ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 244

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

47. sējums
2004. gada 1. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2004/C 244/1

Eiro maiņas kurss

1

2004/C 244/2

Komisijas paziņojums — Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai ( 1 )

2

2004/C 244/3

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3569 - WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS) ( 1 )

18

2004/C 244/4

Likumdošanas priekšlikumi, kas nav COM dokumenti, kurus komisija pieņēmusi no 1.08.2004. līdz 31.08.2004.

19

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Komisija

2004/C 244/5

Likumdošanas priekšlikumi, kurus komisija pieņēmusi no 1.08.2004. līdz 31.08.2004.

20

 

III   Paziņojumi

 

Komisija

2004/C 244/6

Aicinājums iesniegt priekšlikumus — Kopīgā harmonizētā Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju aptauju programma

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Informācija

Komisija

1.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 244/1


Eiro maiņas kurss (1)

2004. gada 30. septembris

(2004/C 244/01)

1 eiro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2409

JPY

Japānas jēna

137,17

DKK

Dānijas krona

7,4416

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,6868

SEK

Zviedrijas krona

9,0588

CHF

Šveices franks

1,5524

ISK

Islandes krona

87,85

NOK

Norvēģijas krona

8,341

BGN

Bulgārijas leva

1,9559

CYP

Kipras mārciņa

0,5756

CZK

Čehijas krona

31,66

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

247,41

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6677

MTL

Maltas lira

0,4289

PLN

Polijas zlots

4,3797

ROL

Rumānijas leja

41 135

SIT

Slovēnijas tolērs

239,98

SKK

Slovakijas krona

40,055

TRL

Turcijas lira

1 863 600

AUD

Austrālijas dolārs

1,7212

CAD

Kanādas dolārs

1,574

HKD

Hongkongas dolārs

9,6745

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,8414

SGD

Singapūras dolārs

2,0937

KRW

Dienvidkorejas vons

1 429,39

ZAR

Dienvidāfrikas rands

7,9792


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


1.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 244/2


KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

KOPIENAS PAMATNOSTĀDNES PAR VALSTS ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU GLĀBŠANAI UN PĀRSTRUKTURĒŠANAI

(2004/C 244/02)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.   IEVADS

1.

Komisija savas sākotnējās Kopienas pamatnostādnes attiecībā uz valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (1) pieņēma 1994. gadā. Tā 1997. gadā pievienoja īpašus noteikumus attiecībā uz lauksaimniecību (2). Jaunā pamatnostādņu versija tika pieņemta 1999. gadā (3), un tās termiņš beigsies 2004. gada 9. oktobrī.

2.

Ar šīm pamatnostādnēm, kuras saturiski turpina iepriekšējās versijas, Komisija vairāku iemeslu dēļ vēlas veikt dažas izmaiņas un sniegt skaidrojumus.

3.

Pirmkārt, ņemot vērā 2001. gada 23. un 24. marta Stokholmas Eiropadomes un 2002. gada 15. un 16. marta Barselonas Eiropadomes sanāksmes secinājumus, kuros dalībvalstis tika aicinātas turpināt samazināt valsts atbalstu procentos no iekšzemes kopprodukta, vienlaikus novirzot to lielākā mērā horizontāliem kopējas intereses mērķiem, tostarp kohēzijas mērķiem, pamatoti šķiet veikt rūpīgāku izvērtējumu attiecībā uz izkropļojumiem, ko rada tas, ka tiek pieļauts atbalsts uzņēmumu glābšanas un pārstrukturēšanas darbībām. Tas arī ir saskaņā ar 2000. gada 23. un 24. marta Lisabonas Eiropadomes secinājumiem, kas vērsti uz Eiropas ekonomikas konkurētspējas palielināšanu.

4.

Neefektīvu uzņēmumu slēgšana ir normāla tirgus darbības sastāvdaļa. Nevar pieņemt par normu to, ka grūtībās nonākušu uzņēmumu glābj valsts. Atbalsts uzņēmumu glābšanas un pārstrukturēšanas darbībām pagātnē ir bijis par pamatu dažām no vispretrunīgākajām valsts atbalsta lietām un ir pieskaitāms tādam valsts atbalstam, kas ir viskropļojošākais. Tādēļ kā pamatnoteikums jāsaglabā vispārējais princips par valsts atbalsta aizliegumu, kā noteikts Līgumā, un jāierobežo atkāpes no šā pamatnoteikuma.

5.

Princips “vienreiz un pēdējoreiz” vēl vairāk tiek nostiprināts, lai izvairītos no situācijām, kad uzņēmumu mākslīgai uzturēšanai tiek izmantots atkārtots glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsts.

6.

1999. gada pamatnostādnēs tika nodalīts glābšanas atbalsts un pārstrukturēšanas atbalsts, un glābšanas atbalsts tajās tika definēts kā īslaicīgs atbalsts, lai noturētu grūtībās nonākušu uzņēmumu pie dzīvības laikā, kamēr tiek izstrādāts pārstrukturēšanas un/vai likvidācijas plāns. Šajā laika posmā principā nevarēja veikt nekādus pārstrukturēšanas pasākumus, ko finansē ar valsts atbalstu. Tomēr šāds stingrs glābšanas un pārstrukturēšanas nodalījums ir radījis sarežģījumus. Iespējams, ka grūtībās nonākušiem uzņēmumiem jau jāveic daži steidzami strukturāli pasākumi, lai pārtrauktu vai samazinātu finansiālās situācijas pasliktināšanos glābšanas posmā. Tādēļ šīs pamatnostādnes paplašina “glābšanas atbalsta” jēdzienu, lai saņēmējam ļautu veikt steidzamus, pat strukturālus pasākumus, piemēram, tūlītēju kādas filiāles slēgšanu vai zaudējumus nesošu darbību pārtraukšanu citādi. Ņemot vērā šāda atbalsta steidzamo raksturu, dalībvalstīm jādod iespēja izvēlēties vienkāršotu procedūru, lai saņemtu tā apstiprinājumu.

7.

Attiecībā uz pārstrukturēšanas atbalstu, pamatojoties uz 1994. gada pamatnostādnēm, 1999. gada pamatnostādnēs turpināts pieprasīt ievērojamu saņēmēja ieguldījumu pārstrukturēšanā. Šajās jaunajās pamatnostādnēs no jauna un vēl skaidrāk jāapstiprina princips, ka šim ieguldījumam jābūt reālam un ārpus atbalsta. Saņēmēja ieguldījumam ir divi mērķi: no vienas puses, tas parāda, ka tirgus (īpašnieki, kreditori) tic tam, ka pieņemamā laika posmā iespējams atjaunot uzņēmuma dzīvotspēju. No otras puses, tas nodrošina, ka pārstrukturēšanas atbalsts nepārsniedz to minimumu, kas vajadzīgs uzņēmuma dzīvotspējas atjaunošanai, vienlaikus ierobežojot konkurences kropļošanu. Šajā sakarā Komisija arī pieprasa kompensācijas pasākumus, lai samazinātu atbalsta ietekmi uz konkurentiem.

8.

Glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsta sniegšana grūtībās nonākušiem uzņēmumiem var būt uzskatāma par likumīgu tikai ar zināmiem nosacījumiem. To var pamatot, piemēram, sociālās vai reģionālās politikas apsvērumi, vajadzība ņemt vērā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) labvēlīgo lomu ekonomikā vai, izņēmuma gadījumos, tas, ka vēlams saglabāt konkurētspējīgu tirgus struktūru, ja uzņēmumu izzušana varētu novest pie monopolstāvokļa vai saspīlēta oligopola stāvokļa. No otras puses, nav pamatoti mākslīgi uzturēt uzņēmumu kādā jomā ar ilgtermiņa strukturālo jaudas pārpalikumu vai ja uzņēmums var izdzīvot tikai ar atkārtotu valsts iejaukšanos.

2.   DEFINĪCIJAS UN PAMATNOSTĀDŅU DARBĪBAS JOMA, KĀ ARĪ SAIKNE AR CITIEM VALSTS ATBALSTA DOKUMENTIEM

2.1.   “Grūtībās nonākuša uzņēmuma” jēdziens

9.

Jēdzienam “grūtībās nonācis uzņēmums” nav Kopienas definīcijas. Tomēr šajās pamatnostādnēs Komisija uzskata uzņēmumu par nonākušu grūtībās, ja tas no saviem resursiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no sava īpašnieka/akcionāriem vai kreditoriem, nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējas iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā gandrīz noteikti novedīs to līdz nespējai turpināt darbību.

10.

Jo īpaši šo pamatnostādņu nolūkiem uzņēmums principā un neatkarīgi no tā lieluma tiek uzskatīts par nonākušu grūtībās šādos gadījumos:

a)

attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (4), ja ir zudusi vairāk nekā puse to statūtkapitāla (5) un vairāk nekā ceturtdaļa no šā kapitāla ir zaudēta iepriekšējos 12 mēnešos;

b)

attiecībā uz uzņēmumiem, kur vismaz dažiem locekļiem ir neierobežota atbildība par uzņēmuma parādu (6), ja ir zudusi vairāk nekā puse no to kapitāla, kā norādīts uzņēmuma pārskatos, un vairāk nekā ceturtdaļa no šā kapitāla ir zaudēta iepriekšējos 12 mēnešos;

c)

neatkarīgi no attiecīgā uzņēmuma veida, ja tas atbilst kritērijiem saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, lai tam piemērotu kolektīvās maksātnespējas procedūras.

11.

Pat tad, ja neviens no gadījumiem, kas norādīti 10. punktā, nepastāv, uzņēmumu tomēr var uzskatīt par grūtībās esošu uzņēmumu, jo īpaši, ja novērojamas parastās grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, tādas kā zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugšana, jaudas pārpalikums, naudas plūsmas samazināšanās, parāda pieaugums, procentu likmju celšanās un krītoša vai nulles neto aktīvu vērtība. Smagākos gadījumos, iespējams, uzņēmums jau ir maksātnespējīgs vai tam piemērojamas kolektīvās maksātnespējas procedūras atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem. Pēdējā gadījumā šīs pamatnostādnes attiecas uz jebkādu atbalstu, ko piešķir sakarā ar šādām procedūrām un kas ļauj uzņēmumam turpināt darbu. Jebkurā gadījumā grūtībās nonācis uzņēmums atbilst minētajam jēdzienam tikai tad, ja skaidri redzams, ka tas nespēj atgūties ar saviem resursiem vai ar līdzekļiem, ko tas iegūst no saviem īpašniekiem/akcionāriem vai no tirgus avotiem.

12.

Šo pamatnostādņu nolūkiem jaunizveidots uzņēmums nav atbilstīgs glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsta saņemšanai pat tad, ja tā sākotnējais finansiālais stāvoklis ir nedrošs. Tas attiecas uz gadījumiem, kad, piemēram, iepriekšēja uzņēmuma likvidācijas rezultātā rodas jauns uzņēmums vai kad tas vienkārši pārņem šāda iepriekšēja uzņēmuma aktīvus. Uzņēmumu principā uzskata par jaunizveidotu pirmos trīs gadus pēc tā darbības sākšanas attiecīgajā jomā. Tikai pēc šā laika posma tas kļūst atbilstīgs glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsta saņemšanai, ja

a)

tas atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma kritērijiem šo pamatnostādņu nozīmē, un

b)

tas nav daļa no lielākas uzņēmumu grupas (7), izņemot gadījumus, kad piemērojami 13. punktā paredzētie nosacījumi.

13.

Uzņēmums, kas pieder lielākai uzņēmumu grupai vai ko pārņem lielāka uzņēmumu grupa, parasti nav atbilstīgs glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsta saņemšanai, ja vien nevar pierādīt, ka uzņēmuma grūtības ir saistītas tikai ar šo uzņēmumu vien un tās nav sakarā ar patvaļīgu izmaksu sadalījumu grupas iekšienē un ka grūtības ir pārāk nopietnas, lai tās varētu novērst pati grupa. Ja grūtībās nonākušais uzņēmums izveido meitasuzņēmumu, to kopā ar grūtībās nonākušo uzņēmumu, kurš to kontrolē, uzskata par grupu, un tā var saņemt atbalstu saskaņā ar šajā punktā paredzētajiem nosacījumiem.

2.2.   “Glābšanas atbalsta un pārstrkturēšanas atbalsta” definīcija

14.

Uz glābšanas atbalstu un pārstrukturēšanas atbalstu attiecas vienas un tās pašas pamatnostādnes, jo abos gadījumos valsts iestādēm ir darīšana ar grūtībās nonākušu uzņēmumu un glābšana un pārstrukturēšana bieži ir vienas darbības divas daļas pat tad, ja attiecīgie procesi ir dažādi.

15.

Glābšanas atbalsts ir pagaidu un reversīvs atbalsts. Tā galvenais mērķis ir noturēt grūtībās nonākuša uzņēmuma darbību tik ilgi, cik vajadzīgs, lai izstrādātu pārstrukturēšanas vai likvidācijas plānu. Vispārējais princips ir tāds, ka glābšanas atbalsts ļauj īslaicīgi atbalstīt uzņēmumu, ko skārusi ievērojama finansiālā stāvokļa pasliktināšanās, par ko liecina pēkšņa likviditātes krīze vai tehniska maksātnespēja. Šāds pagaidu atbalsts dod laiku, lai izanalizētu problēmu pamatā esošos apstākļus un izstrādātu piemērotu plānu minēto grūtību novēršanai. Turklāt glābšanas atbalsts nedrīkst būt lielāks par vajadzīgo minimālo apjomu. Citiem vārdiem sakot, glābšanas atbalsts grūtībās nonākušam uzņēmumam sniedz īsu atelpu, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Atbalstam jāsastāv no reversīva likviditātes atbalsta aizdevuma garantiju vai aizdevumu veidā ar procentu likmi, kas ir vismaz salīdzināma ar procentu likmēm dzīvotspējīgiem uzņēmumiem un, jo īpaši, Komisijas pieņemtajām atsauces likmēm. Strukturālus pasākumus, kam nav nepieciešama tūlītēja rīcība, tāda kā neatgriezeniska un automātiska valsts līdzdalība uzņēmuma paša resursos, ar glābšanas atbalstu finansēt nevar.

