Valūtas kursa mehānisms starp euro un citām dalībvalstu vietējām valūtām

 

KOPSAVILKUMS:

Eiropadomes rezolūcija par valūtas kursa mehānisma izveidi

Līgums starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas esošo ES valstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības valūtas kursa mehānisma darbības procedūras

KĀDS IR ŠĪS REZOLŪCIJAS UN ŠĪ LĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REZOLŪCIJA UN ŠIS LĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTI

Eiropadomes rezolūcija par ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma izveidi, Amsterdama, 1997. gada 16. jūnijs (OV C 236, 2.8.1997., 5.–6. lpp.)

Līgums (2006. gada 16. marts) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 73, 25.3.2006., 21.–27. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līgums (2006. gada 21. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 14, 20.1.2007., 6.–8. lpp.)

Līgums (2007. gada 14. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 319, 29.12.2007., 7.–9. lpp.)

Līgums (2010. gada 13. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 5, 8.1.2011., 3.–6. lpp.)

Līgums (2013. gada 21. jūnijs) starp Eiropas Centrālo banku un dalībvalstu, kuru valūta nav euro, nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 187, 29.6.2013., 1.–4. lpp.)

Līgums (2014. gada 13. novembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 64, 21.2.2015., 1.–4. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.04.2017