent que la CCIPB, établissement public de l'État au sens de l'article L. 710-1 du code de commerce (22), est soumise au code des marchés publics pour ses contrats conclus à titre onéreux (23) et que “il ne ressort pas des pièces du dossier portées à la connaissance des autorités françaises qu'un appel à la concurrence pour la conclusion du marché ait été effectué. Toutefois, la CCIPB indique qu'elle a appliqué la procédure dérogatoire prévue par l'article 35–III–4o du code des marchés publics qui dispense de cette clause lorsqu'il n'y a qu'un fournisseur susceptible de fournir la prestation (annexe no 4) (9).

Eu regard à l'ouverture du secteur aérien à la concurrence, la Commission doute qu'il soit pertinent d'appliquer la procédure dérogatoire dans le cas d'espèce.

i)

Plan d'affaire démontrant la viabilité et l'analyse de l'impact de la nouvelle route sur les lignes concurrentes.

Comme constaté auparavant (point d), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure et son impact sur des routes concurrentes.

j)

Publicité: Il ne ressort pas des pièces du dossier si les autorités françaises prévoient de publier la liste des routes subventionnées, avec pour chacune l'indication de la source de financement public, la compagnie bénéficiaire, le montant des aides versées et le nombre de passagers concernés.

k)

Recours: Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mécanisme de recours soit prévu au niveau des États membres [outre les recours judiciaires prévus par les directives dites “marchés publics” 89/665/CEE et 92/13/CEE (24)] pour remédier à toute discrimination qui se produirait dans l'octroi des aides.

l)

Sanctions: Les dispositions de l'article 8 du contrat conclu avec la société AMS permettent à chacune des parties de résilier le contrat en cas de faute grave du cocontractant. Toutefois, cette notion de faute grave n'est pas définie dans le contrat. Aucune clause du contrat ne concerne la récupération des sommes versées en cas d'inexécution.

57.

La Commission prend note des objectifs de la mesure qui sont de promouvoir activement les infrastructures touristiques de la région béarnaise ainsi que des effets positifs attendus comme création d'emplois dans le tissu industriel et commercial local et par la redynamisation d'espaces ruraux. La Commission prend note aussi de la difficulté d'attirer les compagnies aériennes pour exploiter une route à partir des petits aéroports régionaux.

58.

Néanmoins, à la lumière de ce qui précède, la Commission a des doutes, au vu des critères établis dans les lignes directrices, sur la compatibilité avec le traité de l'aide d'État concernée.

59.

Ces doutes rendent nécessaire une analyse plus approfondie du dossier en permettant aux parties intéressées de présenter leurs observations sur la mesure.

3.   DÉCISION

60.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à lui fournir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier l'existence et la compatibilité de l'aide. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

61.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

62.

La Commission rappelle également que l'article 11 du règlement (CE) no 659/1999, lui permet, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, d'arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute l'aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (“injonction de suspension”).

63.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.”


(1)  Sabiedrība Airport Marketing Services 100 % apjomā ir Ryanair filiāle.

(2)  OV C 312, 9.12.2005.

(3)  OV L 395, 30.12.1989., 33. lpp.

(4)  OV L 76, 23.3.1992., 14. lpp.

(5)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.

(6)  La propriété et la compétence sur cet aéroport ont été détenues initialement par l'Etat. Le transfert au Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées est effectif depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

(7)  Les Chambres de commerce et d'industrie font partie des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

(8)  La société Airport Marketing Services est une filiale à 100 % de Ryanair.

(9)  Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.

(10)  La grille tarifaire mentionnée à l'article 3 du Contrat de services marketing est consultable sur le site Internet de la société AMS www.airportmarketingservices.com.

(11)  “Les sites web désignés par la CCIPB ne pourront pas proposer de services de réservation liés aux voyages, notamment vols, location de véhicules, hébergement et/ou tout autre service susceptible d'être à l'avenir proposé sur www.ryanair.com.”

(12)  Dans le Plan d'action 2007 du Comité, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment ‘Ryanair’ (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélerer l'audience du site Internet

(13)  Idem.

(14)  Voir la Décision de la Commission du 22 juin 2006, Aide d'État N 563/05 — Aide à la compagnie aérienne Ryanair pour la ligne aérienne desservant Toulon et Londres, par.12-18.

(15)  http://www.pau.aeroport.fr/vols-du-jour/programme-vols-hiver-2007-2008.php

(16)  “En vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d'aides étatiques, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celles d'organisme gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder aux apports de capitaux de cette importance.” Arrêt de la Cour du 21 mars 1991. Affaire C-305/89. République italienne contre Commission des Communautés européennes. Rec. 1991, page I-01603 p. 19 et 20.