16.

Kad ir izstrādāts un tiek īstenots pārstrukturēšanas vai likvidācijas plāns, kam atbalsts pieprasīts, visu turpmāko atbalstu uzskata par pārstrukturēšanas atbalstu. Pasākumus, kas jāveic nekavējoties, lai apturētu zaudējumus, tostarp strukturālus pasākumus (piemēram, tūlītēja darbības pārtraukšana jomā, kas nes zaudējumus), var veikt ar glābšanas atbalstu, ievērojot nosacījumus, kas minēti 3.1. iedaļā attiecībā uz individuālo atbalstu un 4.3. iedaļā attiecībā uz atbalsta shēmām. Ja vien netiek izmantota 3.1.2. iedaļā norādītā vienkāršotā procedūra, dalībvalstij jāpierāda, ka šie strukturālie pasākumi jāveic nekavējoties. Glābšanas atbalstu parasti nedrīkst piešķirt finanšu pārstrukturēšanai.

17.

No otras puses, pārstrukturēšana balstās uz reālu, saskaņotu un tālejošu plānu, lai atjaunotu uzņēmuma ilgtermiņa dzīvotspēju. Pārstrukturēšana parasti saistās ar vienu vai vairākiem šādiem elementiem: uzņēmuma darbības reorganizācija un racionalizācija, lai padarītu to efektīvāku, parasti zaudējumus nesošu darbību pārtraukšana, to esošo darbību pārstrukturēšana, kuras var atkal padarīt konkurētspējīgas un, iespējams, profila paplašināšana jaunu un dzīvotspējīgu darbību virzienā. Fizisko pārstrukturēšanu parasti pavada finanšu pārstrukturēšana (kapitāla ieguldīšana, parādu samazināšana). Tomēr pārstrukturēšanas darbības, kas ietilpst šo pamatnostādņu darbības jomā, nevar aprobežoties ar finansiālo atbalstu, kura mērķis ir atgūt iepriekšējos zaudējumus, nepievēršoties šo zaudējumu iemesliem.

2.3.   Darbības joma

18.

Šīs pamatnostādnes attiecas uz uzņēmumiem visās nozarēs, izņemot uzņēmumus ogļrūpniecībā (8) vai tērauda nozarē (9), neskarot kādus īpašus noteikumus attiecībā uz grūtībās nonākušiem uzņēmumiem attiecīgajā nozarē (10). Izņemot 79. punktu (11), tās attiecas uz zivsaimniecības un akvakultūras nozari, ja tiek ievēroti īpašie noteikumi, kas paredzēti Pamatnostādnēs valsts atbalsta izskatīšanai zivsaimniecībā un akvakultūrā (12). Šo pamatnostādņu 5. nodaļā ir daži papildu noteikumi attiecībā uz lauksaimniecību.

2.4.   Saderība ar kopējo tirgu

19.

Līguma 87. panta 2. un 3. punktā paredzēta iespēja atbalstu, kas ietilpst Līguma 87. panta 1. punktā, uzskatīt par tādu atbalstu, kas saderīgs ar kopējo tirgu. Papildus atbalstam, kas paredzēts 87. panta 2. punktā, jo īpaši atbalstam, lai novērstu postījumus, kurus izraisījušas dabas katastrofas vai ārkārtas apstākļi, kas šeit nav aptverti, vienīgais pamatojums, kas ļauj atbalstu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem uzskatīt par saderīgu, ir 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem Komisija ir pilnvarota atļaut “atbalstu, kas veicina konkrētu saimniecisko darbību (…), ja šādam atbalstam nav tāds nelabvēlīgs iespaids uz tirdzniecības apstākļiem, kas būtu pretrunā kopīgām interesēm.” Tas jo īpaši varētu būt tajos gadījumos, kad atbalsts ir vajadzīgs, lai labotu nevienādību, ko izraisa tirgus nepilnības, vai lai nodrošinātu ekonomisko un sociālo kohēziju.

20.

Ņemot vērā to, ka ir apdraudēta pati grūtībās nonākuša uzņēmuma pastāvēšana, šādu uzņēmumu nevar uzskatīt par piemērotu instrumentu citu sabiedriskās kārtības mērķu veicināšanai, kamēr netiek nodrošināta tā dzīvotspēja. Rezultātā Komisija uzskata, ka atbalsts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem var sekmēt saimnieciskās darbības attīstību, negatīvi neietekmējot tirdzniecību, kas būtu pretrunā ar Kopienas interesēm, tikai tad, ja tiek izpildīti šajās pamatnostādnēs paredzētie nosacījumi. Ja uzņēmumi, kas gatavojas saņemt glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu, atrodas atbalstāmos reģionos, Komisija ņem vērā Līguma 87. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā minētos reģionālus apsvērumus kā aprakstīts 55. un 56. punktā.

21.

Komisija pievērsīs īpašu uzmanību vajadzībai novērst šo pamatnostādņu piemērošanu, lai apietu esošajos režīmos un pamatnostādnēs izstrādātos principus.

22.

Atbalstu saņēmušā uzņēmuma īpašnieku maiņas glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsta novērtējumu neietekmē.

2.5.   Iepriekš nelikumīga atbalsta saņēmēji

23.

Ja grūtībās nonākušam uzņēmumam iepriekš sniegts nelikumīgs atbalsts, par ko Komisija ir pieņēmusi negatīvu lēmumu ar rīkojumu par atbalsta atmaksāšanu, un ja šāda atmaksāšana nav notikusi atbilstīgi 14. pantam Padomes 1999. gada 22. marta Regulā (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (13), novērtējot jebkādu glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu, ko gatavojas piešķirt šim pašam uzņēmumam, ņem vērā gan vecā un jaunā atbalsta kumulatīvo iedarbību, gan arī to, ka vecais atbalsts nav atmaksāts (14).

3.   VISPĀRĒJI NOSACĪJUMI TĀDA GLĀBŠANAS UN/VAI PĀRSTRUKTURĒŠANAS ATBALSTA ATĻAUŠANAI, PAR KO INDIVIDUĀLI PAZIŅOTS KOMISIJAI

24.

Šajā nodaļā aprakstīti tikai tie atbalsta pasākumi, kas individuāli paziņoti Komisijai. Pie noteiktiem nosacījumiem Komisija var atļaut glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsta shēmas, un šie nosacījumi ir izklāstīti 4. nodaļā.

3.1.   Glābšanas atbalsts

3.1.1.   Nosacījumi

25.

Lai Komisija apstiprinātu glābšanas atbalstu, kā tas definēts 15. punktā, tam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tas ir likviditātes atbalsts aizdevuma garantiju vai aizdevumu veidā (15); abos gadījumos aizdevums jāpiešķir ar tādu procentu likmi, kas ir vismaz salīdzināma ar procentu likmēm aizdevumiem dzīvotspējīgiem uzņēmumiem un, jo īpaši, Komisijas pieņemtajām atsauces likmēm; visi aizdevumi jāatmaksā, un visām garantijām jābeidzas laika posmā, kas nepārsniedz sešus mēnešus pēc pirmā maksājuma veikšanas uzņēmumam;

b)

to pamato nopietnas sociālās grūtības, un tas neizraisa nekādas nesamērīgi negatīvas sekas citās dalībvalstīs;

c)

paziņojumam par to pievienota attiecīgās dalībvalsts apņemšanās ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem pēc glābšanas atbalsta pasākuma atļaušanas paziņot Komisijai pārstrukturēšanas plānu vai likvidācijas plānu, vai apliecinājumu, ka aizdevums ir pilnā mērā atmaksāts un/vai ka garantija ir atcelta; nepaziņota atbalsta gadījumā dalībvalstij ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem pēc glābšanas atbalsta pasākuma pirmās īstenošanas jāpaziņo pārstrukturēšanas plāns vai likvidācijas plāns, vai apliecinājums, ka aizdevums ir pilnā mērā atmaksāts un/vai, ka garantija ir atcelta;

d)

tas nepārsniedz tādu apjomu, kas vajadzīgs, lai uzņēmums varētu turpināt darboties tajā laika posmā, kurā atbalsts ir atļauts; tas var ietvert atbalstu neatliekamiem strukturāliem pasākumiem saskaņā ar 16. punktu. Vajadzīgajai atbalsta summai jābūt pamatotai ar uzņēmuma likviditātes vajadzībām saistībā ar zaudējumiem; nosakot šo summu, tiks ņemts vērā pielikumā izklāstītās formulas piemērošanas rezultāts; glābšanas atbalsts, kas pārsniedz šā aprēķina rezultātu, ir pienācīgi jāizskaidro;

e)

ievērots 3.3. iedaļā minētais nosacījums (“vienreiz un pēdējoreiz”).

26.

Ja sešu mēnešu laikā pēc glābšanas atbalsta pasākuma atļaušanas dienas vai, attiecībā uz nepaziņotu atbalstu, pēc šāda pasākuma īstenošanas dalībvalsts ir iesniegusi pārstrukturēšanas plānu, aizdevuma atmaksāšanas vai garantijas atcelšanas termiņu pagarina līdz brīdim, kamēr Komisija pieņem lēmumu par plānu, ja vien Komisija nelemj, ka šāds pagarinājums nav pamatots.

27.

Neskarot Regulas (EK) Nr. 659/1999 23. pantu un iespēju celt prasību Eiropas Kopienu Tiesā saskaņā ar Līguma 88. panta 2. punkta otro daļu, Komisija ierosina lietas izskatīšanu atbilstīgi Līguma 88. panta 2. punktam, ja dalībvalsts nepaziņo

a)

reālu un pamatotu pārstrukturēšanas plānu vai likvidācijas plānu, vai

b)

apliecinājumu tam, ka aizdevums ir pilnā mērā atmaksāts un / vai ka garantija ir atcelta pirms sešu mēnešu termiņa beigām.

28.

Neskarot Regulas (EK) Nr. 659/1999 23. pantu un iespēju celt prasību Eiropas Kopienu Tiesā saskaņā ar 88. panta 2. punkta otro daļu, Komisija jebkurā gadījumā var lemt ierosināt lietas izskatīšanu, ja tā uzskata, ka aizdevums vai garantija ir izmantota ļaunprātīgi vai ka pēc sešu mēnešu termiņa beigšanās atbalsta neatmaksāšana vairs nav attaisnojama.

29.

Glābšanas atbalsta apstiprināšana obligāti nenozīmē to, ka pēc tam tiks apstiprināts atbalsts pārstrukturēšanas plānam; tādu atbalstu izvērtēs pilnīgi atsevišķi.

3.1.2.   Vienkāršotā procedūra

30.

Ciktāl iespējams, Komisija cenšas pieņemt lēmumu viena mēneša laikā attiecībā uz glābšanas atbalstu, kas atbilst 3.1.1. iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem un šādām kumulatīvām prasībām:

a)

attiecīgais uzņēmums atbilst vismaz vienam no trīs kritērijiem, kas norādīti 10. punktā;

b)

glābšanas atbalsts nepārsniedz to apjomu, kas izriet no pielikumā norādītās formulas piemērošanas, un nepārsniedz 10 miljonus eiro.

3.2.   Pārstrukturēšanas atbalsts

3.2.1.   Pamatprincips

31.

Pārstrukturēšanas atbalsts saistībā ar konkurenci jāskata īpaši uzmanīgi, jo tas var uzkraut pārējiem ražotājiem, kas iztiek bez atbalsta, un citām dalībvalstīm nevienlīdzīgu strukturālu pielāgojumu un ar tiem saistītu sociālu un ekonomisku problēmu nastas daļu. Tādēļ vispārējam principam jābūt tādam, ka pārstrukturēšanas atbalstu atļauj piešķirt tikai tādos apstākļos, attiecībā uz ko var pierādīt, ka tas nav pretrunā ar Kopienas interesēm. Tas iespējams tikai tad, ja tiek izpildīti stingri kritēriji un ja ir skaidrs, ka jebkādus konkurences kropļojumus kompensēs ieguvumi no uzņēmuma izdzīvošanas (piemēram, ja skaidrs, ka darbinieku atlaišana sakarā ar uzņēmuma nespēju turpināt darbību līdz ar attiecībā uz piegādātājiem atstātajām sekām saasinātu nodarbinātības problēmas vai, izņēmuma gadījumā, ja uzņēmuma izzušana izraisītu monopolstāvokli vai saspīlētu oligopolu stāvokli), un ja par labu konkurentiem principā pastāv pienācīgi kompensācijas pasākumi.

3.2.2.   Nosacījumi atbalsta atļaušanai

32.

Ievērojot īpašos noteikumus attiecībā uz atbalstāmiem reģioniem, MVU un lauksaimniecības nozarē (skat. 55., 56., 57., 59. punktu un 5. nodaļu), Komisija apstiprina atbalstu tikai ar šādiem nosacījumiem.

Uzņēmuma atbilstība

33.

Uzņēmumam jābūt grūtībās nonākušam uzņēmumam šo pamatnostādņu nozīmē (skat. 9. līdz 13. punktu).

Ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana

34.

Atbalsta piešķiršanai jābūt ar nosacījumu, ka tiks īstenots Komisijas vīzēts pārstrukturēšanas plāns attiecībā uz visiem individuālā atbalsta gadījumiem, izņemot MVU, kā noteikts 3.2.5. iedaļā.

35.

Pārstrukturēšanas plānam, kurš īstenojams pēc iespējas īsā laika posmā, pieņemamā termiņā jāatjauno uzņēmuma ilgtermiņa dzīvotspēja, pamatojoties uz reāliem pieņēmumiem attiecībā uz turpmākiem darbības apstākļiem. Tādēļ pārstrukturēšanas atbalstam jābūt saistītam ar stabilu pārstrukturēšanas plānu, par ko uzņemas saistības attiecīgā dalībvalsts. Sīki izstrādāts plāns jāiesniedz Komisijai un tajā jo īpaši jāietver tirgus pētījumi. Dzīvotspējas uzlabošanai jābūt galvenokārt sakarā ar iekšējiem pasākumiem, kas ietverti pārstrukturēšanas plānā; tā var balstīties uz ārējiem faktoriem, piemēram, cenu un pieprasījuma svārstībām, pār ko uzņēmumam nav lielas ietekmes, bet tikai tad, ja izdarītās tirgus prognozes ir vispārpieņemtas. Pārstrukturēšanai jāietver tādu darbību pārtraukšana, kas pat pēc pārstrukturēšanas joprojām turpinātu strukturāli radīt zaudējumus.

36.

Pārstrukturēšanas plānā jāapraksta apstākļi, kas izraisījuši uzņēmuma problēmas, tādējādi ļaujot novērtēt, vai ieteiktie pasākumi ir piemēroti. Tajā inter alia jāņem vērā pašreizējais stāvoklis un nākotnes prognozes attiecībā uz piedāvājumu un pieprasījumu attiecīgā produkta tirgū, norādot labāko notikumu attīstību, sliktāko notikumu attīstību un vidēja termiņa prognozes, kā arī uzņēmumam specifiskās stiprās un vājās puses. Plānam jāļauj uzņēmumam pāriet uz jaunu struktūru, kas nodrošina tam iespējamu ilgtermiņa dzīvotspēju un ļauj tam nostāties pašam uz savām kājām.

37.

Plānā jāparedz tāds pavērsiens, kas pēc pārstrukturēšanas ļaus uzņēmumam segt visas tā izmaksas, ietverot nolietojuma un finansiālās izmaksas. Paredzamajai kapitāla peļņai jābūt pietiekamai, lai ļautu pārstrukturētajam uzņēmumam konkurēt tirgū pašam saviem spēkiem. Ja uzņēmuma grūtības saistās ar trūkumiem tās vadības sistēmā, jāievieš pienācīgi pielāgojumi.

Izvairīšanās no pārmērīgiem konkurences traucējumiem

38.

Lai nodrošinātu, ka pēc iespējas tiek samazināta negatīvā ietekme uz tirdzniecības apstākļiem un labvēlīgās sekas pārspēj negatīvās sekas, jāveic attiecīgi kompensācijas pasākumi. Citādi atbalsts tiks uzskatīts par tādu, kas ir “pretrunā kopīgām interesēm” un tādēļ nav saderīgs ar kopējo tirgu. Nosakot kompensācijas pasākumu piemērotību, Komisija ņem vērā mērķi atjaunot ilgtermiņa dzīvotspēju.

39.

Šie pasākumi var aptvert līdzekļu nodalīšanu, jaudu vai tirgus daļas samazināšanu un piekļuves šķēršļu samazināšanu attiecīgajos tirgos. Novērtējot to, vai kompensācijas pasākumi ir piemēroti, Komisija ņem vērā tirgus struktūru un konkurences apstākļus, lai pārliecinātos, ka šādi pasākumi neizraisa tirgus struktūras pasliktināšanos, piemēram, netieši radot monopolu vai saspīlētu oligopolu situāciju. Ja dalībvalsts spēj pierādīt, ka šāda situācija rastos, kompensācijas pasākumi būtu jāveido tā, lai no šādas situācijas izvairītos.

40.

Pasākumiem jābūt proporcionāliem atbalsta kropļojošajai ietekmei un, jo īpaši, uzņēmuma lielumam (16) un relatīvajai ietekmei attiecīgajā tirgū vai tirgos. Tie jo īpaši būtu jāveic tajā tirgū (vai tirgos), kur uzņēmumam pēc pārstrukturēšanas būs nozīmīgs stāvoklis. Samazinājuma daudzums jānosaka katrā gadījumā atsevišķi. Komisija noteiks vajadzīgo pasākumu apjomu, pamatojoties uz pārstrukturēšanas plānam pievienoto tirgus pētījumu un, ja vajadzīgs, citu informāciju, kas ir Komisijas rīcībā, ietverot interesentu iesniegto informāciju. Samazinājumam jābūt pārstrukturēšanas neatņemamai sastāvdaļai, kā noteikts pārstrukturēšanas plānā. Šo principu piemēro neatkarīgi no tā, vai šie līdzekļu nodalīšanas pasākumi notiek pirms vai pēc valsts atbalsta piešķiršanas, ciktāl tie ir daļa no vienas pārstrukturēšanas. Norakstīšana un zaudējumus nesošo darbību pārtraukšana, kas jebkurā gadījumā būtu vajadzīga dzīvotspējas atjaunošanai, kompensācijas pasākumu novērtēšanas nolūkos netiek uzskatīta par jaudas vai tirgus daļas samazinājumu. Šajā novērtējumā ņem vērā iepriekš piešķirtu glābšanas atbalstu.

41.

Tomēr šo nosacījumu parasti nepiemēro maziem uzņēmumiem, jo var pieņemt, ka ad hoc atbalsts maziem uzņēmumiem parasti nekropļo konkurenci tādā mērā, ka tas būtu pretrunā ar kopīgām interesēm, izņemot gadījumus, kad noteikumos par valsts atbalstu konkrētā nozarē ir noteikts citādi vai kad saņēmējs darbojas tirgū, kur vērojams ilgtermiņa jaudas pārpalikums.

42.

Ja saņēmējs darbojas tirgū, kur vērojams ilgtermiņa strukturāls jaudas pārpalikums, kā tas definēts Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipu (17) kontekstā, var būt nepieciešams uzņēmuma jaudas vai tirgus daļas samazinājums līdz pat 100 % (18).

Līdz minimumam ierobežots atbalsts: reāls ieguldījums bez atbalsta

43.

Atbalsta apjoms un intensitāte jāierobežo līdz stingram pārstrukturēšanas izmaksu minimumam, kas vajadzīgas, lai veiktu pārstrukturēšanu, ņemot vērā uzņēmuma, tā akcionāru vai grupas, kurā tas ietilpst, esošos finanšu resursus. Šajā novērtējumā ņem vērā katru iepriekš piešķirtu glābšanas atbalstu. Atbalsta saņēmējiem jādod ievērojams ieguldījums pārstrukturēšanas plānā no saviem pašu resursiem, tostarp, to aktīvu pārdošanas, kas nav būtiski uzņēmuma izdzīvošanai, vai no ārējā finansējuma tirgus apstākļos. Šis ieguldījums apliecina ticību uzņēmuma dzīvotspējas atjaunošanai. Šim ieguldījumam jābūt reālam, t.i., faktiskam, neņemot vērā visus nākotnē sagaidāmus ienākumus, piemēram, naudas plūsmas, un tam jābūt iespējami augstam.

44.

Komisija parasti uzskata par pienācīgiem šādus ieguldījumus (19) pārstrukturēšanā: vismaz 25 % attiecībā uz maziem uzņēmumiem, vismaz 40 % attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem un vismaz 50 % attiecībā uz lieliem uzņēmumiem. Ārkārtas apstākļos un īpašās grūtībās, kas dalībvalstij jāpierāda, Komisija var piekrist mazākam ieguldījumam.

45.

Lai ierobežotu kropļojošo ietekmi, atbalsta apjomam vai veidam, kādā to piešķir, jābūt tādam, lai izvairītos no tā, ka uzņēmumam tiek piešķirta skaidra nauda virsnormas, ko varētu izmantot agresīvām, tirgu kropļojošām darbībām, kas nav saistītas ar pārstrukturēšanas procesu. Komisija attiecīgi izskata uzņēmuma saistības pēc pārstrukturēšanas, tostarp situāciju pēc tās parādu atlikšanas vai samazināšanas, jo īpaši saistībā ar tā darbības turpināšanu pēc kolektīvām maksātnespējas procedūrām, kas pret to uzsāktas atbilstīgi valsts tiesību aktiem (20). Ar atbalstu nedrīkst finansēt jaunus ieguldījumus, kas nav būtiski svarīgi uzņēmuma dzīvotspējas atjaunošanai.

Īpaši nosacījumi saistībā ar atbalsta atļaušanu

46.

Papildus kompensācijas pasākumiem, kas aprakstīti 38. līdz 42. punktā, Komisija var noteikt jebkādus nosacījumus un pienākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nodrošinātu, ka atbalsts nekropļo konkurenci tā, ka tas būtu pretrunā ar kopīgām interesēm, ja attiecīgā dalībvalsts nav paziņojusi par apņemšanos pieņemt šādus noteikumus. Piemēram, tā var prasīt no dalībvalsts, lai tā

a)

pati veiktu konkrētus pasākumus (piemēram, atvērtu dažus tirgus, kas tieši vai netieši saistās ar attiecīgā uzņēmuma darbību ar citiem Kopienas operatoriem, pienācīgi ievērojot Kopienas tiesības);

b)

uzliktu konkrētus pienākumus saņēmējuzņēmumam;

c)

pārstrukturēšanas perioda laikā atturētos no cita veida atbalsta sniegšanas saņēmējuzņēmumam.

Pārstrukturēšanas plāna pilnīga īstenošana un nosacījumu ievērošana

47.

Uzņēmumam pilnībā jāīsteno pārstrukturēšanas plāns un jāizpilda citas saistības, kas paredzētas Komisijas lēmumā, ar kuru atļauj atbalsta piešķiršanu. Plāna neīstenošanu kādā aspektā vai pārējo saistību nepildīšanu Komisija uzskata par atbalsta ļaunprātīgu izmantošanu, neskarot Regulas (EK) Nr. 659/1999 23. pantu un iespēju celt prasību Eiropas Kopienu Tiesā saskaņā ar 88. panta 2. punkta otro daļu.

48.

Ja pārstrukturēšanas darbības aptver vairākus gadus un ir saistītas ar ievērojamu atbalsta apjomu, Komisija var prasīt, lai pārstrukturēšanas atbalsta maksājums tiktu sadalīts vairākos maksājumos un katrs maksājums tiktu izdarīts tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

i)

pirms katra maksājuma iegūts apliecinājums par katra pārstrukturēšanas plāna posma apmierinošu īstenojumu saskaņā ar plānoto grafiku; vai

ii)

pēc plāna īstenojuma pieņemamības pārbaudes un pirms katra maksājuma veikšanas ir saņemts Komisijas apstiprinājums.

Uzraudzība un gada ziņojums

49.

Komisijai ar regulāriem sīki izstrādātiem ziņojumiem, ko nosūta attiecīgā dalībvalsts, jāspēj pārliecināties, ka pārstrukturēšanas plāns tiek pienācīgi īstenots.

50.

Ja atbalsts tiek sniegts lieliem uzņēmumiem, pirmo šādu ziņojumu parasti iesniedz Komisijai ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc atbalsta apstiprināšanas. Pēc tam ziņojumus Komisijai nosūta vismaz reizi gadā noteiktā datumā, līdz var tikt uzskatīts, ka pārstrukturēšanas plāna mērķi ir sasniegti. Ziņojumos jāietver visa informācija, kas Komisijai vajadzīga, lai tā varētu uzraudzīt pārstrukturēšanas programmas īstenošanu, maksājumu grafiku uzņēmumam, tā finansiālo stāvokli un lēmumā par atbalsta apstiprināšanu noteikto nosacījumu vai pienākumu ievērošanu. Tajos jo īpaši jāietver visa vajadzīgā informācija par atbalstu jebkādam mērķim, ko uzņēmums pārstrukturēšanas perioda laikā saņēmis vai nu individuāli, vai saskaņā ar vispārējo shēmu (skat. 68. līdz 71. punktu). Ja Komisijai vajadzīgs informācijas par atsevišķiem svarīgiem jautājumiem nekavējošs apstiprinājums, piemēram, par slēgšanu vai jaudas samazinājumu, tā var pieprasīt biežākus ziņojumus.

51.

Ja atbalsts tiek sniegts MVU, parasti pietiek ar saņēmējuzņēmuma bilances un peļņas un zaudējumu pārskata ikgadēju nosūtīšanu, izņemot gadījumus, kad lēmumā par atbalsta apstiprināšanu paredzēti stingrāki nosacījumi.

3.2.3.   Pārstrukturēšanas plāna grozīšana

52.

Ja pārstrukturēšanas atbalsta piešķiršana ir apstiprināta, attiecīgā dalībvalsts pārstrukturēšanas perioda laikā var lūgt Komisijai piekrist izmaiņām pārstrukturēšanas plānā un atbalsta apjomā. Komisija var atļaut šādas izmaiņas, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

grozītajam plānam joprojām jāļauj panākt uzņēmuma dzīvotspēju pieņemamā laika posmā;

b)

ja atbalsta apjoms tiek palielināts, attiecīgajiem kompensācijas pasākumiem jābūt plašākiem nekā sākotnēji paredzētajiem;

c)

ja ieteiktie kompensācijas pasākumi ir šaurāki nekā plānots iepriekš, attiecīgi jāsamazina atbalsta apjoms;

d)

jaunā kompensācijas pasākumu grafika īstenošanu salīdzinājumā ar sākotnēji pieņemto grafiku var kavēt tikai tādu iemeslu dēļ, kas ir ārpus uzņēmuma vai dalībvalsts kontroles: ja tā nav, attiecīgi jāsamazina atbalsta apjoms.

