ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 176

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 16. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Padome

2005/C 176/1

Pārskats par Padomes veiktām iecelšanām (2005. gada aprīlī, maijā un jūnijā) (sociālā joma)

1

 

Komisija

2005/C 176/2

Euro maiņas kurss

5

2005/C 176/3

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam ( 1 )

6

2005/C 176/4

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

11

2005/C 176/5

Valsts — Grieķija — Valsts atbalsts C 20/2005 (ex NN 70/2004) — Atbalsts Florinas un Kilkisas departamentu uzņēmumiem (Ministrijas 1993. gada 14. septembra lēmums Nr. 66336/B.1398 un šā lēmuma grozījumi) — Aicinājums iesniegt apsvērumus saistībā ar EK Līguma 88. panta 2. punkta piemērošanu

13

2005/C 176/6

Dānijas valdības paziņojums par aicinājumu iesniegt pieteikumus ogļūdeņražu izpētes un ieguves atļauju saņemšanai Ziemeļjūras teritorijā — Dānijas 6. licencēšanas kārta ( 1 )

23

2005/C 176/7

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3840 — CVC/Cortefiel) ( 1 )

24

 

III   Paziņojumi

 

Komisija

2005/C 176/8

Patērētāju politika

25

2005/C 176/9

Paziņojums par atklātu pastāvīgo konkursu, lai noteiktu eksporta nodevas un/vai kompensācijas baltajam cukuram (Nr. 1/2005)

26

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Informācija

Padome

16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/1


PĀRSKATS PAR PADOMES VEIKTĀM IECELŠANĀM

(2005. gada aprīlī, maijā un jūnijā) (sociālā joma)

(2005/C 176/01)

Komiteja

Pilnvaru termiņa beigas

Publicēts OV

Aizstātā persona

Atkāpšanās no amata/iecelšana amatā

Loceklis/pilntiesīgs loceklis/aizstājējs

Kategorija

Valsts

Ieceltā persona

Piederība

Padomes lēmuma datums

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevēja komiteja

6.5.2006.

C 12, 18.1.2005.

Pontus RINGBORG kungs

atkāpšanās no amata

pilntiesīgs loceklis

valdības pārstāvji

Zviedrija

Anna SANTESSON kundze

Arbetsmarknadsenheten

12.4.2005.

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevēja komiteja

6.5.2006.

C 12, 18.1.2005.

Linnéa ARVIUS kundze

atkāpšanās no amata

aizstājējs

valdības pārstāvji

Zviedrija

Samuel ENGBLOM kungs

Arbetsmarknadsstyrelsen

12.4.2005.

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevēja komiteja

6.5.2006.

C 12, 18.1.2005.

V.K. HOEL kundze

atkāpšanās no amata

pilntiesīgs loceklis

valdības pārstāvji

Nīderlande

Jan J. VERBOOM kungs

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005.

Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma padomdevēja komiteja

22.9.2006.

C 12, 18.1.2005.

Albrecht OTTING kungs

atkāpšanās no amata

pilntiesīgs loceklis

valdības pārstāvji

Vācija

RD Bruno BARTH kungs

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

10.5.2005.

Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma padomdevēja komiteja

22.9.2006.

C 12, 18.1.2005.

Daina FROMHOLDES kundze

atkāpšanās no amata

pilntiesīgs loceklis

valdības pārstāvji

Latvija

Jana MUIŽNIECES kundze

Ministry of Welfare

12.4.2005.

Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma padomdevēja komiteja

22.9.2006.

C 12, 18.1.2005.

Andrzej JANKOWSKI kungs

atkāpšanās no amata

pilntiesīgs loceklis

darba devēji

Polija

Michal GAWRYSZCZAK kungs

Biuro Konfederacji Pracodawców

12.4.2005.

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

31.12.2006.

C 321, 31.12.2003.,

C 116, 30.4.2004.,

C 122, 30.4.2004.

Pat DONNELLAN kungs

atkāpšanās no amata

aizstājējs

valdības pārstāvji

Īrija

Tom BEEGAN kungs

Health and Safety Authority

25.4.2005.

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

31.12.2006.

C 321, 31.12.2003.,

C 116, 30.4.2004.,

C 122, 30.4.2004.

H.C.V. SCHRAMA kungs

atkāpšanās no amata

aizstājējs

valdības pārstāvji

Nīderlande

Martin G. DEN HELD kungs

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005.

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

31.12.2006.

C 321, 31.12.2003.,

C 116, 30.4.2004.,

C 122, 30.4.2004.

C.L.M. THIJSSEN kungs

atkāpšanās no amata

aizstājējs

valdības pārstāvji

Nīderlande

Harrie C. J. GOUDSMIT kungs

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005.

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

31.12.2006.

C 321, 31.12.2003.,

C 116, 30.4.2004.,

C 122, 30.4.2004.

Ingrid REIFINGER kundze

atkāpšanās no amata

aizstājējs

darba ņēmēji

Austrija

Susanne MAURER kundze

Österreichischer Gewerkschaftsbund Referat Humanisierung, Technologie und Umwelt

25.4.2005.

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

31.12.2006.

C 321, 31.12.2003.,

C 116, 30.4.2004.,

C 122, 30.4.2004.

Peter BROWN kungs

atkāpšanās no amata

aizstājējs

valdības pārstāvji

Apvienotā Karaliste

Gwyneth DEAKINS kundze

Cross Cutting Interventions Division

Health and Safety Executive

25.4.2005.

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

31.12.2006.

C 321, 31.12.2003.,

C 116, 30.4.2004.,

C 122, 30.4.2004.

Richard CHURCH kungs

atkāpšanās no amata

aizstājējs

valdības pārstāvji

Apvienotā Karaliste

Amy SADRO kundze

Better Regulation and International Branch

Health and Safety Executive

25.4.2005.

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

31.12.2006.

C 321, 31.12.2003.,

C 116, 30.4.2004.,

C 122, 30.4.2004.

Owen TUDOR kungs

atkāpšanās no amata

aizstājējs

darba ņēmēji

Apvienotā Karaliste

Hugh ROBERTSON kungs

Senior Policy Officer

Health and Safety

Trades Union Congress

25.4.2005.

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

31.12.2006.

C 321, 31.12.2003.,

C 116, 30.4.2004.,

C 122, 30.4.2004.

Franz DUNGL kungs

atkāpšanās no amata

aizstājējs

darba devēji

Austrija

Alexandra SCHÖNGRUNDNER kundze

Industriellenvereinigung

10.5.2005.

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

31.12.2006.

C 321, 31.12.2003.,

C 116, 30.4.2004.,

C 122, 30.4.2004.

Gwyneth DEAKINS kundze

atkāpšanās no amata

aizstājējs

valdības pārstāvji

Apvienotā Karaliste

Elizabeth HODKINSON kundze

Cutting Interventions Division Health and Safety Executive

10.5.2005.

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

31.12.2006.

C 321, 31.12.2003.,

C 116, 30.4.2004.,

C 122, 30.4.2004.

Petros PETROU kungs

atkāpšanās no amata

pilntiesīgs loceklis

darba devēji

Kipra

Christina VASILA kundze

OEB

10.5.2005.

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valde

5.3.2006.

C 64, 18.3.2003.,

C 116, 30.4.2004.

Alfons DE VADDER kungs

atkāpšanās no amata

loceklis

darba devēji

Beļģija

Jan DELFOSSE kungs

FEDIS

10.5.2005.

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valde

5.3.2006.

C 64, 18.3.2003.,

C 116, 30.4.2004.

Nico HOFFMAN kungs

atkāpšanās no amata

loceklis

darba ņēmēji

Luksemburga

Renata SANTINI kundze

IFES/CGT-L

10.5.2005.

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valde

5.3.2006.

C 64, 18.3.2003.,

C 116, 30.4.2004.

Margaret MURRAY kundze

atkāpšanās no amata

loceklis

darba devēji

Apvienotā Karaliste

Neil BENTLEY kungs

CBI

23.5.2005.

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas administratīvā fonda valde

18.10.2007.

C 317, 22.12.2004.

Gintare MISKINYTE kundze

atkāpšanās no amata

aizstājējs

darba devēji

Lietuva

Marija ZOKAITE kundze

Legal Department of Lithuanian Confederation of Industrialists

10.5.2005.

Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā administratīvā valde

2.6.2005.

C 161, 5.7.2002.,

C 116, 30.4.2004.

Franco GIUSTI kungs

atkāpšanās no amata

pilntiesīgs loceklis

darba devēji

Itālija

Luigi CASANO kungs

Confindustria

25.4.2005.

Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā administratīvā valde

2.6.2005.

C 161, 5.7.2002.,

C 116, 30.4.2004.

N.E.J. KUYPER kundze

atkāpšanās no amata

aizstājējs

valdības pārstāvji

Nīderlande

Martin G. DEN HELD kungs

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005.

Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā administratīvā valde

2.6.2005.

C 161, 5.7.2002.,

C 116, 30.4.2004.

Milan ONDAŠ kungs

atkāpšanās no amata

pilntiesīgs loceklis

darba devēji

Slovākija

Miroslav KIRAL'VARGA kungs

Republic Union of Employers

25.4.2005.

Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā administratīvā valde

2.6.2005.

C 161, 5.7.2002.,

C 116, 30.4.2004.

Mel DRAPER kungs

atkāpšanās no amata

pilntiesīgs loceklis

valdības pārstāvji

Apvienotā Karaliste

Gwyneth DEAKINS kundze

Cross Cutting Interventions Division

Health and Safety

25.4.2005.

Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā administratīvā valde

2.6.2005.

C 161, 5.7.2002.,

C 116, 30.4.2004.

Tony LORD kungs

atkāpšanās no amata

aizstājējs

valdības pārstāvji

Apvienotā Karaliste

Malcolm DARVILL kungs

 Better Regulation and International Branch

Health and Safety Executive

25.4.2005.

Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā administratīvā valde

2.6.2005.

C 161, 5.7.2002.,

C 116, 30.4.2004.

Owen TUDOR kungs

atkāpšanās no amata

pilntiesīgs loceklis

darba ņēmēji

Apvienotā Karaliste

Hugh ROBERTSON kungs

Trades Union Congress

25.4.2005.


Komisija

16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/5


Euro maiņas kurss (1)

2005. gada 15. jūlijs

(2005/C 176/02)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2073

JPY

Japānas jēna

135,35

DKK

Dānijas krona

7,4596

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,68620

SEK

Zviedrijas krona

9,4148

CHF

Šveices franks

1,5594

ISK

Islandes krona

78,54

NOK

Norvēģijas krona

7,9695

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9559

CYP

Kipras mārciņa

0,5738

CZK

Čehijas krona

30,241

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

246,66

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6960

MTL

Maltas lira

0,4293

PLN

Polijas zlots

4,1355

RON

Rumānijas leja

3,5659

SIT

Slovēnijas tolērs

239,46

SKK

Slovākijas krona

39,140

TRY

Turcijas lira

1,6078

AUD

Austrālijas dolārs

1,6087

CAD

Kanādas dolārs

1,4651

HKD

Hongkongas dolārs

9,3848

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7907

SGD

Singapūras dolārs

2,0350

KRW

Dienvidkorejas vons

1 258,61

ZAR

Dienvidāfrikas rands

7,9892

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

9,9873

HRK

Horvātijas kuna

7,3100

IDR

Indonēzijas rūpija

11 795,32

MYR

Malaizijas ringits

4,586

PHP

Filipīnu peso

67,428

RUB

Krievijas rublis

34,6050

THB

Taizemes bats

50,428


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/6


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam

(2005/C 176/03)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Atbalsta numurs

XT 6/04

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Saksijas brīvvalsts

Atbalsta shēmas vai uzņēmuma, kas saņem individuālo atbalstu, nosaukums

Atbalsts kvalifikācijas iegūšanai bezdarbniekiem atbilstoši uzņēmumu vajadzībām, kas tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un Saksijas brīvvalsts līdzekļiem.

Saīsināts nosaukums: “Projekts bezdarbnieku apmācībai atbilstoši uzņēmumu vajadzībām”.

Juridiskais pamats

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit für die Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten/ Teil II A (in der Fassung vom 12. Ju1i 2001, veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt Nr. 31/2001 vom 2. August 2001, der KOM vorgelegt im August 2001, überarbeitete Fassung im Entwurf vom Februar 2004, Anlage 2)

Operationelles Programm (0P) zur Strukturfondsförderung des Freistaates Sachsen 2000 bis 2006 (CCI-Nr. 1999 DE 16 1 PO 006 genehmigt durch KOM am 12.12.2000, zuletzt geändert mit Entscheidung K(2002) 3511 vom 28.10.2002)

Sächsische Hausha1tsordnung § § 23 und 44 (in der Fassung von 10 April 2001, veröffentlicht im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5 vom 18. Mai 2001, http://www.recht-sachsen.de/GbI1.htm

Paredzamās atbalsta shēmas gada izmaksas vai atsevišķam uzņēmumam piešķirtās palīdzības kopsumma

Atbalsta shēma

Kopsumma gadā

... līdz 16. milj. EUR

Aizdevuma galvojums

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

Aizdevuma galvojums

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2. — 6. punktu

 

Piešķiršanas datums

No 19.12.2004.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības termiņš

līdz 31.12.2006. (piešķiršana un projektu uzsākšana)

līdz 31.12.2008. (izmaksa)

Atbalsta mērķis

Vispārēji izglītības pasākumi

Specifiski izglītības pasākumi

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās atļauts piešķirt mācību atbalstu

Atbalsts attiecas uz šādām nozarēm

lauksaimniecība

 

zvejniecība un/vai akvakultūra

 

ieguves rūpniecība

 

visa pārstrādājošā rūpniecība

 

vai

 

tērauda rūpniecība

 

kuģu būve

 

sintētisko šķiedru rūpniecība

 

mašīnbūve

 

citas pārstrādājošās rūpniecības jomas

 

visi pakalpojumi

 

vai

 

jūras transports

 

citi transporta pakalpojumi

 

finanšu pakalpojumi

 

citi pakalpojumi

 

Atbildīgo iestāžu nosaukums un adrese:

Nosaukums

 

Regierungspräsidien (līdz 31.12.2003.)

