ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 225

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 14. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2005/C 225/1

Euro maiņas kurss

1

2005/C 225/2

Komisijas atzinums (2005. gada 13. septembris), par plānu tādu radioaktīvo atkritumu apglabāšanai, kas radušies, pārtraucot ekspluatāciju un demontējot Hanoveres Medicīnas universitātes pētniecības reaktoru TRIGAMark I, kas atrodas Lejassaksijā, Vācijas Federatīvajā Republikā, saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu

2

2005/C 225/3

Reģistrācijas pieprasījuma publicēšana Regulas (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību 6. panta 2. punkta nozīmē

3

2005/C 225/4

Informācijas procedūra — Tehniskie noteikumi ( 1 )

8

2005/C 225/5

Komisijas paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto procedūru — Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību noteikšana attiecībā uz Itālijas iekšējo regulāro gaisa satiksmi ( 1 )

13

2005/C 225/6

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību piemērošana saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2408/92 attiecībā uz Vācijas iekšzemes regulārās gaisa satiksmes pakalpojumiem ( 1 )

15

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Informācija

Komisija

14.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 225/1


Euro maiņas kurss (1)

2005. gada 13. septembris

(2005/C 225/01)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2276

JPY

Japānas jēna

136,17

DKK

Dānijas krona

7,4562

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,67410

SEK

Zviedrijas krona

9,3090

CHF

Šveices franks

1,5474

ISK

Islandes krona

76,48

NOK

Norvēģijas krona

7,8210

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CYP

Kipras mārciņa

0,5729

CZK

Čehijas krona

29,310

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

245,55

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6961

MTL

Maltas lira

0,4293

PLN

Polijas zlots

3,9383

RON

Rumānijas leja

3,4905

SIT

Slovēnijas tolērs

239,43

SKK

Slovākijas krona

38,510

TRY

Turcijas lira

1,6400

AUD

Austrālijas dolārs

1,5988

CAD

Kanādas dolārs

1,4552

HKD

Hongkongas dolārs

9,5288

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7483

SGD

Singapūras dolārs

2,0638

KRW

Dienvidkorejas vons

1 259,52

ZAR

Dienvidāfrikas rands

7,8444

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

9,9362

HRK

Horvātijas kuna

7,4300

IDR

Indonēzijas rūpija

12 368,07

MYR

Malaizijas ringits

4,627

PHP

Filipīnu peso

68,654

RUB

Krievijas rublis

34,8490

THB

Taizemes bats

50,293


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


14.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 225/2


KOMISIJAS ATZINUMS

(2005. gada 13. septembris),

par plānu tādu radioaktīvo atkritumu apglabāšanai, kas radušies, pārtraucot ekspluatāciju un demontējot Hanoveres Medicīnas universitātes pētniecības reaktoru TRIGAMark I, kas atrodas Lejassaksijā, Vācijas Federatīvajā Republikā, saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu

(2005/C 225/02)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

Eiropas Komisija 2005. gada 11. janvārī no Vācijas Federatīvās Republikas valdības saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu saņēma vispārīgos datus par plānu tādu radioaktīvo atkritumu apglabāšanai, kas radušies, pārtraucot ekspluatāciju un demontējot Hanoveres Medicīnas universitātes pētniecības reaktoru TRIGAMark I.

Pamatojoties uz šiem datiem un uz Komisijas 2005. gada 22. aprīlī pieprasīto papildu informāciju, ko Vācijas valdība sniedza 2005. gada 27. maijā, un apspriedusies ar ekspertu grupu, Komisija ir izstrādājusi šādu atzinumu.

1.

Attālums starp iekārtu un tuvāko punktu kādā citā dalībvalstī, šajā gadījumā Nīderlandē, ir aptuveni 180 km.

2.

Ekspluatācijas normālas pārtraukšanas gadījumā kaitīgie notekūdeņi un gāzveida emisija neradītu būtisku risku citu dalībvalstu iedzīvotāju veselībai.

3.

Cietie radioaktīvie atkritumi, kas radušies demontāžas procesā, apstrādei un pagaidu glabāšanai tiks pārvietoti uz reģionālo savākšanas iekārtu Jīlihas Pētniecības centrā. Cietajiem atkritumiem, kas nav radioaktīvi un materiāliem, kas atbilst drošības normām, nepiemēros reglamentējošu kontroli attiecībā uz to apglabāšanu kopā ar parastajiem atkritumiem vai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi vai otrreizēju izmantošanu. To veiks atbilstoši kritērijiem, kas noteikti drošības pamatstandartos (Direktīva 96/29/Euratom).

4.

Ja pēc negadījuma, kura veids un apjoms minēts vispārīgajos datos, notiktu neparedzēta radioaktīvo atkritumu noplūde, starojuma devas, ko varētu saņemt citu dalībvalstu iedzīvotāji, viņu veselību būtiski neietekmētu.

Visbeidzot, Komisija uzskata, ka plāna īstenošana tādu jebkāda veida radioaktīvo atkritumu apglabāšanai, kas radušies, pārtraucot ekspluatāciju un demontējot Hanoveres Medicīnas universitātes pētniecības reaktoru TRIGAMark I, kas atrodas Lejassaksijā, Vācijas Federatīvajā Republikā, gan normālas darbības apstākļos, gan negadījumā, kura veids un apjoms minēts vispārīgajos datos, no veselības viedokļa neradīs būtisku radioaktīvo piesārņojumu citas dalībvalsts ūdeņos, augsnē vai gaisa telpā.


