Pārtikas produktu marķēšana

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1169/2011 — pārtikas produktu informācija patērētājiem

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienībā (ES) nekaitīgas un veselīgas pārtikas brīva aprite ļoti labvēlīgi ietekmē sabiedrības veselību un labklājību un ir vienotā tirgus būtiska iezīme. Papildus augsta līmeņa veselības aizsardzības garantēšanai ES tiesību akti nodrošina patērētāju atbilstīgu informēšanu, lai patērētāji varētu izdarīt apzinātu izvēli attiecībā uz pārtikas produktiem, ko viņi iegādājas un ēd.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tā garantē patērētājiem viņu tiesības uz pietiekamu informāciju, nosakot vispārējos principus, prasības un pienākumus attiecībā uz viņu patērēto pārtikas produktu marķēšanu. Tā nodrošina pietiekamu elastīgumu, lai reaģētu uz pārtikas nozares turpmāko attīstību. Tajā ir apvienoti iepriekšējie tiesību akti, Direktīva 2000/13/EK par pārtikas produktu marķēšanu un Direktīva 90/496/EEK par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesību akts attiecas uz uzņēmumiem visos pārtikas aprites posmos un uz visiem pārtikas produktiem, kas paredzēti galapatēriņam. Tostarp tas attiecas arī uz pārtikas produktiem, ko piegādā sabiedriskās ēdināšanas iestādes vai kas tām tiek piegādāti.

Par vajadzīgās informācijas sniegšanu un tās precizitātes nodrošināšanu atbild ražotājs, ar kura vārdu pārtikas produktu tirgo. Ja ražotājs atrodas ārpus ES, tad par šo informāciju atbild importētājs.

Noteikta informācija ir obligāta, tostarp pārtikas produkta nosaukums, sastāvdaļu saraksts, neto daudzums, lietošanas beigu datums, vajadzības gadījumā — lietošanas pamācība, ražotāja nosaukums un adrese, kā arī informācija par uzturvielu sastāvu.

Obligātajai informācijai bez papildu maksas pirms pirkuma veikšanas ir jābūt pieejamai tiem patērētājiem, kas pārtikas produktus iegādājas, izmantojot attālinātu iepirkšanos.

Faktiskais alkohola saturs jānorāda visiem dzērieniem ar alkohola saturu vairāk nekā 1,2 %.

Papildu obligātā informācija jāsniedz par noteikta veida pārtikas produktiem, piemēram, tādiem, kas satur saldinātājus, amonija sāli vai lielu kofeīna daudzumu.

Pārtikas produktu un šķidrumu neto daudzumu izsaka litros, centilitros, mililitros, kilogramos vai gramos.

Uz atsevišķiem pārtikas produktiem, piemēram, garšaugiem un garšvielām, aromatizētājiem un zāļu tējām, neattiecas obligātā prasība par uzturvielu sastāva norādīšanu.

Citiem, proti, svaigiem augļiem un dārzeņiem, gāzētam ūdenim, etiķiem un piena produktiem, piemēram, sieram, sviestam, krējumam un raudzētam pienam nav jānorāda sastāvdaļu saraksts.

Informācija par pārtikas produktu nedrīkst maldināt sabiedrību, jo īpaši piedēvējot tam noteiktas īpašības vai iedarbību, kas tam nepiemīt. Tai jābūt precīzai, skaidrai un patērētājam viegli saprotamai.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2014. gada 13. decembra, izņemot informācijas par uzturvērtību ieviešanu (no 2016. gada 13. decembra) un īpašās prasības attiecībā uz malto gaļu, ko piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Pārtikas produktu informācija patērētājiem — tiesību akti Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV L 304, 22.11.2011., 18.–63. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 23.11.2015