Telekomunikāciju pakalpojumi par pieņemamu cenu - lietotāju tiesības

Eiropas Savienība cenšas nodrošināt labas kvalitātes elektronisko komunikāciju pakalpojumu minimālo kopumu, kas ir pieejams visiem lietotājiem par pieņemamu cenu, vienlaikus samazinot tirgus izkropļošanas iespējamību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/22/EK (2002. gada 7. marts) par universālo pakalpojumu un gala lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva).

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība cenšas nodrošināt labas kvalitātes elektronisko komunikāciju pakalpojumu minimālo kopumu, kas ir pieejams visiem lietotājiem par pieņemamu cenu, vienlaikus samazinot tirgus izkropļošanas iespējamību.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

“Universālā pakalpojuma” direktīva nodrošina īpašus noteikumus elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienībā. Šajā kontekstā tā:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Universālā pakalpojuma pienākumi

ES valstis nodrošina, ka:

Lai segtu neto izmaksas, kas pakalpojumu nodrošinātājiem rodas, nodrošinot universālo pakalpojumu (kas ne vienmēr ir ienesīgs), ES valstis var ieviest mehānismus to kompensēšanai.

Lietotāju intereses un tiesības

Patērētājiem jāsaņem informācija, kas ļauj tiem izprast pakalpojumus, kurus tie abonē. Līgumos: i) jānodrošina informācija par minimālajiem pakalpojuma kvalitātes standartiem, kā arī kompensācija un naudas atmaksāšana, ja šis līmenis netiek sasniegts; ii) jāpiemin tiesības būt iekļautam telefona abonentu sarakstā, kas pieejams abonentiem; iii) jāiekļauj skaidra informācija par atbilstības kritērijiem reklāmas piedāvājumiem.

Direktīva arī ņem vērā:

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2002. gada 24. februāra.

KONTEKSTS

Direktīva ir daļa no ES telekomunikāciju reformu tiesību aktu kopuma, kurā iekļautas 4 citas direktīvas ( “pamatdirektīva” , “piekļuves direktīva” , “atļaujas direktīva” un “privātuma un elektronisko komunikāciju direktīva” ), kā arī Regula, ar kuru izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC).

Papildinformāciju skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kā arī tīmekļa vietnē Tava Eiropa.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2002/22/EK

24.4.2002.

24.7.2003.

OV L 108, 24.4.2002., 51.-77. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/136/EK

19.12.2009.

25.5.2011.

OV L 337, 18.12.2009., 11.-36. lpp.

Grozījumi direktīvā 2009/136/EK

-

-

OV L 241, 10.9.2013., 9 lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 22.09.2015