14.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 225/3


Reģistrācijas pieprasījuma publicēšana Regulas (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību 6. panta 2. punkta nozīmē

(2005/C 225/03)

Šī publikācija dod tiesības iesniegt iebildumus minētās regulas 7. un 12.d panta nozīmē. Visi iebildumi, kas attiecas uz šo pieprasījumu, ir jāiesniedz ar dalībvalsts kompetentās iestādes, VTO dalībvalsts vai saskaņā ar 12. panta 3. punktu atzītas trešās valsts starpniecību sešu mēnešu laikā no publicēšanas dienas. Publikācijas pamatojumam jo īpaši izmanto 4.6. punktu, ar ko atzīst, ka pieprasījums ir pamatots Regulas (EEK) Nr. 2081/92 nozīmē.

KOPSAVILKUMA VEIDLAPA

PADOMES REGULA (EEK) nr. 2081/92

“HUILE D'OLIVE DE NIMES”

EK Nr. FR/00441/18.11.2004

ACVN (X) AĢIN ( )

Šī kopsavilkuma veidlapa ir sniegta informācijas nolūkā. Sīkākai informācijai, jo īpaši attiecībā uz produktu ražotājiem, uz kuriem attiecas ACVN vai AģIN, skatīt produkta specifikācijas pilno versiju, kas ir pieejama valsts iestādēs vai Eiropas Komisijas dienestos (1).

1.   Dalībvalsts kompetentais dienests

Nosaukums:

Institut National des Appellations d'Origine

Adrese:

138, Champs Elysées — 75008 Paris

Sākot no 2005. gada 1. janvāra: 51, rue d'Anjou — 75008 Paris

Tālr.:

01 53 89 80 00

Fakss:

01 42 25 57 97 

2.   Iesniedzēju grupa

2.1

Nosaukums:

Syndicat des Oléiculteurs du Gard et Environs pour la Défense et la Promotion des Appellations d'Origine Contrôlées Huile d'Olive de Nîmes et Olive de Nîmes.

2.2

Adrese:

Mas des Abeilles — 30000 Nîmes

Tālr.:

04 66 04 50 34

Fakss:

04 66 04 50 31

2.3

Sastāvs:

ražotāji/pārstrādātāji (X) citi ( )

3.   Produkta veids

klase 1.5. Olīveļļa

4.   Specifikācijas sniegtais apraksts

(4. panta 2. punkta nosacījumu kopsavilkums)

4.1   Nosaukums: “Huile d'olive de Nîmes”

4.2   Apraksts: Olīveļļā “Huile d'olive de Nîmes” dominē Picholine šķirne, kurai piemīt izteikti asa, dažkārt nedaudz rūgtena garša. Smaržā jūtams artišoka un zaļumu aromāts, kas garšas buķetē pāraug garigas un sarkano augļu aromātā.

Tās krāsa ir zaļa, dažkārt ar dzeltenu nokrāsu.

4.3   Ģeogrāfiskais apgabals: Olīveļļas “Huile d'olive de Nîmes” ražošanas apgabals aptver 183 Gardas departamenta komūnas un 40 Hēras departamenta komūnas. Pilns komūnu saraksts ir norādīts specifikācijā.

Ģeogrāfiskajam apgabalam ir raksturīga ainava ar pakalnēm un nogāzēm, kuru augstums lielākoties nepārsniedz 350 metrus. Augsni galvenokārt veido terciāra molasi, sanesu terases un krīta perioda kaļķakmeņi un kaļķa merģeļi.

Noteicošs ir Vidusjūras klimats, ko ietekmē mistrāls.

4.4   Izcelsmes apliecinājums: Olīveļļu var pārdot, izmantojot reģistrētu cilmes vietas nosaukumu “Huile d'olive de Nîmes”, ja saņemta apstiprinājuma apliecība, ko izsniedzis Francijas cilmes vietas nosaukumu institūts saskaņā ar valsts normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem to olīvu audzēšanas produktu apstiprināšanai, uz kuriem attiecas reģistrēts cilmes vietas nosaukums.

Visām ar izejvielu ražošanu un olīveļļas pārstrādi saistītajām darbībām ir jānotiek noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Attiecībā uz izejvielu ražošanu procedūra paredz:

zemes gabalu identifikāciju, sastādot to zemes gabalu sarakstu, kas ir piemēroti “Huile d'olive de Nîmes” ražošanai un atbilst olīvkoku stādījumu vietas un produkcijas ražošanas kritērijiem,

ražas novākšanas deklarāciju, ko katru gadu sastāda olīvu audzētājs, norādot ražošanā izmantoto platību, saskaņā ar ražības ierobežojumiem saražoto olīvu daudzumu, olīvu galamērķi (eļļas spiestuve, pārstrādes vieta).

Attiecībā uz pārstrādi procedūra paredz:

ražošanas deklarāciju, ko katru gadu sastāda speciālists, norādot pārstrādātās produkcijas kopējo daudzumu,

apstiprinājuma apliecības pieprasījumu, kas ļauj identificēt produktu noliktavas vietu, kā arī visus apstiprināmo produktu uzglabāšanas traukus.

Procedūru papildina analītisks un organoleptisks tests, kas ļauj pārliecināties par produktu kvalitāti un raksturīgajām īpašībām.

Turklāt katram uzņēmējam, kas ir saņēmis apstiprinājuma apliecību, katru gadu ir jāsastāda krājumu deklarācija.

