Starpreģionu sadarbības pamatnolīgums starp Eiropas Kopienu un Mercosur

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 1999/279/EK par starpreģionu sadarbības pamatnolīguma noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Dienvidu kopējo tirgu un tā dalībvalstīm

Starpreģionu sadarbības pamatnolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Dienvidu kopējo tirgu un tā dalībvalstīm

KĀDS IR ŠĪ NOLĪGUMA UN LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Finansējums

Institucionāls atbalsts

Starpreģionu asociācija

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Nolīgums stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā, un tas ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 1999/279/EK (1999. gada 22. marts) par starpreģionu sadarbības pamatnolīguma noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidu kopējo tirgu un tā dalībvalstīm, no otras puses (OV L 112, 29.4.1999., 65.–84. lpp.)

Starpreģionu sadarbības pamatnolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidu kopējo tirgu un tā dalībvalstīm, no otras puses. Kopīgā deklarācija par politisko dialogu starp Eiropas Savienību un Mercosur valstīm (OV L 69, 19.3.1996., 4.–22. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Informācija par Starpreģionu sadarbības pamatnolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidu kopējo tirgu un tā dalībvalstīm, no otras puses, spēkā stāšanās datumu (OV L 175, 10.7.1999., 62. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.03.2020