ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 161

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 1. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Padome

2005/C 161/1

Padomes deklarācija attiecībā uz Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām

1

 

Komisija

2005/C 161/2

Euro maiņas kurss

2

2005/C 161/3

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

3

2005/C 161/4

Kopsavilkums par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstoši Komisijas 2004. gada 8. septembra Regulai (EK) Nr. 1595/2004 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam, ko piešķir maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību ( 1 )

4

2005/C 161/5

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam ( 1 )

8

2005/C 161/6

2004. gada 10. decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 306 publicēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību atcelšana, ko izdara Itālija, attiecībā uz astoņpadsmit maršrutiem starp Sardīnijas lidostām un Itālijas galvenajām valsts lidostām ( 1 )

10

 

Eiropas Centrālā banka

2005/C 161/7

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2005. gada 21. jūnijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par diviem Padomes lēmumu priekšlikumiem attiecībā uz apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (Perikla programmu) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Informācija

Padome

1.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/1


Padomes deklarācija attiecībā uz Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām

(2005/C 161/01)

Ņemot vērā to, ka Eiropas Parlaments un Komisija 2005. gada 26. maijā parakstīja Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām, Pastāvīgo pārstāvju komiteja aicina Padomi iekļaut protokolā un publicēt Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā šādu deklarāciju:

“Padome ir iepazinusies ar Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām, ko 2005. gada 26. maijā parakstīja abas šīs iestādes, neievērojot Deklarāciju (Nr. 3) par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 10. pantu, kas iekļauta Nicas līguma Nobeiguma aktā.

Atgādinot par savu 2000. gada 10. jūlija deklarāciju, Padome pauž bažas par to, ka vairāki jaunā pamatnolīguma panti var izraisīt lielākas pārmaiņas spēkā esošajos līgumos noteiktajā iestāžu līdzsvarā, nekā to izdarīja 2000. gada pamatnolīgums. Tā nožēlo, ka tai nav agrāk saskaņā ar lojālas sadarbības principu paziņots par sarunām par šo jauno pamatnolīgumu. Tāpat tā nožēlo, ka abas iestādes nejuta vajadzību ņemt vērā bažas, kuras Padome pauda tās kompetentās struktūrās pirms nolīguma parakstīšanas.

Padome īpaši atgādina, ka saskaņā ar EK Līgumu (201. pants), priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai var attiekties tikai uz visiem Komisijas locekļiem kā kolēģiju, nevis uz konkrētiem Komisijas locekļiem. Līguma 217. pantā uzsvērta kolektīva atbildība par Komisijas darbību. Turklāt Padome uzsver, ka daudzgadu darba pamatprogrammas procedūru noteica Eiropadome 2002. gada jūnija sanāksmē Seviļā. Visbeidzot, tā atgādina, ka procedūras, kas ļauj Eiropas Parlamentam piedalīties starptautiskās sarunās, paredz EK Līguma 300. pantu, un ka praktiskie pasākumi, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta locekļu dalību Kopienu vai Eiropas Savienību pārstāvošās delegācijās starptautiskās konferencēs, pieņēma 1998. gadā.

Padome uzsver, ka saistības, ko uzņēmušās šīs iestādes, nekādos apstākļos nevar izmantot pret Padomi. Tā patur savas tiesības, jo īpaši tiesības veikt visus attiecīgus pasākumus, ja pamatnolīguma noteikumu piemērošana ietekmētu atbildību, kas ar līgumiem noteikta iestādēm, un Līgumu radīto iestāžu līdzsvaru.”