4.5   Iegūšanas metode: Olīvas ir jāražo un jāpārstrādā ražošanas apgabalā, kas noteikts punktā 4.3.

Šķirnes:

Olīveļļu iegūst no šādām šķirnēm: Picholine, Négrette, Noirette. Šo šķirņu kokiem kopumā jāveido vismaz 85 % no visiem saimniecības olīvu dārziem. Picholine šķirnes proporcija nedrīkst būt mazāka par 70 % no visu saimniecības olīvu dārzu koku skaita. Tomēr līdz 2015. gadam ieskaitot šī proporcija var būt 60 %.

Mazāk nozīmīgas šķirnes ir: Sauzen vert, Rougette, Olivastre, Broutignan, Cul blanc, Verdale de l'Hérault vai Groussaldo, Aglandau, Amellau, Pigalle, Piquette, kā arī citas vietējās senās šķirnes, kas tika izmantotas pirms 1956. gada sala.

Katrā olīvu dārzā ir pieļaujami apputeksnējošu šķirņu olīvkoku stādījumi, ja tie ir izvietoti vienmērīgi un to skaits nepārsniedz 5 % no kopējā koku skaita katrā attiecīgā dārzā. Šo šķirņu olīvu izmantošana ir pieļaujama, ja šo olīvu proporcija nepārsniedz 5 % no pārstrādājamās olīvu masas.

Olīvu dārza kopšana:

Olīvu dārzi ir jāuztur, kultivējot zemi vai apsējot ar zāli un pļaujot katru gadu. Katram kokam jāatvēl vismaz 24 m2 platība. Attālumam starp kokiem jābūt ne mazākam par 4 metriem.

Apgriešana ir obligāta vismaz reizi 2 gados.

Olīvkoka veģetācijas periodā ir atļauta apūdeņošana, līdz augļi sāk nogatavoties.

Ražība nedrīkst pārsniegt 10 tonnas uz hektāru. Ārkārtas klimatiskās situācijas gadījumā ražību konkrētajai ražai var palielināt vai samazināt, nepārsniedzot 12 tonnas olīvu uz hektāru.

Eļļā pārstrādā vismaz piecus gadus vecu koku olīvas.

Ražas novākšana:

Ražas novākšanas sākums noteikts prefektūras lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar Francijas cilmes vietas nosaukumu institūta dienestu priekšlikumu.

Eļļai izmanto olīvas, kas novāktas tajā gatavības posmā, kad vismaz 25 % no olīvām ir mainījušas krāsu no spilgti zaļām uz dzeltenām.

Olīvas novāc tieši no koka vai izmanto purināšanas, sišanas, aspirācijas vai jebkuru citu metodi, kas nebojā olīvu ārējo izskatu. Augļus uztver zem koka ar tīkliem vai citiem uztvērējlīdzekļiem. Aizliegts izmantot izstrādājumus, kas veicina priekšlaicīgu lapu nobiršanu.

Olīvas, kas savāktas no zemes, ir jāglabā atsevišķi no tām olīvām, kas tiks pārstrādātas, lai iegūtu olīveļļu ar kontrolētu cilmes vietas nosaukumu.

Olīvas uzglabā un pārvadā redeļu kastēs vai beztaras konteineros.

Pārstrādes nosacījumi:

Olīvu uzglabāšana starp novākšanu un pārstrādi nedrīkst pārsniegt astoņas dienas.

Pirms sasmalcināšanas ir atļauta dažādu šķirņu olīvu sajaukšana, Picholine šķirnei jāveido vismaz 60 % no pārstrādei nodotajām olīvām.

Ekstrakcija notiek mehāniski, sildot olīvu masu temperatūrā, kas nepārsniedz 30 °C.

Atļautā apstrāde ir mazgāšana, dekantēšana, centrifugēšana un filtrācija. Aizliegts atvieglot eļļas ekstrakciju, izmantojot jebkādas palīgvielas, izņemot ūdeni.

Iegūtā eļļa ir olīveļļa, kurā brīvās skābes daudzums, ko izsaka oleīnskābē, nepārsniedz 0,8 gramus uz 100 gramiem.

4.6   Saikne: Dabas apstākļu, vēstures un prasmes kombinācija padara “Huile d'olive de Nîmes” par īpašu un oriģinālu produktu.

Dabas apstākļi:

Ģeogrāfiskajam apgabalam ir raksturīga ainava ar pakalnēm un nogāzēm, kuru augstums lielākoties nepārsniedz 350 metrus. Augsni galvenokārt veido terciāra molasi, sanesu terases un krīta perioda kaļķakmeņi un kaļķa merģeļi. Noteicošs ir Vidusjūras klimats ar izteiktu sausumu vasarā un spēcīgu lietu rudenī. Reģionu ietekmē mistrāls, reizēm var būt bargas ziemas.

Vēsture:

Nīmas reģiona ciešo saikni ar olīvkoku audzēšanu apliecina olīvkoku izmantošana kopš antīkajiem laikiem.

Olīveļļu ražošanas vēsture šajā reģionā ir ļoti sena; pateicoties olīvkokiem, šeit tika lietderīgi izmantota nabadzīgā augsne, un iegūta vienīgā pieejamā taukviela. Olīvkoku audzēšana iesākās grieķu apmetņu laikā un paplašinājās līdz ar romiešu koloniju dibināšanu. Visvarenākā šīs kultūras augšupeja notika 15. gadsimtā.

1789. gadā Aramonas rajonā ražotā olīveļļa tika uzskatīta par vienu no labākajām, un Nīma ieņēma nozīmīgu vietu eļļas tirdzniecībā.

