Nekaitīgu uztura bagātinātāju nodrošināšana ES

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2002/46/EK par uztura bagātinātājiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to saskaņo noteikumus par uztura bagātinātājiem*, lai aizsargātu patērētājus pret iespējamiem veselības apdraudējumiem un nodrošinātu, ka viņiem nesniedz maldinošu informāciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Papildus tam:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2002. gada 12. jūlijā. ES valstīm savos tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2003. gada 31. jūlijam.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

* Uztura bagātinātāji: koncentrētas uzturvielas vai citas vielas ar uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi parastā uztura papildināšanai. Tos pārdod kapsulu, pastilu, tablešu veidā, pulvera maisiņos vai pudelēs.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/46/EK (2002. gada 10. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51.–57. lpp.)

Direktīvas 2002/46/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 609/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35.–56. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV L 404, 30.12.2006., 9.–25. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1925/2006 (2006. gada 20. decembris) par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (OV L 404, 30.12.2006., 26.–38. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 03.02.2016