Tiesas un ārpustiesas dokumentu pārsūtīšana starp ES valstīm

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir ieviest ātru, drošu un standartizētu procedūru civillietu un komerclietu tiesas dokumentu* un ārpustiesas dokumentu* pārsūtīšanai starp pusēm, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības (ES) valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanas (pārsūtīšanas) turpmāka uzlabošana

Ar šo regulu, kas aizstāj Regulu (EK) Nr. 1348/2000, ievieš:

ES valstu struktūras, kas nodrošina pārsūtīšanu

Tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanas paātrināšana

Dokumentu izsniegšana saskaņā ar ES saņēmējas valsts tiesību aktiem viena mēneša laikā

Adresāta informēšana par tiesībām atteikties no izsniedzamā dokumenta saņemšanas

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2008. gada 13. novembra, atskaitot 23. pantu (par ES valstu paziņojumiem un noteiktas informācijas publicēšanu), kas ir piemērojams kopš2008. gada 13. augusta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Tiesas dokuments: civilprocesa vai kriminālprocesa laikā izsniegts juridisks dokuments (piemēram, pavēste, izpildraksts vai spriedums, kas jāizsniedz kādai pusei).

Ārpustiesas dokuments: juridisks dokuments, kas ir izsniegts, tomēr nav iekļauts lietas materiālos (piemēram, rēķins vai paziņojums par izlikšanu no mājokļa).

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) un Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/2000 atcelšanu (OV L 324, 10.12.2007., 79.–120. lpp.)

Padomes Regulas (EK) Nr. 1393/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 16.08.2016