53.

Ja Komisijas uzliktie nosacījumi vai dalībvalsts apņemšanās tiek sašaurināta, attiecīgi jāsamazina atbalsta apjoms vai jāuzliek citi nosacījumi.

54.

Ja dalībvalsts ievieš izmaiņas apstiprinātā pārstrukturēšanas plānā, par to pienācīgi neinformējot Komisiju, Komisija ierosina lietas izskatīšanu atbilstīgi Līguma 88. panta 2. punktam, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 659/1999 16. pantā (atbalsta ļaunprātīga izmantošana), neskarot Regulas (EK) Nr. 659/1999 23. pantu un iespēju celt prasību Eiropas Kopienu Tiesā saskaņā ar Līguma 88. panta 2. punkta otro daļu.

3.2.4.   Pārstrukturēšanas atbalsts atbalstāmos reģionos

55.

Tā kā ekonomiskā un sociālā kohēzija ir Kopienas prioritārais mērķis saskaņā ar Līguma 158. pantu un citām politikām jāveicina šis mērķis saskaņā ar 159. pantu (21), novērtējot pārstrukturēšanas atbalstu atbalstāmos reģionos, Komisijai jāņem vērā reģionālās attīstības vajadzības. Tomēr tas, ka grūtībās nonācis uzņēmums atrodas atbalstāmā reģionā, nepamato pārlieku piekāpību, pārstrukturēšanas atbalsta jautājuma risināšanā: vidējā termiņā un ilgtermiņā reģionam nepalīdz uzņēmumu mākslīga atbalstīšana. Turklāt, lai veicinātu reģionālo attīstību, pašu reģionu vislabākajās interesēs ir izmantot savus resursus, lai iespējami ātri attīstītu darbības, kas ir dzīvotspējīgas un noturīgas. Visbeidzot, konkurences kropļojumi jāsamazina pat attiecībā uz atbalstu uzņēmumiem atbalstāmos reģionos. Šajā kontekstā jāņem vērā arī varbūtējas negatīvas sekas attiecīgajā reģionā un citos atbalstāmajos reģionos.

56.

Tādējādi 32. līdz 54. punktā uzskaitītie kritēriji ir vienlīdz piemērojami arī atbalstāmajiem reģioniem, arī ņemot vērā reģionālās attīstības prasības. Ja vien noteikumos par valsts atbalstu konkrētajā nozarē nav noteikts citādi, atbalstāmajos reģionos tomēr atbalsta piešķiršanas atļaujas nosacījumi var būt mazāk stingri attiecībā uz kompensācijas pasākumu īstenošanu un saņēmēja ieguldījuma apjomu. Ja to pamato reģionālās attīstības vajadzības, tajos gadījumos, kur jaudas vai tirgus daļas samazinājums šķiet vispiemērotākais pasākums, lai novērstu pārmērīgu konkurences kropļošanu, vajadzīgais samazinājums atbalstāmajos reģionos ir mazāks nekā citos reģionos. Šādos gadījumos, kas attiecīgajai dalībvalstij jānorāda, atsevišķi nodala reģionus, kas var saņemt reģionālo atbalstu saskaņā ar Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu, un tos reģionus, kas to var saņemt saskaņā ar Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu, lai ņemtu vērā smagāku reģionālo problēmu esamību pirmajos no šiem minētajiem reģioniem.

3.2.5.   Pārstrukturēšanas atbalsts MVU

57.

Atbalsts maziem uzņēmumiem (22) tirdzniecības apstākļus parasti ietekmē mazāk nekā atbalsts vidējiem vai lieliem uzņēmumiem. Tas attiecas arī uz pārstrukturēšanas atbalstu, lai 32. līdz 54. punktā paredzētos nosacījumus piemērotu mazāk stingri šādā sakarā:

a)

pārstrukturēšanas atbalsta piešķiršana maziem uzņēmumiem parasti nesaistās ar kompensācijas pasākumiem (skat. 41. punktu), ja vien noteikumos par valsts atbalstu konkrētajā nozarē nav noteikts citādi;

b)

prasības attiecībā uz ziņojumu saturu attiecībā uz MVU ir mazāk stingras (skat. 49., 50. un 51. punktu).

58.

Tomēr MVU pilnā mērā piemēro “vienreiz un pēdējoreiz” principu (3.3. iedaļa).

59.

MVU pārstrukturēšanas plāns Komisijai nav jāvīzē. Tomēr plānam jāatbilst prasībām, kas noteiktas 35. līdz 37. punktā, un attiecīgajai dalībvalstij jāapstiprina tas, un Komisijai jāsaņem informācija par to. Atbalsta piešķiršanai jābūt atkarīgai no pārstrukturēšanas plāna pilnīgas īstenošanas. Dalībvalsts pienākums ir pārbaudīt šo nosacījumu izpildi.

3.2.6.   Atbalsts pārstrukturēšanas sociālo izmaksu segšanai

60.

Pārstrukturēšanas plāni parasti ietver skarto darbību apjoma samazināšanu vai pārtraukšanu. Šādi samazinājumi bieži vajadzīgi racionalizācijas un efektivitātes interesēs, un tie ir pilnīgi atšķirīgi no jaudas samazinājumiem, kurus var pieprasīt kā nosacījumu atbalsta piešķiršanai. Neatkarīgi no to iemesla šie pasākumi parasti izraisa uzņēmuma darbaspēka samazināšanu.

61.

Dalībvalstu darba tiesību akti var aptvert vispārējas sociālās nodrošināšanas shēmas, saskaņā ar ko atlaišanas pabalstus un pirmstermiņa pensijas izmaksā tieši atlaistajiem darbiniekiem. Šādas shēmas neuzskata par valsts atbalstu, kas ietilpst Līguma 87. panta 1. punkta piemērošanas jomā.

62.

Papildu tiešajiem atlaišanas pabalstiem un pirmstermiņa pensiju noteikumiem attiecībā uz darbiniekiem vispārējas sociālā atbalsta shēmas bieži paredz, ka valdībai jāsedz izmaksas saistībā ar maksājumiem, ko uzņēmums piešķir štatu samazināšanas dēļ atlaistiem darbiniekiem un kas ir ārpus tam likumā noteiktajām saistībām vai līgumsaistībām. Ja šādas shēmas var izmantot vispārēji bez nozaru ierobežojumiem jebkurš darbinieks, kas atbilst iepriekš noteiktiem un automātiskiem atbilstības nosacījumiem, uzskata, ka tās neietver atbalstu saskaņā ar 87. panta 1. punktu uzņēmumos, kuri veic pārstrukturēšanu. No otras puses, ja shēmas izmanto, lai atbalstītu pārstrukturēšanu konkrētās nozarēs, tās tomēr var ietvert atbalstu sakarā ar selektīvo veidu, kādā tās izmanto (23).

63.

Saistības, kas uzņēmumam ir saskaņā ar nodarbinātības tiesību aktiem vai koplīgumiem ar arodbiedrībām, nodrošināt atlaišanas pabalstus un/vai pirmstermiņa pensijas, ir daļa no parastajām uzņēmējdarbības izmaksām, kuras uzņēmumam jāsedz no paša resursiem. Tādējādi valsts ieguldījums šo izmaksu segšanā uzskatāms par atbalstu. Tas ir neatkarīgi no tā, vai maksājumus veic tieši uzņēmumam vai darbiniekiem izmaksā ar valsts iestādes starpniecību.

64.

Komisijai nav a priori iebildumu pret šādu atbalstu, ja to piešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, jo tas sniedz saimniecisku labumu, kas pārsniedz attiecīgā uzņēmuma intereses, atvieglojot strukturālās pārmaiņas un samazinot grūtības.

65.

Papildus atlaišanas pabalstu un pirmstermiņa pensiju izmaksu segšanai atbalstu bieži sniedz saistībā ar konkrētu pārstrukturēšanas shēmu apmācībai, konsultēšanai un praktiskai palīdzībai atrast citu nodarbošanos, pārvietošanas palīdzības nolūkam un profesionālai apmācībai un palīdzībai darbiniekiem, kas vēlas uzsākt jaunu uzņēmējdarbību. Komisija konsekventi labvēlīgi izskata šādu atbalstu, ja to piešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.

66.

Atbalsts, kas aprakstīts 62. līdz 65. punktā, skaidri jānorāda pārstrukturēšanas plānā, jo 38. līdz 42. punktā minēto kompensācijas pasākumu apjoma noteikšanā atbalstu sociāliem pasākumiem, kas ir tikai štatu samazināšanas dēļ atlaistu darbinieku labā, vērā neņem.

67.

Kopīgās interesēs Komisija pārstrukturēšanas plāna kontekstā nodrošina, lai pārstrukturēšanas sociālā ietekme citās dalībvalstīs, izņemot to, kas atbalstu piešķir, būtu minimāla.

3.2.7.   Pienākums informēt Komisiju par atbalstu, kas saņēmējuzņēmumam piešķirts pārstrukturēšanas perioda laikā

68.

Ja liela vai vidēja uzņēmuma saņemto pārstrukturēšanas atbalstu izskata saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, cita atbalsta piešķiršana pārstrukturēšanas perioda laikā, pat tad, ja tas notiek saskaņā ar shēmu, kas jau ir atļauta, var ietekmēt Komisijas novērtējumu attiecībā uz vajadzīgo kompensācijas pasākumu apjomu.

69.

Paziņojumos par atbalstu lielu vai vidēju uzņēmumu pārstrukturēšanai jānorāda viss pārējais jebkāda veida atbalsts, ko pārstrukturēšanas perioda laikā plāno piešķirt saņēmējuzņēmumam, ja vien uz to neattiecas de minimis noteikums vai atbrīvošanas noteikumi. Komisija šo atbalstu ņem vērā, novērtējot pārstrukturēšanas atbalstu.

70.

Atbalsts, kas pārstrukturēšanas perioda laikā faktiski piešķirts lielam vai vidējam uzņēmumam, ietverot atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar apstiprinātu shēmu, individuāli jāpaziņo Komisijai, ja tā nav par to bijusi informēta, pieņemot lēmumu par pārstrukturēšanas atbalstu.

71.

Komisija nodrošina to, ka atbalsta piešķiršanā saskaņā ar apstiprinātām shēmām netiek apietas šo pamatnostādņu prasības.

3.3.   “Vienreiz un pēdējoreiz”

72.

Glābšanas atbalsts ir vienreizēja darbība, kuras galvenais mērķis ir saglabāt uzņēmuma darbību uz ierobežotu laika periodu, kura laikā var novērtēt tā nākotni. Nedrīkstētu atļaut atkārtota glābšanas atbalsta piešķiršanu, kas tikai saglabātu status quo, atliktu nenovēršamo un vienlaikus pārvirzītu ekonomiskas un sociālas problēmas uz citiem, efektīvākiem ražotājiem vai citām dalībvalstīm. Tādēļ glābšanas atbalstu jāpiešķir tikai vienu reizi (“vienreiz un pēdējoreiz” nosacījums). Saskaņā ar šādu pašu principu, lai nesniegtu uzņēmumiem negodīgu atbalstu gadījumos, kad tās var izdzīvot tikai ar atkārtotu valsts atbalstu, arī pārstrukturēšanas atbalstu jāpiešķir tikai vienu reizi. Visbeidzot, ja glābšanas atbalsts tiek piešķirts uzņēmumam, kas jau saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu, uzskatāms, ka saņēmēja grūtībām ir tendence atkārtoties un ka atkārtota valsts iejaukšanās izkropļo konkurenci, kas ir pretrunā ar kopīgām interesēm. Šādu atkārtotu valsts iejaukšanās nevajadzētu pieļaut.

73.

Paziņojot Komisijai par plānotu glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu, dalībvalstij jānorāda, vai attiecīgais uzņēmums jau ir saņēmis glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu iepriekš, tostarp jebkādu šādu atbalstu, kas piešķirts pirms šo pamatnostādņu piemērošanas dienas, kā arī jebkādu nepaziņotu atbalstu (24). Ja tā ir un ja pagājis mazāk nekā 10 gadu kopš glābšanas atbalsta piešķiršanas, pārstrukturēšanas perioda beigām vai pārstrukturēšanas plāna īstenošanas apstādināšanas (ņemot vērā visvēlāko datumu), Komisija neatļauj piešķirt turpmāku glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu. Izņēmumi šim noteikumam ir atļauti šādos gadījumos:

a)

kad pārstrukturēšanas atbalsts seko glābšanas atbalstam kā daļa no viena pārstrukturēšanas procesa;

b)

kad glābšanas atbalsts ir piešķirts saskaņā ar 3.1.1. iedaļas nosacījumiem, un pēc šā atbalsta nav sekojusi valsts atbalstīta pārstrukturēšana, ja

i)

jauno uzņēmumu principā iespējams uzskatīt par dzīvotspējīgu ilgtermiņā pēc glābšanas atbalsta piešķiršanas, un

ii)

vajadzība pēc jauna glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsta rodas vismaz pēc pieciem gadiem sakarā ar neparedzētiem apstākļiem (25), par ko uzņēmums nav atbildīgs;

c)

kad runa ir par ārkārtējiem un izņēmuma apstākļiem, par ko uzņēmums nav atbildīgs.