(17)  Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.

(18)  Règlements du Conseil (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92 et (CEE) no 2409/92 (JO L 240 du 24.8.1992).

(19)  Voir notamment l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. 1991, p. I-1603.

(20)  JO C 312 du 9.12.2005.

(21)  Paragraphe 15 des lignes directrices.

(22)  Annexe 2.

(23)  Article 2–I–1o du code — Annexe no 3.

(24)  Directive 89/665/CE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23. 3.1992, p. 14).


15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/20


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5031 — ACE/CICA)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 41/09)

1.

Komisija 2008. gada 8. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmums ACE Limited (“ACE”, Kaimanu salas) minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Combined Insurance Company of America (“CICA”, ASV), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums ACE: vispārēja īpašuma apdrošināšana, kā arī apdrošināšana un pārapdrošināšana pret nelaimes gadījumiem korporatīviem klientiem un individuāliem klientiem;

uzņēmums CICA: galvenokārt individuālu klientu dzīvības apdrošināšana, apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un veselības apdrošināšana ASV, ES, Kanādā un Āzijas un Klusā okeāna reģionā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5031 — ACE/CICA uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/21


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 41/10)

1.

Komisija 2008. gada 6. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Hermes Logistik GmbH & Co. KG (“Hermes”, Vācija), izmantojot tam 100 % piederošu meitasuzņēmumu Hermes General Service Beteiligungsgesellschaft mbH (“HLS”, Vācija), un uzņēmums Swiss Post International Holding AG (“Swiss Post”, Šveice) Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Swiss Post Porta a Porta S.p.A. (“PaP”, Itālija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Hermes: loģistikas un pasta pakalpojumi segmentos “uzņēmums patērētājam” un “patērētājs patērētājam” Vācijā un Austrijā, tostarp kurjerpasta pakalpojumi, mājturības elektroierīču un mēbeļu piegādes pakalpojumi, un pasta pakalpojumi (vēstules, sūtījumi, katalogi);

PaP: pasta pakalpojumi un loģistika Itālijā;

Swiss Post: nefasētu vēstuļu nosūtīšanas pakalpojumi Šveicē un ārvalstīs, atmuitošana, paku sūtījumi, kurjerpasta un eksprespasta pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/22


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 41/11)

1.

Komisija 2008. gada 6. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmumi TUI AG (“TUI”, Vācija) un Royal Caribbean Cruises Ltd. (“RCL”, ASV) minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu TUI Cruises GmbH (“TUI Cruises”, Vācija), iegādājoties akcijas jaunizveidotā sabiedrībā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

TUI: pārvadājumi un tūrisms;

RCL: kruīzu organizēšana un kruīza pakalpojumu sniegšana;

TUI Cruises: kruīzu organizēšana un kruīza pakalpojumu sniegšana vācu valodā runājošiem klientiem.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/23


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 41/12)

1.

Komisija 2008. gada 7. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) (1) Nr. 139/2004, kuras rezultātā uzņēmums Beko Elektronik A.S. (“Beko”, Turcija), kas pieder Koç grupai, Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu Grundig Multimedia B.V. (“Grundig”, Nīderlande), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Beko: bezzīmola krāsaino televizoru krājumu ražošana un pārdošana;

uzņēmums Grundig: sava zīmola plaša patēriņa elektronikas preču izstrāde, projektēšana un pardošana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/24


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 41/13)

1.

Komisija 2008. gada 7. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Aviva Italia Holding S.p.A. (“Aviva”, Itālija), kas pieder uzņēmumu grupai Aviva plc (“Aviva Group”, Apvienotā Karaliste), Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnu kontroli pār uzņēmumu UBI Assicurazioni Vita S.p.A. (“UBI Vita”, Itālija), ko kontrolē UBI Partecipazioni Assicurative S.p.a. (“UBI Partecipazioni”, Itālija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Aviva: vispārējā apdrošināšana un dzīvības apdrošināšana, ilgtermiņa uzkrājumi un fondu pārvaldīšana;

uzņēmums UBI Vita: dzīvības apdrošināšana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/25


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 41/14)

1.

