Tiešsaistes integrētā muitas tarifu datubāze (TARIC)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EEK) Nr. 2658/87 — tarifs, statistikas nomenklatūra un kopējais muitas tarifs

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido juridisko pamatu TARIC — ES integrētajam muitas tarifam — un ievieš kopēju preču kodēšanas un klasifikācijas sistēmu jeb tā saukto kombinēto nomenklatūru (KN), kas ir svarīga ES tirdzniecības statistikas apstrādei un publicēšanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1987. gada 10. septembra.

KONTEKSTS

ES integrētais muitas tarifs TARIC ir datubāze, kurā apvienoti tirdzniecības un lauksaimniecības tiesību akti un muitas tarifi. Tas nodrošina nomenklatūras vienādu piemērošanu ES valstīs un sniedz skaidru pārskatu par visiem pasākumiem, kas jāveic personām, kuras importē preces ES vai eksportē tās no ES.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Kopējais muitas tarifs: preču klasifikācijas un nodokļu likmju kombinācija, kas piemērojama preču klasēm visā ES.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1.–675. lpp.)

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 17.06.2023