Tomēr vīnogulāju audzēšanas un eļļas importa pieauguma rezultātā olīvkoku platības samazinājās.

19. gadsimts iezīmēja olīvu audzēšanas norietu, ko veicināja vīnogulāju audzēšana un citu taukvielu imports. Panīkums turpinājās līdz Otrajam pasaules karam, kad taukvielu un importētās eļļas trūkuma dēļ, ko ietekmējis piecus gadus ilgais konflikts, no jauna pieauga interese par olīveļļas ražošanu.

1956. gada stiprais sals iznīcināja daudzas olīvu audzes Nīmas reģionā.

Kopš 90. gadiem vērojams jauns uzplaukums, un šobrīd “Huile d'olive de Nîmes” ražošana attīstās.

Prasme:

Olīveļļas “Huile d'olive de Nîmes” ražošanā galvenokārt izmanto Picholine šķirni, kas atzīta par labāko, pateicoties tās izturībai, kura palīdzējusi nevainojami pielāgoties pedoloģiskajiem un klimatiskajiem apstākļiem. Šī šķirne zināmā mērā ir salcietīga, un tās augļi ir izturīgi pret spēcīgajiem rudens vējiem.

Picholine šķirnes olīvkoki dominē Nīmas ieplakā, šīs šķirnes šūpulī, bet citas vietējās šķirnes tiek audzētas Sevēnu priekškalnē.

Vēja dēļ ļaudis veido relatīvi zemus olīvkokus, tas ne tikai uzlabo izturību pret vējiem, bet arī atvieglo zaļo galda olīvu novākšanu. Ražas novākšana galvenokārt tiek veikta ar rokām, jo, no vienas puses, dominējošā šķirne Picholine, ko izmanto diviem mērķiem (eļļas ražošanai un galda olīvām), ir ļoti izturīga pret purināšanu, un, no otras puses, to nosaka tradicionālais olīvu dārzu izkārtojums (neliela platība, zemas sienas, bieži vien ierobežota piekļūšanas iespēja).

Vietējo produktu, proti, Picholine šķirnes olīvu, un iegūtās eļļas kvalitātes labā saskaņa ir sekmējusi Nīmas olīvkoku audzēšanas jaunu uzplaukumu un attīstību ārpus Nīmas un Somjēras vēsturiskā centra robežām.

4.7   Kontroles iestāde:

Nosaukums:

I.N.A.O.

Adrese:

138, Champs Elysées — 75008 Paris

Sākot no 2005. gada 1. janvāra: 51, rue d'Anjou — 75008 Paris

Nosaukums:

D.G.C.C.R.F.

Adrese:

59, Bd V. Auriol — 75703 Paris Cedex 13

4.8   Marķējums: Reģistrētā cilmes vietas nosaukuma “Huile d'olive de Nîmes” eļļu marķējums papildus obligātajiem pārtikas preču marķēšanas un noformējuma noteikumos paredzētajiem apzīmējumiem ietver šādas norādes:

nosaukumu “Huile d'olive de Nîmes”,

apzīmējumu: “appellation d'origine contrôlée” vai “AOC”. Ja marķējumā bez adreses sniegts arī saimniecības vai preču zīmes nosaukums, [cilmes vietas] nosaukums tiek atkārtots starp vārdiem “appellation” un “contrôlée”.

Šīm norādēm jābūt sagrupētām vienā vizuālā laukā uz vienas etiķetes.

Tās ir atveidotas ar labi redzamām, salasāmām, neizdzēšamām un pietiekami lielām rakstu zīmēm, kas labi izceļas uz iespiestā fona, lai skaidri atšķirtos no pārējās rakstītās informācijas un zīmējumiem.

4.9   Valsts prasības: Dekrēts par reģistrētu cilmes vietas nosaukumu “Huile d'olive de Nîmes”.


(1)  Eiropas Komisija — Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts — Lauksaimniecības produktu kvalitātes politikas nodaļa — B-1049 Brisele.


14.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 225/8


Informācijas procedūra — Tehniskie noteikumi

(2005/C 225/04)

(Teksts ir spēkā EEA)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/34/EC (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, kā arī informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā. (OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.; OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.)

Nacionālo tehnisko noteikumu projekti, kas iesniegti Komisijā

Atsauce (1)

Nosaukums

Triju mēnešu bezdarbības perioda notecējums (2)

2005/0410/D

Vispārējā rīkojuma projekts sakarā ar likumu par apšaudi ar ieročiem [Beschussgesetz] (BeschV)

25.11.2005.

2005/0411/F

2005. gada dekrēts Nr. …/…/ par grozījumiem Dzīvojamo ēku būvniecības un kodeksā, attiecībā uz ēku aizsardzību pret termītiem un citiem insektiem kokgraužiem

28.11.2005.

2005/0412/F

Dekrēts attiecībā uz Dzīvojamo ēku un būvniecības kodeksa R 112-2. līdz R 112-6. pantam piemērošanu

28.11.2005.

2005/0413/P

Otrie grozījumi 20. decembra 1997. Dekrētam Nr. 366-A/97, kas nosaka juridisko kārtību iepakojumu un iepakojumu atkritumu pārstrādei

28.11.2005.

2005/0416/F

Pro Pharmacopoea tehniskās piezīmes, kas pakļautas publiskai izpētei

30.11.2005.