Komisija 2008. gada 8. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Credit Agricole SA (“CASA”, Francija) ar savu filiāļu Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (“Cariparma”, Itālija) un Crédit Agricole Assurances Italia Holding S.p.A. (“CAAIH”, Itālija) starpniecību minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu POvita S.p.A. (“POvita”, Itālija), kuru šobrīd kopīgi kontrolē uzņēmums SAI Holding S.p.A. (“SAI”, Itālija) un Cariparma, iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

CASA: dzīvības un nedzīvības apdrošināšana, banku pakalpojumi, privātbaņķieru pakalpojumi, finanšu pakalpojumi daudzās valstīs;

Cariparma: banku un apdrošināšanas pakalpojumi Itālijā;

CAAIH: Itālijas kontrolakciju sabiedrība, kas nodrošina uzņēmuma CASA dalību apdrošināšanas nozarē Itālijā;

POvita: dzīvības apdrošināšana Itālijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


CITI AKTI

Komisija

15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/26


Pieteikuma publikācija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

(2008/C 41/15)

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

KOPSAVILKUMS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“RADICCHIO DI CHIOGGIA”

EK Nr.: IT/PGI/00484/06.07.2005

ACVN ( ) AĢIN ( X )

Šis kopsavilkums nosaka galvenos produkta specifikācijas elementus informācijas nolūkā.

1.   Atbildīgais departaments dalībvalstī:

Nosaukums:

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Adrese:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tālr.:

(39) 06 481 99 68 — 46 65 51 04

Fakss:

(39) 06 42 01 31 26

E-pasts:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Grupa:

Nosaukums:

Comitato promotore «Radicchio di Chioggia»

Adrese:

Via Valgrande, 27 — S. Anna di Chioggia (VE)

Tālr.:

(39) 041 495 02 84

Fakss:

(39) 041 495 05 78

E-pasts:

Sastāvs:

ražotāji/pārstrādātāji ( X ) citi ( )

3.   Produkta veids:

1.6. grupa. Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība.

4.   Specifikācija:

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 4. panta 2. punkta prasību kopsavilkums)

4.1.   Nosaukums: “Radicchio di Chioggia”

4.2.   Apraksts: AĢIN “Radicchio di Chioggia” attiecas uz produktiem, ko iegūst no Asteracee dzimtas Cichorium ģints inthybus sugas silvestre šķirnes augiem. Ir divu veidu “Radicchio di Chioggia” — “agrīnais” un “vēlīnais”.

Augam ir ieapaļas, cieši savijušās lapas, kas veido raksturīgu apaļu galviņu. Lapu krāsa ir no sarkanas līdz tumšsarkanai ar baltu dzīslojumu.

Divu šķirņu atšķirīgās pazīmes ir šādas:

“agrīnā” šķirne — maza vai vidēja izmēra, sver no 180 g līdz 400 g, spilgti sarkanā līdz purpursarkanā krāsā, ar trauslām lapām, kurām ir salda vai viegli rūgtena garša;

“vēlīnā” šķirne — vidēja vai liela izmēra, ļoti blīva galviņa, sver no 200 g līdz 450 g, tumši purpursarkanā krāsā, ar diezgan trauslām lapām, kurām ir viegli rūgtena garša.

“Radicchio di Chioggia” cigoriņus laiž tirdzniecībā kopā ar nelielu saknes (mietsaknes) daļu, kas apgriezta zem saknes kakla.

Galviņām jābūt veselām, neatvērtām, tām jāizskatās svaigām, bez kaitēkļiem vai kaitēkļu radītiem bojājumiem, vai lieka mitruma, pat ja galviņas jāapgriež, lai to panāktu.

4.3.   Ģeogrāfiskais apgabals: Vēlīno “Radicchio di Chioggia” šķirni audzē Venēcijas provinces Chioggia, Cona un Cavarzere administratīvo rajonu teritorijās, Codevigo un Corbezzole rajonu teritorijās Padujas provincē un Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro un Loreo rajonos Rovigo provincē. Agrīno šķirni audzē tikai Chioggia un Rosolina administratīvo rajonu teritorijās, kur īpašie augsnes un klimatiskie apstākļi ļauj izpausties šķirnes raksturīgajām pazīmēm.

4.4.   Izcelsmes apliecinājums: Jākontrolē katra ražošanas procesa stadija, un katrā stadijā reģistrē paveikto un tā rezultātus. Šāda kontrole, kā arī reģistrācija īpašos ražotāju un fasētāju pārbaudes struktūras reģistros nodrošina produkta izsekojamību.

AĢIN “Radicchio di Chioggia” var izmantot ražotāji, kuru zeme atrodas attiecīgajā ražošanas apgabalā un kas katru tirdzniecības gadu reģistrē apstrādātās platības pārbaudes struktūras regulāri atjauninātajā reģistrā, kurā ir iekļautas kadastrālās ziņas par zemi un ziņas par agrīno un vēlīno šķirņu audzēšanu. Attiecīgajiem ražotājiem jāpaziņo arī par faktiski izaudzētajiem un realizētajiem AĢIN “Radicchio di Chioggia” daudzumiem, ierakstot atbilstošos daudzumus īpašos reģistros. Visus tirgus dalībniekus — gan juridiskās, gan fiziskās personas, kas ir reģistrētas attiecīgajos reģistros, — pārbaudīs attiecīgā pārbaudes struktūra.

