Ceļu satiksmes drošība: vadītāju apliecības

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2006/126/EK par vadītāju apliecībām

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva:

Izsniegto apliecību savstarpēja atzīšana

ES valstu izsniegtās apliecības ir savstarpēji jāatzīst. Ir šādas vadītāja apliecību kategorijas:

Tabula, kurā parādīta šo kategoriju atbilstība tām kategorijām, kas norādītas apliecībās, kuras ES valstīs izsniegtas pirms šīs direktīvas pieņemšanas, ir ietverta Lēmumā (ES) 2016/1945.

Nosacījumi vadītāja apliecības izsniegšanai

Vadītāja apliecības izsniegšanas eksaminētāji

Grozījumi pēc Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 19. janvāra un ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2011. gada 19. janvārim. ES dalībvalstīm direktīvas noteikumi ir jāpiemēro no 2013. gada 19. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām (Pārstrādāta versija) (OV L 403, 30.12.2006., 18.–60. lpp.)

Direktīvas 2006/126/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/698 (2020. gada 25. maijs), ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu un dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās (OV L 165, 27.5.2020., 10.–24. lpp.)

Komisijas Lēmums (ES) 2016/1945 (2016. gada 14. oktobris) par vadītāja apliecību kategoriju savstarpējo atbilstību (OV L 302, 9.11.2016., 62.–162. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 575/2014 (2014. gada 27. maijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 383/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādāts datu glabāšanas līdzeklis (mikroshēma) (OV L 159, 28.5.2014., 47.–49. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 383/2012 (2012. gada 4. maijs), ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādāts datu glābšanas līdzeklis (mikroshēma) (OV L 120, 5.5.2012., 1.–11. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 22.09.2020