Eiropas Centrālā banka (ECB)

 

KOPSAVILKUMS:

4. protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem.

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 4. PROTOKOLA MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) statūtus un Eiropas Centrālās bankas (ECB) statūtus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. 4. protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem (OV C 202, 7.6.2016., 230.–250. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi. I sadaļa – Noteikumi par iestādēm. 1. nodaļa – Iestādes. 6. iedaļa – Eiropas Centrālā banka. 282. pants (OV C 202, 7.6.2016., 167. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.03.2017