Gadījumos, kas norādīti b) un c) apakšpunktā, nevar izmantot 3.1.2. iedaļā minēto vienkāršoto procedūru.

74.

Šā noteikuma piemērošanu nekādā veidā neskar saņēmējuzņēmuma īpašnieku maiņas pēc atbalsta piešķiršanas, ne arī tiesas vai administratīvi procesi, kā rezultātā tiek uzlabota uzņēmuma bilance, samazinātas tā saistības vai nokārtoti iepriekšējie parādi, ja uzņēmējdarbību turpina tas pats uzņēmums.

75.

Ja glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu saņēmusi uzņēmumu grupa, Komisija parasti neatļauj turpmāku glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu pašai grupai vai kādai no grupai piederošajām vienībām, ja vien nav pagājis 10 gadu kopš glābšanas atbalsta piešķiršanas, pārstrukturēšanas perioda beigām vai pārstrukturēšanas plāna īstenošanas apstādināšanas, ņemot vērā visvēlāko datumu. Ja kāda uzņēmumu grupai piederoša vienība ir saņēmusi glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu, grupa kopumā, kā arī pārējās grupai piederošās vienības joprojām var saņemt glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu (ievērojot citus šo pamatnostādņu noteikumus), izņemot agrākā atbalsta saņēmēju. Dalībvalstīm jānodrošina, lai grupa vai citas grupai piederošās vienības nenodotu agrākā atbalsta saņēmējam nekādu atbalstu.

76.

Ja uzņēmums pārņem kāda cita uzņēmuma aktīvus, un, jo īpaši, tāda uzņēmuma aktīvus, uz ko ir attiecināta kāda no 74. punktā minētajām procedūrām vai kolektīvas maksātnespējas procedūras saskaņā ar valstu tiesību aktiem un kas jau ir saņēmis glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu, uz pircēju neattiecas “vienreiz un pēdējoreiz” prasība, ja tiek ievēroti šādi kumulatīvi nosacījumi:

a)

pircējs ir acīmredzami atšķirīgs no iepriekšējā uzņēmuma;

b)

pircējs ir iegādājies iepriekšējā uzņēmuma aktīvus par tirgus cenām;

c)

iepriekšējā uzņēmuma likvidācija vai tiesas pārraudzīta administrēšana un pārdošana nav tikai līdzekļi, lai izvairītos no “vienreiz un pēdējoreiz” principa piemērošanas: Komisija var noteikt to, ka tas ir tā, piemēram, ja grūtības, kas pircēju sagaida, bija skaidri paredzamas, pārņemot iepriekšējā uzņēmuma aktīvus.

77.

Tomēr jāuzsver, ka saskaņā ar šīm pamatnostādnēm nevar atļaut atbalstu aktīvu iegādei, jo tas būtu atbalsts sākotnējam ieguldījumam.

4.   ATBALSTA SHĒMAS MVU

4.1.   Vispārējie principi

78.

Komisija atļauj glābšanas un/vai pārstrukturēšanas atbalsta sniegšanas shēmas grūtībās nonākušiem mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem tikai tad, ja attiecīgie uzņēmumi atbilst MVU Kopienas definīcijai. Ievērojot turpmāk izklāstītos īpašos noteikumus, šo shēmu saderību novērtē, ņemot vērā 2. un 3. nodaļā izklāstītos nosacījumus, izņemot 3.1.2. iedaļu, kas neattiecas uz atbalsta shēmām. Viss atbalsts, ko piešķir kādā atbalsta shēmā, bet kas neatbilst nevienam no šiem nosacījumiem, jāpaziņo Komisijai individuāli un par to jāsaņem Komisijas iepriekšējs apstiprinājums.

4.2.   Atbilstība

79.

Ja vien noteikumos par valsts atbalstu konkrētajā nozarē nav noteikts citādi, par atbalsta piešķiršanu shēmās, kas atļautas no šo pamatnostādņu piemērošanas dienas, maziem un vidējiem uzņēmumiem nav individuāli jāpaziņo tikai tad, ja attiecīgais uzņēmums atbilst vismaz vienam no trīs 10. punktā minētajiem kritērijiem. Par atbalstu uzņēmumiem, kas neatbilst nevienam no šiem trīs kritērijiem, jāpaziņo Komisijai individuāli, lai tā varētu novērtēt, vai tie atbilst grūtībās nonākušu uzņēmumu jēdzienam. Par atbalstu uzņēmumiem, kas darbojas tirgū, kurā vērojams ilgtermiņa strukturāls jaudas pārpalikums, neatkarīgi no saņēmēja lieluma, arī jāpaziņo Komisijai individuāli, lai tā varētu novērtēt 42. punkta piemērošanas iespēju.

4.3.   Nosacījumi glābšanas atbalsta shēmu atļaušanai

80.

Lai Komisija apstiprinātu glābšanas atbalsta shēmas, tām jāatbilst nosacījumiem, kas norādīti 25. punkta a), b), d) un e) apakšpunktā. Turklāt glābšanas atbalstu nedrīkst piešķirt uz ilgāk kā sešiem mēnešiem, kuru laikā jāizanalizē uzņēmuma stāvoklis. Pirms šā laika posma beigām dalībvalstij vai nu jāapstiprina pārstrukturēšanas vai likvidācijas plāns, vai arī jāprasa no saņēmēja, lai tas atmaksātu aizdevumu un atbalstu atbilstoši riska prēmijai.

81.

Par glābšanas atbalstu, ko piešķir uz vairāk nekā sešiem mēnešiem vai ko neatmaksā pēc sešiem mēnešiem, individuāli jāpaziņo Komisijai.

4.4.   Nosacījumi pārstrukturēšanas atbalsta shēmu atļaušanai

82.

Komisija atļauj pārstrukturēšanas atbalsta shēmas tikai tad, ja atbalsta piešķiršana ir atkarīga no tā, ka saņēmējs pilnībā īsteno pārstrukturēšanas plānu, ko apstiprinājusi attiecīgā dalībvalsts un kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

dzīvotspējas atjaunošana: piemēro kritērijus, kas izstrādāti 34. līdz 37. punktā;

b)

izvairīšanās no pārliecīgas konkurences kropļošanas: tā kā atbalsts maziem uzņēmumiem parasti mazāk kropļo konkurenci, 38. līdz 42. punktā izklāstīto principu nepiemēro, ja vien noteikumos par valsts atbalstu konkrētajā nozarē nav noteikts citādi; tomēr shēmās jāparedz, ka saņēmējuzņēmumi pārstrukturēšanas perioda laikā nedrīkst palielināt savu jaudu; vidējiem uzņēmumiem piemēro 38. līdz 42. punktu;

c)

atbalsts nepārsniedz to, kas obligāti nepieciešams: piemēro 43., 44. un 45. punktā norādītos principus;

d)

pārstrukturēšanas plāna grozījumi: izmaiņām plānā jāatbilst noteikumiem, kas norādīti 52., 53. un 54. punktā.

4.5.   Kopēji nosacījumi glābšanas un/vai pārstrukturēšanas atbalsta shēmu atļaušanai

83.

Shēmās jānorāda maksimālais atbalsta apjoms, ko var piešķirt vienam uzņēmumam glābšanas un/vai pārstrukturēšanas atbalsta sniegšanas procesā, arī tad, ja plāns ir grozīts. Par visiem gadījumiem, kad atbalsts pārsniedz šo apjomu, Komisijai jāpaziņo individuāli. Maksimālais atbalsta apjoms, ko vienam uzņēmumam piešķir kopumā glābšanai un pārstrukturēšanai, nedrīkst pārsniegt 10 miljonus eiro, ietverot atbalstu, kas iegūts no citiem avotiem vai saskaņā ar citām shēmām.

84.

Turklāt jāievēro “vienreiz un pēdējoreiz” princips. Piemēro 3.3. iedaļā minēto noteikumu.

85.

Dalībvalstīm arī individuāli jāpaziņo Komisijai par pasākumiem, kad uzņēmums pārņem cita uzņēmuma aktīvus, kas jau ir saņēmuši glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu.

4.6.   Uzraudzība un gada ziņojumi

86.

Uz atbalsta shēmām neattiecas 49., 50. un 51. punkts. Tomēr viens no apstiprināšanas nosacījumiem būs tāds, ka tiek iesniegti ziņojumi par shēmas norisi, parasti reizi gadā, un tajos ietver informāciju, kas norādīta Komisijas instrukcijās par standartizētajiem ziņojumiem (26). Ziņojumos jāietver arī visu saņēmējuzņēmumu saraksts, par katru no tiem norādot šādus datus:

a)

uzņēmuma nosaukums;

b)

uzņēmuma nozares kods, izmantojot NACE (27) trīsciparu nozares klasifikācijas kodu;

c)

darbinieku skaits;

d)

gada apgrozījums un bilances vērtība;

e)

piešķirtā atbalsta apjoms;

f)

saņēmēja ieguldījuma apjoms un veids;

g)

ja vajadzīgs, kompensācijas pasākumu veids un apjoms;

h)

ja vajadzīgs, pārstrukturēšanas atbalsts vai cits atbalsts, ko par tādu uzskata, kurš saņemts iepriekš;

i)

vai pirms pārstrukturēšanas perioda beigām saņēmējuzņēmumā notikusi likvidācija, vai tas bijis pakļauts kolektīvām maksātnespējas procedūrām.

5.   NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO PĀRSTRUKTURĒŠANAS ATBALSTAM LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ (28)

5.1.   Kompensācijas pasākumi

87.

Šā dokumenta 38. līdz 42. punktā, 57. punktā un 82. punkta b) apakšpunktā paredzēts, ka prasību pēc kompensācijas pasākumiem parasti neattiecina uz maziem uzņēmumiem, ja vien noteikumos par valsts atbalstu konkrētajā nozarē nav noteikts citādi. Lauksaimniecības nozarē Komisija parasti pieprasa kompensācijas pasākumus saskaņā ar principiem 38. līdz 42. punktā, kas jāveic visiem pārstrukturēšanas atbalsta saņēmējiem neatkarīgi no to lieluma.

5.2.   Jaudas pārpalikuma noteikšana

88.

Šo pamatnostādņu nolūkos strukturālo jaudas pārpalikumu lauksaimniecības nozarē Komisija nosaka katrā atsevišķā gadījumā, ņemot vērā, jo īpaši, attiecīgā produkta kategorijas apjomu un tendences iepriekšējos trīs gados, tirgus stabilizācijas pasākumus, īpaši eksporta kompensācijas un iziešanu no tirgus, pasaules tirgus cenu attīstību un Kopienas tiesību aktos noteiktos nozares ierobežojumus.

5.3.   Atbilstība glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsta shēmām

89.

Atkāpjoties no 79. punkta noteikumiem, Komisija var arī atbrīvot atbalstu MVU no individuālas paziņošanas, ja attiecīgie MVU neatbilst nevienam no 10. punktā norādītajiem trīs kritērijiem.

5.4.   Jaudas samazinājums

90.

Ja pastāv strukturāls ražošanas jaudas pārpalikums, piemēro prasību neatgriezeniski samazināt vai slēgt jaudas, kā norādīts 38. līdz 42. punktā. Atklātu lauksaimniecības zemi drīkst izmantot atkal 15 gadus pēc faktiskas jaudas slēgšanas. Līdz tam laikam tā jāsaglabā labā lauksaimnieciskā un vides stāvoklī kā zeme, ko vairs neizmanto ražošanas nolūkos saskaņā ar 5. pantu Padomes 2003. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (29), un ar attiecīgiem īstenošanas noteikumiem.

91.

Ja atbalsta pasākums vērsts uz konkrētiem produktiem vai operatoriem, ražošanas jaudas samazinājumam jāsasniedz vismaz 10 % no tā, par ko faktiski piešķir pārstrukturēšanas atbalstu. Attiecībā uz pasākumiem, kas nav šādi vērsti, ražošanas jaudas samazinājumam jāsasniedz vismaz 5 %. Attiecībā uz pārstrukturēšanas atbalstu, kas piešķirts mazāk labvēlīgos apgabalos (30), jaudas samazinājuma prasība tiek samazināta par diviem procentu punktiem. Komisija atceļ šīs jaudas samazināšanas prasības, ja lēmumi par pārstrukturēšanas atbalsta piešķiršanu, kas pieņemti saņēmēju labā kādā konkrētā nozarē secīgā 12 mēnešu laika posmā, kopumā nesaistās ar vairāk kā 1 % no šās nozares ražošanas jaudas attiecīgajā dalībvalstī. Attiecībā uz atbalsta režīmu, kas attiecas vienīgi uz konkrētu reģionu, šo noteikumu var piemērot reģionālā līmenī.

92.

Prasību par neatgriezenisku jaudas samazināšanu var izpildīt attiecīgā tirgus līmenī (nav tādas prasības, lai obligāti tiktu aptverti samazinājumi, ko veic pārstrukturēšanas atbalsta saņēmēji). Ievērojot kopējās lauksaimniecības politikas noteikumus, dalībvalstis var izvēlēties, kādu jaudas samazināšanas sistēmu tās vēlas īstenot.

93.

Dalībvalstij jāpierāda, ka jaudas samazināšana būtu papildus samazinājumiem, kas tiktu piemēroti bez pārstrukturēšanas atbalsta.

94.

Ja jaudas samazināšanu necenšas panākt atbalsta saņēmēja līmenī, samazināšanas pasākumi jāīsteno ne vēlāk kā vienu gadu pēc atbalsta piešķiršanas.

95.