2005/0417/F

2005. gada xxx Elektronisko sakaru un pasta regulēšanas administrācijas lēmums Nr. 05-xxx, kas nosaka 3410-3600 MHz frekvenču joslas izmantošanas tehniskos noteikumus stacionāras pārraides no viena punkta uz vairākiem punktiem sakariem

30.11.2005.

2005/0418/F

2005. gada xxx Elektronisko sakaru un pasta regulēšanas administrācijas lēmums Nr. 05-xxx, kas nosaka bezvadu uztveres (ieejas) iekārtu izmantošanas tehniskos noteikumus, ieskaitot vietējos radiotehniskos tīklus 5 GHz frekvenču joslā

xxx. gada xxx Elektronisko sakaru un pasta regulēšanas administrācijas lēmums Nr. 05-XXXX, kas piešķir frekvences bezvadu uztveres iekārtām, ieskaitot vietējos radiotehniskos tīklus 5 GHz frekvenču joslā

30.11.2005.

2005/0419/CZ

Projekts — Paziņojums no ..., ar ko groza Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas rīkojumu Nr. 345/2002 Sb., kas nosaka mēriekārtas un tos tipus, kas pakļautās obligātai apliecināšanai

1.12.2005.

Komisija pievērš uzmanību 1996. gada 30. aprīļa spriedumam “CIA Security” lietā (C-194/94 – ECR I, p. 2201), kur Eiropas Tiesa nolēma, ka direktīvas 98/34/EC (agrāk 83/189/EEC) 8. un 9. pantu iespējams skaidrot tādējādi, ka personas var atsaukties uz tiem, griežoties savu valstu tiesās, kurām jānoraida valsts tehnisko noteikumu piemērošana, ja tie nav darīti zināmi atbilstoši Direktīvai.

Šis spriedums apstiprina Komisijas 1986. gada 1. oktobra paziņojumu (OV C 245, 1.10.1986., 4. lpp.).

Tādējādi paziņošanas pienākuma neievērošana nosaka to, ka attiecīgie tehniskie noteikumi uzskatāmi par nepiemērojamiem un līdz ar to attiecībā uz personām tiem nav likuma spēka.

Lai saņemtu vairāk informācijas par pieteikuma procedūru, lūdzam rakstīt:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B–1049 Brussels

e-pasts: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Meklējiet informāciju arī interneta lapā: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Ja jums nepieciešama vēl papildus informācija par šiem pieteikumiem, lūdzam kontaktēties ar zemāk norādītajiem valstu departamentiem:

VALSTU DEPARTAMENTU UZSKAITĪJUMS, KURI IR ATBILDĪGI PAR DIREKTĪVAS 98/34/EC ĪSTENOŠANU

BEĻĢIJA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Pascaline Descamps kundze

Tālr.: (32) 2 206 46 89

Fakss: (32) 2 206 57 46

E-pasts: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Kopējais e-pasts: belnotif@mineco.fgov.be

Interneta lapa: http://www.mineco.fgov.be

ČEHIJAS REPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Helena Fofonková kundze

Tālr.: (420) 224 907 125

Fakss: (420) 224 907 122

E-pasts: fofonkova@unmz.cz

Kopējais e-pasts: eu9834@unmz.cz

Interneta lapa: http://www.unmz.cz

DĀNIJA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (or DK-2100 Copenhagen OE)

Tālr.: (45) 35 46 66 89 (tiešais)

Fakss: (45) 35 46 62 03

E-pasts: Birgitte Spühler Hansen kundze - bsh@ebst.dk

Pasta kastīte pieteikumu ziņojumiem - noti@ebst.dk

Interneta lapa: http://www.ebst.dk/Notifikationer

VĀCIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34–37

D-10115 Berlin

Christina Jäckel kundze

Tālr.: (49) 30 2014 6353

Fakss: (49) 30 2014 5379

E-pasts: infonorm@bmwa.bund.de

Interneta lapa: http://www.bmwa.bund.de

IGAUNIJA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Karl Stern kungs

Tālr.: (372) 6 256 405

Fakss: (372) 6 313 660

E-pasts: karl.stern@mkm.ee

Kopējais e-pasts: el.teavitamine@mkm.ee

GRIEĶIJA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tālr.: (30) 210 696 98 63

Fakss: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Tālr.: (30) 210 212 03 01

Fakss: (30) 210 228 62 19

E-pasts: 83189in@elot.gr

Interneta lapa: http://www.elot.gr

SPĀNIJA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

Angel Silván Torregrosa kungs

Tālr.: (34) 91 379 83 32

Esther Pérez Peláez kundze

Tehniskais konsultants

E-pasts: esther.perez@ue.mae.es

Tālr.: (34) 91 379 84 64

Fakss: (34) 91 379 84 01

Kopējais e-pasts: d83-189@ue.mae.es

FRANCIJA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Suzanne Piau kundze

Tālr.: (33) 1 53 44 97 04

Fakss: (33) 1 53 44 98 88

E-pasts: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Françoise Ouvrard kundze

Tālr.: (33) 1 53 44 97 05

Fakss: (33) 1 53 44 98 88

E-pasts: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

ĪRIJA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Tony Losty kungs

Tālr.: (353) 1 807 38 80

Fakss: (353) 1 807 38 38

E-pasts: tony.losty@nsai.ie

Interneta lapa: http://www.nsai.ie

ITĀLIJA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

Vincenzo Correggia kungs

Tālr.: (39) 06 47 05 22 05

Fakss: (39) 06 47 88 78 05

E-pasts: vincenzo.correggia@minindustria.it

Enrico Castiglioni kungs

Tālr.: (39) 06 47 05 26 69

Fakss: (39) 06 47 88 77 48

E-pasts: enrico.castiglioni@minindustria.it

Kopējais e-pasts: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Interneta lapa: http://www.minindustria.it