 

Sächsische Aufbaubank — Förderbank — (kopš 1.1.2004.)

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Adrese

 

Līdz 31.12.2003.:

 

Regierungspräsidium Dresden

Referat 35

Stauffenbergallee 2

01099 Dresden

 

Regierungspräsidium Leipzig

Referat 35

Braustrasse 7

04107 Leipzig

 

Regierungspräsidium Chemnitz

Referat 35

Altchemnitzer Strasse 41

09120 Chemnitz

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung 3

Wilhelm-Buck-Strasse 2

01097 Dresden

 

No 1.1.2004.:

 

Sächsische Aufbaubank — Förderbank —

Pirnaische Strasse 9

01069 Dresden

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung 3

Wilhelm-Buck-Strasse 2

01097 Dresden

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 5. pantu

Pasākums nepieļauj atbalsta piešķiršanu, vai par katru plānoto atbalsta piešķīrumu iepriekš jāziņo Komisijai, ja vienam uzņēmumam piešķirtā atbalsta summa vienam mācību projektam pārsniedz EUR 1 000 000.

 


Atbalsta numurs

XT 20/04

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Flandrija

Atbalsta shēmas vai uzņēmuma, kas saņem individuālo atbalstu, nosaukums

Atbalsts darba ņēmēju un uzņēmēju kvalifikācijas celšanas veicināšanai Flandrijas pārtikas ražošanas un transporta uzņēmumos

Juridiskais pamats

Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques.

(Dit besluit vervangt het besluit van 19 juli 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de opleidingscheques van 14 december 2001, gekend bij de Europese Commissie als steunmaatregel XT 69/02)

Paredzamās atbalsta shēmas gada izmaksas vai atsevišķam uzņēmumam piešķirtās palīdzības kopsumma

Atbalsta shēma

Kopsumma gadā

EUR 15 miljoni (2004. g.)

Aizdevuma galvojums

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

Aizdevuma galvojums

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2. — 6. punktu

 

Piešķiršanas datums

No 2.4.2004.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības termiņš

Līdz 31.12.2006. saskaņā ar Regulas Nr. 68/2001 8. pantu

Atbalsta mērķis

Vispārēji mācību pasākumi

Specifiski mācību pasākumi

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās atļauts piešķirt mācību atbalstu

Atbalsts attiecas uz šādām nozarēm:

Jā: Pārtikas un transporta nozarēs

lauksaimniecība,

Tikai pārstrādājošajā pārtikas produktu industrijā

zvejniecība un/vai akvakultūra,

 

ieguves rūpniecība,

 

visa pārstrādājošā rūpniecība,

 

vai

 

tērauda rūpniecība,

 

kuģu būve,

 

sintētisko šķiedru rūpniecība,

 

mašīnbūve,

 

citas pārstrādājošās rūpniecības jomas,

 

visi pakalpojumi

 

vai

 

jūras transports,

 

citi transporta pakalpojumi,

 

finanšu pakalpojumi,

 

citi pakalpojumi.

 

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid — cel opleidingscheques

Adrese

Markiesstraat, 1

B-1000 Brussel

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 5. pantu

Pasākums nepieļauj atbalsta piešķiršanu, vai par tā piešķiršanu iepriekš jāziņo Komisijai, ja vienam uzņēmumam piešķirtā atbalsta summa vienam mācību projektam pārsniedz EUR 1 000 000.

 


Atbalsta numurs

XT 32/04

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Brandenburgas pavalsts

Atbalsta shēmas vai uzņēmuma, kas saņem individuālo atbalstu, nosaukums

Projekts “Sadarbības tīkls personāla attīstībai Brandenburgā — p.net”: Darba, Sieviešu lietu, Veselības, Jaunatnes un Sociālo lietu ministrijas atbalsts nodarbinātības potenciāla izmantošanai Brandenburgas uzņēmumos, saņemot konsultācijas un paaugstinot kvalifikāciju uzņēmuma personāla izmantošanas stratēģiju jomā.

Juridiskais pamats

Landeshaushaltsordnung (LHO), § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Paredzamās atbalsta shēmas gada izmaksas vai atsevišķam uzņēmumam piešķirtās palīdzības kopsumma

Atbalsta shēma

Kopsumma gadā

EUR 0,141 miljoni

Aizdevuma galvojums

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

Aizdevuma galvojums

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2. — 6. punktu

 

Piešķiršanas datums

No 1.1.2004.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības termiņš

Līdz 31.12.2004.

Atbalsta mērķis

Vispārēji mācību pasākumi

Specifiski mācību pasākumi

 

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās atļauts piešķirt mācību atbalstu

Atbalsts attiecas uz šādām nozarēm

 

lauksaimniecība

 

zvejniecība un/vai ūdens kultūra

 

ieguves rūpniecība

 

visa pārstrādājošā rūpniecība

 

vai

 

tērauda rūpniecība

 

kuģu būve

 

sintētisko šķiedru rūpniecība

 

mašīnbūve

 

citas pārstrādājošās rūpniecības jomas

 

visi pakalpojumi

 

vai

 

jūras transports

 

citi transporta pakalpojumi

 

finanšu pakalpojumi

 

citi pakalpojumi

 

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese

nosaukums

LASA Brandenburg GmbH

adrese

Wetzlarer Straße 54

D-14482 Potsdam

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 5. pantu

Pasākums nepieļauj atbalsta piešķiršanu, vai par katru plānoto atbalsta piešķīrumu iepriekš jāziņo Komisijai, ja vienam uzņēmumam piešķirtā atbalsta summa vienam mācību projektam pārsniedz EUR 1 000 000.

 


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/11


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(2005/C 176/04)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Pieņemšanas diena: 9.12.2004.

Dalībvalsts: Nīderlande

Atbalsta numurs: N 200/2004

Nosaukums: Ultimate Chiral Technology Project

Mērķis: Modernāko hirālo tehnoloģiju attīstība

Juridiskais pamats: Kompas voor de toekomst

Budžets: EUR 2,88 miljoni

Atbalsta intensitāte vai apjoms: 26 %

Darbības termiņš: 4 gadi

Cita informācija: Gada pārskats

Lēmuma teksts autentiskā(s) valodā(s), no kura ir izņemta konfidenciālā informācija, ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Pieņemšanas datums: 16.3.2005.

Dalībvalstis: Itālija

Atbalsta Nr.: N 345/2004

Nosaukums: Atbalsts Solvay Rosignano, Subsīdija

Mērķis: Vides aizsardzība

Juridiskais pamats: Fondo per la promozione del Sviluppo Sostenibile: Articolo 109 dellla legge 388/2000, modificato dall'articolo 62 della legge 48/2000

Atbalsta intensitāte vai lielums: EUR 13 494 490

Ilgums: 2005-2006

Lēmuma teksts autentiskā(s) valodā(s), no kura ir izņemta konfidenciālā informācija, ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas diena: 20.4.2005.

Dalībvalsts: Beļģija

Atbalsta Nr.: N 355/2004

Nosaukums: partnerattiecības starp valsts un privāto sektoru par tuneļa izbūvi zem Krijgsbaan at Deurne; rūpniecisko kompleksu būvniecība un Antverpenes lidostas ekspluatācija

Mērķis: piedalīties izmaksu segšanā, kas saistītas ar Antverpenes lidostas pielāgošanu jauniem starptautiskajiem drošības noteikumiem un lidostas ekspluatēšanu saskaņā ar partnerattiecībām starp valsts un privāto sektoru

Juridiskais pamats: Beslissing van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 en van 27 juni 2003 (décision du gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et du 27 juin 2003).

Budžets: Kopējie valsts ieguldījumi naudā un natūrā ir aptuveni EUR 26 000 000

Cita informācija: Atbalsta veids: pašu kapitāls, subordinēti aizdevumi, kapitāla dotācijas un ieguldījumi natūrā

Lēmuma teksts autentiskā(s) valodā(s), no kura ir izņemta konfidenciālā informācija, ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums: 2.2.2005.

Dalībvalsts: Nīderlande (Limburga)

Atbalsta Nr.: N 492/2004

Nosaukums: Ad hoc reģionālo ieguldījumu atbalsts SABIC labā

Mērķis: Reģionālie ieguldījumi (Petroķīmijas produkti)

Juridiskais pamats: Ad hoc

Budžets: EUR 4,2 miljoni (12,2 % bruto)

Lēmuma teksts autentiskā(s) valodā(s), no kura ir izņemta konfidenciālā informācija, ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums: 20.10.2004.

Dalībvalsts: Beļģija

Atbalsta Nr.: N 520/2003

Nosaukums: Finansiāls atbalsts infrastruktūras darbiem Flandrijas ostās

Mērķis: Sniegt finansējumu infrastruktūras darbiem (bagarēšanai) jūras piekļūšanas ceļos un līdzfinansēt ieguldījumus ostu infrastruktūrā

Juridiskais pamats: Décret du Ministère de la Communauté Flamande du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

Vlaams Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

Budžets: Kopējais pasākuma budžets laika posmam no 2001. līdz 2004. gadam tiek lēsts EUR 342 miljonu apmērā. Tomēr tikai daļa, proti, EUR 270 miljoni, ir pielīdzināma valsts atbalstam

Ilgums: 2001-2004

Lēmuma teksts autentiskā(s) valodā(s), no kura ir izņemta konfidenciālā informācija, ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas diena: 2.3.2005.

Dalībvalsts: Čehijas Republika

Atbalsta Nr.: N 600/04

Nosaukums: VPFM jaudas samazināšanas atlikšana

Mērķis: Pārstrukturēšana

Atbalsta intensitāte vai apjoms: atbalsta sākotnējais apjoms bija EUR 9,6 miljoni

Ilgums: 6 mēneši

Cita informācija: Lēmums attiecas uz nolīgumu, ar ko atliek pastāvīgo jaudas samazināšanu, kā paredzēts Pievienošanas līguma protokolā Nr. 2.

Lēmuma teksts oriģinālvalodā(-s), no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams: Lēmuma teksts autentiskā(s) valodā(s), no kura ir izņemta konfidenciālā informācija, ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas diena: 3.5.2005.

Dalībvalsts: Francija

Atbalsta Nr.: NN 52/2003

Nosaukums: Individuālo sociālā atbalsta shēmu pārskatīšana attiecībā uz gaisa pārvadājumiem starp Korsiku un Marseļu, Nicu, Monpeljē un Lionu

Mērķis: Gaisa pārvadājumi — mazināt Korsikas izolētību, ieviešot sociālā atbalsta shēmas attiecībā uz konkrētām pasažieru kategorijām un salas iedzīvotājiem, un novērst neērtības, kas saistītas ar salas nošķirtību

Juridiskais pamats: Délibération de l'Assemblée de Corse no 03/64 AC adoptée le 24 mars 2003 décidant de fixer les montants intervenant dans le dispositif à caractère social d'aides aux personnes transportées sur les lignes aériennes régulières entre Marseille, Nice, Montpellier et Lyon et les aéroports corses.

Budžets: 33,7 miljoni EUR gadā

Atbalsta intensitāte/apjoms: Atlīdzinājums gaisa pārvadātājiem no EUR 50 līdz EUR 56 par vienu pasažieri vienā braucienā maršrutos starp Korsiku un Marseļu, Nicu, Montpeljē un Lionu. Šo atlīdzinājumu varēs piešķirt vienīgi attiecībā uz konkrētām pasažieru kategorijām (personām, kurām Korsika ir pamata dzīves vieta, jauniešiem, kas nav sasnieguši 25 gadu vecumu, vecāka gadagājuma cilvēkiem virs 60 gadu vecuma, studentiem, kas nav sasnieguši 27 gadu vecumu, personām, kuras ceļo kopā ar ģimeni, personām ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem vai invalīdiem)

Ilgums: Viens gads, ko atkārtoti pagarina katru gadu. Shēmai nav noteikts konkrēts derīguma termiņš, tomēr šī nav beztermiņa shēma.

Lēmuma teksts autentiskā(s) valodā(s), no kura ir izņemta konfidenciālā informācija, ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/13


VALSTS — GRIEĶIJA

Valsts atbalsts C 20/2005 (ex NN 70/2004) — Atbalsts Florinas un Kilkisas departamentu uzņēmumiem (Ministrijas 1993. gada 14. septembra lēmums Nr. 66336/B.1398 un šā lēmuma grozījumi)

Aicinājums iesniegt apsvērumus saistībā ar EK Līguma 88. panta 2. punkta piemērošanu

(2005/C 176/05)

Ar 2005. gada 7. jūnijā vēstuli, kas autentiskā valodā ir pievienota šim kopsavilkumam, Komisija informēja Grieķiju par lēmumu uzsākt EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz minēto atbalstu.

