Vairs neizmantotu jūras naftas un gāzes iekārtu demontāža un nodošana atkritumos

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(98) 49 galīgā redakcija) — vairs neizmantotu jūras naftas un gāzes iekārtu demontāža un nodošana atkritumos

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Eiropas Komisija strādā pie tā, lai aizsargātu vidi, samazinot piesārņojumu, ko rada vairs neizmantotas jūras naftas un gāzes iekārtas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tomēr šajā jomā nepastāv konkrēts kopīgs tiesiskais regulējums. Turklāt minētajās konvencijās ir norādīti tikai obligātie standarti. Atsevišķas valstis var noteikt stingrākus nosacījumus.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par vairs neizmantotu jūras naftas un gāzes iekārtu demontāžu un nodošanu atkritumos (COM(98) 49 galīgā redakcija, 18.2.1998.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.02.2017