Komisija

1.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/2


Euro maiņas kurss (1)

2005. gada 30. jūnijs

(2005/C 161/02)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2092

JPY

Japānas jēna

133,95

DKK

Dānijas krona

7,4515

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,67420

SEK

Zviedrijas krona

9,4259

CHF

Šveices franks

1,5499

ISK

Islandes krona

78,71

NOK

Norvēģijas krona

7,9155

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9559

CYP

Kipras mārciņa

0,5735

CZK

Čehijas krona

30,030

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

247,24

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6961

MTL

Maltas lira

0,4293

PLN

Polijas zlots

4,0388

ROL

Rumānijas leja

36 030

SIT

Slovēnijas tolērs

239,47

SKK

Slovākijas krona

38,414

TRY

Turcijas lira

1,6194

AUD

Austrālijas dolārs

1,5885

CAD

Kanādas dolārs

1,49

HKD

Hongkongas dolārs

9,3990

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7387

SGD

Singapūras dolārs

2,0377

KRW

Dienvidkorejas vons

1 239,85

ZAR

Dienvidāfrikas rands

8,0254

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,0079

HRK

Horvātijas kuna

7,3130

IDR

Indonēzijas rūpija

11 804,82

MYR

Malaizijas ringits

4,596

PHP

Filipīnu peso

67,685

RUB

Krievijas rublis

34,6370

THB

Taizemes bats

49,938


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


1.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/3


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(2005/C 161/03)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

2005. gada 24. jūnijā Komisija saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. pantu (1) [un 4. panta 5. punktā noteikto], kuras rezultātā uzņēmums Valoriza Gestión, S.A.U. (“Valoriza”, Spānija), kas pieder grupai Sacyr Vallehermoso and Saur S.A. (“Saur”, Francija) un kas pieder grupai PAI Partners, iegūst Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmumu Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (“Emalsa”, Spānija), kas pašreiz pieder Saur and by Endesa Participadas S.A. caur Nueva Nuinsa S.L. (“Nueva Nuinsa”, Spānija). Valoriza iegūs kopīgu kontroli pār Emalsa iegādājoties akcijas Nueva Nuinsa.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Valoriza: ūdens pakalpojumu, atkritumu vadība, alternatīvo enerģijas veidu attīstīšana, nekustamā īpašuma uzturēšana;

Emalsa: ūdens pakalpojumu vadība Las Palmas de Gran Canarias un Santa Brígida pašvaldību vārdā, un Puerto de la Luz y de las Palmas;

Saur: ūdens pakalpojumi un atkritumu vadība;

Nueva Nuinsa: mātes uzņēmums.

3.

Iepriekšēja pārbaudē Komisija konstatē, ka Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma attiecas uz paziņoto darījumu. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās puses iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


1.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/4


Kopsavilkums par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstoši Komisijas 2004. gada 8. septembra Regulai (EK) Nr. 1595/2004 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam, ko piešķir maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību

(2005/C 161/04)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Atbalsta Nr.: XF 1/04

Dalībvalsts: Itālija

Reģions: Friuli — Venēcija — Džūlija

Atbalsta shēmas nosaukums vai tā uzņēmuma nosaukums, kas saņem individuālo atbalstu: Noteikumi 6. panta 20. un 21. punkta īstenošanai reģionālo tiesību aktā Nr. 14/2003, ar ko paredz kritērijus un subsīdiju piešķiršanas kārtību, lai dotu iespēju zivsaimniecības nozares kooperatīviem īstenot darba programmas tiesību akta Nr. 41/1982 20. panta 3. punkta b) apakšpunkta pēdējā grozījuma nozīmē.

Juridiskais pamats: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) — “Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina” e successive modifiche.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) — “Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005”.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Ikgadējie izdevumi, kas plānoti saskaņā ar minēto shēmu, vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējā summa: Saskaņā ar shēmu ir paredzēts, ka ikgadējie izdevumi sasniegs EUR 385 000,00.

Maksimālā atbalsta intensitāte: Maksimālā atbalsta intensitāte ir 100 % no attaisnotajiem izdevumiem.

Ieviešanas datums: Saskaņā ar regulas par atbrīvojumiem (Regula (EK) Nr. 1595/2004) 19. panta 1. punktu atbalsta shēma stāsies spēkā pēc tās publicēšanas reģiona Bollettino Ufficiale un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc šīs veidlapas nosūtīšanas.