KIPRA

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tālr.: (357) 22 409313 vai (357) 22 375053

Fakss: (357) 22 754103

Antonis Ioannou kungs

Tālr.: (357) 22 409409

Fakss: (357) 22 754103

E-pasts: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Thea Andreou kundze

Tālr.: (357) 22 409 404

Fakss: (357) 22 754 103

E-pasts: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Kopējais e-pasts: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Interneta lapa: http://www.cys.mcit.gov.cy

LATVIJA

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brivibas Street

LV-1519 Rīga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tālr.: (371) 7013230

Fakss: (371) 7280882

Zanda Liekna

Solvit Coordination Centre

Tālr.: (371) 7013236

Fakss: (371) 7280882

E-pasts: zanda.liekna@em.gov.lv

Kopējais e-pasts: notification@em.gov.lv

LIETUVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Daiva Lesickiene kundze

Tālr.: (370) 5 2709347

Fakss: (370) 5 2709367

E-pasts: dir9834@lsd.lt

Interneta lapa: http://www.lsd.lt

LUKSEMBURGA

SEE – Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

J.P. Hoffmann kungs

Tālr.: (352) 46 97 46 1

Fakss: (352) 22 25 24

E-pasts: see.direction@eg.etat.lu

Interneta lapa: http://www.see.lu

UNGĀRIJA

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Zsolt Fazekas kungs

E-pasts: fazekaszs@gkm.hu

Tālr.: (36) 1 374 2873

Fakss: (36) 1 473 1622

E-pasts: notification@gkm.hu

Interneta lapa: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tālr.: (356) 2124 2420

Fakss: (356) 2124 2406

Lorna Cachia kundze

E-pasts: lorna.cachia@msa.org.mt

Kopējais e-pasts: notification@msa.org.mt

Interneta lapa: http://www.msa.org.mt

NĪDERLANDE

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Ebel van der Heide kungs

Tālr.: (31) 50 5 23 21 34

Hennie Boekema kundze

Tālr.: (31) 50 5 23 21 35

Tineke Elzer kundze

Tālr.: (31) 50 5 23 21 33

Fakss: (31) 50 5 23 21 59

Kopējais e-pasts:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Brigitte Wikgolm kundze

Tālr.: (43) 1 711 00 58 96

Fakss: (43) 1 715 96 51 or (43) 1 712 06 80

E-pasts: not9834@bmwa.gv.at

Interneta lapa: http://www.bmwa.gv.at

POLIJA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Barbara Nieciak kundze

Tālr.: (48) 22 693 54 07

Fakss: (48) 22 693 40 28

E-pasts: barnie@mg.gov.pl

Agata Gągor kundze

Tālr.: (48) 22 693 56 90

Kopējais e-pasts: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGĀLE

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Cândida Pires kundze

Tālr.: (351) 21 294 82 36 or 81 00

Fakss: (351) 21 294 82 23

E-pasts: c.pires@mail.ipq.pt

Kopējais e-pasts: not9834@mail.ipq.pt

Interneta lapa: http://www.ipq.pt

SLOVĒNIJA

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tālr.: (386) 1 478 3041

Fakss: (386) 1 478 3098

E-pasts: contact@sist.si

Vesna Stražišar kundze

SLOVĀKIJA

Kvetoslava Steinlova kundze

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tālr.: (421) 2 5249 3521

Fakss: (421) 2 5249 1050

E-pasts: steinlova@normoff.gov.sk

SOMIJA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Adrese apmeklētājiem:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

un

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Pasta adrese:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Tuomas Mikkola kungs

Tālr.: (358) 9 5786 32 65

Fakss: (358) 9 1606 46 22

E-pasts: tuomas.mikkola@ktm.fi

Katri Amper kundze

Kopējais e-pasts: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Interneta lapa: http://www.ktm.fi

ZVIEDRIJA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Kerstin Carlsson kundze

Tālr.: (46) 86 90 48 82 or (46) 86 90 48 00

Fakss: (46) 8 690 48 40 or (46) 83 06 759

E-pasts: kerstin.carlsson@kommers.se

Kopējais e-pasts: 9834@kommers.se

Interneta lapa: http://www.kommers.se

LIELBRITĀNIJA

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Philip Plumb kungs

Tālr.: (44) 2072151488

Fakss: (44) 2072151529

E-pasts: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Kopējais e-pasts: 9834@dti.gsi.gov.uk

Interneta lapa: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Adinda Batsleer kundze

Tālr.: (32) 2 286 18 61

Fakss: (32) 2 286 18 00

E-pasts: aba@eftasurv.int

Tuija Ristiluoma kundze

Tālr.: (32) 2 286 18 71

Fakss: (32) 2 286 18 00

E-pasts: tri@eftasurv.int

Kopējais e-pasts: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Interneta lapa: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Kathleen Byrne kundze

Tālr.: (32) 2 286 17 49

Fakss: (32) 2 286 17 42

E-pasts: kathleen.byrne@efta.int

Kopējais e-pasts: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Interneta lapa: http://www.efta.int

TURCIJA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek – Ankara

Mehmet Comert kundze

Tālr.: (90) 312 212 58 98

Fakss: (90) 312 212 87 68

E-pasts: comertm@dtm.gov.tr

Interneta lapa: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Gads — reģistrācijas numurs — izcelsmes dalībvalsts.