Mēneša laikā pēc šā kopsavilkuma un tam pievienotās vēstules publicēšanas ieinteresētās personas var iesniegt savus apsvērumus par atbalstu, attiecībā uz kuru Komisija uzsāk procedūru, nosūtot tos uz šādu adresi:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Direction H2

Bureau: Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Fakss: (32-2) 296 76 72

Šos apsvērumus paziņos Grieķijai. Ieinteresētās personas, kas iesniedz apsvērumus, var rakstveidā lūgt ievērot konfidencialitāti attiecībā uz viņu identitāti, atbilstīgi motivējot šo lūgumu.

KOPSAVILKUMS

Ar lēmumiem, kas norādīti kā paziņojuma priekšmets, paredzēti atbalsta pasākumi amatniecības un rūpniecības uzņēmumiem. Šķiet, ka arī uzņēmumi lauksaimniecības nozarē saņēmuši šo atbalstu, kura pasākumi ir uzskaitīti turpmāk:

a)

apjomīgu parādu, kas saistīti ar aizdevumiem, kuri piešķirti investīcijām un/vai apgrozības kapitāla izveidei/atjaunošanai, apvienošana jaunajos subsidētajos aizdevumos, kuru atmaksāšanai piemēro labvēlības periodu

b)

valsts garantijas piešķiršana darījumiem par parādu pārskatīšanu;

c)

atvieglotās likmes piemērošana pirms procentu subsidēšanas.

Šie pasākumi ir adresēti grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem.

Izvērtēšana

Šajā posmā piešķirtā atbalsta saderība ar kopējo tirgu ir apšaubāma šādu iemeslu dēļ:

kad Grieķijas iestādēm lūdza sniegt paskaidrojumus par minētajiem atbalsta pasākumiem, tās norādīja, ka neraugoties uz to, ka tām nav zināms precīzs saņēmēju skaits, uz šā atbalsta summām iespējams attiecas de minimis noteikumi; taču līdz 2005. gada 1. janvārimde minimis noteikumi netika piemēroti lauksaimniecības nozarē, turklāt šajā posmā Komisijas rīcībā nav nekādu datu, lai noteiktu, kādā mērā, piemērojot Lēmumu Nr. 66336/B.1398 un tā grozījumus, uz lauksaimniecības uzņēmumu saņemtajām summām varētu jebkurā gadījumā attiecināt Komisijas Regulu (EK) Nr. 1860/2004, ar kuru izviesa de minimis noteikumus lauksaimniecības nozarē;

tā kā lēmumi, kas norādīti kā paziņojuma priekšmets, ir adresēti grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem, atbalsts jāanalizē, ņemot vērā dažādus noteikumus, kuri kopš 1993. gada 21. septembra, kad stājās spēkā pirmais no šiem lēmumiem, bija piemērojami grūtībās nonākušo uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai; tomēr informācija nav pietiekama, lai noteiktu, vai šie noteikumi tika ievēroti;

arī attiecībā uz lauksaimniecības nozari informācija nav pietiekama, lai noteiktu, vai valsts garantija tika piešķirta atbilstīgi dažādiem noteikumiem, kas kopš 1993. gada 21. septembra bija piemērojami valsts atbalstam, kuru sniedz garantijas veidā;

de minimis noteikumi, protams, ir piemērojami rūpniecības un amatniecības nozarē, bet tā kā Grieķijas iestādēm nav zināms saņēmēju skaits, kuriem adresēja ar minētajiem lēmumiem paredzētos pasākumus, un tā kā de minimis atbalsta maksimālo apjomu aprēķināja trīs gadu laikposmam nevis katrai konkrētajai darbībai atsevišķi, nav iespējams noteikt, vai uz atbalstu, ko paredzēja ar minētajiem lēmumiem, var attiecināt de minimis noteikumus; šādā kontekstā atbalsta pasākumi arī jāanalizē, pamatojoties uz noteikumiem, kuri kopš 1993. gada 21. septembra bija piemērojami grūtībās nonākušo uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai; tomēr informācija nav pietiekama, lai noteiktu, vai šie noteikumi tika ievēroti;

attiecībā uz minētajām nozarēm informācija nav pietiekama, lai noteiktu, vai valsts garantija tika piešķirta atbilstīgi dažādiem noteikumiem, kas kopš 1993. gada 21. septembra bija piemērojami valsts atbalstam, kuru sniedz garantijas veidā.

VĒSTULES TEKSTS

«1.

Με την παρούσα, η Επιτροπή έχει την τιμή να πληροφορήσει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις υποβληθείσες από τις αρχές της χώρας σας πληροφορίες, αποφάσισε να κινήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 88, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ διαδικασία έναντι των ενισχύσεων που προβλέπονται στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις.

Διαδικασία

2.

Κατά την εξέταση του φακέλου κρατικής ενίσχυσης NN 153/03 σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων για την εκκαθάριση οφειλών στους Νομούς της Καστοριάς και της Εύβοιας (φάκελος για τον οποίο κινήθηκε η διαδικασία C 23/04), οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν ότι παρόμοιες ενισχύσεις είχαν χορηγηθεί και σε άλλους ελληνικούς Νομούς από το 1993.

3.

Με την επιστολή τους, της 22ας Απριλίου 2004, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές πίνακα όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν απ' αυτές, καθώς και των τροποποιήσεών τους, από την 1η Ιανουαρίου 1993, σχετικά με την αναδιαπραγμάτευση των οφειλών με υψηλή επιβάρυνση.

4.

Με επιστολή της, της 1ης Ιουλίου 2004, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 5 Ιουλίου 2004, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κοινοποίησε στην Επιτροπή το κείμενο της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 και τις τροποποιήσεις του, που αφορούν την χορήγηση ενισχύσεων για την αναδιαπραγμάτευση οφειλών με υψηλή επιβάρυνση στους Νομούς Φλώρινας και Κιλκίς.

5.

Καθώς όλες οι προβλεπόμενες από τα προαναφερόμενα κείμενα ενισχύσεις έχουν ήδη καταβληθεί, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να ανοίξουν φάκελο μη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης υπ' αριθ. NN 70/2004.

6.

Η παρούσα απόφαση αναφέρεται αποκλειστικά στις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς. Οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στους άλλους νομούς, που αναφέρονται στις αποφάσεις οι οποίες παρατίθενται στην πιο κάτω περιγραφή, θα εξεταστούν στο πλαίσιο χωριστού φακέλου, όταν θα έχουν κοινοποιηθεί όλα τα νομικά κείμενα που τις αφορούν (έχει ήδη σταλεί στις ελληνικές αρχές σχετικό αίτημα).

Περιγραφή

7.

Η υπουργική απόφαση αριθ. 66336/B.1398, της 14ης Σεπτεμβρίου 1993, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης επιτοκίου επί των οφειλομένων υπολοίπων χορηγήσεων από δάνεια για κεφάλαια κίνησης και πάγιες επενδύσεις των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς, προβλέπει τα ακόλουθα:

το σύνολο των υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών από πάσης φύσεως δάνεια (κεφάλαια κινήσεως και πάγιες εγκαταστάσεις) σε δραχμές ή συνάλλαγμα και από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών σε δραχμές ή συνάλλαγμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς, θα αποτελέσει ένα νέο δάνειο που θα εξοφληθεί σε δέκα έτη με ίσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο,

το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων επιδοτείται με 10 εκατοστιαίες μονάδες από το λογαριασμό του Νόμου 128/75 (1) κατά τα πέντε πρώτα έτη, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα έχει καταβάλει προηγουμένως τη δική του συμμετοχή,

το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και πάγιες εγκαταστάσεις) θα είναι το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες,

οι υπαγόμενες στην απόφαση αυτή οφειλές από δάνεια σε συνάλλαγμα θα ρυθμίζονται αφού δραχμοποιηθούν οι σχετικές οφειλές με τη μέση τιμή fixing της προηγούμενης της ρυθμίσεως ημέρας,

ως αφετηρία της ρύθμισης για την εφαρμογή των όσων καθορίζει η παρούσα θα λαμβάνεται η ημερομηνία δραχμοποίησης, με την προϋπόθεση ότι η δραχμοποίηση θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και 30 Ιουνίου 1994,

οι εγγυητικές επιστολές προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 30 Ιουνίου 1993,

οι τόκοι και το κεφάλαιο των ρυθμιζομένων οφειλών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς είναι εγγυημένοι από το Δημόσιο,

σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, το δάνειο θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα παύει η ισχύουσα ρύθμιση,

οι τόκοι υπερημερίας μέχρι 31.12.1992 για δάνεια πάγιων εγκαταστάσεων και κεφαλαίων κίνησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς θα καλυφθούν από το δημόσιο εντός των ορίων του προϋπολογισμού (μέσω του κοινού λογαριασμού) του νόμου αριθ. 128/75.

8.

Η υπαγωγή στις προβλεπόμενες από την απόφαση αυτή ρυθμίσεις υπόκειται στην τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση· κρίνεται από τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν τρίμηνη προθεσμία για να αποφανθούν επί της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων,

οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν καταβάλει τουλάχιστον το 5 % των τόκων που τους αναλογεί για τα έτη 1991 — 1992, και να έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση μέχρι την ημέρα της ρύθμισης των δανείων (ημερομηνία υπογραφής του νέου δανειακού συμφώνου),

οι οφειλές πρέπει να προέρχονται από δάνεια που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν είτε για αγορά παγίων εγκαταστάσεων είτε για κεφάλαιο κινήσεως των επιχειρήσεων,

ο έλεγχος της εφαρμογής των ανωτέρω ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργείου Οικονομικών,

στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, επενδύσεις των οποίων έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους και έχουν κάνει χρήση τραπεζικών δανείων για την υλοποίησή τους, η εφαρμογή των μέτρων του ανωτέρω σημείου 7 αποκλείει την περαιτέρω επιδότηση του νέου αυτού δανείου των Αναπτυξιακών Νόμων, διότι το νέο αυτό δάνειο δεν αποτελεί ουσιαστικά δάνειο που έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση των επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 11 των Αναπτυξιακών Νόμων,

στην περίπτωση των βιοτεχνικών δανείων παγίων που επιδοτούνται ήδη βάσει της υπ' αριθ. 2067234 απόφασης, της 31 Οκτωβρίου 1991, με επιδότηση 4 %, η επιδότηση της παρούσας απόφασης (νομών Φλώρινας και Κιλκίς) παρέχεται κατά τη διαφορά για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση επιτοκίου της προαναφερόμενης απόφασης.

9.

Η απόφαση αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994, την απόφαση αριθ. 60029/B.1541 της 23ης Σεπτεμβρίου 1994, την απόφαση αριθ. 72742/B.1723 της 8ης Δεκεμβρίου 1994, την απόφαση αριθ. 236/B.22 της 4ης Ιανουαρίου 1995, την απόφαση αριθ. 8014/B.285 της 28ης Φεβρουαρίου 1995, την απόφαση αριθ. 44678/B.1145 της 3ης Ιουλίου 1995, την απόφαση αριθ. 44446/B.1613 της 24ης Δεκεμβρίου 1996, την απόφαση αριθ. 40410/B.1678 της 9ης Δεκεμβρίου 1997, την απόφαση αριθ. 10995/B.546 της 24ης Μαρτίου 1999, την απόφαση αριθ. 12169/B.736 της 22ας Μαρτίου 2000 και την απόφαση αριθ. 35913/B.2043 της 24ης Οκτωβρίου 2000.

10.

Με την απόφαση αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 προστέθηκε το εξής εδάφιο μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου του κεφαλαίου 1 της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 (ή αλλιώς στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, μεταξύ της δευτέρας και της τρίτης περιπτώσεως του σημείου 6):

“Εναλλακτικά, σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν, χορηγείται περίοδος χάρητος για ενάμισυ (1 Formula) έτος, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας εξόφλησης των δέκα (10) ετών και υπό τον όρο ότι στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη πενταετής επιδότηση του επιτοκίου των ρυθμιζομένων οφειλών θα μειωθεί από 10 εκατοστιαίες μονάδες σε 8,5 εκατοστιαίες μονάδες. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος που βαρύνουν τον δανειολήπτη θα κεφαλαιοποιηθούν στις 31 Δεκεμβρίου 1994· θα προστεθούν στο αρχικό ρυθμιζόμενο κεφάλαιο και θα εξυπηρετηθούν με αυτό ενιαία σε 17 εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή σε 17 ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1.7.1995.”

11.

Με την απόφαση υπ' αριθ. 60029/B.1541 της 23ης Σεπτεμβρίου 1994 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο του κεφαλαίου 1 της απόφασης υπ' αριθ. 66336/B.1398 (ή αλλιώς, στην παρούσα απόφαση, η τρίτη περίπτωση του σημείου 7) από το εξής κείμενο:

“το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και πάγιες εγκαταστάσεις) είναι ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο για μεν τις επιχειρήσεις του νομού Κιλκίς κατά 5 μονάδες, για δε τις επιχειρήσεις του νομού Φλωρίνης κατά δύο μονάδες”.

12.

Η απόφαση αριθ. 72742/B.1723 της 8ης Δεκεμβρίου 1994 τροποποιεί το μηχανισμό ρύθμισης επαχθών οφειλών, προβλέποντας τις εξής διατάξεις.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας ρύθμισης οφειλών που προβλέπεται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθ. 30755/B.1199 της 21.7.1994 και 2045909/7431/0025 της 26 Αυγούστου 1994, έχουν την ευχέρεια να εξοφλήσουν τους τόκους της περιόδου χάριτος, που τις βαρύνουν αντί να τους κεφαλαιοποιήσουν.