Lai nodrošinātu efektivitāti jaudas slēgšanā attiecīgā tirgus līmenī, dalībvalstij jāapņemas nepiešķirt valsts atbalstu jaudas palielināšanai attiecīgajā nozarē. Šai apņemšanās jāpaliek spēkā piecus gadus no tā datuma, kad faktiski sasniegts vajadzīgais jaudas samazinājums.

96.

Nosakot atbilstību pārstrukturēšanas atbalsta saņemšanai un tā apjomu, atsevišķu uzņēmēju līmenī neņem vērā atbilstību noteikumiem par Kopienas kvotu un citiem saistītiem noteikumiem.

5.5.   “Vienreiz un pēdējoreiz” nosacījums

97.

Princips, ka glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsts jāpiešķir tikai vienu reizi, attiecas arī uz lauksaimniecības nozari. Tomēr desmit gadu laika posma vietā, kas minēts 3.3. iedaļā, piemēro piecu gadu laika posmu.

5.6.   Uzraudzība un gada ziņojums

98.

Noteikumi, kas izklāstīti 3. un 4. nodaļā, attiecas uz uzraudzību un gada ziņojumiem lauksaimniecības nozarē, izņemot pienākumu iesniegt sarakstu ar visiem atbalsta saņēmējiem un konkrētu informāciju par katru no tiem (skat. 86. punktu). Ja tiek izmantoti 90. līdz 96. punkta noteikumi, ziņojumā jāietver arī dati par ražošanas jaudu, uz ko faktiski attiecināts pārstrukturēšanas atbalsts, kā arī sasniegtais jaudas samazinājums.

6.   ATTIECĪGI PASĀKUMI, KAS MINĒTI 88. PANTA 1. PUNKTĀ

99.

Komisija ar atsevišķu vēstuli saskaņā ar Līguma 88. panta 1. punktu iesaka dalībvalstīm pieņemt attiecīgus pasākumus, kā noteikts 100. un 101. punktā, attiecībā uz tajās esošām atbalsta shēmām. Komisija jebkādas turpmākas shēmas atļauj tikai tad, ja ir ievēroti minētie noteikumi.

100.

Dalībvalstīm, kas ir pieņēmušas Komisijas priekšlikumu, jāpielāgo savas esošās atbalsta shēmas, kas turpina pastāvēt pēc 2004. gada 9. oktobra, sešu mēnešu laikā, lai tās būtu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.

101.

Viena mēneša laikā pēc minētās vēstules saņemšanas, kurā ieteikti attiecīgi pasākumi, dalībvalstīm jānorāda, ka tās šos attiecīgos pasākumus akceptē.

7.   PIEMĒROŠANAS DIENA UN ILGUMS

102.

Komisija piemēro šīs pamatnostādnes no 2004. gada 10. oktobra un līdz 2009. gada 9. oktobrim.

103.

Paziņojumus, ko Komisija reģistrējusi pirms 2004. gada 10. oktobra, izskata saskaņā ar tiem kritērijiem, kas ir spēkā paziņošanas brīdī.

104.

Pamatojoties uz šīm pamatnostādnēm, ja atbalsta daļa vai viss atbalsts ir piešķirts pēc pamatnostādņu publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Komisija izskata, vai ir saderīgs ar kopējo tirgu jebkāds glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsts, kas piešķirts bez tās atļaujas un tādēļ ir pretrunā ar Līguma 88. panta 3. punktu.

Visos pārējos gadījumos tā veiks pārbaudi, pamatojoties uz pamatnostādnēm, ko piemēro atbalsta piešķiršanas laikā.


(1)  OV C 368, 23.12.1994., 12. lpp.

(2)  OV C 283, 19.9.1997., 2. lpp. Skat. arī zemsvītras piezīmi attiecībā uz 5. nodaļas virsrakstu.

(3)  OV C 288, 9.10.1999., 2. lpp.

(4)  Tas attiecas jo īpaši uz tiem uzņēmumu veidiem, kas minēti 1. panta 1. punkta pirmajā daļā Padomes Direktīvā 78/660/EEK (OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/51/EK (OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.).

(5)  Pēc analoģijas ar Padomes Direktīvas 77/91/EEK 17. panta noteikumiem (OV L 26, 30.1.1977., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(6)  Tas attiecas jo īpaši uz tiem uzņēmumu veidiem, kas minēti 1. panta 1. punkta otrajā daļā Padomes Direktīvā 78/660/EEK.

(7)  Lai noteiktu, vai uzņēmums ir neatkarīgs uzņēmums vai grupas daļa, tiks ņemti vērā Komisijas Regulas (EK) Nr. 68/2001 (OV L 10, 13.1.2001., 20. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 363/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 20. lpp.), I pielikumā paredzētie kritēriji.

(8)  3. pants Padomes Regulā (EK) Nr. 1407/2002 (OV L 205, 2.8.2002., 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(9)  Komisijas paziņojums par dažiem izskatīšanas aspektiem ar EOTK līguma darbības beigšanos saistītās konkurences lietās, 19. punkts (OV C 152, 26.6.2002., 5. lpp.). Komisijas paziņojums par glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu un atbalstu uzņēmuma slēgšanai tērauda nozarē,1. punkts (OV C 70, 19.3.2002., 21. lpp.). Piemēroti pasākumi, kas pieņemti Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipu kontekstā (OV C 70, 19.3.2002., 8. lpp.).

(10)  Šāda veida īpaši noteikumi pastāv attiecībā uz aviācijas nozari (OV C 350, 10.12.1994., 5. lpp.).

(11)  Citiem vārdiem, atbalsta piešķiršanu MVU, kas neatbilst šajā 79. punktā norādītajiem nosacījumiem, tomēr var atbrīvot no individuālas paziņošanas.

(12)  OV C 19, 20.1.2001., 7. lpp.

(13)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(14)  Lieta C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf pret Komisiju u.c. [1997] ECR I-2549.

(15)  Izņēmums var būt glābšanas atbalsts banku nozarē, lai ļautu attiecīgajai kredītiestādei īslaicīgi turpināt savu darbību banku jomā saskaņā ar spēkā esošajiem uzraudzības tiesību aktiem (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/12/EK (OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp.). Atbalstam ar jebkādu likmi, ko piešķir citādā veidā nekā aizdevuma garantijas vai aizdevumus, kas izpilda a) apakšpunktā norādītos nosacījumus, jāatbilst vispārējiem glābšanas atbalsta principiem, un tas nevar būt strukturāli finansiāli pasākumi saistībā ar bankas pašu kapitālu. Atbalstu, ko piešķir citādā veidā nekā aizdevuma garantijas vai aizdevumus, kas izpilda a) apakšpunktā norādītos nosacījumus, ņems vērā, saskaņā ar 38. līdz 42. punktu izskatot kompensācijas pasākumus atbilstīgi pārstrukturēšanas plānam.

(16)  Šajā sakarā Komisija var ņemt vērā arī to, vai attiecīgais uzņēmums ir vidējs vai liels uzņēmums.

(17)  OV C 70, 19.3.2002., 8. lpp.

(18)  Šādos gadījumos Komisija atļaus tikai atbalstu, lai atvieglotu pārstrukturēšanas sociālās izmaksas saskaņā ar 3.2.6. iedaļu, un vides atbalstu, lai attīrītu piesārņotās vietas, ko citādi varētu pamest.

(19)  Skat. 7. punktu. Šis obligātais ieguldījums nedrīkst ietvert nekādu atbalstu. Tas tā nav, piemēram, ja aizdevumam ir procentu likmes subsīdija vai ja to atbalsta ar valsts garantijām, kas satur atbalsta elementus.

(20)  Skat. 10. punkta c) apakšpunktu.

(21)  EK Līguma 159. pantā inter alia noteikts, ka “Kopienas politikas un rīcības noteikšanā un īstenošanā, kā arī iekšējā tirgus ieviešanā, ņem vērā 158. pantā izvirzītos mērķus, kā arī veicina to sasniegšanu”.

(22)  Kā definēts Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.). Līdz 2004. gada 31. decembrim attiecīgā definīcija ir atrodama Komisijas Ieteikumā 96/280/EK (OV L 107, 30.4.1996., 4. lpp.).

(23)  Savā spriedumā Lietā C-241/94 (Francija pret Komisiju [1996] ECR I-4551), (Kimberly Clark Sopalin), Eiropas Kopienu Tiesa apstiprināja, ka Francijas iestāžu pēc saviem ieskatiem īstenotā finansēšanas sistēma no Valsts nodarbinātības fonda varēja ļaut dažiem uzņēmumiem nonākt labvēlīgākā stāvoklī nekā citiem, un tādējādi tā uzskatāma par atbalstu Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē. (Tiesas spriedums neapšaubīja Komisijas secinājumus, ka atbalsts ir saderīgs ar kopējo tirgu.)

(24)  Attiecībā uz nepaziņotu atbalstu Komisija savā novērtējumā ņems vērā iespēju, ka atbalsts būtu varējis tikt pasludināts par saderīgu ar kopējo tirgu arī citādā formā kā glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsts.

(25)  Neparedzēts apstāklis ir tāds apstāklis, ko uzņēmuma vadība nekādi nav spējusi paredzēt, izstrādājot pārstrukturēšanas plānu, un kas nav sakarā ar uzņēmuma vadības nolaidību vai kļūmēm, vai tās grupas lēmumiem, kurai uzņēmums pieder.

(26)  Skat. III pielikumu A un B (standartizētais esošā valsts atbalsta paziņošanas formāts) Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulai (EK) Nr. 794/2004, ar ko pieņem noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.).

(27)  Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, ko publicē Eiropas Kopienu Statistikas birojs.

(28)  Šo pamatnostādņu nolūkos tas aptver visus operatorus, kas iesaistīti Līguma I pielikuma (lauksaimniecība) lauksaimniecības produktu primārajā ražošanā. Šī nodaļa neattiecas uz atbalsta pasākumiem par labu uzņēmumiem, kas pārstrādā un tirgo lauksaimniecības produktus. Atbalstu pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumiem jāizvērtē saskaņā ar šo pamatnostādņu vispārējiem noteikumiem. Šī nodaļa neattiecas uz zivsaimniecību un akvakultūru.

(29)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 864/2004 (OV L 161, 30.4.2004., 48. lpp.).

(30)  Kā definēts 13. un nākamajos pantos Padomes Regulā (EK) Nr. 1257/1999 (OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 583/2004 (OV L 91, 30.3.2004., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Formula (1), ar ko aprēķina maksimālo glābšanas atbalsta apjomu, lai varētu piemērot vienkāršoto procedūru:

Formula

Formula balstās uz uzņēmuma darbības rezultātiem (EBIT, ieņēmumi pirms procentiem un nodokļiem) gadā pirms atbalsta piešķiršanas/paziņošanas (apzīmēts ar t). Šai summai pieskaita nolietošanos. Tad summai pieskaita izmaiņas apgrozāmajā kapitālā. Izmaiņas apgrozāmajā kapitālā aprēķina kā starpību starp apgrozāmajiem līdzekļiem un īstermiņa saistībām (2) pēdējā noslēgtajā grāmatvedības pārskata periodā. Tāpat, ja darbības rezultāta līmenī ir kādas rezerves, tās skaidri jānorāda un nav jāietver rezultātā.

Formulas mērķis ir noteikt uzņēmuma negatīvo darbības naudas plūsmu gadā pirms atbalsta pieteikuma (vai pirms atbalsta piešķiršanas attiecībā uz nepaziņotiem atbalstiem). Pusei no šīs summas vajadzētu saglabāt uzņēmuma darbību sešu mēnešu laika posmā. Tādēļ formulas rezultāts jādala ar 2.

Šo formulu var piemērot tikai tad, ja rezultāta summa ir negatīva.

Ja šīs formulas rezultāts ir pozitīvs, jāiesniedz sīkāks izskaidrojums, kurā tiek parādīts, ka uzņēmums ir nonācis grūtībās, kā definēts 10. un 11. punktā.

Piemērs:

Ieņēmumi pirms procentiem un nodokļiem (miljonos eiro)

(12)

Nolietojums (miljonos eiro)

(2)

Bilance (miljonos eiro)

31. decembris, X

31. decembris, XO

Apgrozāmie līdzekļi

Skaidra nauda vai līdzvērtīgi

10

5

Saņemamās summas

30

20

Krājumi

50

45

Nākamo periodu izmaksas

20

10

Citi apgrozāmie līdzekļi

20

20

Apgrozāmie līdzekļi kopā

130

100

Īstermiņa saistības

Maksājamās summas

20

25

Uzkrātie izdevumi

15

10

Atliktais ienākums

5

5

Īstermiņa saistības kopā

40

40

Apgrozāmais kapitāls

90

60

Apgrozāmā kapitāla izmaiņas

(30)

Maksimālais glābšanas atbalsta apjoms = [-12 + 2 + (-30)] / 2 = -20 miljoni eiro

Tā kā formulas iznākums ir lielāks nekā 10 miljoni eiro, nevar izmantot 30. punktā aprakstīto vienkāršoto procedūru. Ja šī robeža ir pārsniegta, dalībvalstij jāpaskaidro, kā noteiktas uzņēmuma turpmākās naudas plūsmas vajadzības un glābšanas atbalsta apjoms.


(1)  EBIT (ieņēmumi pirms procentiem un nodokļiem, kā noteikts gada pārskatos par gadu pirms piemērošanas, ko norāda kā t), jāpieskaita nolietojums tajā pašā laika posmā plus izmaiņas apgrozāmajā kapitālā 2 gadu periodā (gads pirms piemērošanas un iepriekšējais gads), dalot to visu ar divi, lai noteiktu apjomu pa 6 mēnešiem, t.i., parasto glābšanas atbalsta atļauto laika posmu.