Shēmas darbības termiņš vai individuālā atbalsta piešķiršanas termiņš: Līdz līdzekļi būs izsmelti un jebkurā gadījumā ne vēlāk par regulas par atbrīvojumiem (Regula (EK) Nr. 1595/2004) spēkā esības termiņa beigām, proti, 2006. gada 31. decembri.

Atbalsta mērķis: Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem zivsaimniecības un akvakultūras nozarē nolūkā nodrošināt un attīstīt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, reklamēt zivsaimniecības produktus, aizsargāt un palielināt nodarbinātību, un iedrošināt uzņēmumus veidot konsorcijus, apstiprinot tādas vienošanās par programmu ar profesionālajām apvienībām, kas ilgst līdz 18 mēnešiem.

Atbalsts attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1595/2004 4. pantu.

Attaisnotie izdevumi saskaņā ar vienošanos par programmu:

minēto apvienību personāla izdevumi vai izdevumi, kas radušies, pērkot pakalpojumus no trešām personām;

izdevumi, kas tieši saistīti ar programmu īstenošanu;

iekārtu iznomāšana un amortizācija;

periodiski biļeteni, avīžu raksti un šajā nozarē nodarbinātos interesējoši grafiski un audiovizuāli materiāli;

pārskaitījumi, kas tieši saistīti ar programmu īstenošanu;

tādu konferenču, kongresu un semināru organizēšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar minēto programmu īstenošanu;

vispārējie izdevumi, kas ir tieši saistīti ar programmu īstenošanu, līdz 12 % no plānotās iniciatīvas kopējām izmaksām.

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Jūras zvejniecība, akvakultūra, pārstrāde un tirgdarbība.

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Tīmekļa adrese: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Atbalsta Nr.: XF 1/05

Dalībvalsts: Itālija

Reģions: Friuli-Venēcija Džūlija

Atbalsta shēmas vai uzņēmuma, kas saņem individuālo atbalstu, nosaukums: Reģionāla zivsaimniecības atbalsta papildprogramma, kā paredzēts 2000.-2006. gada VPD par atbalsta pasākumiem, lai atbalstītu ieguldījumus akvakultūrā

Juridiskais pamats: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del “Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Ikgadējie izdevumi, kas plānoti saskaņā ar minēto shēmu, vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējā summa: Vispārējie ikgadējie izdevumi shēmai ir paredzēti 650 000 EUR apmērā, šī summa ir orientējoša.

Maksimālā atbalsta intensitāte: Maksimālās iemaksas ir 40 % no attaisnotajiem izdevumiem.

Ieviešanas datums: Atbalsta shēma stājas spēkā dienā, kad tā tiek publicēta reģionālajā oficiālajā avīzē, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 10 darba dienās pēc šīs veidlapas nosūtīšanas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1595/2004 16. panta 1. punktā.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz līdzekļi ir izsmelti, bet nepārsniedzot Regulas (EK) Nr. 1595/2004 spēkā esamības termiņu, t.i. 2006. gada. 31. decembri.

Atbalsta mērķis: Ieguldījumu atbalsts mazajiem un vidējiem akvakultūras uzņēmumiem.

Atbalstu piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1595/2004 11. pantu.

Attaisnotie izdevumi:

akvakultūras iekārtu, kas paredzētas zivju, vēžveidīgo, molusku un citu ūdens organismu audzēšanai, celtniecība, paplašināšana vai modernizēšana sālsūdenī, saldūdenī vai iesāļā ūdenī.

tikai akvakultūrā lietojamu instrumentu un mehānismu iepirkšana vai aprīkošana, transportlīdzekļu un iekārtu, ko lieto tikai ražošanas ciklam vai tādu produktu transportēšanai, kurus uzglabā saskaņā ar reglamentētiem uzglabāšanas nosacījumiem, aprīkošana, ja tas ir saskaņā ar faktisko ražošanu.

