Nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm par savstarpējo juridisko palīdzību

 

KOPSAVILKUMS:

Nolīgums par savstarpējo juridisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm

Lēmums 2009/820/KĀDP par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par izdošanu un Nolīgumu par savstarpējo juridisko palīdzību starp to un Amerikas Savienotajām Valstīm

Lēmums 2003/516/EK par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par izdošanu un savstarpēju juridisku palīdzību krimināllietās

KĀDS IR ŠĪ NOLĪGUMA UN LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES dalībvalstis un Amerikas Savienotās Valstīs piemēro šī pamatnolīguma nosacījumus saviem divpusējiem savstarpējās juridiskās palīdzības līgumiem. Ja šāda līguma nav, ES un ASV rīkojas, lai piemērotu nolīgumu.

Ja starp ES dalībvalstīm un ASV noslēgtie divpusējie līgumi nav atbilstoši šim nolīgumam, ES sistēma ir dominējošā.

Savstarpēja juridiska palīdzība

Palīdzība administratīvajām iestādēm

Personas datu aizsardzība

Nolīguma pārskatīšana

Saskaņā ar Nolīguma 17. pantu ES un ASV veic nolīguma funkcionējuma pārskatīšanu 2015.–2016. gadā. Pārskatīšanas secinājums ir tāds, ka vispārīgi Nolīgums ir darbojies sekmīgi. Pārskatīšanas procesā tika arī izstrādāti ieteikumi, kā uzlabot ES-ASV savstarpējās juridiskās palīdzības attiecību praktisko funkcionējumu, tostarp labāku dalīšanos zināšanās starp speciālistiem par saviem likumiem un procesiem un labāku tehnoloģiju izmantojumu, lai paātrinātu pieprasījumu un pierādījumu nodošanu un vispārīgo saziņu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Nolīgums stājās spēkā 2010. gada 1. februārī. Tas tika ieviests ES dalībvalstīs ar divpusējiem instrumentiem.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Nolīgums par savstarpējo juridisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (OV L 181, 19.7.2003., 34.–42. lpp.)

Padomes Lēmums 2009/820/KĀDP (2009. gada 23. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par izdošanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm un Nolīgumu par savstarpējo juridisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (OV L 291, 7.11.2009., 40.–41. lpp.)

Padomes Lēmums 2003/516/EK (2003. gada 6. jūnijs) par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par izdošanu un savstarpēju juridisku palīdzību krimināllietās (OV L 181, 19.7.2003., 25.–26. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem (OV L 336, 10.12.2016., 3.–13. lpp)

Informācija par to, kādā datumā stājas spēkā Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu nolīgumi par izraidīšanu un savstarpēju juridisku palīdzību (OV L 323, 10.12.2009., 11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.04.2019