Vienotais Eiropas akts

 

KOPSAVILKUMS:

Vienotais Eiropas akts

KĀDS IR ŠĪ AKTA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

Struktūra

Institucionālas izmaiņas

Politikas jomas

KOPŠ KURA LAIKA AKTS IR PIEMĒROJAMS?

VEA ir piemērojams kopš 1987. gada 1. jūlija.

KONTEKSTS

Eiropas Savienības vēsture – 1980.–1989. gads (Europa).

PAMATDOKUMENTS

Vienotais Eiropas akts (OV L 169, 29.6.1987., 1.–28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT))

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Iekšējā tirgus izveide. Komisijas Baltā grāmata Eiropadomei (Milāna, 1985. gada 28.–29. jūnijs) (COM(85) 310 final, 14.6.1985.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.04.2018