Līgums par Eiropas Savienību — pievienošanās Eiropas Savienībai

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību 49. pants

Līguma par Eiropas Savienību 2. pants

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU (ES) 49. PANTA UN 2. PANTA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atbilstība

Valstij, kas iesniegusi uzņemšanas iesniegumu, ir:

Valstij, kas iesniegusi uzņemšanas iesniegumu, ir jāizpilda arī ES atbilstības kritēriji. Tos sauc par Kopenhāgenas kritērijiem, jo tie tika definēti Eiropadomes sanāksmē, kas 1993. gada jūnijā notika Kopenhāgenā. Tie ir šādi:

Eiropadomes sanāksmē, kas 1995. gada decembrī notika Madridē, šiem kritērijiem pievienoja nosacījumu, ka kandidātvalstij ir jāspēj piemērot ES tiesību aktus un jāspēj nodrošināt ES tiesību aktu efektīva transponēšana valsts tiesību aktos ar attiecīgo administratīvo un tiesu iestāžu palīdzību.

ES ir tiesīga izlemt, kad kandidātvalsts ir izpildījusi pievienošanās kritērijus. ES pašai ir arī jāspēj integrēt jaunās ES valstis.

Procedūra

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — VI sadaļa — Nobeiguma noteikumi — 49. pants (bijušais LES 49. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 43. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — I sadaļa — Kopīgi noteikumi — 2. pants (OV C 202, 7.6.2016., 17. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 17.01.2020