Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgums

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2006/356/EK, lai noslēgtu Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

Lēmums 2005/690/EK par Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, noslēgšanu

Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses

Lēmums 2004/635/EK par tā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma noslēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

Lēmums 2002/357/EK, EOTK, par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma slēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses

Lēmums 2000/384/EK, EOTK, par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, noslēgšanu

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, noslēgšanu

Lēmums 2000/204/EK, EOTK, par noslēgto Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

Lēmums 98/238/EK, EOTK, par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma noslēgšanu par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses

Lēmums 97/430/EK par to, ka tiek noslēgts Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgums par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizāciju (PLO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīnas pašpārvaldes vajadzībām

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgums par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizāciju (PAO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīnas pašpārvaldes vajadzībām

KĀDI IR NOLĪGUMU UN LĒMUMU MĒRĶI?

Nolīgumu mērķis ir veicināt:

Ar lēmumu ES vārdā noslēdz nolīgumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas un Vidusjūras reģiona partnerattiecības

2008. gadā partnerattiecības tika aizstātas ar Savienību Vidusjūrai (Union for the Mediterranean — UfM).

Darbības joma

Katrs nolīgums ir pielāgots attiecīgās valsts, kura nav Savienības dalībvalsts, specifikai. Tomēr visiem nolīgumiem ir viena pamatstruktūra, kas aptver:

Mērķi

Visiem divpusējiem nolīgumiem ir vairāki mērķi:

Brīvās tirdzniecības zonas izveide

Institucionālie pasākumi

Ar nolīgumiem izveido institucionālu struktūru, tostarp:

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Asociācijas nolīgumi stājās spēkā šādos datumos:

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 2006/356/EK (2006. gada 14. februāris), lai noslēgtu Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses (OV L 143, 30.5.2006., 1. lpp.)

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses – 1. protokols par režīmu, ko piemēro Libānas izcelsmes lauksaimniecības izstrādājumu importam Kopienā, kuri minēti 14. panta 1. punktā – 2. protokols par režīmu, ko piemēro Kopienas izcelsmes lauksaimniecības izstrādājumu ievešanai Libānā, kuri minēti 14. panta 2. punktā – 3. protokols par Libānas un Kopienas pārstrādātu lauksaimniecības izstrādājumu savstarpēju tirdzniecību, kuri minēti 14. panta 3. punktā – 4. protokols par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm – 5. protokols par savstarpēju administratīvo palīdzību muitas jautājumos (OV L 143, 30.5.2006., 2.–188. lpp.)

Nolīguma turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Lēmums 2005/690/EK (2005. gada 18. jūlijs) par Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, noslēgšanu (OV L 265, 10.10.2005., 1. lpp.)

Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses – Pielikumi – Protokoli – Nobeiguma akts – Deklarācijas (OV L 265, 10.10.2005., 2.–228. lpp.)

Padomes Lēmums 2004/635/EK (2004. gada 21. aprīlis) par tā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma noslēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses (OV L 304, 30.9.2004., 38. lpp.)

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses – Protokoli – Nobeiguma akts – Deklarācijas – Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Kopienu un Ēģipti par tādu svaigi grieztu ziedu, ziedu un ziedpumpuru importu Kopienā, uz kuriem attiecas kopējā muitas tarifa apakšpozīcija 0603 10 (OV L 304, 30.9.2004., 39.–208. lpp.)

Eiropas padomes un komisijas lēmums 2002/357/EK, EOTK, (2002. gada 26. marts) par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma slēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses (OV L 129, 15.5.2002., 1.–2. lpp.)

Eiropas un Vidusjūras valstu reģiona asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses – 1. protokols par režīmu, kas piemērojams Jordānijas izcelsmes lauksaimniecības produktu ievešanai Kopienā – 2. protokols par režīmu, kas piemērojams Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu ievešanai Jordānijā – 3. protokols par “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm – 4. protokols par administratīvo iestāžu savstarpēju palīdzību muitas lietās – Kopīgās deklarācijas – Nobeiguma akts (OV L 129, 15.5.2002., 3.–176. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Padomes un Komisijas Lēmums 2000/384/EK, EOTK, (2000. gada 19. aprīlis) par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, noslēgšanu (OV L 147, 21.6.2000., 1.–2. lpp.)