Attiecīgā(s) nozare(s): Akvakultūra

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Tīmekļa vietne: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Atbalsta Nr.: XF 2/05

Dalībvalsts: Itālija

Reģions: Friuli-Venēcija Džūlija

Atbalsta shēmas vai uzņēmuma, kas saņem individuālo atbalstu, nosaukums: Reģionāla zivsaimniecības atbalsta papildprogramma, kā paredzēts 2000.-2006. gada VPD par atbalsta pasākumiem, lai atbalstītu ražotāju grupu vai asociāciju ieguldījumus

Juridiskais pamats: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del “Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Ikgadējie izdevumi, kas plānoti saskaņā ar minēto shēmu, vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējā summa: Vispārējie ikgadējie izdevumi shēmai ir paredzēti 110 000 EUR apmērā, šī summa ir orientējoša.

Maksimālā atbalsta intensitāte: Līdz 100 % no attaisnotajiem izdevumiem, ja projekts ir kopējs, atbalsta saņēmējs ir kolektīvs vai, ja projekts nodrošina, ka tā rezultāti ir pieejami visiem.

Līdz 40 % no attaisnotajiem izdevumiem, ja projekts ir individuāls, ja tas nenodrošina, ka tā rezultāti ir pieejami visiem vai, ja kolektīvi vai zinātniskās pētniecības institūti ir piešķīruši līdzekļus projekta finansēšanai.

Ieviešanas datums: Atbalsta shēma stājas spēkā dienā, kad tā tiek publicēta reģionālajā oficiālajā avīzē, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 10 darba dienās pēc šīs veidlapas nosūtīšanas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1595/2004 16. panta 1. punktā.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz līdzekļi ir izsmelti, bet nepārsniedzot Regulas (EK) Nr. 1595/2004 spēkā esamības termiņu, t.i. 2006. gada. 31. decembri.

Atbalsta mērķis: Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem attiecīgajā nozarē, sekmējot un finansējot kolektīvo vai individuālo iniciatīvu, kuru veic ražotāju grupas vai asociācijas.

Atbalstu piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1595/2004 4. pantu.

Attaisnotie izdevumi ir sekojoši:

noteiktu zvejas vietu piekļuves nosacījumu pārvaldība un kontrole, kvotu un zvejas intensitātes pārvaldība;

selektīvāku zvejas rīku vai metožu lietošanas sekmēšana;

tehnisko krājumu saglabāšanas pasākumu veicināšana;

akvakultūras kolektīvās iekārtas, akvakultūras saimniecību pārstrukturizēšana vai pielāgošana, kolektīva akvakultūras notekūdeņu attīrīšana;

slimības draudu novēršana saistībā ar audzēšanas aktivitātēm vai nozvejas rajonos vai piekrastes ekosistēmās dzīvojošiem parazītiem.

datubāzu apkopošana vai vides pārvaldības modeļu sagatavošana zvejniecības un akvakultūras rūpniecībai, lai sagatavotu integrētus pārvaldības plānus piekrastes rajoniem;

elektroniskās tirdzniecības pasākumi, kā arī citu datortehnoloģiju lietošana, lai izplatītu tehnisku un komerciālu informāciju;

kvalitātes, izsekojamības, veselības apstākļu, statistikas instrumentu un vides ietekmes uzlabošanas un uzraudzības sistēmu izstrādāšana un pielietošana;

labāka tirgus un ražošanas izpratne un pārredzamība.

Attiecīgā(s) nozare(s): Jūras zveja, akvakultūra, pārstrāde un tirdzniecība.

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Tīmekļa vietne: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Atbalsta Nr.: XF 3/05

Dalībvalsts: Itālija

Reģions: Friuli-Venēcija Džūlija

Atbalsta shēmas vai uzņēmuma, kas saņem individuālo atbalstu, nosaukums: Reģionāla zivsaimniecības atbalsta papildprogramma, kā paredzēts 2000.-2006. gada VPD par atbalsta pasākumiem, lai atbalstītu ieguldījumus akvakultūras produktu noieta veicināšanā un reklamēšanā

Juridiskais pamats: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del “Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Ikgadējie izdevumi, kas plānoti saskaņā ar minēto shēmu, vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējā summa: Vispārējie ikgadējie izdevumi shēmai ir paredzēti 45 000 EUR apmērā, šī summa ir orientējoša.

