Kotonū nolīgums

 

KOPSAVILKUMS:

Partnerattiecību nolīgums 2000/483/EK starp ĀKK valstīm un ES

KĀDS IR ŠĪ PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMA MĒRĶIS?

Kotonū nolīgums veido pamatu partnerattiecībām starp Eiropas Savienību (ES), ES dalībvalstīm un 79 valstīm Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm (ĀKK).

Tā mērķis ir samazināt nabadzību un galu galā izskaust to, atbalstīt partnervalstu ilgtspējīgu ekonomisko, kultūras un sociālo attīstību un veicināt šo valstu pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Galvenie principi

Kotonū nolīgums ir ciešas partnerattiecības, kuru pamatā ir vairāki principi:

Organizācija

Ir izveidotas kopīgas iestādes, lai atbalstītu Kotonū nolīguma īstenošanu:

Politiskā dimensija

Kotonū nolīguma politiskā dimensija ir nozīmīga un ietver šādus elementus:

Pasākumi

Nolīgums paredz sadarbības pasākumus ar mērķi veicināt:

Šos pasākumus finansē no Eiropas Attīstības fonda līdzekļiem.

Nolīgums atbilst Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem un ļauj ĀKK valstīm pilnvērtīgi piedalīties starptautiskajā tirdzniecībā.

Nolīguma pārskatīšana

Nolīgumu parakstīja 2000. gadā, un tā darbības termiņš noslēgsies 2020. gada beigās.

Pēdējo reizi tas tika pārskatīts 2017. gadā (Lēmums (ES) 2017/435). 2010. gadā nolīgums tika koriģēts, koncentrējoties uz tādām problēmām kā:

Sarunas par jauno nolīgumu jāuzsāk līdz 2018. gada augustam.

2016. gadā tika pieņemts Paziņojums par atjaunotām partnerattiecībām periodam pēc 2020. gada. Tas:

KOPŠ KURA LAIKA PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2003. gada 1. aprīļa,, un sākotnēji bija paredzēts, ka tas beigsies 2020. gada 29. februārī. Ar Lēmumu Nr. 3/2019 nolīguma darbības laiks tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. decembrim vai kamēr stāsies spēkā (vai provizoriski tiks piemērots) jauns nolīgums, ar kuru tiks aizstāts Partnerības nolīgums 2000/483/EK.

KONTEKSTS

2018. gadā tika uzsāktas sarunas par jaunu nolīgumu starp ES un ĀKK valstīm, ar kuru tiks aizstāts Partnerības nolīgums 2000/483/EK.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Partnerattiecību nolīgums 2000/483/EK starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (OV L 317, 15.12.2000., 3.–353. lpp.)

Partnerattiecību nolīguma 2000/483/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 3/2019 (2019. gada 17. decembris)) pieņemt pārejas posma pasākumus, ievērojot ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 95. panta 4. punktu [2020/2] (OV L 1, 3.1.2020., 3.–4. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas kopīgais paziņojums (OV C 210, 30.6.2017., 1.–24. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2017/435 (2017. gada 28. februāris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (OV L 67, 14.3.2017., 31.–32. lpp.)

Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei: Atjaunota partnerība ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna reģiona valstīm (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.04.2020