Dzeramais ūdens — būtiski kvalitātes standarti

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 98/83/EK — dzeramā ūdens kvalitāte

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1998. gada 25. decembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2000. gada 25. decembrim.

LĪDZŠINĒJĀ ATTĪSTĪBA

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Dzeramais ūdens: ūdens dabiskajā stāvoklī vai pēc apstrādes, kas domāts dzeršanai, ēdiena gatavošanai, pārtikas apstrādei vai citām mājas vajadzībām. To var piegādāt pa ūdensvadu, cisternās, pudelēs vai kannās.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (OV L 330, 5.12.1998., 32.–54. lpp.)

Direktīvas 98/83/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 20.02.2017