(2)  Periods, kura laikā projektu nedrīkst pieņemt.

(3)  Nav bezdarbības perioda, jo Komisija ir akceptējusi steidzamas pieņemšanas pamatojumu, uz kuru atsaucas pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts.

(4)  Nav bezdarbības perioda, jo pasākums skar tehniskās specifikācijas, citas prasības vai noteikumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar fiskālajiem vai finanšu pasākumiem, atbilstoši Direktīvas 98/34/EK 1. panta 11. punkta otrās daļas trešajai rindkopai.

(5)  Informācijas procedūra ir pabeigta.


14.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 225/13


Komisijas paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto procedūru

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību noteikšana attiecībā uz Itālijas iekšējo regulāro gaisa satiksmi

(2005/C 225/05)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem Itālijas valdība saskaņā ar 2001. gada 28. decembra Likuma Nr. 448 52. panta 35. punktu ir nolēmusi noteikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi šādā maršrutā.

1.   Maršruts, uz ko attiecas šīs saistības

Crotone — Roma — Milāna un atpakaļ.

1.1.

Saskaņā ar 9. pantu Padomes 1993. gada 18. janvāra Regulā (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās, kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 793/2004, kompetentās iestādes var rezervēt noteiktas laika nišas pakalpojumu izpildei saskaņā ar šajā dokumentā izklāstītajiem nosacījumiem.

1.2.

Lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ tiek noteiktas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, ENAC pārbaudīs, vai pārvadātājiem, kas uzņemas šādas saistības, ir atbilstoša struktūra un vai tie atbilst prasību minimumam attiecībā uz piekļuvi pakalpojumam.

2.   Detalizētas prasības attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām

2.1.   Minimālais lidojumu biežums

Minimālais lidojumu biežums iepriekšminētajā maršrutā ir 2 reisi turp un 2 reisi atpakaļ visu gadu.

Katra lidaparāta kopējā ietilpība ir jāpārdod saskaņā ar saistību nosacījumiem bez jebkāda kvantitatīva ierobežojuma. Nerezervētās sēdvietas lidojumam visā maršrutā Crotone — Milāna un Milāna — Crotone varēs pārdot par tirgus cenu Romas lidostā posmam Roma — Milāna, kā arī Milānas lidostā posmam Milāna — Roma. Šajā nolūkā biļešu rezervācija par brīvām cenām būs pieļaujama ne agrāk kā desmit stundas pirms lidaparāta izlidošanas no Crotone lidostas maršrutā Crotone — Roma — Milāna un no Milānas lidostas maršrutā Milāna — Roma — Crotone.

2.2.   Lidojumu laiks

Maršrutā Crotone — Roma — Milāna

1 izlidojošais reiss laikā no 06.45 līdz 07.45

1 izlidojošais reiss laikā no 14.30 līdz 15.30

Ja nav nepārvaramas varas apstākļu, izlidošanai uz Milānu jānotiek sešdesmit minūšu laikā pēc nolaišanās Romā.

Maršrutā Milāna — Roma — Crotone

1 izlidojošais reiss laikā no 10.30 līdz 11.30

1 izlidojošais reiss laikā no 18.30 līdz 19.30

Ja nav nepārvaramas varas apstākļu, izlidošanai uz Crotone jānotiek sešdesmit minūšu laikā pēc nolaišanās Romā.

2.3.   Izmantojamie lidaparāti

Maršrutā Crotone — Roma — Milāna un atpakaļ izmantoto lidaparātu ietilpībai jābūt vismaz 90 sēdvietas visu gadu.

2.4.   Piedāvātā ietilpība

Piedāvātajai ietilpībai visu gadu jābūt vismaz 180 sēdvietas dienā maršrutā Crotone — Roma — Milāna un 180 sēdvietas dienā maršrutā Milāna — Roma — Crotone.

2.5.   Tarifi

a)

Maksimālās biļešu cenas katrā maršrutā ir šādas

Crotone — Roma EUR 66,00

Crotone — Milāna (caur Romu) EUR 94,00

Milāna — Crotone (caur Romu) EUR 94,00

Roma — Crotone EUR 66,00

Norādītajās cenās nav iekļauts PVN, kā arī lidostas nodevas un nodokļi; papildu maksājumu uzlikšana nav pieļaujama.

Jāparedz vismaz viens veids, kādā biļešu izplatīšana un pārdošana notiek bez maksas un kas nerada pasažierim papildu izdevumus.

Iepriekšminētie tarifi piemērojami visiem pasažieriem maršrutos Crotone — Roma, Crotone — Milāna, Milāna — Crotone un Roma — Crotone. Tirgus cena par biļetēm jāmaksā tikai pasažieriem maršrutā Roma — Milāna un atpakaļ.

b)

Kompetentās iestādes katru gadu koriģē maksimālos tarifus saskaņā ar iepriekšējā gada inflācijas līmeni, ko aprēķina, balstoties uz patēriņa preču vispārējo indeksu ISTAT/FOI. Korekcijas paziņo visiem pārvadātājiem, kas darbojas minētajos maršrutos, un Eiropas Komisijai publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

c)

Ja euro un ASV dolāra maiņas kursa un/vai degvielas cenas svārstības pārsniedz 5 % no pusgada vidējā lieluma, tarifi attiecīgi jāpielāgo proporcionāli notikušajām svārstībām, ņemot vērā degvielas izmaksu procentuālo ietekmi uz biļešu cenu.