Maksimālā atbalsta intensitāte: Līdz 100 % no attaisnotajiem izdevumiem, ja projekts ir kopējs, atbalsta saņēmējs ir kolektīvs vai, ja projekts nodrošina, ka tā rezultāti ir pieejami visiem.

Līdz 40 % no attaisnotajiem izdevumiem, ja projekts ir individuāls, ja tas nenodrošina, ka tā rezultāti ir pieejami visiem vai, ja kolektīvi vai zinātniskās pētniecības institūti ir piešķīruši līdzekļus projekta finansēšanai.

Ieviešanas datums: Atbalsta shēma stājas spēkā dienā, kad tā tiek publicēta reģionālajā oficiālajā avīzē, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs veidlapas nosūtīšanas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1595/2004 16. panta 1. punktā.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz līdzekļi ir izsmelti, bet nepārsniedzot Regulas (EK) Nr. 1595/2004 spēkā esamības termiņu, t.i. 2006. gada 31. decembri.

Atbalsta mērķis: Ar veicināšanas pasākumiem atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kas nodarbojas ar zivsaimniecību un akvakultūru.

Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1595/2004 7. pantu.

Attaisnotie izdevumi

kvalitātes sertifikācija, marķēšana, produktu apzīmēšanas un standartizācijas racionalizācija;

reklāmas kampaņas, tostarp tās, kas domātas kvalitātes sekmēšanai;

tirgus un patēriņa apskati un pētījumi;

piedalīšanās gadatirgos un izstādēs.

Attiecīgā(s) nozare(s): Jūras zveja, akvakultūra, pārstrāde un tirdzniecība.

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Tīmekļa vietne: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/8


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam

(2005/C 161/05)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Atbalsta Nr.: XT 24/03

Dalībvalsts: Itālija

Reģions: Bolcāno autonomā province

Atbalsta shēmas nosaukums: “Uzņēmumu ilgstošo mācību sniegšana darba ņēmējiem saskaņā ar likumu 236/93 un turpmākajiem ministriju apkārtrakstiem”

Juridiskais pamats: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: “Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali” autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30.12.2002.

Shēmai paredzētie gada izdevumi: EUR 784 241,00.

Vidējie gada izdevumi nav paredzami, jo sludinājums paredz projektu iesniegšanu ik mēnesi, līdz pieejamā finansējuma izsmelšanai (ne vēlāk kā līdz 31.12.2006. g.).

Atbalsta maksimālā intensitāte:

Lielie uzņēmumi

Speciālās mācības: 25 %

Vispārējās mācības: 50 %

Mazie un vidējie uzņēmumi

Speciālās mācības: 35 %

Vispārējās mācības: 70 %

Iepriekš minēto intensitāti palielina par

 

5 procentu punktiem, ja darbības — paziņojuma priekšmets — ir paredzētas uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, kas var gūt labumu no reģionālā atbalsta saskaņā ar Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

 

10 procentu punktiem, ja mācības sniedz neizdevīgiem darbiniekiem, kā noteikts 2001. gada 12. janvāra Regulas (EK) Nr. 68/2001 2. panta g) apakšpunktā.

Īstenošanas datums: 28.1.2003. g.

Shēmas ilgums: Līdz pieejamā finansējuma izsmelšanai.

Atbalsta mērķis: Atbalsts attiecas gan uz vispārējām, gan speciālajām mācībām. Provinces sludinājums, kas atļauts ar Del. della G.P. n. 5166 del 30.12.2002, satur precīzas norādes uz abiem mācību veidiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 68/2001. Par katru iesniegto projektu vērtēšanas komisija pārbauda atbilstību vispārējo un speciālo mācību definīcijai un attiecīgo atbilstību pieprasītā atbalsta intensitātei. Neatbilstības gadījumā komisija atbilstoši pārkārtos tāmes posteņus un pieprasīto izdevumu kopējo apjomu.

Tautsaimniecības nozare(-s): Visas nozares.

