Lidlauka sniegtie pakalpojumi Kopienas lidostās

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Lidlauka sniegtie pakalpojumi* Eiropas Savienības (ES) lidostās, kur ir nodrošināta pieeja tiem, ietver tādus, kas garantē lidsabiedrībām iespēju veikt gaisa pārvadājumus (piebraucamo ceļu norādes, tīrīšana, degvielas uzpilde, bagāžas pakalpojumi utt.).

Direktīva ir attiecināma uz visām ES lidostām, kuras ir atvērtas komerciāliem pārvadājumiem un kuru gada apgrozījums nav mazāks par 2 miljoniem pasažieru vai 50 000 tonnu kravu pārvadājumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lidostas vadības dienests*, lidostas lietotājs* vai lidlauka pakalpojumu sniedzējs* nozīmēta auditora uzraudzībā stingri nodala lidlauka pakalpojumu grāmatvedību no citu darbību grāmatvedības.

Paralēli ES dalībvalsts:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1996. gada 14. novembra, un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 1997. gada 25. oktobrim.

KONTEKSTS

Šī direktīva tika ieviesta pakāpeniski atbilstoši tam, vai tika iesaistīti pašpakalpojumi vai trešo pušu nodrošinātie pakalpojumi. No 2001. gada 1. janvāra direktīva attiecas uz visām lidostām, kas atrodas ES dalībvalsts teritorijā, kur gada apgrozījums nav mazāks par 2 miljoniem pasažieru vai 50 000 tonnu kravas pārvadājumu.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Lidlauka sniegtie pakalpojumi: ietver daudzus dažādus pakalpojumus, kas nepieciešami lidsabiedrībām, lai veiktu lidojumus. Šie pakalpojumi ietver tādas jomas kā tehniskā apkope, degvielas uzpilde un kravu apstrāde. Lidlauka sniegtie pakalpojumi ietver arī tādus pakalpojumus kā pasažieru reģistrācija, produktu piegādātāju pakalpojumi, bagāžas apstrāde un pārvadāšana lidostas teritorijā.
Lidostas vadības dienests: dienests, kuras atbild par lidostas infrastruktūras vadīšanu un pārvaldīšanu un dažādo operatoru darbību uzraudzību un koordinēšanu.
Lidostas lietotājs: fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par pasažieru, pasta un/vai kravas pārvadāšanu.
Lidlauka pakalpojumu sniedzējs: fiziska vai juridiska persona, kas trešajai pusei nodrošina vienu vai vairākas lidlauka pakalpojumu kategorijas.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 96/67/EK (1996. gada 15. oktobris) par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās (OV L 272, 25.10.1996.,36.–45. lpp.)

Padomes Direktīvas 96/67/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.02.2020