Eiropas un Vidusjūras valstu reģiona asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses – 1. protokols par pasākumiem, ko piemēro Izraēlas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kurus ieved Kopienā – 2. protokols par pasākumiem, ko piemēro Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kurus ieved Izraēlā – 3. protokols par augu aizsardzības jautājumiem – 4. protokols par jēdziena ““noteiktas izcelsmes produkti”” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm – 5. protokols par pārvaldes iestāžu savstarpējo palīdzību muitas jautājumos – Kopīgās deklarācijas – Vienošanās vēstuļu apmaiņas veidā par divpusējiem neatrisinātiem jautājumiem – Vienošanās vēstuļu apmaiņas veidā, kas attiecas uz 1. protokolu un svaigu grieztu ziedu un ziedu pumpuru, kas ietverti Kopējā muitas tarifa apakšpozīcijā 0603 10, ievešanu Kopienā – Vienošanās vēstuļu apmaiņas veidā par Urugvajas raunda laikā noslēgto līgumu īstenošanu – Eiropas Kopienas deklarācijas – Izraēlas deklarācijas (OV L 147, 21.6.2000., 3.–172. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes un Komisijas Lēmums 2000/204/EK, EOTK (2000. gada 26. janvāris), par noslēgto Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (OV L 70, 18.3.2000., 1. lpp.)

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses – 1. protokols par režīmu Marokas izcelsmes lauksaimniecības produktu importam Kopienā – 2. protokols par režīmu Marokas izcelsmes zvejniecības produktu importam Kopienā – 3. protokols par režīmu Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu importam Marokā – 4. protokols par noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un administratīvajām sadarbības metodēm – 5. protokols par administratīvo iestāžu savstarpēju palīdzību muitas lietās – Nobeiguma akts – Kopīgās deklarācijas – Nolīgumi vēstuļu apmaiņas veidā – Eiropas Kopienas deklarācija – Marokas Karalistes deklarācijas (OV L 70, 18.3.2000., 2.–204. lpp.)

Padomes un Komisijas Lēmums 98/238/EK, EOTK (1998. gada 26. janvāris) par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma noslēgšanu par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses (OV L 97, 30.3.1998., 1. lpp.)

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses – Protokols Nr. 1 par pasākumiem, kas attiecas uz Tunisijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Kopienā – Protokols Nr. 2 par pasākumiem, kas attiecas uz Tunisijas izcelsmes zvejniecības produktu importu Kopienā – Protokols Nr. 3 par pasākumiem, kas attiecas uz Tunisijas izcelsmes zvejniecības produktu importu Kopienā – Protokols Nr. 4 par jēdziena “noteiktas izcelsmes produkti” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm – Protokols Nr. 5 par administratīvo iestāžu savstarpēju palīdzību muitas lietās – Kopīgās deklarācijas – Deklarācijas (OV L 97, 30.3.1998., 2.–183. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Lēmums 97/430/EK (1997. gada 2. jūnijs) par to, ka tiek noslēgts Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgums par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizāciju (PLO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīnas pašpārvaldes vajadzībām (OV L 187, 16.7.1997., 1.–2. lpp.)

Eiropas un Vidusjūras reģiona Pagaidu asociācijas līgums par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju (PAO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pārvaldes vajadzībām, no otras puses – 1. protokols par pasākumiem, ko piemēro Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, ko ieved Kopienā – 2. protokols par pasākumiem, ko piemēro izcelsmes lauksaimniecības produktiem, ko ieved Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā – 3. protokols par jēdziena ““noteiktas izcelsmes produkti”” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm – Nobeiguma akts – Kopīgās deklarācijas – Eiropas Kopienas deklarācija (OV L 187, 16.7.1997., 3.–135. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.


* Šis nosaukums nav uzskatāms par Palestīnas valsts atzīšanu un neskar dalībvalstu atsevišķās nostājas šajā jautājumā.

Pēdējo reizi atjaunots: 27.03.2020