Drošāka kosmētika ES pilsoņiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2013. gada 11. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1223/2009 (2009. gada 30. novembris) par kosmētikas līdzekļiem (pārstrādāta versija) (OV L 342, 22.12.2009., 59.–209. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par testiem ar dzīvniekiem alternatīvu metožu izstrādi, validāciju un tiesisko akceptēšanu kosmētikas nozarē (2018) (COM(2019) 479 final, 15.10.2019.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem pārskatīšana attiecībā uz vielām ar endokrīni disruptīvām īpašībām (COM(2018) 739 final, 7.11.2018.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei attiecībā uz tādiem apgalvojumiem par kosmētikas līdzekļiem, kuru pamatā ir kosmētikas jomas kopējie kritēriji (COM(2016) 580 final, 19.9.2016.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par izmēģinājumu ar dzīvniekiem un tirdzniecības aizliegumu un par pašreizējo situāciju attiecībā uz alternatīvām testēšanas metodēm kosmētikas līdzekļu jomā (COM(2013) 135 final, 11.3.2013.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.05.2021