Στην περίπτωση αυτή, η πενταετής επιδότηση του επιτοκίου ορίζεται σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη από την επιδότηση του επιτοκίου, που βαρύνει το λογαριασμό του Ν. 128/75, δεν θα είναι μεγαλύτερη της δαπάνης που αναλογεί σε κάθε μία επιχείρηση όταν κάνει χρήση των διατάξεων των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 και 2045909/7431/0025 της 26ης Αυγούστου 1994.

13.

Η απόφαση αριθ. 236/B.22 της 4ης Ιανουαρίου 1995 προβλέπει τα εξής:

για τις μεταλλευτικές βιομηχανίες του νομού Φλώρινας, το επιτόκιο των νέων δανείων (για κεφάλαια κίνησης και πάγίες εγκαταστάσεις) που προκύπτουν από την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ίσο κατ' ανώτατο όριο, με το επιτόκιο των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά 5 μονάδες,

οι ρυθμίσεις δανείων που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των διατάξεών της με το επιτόκιο που ορίζεται στην Κ.Υ.Α. αριθ. 66336/B.1398 (επιτόκιο ΕΓΔ δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά δύο μονάδες) εξακολουθούν να ισχύουν,

η κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου χάριτος που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 αφορά τους τόκους που βαρύνουν τον δανειολήπτη, ενώ οι τόκοι που βαρύνουν το Δημόσιο καταβάλλονται κανονικά (δεν κεφαλαιοποιούνται).

14.

Με την απόφαση αριθ. 8014/B.285 της 28ης Φεβρουαρίου 1995, καθορίζεται η 31η Ιανουαρίου 1995 ως η ημερομηνία δραχμοποίησης των δανείων σε συνάλλαγμα, η οποία αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο 6 πέμπτη περίπτωση.

15.

Η Κ.Υ.Α. αριθ. 44678/B.1145 της 3ης Ιουλίου 1995 προβλέπει τα εξής:

σε όσες επιχειρήσεις τα δάνεια των οποίων ρυθμίζονται βάσει των Κ.Υ.Α. αριθ. 1648/B.22/13.1.94 και 66336/B.1398/14.9.93, οι οποίες αδυνατούν να καταβάλουν τη δόση της 1.7.95 παρέχεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της δανειοδοτούσας Τράπεζας, η εναλλακτική δυνατότητα παράτασης της περιόδου χάριτος για ένα χρόνο (μέχρι τις 31.12.1995 αντί της 31.12.1994), με τριετή επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας ρύθμισης,

η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1.7.1996,

οι τόκοι της περιόδου χάριτος που απομένουν μετά την καταβολή των προβλεπόμενων ως κατωτέρω επιδοτήσεων θα κεφαλαιοποιηθούν χωρίς ανατοκισμό, την 31.12.95,

οι τόκοι των ρυθμισμένων οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα εξακολουθήσουν να επιδοτούνται από το λογαριασμό του Ν. 128/75, όπως μέχρι σήμερα, δηλαδή με 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις περιοχής Θράκης και 8,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας — Κιλκίς,

μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος και μέχρι να συμπληρωθεί η πενταετία από την αφετηρία της ρύθμισης, θα καταβάλλεται επιδότηση επιτοκίου για τις οφειλές που εξυπηρετούνται με ίσες δόσεις κεφαλαίου (απλό χρεωλύσιο) ίση:

α)

με 7 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας — Κιλκίς·

β)

με 6,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις οφειλές από τα ίδια διαθέσιμα των τραπεζών και 7 εκατοστιαίες μονάδες για τις οφειλές από δάνειο της ΑΝΕANE 197/78, για τις επιχειρήσεις περιφέρειας Θράκης,

ειδικά για τα δάνεια που εξυπηρετούνται με τοκοχρεωλυτικές δόσεις η επιδότηση μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος θα ανέρχεται σε 8 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις νομών Φλώρινας — Κιλκίς και 8,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις περιοχής Θράκης,

προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι οι επιχειρήσεις να έχουν καταβάλει τη διαφορά των τόκων που αποτελεί τη δική τους συμμετοχή,

κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 2045909 από 24.8.1994 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου α) του αριθ. 32641/B.1245 από 29.7.94, διευκρινιστικού εγγράφου, μπορούν να παραμένουν σε έντοκο λογαριασμό τα ποσά που καταβλήθηκαν από 1.7.1993 και μετά και δεν επαναχορηγήθηκαν, και τα οποία κατά την ημερομηνία καταβολής τους περιόριζαν το υπόλοιπο της οφειλής της 30.6.1993.

16.

Η απόφαση αριθ. 44446/B.1613 της 24ης Δεκεμβρίου 1996 προβλέπει τα εξής:

καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ολόκληρα τα δάνεια, που προκύπτουν από τη ρύθμιση των αναφερομένων στις αποφάσεις υπ' αριθ. 1648/B.22/13.1.1994 και 66336/B.1398/14.9.1993, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οφειλών, όταν δεν πληρωθούν τέσσερις συνεχόμενες δόσεις (αντί των τριών που ισχύει) από τις υπαγόμενες στη ρύθμιση επιχειρήσεις των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, και τρεις συνεχόμενες δόσεις (αντί των δύο που ισχύει, από τις υπαγόμενες στη ρύθμιση επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας και Κιλκις.

17.

Η απόφαση αριθ. 40410/B.1678 της 9ης Δεκεμβρίου 1997 προβλέπει τα εξής:

όσες από τις ληξιπρόθεσμες μέχρι και 1.1.1998 οφειλές των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στους νομούς Κιλκίς — Φλώρινας και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της Κ.Υ.Α αριθ. 66336/93 όπως ισχύει, είναι ανεξόφλητες, κεφαλαιοποιούνται την ως άνω ημερομηνία σε ένα (νέο) δάνειο διάρκειας 15 ετών, περιλαμβανομένης περιόδου χάριτος για τα πέντε πρώτα έτη. Η εξυπηρέτηση του δανείου για τα υπόλοιπα 10 έτη θα γίνει με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές ή τοκοχρεωλυτικές δόσεις,

οι τόκοι του ως άνω δανείου θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου αρχής γενομένης την 30.6.1998. Κατ' εξαίρεση οι τόκοι των δύο πρώτων εξαμήνων, εφόσον το επιθυμούν οι επιχειρήσεις, δύνανται να κεφαλαιοποιηθούν και να προστεθούν στο αρχικό ποσό ρύθμισης· οι υπόλοιπες οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου,

το επιτόκιο του νέου αυτού δανείου καθορίζεται ίσο με το βασικό επιτόκιο ενήμερης οφειλής για αντίστοιχες κατηγορίες δανείων πλέον περιθωρίου 1,5 %. Το επιτόκιο αυτό θα επιδοτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις για το τυχόν υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπληρώσεως πενταετίας,

η μη καταβολή έστω και μιας δόσεως απαιτητών τόκων ή τοκοχρεωλυσίων που προκύπτουν από την άνω ρύθμιση θα επιφέρει την ανατροπή των αποτελεσμάτων ρύθμισης και επαναφορά στην προηγούμενη,

στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και τυχόν βεβαιωμένες από 1.7.1997 οφειλές στις ΔΟΥ λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου από δάνεια που ρυθμίστηκαν με βάση την Κ.Υ.Α.66336/B.1398/14.9.1993, ύστερα από την επαναφορά τους στις τράπεζες,

στα νέα δάνεια που απορρέουν από την παρούσα ρύθμιση θα παρασχεθεί η εγγύηση του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2322/95,

οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις της παρούσης είναι:

α)

οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση· οι σχετικές μελέτες βιωσιμότητας θα γίνονται από την τράπεζα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης στα πάγια και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από την έκδοση της παρούσας·

β)

οι επιχειρήσεις να έχουν καταβάλει το 15 % των υφισταμένων την 1.1.1998 ληξιπροθέσμων οφειλών.

18.

Η απόφαση αριθ. 10995/B.546, της 24ης Μαρτίου 1999 προβλέπει τα εξής:

παρατείνεται το χρονικό διάστημα για το οποίο παρέχεται η επιδότηση του επιτοκίου στα ρυθμισμένα με βάση την υπ' αριθ. 66336/B.1398/14.9.1993 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει δάνεια των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας — Κιλκίς για δύο έτη ακόμη,δηλ. μέχρι 30.6.2000,

για το διάστημα αυτό των δύο ετών θα παρέχεται επιδότηση επιτοκίου ίση με τρεις εκατοστιαίες μονάδες,

προϋπόθεση για την καταβολή της ως άνω επιδότησης είναι η ενημερότητα (σε κεφάλαιο και τόκους) των ρυθμισμένων οφειλών, που πιστοποιείται από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα.

19.

Η απόφαση αριθ. 12169/B.736 της 22ας Μαρτίου 2000 προβλέπει τα εξής:

καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ολόκληρα τα δάνεια που προκύπτουν από τη ρύθμιση των αναφερομένων στις κοινές αποφάσεις των υπουργών εθνικής οικονομίας και οικονομικών υπ' αριθ. 66336/B.1398/14.9.1993 και 40410/B.1678/9.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οφειλών, όταν δεν πληρωθούν έξι συνεχόμενες δόσεις (αντί των τριών που ισχύει) για τις υπαγόμενες στη ρύθμιση της Κ.Υ.Α 66336/B.1398/14.9.1993 οφειλές των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς και τρεις συνεχόμενες δόσεις (αντί της μιας που ισχύει) για τις υπαγόμενες στη ρύθμιση της Κ.Υ.Α 40410/B.1678/9.12.1997 οφειλές των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς.

20.

Η απόφαση αριθ. 35913/B.2043 της 24ης Οκτωβρίου 2000 προβλέπει τα εξής:

όλες οι οφειλές ενήμερες και ληξιπρόθεσμες, μέχρι 30.6.2000, των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια Θράκης και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 1648/B.22/13.1.1994, 40412/B.1677/9.12.1997 και 10123/B.507/17.3.1999, καθώς και των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 66336/B.1398/14.9.1993 και 40410/B.1678/9.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κεφαλαιοποιούνται και γίνονται ένα νέο ενιαίο δάνειο, το οποίο θα εξοφληθεί με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές ή τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 1.7.2001και τελευταία την 31.12.2013. Οι τόκοι από 1.7 έως 31.12.2000 θα καταβληθούν στη λήξη τους. Για τις οφειλές σε συνάλλαγμα, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση, θα πρέπει να δραχμοποιηθούν με τιμή fixing της ημέρας της υπογραφής της σύμβασης, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31.12.2000,

οι τράπεζες οι οποίες είχαν ρυθμίσει τις οφειλές επιχειρήσεων βάσει των ανωτέρω Κ.Υ.Α. δύνανται κατά την κεφαλαιοποίηση των οφειλών στις 30.6.2000 να διαγράψουν το 25 % του συνόλου των τόκων υπερημερίας,

ως επιτόκιο ρύθμισης των οφειλών, ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ελληνικού δημοσίου (ΕΓΕΔ) δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 35 %,

στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που βεβαιώθηκαν στις ΔΟΥ λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ύστερα από επαναφορά τους στις τράπεζες, καθώς και οι οφειλές από δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις του νομού Φλώρινας, που επλήγησαν από την κρίση στη Γιουγκοσλαβία σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 2039965/6169/0025/6.7.1995 και είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 66336/B.1398/14.9.1993,

στα νέα δάνεια που απορρέουν από την παρούσα ρύθμιση θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 2322/95,

μετά τη ρύθμιση θα εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης δανείου κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι συνολικού ποσού 100 000 000 δραχμών (100 000 000 GRD) κατά επιχείρηση στα πλαίσια των διατάξεων της αριθ. 32576/B.1282/9.10.1997 απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων με αναλογούντες τόκους ή τοκοχρεωλυσίων που προκύπτουν από τη νέα ρύθμιση, ολόκληρο το δάνειο καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό,

προϋπόθεση για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης είναι οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. Μελέτη βιωσιμότητας θα προσκομίζεται στην Τράπεζα που έχει τις περισσότερες οφειλές, η οποία και θα αξιολογεί τη μελέτη. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η μελέτη θα προσκομίζεται στην 25η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για έγκριση της ρύθμισης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Αξιολόγηση

21.

Δυνάμει του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Στο παρόν στάδιο, το εξεταζόμενο μέτρο φαίνεται να αντιστοιχεί με τον ορισμό αυτό, κατά την έννοια ότι ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις των οποίων ελαφρύνει το βάρος ορισμένων τρεχουσών δαπανών (των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον τίτλο της απόφασης αριθ. 69836/B.1461 της 30ης Σεπτεμβρίου 1993, αλλά επίσης, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που περιήλθαν στην Επιτροπή, των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων του τομέα των λιπαρών ουσιών), και ότι δύναται να επηρεάσει τις συναλλαγές λόγω της θέσης που κατέχει η Ελλάδα στις αντίστοιχες παραγωγές (για παράδειγμα, στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα στις λιπαρές ουσίες, η Ελλάδα είχε το 2000 ποσοστό 21,6 % της κοινοτικής παραγωγής ελιών, και 17,6 % το 2001).

22.

Εντούτοις, στις προβλεπόμενες από το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης περιπτώσεις, ορισμένα μέτρα δύνανται, κατά παρέκκλιση, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμα με την κοινή αγορά.

