ES standarti attiecībā uz dabīgajiem minerālūdeņiem

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/54/EK — dabīgo minerālūdeņu ieguve un tirdzniecība

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to saskaņo noteikumus, saskaņā ar kuriem ES teritorijā drīkst pārdot dabīgo minerālūdeni, un nodrošina, ka šis ūdens ir nekaitīgs lietošanai pārtikā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 16. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Dabīgie minerālūdeņi un avota ūdeņi”.

GALVENIE TERMINI

* Gāzēts dabīgais minerālūdens: ūdens, kuram papildus pievienots citas izcelsmes, bet ne ieguves ūdens slāņa vai krātuves, oglekļa dioksīds (CO2).

* Dabīgi gāzēts dabīgais minerālūdens: ūdens, kurā CO2 saturs ieguves avotā pēc dekantēšanas, ja tāda veikta, un pildīšanas pudelēs ir tāds pats kā ieguves vietā, vajadzības gadījumā no tā paša ūdens slāņa vai krātuves otrreizēji ievadot produktā tādu pašu daudzumu CO2, kāds ir zaudēts minētajās darbībās.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/54/EK (2009. gada 18. jūnijs) par dabīgo minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību (pārstrādāta versija) (OV L 164, 26.6.2009., 45.–58. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.04.2016