Liellopu somatotropīns — ES noteikumi par laišanu tirgū un lietošanu

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 1999/879/EK par liellopu somatotropīna (LST) laišanu tirgū un lietošanu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 1999/879/EK (1999. gada 17. decembris) par liellopu somatotropīna (LST) laišanu tirgū un lietošanu, ar ko atceļ Lēmumu 90/218/EEK (OV L 331, 23.12.1999., 71.–72. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.08.2016