Eiropadomes Rezolūcija par ekonomikas politikas koordinēšanu

 

KOPSAVILKUMS:

Eiropadomes Rezolūcija par ekonomikas politikas koordinēšanu EMS

KĀDS IR ŠĪS REZOLŪCIJAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

PAMATDOKUMENTS

Eiropadomes Rezolūcija (1997. gada 13. decembris) par ekonomikas politikas koordinēšanu EMS 3. posmā un EK līguma 109. un 109.b pantu (OV C 35, 2.2.1998., 1.–4. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.02.2017(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).