ES noteikumi par cilvēkiem paredzētu zāļu atļaušanu, importēšanu un ražošanu

Cilvēkiem paredzētām zālēm ir jāatbilst stingrām atļaujas piešķiršanas procedūrām, lai pierādītu, ka tās atbilst augstiem kvalitātes un drošības standartiem. Lai nodrošinātu zāļu pieejamību visā Eiropas Savienībā, ir arī jāatceļ dažādi valstu noteikumi.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm

KOPSAVILKUMS

Cilvēkiem paredzētām zālēm ir jāatbilst stingrām atļaujas piešķiršanas procedūrām, lai pierādītu, ka tās atbilst augstiem kvalitātes un drošības standartiem. Lai nodrošinātu zāļu pieejamību visā Eiropas Savienībā, ir arī jāatceļ dažādi valstu noteikumi.

KĀDS IR ŠĪ KODEKSA MĒRĶIS?

Šajā kodeksā tiek apvienoti visi spēkā esošie noteikumi par zāļu, kas paredzētas cilvēkiem lietošanai ES, tirdzniecību, ražošanu, marķēšanu, klasifikāciju, izplatīšanu un reklamēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2001. gada 18. decembra.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta cilvēkiem paredzētām zālēm.

GALVENIE TERMINI

(*) Zāļu uzraudzības sistēmas: sistēmas, kas ir ieviestas, lai uzraudzītu zāļu ietekmi un jo īpaši - noteiktu un izvērtētu blakusparādības.

(*) Homeopātiskie produkti: zāles, kuru izstrādes pamatā ir ideja, ka organisms spēj pats sevi izdziedēt, t. i., viela, kas veseliem cilvēkiem izraisa slimības simptomus, var izārstēt līdzīgus simptomus slimiem cilvēkiem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2001/83/EK

18.12.2001.

-

OV L 311, 28.11.2001., 67.-128. lpp.

Direktīvas 2001/83/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Direktīva 2003/94/EC (2003. gada 8. oktobris), ar ko nosaka labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm un pētāmām cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 262, 14.10.2003., 22.-26. lpp.).

Pamatnostādnes (2013. gada 5. novembris) par cilvēkiem paredzētu zāļu labu izplatīšanas praksi (OV C 343, 23.11.2013., 1.-14. lpp.)

Pamatnostādnes (2015. gada 19. marts) par cilvēkiem paredzētu zāļu aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses principiem (OV C 95, 21.3.2015., 1.-9. lpp.)

Pamatnostādnes (2015. gada 19. marts) par oficiālo riska novērtēšanu cilvēkiem paredzēto zāļu palīgvielu atbilstīgās labās ražošanas prakses noskaidrošanai (OV C 95, 21.3.2015., 10.-13. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.08.2015