4.5.   Ražošanas metode: Produkta specifikācijā cita starpā ir noteikts, ka agrīno šķirni izsēj dobēs laikā starp 1. decembri un aprīļa beigām un no marta sākuma — tieši laukā, apmēram pēc 30 dienām pārstādot stādus. Stāda astoņus līdz pat desmit augiem uz kvadrātmetru, un augus var aizsargāt ar plēvi, kas nostiprināta uz arkas un ko, augiem aklimatizējoties, pakāpeniski novāc. Ražu novāc laikā starp 1. aprīli un 15. jūliju, un pēc augu apgriešanas tā nedrīkst pārsniegt 18 t no hektāra.

Vēlīno šķirni izsēj dobēs laikā starp 20. jūniju un 15. augustu (jūlijā un augustā — tieši laukā), paredzot, ka stādījuma blīvums būs no septiņiem līdz desmit stādiem uz kvadrātmetru. Ražu novāc laikā starp septembri un martu, un pēc augu apgriešanas tā nedrīkst pārsniegt 28 t no hektāra.

Augus novāc, apgriežot sakni zem vietas, kur apakšējās lapas savienojas ar galviņu, parasti 2 līdz 3 cm virs zemes, kad lapas ir savijušās, veidojot vairāk vai mazāk blīvu galviņu. Augus apgriež vai nu uz lauka, vai uzņēmuma telpās, ja vien tās atrodas 4.3. punktā norādītajā teritorijā, izmantojot tradicionālus, liektus nažus, kas pazīstami ar nosaukumu“roncole”.

4.6.   Saikne: Lagūnas teritoriju raksturo divas īpatnības: mazas temperatūras svārstības gan diennakts laikā, gan ilgākā laika posmā un valdošie vēji un brīzes, tipiskie Adrijas jūras paisuma vēji, kuri sekmē zemāko atmosfēras slāņu sajaukšanos un neļauj veidoties mitruma zonām, kas negatīvi ietekmētu augu veselību.

Irdenā, mālainā zeme rada labvēlīgus apstākļus vēlīno šķirņu audzēšanai; pārmērīgs karstums neļautu galviņām sakļauties, veidojot tradicionālo apaļo formu, un izraisītu izziedēšanu.

Agrīno šķirni var audzēt tikai Chioggia un Rosolina piekrastes administratīvajos rajonos, jo šeit vienlaikus pastāv vairāki faktori — smilšaina augsne, jūras tuvums, kas nodrošina atšķirīgu temperatūru, salīdzinot ar iekšzemi, vairāk vēja un laistīšanai izmantojams ūdens no gruntsūdens resursiem, kas atrodas ļoti tuvu augsnes virsslānim; ūdeni iegūst, rokot bedres, ko vietējie iedzīvotāji dēvē par “buse”.

Ir atklāts, ka Chioggia un Rosolina piekrastes administratīvajiem rajoniem raksturīgās smilšainās augsnes un klimats rada ideālus nosacījumus šā produkta audzēšanai; pētījumu liecina, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt “Radicchio di Chioggia” no krasu temperatūras svārstību un lielu augsnes mitruma līmeņa izmaiņu radītās spriedzes, un audzēšana citā vidē ir saistīta ar izziedēšanu līdz pat 50–60 %, samazinot ražību un spilgto galviņas krāsu.

Produkts atšķiras no citiem “radicchio” (cigoriņiem) ar to, ka sauss augs satur no 1,0 % līdz 1,4 % olbaltumvielu un daudz kālija, fosfora un kalcija, vienlaikus saglabājot zemu kalorisko vērtību, kas ļauj to labi izmantot diētai.

Liecības par dārzeņu ražošanu Chioggia rajonā ir atrodamas par laiku kopš 1700. gada, sk. “Villa Episcopale” kartes un Alesandro Otolīni (Alessandro Ottolini) apkopoto statistiku par “Podest di Chiazza” (mūsdienu Chioggia) skolām, kas parāda, ka “Scuola di S. Giovanni di Ortolani” (Sv. Jāņa dārzeņu audzēšanas skola), kurā bija 544 audzēkņi, atpalika tikai no slavenās “Scuola dei pescatori” (Zvejnieku skolas).

