Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem

Pasažieriem, tostarp personām ar invaliditāti vai kustību traucējumiem, kuri ceļo pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, ir vienādas tiesības visā Eiropas Savienībā. Šīs tiesības, kas ietver tiesības uz informāciju vai kompensāciju aizkavēšanās vai atcelšanas gadījumā, papildina līdzīgas tiesības aviopasažieriem, dzelzceļa pasažieriem, autobusu pasažieriem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1177/2010 (2010. gada 24. novembris) par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004

KOPSAVILKUMS

Pasažieriem, tostarp personām ar invaliditāti vai kustību traucējumiem, kuri ceļo pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, ir vienādas tiesības visā Eiropas Savienībā. Šīs tiesības, kas ietver tiesības uz informāciju vai kompensāciju aizkavēšanās vai atcelšanas gadījumā, papildina līdzīgas tiesības aviopasažieriem, dzelzceļa pasažieriem, autobusu pasažieriem.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu paredz tiesības visiem pasažieriem, tostarp personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem, kuri ceļo pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šīs tiesības attiecas uz pasažieriem, kuri ceļo ES lielos prāmjos un kruīza kuģos pa jūru, upēm, ezeriem vai kanāliem.

Šīs tiesības ietver:

Kopš 2012. gada 31. decembra Regula (EK) Nr. 392/2009 par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras arī attiecas uz pasažieriem nelaimes gadījumā notikušas nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2012. gada 18. decembra.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapa, kas veltīta pasažieru tiesībām jūras transporta nozarē.

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1177/2010

6.1.2011.

-

OV L 334, 17.12.2010., 1.-16. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 392/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras (OV L 131, 28.5.2009., 24.-46. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.06.2020