Personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības, ceļojot ar gaisa transportu

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Izņēmumi un īpaši nosacījumi

Noteiktos apstākļos gaisa pārvadātājs, tā aģents vai ceļojuma rīkotājs var atteikt rezervāciju vai iekāpšanu personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai invaliditāti:

Šādos gadījumos attiecīgo personu nekavējoties informē par šādas rīcības iemesliem. Jācenšas attiecīgajai personai piedāvāt pieņemamu alternatīvu. Personām, kurām šo iemeslu dēļ ir bijusi liegta iekāpšana gaisa kuģī, ir tiesības saņemt atlīdzību vai mainīt maršrutu, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 261/2004.

Palīdzība lidostā

Personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai invaliditāti ir tiesības bez maksas saņemt regulā paredzēto palīdzību:

Lidostu vadības dienesti var finansēt šādus pakalpojumus, nosakot īpašu maksu gaisa pārvadātājiem, kuri izmanto attiecīgo lidostu.

Pārkāpumi un sodi

ES un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm ir pienākums noteikt sodus par regulas pārkāpumiem un izveidot neatkarīgas struktūras, kas izskata sūdzības.

Ar Regulu (EK) Nr. 261/2004 paredz kopīgus ES noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos.

Pamatnostādnes

2012. gadā Eiropas Komisija publicēja pamatnostādnes par regulas interpretēšanu. Tajās ir aplūkotas praktiskas problēmas un neskaidri jautājumi, kas rodas gan gaisa pārvadātājiem, gan pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai invaliditāti.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2006. gada 15. augustā.

GALVENIE TERMINI

* Invalīds vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir jebkura persona, kuras pārvietošanās spējas, izmantojot transportlīdzekļus, ir ierobežotas kādas fiziskas (sensoriskas vai kustību, pastāvīgas vai īslaicīgas) invaliditātes, garīgas invaliditātes vai traucējumu vai jebkādu citu invaliditātes iemeslu vai vecuma dēļ un kuras stāvoklis prasa pienācīgu uzmanību un visiem pasažieriem pieejamo pakalpojumu pielāgojumus šīs personas vajadzībām.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu (OV L 204, 26.7.2006., 1.–9. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1107/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 17.2.2004., 1.–8. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.02.2016