(2)  Apgrozāmie līdzekļi: likvīdie līdzekļi, debitoru parādi (klientu un debitoru rēķini), citi apgrozāmie līdzekļi un nākamo periodu izmaksas, krājumi.

Īstermiņa saistības: finansiālais parāds, apmaksājamie rēķini (piegādātāju un kreditoru rēķini) un citas īstermiņa saistības, atliktais ienākums, citas uzkrātās saistības, nodokļu saistības.


1.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 244/18


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.3569 - WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS)

(2004/C 244/03)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

2004. gada 23. septembrī Komisija saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmums Wendel Investissement (“Wendel”, Francija) Padomes Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnu kontroli pār uzņēmumu Bureau Veritas S.A. (“Bureau Veritas”, Francija), ko pašreiz kopīgi kontrolē Wendel un Poincaré Investissements, iegādājoties tā akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Wendel: ieguldījumu līdzdalība ar kontroli pār Legrand, Wheelabrator Allevard, Oranje-Nassau, un Stallergènes,

uzņēmums Bureau Veritas: sertificēšana, klasificēšana un kvalitātes kontrole.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma, iespējams, attiecas uz paziņoto darījumu. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.3569 - WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


1.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 244/19


LIKUMDOŠANAS PRIEKŠLIKUMI, KAS NAV COM DOKUMENTI, KURUS KOMISIJA PIEŅĒMUSI NO 1.08.2004. LĪDZ 31.08.2004.  (1)

(2004/C 244/04)

Dokuments

Daļa

Pieņemšanas datums

Nosaukums

COM(2004) 548

 

9.8.2004.

Ieteikums Padomes Lēmumam par sarunu uzsākšanu attiecībā uz nolīgumu par monetārajām attiecībām ar Andoras Firstisti

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex


(1)  Šajā sarakstā ir tikai COM dokumenti, kas atbilst publicēšanas prasībām.


II Sagatavošanas dokumenti

Komisija

1.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 244/20


LIKUMDOŠANAS PRIEKŠLIKUMI, KURUS KOMISIJA PIEŅĒMUSI NO 1.08.2004. LĪDZ 31.08.2004.  (1)

(2004/C 244/05)

Dokuments

Daļa

Pieņemšanas datums

Nosaukums

COM(2004) 545

 

9.8.2004

Priekšlikums grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 2287/2003 par zvejas iespējām Grenlandes ūdeņos

COM(2004) 559

1

16.8.2004

Priekšlikumi Padomes Lēmumam par Līguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un tās Dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, cīņā pret krāpšanos un visām citām nelegālām darbībām, kas ietekmē to finansiālās intereses

COM(2004) 559

2

16.8.2004

Priekšlikumi Padomes Lēmumam par Līguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās Dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, cīņā pret krāpšanos un visām citām nelegālām darbībām, kas ietekmē to finansiālās intereses

COM(2004) 563

 

18.8.2004

Priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 87/328/EEK par to liellopu spermas uzglabāšanu, kuri paredzēti Kopienas iekšējai tirdzniecībai

COM(2004) 571

 

26.8.2004

Priekšlikums Padomes Regulai ar kuru uzliek galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas uzlikts noteiktu grafīta elektrodu sistēmu importam no Indijas

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex


(1)  Šajā sarakstā ir tikai COM dokumenti, kas atbilst publicēšanas prasībām.


III Paziņojumi

Komisija

1.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 244/21


AICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS

Kopīgā harmonizētā Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju aptauju programma

(2004/C 244/06)

1.   KONTEKSTS

Eiropas Komisija izsludina aicinājumu iesniegt priekšlikumus ar mērķi nodrošināt ilgtermiņa sadarbību aptauju sagatavošanā Kopīgās harmonizētās Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju aptauju programmas ietvaros (Komisija apstiprinājusi 2000. gada 29. novembrī) Čehijā, Kiprā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Slovākijā un Slovēnijā (turpmāk tekstā “jaunās ES dalībvalstis”), Luksemburgā un Bulgārijā, Horvātijā un Rumānijā. Šai sadarbībai jānotiek saskaņā ar vispārējo partnerības līgumu starp Komisiju un specializētajām iestādēm jaunajās ES dalībvalstīs, Luksemburgā un Bulgārijā, Horvātijā un Rumānijā trīs gadu laikā.

Programma ir paredzēta informācijas ieguvei par tautsaimniecības stāvokli ES dalībvalstīs, lai varētu salīdzināt to ekonomikas attīstības ciklus EMS (Ekonomiskās un monetārās savienības) vadības nolūkā. Tā ir kļuvusi par EMS ekonomiskās uzraudzības mehānisma, kā arī vispārējās ekonomiskās politikas neatņemamu sastāvdaļu.

2.   NOLŪKS UN TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

2.1   Mērķi

Kopīgajā harmonizētajā programmā iesaistītas specializētas organizācijas/institūti, kas veic viedokļu aptaujas uz kopīga finansējuma pamata. Komisija plāno noslēgt līgumus ar organizācijām un institūtiem, kas ir atbilstoši kvalificēti, lai sagatavotu vienu vai vairākas no šādām aptaujām nākamajos trīs gados:

investīciju, celtniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu aptaujas jaunajās ES dalībvalstīs, Bulgārijā, Horvātijā un Rumānijā,

mazumtirdzniecības un pakalpojumu aptaujas Luksemburgā,

rūpniecības un patērētāju aptaujas Horvātijā,

Komisija arī organizē speciālas aptaujas par svarīgiem tautsaimniecības jautājumiem. Šīs speciālās aptaujas saskaņā ar noteikumiem ir neregulāras un tiek sagatavotas papildus ikmēneša aptaujām, izmantojot tos pašus ikmēneša aptaujām apstiprinātos paraugus, lai iegūtu informāciju par konkrētiem tautsaimniecības politikas jautājumiem.

Aptauju mērķa grupa ir rūpniecības, investīciju, celtniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojuma nozares vadība, kā arī patērētāji.

2.2   Tehniskie nosacījumi

2.2.1   Aptauju laiks un rezultātu paziņošana

Šī tabula sniedz pārskatu par aptaujām, kas nepieciešamas saskaņā ar šo aicinājumu iesniegt priekšlikumus:

Aptaujas nosaukums

Iekļauto nozaru skaits/apjoms

Mēnesī uzdodamo jautājumu skaits

Ceturksnī uzdodamo jautājumu skaits

Rūpniecības aptauja

56 / -

7

9

Investīciju aptauja

8 / 6

2 jautājumi martā/aprīlī

4 jautājumi oktobrī/novembrī

Celtniecības aptauja

5 / -

5

1

Mazumtirdzniecības aptauja

9 / -

6

-

Pakalpojumu aptauja

19 / -

6

1

Patērētāju aptauja

25 / -

12

3

Ikmēneša aptaujas veicamas katra mēneša pirmajās divās nedēļās un rezultāti nosūtāmi pa elektronisko pastu Komisijai vismaz 4 darbdienas pirms mēneša beigām un saskaņā ar grafiku, kas tiks iekļauts piešķīruma līgumā.

Ceturkšņa aptaujas veicamas katra ceturkšņa pirmajās divās nedēļās (janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī), un to rezultāti nosūtāmi pa elektronisko pastu Komisijai vismaz 4 darbdienas pirms attiecīgi janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra beigām un saskaņā ar grafiku, kas tiks iekļauts piešķīruma līgumā.

Sešu mēnešu investīciju aptaujas veicamas martā/aprīlī un oktobrī/novembrī, un rezultāti nosūtāmi pa elektronisko pastu Komisijai vismaz 4 darbdienas pirms attiecīgi maija un decembra beigām un saskaņā ar grafiku, kas tiks iekļauts piešķīruma līgumā.

Speciālo aptauju gadījumā labuma guvējam jāapņemas ievērot konkrētos grafikus, kas tam iesniegti.

2.2.2   Kopīgās harmonizētās ES biznesa un patērētāju aptauju programmas metodoloģija

Ziņas par metodoloģiju atrodamas lietotāja rokasgrāmatā interneta lapā:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI UN DARBĪBAS LAIKS

3.1   Administratīvie noteikumi

Organizācija vai institūts tiks izraudzīts uz maksimālo laika periodu trīs gadi. Komisija vēlas nodibināt ilglaicīgu sadarbību ar veiksmīgajiem kandidātiem. Lai to īstenotu, starp pusēm tiks noslēgts vispārējās partnerības līgums uz trim gadiem. Saskaņā ar šo vispārējo partnerības līgumu, kas konkretizēs kopīgos mērķus un plānoto pasākumu veidu, starp pusēm drīkst tikt noslēgti trīs konkrēti piešķīruma līgumi uz vienu gadu. Pirmais no šiem konkrētajiem piešķīruma līgumiem attieksies uz laika periodu no 2005. gada maija līdz 2006. gada aprīlim.

3.2   Darbības laiks

Aptaujas ilgst no 1. maija līdz 30. aprīlim. Pasākuma darbības laiks nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus (13 mēnešus investīciju aptaujai).

4.   FINANSIĀLĀ STRUKTŪRA

4.1   Kopienas finansējuma avoti

Izvēlētās operācijas tiks finansētas no budžeta pozīcijas 01.02.02 – Ekonomiskās un monetārās savienības koordinācija un uzraudzība.

4.2   Aprēķinātais kopējais Kopienas budžets šim piedāvājumam

Kopējais šīm aptaujām pieejamais budžets ir aptuveni 650 000 eiro.

Labuma guvēju skaits, domājams, būs robežās no 12 līdz 24 atkarībā no saņemtajiem priekšlikumiem.

4.3   Kopienas līdzfinansējuma procentuālā daļa

Komisijas daļa kopīgajā finansējumā nedrīkst pārsniegt 50 % no atbilstošajām izmaksām, ko labuma guvējs uzņemas ar katru aptauju.

4.4   Pasākumu finansējums no labuma guvēja puses un atbilstošās izmaksas

Attaisnotās izmaksas var uzņemties tikai pēc tam, kad visas puses ir parakstījušas ikgadējo konkrēto piešķīruma līgumu, izņemot izņēmuma gadījumus, un nekādos apstākļos pirms piešķīruma pieteikuma iesniegšanas. Ieguldījumi materiālā izteiksmē netiek uzskatīti par attaisnotām izmaksām.

Saskaņā ar vispārējo partnerības līgumu labuma guvējs tiks lūgts katru gadu iesniegt detalizētu budžetu, iekļaujot pasākuma izmaksu un finansējuma novērtējumu, izteiktu eiro. Budžetam tiks iekļauts kā pielikums pie ikgadējā konkrētā piešķīruma līguma. Komisija var vēlāk izmantot šos skaitļus audita vajadzībām.

5.   PIEMĒROTĪBAS KRITĒRIJI

5.1   Pretendentu juridiskais statuss

Aicinājums iesniegt priekšlikumus ir atvērts organizācijām un institūtiem (juridiskām personām), kuru juridiskais statuss nostiprināts kādā no ES dalībvalstīm, Bulgārijā, Horvātijā vai Rumānijā. Pretendentiem jāpierāda, ka tie pastāv kā juridiska persona, un jāuzrāda prasītā dokumentācija, kas formas ziņā atbilst juridiskas personas standartam.

5.2   Pamats izslēgšanai

Pieteikumi piešķīrumam netiks izskatīti, ja pretendenti atbilst vienai no šīm situācijām (1):

a)

tie ir bankrotējuši vai atrodas likvidācijas procesā, viņu lietas administrē tiesa, notiek vienošanās ar kreditoriem, tie ir apturējuši uzņēmējdarbību, notiek tiesvedība par minētajām situācijām vai tie atrodas jebkādā analogā situācijā, kas izriet no līdzīgas procedūras, ko paredz valstu tiesību akti vai noteikumi;

b)

tie ir atzīti par vainīgiem profesionāla rakstura pārkāpumā ar spriedumu, kam ir res judicata spēks;

c)

tie ir vainīgi nopietnā profesionāla rakstura pārkāpumā, kas pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko atzīst pasūtītāja iestāde;

d)

tie nav izpildījuši saistības attiecībā uz sociālajiem maksājumiem vai nodokļiem saskaņā ar dibināšanas valsts vai pasūtītājas iestādes valsts tiesību aktiem, vai tiesību aktiem valstī, kurā tiks īstenots līgums;

e)

par tiem ir pieņemts tiesas spriedums, kam ir res judicata spēks, par krāpšanu, korupciju, iesaistīšanos noziedzīgā organizācijā vai citā nelegālā darbībā, kas var kaitēt Kopienas finansiālajām interesēm;

f)

pēc citas sagādes procedūras vai piešķīruma procedūras, kas finansēta no Kopienas budžeta, tie tikuši atzīti par nopietniem līguma pārkāpējiem par nespēju ievērot savas līgumiskās saistības;

g)

tie ir interešu konflikta situācijā;

h)

tie ir atzīti par vainīgiem nepareizas informācijas sniegšanā vai nav snieguši nepieciešamo informāciju.

Pretendentiem jāapliecina, ka uz viņiem neattiecas neviena no situācijām, kas minētas 5. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā ar standarta atbilstības deklarācijas formas palīdzību.

5.3   Administratīvie un finansiālie sodi

1.

