Mūžizglītība — pamatprasmes

 

KOPSAVILKUMS:

Ieteikums 2006/962/EK par pamatprasmēm mūžizglītībā

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Ar to ES valstu valdības tiek aicinātas iekļaut savās mūžizglītības stratēģijās pamatprasmju mācīšanu un apguvi. Ieteikumā ir noteiktas astoņas pamatprasmes, kas ir būtiski svarīgas katram cilvēkam zināšanu sabiedrībā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

Arvien globalizētākajā pasaulē cilvēkiem ir vajadzīgs plašs prasmju loks, lai pielāgotos un gūtu panākumus strauji mainīgajā vidē. Sākotnējā mūžizglītības programma tika izstrādāta, lai sniegtu izglītības iespējas cilvēkiem ikvienā dzīves posmā.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums 2006/962/EK (2006. gada 18. decembris) par pamatprasmēm mūžizglītībā (OV L 394, 30.12.2006., 10.–18. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.10.2016