Vienpusējie akti

 

KOPSAVILKUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 289. pants

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU (LESD) 288. UN 289. PANTA MĒRĶIS?

Tajos ir aprakstīti Eiropas Savienības galvenie vienpusējie akti (288. pants), jo īpaši vienpusējie akti, kuri ir tiesību akti (289. pants).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kas ir vienpusējie akti?

Kādi ir vienpusējo aktu veidi?

Vienpusējo aktu juridiskais statuss

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa — Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi, I sadaļa — Noteikumi par iestādēm, 2. nodaļa — Savienības tiesību akti, pieņemšanas procedūras un citi noteikumi, 1. iedaļa — Savienības tiesību akti, 288. pants (bijušais EKL 249. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 171.–172. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa — Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi, I sadaļa — Noteikumi par iestādēm, 2. nodaļa — Savienības tiesību akti, pieņemšanas procedūras un citi noteikumi, 1. iedaļa — Savienības tiesību akti, 289. pants (OV C 202, 7.6.2016., 172. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.03.2018