Euro aizsardzība pret viltošanu — Eiropols

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2005/511/TI, ar ko Eiropolu norīko par centrālo biroju euro viltošanas apkarošanai

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to Eiropolu norīko par centrālo biroju euro viltošanas apkarošanai, lai efektīvi piemērotu Ženēvas 1929. gada Starptautisko Konvenciju par naudas viltošanas novēršanu (Ženēvas konvencija) un uzlabotu sadarbību Eiropas Savienības (ES) valstu starpā un starp ES valstīm, Eiropolu un ārpussavienības valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES cenšas uzlabot sadarbību ES valstu starpā un starp ES valstīm un Eiropolu, lai aizsargātu euro no viltošanas starptautiskā līmenī. Ārpussavienības valstīm ir vajadzīgs centrālais kontaktpunkts, lai iegūtu informāciju par viltotiem euro. Visu šādu informāciju turpmākai analīzei apkopo Eiropolā, kurš darbojas kā centrālais birojs euro viltošanas apkarošanai saskaņā ar Ženēvas konvenciju.

Eiropola pienākumi

Ženēvas 1929. gada konvencijas efektīva piemērošana

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2005. gada 16. jūlija.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2005/511/TI (2005. gada 12. jūlijs) par euro aizsardzību pret viltošanu, norīkojot Eiropolu par centrālo biroju euro viltošanas apkarošanai (OV L 185, 16.7.2005., 35.–36. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.03.2017