Balstoties uz ENAC apsekojumu, Infrastruktūru un transporta ministrija reizi pusgadā var veikt tarifu koriģēšanu. Iespējamie jaunie tarifi stājas spēkā nākamajā pusgadā.

Korekcijas paziņo visiem pārvadātājiem, kas darbojas minētajos maršrutos, un Eiropas Komisijai publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.6.   Pakalpojumu nepārtrauktība

Lai nodrošinātu lidojumu nepārtrauktību, regularitāti un precizitāti, pārvadātāji, kas uzņemas šīs sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, apņemas:

iemaksāt ekspluatācijas drošības naudu, lai garantētu pakalpojuma pareizu izpildi un turpināšanu. Šai drošības naudai ir jābūt vismaz EUR 2 miljoni, un apdrošināšanas garantijas veidā to iemaksā ENAC (Ente Nazionale dell 'Aviazione Civile) kontā; šī iestāde izmantos šo summu, lai garantētu saistību izpildes turpināšanu;

katru gadu veikt vismaz 98 % paredzēto lidojumu, aviopārvadātāja tiešas vainas dēļ atcelto lidojumu skaitam nepārsniedzot 2 %, izņemot, ja ir nepārvaramas varas apstākļi;

samaksāt regulatīvajai iestādei EUR 3 000 soda naudu par katru atceltu reisu, kas neiekļaujas pieļaujamo 2 % robežās. Šai sakarā iekasētās summas ieskaitīs budžetā, no kura finansē Crotone pilsētas teritorijas paplašināšanu. Šo soda naudu pieskaita DBC (Denied Boarding Compensation) kompensācijām, kas pasažieru labā paredzētas pašlaik spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos;

nodrošināt pakalpojumu sniegšanu vismaz 12 mēnešus bez pārtraukuma.


14.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 225/15


Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību piemērošana saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2408/92 attiecībā uz Vācijas iekšzemes regulārās gaisa satiksmes pakalpojumiem

(2005/C 225/06)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem Vācijas valdība ir nolēmusi no 2006. gada 1. janvāra gaisa satiksmes maršrutos Rostoka-Lāge — Minhene un Rostoka-Lāge — Ķelne/ Bonna (abos virzienos) piemērot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības.

2.

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības ir šādas:

2.1.

Regularitāte, lidojumu laiki un laika nišas

Laikā no pirmdienas līdz piektdienai ir jānodrošina regulāra gaisa satiksme diviem lidojumiem turp un atpakaļ uz Minheni un vismaz vienam lidojumam turp un atpakaļ uz Ķelni/ Bonnu. Gaisa kuģiem jānolaižas Minhenē pirms plkst. 8:00 un ap plkst. 17:30. Lidojumi atpakaļ uz Rostoku-Lāgi jāveic pirms plkst. 9:00 un ap plkst. 18:30. Lidojums turp un atpakaļ uz Ķelni/ Bonnu jāveic laikā starp plkst. 11:00 un 15:00. Šīs prasības ir spēkā visu gadu, laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu gaisa satiksmes pakalpojumus var ierobežot. Brīvdienās un svētku dienās ir pietiekams viens lidojums turp un atpakaļ katrā maršrutā.

Attiecīgās laika nišas atbilstoši Padomes 1993. gada 18. janvāra Regulai (EEK) Nr. 95/93 ir pieejamas, t.i, tās var pieprasīt kompetentajā iestādē.

2.2.

Sēdvietu skaits

Lidojumos jāizmanto gaisa kuģi, kuros ir vismaz 30 sēdvietas pasažieriem.

2.3.

Izmantojamie gaisa kuģi

Izmantojami ir gaisa kuģi ar turbopropellera vai reaktīvo dzinēju, kā arī ar hermetizētu kabīni. Lidojumi jāveic atbilstoši instrumentālā lidojuma noteikumiem (IFR).

2.4.

Tarifi

Augstākais pamata tarifs vienkāršam lidojumam no Rostokas-Lāges uz Minheni nedrīkst pārsniegt EUR 250 (galapatērētāja cena) un uz Ķelni/ Bonnu — EUR 200 (galapatērētāja cena).

2.5.

Rezervēšana

Jābūt iespējai rezervēt lidojumus vismaz starptautiskā rezervēšanas sistēmā (CRS) un Internet tīklā.

2.6.

Lidojumu nepārtrauktība

Lidojumu skaits, kas tiek atcelti pārvadātāja vainas dēļ, nedrīkst pārsniegt 2 % no ikgada plānoto lidojumu skaita.

3.

Norāde Kopienas pārvadātājiem: ja neviens pārvadātājs Meklenburgas-Priekšpomerānijas Ekonomikas ministrijai līdz 2005. gada 1. decembrim neiesniedz rakstisku pierādījumu par regulārās gaisa satiksmes pakalpojumu uzsākšanu no 2006. gada 1. janvāra, ievērojot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības un nepieprasot kompensāciju, Vācija atbilstoši minētās regulas 4. panta 1. punkta d) apakšpunkta nosacījumiem ierobežo piekļuvi vienam vai abiem maršrutiem tikai ar vienu gaisa pārvadātāju un konkursa kārtībā piešķir tiesības sniegt šos regulārās gaisa satiksmes pakalpojumus no 2006. gada 1. janvāra.

Attiecīgs uzaicinājums piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši 4. panta 1. panta d) apakšpunktam drīzumā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Sīkāka informācija:

Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Straße 14

D-19053 Schwerin

Tālr.: (+49-385) 588-5510

Fakss: (+49-385) 588-5865