23.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσε να προταθεί μόνον η παρέκκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3, στοιχείο γ) της Συνθήκης, που αναφέρει ότι δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον.

24.

Η Επιτροπή θα ήθελε, πάνω απ' όλα, να τονίσει ότι τα εξεταζόμενα στο πλαίσιο του παρόντος φακέλου μέτρα είναι συνολικά παρόμοια με αυτά που εφαρμόστηκαν στους νομούς Καστοριάς και Εύβοιας, και τα οποία αποτελούν τώρα το αντικείμενο διαδικασίας εξέτασης που κινήθηκε βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, στο πλαίσιο του φακέλου C 23/04 (πρώην NN 153/03). Συνεπώς, ορισμένες από τις παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από το φάκελο αυτό.

25.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των οποίων η Επιτροπή έλαβε γνώση, όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα μέτρα ενδεχομένως περιέχουν ορισμένες μορφές κρατικών ενισχύσεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχουν θεσπιστεί και χρηματοδοτηθεί από τις δημόσιες αρχές (βλ. σημείο 7 δεύτερη περίπτωση και υποσημείωση αριθ. 1):

α)

η ομαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων δεκαετούς διάρκειας, υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών, προερχόμενων από τραπεζικά δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και για κεφάλαια κίνησης·

β)

ο υπολογισμός των τόκων ανά εξάμηνο αντί του τρίμηνου που κανονικά ισχύει για κάθε επιχείρηση που συνάπτει δάνεια·

γ)

η εφαρμογή επιτοκίου ισοδύναμου προς αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας (και αυτό ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκατοστιαίων μονάδων προσαύξησης), λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι εφαρμόζεται ακόμη μία σημαντική επιδότηση των επιτοκίων· η υφιστάμενη πριν από οποιαδήποτε επιδότηση διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που εφαρμόζονται στις υπαγόμενες στη ρύθμιση των οφειλών τους επιχειρήσεις, και των επιτοκίων επιβάλλονται στις άλλες επιχειρήσεις, εμφαίνεται στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα (2):

Ημερομηνία

Επιτόκιο των ετήσιων εντόκων γραμματίων δημοσίου %

(+ προσαύξηση)

Μέσος όρος των κανονικών επιτοκίων

(%)

30.6.1993

21,25 + 2 = 23,25

28,60

31.12.1993

20,25 + 2 = 22,25

15.7.1994

20,25 + 2 = 22,25

27,40

16.12.1994

17,75 + 2 = 19,75

17.7.1995

15,50 + 2 = 17,50

23,10

18.12.1995

13,90 + 2 = 15,90

1.7.1996

13,30 + 2 = 15,30

21

2.12.1996

11,50 + 2 = 13,50

1.7.1997

9,60 + 2 = 11,60

18,20

10.12.1997

11,30 + 2 = 13,30

1.7.1998

11,70 + 2 = 13,70

18,60

2.12.1998

10,50 + 2 = 12,50

2.7.1999

8,69 + 2 = 10,69

15,00

17.12.1999

8,26 + 2 = 10,26

28.7.2000

6,22 + 2 = 8,22

12,33

22.12.2000

4,59 + 2 = 6,59

30.8.2001

3,74 + 2 = 5,74

8,58

13.12.2001

3,02 + 2 = 5,02

6.6.2002

3,72 + 2 = 5,72

7,40

28.11.2002

2,69 + 2 = 4,69

7,24

δ)

η χορήγηση επιδότησης επιτοκίων κατά δέκα μονάδες επί του συνόλου του ποσού των δανείων, στη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών (η επιδότηση υπολογίζεται στα προσαυξημένα επιτόκια που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του ανωτέρω πίνακα)·

ε)

η παροχή της εγγύησης του Δημοσίου στους τόκους και στο κεφάλαιο των ρυθμιζομένων οφειλών (αυτό ισχύει για όλα τα δάνεια στα οποία αναφέρεται η παρούσα απόφαση)·

στ)

η ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο των τόκων υπερημερίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 για δάνεια πάγιων εγκαταστάσεων και κεφαλαίων κίνησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων·

ζ)

η περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή με μικρότερη επιδότηση επιτοκίου, που προτείνεται εναλλακτικά σε σχέση με την προαναφερόμενη στο σημείο δ) επιδότηση·

η)

το γεγονός ότι οι τόκοι της περιόδου χάριτος, που βαρύνουν τον δανειοδοτούμενο, κεφαλαιοποιούνται στα πλαίσια του ρυθμιζόμενου δανείου και μπορούν έτσι να τύχουν της εφαρμοζόμενης στο νέο δάνειο επιδότησης επιτοκίου·

θ)

οι επιμηκύνσεις των περιόδων χάριτος σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής·

ι)

η κεφαλαιοποίηση, χωρίς ανατοκισμό, των τόκων της περιόδου χάριτος που παραμένουν προς πληρωμή·

ια)

η ομαδοποίηση των ανεξόφλητων μέχρι την 1η Ιανουρίου 1998 οφειλών σε νέα δάνεια διάρκειας 15 ετών, με περίοδο χάριτος 5 ετών και κεφαλοποίηση των τόκων των δύο πρώτων εξαμήνων, οι οποίες δύνανται να προστεθούν στο κεφάλαιο του δανείου και να καλυφθούν έτσι από τις προαναφερθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου·

ιβ)

η επιδότηση επιτοκίων στα νέα αυτά δάνεια, διαμορφούμενη σε συνάρτηση με τις προαναφερόμενες στην περιγραφή υπουργικές αποφάσεις, η οποία ίσχυε κατά το χρόνο της ρύθμισης και επιμηκύνθηκε χρονικά·

ιγ)

η ομαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων διάρκειας 13 ετών, ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών στις 30 Ιουνίου 2000, με το επιτόκιο που ισχύει για τα γραμμάτια του Δημοσίου, προσαυξημένο κατά 35 % (βλέπε ανωτέρω συγκριτικό πίνακα).

26.

Όλα αυτά τα στοιχεία πιθανών ενισχύσεων πρέπει να τύχουν ανάλυσης από δύο απόψεις: αυτή της εφαρμογής τους στον γεωργικό τομέα και αυτήν της εφαρμογής τους στο βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα, λαμβανομένων γενικότερα υπόψη των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τις ελληνικές αρχές την 1η Ιουλίου 2004, σε απάντησή τους στις ερωτήσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2004. Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις είναι της ίδιας φύσης με τις εξεταζόμενες στο πλαίσιο του εκκρεμούντος φακέλου C 23/04, οι αμφιβολίες τις οποίες διατυπώνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του φακέλου αυτού εξακολουθούν, στο στάδιο αυτό, να ισχύουν. Οι εν λόγω αμφιβολίες εκτίθενται παρακάτω, τηρουμένων των αναλογιών.

Όσον αφορά τον γεωργικό τομέα

27.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, στην επιστολή τους της 1ης Ιουλίου 2004, οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων επιτοκίου που παρασχέθηκαν στη διάρκεια του διαστήματος εφαρμογής των προαναφερομένων στην περιγραφή υπουργικών αποφάσεων, έφθασε τα 32 εκατομμύρια ευρώ· όσον αφορά τις καταβληθείσες εγγυήσεις του Δημοσίου, αυτές ανήλθαν σε 22 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχει ήδη επιστραφεί από τους δικαιούχους στο Δημόσιο. Τέλος, προσέθεσαν ότι δεν διέθεταν αναλυτικά στοιχεία ανά επιχείρηση και νομό, μπορούσαν ωστόσο να εκτιμήσουν ότι ο κύριος όγκος των κατ' αυτόν τον τρόπο χορηγηθεισών ενισχύσεων αφορούσε ποσά τα οποία εμπίπτουν στον κανόνα de minimis (βάσει δε αυτού θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι δεν πληρούν όλους τους όρους εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης και δεν συνιστούν, ως εκ τούτου, κρατικές ενισχύσεις).

28.

Καθώς πρόκειται για μη κοινοποιηθείσες ενισχύσεις, αυτές θα πρέπει να εξεταστούν με βάση τους ισχύοντες κατά το χρόνο της χορήγησής τους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 23.3 δεύτερο εδάφιο των κατευθυντηρίων γραμμών της Κοινότητας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα (3).

29.

Αλλά, κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, ο κανόνας de minimis, ο οποίος είχε προσδιοριστεί στο κοινοτικό πλαίσιο των ενισχύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 1992 (4), εν είχε εφαρμογή στον γεωργικό τομέα (5).

30.

Βεβαίως, θεσπίστηκε ένας κανόνας de minimis, στο πλαίσιο του γεωργικού τομέα, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας (6). Ο εν λόγω κανονισμός, ο οποίος εφαρμόζεται επίσης στις χορηγηθείσες πριν την έναρξη της ισχύος του ενισχύσεις, εφόσον αυτές πληρούν τους όρους των άρθρων 1 και 3, ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ότι το σύνολο των ενισχύσεων ήσσσονος σημασίας που χορηγούνται σε οιαδήποτε επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3 000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών, το δε ανώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη μορφή ή τον επιδιωκόμενο στόχο των ενισχύσεων.

31.

Στο παρόν όμως στάδιο, η Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα δεδομένο που να της επιτρέπει να προσδιορίσει το μέτρο κατά το οποίο εισπραχθέντα από τις γεωργικές επιχειρήσεις ποσά, κατ' εφαρμογή της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, μπορούν ενδεχομένως να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής.

32.

Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων που αναπτύχθηκαν στα σημεία 27 έως 30, η Επιτροπή δεν δύναται παρά να αμφιβάλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του κανόνα de minimis στις χορηγηθείσες στον γεωργικό τομέα ενισχύσεις και, ως εκ τούτου, σχετικά με το συμβιβάσιμό τους με την κοινή αγορά.

33.

Πράγματι, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 66336/B.1398, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους (βλέπε ανωτέρω σημείο 8), πράγμα που συνεπάγεται ότι κατά το χρόνο της πράξεως ρύθμισης, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι προβληματικές.

34.

Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 66336/B.1398, η Επιτροπή ακολουθούσε την πολιτική να θεωρεί ότι οι ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι ανωτέρω περιγραφόμενες, συνιστούσαν ενισχύσεις στη λειτουργία, οι οποίες δεν μπορούσαν, καταρχήν, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά παρά μόνον εάν πληρούσαν τις κατωτέρω τρεις προϋποθέσεις:

α)

οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν χρηματοοικονομικά βάρη δανείων συναφθέντων για τη χρηματοδότηση ήδη πραγματοποιηθεισών επενδύσεων·

β)

το σωρευτικό ισοδύναμο επιδότησης των ενισχύσεων που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί κατά τη σύναψη των δανείων και των εν λόγω ενισχύσεων δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει τους γενικώς παραδεκτούς συντελεστές, ήτοι:

για τις επενδύσεις στο επίπεδο της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής: 35 % ή 75 % στις μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ,

για τις επενδύσεις στο επίπεδο της μεταποίησης ή της εμπορίας γεωργικών προϊόντων: 55 % ή 75 % στις περιοχές στόχου 1, για τα σχέδια που είναι σύμφωνα με τα τομεακά προγράμματα ή με κάποιον από τους στόχους του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90, και 35 % (ή 50 % στις περιοχές στόχου 1) για τα λοιπά σχέδια, στο μέτρο που δεν αποκλείονται βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος της απόφασης 90/342/ΕΟΚ (ή της απόφασης 94/173/ΕΟΚ)·

γ)

οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να ήταν μεταγενέστερες αναπροσαρμογών των επιτοκίων των νέων δανείων που πραγματοποιούνται ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση των επιτοκίων (το δε ποσό των ενισχύσεων θα έπρεπε να είναι κατώτερο από ή ίσο προς τη διαφορά των επιτοκίων των νέων δανείων) ή θα έπρεπε να αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις που να παρέχουν εγγυήσεις βιωσιμότητας, ιδίως στην περίπτωση που τα χρηματοοικονομικά βάρη των υφιστάμενων δανείων είναι τέτοια που να κινδυνεύει η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων ή και να κινδυνεύουν να χρεωκοπήσουν.

35.

Το 1997, οι προϋποθέσεις αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (7). Το σημείο 4.4 των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών ορίζει ότι “όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, [οι κατευθυντήριες γραμμές] θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1998 για τις νέες κρατικές ενισχύσεις και για τις υφιστάμενες κρατικές ενισχύσεις ισχύει η ίδια ημερομηνία, σε περίπτωση δε που η Επιτροπή έχει κινήσει στο πλαίσιο αυτό τη διαδικασία του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88), παράγραφος 2 της Συνθήκης κατά ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, αφότου η Επιτροπή εκδώσει την οριστική απόφαση έναντι του (των) συγκεκριμένου(-ων) κράτους (κρατών) μέλους (μελών) βάσει του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88) παράγραφος 2 της Συνθήκης”.

36.

Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1997, των οποίων η εφαρμογή παρατάθηκε με την Ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 σχετικά με την παράταση ισχύος των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (8), αντικαταστάθηκαν από νέες κατευθυντήριες γραμμές στις 9 Οκτωβρίου 1999 (9). Στο σημείο 6.3 των νέων αυτών κατευθυντήριων γραμμών, αναφέρεται ότι “τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα καθεστώτα ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης που εφαρμόζουν και που παραμένουν σε ισχύ μετά τις 30 Ιουνίου 2000 και να τα ευθυγραμμίσουν με τις … κατευθυντήριες γραμμές … μετά την ημερομηνία αυτή”. Επίσης, “για να μπορέσει η Επιτροπή να ελέγξει την προσαρμογή αυτή, τα κράτη μέλη [πρέπει να της διαβιβάσουν] πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1999, κατάσταση με όλα αυτά τα καθεστώτα. Εν συνεχεία, και εν πάση περιπτώσει, πριν από τις 30 Ιουνίου 2000, πρέπει να της διαβιβάσουν επαρκή στοιχεία που θα της επιτρέψουν να διαπιστώσει κατά πόσον τα καθεστώτα αυτά τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις … κατευθυντήριες γραμμές”.

37.

Από τις 10 Οκτωβρίου 1999, οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων του 1999 αντικαταστάθηκαν από νέες κατευθυντήριες γραμμές (10). Σ' αυτές, και συγκεκριμένα στο σημείο 104, ορίζεται:

“104.

Η Επιτροπή θα εξετάζει κατά πόσον συμβιβάζεται με την κοινή αγορά κάθε ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης η οποία χορηγείται χωρίς την άδειά της και, επομένως, κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, με βάση τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, εάν η ενίσχυση ή μέρος αυτής χορηγήθηκε χωρίς τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Επιτροπή θα τις εξετάζει με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.”

38.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ελληνικές αρχές δεν διευκρίνισαν, στην επιστολή τους της 1ης Ιουλίου 2004, κατά πόσον η υπουργική απόφαση αριθ. 66336/B.1398 και οι τροποποιήσεις της, παρέμεναν σε ισχύ. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δύναται να αποκλείσει ότι ορισμένες ενισχύσεις καταβλήθηκαν μετά τη 10η Οκτωβρίου 2004, πράγμα που θα δικαιολογούσε να γίνει ανάλυση αποκλειστικά βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών του 2004. Λαμβανομένης όμως υπόψη της αβεβαιότητας που περιβάλλει την εφαρμογή της υπουργικής αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, μετά τη 10η Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή θα προχωρήσει επίσης σε ανάλυση των ενισχύσεων με βάση όλες τις προαναφερόμενες στα σημεία 35 έως 35 διατάξεις.

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 21ης Σεπτεμβρίου 1993 (11) και 31ης Δεκεμβρίου 1997

39.

Όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B0,1398 (την 1η Οκτωβρίου 1993) και 31ης Δεκεμβρίου 1997 (για τους παρατιθέμενους στο σημείο 34 λόγους), η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής:

οι ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν αποκλειστικώς δάνεια για επενδύσεις· όμως, στην περίπτωση των εν λόγω μέτρων, τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση φαίνεται ότι είχαν επίσης ως σκοπό τη σύσταση ή/και τροφοδότηση κεφαλαίων κίνησης,

στο παρόν στάδιο και λόγω ελλείψεως πληροφοριών, η Επιτροπή δεν γνωρίζει κατά πόσον τα επενδυτικά δάνεια (για πάγιες εγκαταστάσεις) που υπήχθησαν στη ρύθμιση είχαν ήδη τύχει κρατικής ενισχύσεως· της είναι συνεπώς αδύνατο να προσδιορίσει κατά πόσον το ισοδύναμο επιδότησης της ενίσχυσης ή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για τα δάνεια παραμένει εντός των αποδεκτών ορίων, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση του 75 % των δαπανών, καθώς φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων (λιπαρές ουσίες) και ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στο στόχο 1,

ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι χρηματοδοτηθείσες από τα δάνεια επενδύσεις που υπήχθησαν στη ρύθμιση ήταν σύμφωνες με τους όρους της αποφάσεως 90/342/ΕΟΚ της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων επιλογής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας (12), όπως επίσης προς τα οριζόμενα από την απόφαση 94/173/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 1994, για την κατάρτιση κριτηρίων επιλογής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις επενδύσεις όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας και για την κατάργηση της απόφασης 90/342/ΕΟΚ (13).

40.

Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων αυτών, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά με την τήρηση των προαναφερομένων στο σημείο 33 προϋποθέσεων, και συνεπώς όσον αφορά το συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά των εν λόγω ενισχύσεων που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 1993 και 31ης Δεκεμβρίου 1997.

41.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, κανόνες που εφαρμόζονταν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 (14).

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου1998 και 30ής Ιουνίου2000

42.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1997.

43.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

44.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (15).

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2000 και 9ης Οκτωβρίου 2004

45.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1999.

46.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

47.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (16).

Ενισχύσεις μεταγενέστερες της 9ης Οκτωβρίου 2004

48.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 2004.

49.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

50.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (17).

Όσον αφορά το βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα

51.

Στους δύο αυτούς τομείς, ο κανόνας de minimis στον οποίο παραπέμπουν οι αρχές, όντως εφαρμόζεται. Εντούτοις, η Επιτροπή διερωτάται πώς οι ελληνικές αρχές μπορούν να εκτιμήσουν ότι τα ποσά ενισχύσεων τα οποία ανέφεραν (βλ. ανωτέρω σημείο 26) υπάγονται στον κανόνα de minimis (ότι δηλαδή χορηγήθηκαν τηρουμένων των όρων που καθορίζονται στα διάφορα προαναφερόμενα στο σημείο 28 κείμενα και στην υποσημείωση της σελίδας 5), στο μέτρο που δεν φαίνεται να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των δικαιούχων που υπήχθησαν στο καθεστώς (το τελευταίο αυτό σημείο μας υποχρεώνει επίσης να αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο ήταν οι ελληνικές αρχές σε θέση να προσδιορίσουν αυτό καθαυτό το ποσό των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν) και στο μέτρο που τα ανώτατα όρια τα υπαγόμενα στον κανόνα de minimis υπολογίζονται βάσει τριετούς περιόδου, και όχι σε σχέση με μια μεμονωμένη πράξη.

52.

Σε μια τέτοια κατάσταση όπου, στο παρόν στάδιο, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί κατά πόσον οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις των εν λόγω δύο νομών υπάγονται πράγματι στον κανόνα de minimis, ότι δηλαδή δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, η Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει την υπόθεση περί υπάρξεως κρατικών ενισχύσεων και, εξαιτίας αυτού, να προβεί στην ανάλυση των εν λόγω μέτρων με βάση τους οικείους κοινοτικούς κανόνες. Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων που αναπτύσσονται στο ανωτέρω σημείο 32, οι εν λόγω κανόνες είναι αυτοί που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, από την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398, και συγκεκριμένα, κατά σειρά:

α)

οι αρχές που διατυπώθηκαν στην Όγδοη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (18)·

β)

οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1994 (19), που επιβεβαιώθηκαν, όσον αφορά τους δύο εξεταζόμενους τομείς, από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1997 (20), και των οποίων η εφαρμογή παρατάθηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 όσον αφορά την παράταση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων (21)·

γ)

τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1999 (22)·

δ)

τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 2004 (23).

53.

Στο στάδιο αυτό, και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον η χορήγηση των ενισχύσεων με βάση τις εν λόγω αποφάσεις έγινε τηρουμένων των προαναφερομένων στο σημείο 51 κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν ιδίως την κατάρτιση σχεδίων αναδιάρθρωσης.

54.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει σχετικά με το συμβιβάσιμο των εν λόγω ενισχύσεων με την κοινή αγορά.

55.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (24).

Συμπέρασμα

56.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των αμφιβολιών που διατυπώθηκαν στην ανωτέρω ανάλυση, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 88, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, να υποβάλει τις παρατηρήσεις της και κάθε χρήσιμη πληροφορία για την αξιολόγηση της ενίσχυσης μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας επιστολής. Καλεί δε τις αρχές σας να διαβιβάσουν αμέσως αντίγραφο της επιστολής αυτής στο δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει στην Ελλάδα ότι το άρθρο 88, παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΚ έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και παραπέμπει στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να ζητηθεί η ανάκτηση κάθε παράνομης ενίσχυσης από το δικαιούχο.

Με την παρούσα επιστολή, η Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους με δημοσίευση της παρούσας επιστολής και μιας περίληψής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενημερώσει επίσης τους ενδιαφερόμενους στις χώρες της ΕΖΕΣ που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τον ΕΟΧ με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωησης, καθώς και την εποπτεύουσα αρχή της ΕΖΕΣ με αποστολή αντιγράφου της παρούσας επιστολής. Όλοι οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της σχετικής δημοσίευσης.»


(1)  Ο λογαριασμός αυτός, που ανοίχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας, τροφοδοτείται από την παρακράτηση επί των χορηγήσεων των εμπορικών τραπεζών. Κάθε ακάλυπτο ποσό του λογαριασμού αυτού βαραίνει το κράτος (σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, ο λογαριασμός παρέμεινε επί μακρόν ελλειμματικός και, κατά συνέπεια, τροφοδοτείτο από το κράτος). Στην απόφασή του της 7ης Ιουνίου 1978, στην υπόθέση C 57/86 (Συλλογή. 1988, σ. 439), το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η δραστηριότητα της Τράπεζας της Ελλάδας σε θέματα διαχείρισης και πληρωμών υπόκειτο σε άμεσο κρατικό έλεγχο.

(2)  Τα επιτόκια των ετήσιων εντόκων γραμματίων Δημοσίου και τα κοινοτικά επιτόκια κοινοποιήθηκαν από τον καταγγέλλοντα στο πλαίσιο του φακέλου C23/04).

(3)  ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 17.

(4)  ΕΕ C 213 της 19.8.1992, σ. 2.

(5)  Ο κανόνας αυτός στη συνέχεια επαναπροσδιορίστηκε, στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις de minimis του 1996 (ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9), και μετά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30).

(6)  ΕΕ L 325 της 23.3.1994, σ. 4.

(7)  EE C 283 της 19.9.1997, σ. 2.

(8)  ΕΕ C 74 της 19.8.1992, σ. 31.

(9)  ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

(10)  ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.

(11)  Ημερομηνία δημοσίευσης της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 στην ελληνική Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεών της.

(12)  ΕΕ L 163 της 29.6.1990, σ. 71.

(13)  EE L 79 της 23.3.1994, σ. 29.

(14)  Πρβλ. επιστολές της Επιτροπής στα κράτη μέλη SG89D/4328 της 5ης Απριλίου 1989 και SG89D/12772 της 12ης Οκτωβρίου 1989 καθώς και σημείο 38 της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης και του άρθρου 5 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής στις δημόσιες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης (ΕΕ C 307 της 13.11.1993, σ. 3).

(15)  Πρβλ. υποσημείωση 14 + ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 71 της 11.3.2000, σ. 14).

(16)  Ανακοίνωση της Επιτροπής του έτους 2000 (πρβλ. υποσημείωση 15).

(17)  Βλ. υποσημείωση 16.

(18)  Ειδικότερα στα σημεία 177, 227 και 228 της εν λόγω έκθεσης.

(19)  EE C 368 της 23.12.1994, σ. 12.

(20)  Πρβλ. υποσημείωση 7.

(21)  Πρβλ. υποσημείωση 8.

(22)  Πρβλ. υποσημείωση 9.

(23)  Πρβλ. υποσημείωση 10.

(24)  Πρβλ. υποσημείωση 15.


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/23


Dānijas valdības paziņojums par aicinājumu iesniegt pieteikumus ogļūdeņražu izpētes un ieguves atļauju saņemšanai Ziemeļjūras teritorijā

Dānijas 6. licencēšanas kārta

(2005/C 176/06)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Atsaucoties uz 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei informējam, ka saskaņā ar 12. punkta 1. daļas a) apakšpunktu 2002. gada 11. jūnija konsolidētajā tiesību aktā Nr. 526 par Dānijas zemes dzīļu izmantošanu, kas grozīts ar 2003. gada 27. decembra tiesību aktu Nr. 1230 un 2004. gada 9. jūnija tiesību aktu Nr. 442, līdz 2005. gada 1. novembra plkst. 12:00 drīkst iesniegt pieteikumus atļauju saņemšanai attiecībā uz Ziemeļjūras teritoriju uz rietumiem no Dānijas kontinentālā šelfa austrumu garuma 6° 15' (Centralgraven un piegulošās platības). Gadījumā, ja šis paziņojums tiek publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vēlāk nekā 90 dienas līdz 2005. gada 1. novembrim, pieteikumus drīkst iesniegt līdz plkst. 12:00 deviņdesmitajā dienā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Teritorijas

Drīkst izsniegt pieteikumus ogļūdeņražu izpētes un ieguves atļauju saņemšanai tajās Centralgraven teritorijas daļās un apkārtnē Ziemeļjūrā, kurām nav piešķirtas atļaujas, kā norādīts kartē, kuru var pieprasīt Dānijas Enerģētikas aģentūrā vai kura atrodama aģentūras mājas lapā www.ens.dk. Teritoriju ziemeļos, rietumos un dienvidos norobežo kontinentālā šelfa robežas ar Norvēģiju, Lielbritāniju un Vāciju un austrumos — austrumu garuma 6° 15'.

Var iesniegt arī pieteikumus atļaujām ogļūdeņražu izpētei un ieguvei dziļākos slāņos, kuru dziļums ir ierobežots, šādās teritorijās:

a)

Lulita, atļauja 7/86, ierobežojums līdz 3 750 m dziļumam,

b)

Lulita, atļauja 1/90, ierobežojums līdz 3 750 m dziļumam,

c)

Amalie, atļauja 7/86, ierobežojums līdz 5 500 m dziļumam,

d)

Syd Arne, atļauja 7/89, ierobežojums līdz 5 100 m dziļumam rietumu daļā un 3 200 m dziļumam austrumu daļā.

