Boloņas process: Eiropas augstākās izglītības telpas veidošana

Boloņas procesa, kas aizsākās ar Boloņas deklarāciju (1999) un reizi trīs gados tiek izvērtēts ministru konferencēs, mērķis ir veidot salīdzināmāku, savietojamāku un saskaņotāku Eiropas augstākās izglītības sistēmu.

AKTS

Boloņas deklarācija (1999. gada 19. jūnijs) - Eiropas izglītības ministru kopīga deklarācija (nav publicētā Oficiālajā Vēstnesī).

KOPSAVILKUMS

Boloņas procesa, kas aizsākās ar Boloņas deklarāciju (1999) un reizi trīs gados tiek izvērtēts ministru konferencēs, mērķis ir veidot salīdzināmāku, savietojamāku un saskaņotāku Eiropas augstākās izglītības sistēmu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

Valstis, kas parakstījušas Eiropas kultūras konvenciju (1954), ir tiesīgas kļūt par EHEA dalībniecēm ar nosacījumu, ka tās paziņo savu nodomu ieviest Boloņas procesa mērķus valsts augstākās izglītības sistēmā. Tāpat tām ir jānodrošina informācija, kā tās īstenos šos principus un sasniegs mērķus.

Boloņas process saskan ar ES izglītības un apmācības pamatprogrammas mērķiem un tās stratēģiju izaugsmei un darbavietām “ Eiropa 2020 ”.

Papildu informācija ir pieejama EHEA tīmekļa vietnē.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas augstākās izglītības telpa 2015. gadā: Boloņas procesa īstenošanas ziņojums

Padomes secinājumi par Eiropas augstākās izglītības globālajiem aspektiem (OV C 28, 31.1.2014., 2.-5. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 23.07.2015