Nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm par izdošanu

 

KOPSAVILKUMS:

Nolīgums par izdošanu starp Eiropas Savienību un ASV

Lēmums 2009/820/KĀDP par to, lai noslēgtu Nolīgumu par izdošanu un Nolīgumu par savstarpējo juridisko palīdzību starp ES un ASV

Lēmums 2003/516/EK par nolīgumu parakstīšanu starp ES un ASV par izdošanu un savstarpēju juridisku palīdzību krimināllietās

KĀDS IR ŠĪ NOLĪGUMA UN LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar šo nolīgumu pieņem nosacījumus attiecībā uz likumpārkāpēju izdošanu starp ES un ASV nolūkā uzlabot sadarbību piemērojamo izdošanas attiecību jomā.

Ar lēmumu ES vārdā tiek noslēgts nolīgums ar ASV par izdošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo nolīgumu papildina divpusējos nolīgumus par izdošanu, kas noslēgti starp ES valstīm un ASV, un uzlabo sadarbību piemērojamo izdošanas attiecību jomā.

Noziedzīgie nodarījumi, par kuriem pieļaujama izdošana

Noziedzīgs nodarījums, par kuru pieļaujama izdošana, ir:

Ja saņēmēja valsts izdošanu pieļauj par noziedzīgu nodarījumu, par kuru pieļaujama izdošana, personu izdod arī par jebkādu citu lūgumā norādītu noziedzīgu nodarījumu, ja tāds noziedzīgais nodarījums sodāms ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu vai vieglāku sodu, ar noteikumu, ka visi pārējie izdošanas priekšnoteikumi ir izpildīti.

Izdošanas lūgumi

Izdošanas procedūras

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Nolīgums stājās spēkā 2010. gada 1. februārī.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Nolīgums par izdošanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (OV L 181, 19.7.2003., 27.–33. lpp.)

Padomes Lēmums 2009/820/KĀDP (2009. gada 23. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par izdošanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm un Nolīgumu par savstarpējo juridisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (OV L 291, 7.11.2009., 40.–41. lpp.)

Padomes Lēmums 2003/516/EK (2003. gada 6. jūnijs) par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par izdošanu un savstarpēju juridisku palīdzību krimināllietās (OV L 181, 19.7.2003., 25.–26. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums 2009/933/KĀDP (2009. gada 30. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā paplašinātu teritoriālo piemērošanas jomu Nolīgumam par izdošanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (OV L 325, 11.12.2009., 4.–5. lpp.)

Informācija par to, kādā datumā stājas spēkā Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu nolīgumi par izraidīšanu un savstarpēju juridisku palīdzību (OV L 323, 10.12.2009., 11. lpp.)

Padomes pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm — atsevišķu dalībvalstu paziņojumi, pieņemot pamatlēmumu (OV L 190, 18.7.2002., 1.–20. lpp.)

Lēmuma 2002/584/TI turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.12.2019