Atļauja parasti attiecas uz teritoriju, kas atbilst 1-2 bloku izmēram, tomēr īpašos gadījumos tā var attiekties uz lielāku tuvējo apgabalu, piemēram, ja ir nepietiekams seismisko datu nodrošinājums. Ja tiek pieprasīta atļauja teritorijai, kas ir lielāka par 1-2 blokiem, pieteikumā jānorāda pamatojums.

Lēmumi un kritēriji atbilstoši Direktīvas 94/22/EK 5. panta 1. punktam ir ietverti 2002. gada 11. jūnija konsolidētajā aktā Nr. 526 par Dānijas zemes dzīļu izmantošanu un 2005. gada 20. maijā publicēti valdības biļetenā Nr. 93 dažādu paziņojumu un konkursa uzaicinājumu rubrikā.

Pieteikumi nosūtāmi uz šādu adresi, kur pieejama arī sīkāka informācija, pamatojoties uz Direktīvu 94/22/EK:

Transport- og Energiministeriet

Energistyrelsen

Amaliegade 44

DK-1256 København K

Tālr. (45) 33 92 67 00

Fakss (45) 33 11 47 43

e-pasts: ens@ens.dk

Mājas lapa: www.ens.dk

Paredzams, ka atļaujas piešķirs 3-5 mēnešus pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/24


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.3840 — CVC/Cortefiel)

(2005/C 176/07)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2005. gada 30. jūnijā Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu.

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32005M3840. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Paziņojumi

Komisija

16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/25


“Patērētāju politika”

(2005/C 176/08)

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus Eiropas patērētājorganizāciju finansējuma saņemšanai 2006. gadam ir publicēts Komisijas tīmekļa vietnē šādā adresē:

http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/support_en.htm.


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/26


Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles

Státní zemědělský intervenční fond, Praha

Direktoratet for FødevareErhverv, København

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Tartu

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (OΠEKEΠE), Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris

Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma

Κυπριακός οργανισμός αγροτικών πληρωμών (KOAΠ), Nicosia

Lauku Atbalsta Dienests (LAD), Riga

Nacionalinė Mokėjimo Agentūra (NMA), Vilnius'

Ministère de l'agriculture, Luxembourg

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

Agenzija ta' Pagamenti (AP), Valletta

Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag

Agrarmarkt Austria (AMA), Wien

Agencja Rynku Rolnego (ARR), Warszawa

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Lisboa

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljubljana

Pôdohospodárska Platobná Agentúra, Bratislava

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki

Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping

Rural Payments Agency (RPA), Newcastle-upon-Tyne

Paziņojums par atklātu pastāvīgo konkursu, lai noteiktu eksporta nodevas un/vai kompensācijas baltajam cukuram

(Nr. 1/2005)

(2005/C 176/09)

I.   MĒRĶIS

1.

Tiek uzsākts atklāts pastāvīgais konkurss, lai noteiktu eksporta nodevas un/vai eksporta kompensācijas baltajam cukuram, kas attiecas uz kodu NC 1701 99 10, visiem virzieniem, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni, ieskaitot Kosovu, kā tā definēta ANO Drošības Padomes 1999. gada 10. jūnija rezolūcijā Nr. 1244, un bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju.

2.

Atklāts pastāvīgais konkurss tiek īstenots atbilstoši regulas (EK) Nr. 1260/2001 (1) 28.pantam un regulai (EK) Nr. 1138/2005 (2).

II.   TERMIŅI

1.

Pastāvīgais konkurss ir atvērts līdz 2006. gada 27. jūlijam. Tā laikā tiek veikti daļējie konkursi.

2.1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajam daļējam konkursam sākas 2005. gada 22. jūlijā un beidzas ceturtdien, 2005. gada 28. jūlijā pulksten 10.00 pēc Briseles laika.

2.2.

Katram nākamajam daļējam konkursam piedāvājumu iesniegšanas termiņš sākas pirmajā darba dienā pēc iepriekšējā daļējā konkursa termiņa izbeigšanās.

2.3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigas paredzētas pulksten 10.00 pēc Briseles laika:

2005. gada 11. un 25. augustā;

2005. gada 8., 15., 22. un 29. septembrī;

2005. gada 6., 13., 20. un 27. oktobrī;

2005. gada 10. un 24. novembrī;

2005. gada 8. un 22. decembrī;

2006. gada 5. un 19. janvārī;

2006. gada 2. un 16. februārī;

2006. gada 2., 16. un 30. martā;

2006. gada 6. un 20. aprīlī;

2006. gada 4. un 18. maijā;

2006. gada 1., 8., 15., 22. un 29. jūnijā;

2006. gada 13. un 27. jūlijā.

3.

Nekavējot iespējamas paziņojuma izmaiņas vai nomaiņu, paziņojums par konkursu ir derīgs visiem daļējiem konkursiem, kas tiek īstenoti šī atklātā pastāvīgā konkursa laikā.

III.   PIEDĀVĀJUMI

1.

Ar šo paziņojumu ieinteresētās personas tiek aicinātas iesniegt katram daļējam konkursam piedāvājumus par I sadaļā minētā cukura eksporta nodevu un/vai eksporta kompensāciju.

2.1.

Rakstiski iesniegtajiem piedāvājumiem ne vēlāk kā II sadaļas 2. punktā norādītajos datumos un laikos jānonāk kādā no sekojošām adresēm, vai nu iesniedzot rakstisko piedāvājumu kādas dalībvalsts kompetentajā institūcijā un saņemot pretī paziņojumu par saņemšanu, vai arī, no vienas puses, ar ierakstītu vēstuli vai telegrammu, vai arī, no otras puses, ar teleksu, faksu vai elektronisku paziņojumu, ja vien kompetentā institūcija akceptē minētās saziņas formas:

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

tālrunis: (32-2) 287 24 11

fakss: (32-2) 230 25 33, 280 03 07

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení vývozních subvencí

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

tālrunis: (420) 222 871 458

fakss: (420) 222 871 714

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

tālrunis: (45) 33 95 80 00

fakss: (45) 33 95 80 18

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

Referat 323

D-53168 Frankfurt am Main

tālrunis: (49-228) 6845-0

fakss: (49-228) 6845-3624/3794

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva maantee 3

EE-51009 Tartu

tālrunis: (372) 7 31 200

fakss: (372) 7 31 201

e- pasts: pria@pria.ee

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων,

EL-Αχαρνών 241, Αθήνα

teleks: 221 734 — 221 735 — 221 738

fakss: 867 11 11 Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

tālrunis: (34) 913 47 64 66

fakss: (34) 913 47 63 97, 491 521 98 32 et 915 22 43 87

e- pasts: sgarmoni@fega.mapya.es

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre,

120, boulevard de Courcelles,

F-75017 Paris

tālrunis: (33-1) 56 79 46 00

fakss: (33-1) 56 79 46 60

Irish Sugar Intervention Agency, Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

tālrunis: (01) 607 20 00

fakss: (01) 676 40 37

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Direzione Organismo pagatore

Colture specializzate

Via Torino, 45

I-00184 Roma

telekss: 06/620064

tālrunis: (39) 06 49 49 95 63 — (39) 06 49 49 95 76

fakss: (39) 06 445 39 16

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

CY-2000 Nicosia

tālrunis: +357-22557777

fakss: +357-22557755

e- pasts: commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

2, Republikas laukums

LV-1981, Riga

tālrunis: (371) 7027542

fakss: (371) 7027120

e-pasts: LAD@lad.gov.lv

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g.17

LT-08111 Vilnius

tālrunis: (370) 5 2526911, 2526903

fakss : (370) 5 2526917

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

tālrunis: (352) 478 23 70

fakss: (352) 46 61 38

telekss: 2 537 AGRIM LU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

tālrunis: (36) 1 219 4514

fakss: (36) 1 219 4511

Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

tālrunis: (356) 2295 2227/2225/2115

fakss: (356) 2295 2224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

tālrunis: (070) 370 87 08

fakss: (070) 346 14 00/370 84 44

e- pasts: hpa@hpa.agro.nl

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

tālrunis: (43-1) 33 151 209

fakss: (43-1) 33 151 303

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

Dział Cukru

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

tālrunis: (48) 22 661 75 90

fakss: (48) 22 661 71 58

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Edifício da Alfândega

Rua Terreiro do Trigo

P-1149-060 Lisboa

tālrunis: (351) 218 81 42 63

fakss: (351) 218 81 42 61

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

SI-1000 Ljubljana

tālrunis: (386) 1478 9228

fakss: (386) 1479 9206

Pôdohospodárska Platobná Agentúra

Dobrovicova 12

SK-815 26 Bratislava

tālrunis: (421) 2 59266 397

fakss: (421) 2 59266 361

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

tālrunis: (358-9) 160 01

fakss: (358-9) 16 05 27 78

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

tālrunis: (46-36) 15 50 00

fakss: (46-36) 19 05 46

The Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne NE4 7YE

United Kingdom

tālrunis: (44 191) 226 50 79

fakss: (44 191) 226 18 39

3.

Piedāvājumiem, kas netiek sūtīti teleksa, telegrammas, faksa vai elektroniska paziņojuma formā, jānonāk pie attiecīgā adresāta aizzīmogotā dubultā aploksnē. Uz iekšējās aploksnes, kas arī ir aizzīmogota, jābūt norādei: “Piedāvājums sakarā ar atklātu pastāvīgo konkursu, lai noteiktu eksporta nodevas un/vai eksporta kompensācijas baltajam cukuram, Nr. 1/2005 — Konfidenciāli”.

4.

Piedāvājums ir spēkā tikai tad, ja izpildīti sekojoši nosacījumi:

a)

piedāvājumā norādīts:

i)

atsauce uz konkursu (Nr. 1/2005);

ii)

pretendenta vārds un adrese;

iii)

eksportējamā baltā cukura daudzums;

iv)

eksporta nodevas summa vai, nepieciešamības gadījumā, eksporta kompensācijas summa uz 100 kilogramiem baltā cukura, izteikta eiro ar precizitāti līdz trim decimālskaitļiem;

v)

iii) punktā minētajam cukura daudzumam izveidojamā nodrošinājuma summa, kas izteikta tās dalībvalsts valūtā, kurā tiek izdarīts piedāvājums.

b)

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās vienā no III sadaļas 2.1. punktā minētajām adresēm, ko pretendents ir izvēlējies, lai iesniegtu savu piedāvājumu, ir saņemts IV sadaļā minētais nodrošinājums vai pierādījums, ka nodrošinājums ir izveidots;

c)

eksportējamā baltā cukura daudzums ir vismaz 250 tonnas;

d)

piedāvājums satur pretendenta paziņojumu, ar kuru viņš apņemas, gadījumā, ja kļūs par konkursa uzvarētāju, V sadaļas 6.1. punkta b) apakšpunktā minētajā termiņā pieprasīt eksporta licenci vai licences eksportējamā baltā cukura daudzumam;

e)

piedāvājums satur pretendenta paziņojumu, kas apliecina, ka eksportam paredzētais produkts ir labas, parastās tirgus kvalitātes baltais cukurs, kas attiecas uz kodu NC 1701 99 10;

f)

piedāvājums satur pretendenta paziņojumu, ar kuru viņš apņemas, gadījumā, ja kļūs par konkursa uzvarētāju:

i)

papildināt nodrošinājumu, iemaksājot summu, kas minēta VI sadaļas 3. punktā, ja nav izpildīts pienākums eksportēt, kas izriet no V sadaļas 6.1. punkta b) apakšpunktā minētās eksporta licences;

ii)

trīsdesmit dienu laikā pēc licences derīguma termiņa izbeigšanās informēt institūciju, kas izsniegusi attiecīgo eksporta licenci, par daudzumu vai daudzumiem, kuriem eksporta licence nav tikusi izmantota.

5.

Piedāvājums, kā arī 3. un 4. punktā minētie pierādījumi un paziņojumi ir sastādīti tās dalībvalsts, kurā piedāvājums tiek izdarīts, oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām.

6.

Piedāvājums, kas nav iesniegts atbilstoši šī paziņojuma nosacījumiem vai kas satur nosacījumus, kuri atšķiras no paziņojumā paredzētajiem, netiek akceptēts.

7.

Iesniegtais piedāvājums nevar tikt atsaukts.

8.

Piedāvājums var saturēt norādi, ka tas tiek uzskatīts par iesniegtu tikai tad, ja izpildīts viens vai abi sekojošie nosacījumi:

a)

lēmums par minimālo eksporta nodevas summu vai, nepieciešamības gadījumā, par maksimālo eksporta kompensācijas summu jāpieņem dienā, kad beidzas attiecīgo piedāvājumu iesniegšanas termiņš;

b)

konkursa piešķiršanai jāattiecas uz visu piedāvāto daudzumu vai noteiktu tā daļu.

IV.   NODROŠINĀJUMS

1.1.

Katram pretendentam jāizveido 11 eiro nodrošinājums uz katriem 100 kilogramiem baltā cukura, kas eksportējami saskaņā ar šī konkursa noteikumiem.

1.2.

Konkursa uzvarētājiem 1.1. punktā minētais nodrošinājums, nekavējot VI sadaļas 3. punkta nosacījumu izpildi, veido eksporta licences nodrošinājumu, iesniedzot V sadaļas 6.1. punkta b) apakšpunktā minēto pieprasījumu.