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese:

Provincia Autonoma di Bolzano:

Ripartizione 21 — Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

39100 Bolzano

Direttrice di Ripartizione é la

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 — Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

39100 Bolzano

Direttore di Ripartizione é il Dr. Peter Duregger.

Cita informācija: Sludinājums par atbalsta shēmu ir aktivizēts ar publikāciju 28.1.2003.g. BUR Nr. 04 papildinājumā Nr. 1 un atļauj uzņēmumiem — labuma guvējiem izvēlēties starp valsts atbalsta shēmu (Regula (EK) Nr. 68/2001) un “de minimis” shēmu (Regula (EK) 69/2001).

Atbalsts Nr.: XT 26/03

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste

Reģions: Kornvola un Sili salas 1. mērķa apgabals

Atbalsta shēmas nosaukums: mērķa programma Kornvolai un Sili salām 2000.-2006. gadam

Juridiskais pamats:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Saskaņā ar shēmu plānotie gada izdevumi.: ESF izdevumi kopā:

(pasākumi 1.7; 3.2; 3.3; 3.5 un 5.4)

£ 20,16m

Gada izdevumi

Maksimālā atbalsta intensitāte:

 

35 % lielajiem uzņēmumiem speciālam mācībām

 

45 % MVU speciālam mācībām

 

60 % lielajiem uzņēmumiem vispārīgām mācībām

 

80 % MVU vispārīgām mācībām

(piemēro palielinātu intensitāti, jo Kornvola un Sili salas ir 87. panta 3. punkta a) apakšpunkta atbalstīts apgabals).

Ja atbalstu sniedz neizdevīgiem darbiniekiem, kā definēts 2. panta g) apakšpunktā, tad atbalsta intensitāti var palielināt par 10 %.

Neviens uzņēmums nesaņem atbalstu, kas pārsniedz EUR 1 000 000.

Īstenošanas datums:

Shēmas vai individuālā atbalsta piešķīruma ilgums:

Atbalsta mērķis: 1. mērķa programmas ESF elements ir plaša pamata mācību un attīstības programma, kuras mērķis ir uzlabot bezdarbnieku, ieskaitot nelabvēlīgā situācijā esošu darbinieku nodarbinātības iespējas, veicināt mūžizglītību gan tiem, kuri ir nodarbināti, gan tiem, kuri nav, uzlabot nodarbinātā darbaspēka prasmju bāzi un pielāgoties spēju un samazināt nelabvēlības līmeni, ar ko darba tirgū nākas saskarties sievietēm. Mācību atbalsts, uz ko attiecas šis izņēmums, nosedz tos pasākumus programmā, kas sniedz atbalstu darba ņēmējiem un uzņēmumiem.

Vispārīgās mācības

Lielākā daļa mācību, ko atbalsta caur 1. mērķi, pēc sava rakstura ir vispārīgas. Tās var piemērot ne tikai darba ņēmēju pašreizējai vai nākotnes pozīcijai uzņēmumā, kam tiek sniegts atbalsts, jo kvalifikācijas noteikumi paredz pārvedamas prasmes, kas būtiski uzlabo attiecīgā darba ņēmēja nodarbinātības iespējas. Ja mācību rezultātā tiek piešķirtas valsts arodkvalifikācijas un pamatprasmju kvalifikācijas, tad mācības uzskatīs par vispārīgām pēc rakstura.

Speciālās mācības

Ja mācības, ko sniedz caur 1. mērķi, ir galvenokārt piemērojamas darba ņēmēja pašreizējai vai nākotnes pozīcijai atbalstītajā uzņēmumā un sniedz kvalifikācijas, kas nav nododamas citiem, tad piemēros atbalsta maksimāli pieļaujamo intensitāti speciālām mācībām.

Tautsaimniecības nozares:: Visas nozares.

