Romas līgums (EEK līgums)

 

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgums (EEK līgums)

KĀDS BIJA LĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

Konkrēti uzdevumi

Līguma parakstītāji vienojās:

Kopējais tirgus

Ar līgumu:

Muitas savienība

Kopējas politikas

Iestādes

KOPŠ KURA LAIKA LĪGUMS BIJA PIEMĒROJAMS?

Līgumu parakstīja 1957. gada 25. martā, un tas bija piemērojams no 1958. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgums (Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts)

Līguma turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.03.2017