2.1.

Pēc pretendenta izvēles 1.1. punktā minētais nodrošinājums tiek veidots vai nu skaidrā naudā vai kā galvojums, ko dod attiecīgajā valstī licencēta bankas iestāde, un izteikts šīs dalībvalsts valūtā. Nodrošinājums tiek izveidots attiecīgās kompetentās institūcijas labā.

2.2.

Taču, ja piedāvājums iesniegts kompetentā Vācijas institūcijā, nodrošinājums tiek izveidots Vācijas Federatīvās Republikas labā. Piedāvājumam, kas iesniegts citu dalībvalstu kompetentā institūcijā, galvojumu var dot arī attiecīgajā valstī licencēta kredītiestāde.

3.1.

Izņemot nepārvaramas ārējas varas apstākļus, 1.1.punktā minētais nodrošinājums tiek dzēsts:

a)

kas attiecas uz pretendentiem — par daudzumu, kuram piedāvājums nav ticis īstenots;

b)

kas attiecas uz konkursa uzvarētājiem, kuri nav pieprasījuši savu eksporta licenci V sadaļas 6.1. punkta b) apakšpunktā minētajā termiņā — 10 eiro apjomā par katriem 100 kilogramiem baltā cukura;

c)

kas attiecas uz konkursa uzvarētājiem — par daudzumu, kuram viņi regulas (EK) Nr. 1291/2000 (3) 31.panta b) apakšpunkta un 32. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) rindkopas nozīmē ir izpildījuši eksportēšanas pienākumu, kas izriet no V sadaļas 6. 1. punkta b) apakšpunktā minētās licences, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1291/2000 35.panta nosacījumiem.

Pirmās rindkopas b) apakšpunktā minētajā gadījumā nodrošinājuma dzēšamā daļa nepieciešamības gadījumā tiek samazināta par:

a)

starpību starp maksimālo eksporta kompensācijas summu, kas noteikta attiecīgajam daļējam konkursam, un maksimālo eksporta kompensācijas summu, kas noteikta nākamajam daļējam konkursam, ja šī pēdējā summa ir lielāka nekā pirmā;

b)

starpību starp minimālo eksporta nodevas summu, kas noteikta attiecīgajam daļējam konkursam, un minimālo eksporta nodevas summu, kas noteikta nākamajam daļējam konkursam, ja šī pēdējā summa ir mazāka nekā pirmā.

3.2.

Nodrošinājuma daļa vai nodrošinājums, kas nav dzēsts, paliek iekasēts par cukura daudzumu, kuram nav tikušas izpildītas attiecīgās saistības.

4.

Nepārvaramas ārējas varas gadījumā kompetentā attiecīgās lemj par pasākumiem attiecībā uz nodrošinājuma dzēšanu, ko tā uzskata par nepieciešamiem interesenta minētajos apstākļos.

V.   UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA

1.

Pēc saņemto piedāvājumu izskatīšanas katram no daļējiem konkursiem var tikt noteikts maksimālais daudzums.

2.

Var tikt pieņemts lēmums, ka noteikts daļējais konkurss netiek turpināts.

3.1.

Izņemot gadījumu, kad tiek piemēroti 2.punkta nosacījumi, un nekavējot 4. un 5.panta izpildi, ja ir noteikta minimālā eksporta nodevas summa, par konkursa uzvarētāju tiek pasludināts tas vai tie pretendenti, kuru piedāvājums atbilst minimālās eksporta nodevas summas līmenim vai pārsniedz to.

3.2.

Izņemot gadījumu, kad tiek piemēroti 2.punkta nosacījumi, un nekavējot 4. un 5.panta izpildi, ja ir noteikta maksimālā eksporta kompensācijas summa, par konkursa uzvarētāju tiek pasludināts tas vai tie pretendenti, kuru piedāvājums atbilst minimālās eksporta kompensācijas summas līmenim vai zemāks par to, kā arī ikvienam pretendentam, kura piedāvājums attiecas uz eksporta nodevu.

4.

Ja daļējam konkursam ir ticis noteikts maksimālais daudzums un gadījumā, ja noteikta minimālā nodeva, par konkursa uzvarētāju tiek pasludināts pretendents, kura piedāvājumā norādīta visaugstākā eksporta nodeva. Ja maksimālais daudzums ar šo piedāvājumu nav pilnībā izsmelts, tiek pasludināti konkursa uzvarētāji līdz brīdim, kad minētais daudzums ir izsmelts, balstoties uz eksporta nodevas summas lielumu, sākot no augstākās.

Ja daļējam konkursam ir ticis noteikts maksimālais daudzums un gadījumā, ja noteikta maksimālā kompensācija, par konkursa uzvarētāju tiek pasludināts pretendents saskaņā ar pirmo rindkopu un gadījumā, ja iespējas izsmeltas vai nav piedāvājumu, kuros norādīta eksporta nodeva,- pretendentiem, kuru piedāvājumā norādīta eksporta kompensācija, balstoties uz eksporta kompensācijas summas lielumu, sākot no zemākās, līdz izsmelts maksimālais daudzums.

5.1.

Gadījumā, ja 1.punktā minētie piešķiršanas noteikumi novestu pie tā, ka ņemot vērā kādu piedāvājumu, tiktu pārsniegts maksimālais daudzums, par konkursa uzvarētāju tiek pasludināts attiecīgais pretendents tikai attiecībā uz tādu daudzumu, kas ļauj izsmelt maksimālo daudzumu.

5.2.

Piedāvājumi, kuros norādīta vienāda eksporta nodeva vai vienāda kompensācija, un kuri, gadījumā, ja tiktu akceptēts viss daudzums, ko tie pārstāv, novestu pie maksimālā daudzuma pārsniegšanas, tiek ņemti vērā:

a)

vai nu proporcionāli pilnajam daudzumam, kas norādīts katrā no piedāvājumiem,

b)

vai nu pieteikumu izvērtēšanas kārtībā, līdz maksimālās nosakāmās tonnāžas apjomam,

c)

vai ar izlozes palīdzību.

6.1.

Konkursa uzvarētājam ir:

a)

tiesības saskaņā ar b) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem saņemt par piešķirto daudzumu eksporta licenci, kurā, atkarībā no konkrētā gadījuma, norādīta piedāvājumā minētā eksporta nodeva vai eksporta kompensācija;

b)

pienākums iesniegt pieprasījumu par eksporta licenci viņam piešķirtajam daudzumam, ne vēlāk kā vienā no sekojošām dienām:

a)

pēdējā darba dienā pirms daļējā konkursa, kas paredzēts nākamajā nedēļā;

b)

nākamās nedēļas pēdējā darba dienā, ja minētajā nedēļā nav paredzēts neviens daļējais konkurss;

c)

pienākums eksportēt piedāvājumā norādīto daudzumu un, ja šis pienākums netiek izpildīts, regulas (EK) Nr. 1291/2000 31.panta b) apakšpunkta un 32.panta 1.punkta b) apakšpunkta i) rindkopas nozīmē, nepieciešamības gadījumā nomaksāt VI sadaļas 3.punktā minēto summu.

6.2.

Minētās tiesības un pienākumi nav cedējami.

7.1.

Attiecīgās dalībvalsts kompetentā institūcija nekavējoties informē visus pretendentus par to, kāds ir viņu piedalīšanās rezultāts. Bez tam šī institūcija nosūta pretendentiem paziņojumu par uzvarētājiem.

7.2.

Paziņojumā par uzvarētājiem jānorāda vismaz:

a)

atsauce uz konkursu (Nr. 1/2005);

b)

eksportējamā baltā cukura daudzums;

c)

EUR izteikta saņemamā eksporta nodevu summa vai, nepieciešamības gadījumā, piešķiramās eksporta kompensācijas summa uz 100 kilogramiem baltā cukura apakšpunktā b) minētajam daudzumam.

VI.   EKSPORTA LICENCES

1.

Regulas (EK) Nr. 1464/95 (4), kurā pēdējie grozījumi izdarīti ar regulu (EK) Nr. 995/2002 (5), 9. panta pirmās rindkopas nosacījumi un regulas (EK) Nr. 120/89 (6), kurā pēdējie grozījumi izdarīti ar regulu (EK) Nr. 2194/96 (7), 12.panta nosacījumi netiek piemēroti baltajam cukuram, kas tiek eksportēts saskaņā ar šo paziņojumu.

2.1.

Eksporta licences, kas izsniegtas saskaņā ar daļējo konkursu, ir derīgas no to izsniegšanas dienas līdz piektā mēneša beigām, skaitot no mēneša, kas seko tam, kurā noticis šis daļējais konkurss.

2.2.

Taču eksporta licences, kas izsniegtas sakarā ar daļējiem konkursiem, kuri notiks, sākot ar 2006. gada 1. maiju, būs derīgas tikai līdz 2006. gada 30. septembrim.

Dalībvalsts kompetentās iestādes, kas izsniegušas eksporta licenci, pēc licences turētāja rakstiska lūguma var pagarināt licences derīguma termiņu ne ilgāk kā līdz 2006. gada 15. oktobrim, ja rodas tehniskas grūtības, kas neļauj veikt eksportu līdz otrajā rindkopā norādītajam beigu termiņam, un ar nosacījumu, ka minētā operācija nav pakļauta Padomes regulas (EEK) Nr. 565/80 (8) 4. un 5. pantā paredzētajam režīmam.

2.3.

Eksporta licences, kas izsniegtas sakarā ar daļējiem konkursiem, kuri notikuši laikā starp 2005. gada 28. jūliju un 2005. gada 30. septembri, ir izmantojamas tikai sākot ar 2005. gada 1. oktobri.

3.

Izņemot nepārvaramas ārējas varas apstākļus, licences turētājs nomaksā kompetentajai institūcijai noteiktu summu par daudzumu, kuram nav izpildīts no pieprasītās eksporta licences izrietošais pienākums eksportēt, regulas (EK) Nr. 1291/2000 31. panta b) apakšpunkta un 32. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) rindkopas nozīmē, ja IV sadaļas I.I. punktā minētais nodrošinājums ir mazāks nekā sekojošo aprēķinu rezultāts:

a)

licencē norādītā eksporta nodeva, no kuras atņemta regulas (EK) Nr. 1260/2001 33.panta 1. punkta otrajā rindkopā minētā nodeva, kas ir spēkā pēdējā licences derīguma dienā;

b)

licencē norādītās eksporta nodevas un regulas (EK) Nr. 1260/2001 28.panta 2.punktā minētās kompensācijas, kas ir spēkā pēdējā licences derīguma dienā, summa;

c)

regulas (EK) Nr. 1260/2001 28.panta 2.punktā minētā kompensācija, kas ir spēkā pēdējā licences derīguma dienā, no kuras atņemta licencē norādītā kompensācija.

Pirmajā rindkopā minētā nomaksājamā summa ir vienāda ar starpību starp apakšpunktā a), b) vai c) (atkarībā no konkrētā gadījuma) veiktā aprēķina rezultātu un IV sadaļas 1.1.punktā minēto nodrošinājumu.

4.

Šim atklātajam pastāvīgajam konkursam regulas (EK) Nr. 1291/2000 13. panta 2. punktā paredzētā atsaukšanas iespēja nevar tikt izmantota.

VII.   Strīdi

Jebkurš strīds, kas varētu rasties starp konkursa uzvarētāju un kompetento institūciju, kurā tika iesniegts piedāvājums:

1.

ir ekskluzīvā kompetencē:

ja runa ir par BIRB — Briseles tiesu ekskluzīvā kompetencē un nav pārsūdzams;

ja runa ir par SZIF — Prāgas tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par “Direktoratet for Fødevare Erhverv” — Kopenhāgenas tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par BLE — Bonn tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par PRIA — Tartu administratīvās tiesas (Tartu halduskohus) ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par l'OΠEKEΠE — Atēnu tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par FEGA — Madrides tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par FIRS — Parīzes augatākās instances tiesas ekskluzīvā kompetencē visos gadījumos; arī tad, ja pārsūdzēts nodrošinājums, vai ja ir vairāki atbildētāji;

ja runa ir par l'AGEA- Romas tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par KOAΠ — Kipras tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par LAD — Rīgas tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par “Užsienio Prekybos Departamentas” — Viļņas tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par l'“Office des licences” — Luksemburgas administratīvās tiesas ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par MVH — Budapeštas tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par AP — iekšējā strīdu izšķiršanas biroja ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par HPA — College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Juliana van Stolberglaan 2, La Haye, ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par AMA — Vīnes tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par ARR — Varšavas Wojewódzki Sąd Administracyjny ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par Ministério das Finanças — Lisabonas “da Comarca” tiesas ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja — Ļubļjanas tiesu ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par PPA — Slovakijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības nodaļas ekskluzīvā kompetencē;

ja runa ir par Maa-ja metsätalousministeriö interventioyksikkö — Helsingin hallinto-oikeus tiesas ekskluzīvā kompetencē;

2.

tiek izšķirts:

ja runa ir par ISIA — saskaņā ar Īrijas likumdošanu;

ja runa ir par RPA — saskaņā ar Anglijas likumdošanu;

ja runa ir par SJV — saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu.


(1)   OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 185, 16.7.2005., 3. lpp.

(3)   OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(4)   OV L 144, 28.6.1995., 14. lpp.

(5)  OV L 152, 12.6.2002., 11. lpp.

(6)  OV L 16, 20.1.1989., 19. lpp.

(7)  OV L 293, 16.11.1996., 3. lpp.

(8)  OV L 62, 7.3.1980., 5. lpp.