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

0114 267 7306

Cita informācija: 1. mērķa kontaktpersona:

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


1.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/10


2004. gada 10. decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 306  (1) publicēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību atcelšana, ko izdara Itālija, attiecībā uz astoņpadsmit maršrutiem starp Sardīnijas lidostām un Itālijas galvenajām valsts lidostām

(2005/C 161/06)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Ņemot vērā Lacijas reģionālās administratīvās tiesas (TAR del Lazio) 2005. gada 17. marta lēmumu, Itālija ir nolēmusi no šā datuma atcelt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, kas uzliktas attiecībā uz turpmāk minētajiem gaisa pārvadājumu maršrutiem un kas publicētas 2004. gada 10. decembrī Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša numurā C 306:

Algēro/Roma un Roma/Algēro

Algēro/Milāna un Milāna/Algēro

Algēro/Boloņa un Boloņa/Algēro

Algēro/Turīna un Turīna/Algēro

Algēro/Piza un Piza/Algēro

Kaljāri/Roma un Roma/Kaljāri

Kaljāri/Milāna un Milāna/Kaljāri

Kaljāri/Boloņa un Boloņa/Kaljāri

Kaljāri/Turīna un Turīna/Kaljāri

Kaljāri/Piza un Piza/Kaljāri

Kaljāri/Verona un Verona/Kaljāri

Kaljāri/Neapole un Neapole/Kaljāri

Kaljāri/Palermo un Palermo/Kaljāri

Olbia/Roma un Roma/Olbia

Olbia/Milāna un Milāna/Olbia

Olbia/Boloņa un Boloņa/Olbia

Olbia/Turīna un Turīna/Olbia

Olbia/Verona un Verona/Olbia


(1)  ESOV C 306, 10.12.2004., 6. lpp.


Eiropas Centrālā banka

1.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/11


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2005. gada 21. jūnijs)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par diviem Padomes lēmumu priekšlikumiem attiecībā uz apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2005. gada 10. maijā ir saņēmusi Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par diviem ierosinātiem tiesību aktiem: priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza un pagarina darbības periodu Padomes 2001. gada 17. decembra Lēmumam, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu) (tālāk tekstā — “priekšlikums”); un priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru paplašina Padomes lēmuma darbības jomu, neiesaistītās dalībvalstīs piemērojot Padomes lēmumu, ar kuru groza un pagarina darbības periodu Padomes 2001. gada 17. decembra Lēmumu, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu) (tālāk tekstā — “paralēlais priekšlikums”) (1).

2.

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmajā ievilkumā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

3.

“Perikla” programma tika izveidota ar Padomes 2001. gada 17. decembra Lēmumu 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programma) (2). Saskaņā ar viedokli, ko ECB pauda savā atzinumā par Lēmuma 2001/923/EK projektu (3), ECB gan attiecībā uz priekšlikumu, gan paralēlo priekšlikumu paziņo, ka tā atzinīgi novērtē un pilnībā atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir aizsargāt euro pret viltošanu, izmantojot mācību, apmaiņas un atbalsta programmas atsevišķām mērķa grupām.

4.

ECB atzīmē, ka priekšlikuma galvenais mērķis ir pagarināt “Perikla” programmas darbības laiku (pašlaik paredzēts to beigt 2005. gada 31. decembrī) līdz 2011. gada 31. decembrim ar to pašu gada budžetu 1 miljona EUR apmērā. Priekšlikums paredz arī administratīvu atbalstu pārrobežu izmeklēšanai pēc iepriekšēja Eiropola izvērtējuma saņemšanas, ja šādu atbalstu nesniedz citas Eiropas iestādes. Tas ierosina Kopienas ieguldījumu informācijas apmaiņas un ārējo pasākumu līdzfinansējumā palielināt no 70 % līdz 80 %, kā arī ieviest elastīgu pieeju attiecībā uz ierobežojumu tam, cik projektu dalībvalstis var gada laikā pieteikt finansējumam saskaņā ar “Perikla” programmu.

5.

Vispirms jānorāda, ka Līguma 123. panta 4. punkts var būt nepietiekams priekšlikuma tiesiskajam pamatojumam, jo īpaši ņemot vērā programmas paplašināšanu, piemērojot to pārrobežu izmeklēšanas administratīvam atbalstam.