Premiate Officine Grafiche Ferrari publicētā Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie mēnešraksta 1923. gada marta izdevumā cigoriņi ir minēti kopā ar citiem dārzeņiem kā rotācijas kultūra. Turpmāki pierādījumi ir atrodami Pagani-Gallimberti 1929. gadā sarakstītajā darbā “Cenni di economia agricola” (pārskats par dārzeņu audzēšanu), kas apraksta cigoriņu audzēšanu lagūnas komerciālajai dārzkopībai paredzētajās platībās, kas radītas pie jūras iekoptajās smilšainajās joslās.

Liela augļu un dārzeņu tirgus izveidošanās līdzās ražošanas teritorijai ir atrisinājusi ar tirdzniecību un izplatīšanu saistītās problēmas, kopš 1860. gada izmantojot šim nolūkam dzelzceļa līniju Verona-Chioggia.

4.7.   Pārbaudes struktūra:

Nosaukums:

C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.

Adrese:

Via S. Gaetano, 74 — I-36016 Thiene (VI)

Tālr.:

(39) 0445 31 30 11

Fakss:

(39) 0445 31 30 70

E-pasts:

csqa@csqa.it

Šī pārbaudes struktūra atbilst EN 45011 standartam.

4.8.   Marķējums: “Radicchio di Chioggia” iesaiņojumam jābūt tādam, ka, to atverot, ir redzams, ka iepakojums ir bojāts; pie tam

taras ārējiem pamata izmēriem jābūt šādiem: 30 cm × 50 cm, 30 cm × 60 cm vai 40 cm × 60 cm; tai jābūt no koka, plastmasas, polistirola, kartona vai cita pārtikas iesaiņošanai paredzēta materiāla ar ietilpību, kas ļauj tajā izvietot no 1 kg līdz 5 kg produkta vienā kārtā;

tarai, kas paredzēta mazāk kā vienam kilogramam produkta, jābūt no koka, plastmasas, polistirola vai kartona; visu iesaiņojumu saturam jābūt viendabīgam, un tajā drīkst būt tikai viena un tā paša veida, kategorijas un izmēra cigoriņi; redzamajam iesaiņojuma saturam ir jāatbilst visam iesaiņojuma saturam.

Iesaiņojumam jābūt pietiekami izturīgam, lai pienācīgi aizsargātu produktu.

Iesaiņojumā nedrīkst būt nekādu svešķermeņu.

Uz taras ir jābūt marķējumam ar logotipu un uzrakstu “Radicchio di Chioggia” vienāda izmēra drukātiem burtiem, kā arī norādei uz attiecīgo agrīno vai vēlīno šķirni.

Logotipā ir attēlots izrotāts vairogs uz balta fona ar dzeltenu apmali, brūnu malu un melnu profilējumu ar viduslaiku stila lauvas attēlu sarkanā krāsā, ko aptver uzraksts “RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P.” lielajiem sākuma burtiem.

Burtveidols: garamond.

Burtu izmēri: ne lielāki par “50”, ne mazāki par “10”.

Apļa diametrs: ne lielāks par “15”, ne mazāks par “3”.

Logotipā izmantotās krāsas:

sarkanais= magenta 95 % — yellow 80 %;

dzeltenais= magenta 7 % — yellow 85 %;

brūnais= cyan 12 % — magenta 60 % — yellow 95 %;

melnais= black 100 %.

“Radicchio di Chioggia I.G.P.” logotipa marķējumu nevar izmantot otrreiz pēc tam, kad tie bijuši piestiprināti pie taras.

Uz taras jānorāda arī:

uzņēmuma nosaukums un adrese un individuālā ražotāja vai saistītā ražotāja un fasētāja atrašanās vieta;

pārdodamā produkta neto svars un kategorija;

uz tās var būt arī papildu informācija, ja vien tā nav slavinoša un ja patērētājs netiek maldināts attiecībā uz produkta būtību un īpašībām.

Visos gadījumos cita informācija norādāma ar ievērojami mazāka izmēra burtiem par tiem, kas tiek izmantoti uzrakstā “Radicchio di Chioggia I.G.P.”.


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.


Labojumi

15.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 41/30


Labojums aicinājumā pieteikties konkursam par dalību Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnes ekspertu grupās (Parma, Itālija)

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 5, 2008. gada 10. janvāris )

(2008/C 41/16)

16. lappusē, iedaļas “Pieteikumu iesūtīšanas beigu termiņš” pirmajā daļā:

tekstu:

“2008. gada 15. februārī”

lasīt šādi:

“2008. gada 17. martā”.