Neierobežojot to sodu piemērošanu, kas minēti līgumā, kandidāti vai konkursa dalībnieki un izpildītāji, kas atzīti par vainīgi nepatiesu deklarāciju iesniegšanā vai kas atzīti par nopietniem līgumisko saistību nepildītājiem iepriekšējā piešķīruma procedūrā, izslēdzami no visiem līgumiem un piešķīrumiem, kas tiek finansēti no Kopienas budžeta uz maksimālo termiņu diviem gadiem, sākot no pārkāpuma konstatācijas brīža, kas apliecināts izpildītāja pārbaudes procedūrā. Šis periods var tikt pagarināts uz trim gadiem, ja noticis atkārtots pārkāpums piecu gadu laikā no pirmā pārkāpuma konstatācijas.

Konkursa dalībnieki vai kandidāti, kas atzīti par vainīgiem nepatiesu deklarāciju iesniegšanā, arī maksā naudas sodu, kas atbilst 2 % līdz 10 % no kopējās piešķirtā līguma summas.

Izpildītāji, kas atzīti par nopietniem līgumisko saistību pārkāpējiem, maksā naudas sodu, kas atbilst 2 % līdz 10 % no attiecīgā līguma kopējās summas. Šo likmi var palielināt līdz 4 % līdz 20 % gadījumā, ja pārkāpums noticis atkārtoti piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma.

2.

Gadījumos, kas minēti 5. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktā, kandidāti vai konkursa dalībnieki izslēdzami no visiem līgumiem vai piešķīrumiem maksimāli uz diviem gadiem kopš brīža, kad pārkāpums konstatēts un apliecināts izpildītāja pārbaudes procedūrā.

Gadījumos, kas minēti 5. panta 2. punkta b) un e) apakšpunktā, kandidāti vai konkursa dalībnieki izslēdzami no visiem līgumiem un piešķīrumiem vismaz uz vienu gadu un maksimāli līdz četriem gadiem no datuma, kad izdarīts paziņojums par šo spriedumu.

Šos periodus drīkst pagarināt līdz pieciem gadiem gadījumā, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma vai pirmā sprieduma.

3.

Gadījumi, kas minēti 5. panta 2. punkta e) apakšpunktā, ir šādi:

a)

krāpšanas gadījumi, kas minēti Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1. pantā, kas pieņemts ar Padomes aktu 1995. gada 26. jūlijā;

b)

korupcijas gadījumi, kas minēti 3. pantā Konvencijā par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas pieņemts ar Padomes aktu 1997. gada 26. maijā;

c)

dalības noziedzīgās organizācijās gadījumi, kas definēti Padomes Vienotās rīcības dokumenta 98/733/JHA 2. panta 1. punktā;

d)

naudas atmazgāšanas gadījumi, kas definēti Padomes Direktīvas 91/308/EEK 1. pantā.

6.   IZVĒLES KRITĒRIJI

Pretendentiem jābūt stabiliem un efektīviem finansējuma avotiem, lai nodrošinātu to darbību visā periodā, kurā tiek veikti pasākumi, vai gadā, uz kuru attiecas piešķīrums, un lai piedalītos to finansēšanā. Tiem nepieciešama tāda profesionālā kompetence un kvalifikācija, kas vajadzīga, lai īstenotu piedāvātos pasākumus vai darba programmu.

6.1   Pretendentu finansiālais nodrošinājums

Pretendentiem jābūt pietiekamam finansiālajam nodrošinājumam, lai veiktu piedāvāto pasākumu, un jāiesniedz savas bilances un peļņas un zaudējumu aprēķini par pēdējiem diviem finanšu gadiem, par kuriem noslēgtas bilances. Šis noteikums neattiecas uz valsts institūcijām un starptautiskām organizācijām.

6.2   Pretendentu darbības spējas

Pretendentiem jābūt pietiekamām darbības spējām, lai veiktu piedāvāto operāciju, un jāiesniedz atbilstoši pamatojuma dokumenti.

Lai novērtētu pretendenta spējas, tiks izmantoti šādi kritēriji:

vismaz trīs gadus ilga pierādīta pieredze, sagatavojot un īstenojot kvalitatīvas uzņēmumu un patērētāju aptaujas,

pierādīta pieredze vismaz divās no šīm jomām:

1)

uzņēmumu un patērētāju aptauju rezultātu novērtēšana, metodoloģiskie jautājumi (atlase, anketas un grafiki) un analīze;

2)

indikatoru izveide, balstoties uz biznesa un patērētāju aptauju rezultātiem;

3)

biznesa un patērētāju aptauju rezultātu izmantošana cikliskai un makroekonomiskai analīzei un izpētei, izmantojot statistiskas un ekonometriskas metodes, tostarp analīzi pa sektoriem;

4)

ekonometriskie modeļi un citi prognozēšanas instrumenti,

spēja izmantot Kopējās harmonizētās ES uzņēmumu un patērētāju aptauju programmas metodoloģiju un ievērot Komisijas instrukcijas: ievērot ikmēneša paziņošanas termiņus, īstenot uzlabojumus un izmaiņas aptauju programmā pēc Komisijas dienestu lūguma saskaņā ar vienošanos, kas pieņemta koordinācijas tikšanās laikā ar sadarbības organizāciju/institūtu pārstāvjiem.

7.   PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Piešķirot līgumu veiksmīgajiem kandidātiem, tiks ievēroti šādi kritēriji:

kandidāta kompetences un pieredzes līmenis jomās, kas minētas 6.2. punktā,

piedāvātā aptaujas metodoloģija, tostarp atlases veids, atlases apjoms, pārklājuma līmenis, atbildes līmenis,

kandidāta kompetences un zināšanu līmenis attiecībā uz specifiskajām aptaujas iezīmēm nozarē un valstī, kur paredzēts veikt aptauju/aptaujas,

kandidāta darba organizācijas efektivitāte, vērtējot elastīgumu, infrastruktūru, kvalificētu darbaspēku un aparatūru darba veikšanai, rezultātu paziņošanai, dalībai aptaujas rezultātu sagatavošanā saskaņā ar kopīgo harmonizēto programmu un sakariem ar Komisiju,

ieguvums, salīdzinot ar izmaksām.

8.   PRAKTISKĀS PROCEDŪRAS

8.1   Priekšlikumu sastādīšana un iesniegšana

Priekšlikumos jāiekļauj aizpildīta un parakstīta standarta priekšlikuma forma un visi pavadošie dokumenti, kas minēti priekšlikuma formā.

Katram pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāsastāv no viena parakstīta oriģināla un divām kopijām.

No Komisijas var saņemt:

standarta priekšlikuma formu,

paraugu vispārējam partnerības līgumam,

paraugu konkrētajam piešķīruma līgumam kopā ar pielikumu, kurā ir pasākuma detalizēts apraksts,

budžeta standarta paziņojumu, lai sniegtu aprēķinus aptaujas izmaksām un finanšu plānam,

finanšu identifikācijas standarta formu,

juridiskās personas standarta formu,

piemērotības standarta deklarācijas formu,

a)

lejupielādējot no šīs interneta adreses:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/tenders/call0406_en.htm

b)

ja iepriekš minētā iespēja nav pieejama, rakstot Komisijai uz adresi:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Fakss Nr. (+32-2) 296 36 50

Lūgums minēt “ Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01”;

Komisija saglabā tiesības grozīt šos standarta dokumentus saskaņā ar kopīgo harmonizēto programmu un/vai budžeta vadības noteiktiem ierobežojumiem.

Priekšlikumi iesniedzami vienā no Eiropas Kopienas oficiālajām valodām nepieciešamības gadījumā kopā ar tulkojumu angļu, franču vai vācu valodā.

Nogādājot gan personiski, gan pa pastu, priekšlikumiem jābūt aizzīmogotā mapē, kam jāatrodas vēl vienā aizzīmogotā aploksnē.

Uz ārējās aploksnes minama adrese saskaņā ar tālāk minēto 8. panta 3. punktu un atzīme “Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01”. (“Aicinājums iesniegt priekšlikumus - ECFIN/2004/A3-01”).

Uz aizzīmogotās iekšējās aploksnes, kurā atrodas priekšlikums, jābūt atzīmei “Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01, not to be opened by the internal mail department”. (“Aicinājums iesniegt priekšlikumus - ECFIN/2004/A3-01”, neatvērt iekšējā pasta struktūrvienībā).

Komisija informēs kandidātus par priekšlikuma saņemšanu, nosūtot atpakaļ saņemšanas apstiprinājuma lapu, kas iesniegta kopā ar priekšlikumu.

8.2   Priekšlikumu saturs

8.2.1   Administratīvais priekšlikums

Administratīvajā priekšlikumā jāietver:

pareizi aizpildīta un parakstīta juridiskās personas standarta forma un nepieciešamie pavaddokumenti, kas pierāda organizācijas vai institūta juridisko statusu,

pareizi aizpildīta un parakstīta finanšu identifikācijas standarta forma,

pareizi parakstīta standarta deklarācija par pretendenta piemērotību,

organizācijas vai institūta organizācijas shēma, kurā uzrādīti vadītāju vārdi un ieņemamie amati un operatīvais dienests, kas atbildīgs par aptauju veikšanu,

organizācijas vai institūta paziņojums, ka tas vēlas parakstīt standarta vispārējo partnerības līgumu un specifisko piešķīruma līgumu, ja tiks izraudzīts,

labas finansiālās situācijas pierādījums: pievienojami bilances rādītāji un peļņas un zaudējumu aprēķini par iepriekšējiem diviem gadiem, par kuriem noslēgti aprēķini.

8.2.2   Tehniskais piedāvājums

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

organizācijas vai institūta apraksts, kas ļauj novērtēt tā kvalifikāciju un pieredzes apjomu un ilgumu atbilstošajās jomās saskaņā ar 6. panta 2. punktu. Tas nozīmē jebkādus pētījumus, apkalpošanas līgumus, konsultāciju darbu, aptaujas, publikācijas vai citu iepriekš veiktu darbu, norādot klienta nosaukumu un minot, kuri darbi, ja tādi ir, veikti Eiropas Komisijai. Pievienojami visatbilstošākie pētījumi un/vai to rezultāti,

detalizēts operatīvās organizācijas apraksts aptauju veikšanai. Pievienojama atbilstoša dokumentācija par pretendenta rīcībā esošo infrastruktūru, iekārtām, resursiem un kvalificētu personālu (īss CV),

detalizēts aptaujas metodoloģijas apraksts: atlases metodes, atlases kļūdas un uzticamības intervāli, atlases lielums un paredzamais atbildes līmenis,

detalizēts to uzdevumu saraksts, par kuriem tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi.

8.2.3   Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumā jāietver:

pareizi aizpildīts un detalizēts budžeta standarta paziņojums (eiro) 12 mēnešu periodam katrai aptaujai, kurā ietilpst pasākumu finanšu plāns un detalizēts kopējo un vienas vienības izmaksu sadalījums aptaujas veikšanai, iekļaujot apakšuzņēmuma līgumu izmaksas,

dokuments, kas apliecina citu organizāciju finansiālo ieguldījumu, ja tāds nepieciešams.

8.3   Adrese piedāvājumu iesniegšanai

European Commission

Directorate-General ECFIN

“Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01”

Unit ECFIN R-2

BU-1 3/13

B-1049 Brussels.

8.4   Termiņš piešķīruma pieteikumu iesniegšanai

Pretendentiem, kas ieinteresēti saņemt šos piešķīrumus, jāiesniedz pieteikumi Eiropas Komisijai.

Pieteikumi iesniedzami:

a)

vai nu ar ierakstītu vēstuli, pasta zīmogs ne vēlāk kā 2004. gada 16. novembris;

b)

vai nogādājot uz centrālo pasta dienestu Eiropas Komisijā (personiska piegāde vai piegāde, ko veic jebkura pretendenta pilnvarota persona, tostarp privāti piegādes dienesti) uz šādu adresi:

European Commission

Courrier Central

Rue de Genève 1

B-1140 Brussels

vēlākais līdz pulksten 16.00 (Briseles laiks) 2004. gada 16. novembrī. Šajā gadījumā iesniegšanas pierādījums būs datēta un parakstīta kvīts, ko izsniegs pieņēmusī amatpersona minētajā struktūrvienībā.

Pieteikumi, ko Komisija būs saņēmusi pēc termiņa beigām, netiks izskatīti.

9.   KAS NOTIEK AR SAŅEMTAJIEM PIETEIKUMIEM?

Visi pieteikumi tiks pārbaudīti, lai pārliecinātos, vai tie atbilst formālajiem piemērotības kritērijiem.

Piedāvājumus, kas tiks uzskatīti par atbilstošiem, izvērtēs, un tie saņems atzīmes saskaņā ar minētajiem piešķiršanas kritērijiem.

Piedāvājumu izvēles process notiks 2004. gada otrajā pusē. Šim mērķim tiks izveidota vērtēšanas komiteja Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektora vadībā. Tā sastāvēs no vismaz trim personām, kas pārstāvēs vismaz divas specializētas grupas bez savstarpējām hierarhiskām saiknēm, un tai būs pašai savs sekretariāts, kas būs atbildīgs par sakariem ar veiksmīgo kandidātu pēc atlases procedūras pabeigšanas. Arī neveiksmīgie kandidāti tiks individuāli informēti.

10.   SVARĪGI

Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus nenozīmē nekāda veida līgumisku saistību no Komisijas puses pret jebkādu organizāciju/institūtu, kas iesniedzis priekšlikumu. Visai komunikācijai attiecībā uz šo aicinājumu iesniegt piedāvājumus jānotiek rakstiski.

Pretendentiem jāņem vērā līguma noteikumi, kas piešķīruma gadījumā būs obligāti.


(1)  Saskaņā ar 93. un 94. pantu Finanšu Regulā, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.