6.

Ņemot vērā priekšlikuma saturu, ECB uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, ka “Perikla” programmas darbības laika pagarinājums ir saistīts ar laiku, kurā euro tiks ieviests jaunajās dalībvalstīs. Tā kā plānotie euro ieviešanas laiki vairumā jauno dalībvalstu aptver laiku no 2008. līdz 2010. gadam (4), ierosinātā “Perikla” programmas pagarināšana līdz 2011. gada 31. decembrim ņem vērā pieaugošās mācību, informācijas apmaiņas un atbalsta vajadzības. Ierosinātā “Perikla” programmas pagarināšana tiek atzinīgi novērtēta arī tāpēc, ka tā iespējams notiks vienlaikus ar dekādes beigās paredzēto euro banknošu otrās sērijas emisiju un ņems šo emisiju vērā.

7.

Tāpat Kopienas ieguldījuma palielināšana informācijas apmaiņas un ārējo pasākumu līdzfinansējumam, kā arī elastīgas pieejas ieviešana attiecībā uz ierobežojumu tam, cik projektu dalībvalstis var pieteikt finansējumam, ir pozitīvi vērtējami pasākumi, sniedzot atbalstu jomās, kurās tas ir visvairāk nepieciešams.

8.

Būtiska, kā tas norādīts Lēmuma 2001/9223/EK 5. pantā, ir “Perikla” programmas pienācīga saskaņošana ar spēkā esošajām Kopienas vai ES programmām, kā arī Eiropola un ECB projektiem. Tādēļ priekšlikums administratīvo atbalstu pārrobežu izmeklēšanai atzīst par tiesīgu saņemt finansējumu tikai tad, ja šādu atbalstu nesniedz citas Eiropas iestādes. Priekšlikums nosaka, ka administratīvā atbalsta finansēšanai vajadzīgs iepriekšējs Eiropola izvērtējums. Ņemot vērā to, ka administratīvā atbalsta finansēšana varētu būt saistīta arī ar pārrobežu izmeklēšanu attiecībā uz viltotām euro banknotēm, Padome varētu apsvērt ECB iesaistīšanu izvērtējuma sniegšanā. ECB uzskata, ka būtu lietderīgi, ka iniciatīvas, kuras saņems līdzekļus no “Perikla” programmas, izvērtē Komisija, ECB un Eiropols kopā un ka lēmumu pieņemšanai ir vajadzīga šo trīs iestāžu piekrišana, izmantojot Vadības grupu, kas jau nodibināta, lai izstrādātu kopēju stratēģiju cīņai pret euro viltošanu.

9.

ECB atzīmē, ka priekšlikumā noteiktas ierobežotas iespējas grozīt uzraudzības un novērtējuma procedūras. Ņemot vērā “Perikla” programmas pagarināšanu par sešiem gadiem, ECB iesaka priekšlikuma 1. panta 8. un 9. punktā iekļaut aptverošāku, atklātāku un pārskatāmāku novērtējuma procedūru. ECB jābūt pilnībā iesaistītai “Perikla” programmas nozīmības, lietderības un efektivitātes novērtēšanā, lai tā varētu Padomei sniegt kvalificētu atzinumu par iespējamo programmas pagarināšanu nākotnē.

Frankfurtē pie Mainas, 2005. gada 21. jūnijā.

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2005) 127 galīgā redakcija ietver gan priekšlikumu (atsauce 2005/0029(CNS)), gan paralēlo priekšlikumu (atsauce 2005/0030(CNS)).

(2)  OV L 339, 21.12.2001, 50. lpp.

(3)  3. punkts ECB 2001. gada 9. oktobra Atzinumā CON/2001/31 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programma) (OV C 293, 19.10.2001., 3. lpp.).

(4)  Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Centrālai bankai par praktiskajiem priekšdarbiem turpmākai euro zonas paplašināšanai, COM(2004) 748 galīgā redakcija, 2004. gada 10. novembris; pieejams http://europa.eu.int.