Stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskā izcelsme

Lai aizsargātu patērētājus un attīstītu stipro alkoholisko dzērienu* nozari, Eiropas Savienība (ES) ir izveidojusi tiesisko regulējumu, kas nodrošina vienotus noteikumus ES mērogā attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89

KOPSAVILKUMS

Lai aizsargātu patērētājus un attīstītu stipro alkoholisko dzērienu* nozari, Eiropas Savienība (ES) ir izveidojusi tiesisko regulējumu, kas nodrošina vienotus noteikumus ES mērogā attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, kā arī uz ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Tā attiecas uz visiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neatkarīgi no tā, vai tie ražoti ES vai ārpussavienības valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

GALVENIE TERMINI

* Stiprie alkoholiskie dzērieni: alkoholiskie dzērieni, ko paredzēts lietot pārtikā. Saskaņā ar definīciju tiem piemīt konkrētas organoleptiskas īpašības, un spirta tilpumkoncentrācija tajos ir ne mazāk kā 15 %. Tos ražo destilējot, macerējot vai pievienojot aromatizētājus, vai pievienojot stiprajam alkoholiskajam dzērienam citu dzērienu, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai dažus destilātus.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 110/2008

20.2.2008.

-

OV L 39, 13.2.2008., 16.-54. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1334/2008

20.1.2009.

-

OV L 354, 31.12.2008., 34.-50. lpp.

Regulas (EK) Nr. 110/2008 turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisija Regula (EK) Nr. 936/2009 (2009. gada 7. oktobris), ar ko piemēro līgumus starp Eiropas Savienību un trešām valstīm par konkrētu stipro alkoholisko dzērienu savstarpēju atzīšanu ( Oficiālais Vēstnesis L 264, 8.10.2009., 5.-6. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.10.2015